Bompengefinansierte vegar i Noreg

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Norsk skilt 765: Bomveg/brukerbetaling på veg

Bompengefinansierte vegar er delvis finansiert av offentlege styresmakter, delvis av brukarane. Fleire bompengefinansierte vegar kan danne ein bomring rundt eit avgrensa område, som oftast eit bysentrum. Ein del område har rushtidsavgift på bomringane, mellom anna Trondheim (innført i 2010), Kristiansand (innført i 2013), Bergen (innført i 2016) og Oslo (innført i 2017).[1] Den 16. juni 2017 vedtok Stortinget lovendringar til fordel for miljødifferensierte bomsatser. Lovendringane tredde i kraft 1. oktober 2017.[2] Miljødifferensierte bomsatsar vart straks innført i Oslo.[3] I bomringen i Bergen vart miljøfifferensierte bomsatser innført 1. juni 2018.[4]

Skilt 792.30: heilautomatisk bomstasjon

AutoPASS er namnet på det norske systemet for elektronisk betaling av bompengar og er eigd av Statens vegvesen.[5] Med AutoPASS-brikke kan ein bilist passera ein bomstasjon utan stopp. Systemet nyttar elektroniske radiosendarar og -mottakerar som opererer på 5,8 GHz (MD5885). Alle bomstasjonar i Noreg er automatiske, med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferjer.[6] EasyGo-brikker kan og nyttast i norske AutoPASS bomstasjonar.

Bompengeselskap[endre | endre wikiteksten]

Regjeringa Solberg har foreslått ei bompengereform. Bompengereforma har fire delar – reduksjon av talet på bompengeselskap, ei utskilling av utferdarrolla frå bompengeselskapa, ei rentekompensasjonsordning for bompengelån og ei forenkling av takst- og rabattsystem.[7] Som følgje av reforma er fem regionale bompengeselskap oppretta:

Takstgrupper og rabattar[endre | endre wikiteksten]

Takstgrupper[endre | endre wikiteksten]

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
 • Køyretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle bilar uavhengig av vekt i køyretøygruppe M1.
 • Tyngre bilar: For at køyretøy over 3500 kg i køyretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, vart det stilt krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Køyretøy med tillatt totalvekt frå og med 3501 kilo, med unnatak av biler som registrert i køyretøygruppe M1.
 • Obligatorisk brikke: Køyretøy som er registrert på foretak eller nyttast i næringsverksamheit må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2
Takstgrupper ved miljødifferensiering Takstgruppe 1 er delt inn i:
 • nullutslepp
 • ladbar hybrid
 • diesel
 • andre (bensin, gass, etanol etc)
Takstgruppe 2 er delt inn i:
 • nullutslepp
 • ladbar hybrid
 • Euro VI
 • Pre-Euro VI.[8]
Generell brikkerabatt 20% 0%

Rabatter[endre | endre wikiteksten]

Gjennom behandlinga av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015–2016) har Stortinget slutta seg til regjeringas forslag om å innføre eit nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet vert det lagt opp til ei standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordningar. Omlegginga vil innebere ei betydeleg forenkling av systemet og lik struktur i stadig fleire bompengeanlegg. Innføringa av eit standardisert rabattsystem inneber at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt vert avvikla, og den generelle brikkerabatten auker frå 10 til 20 %. Alle køyretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20 % rabatt, og det vert ikkje gjeve rabatt til takstgruppe 2.[9]

I tråd med føringane frå Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak vert det innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 som svarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal inntil vidare ikkje betale bompengar. Nullutsleppskøyretøy er ei fellesnemning på elkøyretøy og hydrogenkøyretøy. Nullutsleppskøyretøy utan gyldig avtale og brikke betalar ordinær bompengetakst.

