Thamshavnbanen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Koordinatar: 63°18′42.329″N 9°51′49.187″E

Thamshavnbanen
Norwegian electric locomotive 3 Ohma Electra.jpg
Elektrisk lokomotiv nr. 3 frå Thamshavnsbanen. Lokomotivet står no på Gløshaugen i Trondheim, med namnet Ohma Electra. Lokomotivet vart levert av British Westinghouse i 1908.
Info
Type Jernbane
System 1000 mm smalspora elektrifisert bane
Status Museumsjernbane
Utgangsstasjon Thamshavn
Endestasjon Løkken Verk
Drift
Opna 10. juli 1908
Forl. til Løkken Verk 15. august 1910
Ordinær trafikk nedl. 30. april 1963
Kistrafikk nedlagt 29. mai 1974
Gjenopna (museumstrafikk) 10. juli 1983
Eigar Salvesen & Thams
Operatør(ar) Orkla Industrimuseum
Teknisk
Køyrestraum 6600 Volt, 25 Hz
Lengde 25,3 km
Tunnelar 1

Thamshavnbanen er ein jarnbane som går frå Løkken Verk til Thamshavn i Trøndelag fylke. Jarnvegen var i drift frå 1908 til 1974. Strekninga Løkken VerkSvorkmo vart gjenopna som museumsjarnbane i 1983, og er i dag den eldste jarnbana som går på vekselstraum. I dag går det museumstog til Bårdshaug. Slik er 23 av banen sine opphavlege 25 kilometer teke vare på. Museumsbanen vert driven av Orkla Industrimuseum på Løkken Verk. I museet sitt informasjonssenter er det utstillingar om jarnbaneverksemda, og toga kan køyra direkte til og frå utstillingane.

Historikk[endre | endre wikiteksten]

Banen vart bygd for å frakta malm frå gruvene på Løkken Verk, der ein vann ut koparhaldig svovelkis, og nordover ned Orkladalføret til Orkdalsfjorden. Då banen vart opna i 1908, var han den første elektrisk drivne jarnvegen i Noreg. Chr. Salvesen & Chr. Thams's Communications Aktieselskab stod då for drifta. Endestasjonen Thamshavn er no del av Orkanger. Linja ligg i Orkland kommune. Person- og godstrafikken vart nedlagd i 1963, medan kistoga rulla fram til 1974.

Thamshavnbanen er den einaste jarnbana i Noreg som er bygd med 1 000 mm sporvidde, «Meterspor». Dei tre første lokomotiva var mellom dei aller første brukbare lokomotiva i verda for bruk med einfasa vekselstraum. Seinare har einfasa vekselstraum nesten vorte einerådande på elektriske jarbanar. Køyrestraumen med ein frekvens på 25Hz og ei spenning på 6600 V vart transformert ned til mellom 270 til 500 volt. I tillegg kom 110 volt til togvarme og luftkompressoren. Lokomotiva hadde trykkluftbremser frå Westinghouse, og kunne dra togsett på opp til 50 tonn.

Linjekart[endre | endre wikiteksten]

Orkanger stasjon.
Foto: Anders Beer Wilse (1927)
Bårdshaug stasjon.
Foto: Anders Beer Wilse (1912)
Løkken stasjon.
Foto: Anders Beer Wilse (1927)

Forklaring til årstal i linjekart[1].

