Vade-, måse- og alkefuglar

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Vade-, måse- og alkefuglar


Svarthalespove Limosa limosa
Svarthalespove
Limosa limosa

Systematikk
Rike: Animalia
Rekkje: Chordata
Klasse: Aves
Orden: Charadriiformes

Huxley1867
Familiar
 • sjå teksten
 • Vade-, måse- og alkefuglar (Charadriiformes) er ein mangfaldig biologisk orden av små til mellomstore fugleartar. Gruppa inneheld meir enn 370 artar og har medlemmer i alle delar av verda. Dei er mest talrike i nærleiken av vatn og et virvellause dyr eller andre smådyr, men somme er pelagiske, andre lever i ørkenar og nokre få finst i tjukke skogen.

  Oversyn av familiar i rekkjefølgje etter Clementslista versjon 6.8 frå august 2013.[1]

  Triel, Burhinus oedicnemus
  Antarktisslirenebb, Chionis albus
  Kronvipe, Vanellus coronatus
  Gulpesnipe, Pluvianellus socialis
  Amerikasvarttjeld, Haematopus bachmani
  Ibisnebb, Ibidorhyncha struthersii
  Stylteløpar, Himantopus himantopus
  Raudflikbladhøne, Jacana jacana
  Symjesnipe, Phalaropus lobatus
  Mjølkebrakksvale, Glareola lactea
  Slettevandrar, Pedionomus torquatus
  Riksesnipe, Rostratula benghalensis
  To artar knytt til Antarktis: antarktisslirenebb på fastlandet og på øyar i subantarktisk del av Sør-Atlanteren, maskeslirenebb er ein subarktisk øyart med leveområde i sørlege del av Indiahavet.
  Gulpesnipa lever lengst sør i Sør-Amerika, liknar steinvendar i utsjånad og oppførsel.
  Ti artar er spreidd i den tempererte sona verda rundt, føretrekkjer tørre eller halvtørre område. Av desse er arten triel eurasisk og ein tilfeldig vitjar i Noreg.
  Familien med ni artar av avosettar og stylteløparar finst spreidd på alle kontinent unntatt Antarktisk. Karakteristisk er lange bein. Stylteløpar er ein sjeldan gjest i Noreg, avosett var tidlegare tilveldig hekkefugl på Jæren.
  Ibisnebb er ein art som lever langs elvebredder på høglandet i Asia og i Himalaya.
  Samlar 11 artar langs alle kystar i verda med unntak av tropisk Afrika og Søraust-Asia. Den eurasiske tjeld er vanleg i Noreg.
  67 artar av loar og viper lever verda rundt helst nær vatn. Av desse er vipe og sandlo vanlege i Noreg.
  Slettevandrar er endemisk til Australia som liknar på vaktel i utsjånad.
  Fire artar i to slekter i Sør-Amerika, liknar ryper, vaktlar og sandhøns, men har lengre venger.
  Tre artar med habitat i våtmark: rikssnipe i Afrika, India og Søraust-asia, australrikssnipe er ein sjeldan, trua art i Australia, og dvergrikssnipe i Sør-Amerika.
  Dei åtte artane er spreidd i temperert sone over heile verda. Dei har lange tær og kan gå på flytande vegetasjon.
  Den mest talrike familien på artar i ordenen med nær 90 artar spreidd verda rundt.
  16 artar på varmt grasland i Asia, Afrika og Australia, dei er små, lite synlege fuglar som helst spring på bakken framfor å flyge.

  Afrika, Asia og Australia.

  Krabbeetaren liknar loar, men har lange bein. Leveområdet er rundt Indiahavet, rundt Raudehavet og Persiabukta sør til og med Madagaskar.
  8 artar ørkenløparar og 8 artar brakksvaler i tempererte område av Europa,
  Sju artar i arktiske og antarktiske strøk, fire av dei finst i Noreg eller ved kysten: storjo, polarjo, tjuvjo og fjelljo. Dei andre artane er kaneljo, sørjo, og sørhavsjo, alle tre hekkar på den sørlege halvkule. Dei er gode flygarar, og har ofte fleire fargevariantar, morfar.
  24 artar av særs gode symjarar og dukkarar, lever i kjølige nordlege farvatn. Seks artar i Noreg.

    * Måsar Ca. 50 artar spreidd verda rundt. Ni hekkefuglar i Noreg inklusive Svalbard, i tillegg er ca. 6–7 gjesteartar.
    * Terner og noddyar, 44 artar over heile verda, jaktar med stupdukk.
    * Saksenebb, tre artar i Afrika, Sør-Asia og Amerika som fiskar flygande med undernebbet i vassflata.

  Kjelde[endre | endre wikiteksten]

  1. Clements, J.F.; T.S. Schulenberg; M.J. Iliff; B.L. Sullivan; C.L. Wood; D. Roberson (august 2013), The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 6.8 (CSV), Cornell Lab of Ornithology, henta 4. november 2013