Tema:Politikk

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

VELKOMMEN TIL TEMASIDA OM POLITIKK


endre  

Innleiing


{{{2}}}

Politikk (frå gresk; politikos, det som vedkjem byen eller staten) handlar om fordelinga av gode og byrder i eit samfunn. Vanlegvis meiner ein den fordelinga av gode og byrder som det offentlege står for, men ordet politikk kan òg brukast om korleis gode og byrder blir fordelt i mindre samfunn.

Det politiske systemet i Noreg er eit parlamentarisk demokrati. Nokre politiske parti følgjer meir eller mindre nokre grunnleggande ideologiar.endre  

Utvald artikkel


{{{2}}}

Anarkisme (frå gresk anarchia - fråver av styresmakt) er ei retning innan sosialismen som i tillegg til å vere mot kapitalismen også vil avskaffe staten. Anarkistar flest tar derfor avstand frå politisk verksemd i vanleg tyding, som går ut på å skaffe seg makt innanfor staten (sosialdemokratar, demokratiske sosialistar) eller opprette ein ny stat (kommunistar). I motsetnad til den sentralistiske staten som styrer ovanfrå gjennom eit hierarki, er tanken at det anarkistiske samfunnet skal byggjast etter ei horisontal organisering av friviljuge samanslutningar av suverene einskildmenneske. Desse samanslutningane skal vonleg greia å samarbeida til alle sitt sams beste gjennom eit slag føderasjon, etter det sosialistiske prinsippet om å yta etter evne og få det ein treng.endre  

Utvald bilete...


endre  

Politkk i Noreg


Noreg har opp gjennom åra hatt mange politiske parti:


Politiske parti i Noreg
Sosialistisk venstreparti Arbeidarpartiet Senterpartiet Venstre Kristeleg folkeparti Høgre Framstegspartiet
Abort-motstandernes liste | Demokratane | Fedrelandspartiet | Kristent samlingsparti | Kystpartiet | Det liberale folkepartiet (DLF) | Miljøpartiet dei grøne | Naturlovpartiet | Norges kommunistiske parti (NKP) | Pensjonistpartiet | Raudt | Reformpartiet | Samefolkets parti | Samfunnspartiet


Politiske ungdomsparti i Noreg
Sosialistisk Ungdom Arbeidaranes Ungdomsfylking Senterungdommen Unge Venstre Kristeleg Folkepartis Ungdom Unge Høgre Framstegspartiet sin ungdom
Raud Ungdom | Norges Kommunistiske Ungdomsforbund | Liberalistisk Ungdom | Norsk Ungdom


Tidlegare politiske parti i Noreg:
Anders Langes parti | Arbeiderdemokratene | Barn-Eldre | Bondepartiet | Centrum | De Conservative Foreningers Centralstyre | Demokratiske Sosialistar | Fellesliste mot framandinnvandring | Folkeaksjonen mot Bompengar | Framstegspartiet (1957) | Frie Venstre-veljarar | Frihetsvernet | Frisindede Folkeparti | Frisindede Venstre Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet | Kristent Konservativt Parti | Kvit Valallianse | Det Liberale Folkepartiet (1972-1988) | Liberale Folkeparti (1957) | Moderate Venstre | Nasjonalalliansen | Nasjonal Samling | Noregs Demokratiske Parti | Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti | Norsk Folkeparti | Norsk Sosialdemokratisk Parti | Politisk Alternativ Hordaland | Det Politiske Parti | Reformpartiet | Rettferdspartiet | Samefolkets Liste | Samfundspartiet | Samlingspartiet | Samlingspartiet Ny Fremtid | Sjukehuslista for bevaring av Vestfold lokalsjukehus | Stopp Innvandringen | Sosialdemokratane | Sosialistisk Folkeparti | Sosialistisk Valforbund | Folkeavstemningspartiet/Tverrpolitisk Liste | Tverrpolitisk Kyst- og Distriktsparti
Sjå òg: Politiske parti i Noreg | Politiske rørsler i Noreg


endre  

På Wikimedia


Politikk på  Wikinytt  Politikk på  Wikifrasar  Politikk på  Wikibøker  Politikk på  Wikisource  Politikk på  Wiktionary  Politikk på  Wikiversity  Politikk på Wikimedia Commons
Frie nyhende Frie sitat Frie bøker og manualar Frie kjeldetekstar Ordbok og synonymordbok Frie læremiddel Felles medialager
Wikinews-logo.svg
Wikiquote-logo.svg
Wikibooks-logo.svg
Wikisource-logo.svg
Wiktionary-logo.svg
Wikiversity-logo-en.svg
Commons-logo.svg


endre  

Hovudtema på Nynorsk Wikipedia