Namngjeving og finansiering av norske redningsskøyter

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
RS «Ruth Opsahl» (RS 105) vart delvis finansiert gjennom gåve frå Ruth Opsahl i Oslo. Ho gav ei bygard i Oslo til Redningsselskapet.

Namngjeving og finansiering av redningsskøytene vitnar ofte om at fartøyet er ei gåve. Det kan vere direkte gåver, gåver gjennom testamente eller midlar innkomne gjennom innsamlingsaksjonar. Minst 20 skøyter har vore gåve frå reiarlag. Ei skøyte kan delvis vere finansiert ved sal av eldre skøyter. Då kan ein sjå at det nye fartøyet overtek namnet etter det gamle. Mindre bidrag har vorte samla saman i Redningsselskapet sit byggefond , og har vorte brukt til nybygg. Ein del redningsskøyter har vorte finansierte ved låneopptak.

Namna på redningsskøytene vert oftast fastsett av styret i Redningsselskapet. Mange av pionerane i sjøredningstenesta har vorte oppattkalla. Mange namn gjenspeglar gjevaren. Donatorar som har gjeve minst halve byggesummen får velje namn på skøyta. Då er det ofte namnet på gjevaren eller på medlemar av gjevaren si familie som har vorte nytta. Det kan gjerne vere heider til nokon som har gått bort.

Oversikt over korleis dei norske redningsskøytene har vorte finansiert og bakgrunn for namnet:

Nr Namn Klasse I drift Byggepris i kroner Finansiering Namn etter
RS 1 «Colin Archer» 1893-1933 3&504&10900.43&10 900,43 Kristiania Kjøpmannsforening og innsamla midlar NSSR Colin Archer
RS 2 «Langesund» 1893-1913 3&503&5300.55&5 300,55 Langesund Kreds til Skibbrudnes Redning og NSSR Langesund
RS 3 «Tordenskjold» 1893-1905 3&503&6975.44&6 975,44 [1] Innsamling av Bergen Kreds av NSSR Fekk namnet «Tordenskjold» som losskøyte
RS 4 «Feie» 1894-1905 3&503&7358.88&7 358,88 Innsamling av Bergen Kreds av NSSR Fedje, staden ho skulle stasjonerast
RS 5 «Liv» 1894-1932 3&503&9822.12&9 822,12 Kosta av NSSR Den som reddar liv (?)
RS 6 «Havskaaren»[2] 1894–1900 3&503&8000&8 000 Innsamling ved redningsmarknad i Bodø, og Bodø Kreds av NSSR Eit skjer ved Fulehuk fyrstasjon i Oslofjorden. Og lokalnamn på måsefuglen svartbak
RS (7) «Frithjof» 1894-1895 Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Edvard Johannessen Meisfjord og NSSR Redningsselskapet fekk ikkje bruke namnet Fridtjof Nansen. Skøyta vart heitande «Frithjof»
RS 7 «Bergen» 1895-1907 3&503&9986.26&9 986,26 Gåve frå ti bergensarar, tusen kroner frå kvar. Bergen, der skøyta vart finansiert
RS 8 «Oscar Tybring» 1895-1937 3&504&10500&10 500 Innsamling på tivolimarknad på Akershus Oscar Tybring
RS 9 «Stadt» 1895-1931 3&504&10320.86&10 320,86 Bergen Kreds av NSSR Stadt
RS 10 «Christiania» 1896-1932 3&503&9314.37&9 314,37 Innsamling på tivolimarknad på Akershus Christiania, der skøyta vart finansiert.
RS 11 «Havskaaren II»[3] 1897-1938 3&504&10682.60&10 682,60 Innsamling ved Bodø Kreds av NSSR Eit skjer ved Fulehuk fyrstasjon i Oslofjorden. Og lokalnamn på måsefuglen svartbak
RS 12 «Svolvær» 1897-1938 3&504&10552.94&10 552,94 Miss Caroline Harvey, England Skulle stasjonerast i Svolvær
RS 13 «Trondhjem» 1899-1934 3&504&10213&10 213 Innsamling ved basarkomitéen i Trondheim Trondheim, der skøyta vart finanasiert.
