Toppdukkar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Toppdukkar
Toppdukkar
Toppdukkar

Læte
Utbreiing og status
Status i verda: LC Livskraftig
Status i Noreg: LC Livskraftig[1]Utbreiinga av toppdukkar
Utbreiinga av toppdukkar
Systematikk
Underrekkje: Virveldyr Vertebrata
Klasse: Fuglar Aves
Underklasse: Neognathae
Overorden: Neoaves
Orden: Podicipediformes
Familie: Dukkarfamilien Podicipedidae
Slekt: Podiceps
Art: Toppdukkar P. cristatus
Vitskapleg namn
Podiceps cristatus

Toppdukkar (Podiceps cristatus) er den største dukkararten i Europa. Toppdukkaren finst tvers over Europa og Asia.

Toppdukkar hekkar i Noreg vanleg på Jæren og søraustlege delar av Austlandet. Nokon få par hekkar dessutan på Lista, og hekking er registrert òg i Nord-Trøndelag.[2] Arten føretrekker store og opne vatn i jordbruksområde med beskytta bukter med takrøyrskogar. I Oslo og Akershus har større næringsrike innsjøar i lavlandet vore brukt i størst grad.[3]

Føda består hovudsakleg av fisk. Toppdykkaren overvintrar langs kysten av Sør-Noreg frå Jæren til Østfold og dessutan i Trondheimsfjorden, men mange toppdykkarar synest å halda til vinteren i Nederland.[1]

Shimmings og Øien[4] nemner fleire moglege påverknadsfaktorar, som til dømes endringar i vasstanden som kan medføra oversvømmelse av reir, forstyrringar i hekketiden, hypereutrofiering av ferskvatn frå omkringliggande jordbruksland (kan forårsaka fiskedød), og dessutan oljesøl i overvintringsområder.

Raudlistevurdering[endre | endre wikiteksten]

Konklusjon: Toppdukkar blir vurdert til rødlistekategori nær trua NT, på bakgrunn av bestandsestimater og basert på kriteriet D1 (1000-2000 reproduserande individ).

Arten blir nedgradert til livskraftig LC° grunna solid og aukande bestand i Sverige. Dette gir moglegheit for reetablering dersom arten i periodar skulle forsvinna frå Noreg. Årsaka til endring av kategori frå Rødlista 2015, der toppdykkar vart nedgradert frå sårbar VU til nær trua NT°, er ein reell bestandsauke.[1]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Referansar
  1. 1,0 1,1 1,2 Stokke BG, Dale S, Jacobsen K-O, Lislevand T, Solvang R og Strøm H (24. november 2021). «Fugler: Vurdering av toppdykker Podiceps cristatus for Norge. Norsk rødliste for arter 2021.». Artsdatabanken. Henta 13. mars 2022. 
  2. «Artsdatabankens artsopplysningar». Artsdatabanken. 13. mars 2022. Henta 13. mars 2022. 
  3. Dale, S. (2020). Breeding population increase and range expansion of the Great Crested Grebe Podiceps cristatus in southeastern Norway. Ornis Norvegica 43: 4-16.
  4. Shimmings, P. & Øien, I.J. (2015). Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-Rapport 2015-2.
Spire Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.