Elvar i Serbia

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Elvar og dei største nedslagsfelta i Serbia.

Dette er ei liste over elvar i Serbia som anten renn heilt innanfor, delvis gjennom Serbia eller fungerer som grenseelvar.

Nedslagsfelt[endre | endre wikiteksten]

Alle elvane i Serbia høyrer til nedslagsfelta til dei tre havområda Svartehavet, Adriahavet og Egearhavet.

Det største av desse er nedslagsfeltet til Svartehavet, som dekkjer eit område på 81 261 km² eller 92 % av området til Serbia. Heile dette området vert drenert av berre ei elv, Donau, som munnar ut i Svartehavet. Alle store elvar i Serbia, som Tisa, Sava, Velika Morava eller Drina høyrer til dette nedslagsfeltet.

Nedslagsfeltet i Serbia som drenerer ut i Adriahavet dekkjer 4500 km² eller 5 % av Serbia. Det består av vestlege halvdel av Kosovo og Metohija og vert hovudsakleg drenert av ei elv, Kvite Drin, som i Albania møter Svarte Drin og dannar elva Drin som munnar ut i Adriahavet. Mindre del av nedslagsfeltet vert drenert av Crni Kamen-Radika heilt sør i regionen Gora. Ho renn først inn i Makedonia og så ut i Svarte Drin og Drin.

Det minste nedslagsfeltet, på 2650 km² eller 3 % av Serbia, høyrer til Egearhavet ved grensa til Makedonia og Bulgaria. Tre elvar drenerer dette området, Lepenac, Pčinja og Dragovištica. Dei første to munnar ut i elva Vardar i Makedonia, og den tredje munnar ut i elva Struma i Bulgaria. Begge desse munnar ut i Egearhavet.

Desse tre nedslagsfelta møter kvarandre ved fjelltoppen Drmanska glava på Crnoljeva sentralt i Kosovo og Metohija, som er eit av dei støre vasskiljaBalkan, sidan det deler tre av fire nedslagsfelt på Balkan. Det fjerde høyrer til Det joniske havet.

Store elvar[endre | endre wikiteksten]

Lengda i tabellen er gjeven for heile elva, ikkje berre den serbiske delen av ho. Den første tabellen inneheld elvar over 50 km, inkludert vassdrag som Store Morava. I desse tilfella er lengda gjeven som den totale lengda av vassdraget.

