Wikipedia:Sletta tull og tøys

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

2009[endre wikiteksten]

- IKT = Ikke Kast Truser

Tertlær var ei tid som f.eks. kritt der dinosaurne levde. i tertlær-tida levde mammuten. håpar dolk skriv meir.

Mona Lisa var en dame fra Flisa.

Hagestokk (lat. hagus stokkus) er ein reiskap i tidlegare tidar nytta til ymse hagearbeid, som til dømes krafsing, vekkjaging av støyande nabokattar med meir.

2008[endre wikiteksten]

Kategori:Talteori[endre wikiteksten]

Sjølve mystikken bak matematikken ligger i bakhovudet til Gud. Gud skapte tallane 1-9 fyrst og deretter tok guten hans, Jésus, seg av det meir avanserte.

2007[endre wikiteksten]

fra cappelens store norske leksikon, 1921 "Spillegal ere et forum grundlagt i 1876 af Friedrich Leber fra den nord-tyske delstaten Preussen. Hans motto var på den tid (dog som nu) : "Et spild ere ik mere end glæde! Vad ere vel glæde uden spilde?"

I dag fungerer Spillegal som en portal inn i nerdenes verden. Spillegal er veien mot et liv trygt fjernet fra alt som heter kvinner, livet og jorden generelt.


Sunnhordland Palefiskarlaug[endre wikiteksten]

Sunnhordland Palefiskarlaug vart skipa 4.juni 2007, med mål å samla uorganiserte palefiskarar til eit meir organisert konsept. Sidan den gongen har lauget ikkje berre mangedobla antal medlemmer, men også fått fotfeste som eit av dei leiande palefiskarlaugo i Nord-Europa. Ingen palefiskarlaug i verda kan seie at dei har hatt så mykje positiv innverknad på pala sitt rykte, som dettte lauget. Sunnhordland Palefiskarlaug har gjennom heile sin eksistens kjempa for at palefiskarar skal framstå som betre menneske enn seifiskarar, men i dette arbeidet har det kome hindringar på vegen. Offentliggjering av eit bilete av ein av laugets eigne medlemmar som bruker plasthanskar medan han sløyer satt kjeppar i hjula på palefiskarlaugets anlet utad. Andre representantar frå palefiskarlauget prøvde å bortforklare dette ved å seie at dei brant hanskane etterpå. Korleis kampen mellom seifiskarar og palefiskarar vil ende er det berre framtida som kan gi svar på, men per i dag (07.06.07) er det ingen kjende seifiskarlaug med like mange medlemmer som Sunnhordland Palefiskarlaug. -- (lagt inn av anonym brukar)

2006[endre wikiteksten]

Norsk øl vert i dag vanlegvis brygga på humle og malt av mygg. Somme ølslag vert laga av blåkveite. Nokon ølsortar bruker andre eller fleire tilsettingar enn humle. (Lagt inn av brukar:Cavin ([1]))

Fysiske småleikar[endre wikiteksten]

fysiske småleikar er det motsatte av fysiske storleikar. (Lagt inn av Brukar:Rodelero)

Fotball er eit lagspel som er utbreidd over heile verda, både på profesjonelt og amatørnivå. Spelet går ut på å få ein ball, hovudsakleg ved å bruka føtene, inn i garderoben til motstandaren. [2]

Likestraumsdynamokasting[endre wikiteksten]

Likestraumsdynamokasting er ei idrottsgrein, med opphav i tettstaden Hommelvik i Sør-Trøndelag fylke. Utøvarane stiller i to klassar: 6 volt og 12 volt. Idrottsgreina er førebelt lite utbreidd. (Lagt inn av Sigmundg den 23. september 2006)

Ein flyalarm hørast f.eks. slik ut: Fil:Flyalarm.mp3

Neimen søren æ? ikke kan du laste opp .wav- filer, og ikke .mp3- filer, går det ikke an å laste opp lyd i det hele tatt på wikipedia eller!? (anonym brukar)

Kva er regnboga?[endre wikiteksten]