RS 14 «Stavanger» 1901-1939 3&504&10363.78&10 363,78 Omdisponering av reservefond i NSSR Stavanger
RS 15 «Havskaaren III»[4] 1901-1938 3&504&10435.02&10 435,02 Kosta av NSSR Eit skjer ved Fulehuk fyrstasjon i Oslofjorden. Og lokalnamn på måsefuglen svartbak. Som RS 6 og RS 11
RS 16 «Christiansund» 1901-1921 3&504&10244.52&10 244,52 Innsamling etter RS 6 «Nordland» sit forlis Kristiansund viktig stasjoneringsstad
RS 17 «Christian Børs» 1904-1936 3&504&10500&10 500 Konsul Christian Børs, Bergen Gjevaren
RS 18 «William Eger» 1904-1934 3&504&10745.13&10 745,13 Grosserar William Eger, Oslo Gjevaren
RS 19 «Halten» 1907-1949 3&504&11057.84&11 057,84 Redningssakens Kvinneforening, Trondheim Ynskje frå gjevarane. Eit viktig havstykke for redningsskøytene
RS 20 «Bergen II» 1907-1940 3&504&11273.93&11 273,93 Grosserar Gunnar Eide Næss, Antwerpen Etter RS «Bergen» (RS 7), som hadde forlist i 1906
RS 21 «Solli»[5] 1908-1948 3&504&11535.76&11 535,76 Grosserar Gunnar Eide Næss, Antwerpen Solli, Anton Poulsen sin fritidsbustad, der NSSR ofte heldt styremøte
RS 22 «Vardø»[6] 1910-1948 3&504&11554.29&11 554,29 Innsamling i Vardø og byggefondet, NSSR Vardø, der skøyta vart finansiert og periodevis stasjonert
RS 23 «Nordland II» 1910-1948 3&504&11316.65&11 316,65 Nordlandslaget, USA Gjevarane
RS 24 «Risør» 1911-1913 3&504&10351.63&10 351,63 Kosta av NSSR Byggestaden, Risør
RS 25 «Namsos» 1912-1959 3&504&10513.16&10 513,16 Kosta av NSSR Namsos
RS 26 «Bergen Kreds» 1912-1948 3&504&11166.77&11 166,77 Bergen Kreds av NSSR Gjevarane, Bergen Kreds av NSSR
RS 27 «Vadsø»[7] 1913-1959 3&504&11193.09&11 193,09 Kosta av NSSR Stasjoneringsstaden
RS 28 «Sandefjord» 1913-1934 3&504&11698.18&11 698,18 Trine Grøn, Sandefjord Ynskje frå gjevaren
RS 29 «Arne Fahlstrøm» 1913-1946 3&504&11409.21&11 409,21 Alma og Johan Fahlstrøm, Oslo Son av gjevarane, som omkom ved «Titanic»forliset.
RS 30 «Risør II» 1914-1937 3&504&12360&12 360 Hans Hindt Hansen og innsamling i Risør Gjevar og innsamlingsstad
RS 31 «Haugesund»[8] 1914-1938 3&504&12619.20&12 619,20 Innsamling ved Haugesund avis Haugesund, innsamlingsstaden
RS 32 «Kragerø» 1920-1960 3&504&45110.10&45 110,10 Joakim Poulsen, Bergen og innsamling i Kragerø Kragerø, der midlane til finansierting delvis var innsamla
RS 33 «Larvik» 1920-1960 3&504&43986.70&43 986,70 Innsamling i Larvik Innsamlingsstaden Larvik
RS 34 «Kristiansand»[9] 1921-1960 3&504&48051.80&48 051,80 Berit Marie Næss, Trondheim Kristiansand
RS 35 «Johan Bruusgaard» 1924-1959 3&504&35192.12&35 192,12 Famillien Bruusgaard, Drammen Til minne om skipsreiar Johan Bruusgaard, i familie med gjevarane
RS 36 «Andreas Aarø» 1930-1965 3&504&48251.18&48 251,18 Andreas Aarø, Oslo Gjevaren
RS 37 «Catherine Booth» 1901[10]–1938 3&504&11000&11 000 Frelsesarmeen Catherine Booth, som saman med mannen William, stifta Frelsesarmeen
RS 38 «Biskop Hvoslef» 1933-1969 3&504&49448.52&49 448,52 Kaptein Hvoslef og frue, New York Biskop F.W.Hvoslef, far til gjevaren.