Bomringar[endre | endre wikiteksten]

Bompengestasjon i Oslo
By/Område Pakke Fylke Bompengeselskap
Oslo og Akershus Oslopakke 3 Oslo, Viken Fjellinjen AS
Kristiansand Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Agder Ferde AS
Nord-Jæren Bymiljøpakken Rogaland Ferde AS
Haugalandet Haugalandspakken Rogaland, Vestland Ferde AS
Bergen Miljøløftet Vestland Ferde AS
Askøy Askøypakken Vestland Ferde AS
Bodø Bypakke Bodø Nordland BPS Nord - Veipakke Salten AS
Harstad Harstadpakken Troms og Finnmark BPS Nord - Troms Bompengeselskap AS
Grenland Bypakke Grenland Vestfold og Telemark Vegfinans Bypakke Grenland AS
Førde Førdepakken Vestland Ferde AS
Trondheim Miljøpakke Trondheim Trøndelag Vegamot AS
Nordhordland Nordhordlandspakken Vestland Ferde AS
Fredrikstad Bypakke Nedre Glomma (Inkluderer Kråkerøyforbindelsen (länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svg Værstebrua og länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svgKråkerøybrua))[10] Viken Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS


Bomvegar[endre | endre wikiteksten]

Bomstasjon på E18
Veg Strekning Fylke Bompengeselskap
E6 Helgeland nord[11]
 • E6 Skamdal
 • E6 Reinforshei
 • Bolna (Saltfjellet)[12]
Nordland BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS
Helgeland sør[11]
 • E6 Svenningvatn
 • E6 Kommungrensa Grane- Vefsn
 • E6 Forsmo
Nordland BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS
TrondheimStjørdal[13]
 • Ranheim
 • Leistad
 • Hommelvik
Trøndelag Vegamot AS
Tingberg[14] Innlandet Vegfinans E6 Oppland
länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svg Svinesundsbrua[15] Viken Svinesundsforbindelsen AS
Moss,Raukerud, Østfoldpakka[16] Viken Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS
GardermoenMoelv[17] Viken Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS
Frya-Sjoa[18] Innlandet Vegfinans Ringebu-Otta AS
länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svg Hålogalandsbrua[19] Nordland BPS Nord - Hålogalandsbrua AS
E6/E10 Trældal - Leirvik[19] Nordland BPS Nord - Hålogalandsbrua AS
E16 Bolstad, Vossapakko[20] Vestland Ferde AS
Kongsvinger-Slomarka, vest for Kongsvinger[21] Innlandet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS
Bagn-Bjørgo[22] Innlandet Vegfinans E16 Oppland AS
E18 Østfoldpakka[16] Viken Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS
Gulli-Langangen[23] Vestfold og Telemark Vegfinans E18 Vestfold AS
Rugtvedt-Dørdal[24] Vestfold og Telemark Vegfinans E18 Telemark AS
Tvedestrand - Arendal[25] Agder Ferde AS
E134 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunnel.png Stordalstunnelen[26] Vestland Ferde AS
E136 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svg Tresfjordsbrua, Vestnes[27] Møre og Romsdal Vegamot AS
Riksveg 4 Dynna, Lunner grense[28] Innlandet Vegfinans Rv4 Oppland
Riksveg 7 Sokna-Ørgenvika, vest for Sokna[29] Viken Vegfinans Hallingporten AS
Riksveg 13 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svg Hardangerbrua[30] Vestland Ferde AS
Svelgane, Vossapakko[20] Vestland Ferde AS
Ryfylketunnelen, Ryfast[31] (Frå 30.3.2020) Rogaland Ferde AS
Hundvågtunnelen, Ryfast[31] (Frå 30.3.2020) Rogaland Ferde AS
Riksveg 36 Slåttekås–Årnes, Ullevik[32] Vestfold og Telemark Vegfinans Rv36 Telemark
Riksveg 80 Fauske - Bodø[33] Nordland BPS Nord - Veipakke Salten AS
Fylkesveg 7 Kvammapakken[34]
 • Kjepsohøgda
 • Steinsdalen
Vestland Ferde AS
Fylkesveg 16 Dynna, Lunner grense[28] Innlandet Vegfinans Rv4 Oppland AS
Fylkesveg 33 Langsletta[35] Innlandet Vegfinans Fv33 Oppland
Fylkesveg 34 Grime[36] Innlandet Vegfinans Fv34 Oppland
Fylkesveg 45 Øvstabø, Gjesdal[37] Rogaland Ferde AS
Fylkesveg 47 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunnel.png T-forbindelsen[38] Rogaland Ferde AS
Fylkesveg 64 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunnel.png Atlanterhavstunnelen, Kristiansund[39] Møre og Romsdal Atlanterhavstunnelen AS
Fylkesveg 78 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunnel.png Toventunnelen, Vefsn, Vegpakke Helgeland[40] Nordland BPS Nord - Helgeland Veiutvikling AS
Fylkesveg 107 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunnel.png Jondalstunnelen[41] Vestland Ferde AS
Fylkesveg 118 länk=https://en.wikipedia.org/wiki/File:AB-Br%C3%BCcke.svg Den gamle Svinesundsbrua[15] Viken Svinesundsforbindelsen AS
Fylkesveg 128 Gamle E18, Østfoldpakka[16] Viken Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS
Fylkesveg 175 Åsum, Kongsvinger-Slomarka[21] Innlandet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS
Fylkesveg 250 Fulu, Kongsvinger-Slomarka[21] Innlandet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS
Fylkesveg 255 Fåberg, Gausdalsvegen[42] Innlandet Vegfinans Gausdalsvegen AS
Fylkesveg 311 Kambo, Østfoldpakka[16] Viken Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS
Fylkesveg 312 Frya-Sjoa[43] Innlandet Vegfinans Ringebu-Otta AS
Skarsmoen[14] Innlandet Vegfinans E6 Oppland
Fylkesveg 315 Jørstadmoen, Lundgård, Gausdalsvegen Innlandet Vegfinans Gausdalsvegen AS
Fylkesveg 519 Finnøytunnelen, Rennesøy[44] Rogaland Ferde AS
Fylkesveg 542 Bømlabrua, Bømlopakken, Stord[45] Vestland Ferde AS
Fylkesveg 714 Laksevegen[46] Trøndelag Vegamot AS
Fylkesveg 715 Fosenpakken, Krinsvatn, Indre Fosen kommune[47] Trøndelag Fosenvegene AS
Fylkesveg 858 Ryatunnelen, Tromsø[48] Troms og Finnmark Ryaforbindelsen AS
Fylkesveg 5981 Rundt Tresfjorden, Eksportvegen[49] Møre og Romsdal Vegamot AS

