Handbook of the Birds of the World

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Handbook of the Birds of the World
Handbook of the Birds of the World
Språkengelsk
ForlagLynx Edicions

Handbook of the Birds of the World (HBW) er eit engelskspråkleg bokverk produsert av det spanske forlaget Lynx Edicions. Dette er den første handboka som dekkjer alle kjende fugleartar. Serien er redigert av Josep del Hoyo, Andrew Elliott, Jordi Sargatal og David A Christie.

Alle 16 planlagde band er no publiserte. Banda kom ut i årlege intervall frå 1992, og serien vart komplett med band 16 i desember 2011. Dette er det første gongen alle artane finst illustrert og handsama i detalj i eit enkelt verk for ein klasse i dyreriket.

Material i kvart band er gruppert i familiar, kvar familie har ein innleiande artikkel, og dette er følgt av skildringar av dei einskilde artane med taksonomi, underartar og distribusjon, skildrande tekst, habitat, mat og fôring, forplanting, trekk, status og vern og bibliografi. I tillegg har alle band unntatt det første og andre eit essay om eit bestemt ornitologiske tema. Meir enn 200 anerkjende spesialistar og 35 illustratørar frå meir enn 40 land har medverka til prosjektet til no, og dessutan har 834 fotografar frå heile verda gjeve bilete.

Sidan første bandet kom i 1992, har serien fått fleire internasjonale prisar. Det første bandet vart valt som årets fuglebok av magasina Birdwatch og British Birds, og det femte volumet vart anerkjent som Outstanding Academic Title av Choice Magazine, i magasinet American Library Association. Det sjuande volumet, som i tillegg til å få utmerkinga årets fuglebok av Birdwatch og British Birds, vart òg æra med Best Bird Reference Book in the 2002 WorldTwitch Book Awards. Den same åtgaumen vart òg tildelt band 8 eit år seinare.

Kvart band er stort, 32 gonger 25 cm, og veg mellom 4 og 4,6 kg, det har vore framlegg om «gaffeltruckboka» som ein betre tittel.

Som eit supplement til det Handbook of Birds of the World, og med det endelege målet å spreie kunnskap om verdas fuglefauna, starta forlaget Lynx Edicions i 2002 nettstaden Internet Bird Collection (IBC). Det er eit fritt tilgjenge, nettbasert audiovisuelt bibliotek av fuglane i verda med sikte på å leggje videoar, bilete og lydopptak som demonstrerer ei rekkje biologiske aspekt for alle artar. Det kan gjelde underartar, fjørdrakter, føde, hekking, etc. IBC er ein ikkje-profitt freistnad på å samle av materialar frå meir enn hundre bidragsytarar frå heile verda. Biblioteket har i dag over 45 000 videoar og 32 000 bilete som representerer over 84 % av dei verdsomspennande artane, og nytt materiale kjem til dagleg.

I byrjinga av 2013 lanserte Lynx Edicions det nettbasert oppslagsverket HBW Alive, som inkluderer innleiinga i alle band, alle familieskildringar, samt alle artsskildringar frå dei 17 publiserte HBW-banda. Sidan starten har taksonomien blitt grundig revidert og oppdatert to gonger, ein gong for ikkje-sporvefuglar og ein gong for sporvefuglar, etter utgjevinga av dei to banda av HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World.

Utgjevne band[endre | endre wikiteksten]

Band 1: Strutsar til ender[endre | endre wikiteksten]

Dette bandet vart publisert i 1992. I motsetnad til seinare band, har ikkje dette eit innleiande essay, i staden har det ein 38 sideoversikt ved Eduardo dei Juana om biologi av fuglar. HBW prosjektet fekk velkomst i forordet av Christoph Imboden. Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Band 2: Kondorar til perlehøns[endre | endre wikiteksten]

Dette bandet vart publisert i 1994. Det har eit forord av Walter J. Bock om organisering av informasjon i HBW. Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Band 3: Hoatzin til alkefuglar[endre | endre wikiteksten]

Dette bandet vart publisert i 1996. Det har eit innleiande essay av naturalisten Robert Bateman om «kunst og natur». Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Band 4: Sandhøns til gaukar[endre | endre wikiteksten]

Dette bandet vart publisert i 1997. Det har eit innleiande essay om artsomgrep og artsgrenser i ornitologi av Jürgen H. Haffer.

Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Band 5: Slørugler til kolibriar[endre | endre wikiteksten]

Dette bandet vart publisert i 1999. Det har eit innleiande essay om risikoindikatorar og statusvurdering av fuglar av Nigel J. Krage.

Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Band 6: Musfuglar til Hornfuglar[endre | endre wikiteksten]

Dette bandet vart publisert i 2001. Det har eit innleiande essay med tittelen «On Avian Bioacoustics» av Luis Baptista og Don Kroodsma.

Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Band 7: Jakamarar til hakkespettar[endre | endre wikiteksten]

Dette bandet vart publisert i 2002. Det har eit innleiande essay om utdøydde fuglar av Errol Fuller.

Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Band 8: Breinebbar til tapakuloar[endre | endre wikiteksten]

Dette bandet vart publisert i 2003. Det har eit innleiande essay om historia åt fugleklassifiseringa av Murray Bruce.

Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Volum 9: Kotingaer til erler og piplerker[endre | endre wikiteksten]

Dette bandet vart publisert i 2004. Det har eit innleiande essay om ornitologisk nomenklatur av Richard Bankar.

Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Band 10: Larveetarar til trastar[endre | endre wikiteksten]

Dette bandet vart publisert i 2005. Det har eit innleiande essay med tittelen «The Ecology And Impact Of Non-Indigenous Birds» av Daniel Sol, Tim Blackburn, Phillip Cassey, Richard Duncan og Jordi Clavell.

Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Band 11: Flugesnapparar til songarar[endre | endre wikiteksten]

Publisert i september 2006. Det har eit innleiande essay om den økologiske tydinga av fuglebestanden av Cagan Sekercioglu med eit forord av Paul R. Ehrlich.

Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Band 12: Grottefuglar til meiser[endre | endre wikiteksten]

Publisert i oktober 2007. Med eit forord om fossile fuglar av Kevin J. Caley.

Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Band 13: Pungmeiser til varslarar[endre | endre wikiteksten]

Utgjeve i oktober 2008. Med eit innleiande essay om fugletrekk av Ian Newton.

Band 14: Buskvarslarar til sporvar[endre | endre wikiteksten]

Publisert i oktober 2009. Forordet har tittelen «Birding Past, Present and Future – a Global View» av Stephen Moss.

Grupper som blir dekt i dette bandet er som følgjer:

Band 15: Vevarar til parulaer[endre | endre wikiteksten]

Bandet kom ut i oktober 2010. Forordet om vern av verdas fuglar er skrive av Stuart Butchart, Nigel Collar, Alison Stattersfield og Leon Bennun.

Følgjande grupper er skildra i dette bandet:

Band 16: Kardinalar til trupialar[endre | endre wikiteksten]

Bandet kom ut i desember 2011. Forordet om klimaendringar og fuglar er skrive av Anders Pape Møller.

Følgjande grupper er skildra i dette bandet:

Ekstra band: Nye artar og global indeks[endre | endre wikiteksten]

Publisert i juli 2013. Ei omfattande innføring av Jon Fjeldså om endringar i makrosystematikk for fuglar og eit forord om historia til BirdLife International. Skildring av 84 nye artar, inkludert 15 vitskaplege skildringar av nylege oppdaga fuglar i Amazonas.

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]