RS 39 «Erik Farup» 1933-1970 3&504&47297.48&47 297,48 Norsk Varekrigsfond Erik Farup, styreformann i Norsk Varekrigsfond
RS 40 «Frithjof Wiese» 1935-1967 3&504&46897.76&46 897,76 Frithjof Wiese og Klaus Reimers, Bergen Æresmedlem i Redningsselskapet, Frithjof Wiese, far til eine gjevaren
RS 41 «Christian Bugge» 1935-67 3&504&49273.06&49 273,06 Testamentert av skipsmeklar Christian Bugge, Buenos Aires Gjevaren
RS 42 «Storebrand» 1936-1969 3&504&64382.16&64 382,16 Forsikringsselskapet Storebrand Gjevaren
RS 43 «Astrid Finne» 1937-1954 3&505&124000&124 000 Alfred Larsen, Oslo Dotter til gjevaren
RS 44 «Idun» 1937-1969 3&504&79206&79 206 Livsforsikringsselskapet Idun Gjevaren
RS 45 «Christian Børs II» 1937-1970 3&504&68742.29&68 742,29 Chr. Børs' fond, Bergen Gjevaren, same som RS 17
RS 46 «Thomas Fearnley» 1938-1976 3&504&76217.70&76 217,70 Reiarlaget Fearnly & Eger, Oslo Thomas Fearnley, stiftar av reiarlaget som gav skøyta
RS 47 «Ragnhild Schanche» 1938-1976 3&504&78313.98&78 313,98 Carsten H. Schanche, Oslo Hustru til gjevaren
RS 48 «Gustav B. Bull» 1939-1975 3&504&97007.44&97 007,44 Anders Jahre, Sandefjord Gustav B. Bull, nær ven og kompanjong av gjevaren
RS 49 «Willie Wilhelmsen» 1939-1972 3&505&104669.92&104 669,92 Willie Wilhelmsen jr., Oslo, testamentarisk gåve Gjevaren
RS 50 «Osloskøyta» 1940-1966 3&505&125000&125 000 Midlar innsamla i Oslo Redningsskøyta finansiert i Oslo
RS 51 «Fredrik Langaard» 1939-1971 3&505&109143.55&109 143,55 Ragna Landgaard, Oslo Gjevaren sin mann, Fredrik Landgaard
RS 52 «Ole O. Lian» 1940-1975 3&505&124314.46&124 314,46 Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, LO Ole O. Lian, tidlegare stortingsrepresentant og leiar i LO
RS 53 «J.M.Johansen» 1949-1979 3&505&700000&700 000 (ca.) Julius Marencius Heiberg Johansen, Stamsund Gjevaren
RS 54 «Therese Klaveness» 1951-1978 3&505&500000&500 000 (ca.) Anton Fredrik Klaveness, Oslo Therese Klavenes, gjevaren si kone
RS 55 «Olav Østensjø jr.» 1951-1981 3&505&509870.37&509 870,37 Jenny og Olav Østensjø Son til gjevarane; Olav Østensjø jr. som omkom under krigsforlis
RS 56 «Olav Ringdal jr.» 1952-1983 3&505&669000&669 000 Olav Ringdal, Oslo Motstandsmannen Olav Ringdal jr., som fall under andre verdskrigen. Han var son til gjevaren.
RS 57 «Oslokjøpmannen» 1953-1968 3&505&169614&169 614 Oslo kjøpmannsforeining Gjevaren; Oslo kjøpmannsforeining
RS 58 «Sørlandsskøyta» 1956-1987 3&505&225000&225 000 Innsamling i 10. distrikt av NSSR, Sørlandet Finansiering på Sørlandet
RS 59 «Tønnes Puntervold» 1958-1990 3&505&560000&560 000 NSSR, ulike fond Tønnes Puntervold, forkjempar for redningssaka på 1850-talet
RS 60 «Ulabrand II» 1958-1986 3&505&560000&560 000 NSSR, ulike fond Losen Anders Jacob Johansøn (1815-81) frå Ula. Han vart kalla Ulabrand.