Regnboga er eit våpen som indianarar i regnskogar brukar til å skjute apar og neshorn. Den lagas frå dei spesielle regnrognene, som kan bli opp til 70 meter høge, og veks berre i gulamparra- provinsen sørøsrt i amazonas. Det er her dene indianarstammen held til. Dei dyppar og bogene i regnvann før dei tar dei i bruk fordi dei tror at vatnet gjer bogane ei overnaturleg kraft (samanheng med inndianarene i nord amerika sine ritueler med regndans) og at regnvatnet er hellig dei 2 første timane etter at det flat, og at det er slik dei grønne vekstene får spirekraft. (dei har eit poeng der- men dei har jo aldri opplevd tørke).

Etter at turistane også kjem hit, har dei begynt å selge ekslusive utgåvar av regnbogene til 78000 kulimpas ( ca5000 kr i norsk valuta) til turistane.

informasjonssamfunn er når mange lever av å høre på informasjon.

informasjonen sendes i små kapsler i posten til folk, og folk tar dem som vanlige tabletter. slik har samfunnet gjort at alle er like velinformerte om alt mulig. (anonym brukar, 16. januar)

2005[endre wikiteksten]

Asfalt er ikkje som ein pose full av fjører, asfalt er ikkje som smelteost på ein tube, asfalt er ikkje som jentehud, nei, asfalt liknar ikkje noko på ei madrass. For asfalt er ikkje så mjukt som alle dei tinga, men det er ikkje meininga heller. Når ein snakkar om skikkeleg asfalt, er det det hardaste som gjeld - for asfalt er ikkje så mjukt som dei tinga, men det er ikkje meininga heller, når ein snakkar om kriterium for skikkeleg asfalt, er det det hardaste som gjeld.

Ein lagar ikkje hus av asfalt og heller ikke klede, det er ikkje så smart å laga seg mat av asfalt, og heller ikkje vindaugo, tv-ar, pc-ar og dyr ost; heller ikkje vindaugo eller marsipan.

Det er ingen som pyntar til påske med asfalt og folk som brukar asfalt som hatt, og eg har aldri sett nokon har plaggasfalt som lommetørkle heller, og asfalt er ikkje noko godt i gratengar og det er ikkje noko eigna middel mot lus, og asfalt er ikkje noko godt i teiner og eg er ikkje interesert i asfalt som mus.

Nei, det er ikkje noko smart å safta asfalt då kan ein ikkje laga nokon skikkeleg god drikk; me kan ikkje spela på asfalt og få fram vedunderleg musikk. Ein kan ikkje byggja ei sporvogn av asfalt og ein kan ikkje byggja ein trikk, og asfalt er ikkje så tøyeleg materiale at det kan erstatta ein strikk.

Men visst ein har sans for vegar og parkeringsplassar og rundkøyringar er ein også glad i asfalt, ingenting her i verda passar vel betre som belegg der. Slå eit slag for asfalten i kveld! (anonym brukar, 17. november)

Carl Woese, fødd 29 februar 1920, svensk professor i eikebladteori ved Tartu universitet. Woeses største innsats har vore at han viste at kvart eikeblad var symmetrisk med minst eit annet på det same treet. Han viste også at ein kunne finne ut alderen på eika dersom ein såg på lauvet. Han er også kjent for å foreslå at all furu skulle hoggast ned, for å plante eik. (Testie, 17. november)

okey! heijsann eg e ei jenta på 100 år som søker mann (anonym brukar, 28. september)

atle er et navn som i nørøn tid betydde snikende lutefisk. (anonym brukar, 25. mai)

Historia til Polen kan reknast frå 1950-talet då Cecalumba-familien som regjerte området CopacaLambada over og sameinte fleire indianske stammar.

1972 inngjekk Polen og Brasil union, og danna [[Rzeczpospolita|«Bananrepublikken»]]. (anonym brukar)

Quisling er rekna for å vera den fyrste til å utføra eit kuppforsøk ved hjelp av fyrstikker. (anonym brukar)