Elv lengd (km) Nedslagsfelt (km²) Nedslagsfelt (hav) lengd målt som Største sideelv (i Serbia) Provinsar i Serbia Land som deler same elv
1. Donau 2888 817 000 Svartehavet Breg-Danube Tisa Vojvodina, Serbia Tyskland, Austerrike, Slovakia, Ungarn, Kroatia, Romania, Bulgaria, Ukraina
Дунав
2. Tisa 1026 157 020 Svartehavet Svarte Tisa-Tisa Begej Vojvodina Ukraina, Romania, Ungarn
Тиса
3. Sava 990 95 719 Svartehavet Sava Dolinka-Sava Drina Vojvodina, Serbia Slovenia, Kroatia, Bosnia og Herzegovina
Сава
4. Store Morava 493 35 419 Svartehavet Golijska Moravica-Zapadna Morava-Velika Morava Južna Morava Serbia ingen
Велика Морава
5. Drina 487 19 570 Svartehavet Tara-Drina Lim Serbia Montenegro, Bosnia og Herzegovina
Дрина
6. Tamiš 359 13 085 Svartehavet regulert Brzava Vojvodina Romania
Тамиш
7. Drim 335 11 756 Adrihavet Kvite Drin-Drin Klina Kosovo Albania
Дрим
8. Sør Morava 295 15 469 Svartehavet Golema-Binačka Morava-Južna Morava Nišava Kosovo, Serbia Makedonia
Јужна Морава
9. Ibar 276 8059 Svartehavet regulert Sitnica Serbia, Kosovo Montenegro
Ибар
10. Begej 254 2878 Svartehavet regulert Novi Begej Vojvodina Romania
Бегеј
11. Lim 220 5963 Svartehavet Vrmoša-Luča-Plavsjøen-Lim Uvac Serbia Montenegro, Albania, Bosnia og Herzegovina
Лим
12. Nišava 218 3950 Svartehavet regulert Temštica Serbia Bulgaria
Нишава
13. Timok 203 4630 Svartehavet Svrljiški Timok-Kvite Timok-Timok Svarte Timok Serbia Bulgaria
Тимок
14. Bosut 186 3097 Svartehavet Biđ-Bosut Studva Vojvodina Kroatia
Босут
15. Brzava 166 1190 Svartehavet regulert mindre elvar Vojvodina Romania
Брзава
16. Mlava 158 1830 Svartehavet Tisnica-Mlava Vitovnica Serbia ingen
Млава
17. Toplica 130 2600 Svartehavet Duboka-Toplica Kosanica Serbia ingen
Топлица
18. Pek 129 1236 Svartehavet Lipa-Pek Jagnjilo Serbia ingen
Пек
19. Plazović 129 ukjend Svartehavet regulert mindre elvar Vojvodina Ungarn
Плазовић
20. Pčinja 128 3140 Egearhavet regulert mindre elvar Serbia Makedonia
Пчиња
21. Nera 124 1420 Svartehavet regulert mindre elvar Vojvodina Romania
Нера
22. Kolubara 123 3639 Svartehavet Obnica-Kolubara Tamnava Serbia ingen
Колубара
23. Uvac 119 1310 Svartehavet Rasanska reka-Vapa-Uvac Tisnica Serbia Bosnia og Herzegovina
Увац
24. Zlatica 117 1470 Svartehavet regulert mindre elvar Vojvodina Romania
Златица
25. Karaš 110 1400 Svartehavet regulert Ilidija Vojvodina Romania
Караш
26. Krivaja 109 956 Svartehavet regulert mindre elvar Vojvodina ingen
Криваја
27. Čik 95 481 Svartehavet regulert ingen Vojvodina ingen
Чик
28. Rasina 92 994 Svartehavet regulert mindre elvar Serbia ingen
Расина
29. Sitnica 90 3129 Svartehavet regulert Lab Kosovo ingen
Ситница
30. Tamnava 90 930 Svartehavet regulert Ub Serbia ingen
Тамнава
31. Temštica 86 820 Svartehavet Visočica-Temštica Dojkinička reka Serbia Bulgaria
Темштица
32. Jablanica 85 895 Svartehavet regulert Čokotinska reka Serbia ingen
Јабланица
33. Svarte Timok 84 1.003 Svartehavet regulert Zlotska reka Serbia ingen
Црни Тимок
34. Nadela 81 ukjend Svartehavet regulert mindre elvar Vojvodina ingen
Надела
35. Jasenica 79 1.343 Svartehavet regulert Kubršnica Serbia ingen
Јасеница
36. Jadar 79 894 Svartehavet regulert Rakovica Serbia ingen
Јадар
37. Gruža 77 622 Svartehavet regulert Kotlenjača Serbia ingen
Гружа
38. Lepenac 75 770 Egearhavet regulert Nerodimka Kosovo Makedonia
Лепенац
39. Đetinja 75 1.486 Svartehavet regulert Skrapež Serbia ingen