RS 61 «Haakon VII» 1958-2004 3&506&1225000&1 225 000 A/S Norsk Varekrigsforsikring av 1938 Namnet for å heidre kong Haakon VII
RS 62 «Ambassador Bay» 1958-1983 3&506&1550000&1 550 000 Charles Ulrick og Josephine Bay Foundation, USA Gjevaren, som var USA sin ambassadør i Noreg.
RS 63 «Torungen» 1960-1986 3&505&600000&600 000 NSSR, ulike fond, mellom anna Byggefondet for Arendals redningsskøytene Tilknyting til Arendal
RS 64 «Oscar Nibe» 1960-1986 3&505&610000&610 000 NSSR, ulike fond Oscar Nibe
RS 65 «Karine Moe» 1960-1988 3&505&610000&610 000 Inga Sofie Moe og Sigrid Thorine Moe Ellen Karine Moe, mor til gjevarane
RS 66 «Skomvær II» 1960-1986 3&506&1550000&1 550 000 Innsamling gjennom Skomvær-aksjonen i NRK Seglskuta «Skomvær »
RS 67 «Ingeborg Platou» 1961-1987 3&505&600000&600 000 R.S.Platou A/S, Oslo Ingeborg Platou, mor til gjevaren
RS 68 «Bergen Kreds II» 1963-1995 3&505&950000&950 000 NSSR, ulike fond mellom anna i Bergen Kreds Bergen Kreds av NSSR, som bidrog sterkt til finansieringa
RS 69 «Hjalmar Bjørge» 1963-1996 3&505&950000&950 000 Hjalmar Bjørge, Oslo Gjevaren av redningsskøyta, skipreiar Hjalmar Bjørge
RS 70 «Speideren» 1966-1998 3&506&1225000&1 225 000 Delvis finansiert gjennom Speidarjobben 1964. Gåver frå ingeniør Oscar Hofman, Direktør Hugo Hermansen og Julie Maag Larsen. Speidarane var viktige for finansieringa
RS 71 «Halten II» 1966-1997 3&506&1225000&1 225 000 Haltenfondet, skøytefond for Trønderfylka og Trondheim, og andre fond i NSSR Finansiert av Haltenfondet
RS 72 «Jørgen Amundsen» 1966-1997 3&506&1225000&1 225 000 Sally og Lars T. Amundsen, Stockholm Jørgen Amundsen, far til gjevaren
RS 73 «Ole O. Hoshovde» 1968-1976 3&505&400000&400 000 Legat for bygging av redningsskøyte oppretta av Anna og Ole G. Hoshovde Gjevaren
RS 74 «Arne Fahlstrøm II» 1968-1975 3&505&400000&400 000 Alma og Johan Fahlstrøm, Oslo. Same som RS 29 Son av gjevarane, som omkom ved «Titanic» forliset.
RS 75 «Sjøfareren» 1968-2004 3&506&2500000&2 500 000 Jubileumsaksjonen 1966 (innsamling i handelsflåten) Fordi ein vesentleg del av finansieringa vart innsamla i handelsflåten.
RS 76 «G. Unger Vetlesen» 1968-1988 3&506&1500000&1 500 000 G. Unger Vetlesen Foundation, USA Gjevaren, G. Unger Vetlesen
RS 77 «Fredrikstad» 1968-1988 3&506&1500000&1 500 000 Sally og Lars T. Amundsen, Stockholm. Same som RS 72 For å heidre gjevaren sin fødeby
RS 78 «Hagbart Waage» 1968-1988 3&506&1500000&1 500 000 Hagbart Waage, skipsreiar i Oslo Gjevaren
RS 79 «Paul Johansen» 1970-1990 3&506&1600000&1 600 000 Ørdis Johansen, Tromsø. På vegne av seg og broren Paul, som var død. Gjevaren, Paul Johansen
RS 80 «America» Deplasementskøyter under 80 fot 1971-2004 3&506&1700000&1 700 000 NSSR, fleire fond Klausul om namnet i Ole Chr.Hagermanns fond, eit av fona brukt til finansieringa
RS 81 «Hjelm Waage» Deplasementskøyter under 80 fot 1971-2004 3&506&1765000&1 765 000 Hagbart Waage, skipsreiar i Oslo Onkel til gjevaren
RS 82 «Øivind Lorentzen» Deplasementskøyter under 80 fot 1972-2007 3&506&2017000&2 017 000 Reiarlaget Øyvind Lorentsen,Oslo Øyvind Lorentsen, stiftar av reiarlaget som gav skøyta
RS 83 «Lars Christensen» Deplasementskøyter under 80 fot 1972-2007 3&506&2100000&2 100 000 As Thor Dahl, Sandefjord Lars Christensen, kvalfangstreiar i Sandefjord
RS 84 «R.S. Platou» Deplasementskøyter over 80 fot 1974-2008 3&506&3141000&3 141 000 Selskapa i Platougruppen, Oslo Ragnar Stoud Platou, grunnlegar av gjevarfirmaet.
