Nobelprisen i medisin

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Nobelprisen i fysiologi eller medisin er ein av de opphavlege fem nobelprisane. Vitskapsprisane blir gjerne rekna som dei høgsthengjande innan kvart sitt fag.

Opptil tre vitskapsfolk kan få prisen for inntil to verk. Prisen er ein pengesum (no 10 000 000 svenske kroner) og ein medalje der Alfred Nobel er avbilda på framsida og personleggjeringa av medisinen med ei bok i fanget fyller vatn i ein bolle til ei tørstande sjuk jente.[1]

Fem komitemedlemmer valde ut av Karolinska Institutet avgjer kven som skal få Nobelprisen i fysiologi eller medisin.

Prisvinnarar[endre | endre wikiteksten]

År Namn Land Grunngjeving
1901 Emil Adolf von Behring Tyskland «for sitt arbeid med serumterapi, særleg til bruk mot difteri. Med dette har han opna ein ny veg inn i feltet medisinsk vitskap og plassert eit sigrande våpen mot sjukdom og død, i hendene på ein fysikar.»[2]
1902 Ronald Ross Storbritannia Forsking på malaria som fastslo korleis sjukdommen blir overført, «og har dermed lagt grunnlaget for forsking på sjukdommen og metodar for å bekjempa han.»[3]
1903 Niels Ryberg Finsen Danmark Utvikling av behandling mot sjukdom, særleg lupus vulgaris (hudtuberkulose) med konsentrert lysterapi, «og opna dermed for ein ny behandlingsmetode innan medisin.»[4]
1904 Ivan Petrovitsj Pavlov Russland Forsking på fordøyingssystemet, «som har omforma og utvida kunnskap om sentrale delar av feltet.»[5]
1905 Robert Koch Tyskland Undersøkingar og oppdagingar rundt tuberkulose.[6]
1906 Camillo Golgi
Santiago Ramón y Cajal
Italia
Spania
Forsking på strukturen til nervesystemet.[7]
1907 Charles Louis Alphonse Laveran Frankrike Studiar av korleis protozoar kan føra til sjukdom.[8]
1908 Ilja Iljitsj Metsjnikov
Paul Ehrlich
Russland
Tyskland
Forsking på immunitet.[9]
1909 Emil Theodor Kocher Sveits Studie av fysiologien, patologien og kirurgiske inngrep på skjoldbruskkjertelen.[10]
1910 Albrecht Kossel Tyskland Bidraget sitt til kunnskap om cellekjemi gjennom studie av protein, mellom anna nukleinsyrer.[11]
1911 Allvar Gullstrand Sverige Forsking på dioptrikk i auget.[12]
1912 Alexis Carrel Frankrike «i anerkjenning av arbeidet hans innan vaskulær sutur og organtransplantasjon av blodkar og andre organ.»[13]
1913 Charles Robert Richet Frankrike «i anerkjenning av arbeidet hans med anafylaksi»[14]
1914 Robert Bárány Ungarn /Austerrike «for sitt arbeid innan fysiologien og patologien til balanseorganet.»[15]
1915 Ikkje utdelt
1916
1917
1918
1919 Jules Bordet Belgia «for sine oppdagingar rundt immunitet»[16]
1920 Schack August Steenberg Krogh Danmark «for si oppdaging av mekanismane som regulerer kapillar-motoren.» (for å visa at gassutskiftet i lungene er vanleg diffusjon.)[17]
1921 Ikkje utdelt
1922 Archibald Vivian Hill Storbritannia «for si oppdaging rundt produksjonen av varme i muskelen.»[18]
Otto Fritz Meyerhof Tyskland «for si oppdaging av det faste tilhøvet mellom oksygenforbruk og stoffskiftet av mjølkesyre i muskelen.»[18]
1923 Frederick Grant Banting
John James Richard Macleod
Canada
Storbritannia
«for oppdaginga av insulin»[19]
1924 Willem Einthoven Nederland «for oppdaginga av mekanismen til elektrokardiogrammet.»[20]
1925 Ikkje utdelt
1926 Johannes Andreas Grib Fibiger Danmark «for si oppdaging av Spiroptera carcinoma»[21]
1927 Julius Wagner-Jauregg Austerrike «for si oppdaging av den terapeutiske verdien til malariavaksine i behandlinga av lamme.»[22]
1928 Charles Jules Henri Nicolle Frankrike «for sitt arbeid med tyfus»[23]
1929 Christiaan Eijkman Nederland «for si oppdaging av den antineuritiske vitaminen»[24]
Sir Frederick Gowland Hopkins Storbritannia «for si oppdaging av dei vekststimulerande vitaminene»[24]