Ferjesamband med bompengeinnkreving[endre | endre wikiteksten]

Følgande ferjesamband har bompengeinnkreving i form av eit bompengepåslag på ferjebilletten.[50]

Veg link=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Norwegian-road-sign-775 - Ferry.png Ferjesamband Fylke Ferjeselskap Bompengeselskap
E39 Mortavika–Arsvågen Rogaland Fjord1
Fylkesveg 48 Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes Vestland Nordled
Fylkesveg 541 Langevåg–Buavåg Vestland Nordled Ferde AS
Fylkesveg 546 Husavik–Sandvikvåg Vestland Fjord1 Ferde AS
Krokeide–Hufthamar Vestland Fjord1 Ferde AS
Fylkesveg 710 Brekstad–Valset Trøndelag Fjord1 Fosenvegene AS
Fylkesveg 715 Flakk–Rørvik Trøndelag ATB Fosenvegene AS

I fleire ferjesamband utan bompengeinnkreving kan AutoPASS nyttast som betaling av ferjebilletter via konseptet AutoPASS for ferje.[51]AutoPASS-kunder med gyldig brikke, men utan eigen AutoPASS-ferjekonto, får 10% rabatt på samband inkludert i ordninga som nyttar betaling med brikke. AutoPASS-ferjekonto håndterer alle ferjetransaksjoner, uavhengig av om det vert betalt med brikke eller AutoPASS-ferjekort. Gjennom å betale inn eit forskotssbeløp, får privatkunder 50% rabatt og firmakunder 40% rabatt.[52]

