Juss

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Rettsvitskap, lovkunne eller jus(s) er studiet av lov og rett. Rettsvitskap ser på korleis lovar vert og har vorte brukte, korleis dei bør skrivast og brukast, og diskuterer rettslege omgrep.

Inndeling i rettsområde[edit | edit source]

Andre land sine rettssystem[edit | edit source]

Sjå òg[edit | edit source]

Bakgrunnsstoff[edit | edit source]