1930 Karl Landsteiner Austerrike «for si oppdaging av menneskelege blodgrupper»[25]
1931 Otto Heinrich Warburg Tyskland «for si oppdaging av naturen og oppførselen til puste-enzymet.»[26]
1932 Sir Charles Scott Sherrington
Edgar Douglas Adrian
Storbritannia «for sine oppdagingar innan funksjonane til nevronane»[27]
1933 Thomas Hunt Morgan USA «for sine oppdagingar rundt rolla kromosomet spelar i arvelegheit.»[28]
1934 George Hoyt Whipple
George Richards Minot
William Parry Murphy
USA «for deira oppdagingar innan leverterapi i tilfelle av anemi[29]
1935 Hans Spemann Tyskland «for si oppdaging av organisatoreffekten i embryonisk utvikling.»[30]
1936 Sir Henry Hallett Dale
Otto Loewi
Storbritannia;
Tyskland 1903: Austerrike 1946: USA
«for sine oppdagingar rundt kjemisk overføring av nerveimpulsar»[31]
1937 Albert Szent-Györgyi von Nagyrapolt Ungarn «for sine oppdagingar rundt biologiske forbrenningsprosessar med særleg omtanke på vitamin c og katalyse av fumarsyre[32]
1938 Corneille Jean François Heymans Belgia «for si oppdaging av rolla som sinus og aorta-mekanismar spelar ved reguleringa av pusten.»[33]
1939 Gerhard Domagk Tyskland «for si oppdaging av antibakterielle effektar av prontosil.»[34]
1940 Ikkje utdelt
1941
1942
1943 Carl Peter Henrik Dam Danmark «for si oppdaging av vitamin K»[35]
Edward Adelbert Doisy USA «for si oppdaging av den kjemiske naturen til vitamin K»[35]
1944 Joseph Erlanger
Herbert Spencer Gasser
USA «for sine oppdagingar rundt dei svært differensierte funksjonane til einskilde nervefibrar.»[36]
1945 Sir Alexander Fleming
Ernst Boris Chain
Sir Howard Walter Florey
Storbritannia;
Tyskland /Storbritannia;
Australia /Storbritannia
«for oppdaginga av penicillin og den lækjande effekten det har på mange infeksjonssjukdomar.»[37]
1946 Hermann Joseph Muller USA «for oppdaginga av mutasjonsproduksjon ved å nytta røntgen-bestråling.»[38]
1947 Carl Ferdinand Cori
Gerty Theresa Cori, née Radnitz
Tsjekkoslovakia /USA;
Tsjekkoslovakia /USA
«for deira oppdaging av den katalytiske omforminga av glykogen[39]
Bernardo Alberto Houssay Argentina «for si oppdaging av rolla hormonet i hypofysen spelar ved forbrenning av sukker.»[39]
1948 Paul Hermann Müller Sveits «for si oppdaging av den høge effektiviteten til DDT som kontaktgift mot fleire leddyr[40]
1949 Walter Rudolf Hess Sveits «for si oppdaging av den funksjonelle organiseringa av mellomhjernen som ko-ordinator av aktivitetane i dei indre organa.»[41]
Antonio Caetano De Abreu Freire Egas Moniz Portugal «for si oppdaging av den terapeutiske verdien til lobotomi ved visse psykosar»[41]
1950 Edward Calvin Kendall
Tadeusz Reichstein
Philip Showalter Hench
USA;
Polen /Sveits;
USA
«for sine oppdagingar rundt hormona i ytterlaget til binyra, strukturen deira og dei biologiske effektane deira.»[42]
1951 Max Theiler Sør-Afrika /Sveits «for sine oppdagingar rundt gulfeber og korleis nedkjempa han.»[43]
1952 Selman Abraham Waksman Russland, 1916: USA «for si oppdaging av streptomycin, det fyrste effektive antibiotika mot tuberkulose»[44]
1953 Hans Adolf Krebs Vest-Tyskland /Storbritannia «for si oppdaging av syklusen til sitronsyre[45]
Fritz Albert Lipmann Vest-Tyskland /USA «for si oppdaging av ko-enzym A og verdien det har for mellom-forbrenning.»[45]
1954 John Franklin Enders
Thomas Huckle Weller
Frederick Chapman Robbins
USA «for deira oppdaging av evna poliomyelitt-virus har til å veksa i kulturar av ulike typar vev.»[46]
1955 Axel Hugo Theodor Theorell Sverige «for sine oppdagingar rundt naturen og oppførselen til oksidasjonsenzym.»[47]
1956 André Frédéric Cournand
Werner Forssmann
Dickinson W. Richards
Frankrike, 1941: USA;
Vest-Tyskland
USA
«for sine oppdagingar rundt hjartekateterisering og patologiske endringar i sirkulasjonssystemet.

