Land

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Gå til: navigering, søk

Land (frå norr. land) er ei nemning som kan visa til ulike slags område.

  • Landjorda, det motsette av sjø. Dette omfatter ulike former for landskap og landformer, til dømes høgland, innland, omland og liknande.
  • Dyrka mark, til dømes åkerland, potetland. Omgrepet kan visa til jordeigedom eller til landsbygd i motsetjing til by, som i omgrepa «by og land», «landet».
  • Større område som er meir eller mindre klart definerte.

Land kan til dømes vera område der det bur eller har budd ei viss gruppe (folkegruppe, nasjon) som kan utgjera ei sjølvstyrande politisk eining, i nokre høve ein sjølvstendig stat, i andre ikkje. Ein kan også kalla delar av ein større stat «land».

Eldre døme på «land» er Hordaland, landet til hordane, og Rogaland, landet til rygene. Nyare døme på land som delar av ein stat er norske Austlandet, Sørlandet, Vestlandet og Nord-Noreg.

Døme på land som er sjølvstendige statar er Noreg, Tyskland og Swaziland. Land som ikkje er sjølvstendige statar er Sameland, der samar er delt over fleire statar, og England, Skottland og Wales, tidlegare statar som har danna ein union i landet Storbritannia.

Verdas land er ei liste over dei noverande sjølvstendige statane i verda.

Andre tydingar:

  • Land (frå norr. hland) kan og tyde urin frå husdyr.

Kjelder[endre | endre wikiteksten]


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.