Sjå og[endre | endre wikiteksten]

Referansar[endre | endre wikiteksten]

 1. «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo». Fjellinjen. Arkivert frå originalen 16. april 2019. 
 2. «Miljødifferensiering innføres til høsten | Transport & Logistikk». Transport & Logistikk (på engelsk). 28. juli 2017. Arkivert frå originalen 3. august 2017. 
 3. «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo». Fjellinjen. Arkivert frå originalen 16. april 2019. Henta 16. april 2019. 
 4. «Innføring av miljødifferensierte takster fra 01.06.18 i Bomringen i Bergen » Ferde». Ferde (på norsk bokmål). 25. april 2018. Henta 25. april 2018. 
 5. Bompenger i Norge
 6. «Bompenger i Norge | Statens vegvesen». Statens vegvesen (på norsk). Henta 19. januar 2018. 
 7. «Etterlengtet bompengereform, men svarer den på fremtidens utfordringer?». Samferdsel (på norsk). Arkivert frå originalen 12. april 2019. Henta 14. januar 2018. 
 8. Enonic. «Takster og rabatter - AutoPASS». www.autopass.no (på norsk). Arkivert frå originalen 18. januar 2018. Henta 17. januar 2018. 
 9. «Endring av takst- og rabattsystem fra 01.03.18 - gjelder Askøypakken, Stordalstunnelen og Fastlandssambandet Halsnøy. » Ferde». Ferde (på norsk bokmål). 31. januar 2018. Henta 2. februar 2018. 
 10. «Om Bypakke Nedre Glomma | Bypakke Nedre Glomma AS». nedreglomma.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 11. 11,0 11,1 «Om prosjektet | BPS Nord – Nordland Bompengeselskap AS». www.e6helgeland.no. Henta 13. april 2019.  Arkivert 2019-04-13 ved Wayback Machine.
 12. «Oppstart av bompengeinnkreving for Bolna E6 Helgeland nord | BPS Nord – Nordland Bompengeselskap AS», www.e6helgeland.no, arkivert frå originalen 26. november 2019, henta 12. november 2019 
 13. «Om bompengeprosjektene | E6 Trondheim - Stjørdal | Vegamot AS». www.vegamot.no. Henta 13. april 2019.  Arkivert 2019-04-13 ved Wayback Machine.
 14. 14,0 14,1 «Om E6 Oppland | E6 Oppland AS». e6oppland.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 15. 15,0 15,1 «Portalen mellan Norge och Sverige». Svinesundsforbindelsen AS (på engelsk). Henta 13. april 2019. 
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 «Om Østfold Bompengeselskap | Østfold Bompengeselskap AS». ostfold.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 17. «Om E6 Gardermoen - Moelv | E6 Gardermoen-Moelv AS». e6bompenger.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 18. «Om E6 Ringebu-Otta | E6 Ringebu-Otta AS». e6ringebu-otta.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 19. 19,0 19,1 «Om prosjektet | BPS Nord – Hålogalandsbrua AS». www.haalogalandsbrua.no. Henta 13. april 2019.  Arkivert 2019-04-13 ved Wayback Machine.
 20. 20,0 20,1 «Bompenger Voss | AutoPass-brikke og avtale Vossapakko». Ferde (på norsk bokmål). Henta 13. april 2019. 
 21. 21,0 21,1 21,2 «Om E16 Kongsvingervegen | E16 Kongsvingervegen AS». kongsvingervegen.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 22. «Om E16 Oppland | E16 Oppland AS», e16oppland.vegfinans.no, henta 1. november 2019 
 23. «Om E18 Vestfold AS | E18 Vestfold AS». e18vestfold.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 24. «Om E18 Telemark AS | E18 Telemark AS», e18telemark.vegfinans.no, henta 5. november 2019 