RS 85 «Ada Waage» Deplasementskøyter over 80 fot 1975-2008 3&506&3200000&3 200 000 Hagbart Waage, skipsreiar i Oslo Ada Waage, mor til gjevaren
RS 86 «Nanki Bergesen» Nanki Bergesen-klassen 1973-1996 3&505&504110&504 110 Sig. Bergesen, skipsreiar i Oslo Nanki Bergesen, hustru til gjevaren
RS 87 «Gustav Henriksen» Nanki Bergesen-klassen 1973-1992 3&505&504110&504 110 Den norske Amerikalinje A/S, Oslo Gustav Henriksen, tidlegare direktør i gjevarfirmaet
RS 88 «Odd Fellow» Nanki Bergesen-klassen 1973-2010 3&505&504110&504 110 Odd Fellow ordenen og Rebekkalosjane Odd Fellow ordenen, medgjevar av skøyta
RS 89 «Ragni Berg» Nanki Bergesen-klassen 1974-2013 3&505&550000&550 000 Yngvar Berg, Drammen Ragni Berg, mor til gjevaren
RS 90 «Odd Fellow II» Nanki Bergesen-klassen 1974-2013 3&505&550000&550 000 Odd Fellow ordenen og Rebekkalosjane Odd Fellow ordenen, medgjevar av skøyta
RS 91 «Knut Johan» Nanki Bergesen-klassen 1975-2008 3&505&659000&659 000 Anne-Margrethe Bugge, Drammen Knut Johan Bugge, son til gjevaren. Han omkom ved skipsforlis
RS 92 «Odd Godager» Nanki Bergesen-klassen 1975-2008 3&505&659000&659 000 Odd Godager & co, Oslo Odd Godager, stiftar av reiarlaget som gav skøyta
RS 93 «Aril» Nanki Bergesen-klassen 1975-1997 3&505&659000&659 000 Audun Reksten, Bergen Aril Rekste, son til gjevaren
RS 94 «Oscar Tybring III» Deplasementskøyter under 80 fot 1979-1986 3&506&6500000&6 500 000 Miljøverndepartementet og NSSR sit byggefond Oscar Tybring, som RS 8 og RS 27
RS 95 «Kim» Andre SRK-farty 1979-1984 3&504&92000&92 000 Ole Brodal, Furnes Kim Toril Kristiansen, dotter til distriktssekretæren i 11. distrikt av NSSR
RS 96 «Olav V» Deplasementskøyter over 80 fot 1982-1992 3&507&12000000&12 000 000 Byggefondet NSSR For å heidre Kong Olav V, i høve hans 25-års jubileum som monark
RS 97 «G.J. Kastor» Andre SRK-farty 1983-2004 3&506&1300000&1 300 000 Gudrun Johne Kastor, New York Gjevaren
RS 98 «Jaycees» Andre SRK-farty 1976-2005 3&506&1050000&1 050 000 Trondheim Jaycees og byggefonder NSSR Jaycees, markering av samarbeidet med NSSR
RS 99 «Skomvær III» Skomvær-klassen 1986- 3&506&5300000&5 300 000 Byggefondet NSSR Overtok namnet etter «Skomvær II»
RS 100 «Ægir» Skomvær-klassen 1988-2016 3&506&6892000&6 892 000 Den norske Krigsforsikring for Skib, Oslo Jotunen Ægir. Dei ni døtrene hans var bylgjene i havet
RS 101 «Adeler»[11] Adeler-klassen 1990-2011 3&506&5930000&5 930 000 Ruth Oppsahl, Oslo, og byggefondet NSSR Georg Fredrik Adeler Glückstad, onkel til gjevaren. Nytt namn, « Nils C. P. Aure», etter Nils Carolus Petersen Aure, gardbrukar i Sykkylven, Som testementerte det han åtte til Rednigsselskapet
RS 102 «Askerbæringen» Adeler-klassen 1988-2016 3&506&4317000&4 317 000 Innsamlingsaksjonen "Operasjon Sjøredning" i Asker og Bærum, og byggefondet i NSSR Namnekonkurranse. Skøyta delvis finansiert i Asker