»[48]

1957 Daniel Bovet Sveits /Italia «for sine oppdagingar rundt syntetiske blandingar som hindrar visse kroppsstoff, og særleg verknaden deira på det vaskulære systemet og skjelettmusklane.»[49]
1958 George Wells Beadle
Edward Lawrie Tatum
USA «for si oppdaging om at genene oppfører seg ved å regulera fastlagte kjemiske hendingar.»[50]
Joshua Lederberg USA «for sine oppdagingar innan genetisk rekombinasjon og organiseringa av genmaterialet i bakteriar.»[50]
1959 Severo Ochoa
Arthur Kornberg
Spania /USA;
USA
«for si oppdaging av mekanismane i den biologiske syntesen av ribonukleinsyre og deoksyribonukleinsyre.»[51]
1960 Sir Frank Macfarlane Burnet
Peter Brian Medawar
Australia;
Brazil /Storbritannia
«for oppdaginga av den oppnådde immunologiske toleransen.»[52]
1961 Georg von Békésy Ungarn «for sine oppdagingar av den fysiske stimulasjonsmekanismen i sneglegangen i øyra.»[53]
1962 Francis Harry Compton Crick
James Dewey Watson
Maurice Hugh Frederick Wilkins
Storbritannia;
USA;
New Zealand /Storbritannia
«for sine oppdagingar rundt den molekylære strukturen til nukleinsyrer og kor viktige dei er for informasjonsoverføring i levande materiale.»[54]
1963 Sir John Carew Eccles
Alan Lloyd Hodgkin
Andrew Fielding Huxley
Australia
Storbritannia
Storbritannia
«for sine oppdagingar rundt dei ioniske mekanismane involvert i stimulering og hindring av den periferiske og sentrale porsjonane av nervecellemembranen.»[55]
1964 Konrad Bloch
Feodor Lynen
Vest-Tyskland /USA;
Vest-Tyskland
«for sine oppdagingar rundt mekanismen og reguleringa av kolesterolet og feittsyreforenninga.»[56]
1965 François Jacob
André Lwoff
Jacques Monod
Frankrike «for sine oppdagingar rundt den genetiske kontrollen av enzym og virussyntese.»[57]
1966 Peyton Rous USA «for sine oppdagingar av svulstforårsakande virus.»[58]
Charles B. Huggins Canada /USA «for sine oppdagingar rundt hormonbehandling av prostatakreft.»[58]
1967 Ragnar Granit
Haldan Keffer Hartline
George Wald
Finland 1940: Sverige;
USA
USA
«for sine oppdagingar rundt dei primære fysiologiske og kjemiske synlege prosessane i auga[59]
1968 Robert W. Holley
Har Gobind Khorana
Marshall W. Nirenberg
USA;
India 1966: USA;
USA
«for deira tolking av den genetiske koden og funksjonen han har i proteinsyntese.»[60]
1969 Max Delbrück
Alfred Hershey
Salvador E. Luria
Vest-Tyskland /USA;
USA;
Italia
«for sine oppdagingar rundt reproduksjonsmekanismen og den genetiske strukturen til virus.[61]
1970 Sir Bernard Katz
Ulf von Euler
Julius Axelrod
Vest-Tyskland 1941: Storbritannia;
Sverige
USA
«for sine oppdagingar rundt dei humorale oversendarane i nerveterminalane og mekanismen til å lagra dei, sleppa dei laus og å setja dei ut av funksjon.»[62]
1971 Earl W. Sutherland, Jr. USA «for sine oppdagingar rundt mekanismane til handlingane til hormona.»[63]
1972 Gerald M. Edelman
Rodney R. Porter
USA
Storbritannia
«for sine oppdagingar rundt den kjemiske strukturen til antistoff.»[64]
