Fulufjellet nasjonalpark

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Fulufjellet nasjonalpark
nasjonalpark
Land  Noreg
Fylke Hedmark
Kommune Trysil
Del av Dei skandinaviske fjella
Høgaste punkt Slottsfjellet
 - høgd 1 047 moh.
Areal 83 km²
Geologi sandstein
Planter tyrihjelm, turt, skogstorkenebb, huldreblom, mogop
Oppretta 27. april 2012
Tilknytte
verneområde
Fulufjällets nasjonalpark
Kart
Fulufjellet nasjonalpark
61°24′0″ N 12°46′0″ E
Wikimedia Commons: Fulufjellet nasjonalpark

Fulufjellet nasjonalpark er ein norsk nasjonalpark som ligg i eit lågfjellsområde i Trysil kommune i Hedmark, på austsida av Ljøraelva mot grensa til Sverige. Parken vart oppretta i 2012 for å «bevare et stort naturområde som inneholder særegne, representative økosystem som er uten tyngre naturinngrep, herunder artsfattig fjellvegetasjon og artsrik barskog.»[1][2] Han dekker eit område på 83 km².[3]

Kartet viser den norske Fulufjellet nasjonalpark og den svenske Fulufjällets nasjonalpark på kvar si side av riksgrensa.

Nasjonalparken grensar opp mot den langt større Fulufjällets nasjonalpark i Sverige, som vart skipa i 2002, og til Fregn naturreservat som vart oppretta samtidig med den norske nasjonalparken.[4][5]

Geografi[endre | endre wikiteksten]

Den svenske og den norske nasjonalparken består av eit samla fjellplatå med omliggjande daler og sider. På norsk side er platået delt i tre delar av dei to elvene Bergåa og Gira som skjer seg inn i platået.

Området omfattar særprega kvartærgeologiske førekomstar og høgareliggande urskogprega barskog med eit stort naturmangfald.

Langs fjellsidene og på høgder og toppar finst det både gran- og furuskog, bekkekløfter og rasmarker med høge naturverdiar. Vegetasjonen i snaufjellet er lite variert og området representerer, både nasjonalt og internasjonalt, ein ekstremt artsfattig fjellvegetasjon. Området Storgnollen-Steinknøsen-Furuknøsen har landskapsmessige og kvartærgeologiske verdiar.[6] Kombinasjonene av variert topografi med store høgdeforskjellar, blokkmark og gjel/nedskjeringar gjer området Storgnollen–Steinknøsen–Furuknøsen særskild interessant.[7]

Plante- og dyreliv[endre | endre wikiteksten]

Fjella er stort sett dekka av heivegetasjon dominert av dvergbuskar, gras, starr og siv. Det meste av skog i området er gran og furu. Delar av skogen har urskogpreg med rikt artsmangfald. Det er funne mange sjeldne lav- og soppartar i nasjonalparken.[8]

Bjørn er ein karakterart i området, men det finst også ulv, jerv og gaupe her. Fuglelivet er prega av tiur, orrfugl, jerpe og rype.

Forvalting og bruk av området[endre | endre wikiteksten]

Området vert mykje brukt til jakt, fiske og friluftsliv, og det er opning for dette i vernevedtaka. Forvaltinga av parken er lagt til eit lokalt nasjonalparkstyre.

Galleri[endre | endre wikiteksten]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Spire Denne geografiartikkelen som har med Noreg å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.