Teiknforklaring
BSicon BOOT.svg Thamshavn DS «Orkla» (1908 - 1949) / MB «Elna» (1949 - 1963)
BSicon exKDSTa.svg 0 km Thamshavn Utskiping og smelteverk, industrianlegg
BSicon exBHF.svg 0,15 km Thamshavn (1908 - 1963) 2,8 moh.
BSicon .svgBSicon exABZg+l.svgBSicon exKDSTeq.svg Thamshavn, øvre plan Sidespor, industrianlegg
BSicon exSTR+GRZq.svg Sporet er i si heilheit fjerna hit.
BSicon exBHF.svg 1,03 km Orkanger (1908 - 1963) 14,6 moh.
BSicon exBUE.svg Orkanger Trondheimsveien
BSicon exHST.svg 2,04 km Hov (1919 - 1940/45, 1946 - 1963) 16,0 moh.
BSicon exBUE.svg Bårdshaug Hovsbakkveien
BSicon exBUE.svg Bårdshaug Rv710
BSicon exSTR+GRZq.svg Sporet er delvis fjerna hit.
BSicon KBHFxa.svg 3,14 km Bårdshaug (1908 - 1963), 2001 - 11,58 moh.
BSicon BUE.svg 3,25 km Bårdshaug Sjukehusveien
BSicon BUE.svg Myra Myra
BSicon HST.svg 4,41 km Gymnaset (1927 - 1963) 6,4 moh.
BSicon BUE.svg 4,41 km Gymnaset Orkdalsveien
BSicon WBRÜCKE2.svg 4,41 km Gymnaset (? m)
BSicon HST.svg 4,95 km Follo (1908 - 1963) 6,9 moh.
BSicon BUE.svg «Chicago» E39, nybygd 2000-01
BSicon BUE.svg 5,79 km Fannremsmoen Johann Gjønnes' vei
BSicon HST.svg 5,79 km Fannremsmoen (1947 - 1963) 8,3 moh.
BSicon BHF.svg 6,83 km Fannrem (1908 - 1963), 1990 - 15,70 moh.
BSicon BUE.svg 6,95 km Fannrem Orkdalsveien, Fv470
BSicon STRo.svg Grøtte (? m) gangveg, tidl. bilveg
BSicon BUE.svg Grøtte Gryttingveien, Fv471
BSicon .svgBSicon eABZgl.svgBSicon exENDEeq.svg Grustaket Sidespor, grusuttak. Sporet er fjerna.
BSicon HST.svg Grustaket lagt på 1990-talet
BSicon BUE.svg Engbrua tidl. vegbru over banen, plo. frå 1980/90-tal
BSicon BUE.svg Prestmoen
BSicon BUE.svg Blåsmoen Vel
BSicon HST.svg 9,43 km Blåsmo (1939 - 1963) 14,9 moh.
BSicon BUE.svg 9,43 km Blåsmo Gryttingveien, Fv471
BSicon HST.svg 10,19 km Ekli (1927 - 1939) 15,7 moh.
BSicon HST.svg 12,76 km Solbusøy (1908 - 1963), 1986 - , tidlegare stasjon 21,02 moh.
BSicon HST.svg 14,41 km Øyum (1927 - 1963) 22,5 moh.
BSicon WBRÜCKE2.svg Øyum (? m)
BSicon eHST.svg Øyum Sør 1990-talet - 2007
BSicon hKRZWae.svg Svorka (? m) Kraftverksutløp, nybygd 1983
BSicon hKRZWae.svg Svorka (16 m) Kanallaup 52,39 moh.
BSicon BHF.svg 19,35 km Svorkmo (1908 - 1963), 1983 - 54,96 moh.
BSicon hSTRae.svg 19,55 km Plassen (? m) Fv475, ombygd 2001-2002
BSicon BUE.svg Klinglia
BSicon BRÜCKE2.svg Klinglia Trolldalen (? m) Steinkvelvsbru
BSicon TUNNEL1.svg 21,10 km Klinglia (151 m) bygd 1944-45
BSicon HST.svg 21,12 km Klinghåmmår'n frå 1983
BSicon HST.svg 22,28 km Skjøtskift (1918 - 1921, 1926 - 1963) 141,1 moh.
BSicon BUE.svg 22,28 km Skjøtskift Skulmoveien
BSicon BUE.svg Amundmoen Jordhusmoen
BSicon HST.svg 23,95 km Jordhusmoen (1936 - 1963) 152,3 moh.
BSicon ENDEaq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon .svg Jordhusmoen Sidespor, vognhall, nybygd 1994 152,3 moh.
BSicon hKRZWae.svg Raubekken (11 m)
BSicon BUE.svg Furulund Romundstadbygda
BSicon BRÜCKE2.svg «Undergangen» (? m) Langenglia
BSicon KBHFxe.svg 25,15 km Løkken Verk (1910 - 1963), 1983 - 163,96 moh.
BSicon exSTR+GRZq.svg Sporet er i si heilheit fjern herfrå.
BSicon exhSTRae.svg Løkken Verk (? m) Rv700 Løkkenveien, brua riven 1984
BSicon exKDSTe.svg 25,30 km Løkken Verk Kissilo, industrianlegg

Fotnotar[endre | endre wikiteksten]

  1. Alle årstal i parentes bak stasjonar og haldeplassar viser til opphavleg drift før museumsbaneperioden. Tal utanfor parentes viser til endringar med omsyn til stasjonar, haldeplasser, planovergangar m.m. som har skjedd etter 1983. Alle originale haldeplassar vert også nytta av museumsbanen, sjølv om desse ikkje er oppgjevne med årstal 1983 eller seinare.

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]