Bompengefinansierte vegar i Noreg

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk skilt 765: Bomveg/brukerbetaling på veg

Bompengefinansierte vegar er delvis finansiert av offentlege styresmakter, delvis av brukarane. Fleire bompengefinansierte vegar kan danne ein bomring rundt eit avgrensa område, som oftast eit bysentrum. Ein del område har rushtidsavgift på bomringane, mellom anna Trondheim (innført i 2010), Kristiansand (innført i 2013), Bergen (innført i 2016) og Oslo (innført i 2017).[1] Den 16. juni 2017 vedtok Stortinget lovendringar til fordel for miljødifferensierte bomsatser. Lovendringane tredde i kraft 1. oktober 2017.[2] Miljødifferensierte bomsatsar vart straks innført i Oslo.[3] I bomringen i Bergen vart miljøfifferensierte bomsatser innført 1. juni 2018.[4]

Skilt 792.30: heilautomatisk bomstasjon

AutoPASS er namnet på det norske systemet for elektronisk betaling av bompengar og er eigd av Statens vegvesen.[5] Med AutoPASS-brikke kan ein bilist passera ein bomstasjon utan stopp. Systemet nyttar elektroniske radiosendarar og -mottakerar som opererer på 5,8 GHz (MD5885). Alle bomstasjonar i Noreg er automatiske, med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferjer.[6] EasyGo-brikker kan og nyttast i norske AutoPASS bomstasjonar.

Bompengeselskap[endre | endre wikiteksten]

Regjeringa Solberg har foreslått ei bompengereform. Bompengereforma har fire delar – reduksjon av talet på bompengeselskap, ei utskilling av utstederrolla frå bompengeselskapa, ei rentekompensasjonsordning for bompengelån og ei forenkling av takst- og rabattsystem.[7] Som følgje av reforma er fem regionale bompengeselskap oppretta:

Takstgrupper og rabattar[endre | endre wikiteksten]

Takstgrupper[endre | endre wikiteksten]

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
 • Køyretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle bilar uavhengig av vekt i køyretøygruppe M1.
 • Tyngre bilar: For at køyretøy over 3500 kg i køyretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, vart det stilt krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Køyretøy med tillatt totalvekt frå og med 3501 kilo, med unnatak av biler som registrert i køyretøygruppe M1.
 • Obligatorisk brikke: Køyretøy som er registrert på foretak eller nyttast i næringsverksamheit må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2
Takstgrupper ved miljødifferensiering Takstgruppe 1 er delt inn i:
 • nullutslepp
 • ladbar hybrid
 • diesel
 • andre (bensin, gass, etanol etc)
Takstgruppe 2 er delt inn i:
 • nullutslepp
 • ladbar hybrid
 • Euro VI
 • Pre-Euro VI.[8]
Generell brikkerabatt 20% 0%

Rabatter[endre | endre wikiteksten]

Gjennom behandlinga av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015–2016) har Stortinget slutta seg til regjeringas forslag om å innføre eit nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet vert det lagt opp til ei standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordningar. Omlegginga vil innebere ei betydeleg forenkling av systemet og lik struktur i stadig fleire bompengeanlegg. Innføringa av eit standardisert rabattsystem inneber at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt vert avvikla, og den generelle brikkerabatten auker frå 10 til 20 %. Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20 % rabatt, og det vert ikkje gjeve rabatt til takstgruppe 2.[9]

I tråd med føringane frå Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak vert det innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 som svarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. Nullutsleppskøyretøy er ei fellesnemning på elkøyretøy og hydrogenkøyretøy. Nullutsleppskøyretøy utan gyldig avtale og brikke betalar ordinær bompengetakst.

Bomringar[endre | endre wikiteksten]

Bompengestasjon i Oslo
By/Område Pakke Fylke Bompengeselskap
Oslo og Akershus Oslopakke 3 Oslo og Akershus Fjellinjen AS
Kristiansand Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Vest-Agder Ferde AS
Nord-Jæren Bymiljøpakken Rogaland Ferde AS
Haugalandet Haugalandspakken Rogaland og Hordaland Ferde AS
Bergen Miljøløftet Hordaland Ferde AS
Askøy Askøypakken Hordaland Ferde AS
Bodø Bypakke Bodø Nordland BPS Nord - Veipakke Salten AS
Harstad Harstadpakken Troms BPS Nord - Troms Bompengeselskap AS
Grenland Bypakke Grenland Telemark Vegfinans Bypakke Grenland AS
Førde Førdepakken Sogn og Fjordane Ferde AS
Trondheim Miljøpakke Trondheim Trøndelag Vegamot AS
Nordhordland (frå 1 desember 2019) Nordhordlandspakken Hordaland Ferde AS
Fredrikstad (fra 15 november 2019) Bypakke Nedre Glomma Østfold Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS


Bomvegar[endre | endre wikiteksten]

Bomstasjon på E18
Veg Strekning Fylke Bompengeselskap
E6 Helgeland nord[10]
 • E6 Skamdal
 • E6 Reinforshei
 • Bolna (Saltfjellet) (frå 30. november 2019)[11]
Nordland BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS
Helgeland sør[10]
 • E6 Svenningvatn
 • E6 Kommungrensa Grane- Vefsn
 • E6 Forsmo
Nordland BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS
TrondheimStjørdal[12]
 • Ranheim
 • Leistad
 • Hommelvik
Trøndelag Vegamot AS
Tingberg[13] Oppland Vegfinans E6 Oppland
länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svg Svinesundsbrua[14] Østfold Svinesundsforbindelsen AS
Moss,Raukerud, Østfoldpakka[15] Østfold Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS
GardermoenMoelv[16] Akershus Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS
Frya-Sjoa[17] Oppland Vegfinans Ringebu-Otta AS
länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svg Hålogalandsbrua[18] Nordland BPS Nord - Hålogalandsbrua AS
E6/E10 Trældal - Leirvik[18] Nordland BPS Nord - Hålogalandsbrua AS
E16 Bolstad, Vossapakko[19] Hordaland Ferde AS
Kongsvinger-Slomarka, vest for Kongsvinger[20] Hedmark Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS
Bagn-Bjørgo[21] Oppland Vegfinans E16 Oppland AS
E18 Østfoldpakka[15] Østfold Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS
Gulli-Langangen[22] Vestfold Vegfinans E18 Vestfold AS
Rugtvedt-Dørdal[23] (frå 2 desember 2019) Telemark Vegfinans E18 Telemark AS
Tvedestrand - Arendal[24] Aust-Agder Ferde AS
E134 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunnel.png Stordalstunnelen[25] Hordaland Ferde AS
E136 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svg Tresfjordsbrua og länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunnel.png Vågstrandstunneln, Vestnes[26] Møre og Romsdal Eksportvegen AS
Riksveg 4 Dynna, Lunner grense[27] Oppland Vegfinans Rv4 Oppland
Riksveg 7 Sokna-Ørgenvika, vest for Sokna[28] Buskerud Vegfinans Hallingporten AS
Riksveg 13 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svg Hardangerbrua[29] Hordaland Ferde AS
Svelgane, Vossapakko[19] Hordaland Ferde AS
Riksveg 36 Slåttekås–Årnes, Ullevik[30] Telemark Vegfinans Rv36 Telemark
Riksveg 80 Fauske - Bodø[31] Nordland BPS Nord - Veipakke Salten AS
Fylkesveg 7 Kvammapakken[32]
 • Kjepsohøgda
 • Steinsdalen
Hordaland Ferde AS
Fylkesveg 16 Dynna, Lunner grense[27] Oppland Vegfinans Rv4 Oppland AS
Fylkesveg 33 Langsletta[33] Oppland Vegfinans Fv33 Oppland
Fylkesveg 34 Grime[34] Oppland Vegfinans Fv34 Oppland
Fylkesveg 45 Øvstabø, Gjesdal[35] Rogaland Ferde AS
Fylkesveg 47 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunnel.png T-forbindelsen[36] Rogaland Ferde AS
Fylkesveg 64 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunnel.png Atlanterhavstunnelen, Kristiansund[37] Møre og Romsdal Atlanterhavstunnelen AS
Fylkesveg 78 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunnel.png Toventunnelen, Vefsn, Vegpakke Helgeland[38] Nordland BPS Nord - Helgeland Veiutvikling AS
Fylkesveg 107 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunnel.png Jondalstunnelen[39] Hordaland Ferde AS
Fylkesveg 108 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svg Værstebrua og länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svgKråkerøybrua, Kråkerøyforbindelsen[40] Østfold Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS
Fylkesveg 118 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svg Den gamle Svinesundsbrua[14] Østfold Svinesundsforbindelsen AS
Fylkesveg 128 Gamle E18, Østfoldpakka[15] Østfold Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS
Fylkesveg 163 Rundt Tresfjorden, Eksportveien[41] Møre og Romsdal Ferde AS
Fylkesveg 175 Åsum, Kongsvinger-Slomarka[20] Hedmark Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS
Fylkesveg 250 Fulu, Kongsvinger-Slomarka[20] Hedmark Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS
Fylkesveg 255 Fåberg, Gausdalsvegen[42] Oppland Vegfinans Gausdalsvegen AS
Fylkesveg 311 Kambo, Østfoldpakka[15] Østfold Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS
Fylkesveg 312 Frya-Sjoa[43] Oppland Vegfinans Ringebu-Otta AS
Skarsmoen[13] Oppland Vegfinans E6 Oppland
Fylkesveg 315 Jørstadmoen, Lundgård, Gausdalsvegen Oppland Vegfinans Gausdalsvegen AS
Fylkesveg 519 Tunnel.png Finnøytunnelen, Rennesøy[44] Rogaland Ferde AS
Fylkesveg 542 AB-Brücke.svg Bømlabrua, Bømlopakken, Stord[45] Hordaland Ferde AS
Fylkesveg 714 Laksevegen[46] Trøndelag Vegamot AS
Fylkesveg 715 Fosenpakken, Krinsvatn, Indre Fosen kommune[47] Trøndelag Fosenvegene AS
Fylkesveg 858 Tunnel.png Ryatunnelen, Tromsø[48] Troms Ryaforbindelsen AS