RS 103 «Dagfinn Paust» Skomvær-klassen 1988- 3&506&7000000&7 000 000 Byggefondet NSSR Etter Dagfinn Paust sr, skipsreiar i Oslo. Han var president i Redningselsskapet 1931-1947
RS 104 «Ivar H. Bentzen»[12] Skomvær-klassen 1988- 3&506&7100000&7 100 000 Testamentert gåve frå Ivar Hirscholm Bentzen, båtbyggar frå Hisøy ved Arendal, og byggefondet NSSR Gjevaren. Omdøypt til «Oscar Tybring IV» då redningsselskapet i 1996 bestemte at det alltid skal vere ei redningsskøyte med det namnet.
RS 105 «Ruth»[13] Adeler-klassen 1989- 3&506&5650000&5 650 000 Ruth Oppsahl, Oslo, og byggefondet NSSR Gjevaren
RS 106 «Skuld» Adeler-klassen 1990-2019 3&506&5901000&5 901 000 Assuranseforeininga Skuld og byggefondet NSSR Assuranseforeininga Skuld som delvis finansierte skøyta og som i mange år har gjeve store bidrag til drifta av redningsskøytene
RS 107 «Knut Hoem» Skomvær-klassen 1991- 3&506&9458000&9 458 000 Gjennom byggefondet og lånopptak For å heidre Knut Hoem, statsråd og aktiv i fiskeriorganisasjonane
RS 108 «Kaptein Skaugen»[14] Skomvær-klassen 1991- 3&507&14300000&14 300 000 Brynjulf Skaugen og Morits Skaugen Isak Martinius Skaugen, seglskutekaptein og skipsreiar
RS 109 «Stadt II»[15] Andre SRK-farty 1988-2000 3&505&700000&700 000 Innsamlingsaksjon i operasjonsområdet Operasjonsområdet. Same som RS 9
RS 110 «Reidar von Koss» von Koss-klassen 1996- 3&507&21517000&21 517 000 Reidar von Koss, testamentert gåve Gjevaren
RS 111 «Peter Henry von Koss» von Koss-klassen 1996- 3&507&20480800&20 480 800 Reidar von Koss, testamentert gåve Peter Henry von Koss, son til gjevaren
RS 112 «Emmy Dyvi» 1997- 3&507&18120084&18 120 084 Jan Erik Dyvi Emmy Dyvi, mor til gjevaren
RS 113 «Erik Bye» Emmy Dyvi-klassen 1997- 3&507&17856087&17 856 087 Landsomfattande innsamlingsaksjon Erik Bye
RS 114 «Bergen Kreds» Emmy Dyvi-klassen 1998- 3&507&18110158&18 110 158 Bergen Kreds av NSSR Bergen Kreds av NSSR
RS 115 «Ulabrand III» von Koss-klassen 1998-2015 3&507&25286700&25 286 700 NSSR Losen Anders Jacob Johansøn (1815-81) frå Ula. Han vart kalla Ulabrand. Same som RS 60
RS 116 «Simrad» Andre SRK-farty 1999 Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Simrad, selskap i Kongsberggruppen og byggefondet NSSR Gjevaren[16]
RS 117 «Arcturus» MOB-båt 1997-2019 3&505&575000&575 000 NSSR Stjerna Arcturus i stjernebilde Bjørnepassaren
RS 118 «Rauna» Andre SRK-farty 1998-2012 3&506&1650000&1 650 000 Lokal innsamlin i Farsund/NSSR Øya Rauna ved Farsund. Der oppretta staten ein redningsstasjon i 1894. Skøyta vert bemanna av redningskorpset i Farsund
RS 119 «Erna Olsen» Andre SRK-farty 1998-2012 3&506&1650000&1 650 000 Midlar testamentert av Erna Olsen, bedriftsleiar i Trondheim Gjevaren
RS 120 «Sundt» Simrad-klassen 2000- 3&506&3200000&3 200 000 Sundets almennyttige stiftelse, Bergen Gjevaren
RS 121 «TBN springer» Andre SRK-farty 2000-2004 3&505&516000&516 000 NSSR
RS 122 «Simrad Færder» Simrad-klassen 2001- 3&506&3300000&3 300 000 Simrad, selskap i Kongsberggruppen Gjevaren, og Færderfyr.