 25. «Oppstart innkreving av bompenger for E18 Tvedestrand-Arendal den 02.07.19 » Ferde», Ferde (på norsk bokmål), 4. juni 2019, henta 4. juni 2019 
 26. «Bompenger Åkrafjorden | AutoPass-brikke og avtale Hordaland». Ferde (på norsk bokmål). Henta 13. april 2019. 
 27. «Eksportvegen AS | Hvordan fungerer det?», www.eksportvegen.no, arkivert frå originalen 10. november 2019, henta 10. november 2019 
 28. 28,0 28,1 «Om Vegfinans Rv4 Oppland | Rv4 Oppland AS». rv4oppland.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 29. «Om Hallingporten | Hallingporten AS». hallingporten.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 30. «Hardangerbrua » Ferde». Ferde (på norsk bokmål). Henta 13. april 2019. 
 31. 31,0 31,1 «Kunngjøring: Oppstart av bompengeinnkreving på rv. 13 Ryfast den 30.03.20 » Ferde», Ferde (på norsk bokmål), 4. mars 2020, henta 4. mars 2020 
 32. «Om Vegfinans Rv36 Telemark | Rv36 Telemark AS». rv36telemark.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 33. «Om prosjektet | BPS Nord – Veipakke Salten AS». www.veipakkesalten.no. Henta 13. april 2019.  Arkivert 2019-04-13 ved Wayback Machine.
 34. «Bompenger Kvam | AutoPass-brikke og avtale Kvampakken». Ferde (på norsk bokmål). Henta 13. april 2019. 
 35. «Om Vegfinans Fv33 Oppland | Fv33 Oppland AS». fv33oppland.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 36. «Om Fv34 Oppland | Fv34 Oppland AS». fv34oppland.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 37. «Bompenger Gjesdal | AutoPass-brikke og avtale Gjesdal». Ferde (på norsk bokmål). Henta 13. april 2019.  Arkivert 2019-04-13 ved Wayback Machine.
 38. «Bompenger T-Forbindelsen | Haugaland Bompengeselskap». Ferde (på norsk bokmål). Henta 13. april 2019. 
 39. «Atlanterhavstunnelen AS |». www.atlanterhavstunnelen.no. Henta 13. april 2019. 
 40. «Om prosjektet | BPS Nord – Helgeland veiutvikling AS». www.veipakkehelgeland.no. Henta 13. april 2019.  Arkivert 2019-04-13 ved Wayback Machine.
 41. «Bompenger Jondalstunnelen | AutoPass-brikke og avtale». Ferde (på norsk bokmål). Henta 13. april 2019. 
 42. «Om Gausdalsvegen | Gausdalsvegen AS». gausdalsvegen.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 43. «Om E6 Ringebu-Otta | E6 Ringebu-Otta AS». e6ringebu-otta.vegfinans.no. Henta 13. april 2019. 
 44. «Bompenger E6 Finnfast | AutoPass-brikke og avtale Finnfast». Ferde (på norsk bokmål). Henta 13. april 2019. 
 45. «Bømlopakken » Ferde». Ferde (på norsk bokmål). Henta 13. april 2019. 
 46. «Om prosjektet | Fv 714 Lakseveien | Vegamot AS». www.vegamot.no. Henta 13. april 2019.  Arkivert 2019-04-13 ved Wayback Machine.
 47. «Fosenvegene.no | ei tim´ te´ by´n» (på norsk bokmål). Henta 13. april 2019.  Arkivert 2019-04-13 ved Wayback Machine.
 48. «Om oss – Ryaforbindelsen». www.ryaforbindelsen.no. Henta 13. april 2019. 
 49. «Bompenger Eksportvegen | AutoPass-brikke og avtale». Ferde (på norsk bokmål). Henta 13. april 2019.  Arkivert 2019-04-13 ved Wayback Machine.
 50. «Ferjer - AutoPASS». www.autopass.no. Henta 6. januar 2019.  Arkivert 2019-04-12 ved Wayback Machine.
 51. «Ferjer - AutoPASS». www.autopass.no. Arkivert frå originalen 12. april 2019. Henta 6. januar 2019. 
 52. «Spørsmål og svar». AutoPASS-ferje (på norsk bokmål). Henta 28. februar 2019.