Ferjesamband med bompengeinnkreving[endre | endre wikiteksten]

Følgande ferjesamband har bompengeinnkreving i form av eit bompengepåslag på ferjebilletten.[49]

Veg Ferry icon.png Ferjesamband Fylke Ferjeselskap Bompengeselskap
E39 Mortavika–Arsvågen Rogaland Fjord1
Fylkesveg 48 Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes Hordaland Nordled
Fylkesveg 541 Langevåg–Buavåg Hordaland Nordled Ferde AS
Fylkesveg 546 Husavik–Sandvikvåg Hordaland Fjord1 Ferde AS
Krokeide–Hufthamar Hordaland Fjord1 Ferde AS
Fylkesveg 710 Brekstad–Valset Trøndelag Fjord1 Fosenvegene AS
Fylkesveg 715 Flakk–Rørvik Trøndelag ATB Fosenvegene AS

I fleire ferjesamband utan bompengeinnkreving kan AutoPASS nyttast som betaling av ferjebilletter via konseptet AutoPASS for ferje.[50]AutoPASS-kunder med gyldig brikke, men utan eigen AutoPASS-ferjekonto, får 10% rabatt på samband inkludert i ordninga som nyttar betaling med brikke. AutoPASS-ferjekonto håndterer alle ferjetransaksjoner, uavhengig av om det vert betalt med brikke eller AutoPASS-ferjekort. Gjennom å betale inn eit forskotssbeløp, får privatkunder 50% rabatt og firmakunder 40% rabatt.[51]

Sjå og[endre | endre wikiteksten]

Referansar[endre | endre wikiteksten]