RS 123 «Simrad Buholmen» Simrad-klassen 2001- 3&506&3300000&3 300 000 Simrad, selskap i Kongsberggruppen Gjevaren og Buholmen ved Stadt
RS 124 «Hvaler» Simrad-klassen 2002- 3&506&3700000&3 700 000 Hans Herman Horn Hvaler i Oslofjorden
RS 125 «Det norske Veritas» Fosen-klassen 2003- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Det Norske Veritas Gjevaren
RS 126 «Harald V» Fosen-klassen 2003- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Landsomfattande innsamlingsaksjon, "Vi redder liv"-aksjonen Kong Harald V
RS 127 «Ryfylke» Simrad-klassen 2003- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Sparebank 1 SR Bank Området rundt Stavanger, der skøyta var stasjonert som ny.
RS 128 «Gideon» Simrad-klassen 2003-2009 Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Testamentariske gåver fra Bjarkøy og Borkenes
RS 129 «Kjøpstad» Simrad-klassen 2003- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Gertrud og Gerhard Kjøpstad Gjevarane
RS 130 «Utvær» Simrad-klassen 2004- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Storebrand Sogn og Fjordane /

Gjensidige, og fleire||

RS 131 «Uni» Simrad-klassen 2004- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Stiftelsen UNI Gjevaren
RS 132 «Gjert Wilhelmsen» Fosen-klassen 2005- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Gjert Wilhelmsen Gjevaren
RS 133 «Beta» Supply-skip 2004-2006 Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=&
RS 134 «Uni Femunden» Andre SRK-farty 2004- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Stiftelsen UNI Gjevaren og stasjoneringsområde
RS 135 «Kaptein Egil J. Nygård» Simrad-klassen 2005- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Signe Nygård Kaptein Egil J. Nygård, mann til gjevaren
RS 136 «Halfdan Grieg» Fosen-klassen 2006- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Grieg Foundation
RS 137 «Kristian Gerhard Jebsen» Fosen-klassen 2006- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS Gjevaren
RS 138 «Sundt Flyer» Petter C. G. Sundt-klassen 2007- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Petter C. G. Sundt Gjevaren
RS 139 «Uni Oslofjord» Simrad-klassen 2006- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Stiftelsen UNI Gjevar og stasoneringsområde
RS 140 «Bjarne Kyrkjebø» Simrad-klassen 2007- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Seatrans AS og familien Kroepelien
RS 141 «Mærsk» Simrad-klassen 2008- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=&

A.P Møller og Hustru og Chastine Mc Kinney Møllers Fond til almene formaal||

RS 142 «Horn Flyer» Petter C. G. Sundt-klassen 2009- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Hans Herman Horn Gjevaren
RS 143 «Uni Kragerø» Bergesen-klassen 2011- Stiftelsen UNI Gjevaren og stasjoneringsområde
RS 144 «Uni Helgeland» Simrad-klassen 2009- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Unistiftelsen & Gjensidigestiftelsen Gjevar og stasjoneringsområde
RS 145 «Vekteren» Simrad-klassen 2009- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Gjensidigestiftelsen
RS 146 «Stormbull» Petter C. G. Sundt-klassen 2009- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Per W. Fossum