1973 Karl von Frisch
Konrad Lorenz
Nikolaas Tinbergen
Austerrike
Austerrike
Nederland
«for sine oppdagingar rundt organiseringa og framkallinga av individuelle og sosiale oppførselsmønster.»[65]
1974 Albert Claude
Christian de Duve
George E. Palade
Belgia;
Belgia;
Romania 1952: USA
«for sine oppdagingar rundt den strukturelle og funksjonelle organiseringa til cella.»[66]
1975 David Baltimore
Renato Dulbecco
Howard Martin Temin
USA;
Italia /USA;
USA
«for sine oppdagingar rundt samhandlinga mellom svulstvirus og det genetiske materialet i cella.»[67]
1976 Baruch S. Blumberg
D. Carleton Gajdusek
USA «for sine oppdagingar rundt nye mekanismar til opphavet og utspreiinga av infeksjonssjukdomar.»[68]
1977 Roger Guillemin
Andrew Viktor Schally
Frankrike 1965: USA;
USA
«for sine oppdagingar rundt peptidhormonproduksjonen i heilen.»[69]
Rosalyn Yalow USA «for utviklinga av radioimmunologisk analyse av peptidhormon.»[69]
1978 Werner Arber
Daniel Nathans
Hamilton O. Smith
Sveits
USA
USA
«for oppdaginga av restriksjonsenzym og korleis desse kan brukast i problem i molekylærgenetikken.»[70]
1979 Allan M. Cormack
Godfrey N. Hounsfield
Sør-Afrika 1966: USA;
Storbritannia
«for utviklinga av data-tomografi.»[71]
1980 Baruj Benacerraf
Jean Dausset
George D. Snell
Venezuela 1943: USA;
Frankrike;
USA
«for deira oppdagingar rundt genetisk bestemte strukturar på celleoverflata som regulerer immunologiske reaksjonar.»[72]
1981 Roger W. Sperry USA «for sine oppdagingar rundt den funksjonelle spesialiseringa til hjernehemisfærane»[73]
David H. Hubel
Torsten N. Wiesel
Canada /USA
Sverige
«for sine oppdagingar rundt informasjon som vert prosessert i det visuelle systemet.»[73]
1982 Sune Bergström
Bengt I. Samuelsson
John R. Vane
Sverige
Sverige
Storbritannia
«for deira oppdaginar rundt prostaglandinar og beslekta biologisk aktive stoff.»[74]
1983 Barbara McClintock USA «for si oppdaging av mobile genetiske element.»[75]
1984 Niels K. Jerne
Georges J.F. Köhler
César Milstein
Danmark;
Vest-Tyskland;
Argentina
«for teoriar om kor spesifikk utviklinga og kontrollen til immunforsvaret er, og oppdaginga av prinsippet for produksjon av monoklonale antistoff.»[76]
1985 Michael S. Brown
Joseph L. Goldstein
USA «for sine oppdagingar rundt reguleringa av kolesterolforbrenning.»[77]
1986 Stanley Cohen
Rita Levi-Montalcini
USA;
Italia /USA
«for sine oppdagingar av vekstfaktorar.»[78]
1987 Susumu Tonegawa Japan «for si oppdaging av det genetiske prinsippet for at det skal oppstå mangfald av antistoff»[79]
1988 Sir James W. Black
Gertrude B. Elion
George H. Hitchings
Storbritannia
USA
USA
«for sine oppdagingar av viktige prinsipp for medikamentbehandling»[80]
1989 J. Michael Bishop
Harold E. Varmus
USA «for si oppdaging av det cellulære opphavet til retrovirale onkogenar.»[81]
1990 Joseph E. Murray
E. Donnall Thomas
USA «for sine oppdagingar rundt organ- og celletransplantasjon i behandlinga av menneskesjukdom.»[82]