 1. «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo». Fjellinjen. 
 2. «Miljødifferensiering innføres til høsten | Transport & Logistikk». Transport & Logistikk (engelsk). 28. juli 2017. Arkivert frå originalen 2017-08-03. 
 3. «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo». Fjellinjen (norsk). 
 4. «Innføring av miljødifferensierte takster fra 01.06.18 i Bomringen i Bergen » Ferde». Ferde (bokmål). 25. april 2018. Henta 25. april 2018. 
 5. Bompenger i Norge
 6. «Bompenger i Norge | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Henta 19. januar 2018. 
 7. «Etterlengtet bompengereform, men svarer den på fremtidens utfordringer?». Samferdsel (norsk). Henta 14. januar 2018. 
 8. Enonic. «Takster og rabatter - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Henta 17. januar 2018. 
 9. «Endring av takst- og rabattsystem fra 01.03.18 - gjelder Askøypakken, Stordalstunnelen og Fastlandssambandet Halsnøy. » Ferde». Ferde (bokmål). 31. januar 2018. Henta 2. februar 2018. 
 10. 10,0 10,1 «Om prosjektet | BPS Nord – Nordland Bompengeselskap AS». www.e6helgeland.no. Henta 13. april 2019. 
 11. «Oppstart av bompengeinnkreving for Bolna E6 Helgeland nord | BPS Nord – Nordland Bompengeselskap AS», www.e6helgeland.no, henta 12. november 2019 
 12. «Om bompengeprosjektene | E6 Trondheim - Stjørdal | Vegamot AS». www.vegamot.no. Henta 13. april 2019. 
 13. 13,0 13,1 «Om E6 Oppland | E6 Oppland AS». e6oppland.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 14. 14,0 14,1 «Portalen mellan Norge och Sverige». Svinesundsforbindelsen AS (på engelsk). Henta 13. april 2019. 
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 «Om Østfold Bompengeselskap | Østfold Bompengeselskap AS». ostfold.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 16. «Om E6 Gardermoen - Moelv | E6 Gardermoen-Moelv AS». e6bompenger.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 17. «Om E6 Ringebu-Otta | E6 Ringebu-Otta AS». e6ringebu-otta.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 18. 18,0 18,1 «Om prosjektet | BPS Nord – Hålogalandsbrua AS». www.haalogalandsbrua.no. Henta 13. april 2019. 
 19. 19,0 19,1 «Bompenger Voss | AutoPass-brikke og avtale Vossapakko». Ferde (på bokmål). Henta 13. april 2019. 
 20. 20,0 20,1 20,2 «Om E16 Kongsvingervegen | E16 Kongsvingervegen AS». kongsvingervegen.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 21. «Om E16 Oppland | E16 Oppland AS», e16oppland.vegfinans.no, henta 1. november 2019 
 22. «Om E18 Vestfold AS | E18 Vestfold AS». e18vestfold.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 23. «Om E18 Telemark AS | E18 Telemark AS», e18telemark.vegfinans.no, henta 5. november 2019 
 24. «Oppstart innkreving av bompenger for E18 Tvedestrand-Arendal den 02.07.19 » Ferde», Ferde (på bokmål), 4. juni 2019, henta 4. juni 2019 
 25. «Bompenger Åkrafjorden | AutoPass-brikke og avtale Hordaland». Ferde (på bokmål). Henta 13. april 2019. 
 26. «Eksportvegen AS | Hvordan fungerer det?», www.eksportvegen.no, henta 10. november 2019 
 27. 27,0 27,1 «Om Vegfinans Rv4 Oppland | Rv4 Oppland AS». rv4oppland.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 28. «Om Hallingporten | Hallingporten AS». hallingporten.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 29. «Hardangerbrua » Ferde». Ferde (på bokmål). Henta 13. april 2019. 
 30. «Om Vegfinans Rv36 Telemark | Rv36 Telemark AS». rv36telemark.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 31. «Om prosjektet | BPS Nord – Veipakke Salten AS». www.veipakkesalten.no. Henta 13. april 2019. 
 32. «Bompenger Kvam | AutoPass-brikke og avtale Kvampakken». Ferde (på bokmål). Henta 13. april 2019. 
 33. «Om Vegfinans Fv33 Oppland | Fv33 Oppland AS». fv33oppland.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 34. «Om Fv34 Oppland | Fv34 Oppland AS». fv34oppland.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 35. «Bompenger Gjesdal | AutoPass-brikke og avtale Gjesdal». Ferde (på bokmål). Henta 13. april 2019. 
 36. «Bompenger T-Forbindelsen | Haugaland Bompengeselskap». Ferde (på bokmål). Henta 13. april 2019. 
 37. «Atlanterhavstunnelen AS |». www.atlanterhavstunnelen.no. Henta 13. april 2019. 
 38. «Om prosjektet | BPS Nord – Helgeland veiutvikling AS». www.veipakkehelgeland.no. Henta 13. april 2019. 
 39. «Bompenger Jondalstunnelen | AutoPass-brikke og avtale». Ferde (på bokmål). Henta 13. april 2019. 
 40. «Om Bypakke Nedre Glomma | Bypakke Nedre Glomma AS». nedreglomma.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 41. «Bompenger Eksportvegen | AutoPass-brikke og avtale». Ferde (på bokmål). Henta 13. april 2019. 
 42. «Om Gausdalsvegen | Gausdalsvegen AS». gausdalsvegen.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 43. «Om E6 Ringebu-Otta | E6 Ringebu-Otta AS». e6ringebu-otta.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 44. «Bompenger E6 Finnfast | AutoPass-brikke og avtale Finnfast». Ferde (på bokmål). Henta 13. april 2019. 
 45. «Bømlopakken » Ferde». Ferde (på bokmål). Henta 13. april 2019. 
 46. «Om prosjektet | Fv 714 Lakseveien | Vegamot AS». www.vegamot.no. Henta 13. april 2019. 
 47. «Fosenvegene.no | ei tim´ te´ by´n» (på bokmål). Henta 13. april 2019. 
 48. «Om oss – Ryaforbindelsen». www.ryaforbindelsen.no. Henta 13. april 2019. 
 49. «Ferjer - AutoPASS». www.autopass.no. Henta 6. januar 2019. 
 50. «Ferjer - AutoPASS». www.autopass.no. Henta 6. januar 2019. 
 51. «Spørsmål og svar». AutoPASS-ferje (bokmål). Henta 28. februar 2019.