RS 147 «Inge Steensland» Petter C. G. Sundt-klassen 2010- Feil i uttrykket: Uventa operatør, >&Feil i uttrykket: Uventa operatør, >=& Steenslandfondet Gjevaren
RS 148 «Mjøsvekteren» Andre SRK-farty 2012- Gjensidigestiftelsen, Roald Ellingsen, lokalt næringsliv
RS 149 «Uni Røros» Andre SRK-farty 2013 Stiftelsen UNI, lokalt næringsliv Gjevaren og stasjoneringsområde
RS 150 «Odin» Fosen-klassen 2010- 3&507&45000000&45 000 000 Den Norske Krigsforsikring for Skib
RS 151 «Sjømann» Bergesen-klassen 2012- 3&506&8500000&8 500 000 Norsk sjømannsforbund Sjømannsforbundet
RS 152 «Bergesen d.y» Bergesen-klassen 2012- Bergesens Allmennyttige Stiftelse
RS 154 «Det Norske Veritas II» Bergesen-klassen 2014- Stiftelsen Det Norske Veritas Gjevaren
RS 155 «Bendt R. Rasmussen» Bergesen-klassen 2014- Viking Supply Ships og eigenfinansiering
RS 156 «Eivind Eckbo» Bergesen-klassen 2014- Eckbos Legat
RS 157 «Bill» Bergesen-klassen 2014- Stiftelsen Bill-Hytter, Jørgen C. og Marie R. Knudsens familielegat og Stiftelsen Sat Sapienti
RS 158 «Idar Ulstein» Ulstein-klassen 2015- Ulstein Group og eigenfinansiering Idar Ulstein, mangeårig leiar av Ulstein Group
RS 159 «Elias» Bergesen-klassen 2015- Innsamlede midler og eigenfinansiering Figuren Elias
RS 160 «Horn Rescue» Petter C. G. Sundt-klassen 2015- Hans Herman Horn og eigenfinansiering Gjevaren
RS 161 «Einar Staff Sr» Staff-klassen 2016- Einar Staff Jr. og eigenfinansiering
RS 162 «Klaveness Marine» Petter C. G. Sundt-klassen 2016- Tor Erik Klaveness og eigenfinansiering Gjevaren
RS 163 «Kristian Gerhard Jebsen II» Petter C. G. Sundt-klassen 2017 Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen og eigenfinansiering Gjevaren
RS 164 «Jens Bye» Staff-klassen 2017- Anna Synnøve Bye og eigenfinansiering
RS 165 «Askeladden» Staff-klassen 2017- Stiftelsen Inge Steensland, Steenslandfondet
RS 166 «Horn Stayer» Staff-klassen 2018- Hans Herman Horn og eigenfinansiering Gjevaren
RS 167 «Uni Sognefjord» Staff-klassen 2019- Stiftelsen UNI, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, m.fl.
RS 168 «Hans Herman Horn» Ulstein-klassen 2018- Eigenfinansiering Hans Herman Horn
RS 169 «Odd Fellow III» Ulstein-klassen 2019- Odd Fellow Ordenen og eigenfinansiering Gjevaren
RS 170 «Prinsesse Ragnhild» Staff-klassen 2019- Erling Lorentzen, Vestfold fylkeskommune og eigenfinansiering Prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen.
RS 171 «Ivar Formo» Petter C. G. Sundt-klassen 2020-
RS 172 TBN Petter C. G. Sundt-klassen 2021-

Fotnotar[endre | endre wikiteksten]

 1. Innkjøp og utbetringar
 2. Omdøypt til «Nordland I»
 3. Omdøypt til «Tromsø» i 1901
 4. Omdøypt til «Langesund II» I 1913
 5. Omdøypt til «Anton Poulsson» i 1942
 6. Omdøypt til « Colin Archer » I 1942
 7. Omdøypt til «Oscar Tybring II» i 1942
 8. Omdøypt til «Kristiansand» i 1932
 9. Omdøypt til «Haugesund» i 1932
 10. Overteken frå Frelsesarmeen vederlagsfritt i 1931
 11. Omdøypt til « Nils C. P. Aure» i 1995
 12. Omdøypt til «Oscar Tybring IV» i 1996
 13. Omdøypt til «Ruth Opsahl» i 1996
 14. Omdøypt til «Kaptein Buhre» i oktober 2020 [1]
 15. Tidlegare «Måløy»
 16. Oppfylte ikkje krava i kontrakten, og vart ikkje sett i drift

Kjelder[endre | endre wikiteksten]