Tema:Den kalde krigen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

VELKOMMEN TIL TEMASIDA OM DEN KALDE KRIGEN


endre  

Innføring


{{{2}}}

Den kalde krigen er namnet på den konstante motsetninga, rustingskappløpet og politiske spenninga mellom dei to supermaktene USA og Sovjetunionen frå ca 1947 til slutten av 1980-åra, da Mikhail Gorbatsjov som sovjetisk leiar sørgde for å avblåse «krigen». I periodar av såkalla «avspenning» før den tid, heldt opprustinga i røynda fram, på begge sider.

Uttrykket «kald krig» går på at motsetninga til tider var sterk som i ein krig, men|«kald på den måten at det faktisk ikkje blei storkrig, mellom anna truleg fordi dei to partane sine atomvåpenarsenal heldt kvarandre i sjakk (terrorbalansen). Den kalde krigen ramma likevel mange, både ved innskrenking av politisk fridom, reiserestriksjonar og stadig angst for utsletting gjennom atomkrig.

I motsetning til i Europa, blei den kalde krigen «varm» i andre delar av verda. I denne samanhengen kan nemnast som døme krigane i Korea, Algerie og Vietnam, som blei tolka inn i ei kald-krigs-ramme, sjølv om dei hadde andre årsaker. Iallfall i Algerie og Vietnam dreia det seg eigentleg mest om nasjonal frigjering frå kolonialisme og imperialisme.endre  

Utvald artikkel


{{{2}}}

Koreakrigen er ei nemning på ein krig i Korea frå 1950 til 1953. Nord-Korea fekk stønad av Folkerepublikken Kina og Sovjetunionen, medan Sør-Korea fekk stønad frå USA og fleire andre land i dei sameinte nasjonane (SN).

Noreg sende i 1951 eit mobilt militærsjukehus, det såkalla Normash. Noreg støtta òg SN-styrkane med pengar. Ei avtale om våpenkvile vart inngått den 27. juli 1953, men krigen har formelt ikkje teke slutt.

Koreakrigen kan i ettertid sjåast som ein del av den kalde krigen, i og med at kommunistiske land stødde opp om nord, medan kapitalistiske land stødde styrkane frå sør.


endre  

På Wikimedia


endre  

Hovudtema på Nynorsk Wikipedia