1991 Erwin Neher
Bert Sakmann
Tyskland «for sine oppdagingar rundt funksjonen til einskilde ion-kanalar i cellene.»[83]
1992 Edmond H. Fischer
Edwin G. Krebs
Sveits /USA;
USA
«for sine oppdagingar rundt vendbar protein-fosforylering som biologisk regulerande mekanisme.[84]
1993 Richard J. Roberts
Phillip A. Sharp
Storbritannia
USA
«for sine oppdagingar av oppdelte gen.»[85]
1994 Alfred G. Gilman
Martin Rodbell
USA «for si oppdaging av G-protein og rolla dei speler i signalomforming i celler.»[86]
1995 Edward B. Lewis
Christiane Nüsslein-Volhard
Eric F. Wieschaus
USA
Tyskland
USA
«for deira oppdagingar rundt den genetiske kontrollen i tidleg embryonisk utvikling.»[87]
1996 Peter C. Doherty
Rolf M. Zinkernagel
Australia
Sveits
«for sine oppdagingar om kor spesifikk overgangsforma som celler lagar i immunforsvaret, er.»[88]
1997 Stanley B. Prusiner USA «for si oppdaging av prion - eit nytt biologisk smitteprinsipp.»[89]
1998 Robert F. Furchgott
Louis J. Ignarro
Ferid Murad
USA «for sine oppdagingar rundt nitrooksid som signalmolekyl i hjarte-kar-systemet.»[90]
1999 Günter Blobel Tyskland 1987: USA «for oppdaginga om at protein har indre signal som passar på transporten og stadfestinga deira i cella.»[91]
2000 Arvid Carlsson
Paul Greengard
Eric R. Kandel
Sverige
USA
USA
«for sine oppdagingar rundt signalomforming i nervesystemet.»[92]
2001 Leland H. Hartwell
R. Timothy (Tim) Hunt
Sir Paul M. Nurse
USA
Storbritannia
Storbritannia
«for sine oppdagingar av nykelregulatorar av cellesyklusen.»[93]
2002 Sydney Brenner
H. Robert Horvitz
John E. Sulston
Sør-Afrika /Storbritannia 2003: Singapore[94] (honorary);
USA;
Storbritannia
«for sine oppdagingar rundt genetisk regulering av organutvikling og programmert celledød.»[95]
2003 Paul Lauterbur
Sir Peter Mansfield
USA
Storbritannia
«for sine oppdagingar innan magnetiske ressonansbilete.»[96]
2004 Richard Axel
Linda B. Buck
USA «for sine oppdagingar av duftstoffmottakarar og organiseringa av luktesystemet.»[97]
2005 Barry J. Marshall
J. Robin Warren
Australia «for si oppdaging av bakterien Helicobacter pylori og rolla han spelar i magekatarr og magesår.»[98]
2006 Andrew Z. Fire
Craig C. Mello
USA «for si oppdaging av RNA-interferens - støydemping av gen ved hjelp av dobbelfibra RNA.»[99]
2007 Mario Capecchi
Sir Martin Evans
Oliver Smithies
Italia/USA;
Storbritannia;
Storbritannia /USA
«for sine oppdagingar av å introdusera særskilte genomdanningar i mus ved hjelp av embryoniske stammeceller.»[100]
2008 Harald zur Hausen Tyskland Oppdaginga av at humant papillomavirus (HPV) kan føra til livmorhalskreft.[101]
Françoise Barré-Sinoussi
Luc Montagnier
Frankrike
Frankrike
Oppdaginga av HIV (Human Immunodeficiency Virus/menneskeleg immunsviktvirus).[101]
2009 Elizabeth Blackburn
Carol Greider
Jack Szostak
USA Oppdaginga av korleis kromosom blir verna av telomerar og enzymet telomerase. [102]