Ђетиња
40. Veternica 75 515 Svartehavet regulert Sušica Serbia ingen
Ветерница
41. Jerma 74 ukjend Svartehavet regulert Zvonačka reka Serbia Bulgaria
Јерма
42. Lab 72 950 Svartehavet regulert Kačandolska reka Kosovo ingen
Лаб
43. Rzav (Zlatibor) 72 605 Svartehavet Svarte Rzav-Rzav Kvite Rzav Serbia Bosnia og Herzegovina
Рзав
44. Pusta reka 71 569 Svartehavet Golema-Pusta reka mindre elvar Serbia ingen
Пуста река
45. Mostonga 70 ukjend Svartehavet regulert ingen Vojvodina ingen
Мостонга
46. Kereš 70 ukjend Svartehavet regulert ingen Serbia Ungarn
Кереш
47. Radika 70 665 Adriahavet Crni Kamen-Ćafa Kadis-Radika mindre elvar Serbia Makedonia
Радика
48. Vlasina 68 1.050 Svartehavet regulert Lužnica Serbia ingen
Власина
49. Resava 65 685 Svartehavet regulert ingen Serbia ingen
Ресава
50. Jegrička 65 ukjend Svartehavet regulert ingen Vojvodina ingen
Јегричка
51. Dragovištica 63 ukjend Egearhavet Mutnica-Božička reka-Dragovištica Ljubatska reka Serbia Bulgaria
Драговиштица
52. Pećka Bistrica 62 505 Adriahavet regulert mindre elvar Kosovo Montenegro
Пећка Бистрица
53. Klina 62 393 Adriahavet regulert Move Kosovo ingen
Клина
54. Rzav (Golija) 61 575 Svartehavet Veliki Rzav-Rzav Mali Rzav Serbia ingen
Рзав
55. Studenica 60 582 Svartehavet Crna reka-Studenica Brusnička reka Serbia ingen
Студеница
56. Raška 60 1.193 Svartehavet regulert Deževska reka Serbia ingen
Рашка
57. Sokobanjska Moravica 58 606 Svartehavet regulert mindre elvar Serbia ingen
Сокобањска Моравица
58. Ub 57 274 Svartehavet regulert mindre elvar Serbia ingen
Уб
59. Lugomir 57 447 Svartehavet Dulenska reka-Lugomir Županjevačka reka Serbia ingen
Лугомир
60. Jerez 56 503 Svartehavet regulert mindre elvar Serbia ingen
Јерез
61. Jasenička reka 55 ukjend Svartehavet Vrelska reka-Jasenička reka mindre elvar Serbia ingen
Јасеничка река
62. Dečanska Bistrica 53 300 Adriahavet Kožnjarska Bistrica-Dečanska Bistrica Kožnjarska Bistrica Kosovo ingen
Дечанска Бистрица
63. Jarčina 53 ukjend Svartehavet Međeš-Progarska Jarčina mindre elvar Vojvodina, Serbia ingen
Јарчина
64. Budovar 52 ukjend Svartehavet Patka-Budovar mindre elvar Vojvodina ingen
Будовар
65. Drenica 51 447 Svartehavet regulert Vrbovačka reka Kosovo ingen
Дреница
66. Ralja 51 310 Svartehavet regulert mindre elvar Serbia ingen
Раља
67. Erenik 51 516 Adriahavet regulert Loćanska Bistrica Kosovo ingen
Ереник
68. Porečka reka 50 538 Svartehavet Šaška-Porečka reka Crnajka Serbia ingen
Поречка река
69. Trgoviški Timok 50 520 Svartehavet Strma reka-Trgoviški Timok Žukovska reka Serbia ingen
Трговишки Тимок

Store sideelvar[endre | endre wikiteksten]

Elvar Lengd (km) Nedslagsfelt (km²) Nedslagsfelt (hav) lengd målt som: Største sideelv Provinsar i Serbia Munnar ut i:
1. Vest Morava 308 15 849 Svartehavet Golijska Moravica-West Morava Ibar Serbia Store Morava
Западна Морава
2. Kvite Drin 175 4.300 Adriahavet regulert Klina Kosovo Drin
Бели Дрим
3. Kvite Timok 115 2167 Svartehavet Svrljiški Timok-White Timok Trgoviški Timok Serbia Timok
Бели Тимок
4. Golijska Moravica 98 1486 Svartehavet regulert Ðetinja Serbia Vest og Store Morava
Голијска Моравица
5. Visočica 71 ukjend Svartehavet regulert Dojkinička reka Serbia Temštica
Височица
6. Svrljiški Timok 64 720 Svartehavet regulert mindre elvar Serbia Kvite Timok og Timok
Сврљишки Тимок

Kjelder[endre | endre wikiteksten]