2010 Robert Edwards Storbritannia Utviklinga av in vitro-fertilisering (prøverøyrsbefrukting). [103]
2011 Bruce A. Beutler USA For sine oppdagingar innan aktiveringa av medfødt immunitet.
Jules A. Hoffmann Frankrike
Ralph M. Steinman Kanada
USA
For oppdaginga av dendrittcella, og rolla ho speler innan tilpasningsdyktig immunitet. (Utdelt posthumt.) [104]
2012 John B. Gurdon Storbritannia For oppdaginga at mogne stamceller kan reproduserast og bli pluripotente. [105]
Shinya Yamanaka Japan
2013 James E. Rothman USA For sine oppdagingar av maskineriet som regulerer vesikkeltrafikken, eit stort transportsystem i cellene våre. [106]
Randy W. Schekman USA
Thomas C. Südhof Tyskland
2014 John O'Keefe USA For sine oppdagingar av celler som utgjør eit posisjoneringssystem i hjernen. [107]
May-Britt Moser Noreg
Edvard Moser Noreg
2015
William C. Campbell USA For oppdagingar knytt til ny behandling mot infeksjonar forårsaket av rundormparasittar.[108]
Satoshi Ōmura Japan
Tu Youyou Kina For sitt funn av ny behandling mot malaria.[108]
2016 Yoshinori Ohsumi Japan For oppdagingar av mekanismane bak autofagi.[109]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

 1. nobelprize.org
 2. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1901». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 3. «for his work on malaria, by which he has shown how it enters the organism and thereby has laid the foundation for successful research on this disease and methods of combating it» «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1902». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 4. «concentrated light radiation, whereby he has opened a new avenue for medical science» «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1903». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 5. «through which knowledge on vital aspects of the subject has been transformed and enlarged» «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1904». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 6. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1905». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 7. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1906». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 8. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1907». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 9. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1908». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 10. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1909». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 11. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1910». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 12. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1911». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 13. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1912». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 14. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1913». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 15. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1914». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 16. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1919». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 17. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1920». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 18. 18,0 18,1 «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1922». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 19. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1923». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 20. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1924». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 21. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1926». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 22. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1927». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 23. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1928». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 24. 24,0 24,1 «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1929». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 25. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1930». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 26. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1931». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 27. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1932». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 28. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1933». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 29. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1934». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 30. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1935». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 31. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1936». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 32. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1937». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 33. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1938». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 34. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1939». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 35. 35,0 35,1 «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1943». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 36. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1944». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 37. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1945». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 38. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1946». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 39. 39,0 39,1 «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1947». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 40. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1948». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 41. 41,0 41,1 «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1949». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 42. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1950». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 43. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1951». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 44. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1952». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 45. 45,0 45,1 «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1953». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 46. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1954». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 47. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1955». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 48. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1956». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 49. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1957». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 50. 50,0 50,1 «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1958». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 51. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1959». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 52. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1960». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 53. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1961». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 54. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1962». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 55. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1963». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 56. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1964». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 57. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1965». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 58. 58,0 58,1 «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1966». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 59. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1967». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 60. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1968». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 61. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1969». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 62. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1970». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 63. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1971». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 64. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1972». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 65. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1973». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 66. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1974». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 67. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1975». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 68. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1976». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 69. 69,0 69,1 «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1977». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 70. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1978». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 71. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 72. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1980». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 73. 73,0 73,1 «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1981». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 74. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1982». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 75. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1983». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 76. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1984». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 77. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1985». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 78. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1986». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 79. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1987». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 80. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1988». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 81. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1989». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 82. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1990». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 83. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1991». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 84. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1992». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 85. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1993». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 86. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1994». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 87. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1995». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 88. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1996». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 89. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1997». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 90. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1998». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 91. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1999». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 92. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2000». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 93. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2001». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 94. «Sydney Brenner, PhD: Biography». Henta 14. august 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 95. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2002». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 96. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2003». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 97. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2004». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 98. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2005». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 99. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006». Henta 28. juli 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 100. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2007». Henta 8. oktober 2007.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 101. 101,0 101,1 «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2008». Henta 6. oktober 2008.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp); Parameteren |accessdate= er ikkje støtta av malen. Meinte du |vitja=?) (hjelp)
 102. Nobelprize.org: Pressemelding for nobelprisen i medisin, 2009
 103. Nobelprize.org: Pressemelding for nobelprisen i medisin, 2010
 104. Nobelprize.org: Pressemelding for nobelprisen i medisin, 2011
 105. Nobelprize.org: Pressemelding for nobelprisen i medisin, 2012
 106. Nobelprize.org: Pressemelding for nobelprisen i medisin, 2013
 107. The 2014 Nobel Prize in Physiology or Medicine - Press Release
 108. 108,0 108,1 «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2015». Nobel Foundation. Henta 5. oktober 2015. 
 109. «The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2016». Henta 6. oktober 2016.  Parameteren |publisher= er ikkje støtta av malen. Meinte du |utgjevar=?) (hjelp)

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]