Gjøvikbanen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Gjøvikbanen mellom Oslo Sentralstasjon og Gjøvik heitte eigentleg Nordbanen. Strekninga frå Grefsen stasjon (i Oslo) til Røykenvik vart opna 18. desember 1900, og strekningane frå Jaren til Gjøvik og frå Kristiania Østbanestasjon (Oslo Ø) til Grefsen stasjon vart opna 26. november 1902.

Gjøvikbanen, som er elektrisk drive og einspora (dobbeltspora på ei stutt strekning mellom Grefsen stasjon og tilknytinga til spora inn på Oslo Sentralstasjon), er viktig både for persontrafikken mellom Oslo og Gjøvik, for lokaltrafikken mellom bustadsområda og verksemdene i Nittedal kommune og Oslo, og for godstransporten mellom Oslo og Bergen på strekninga mellom Oslo og Roa stasjon, der Roa-Hønefosslinja mellom Roa og Hønefoss stasjon knyter Gjøvikbanen til Bergensbanen. Gjøvikbanen har samband med terminalen og skiftestasjonen for godstog på Alnabru i Oslo over Alnabanen, som tek av frå Gjøvikbanen på Grefsen stasjon i Oslo.

På Grefsen stasjon er det òg eit sidespor som knyter Gjøvikbanen til T-banenettet i Oslo, slik at vedlikehaldsmaskinar kan køyrast frå jarnbanen inn på T-banenettet, som har den same sporbreidda. Men persontoga frå jarnbanen kan ikkje nyttast i T-banenettet.

Før Oslotunnelen vart bygd og Oslo Sentralstasjon opna, var det var to åtskilde endestasjonar i Oslo, Oslo V og Oslo Ø, for kvart sitt nett av jarnbanelinjer. Gjøvikbanen var knytt til Oslo Ø, og ved at Bergensbanen var knytt til Gjøvikbanen på Roa, var Oslo Ø stasjonen for toga mellom Oslo og Bergen. Alle toga mellom Oslo og Bergen gjekk over Roa lenge etter at Oslotunnelen og sentralstasjonen var bygd. Men no blir ruta over Roa stort sett berre brukt av godstoga på Bergensbanen, medan persontoga mellom Bergen og Oslo går over Drammen mellom Hønefoss og Oslo Sentralstasjon. Roa-Hønefosslinja har heilt frå opninga vore ein del av Bergensbanen, men etter at strekninga hovudsakleg har vorte ei godstoglinje, har ho fått sitt eige namn.

Gjøvikbanen hadde tre sidelinjer: Røykenvikbanen, Valdresbanen og Skreiabanen. Alle er i dag nedlagt.

Linjekart[endre | endre wikiteksten]

Raufoss stasjon
Reinsvoll stasjon
Jaren stasjon
Lunner stasjon
Nittedal stasjon
Movatn stasjon
Foto: C. Hill, 2007
Snippen haldeplass
Foto: C. Hill, 2007
Kjelsås stasjon
Nydalen haldeplass
Grefsen stasjon
Oslo S
Teiknforklaring
Vis alt Vis oversikt +
BSicon KBHFa.svg 123,83 km Gjøvik (1902)
BSicon hKRZWae.svg Hunnselva (29 m)
BSicon exKDSTaq.svgBSicon eABZgr.svgBSicon .svg Industrispor
BSicon SKRZ-Yo.svg Gjøvikbanen Lillehammervegen (76 m)
BSicon KDSTaq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon .svg 122,45 km Norsk olje
BSicon eHST.svg Kirkeby (1929)
BSicon KDSTaq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon .svg 121,40 km Øveraasen motorfabrikk
BSicon SKRZ-Eo.svg 33 Minnesundvegen (ca. 80 m)
BSicon eHST.svg Kolonien (1929)
BSicon BST.svg 119,38 km Nygard (1902 - 11. juni 2006)
BSicon BUE.svg Nygardsbakken
BSicon BUE.svg Taubaneveien
BSicon eHST.svg Skogli (1929)
BSicon SKRZ-Yu.svg Gjøvikbanen
BSicon eBHF.svg 115,11 km Breiskallen (1902)
BSicon eHST.svg Myhre (1929)
BSicon eHST.svg Solhaug (1929)
BSicon eHST.svg Raufoss torv (1929)
BSicon exKDSTa.svgBSicon BUE.svgBSicon .svg Fv82 Østvollvegen
BSicon exSTR.svgBSicon BUE.svgBSicon .svg Korterudsvingen
BSicon exSTR.svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 111,70 km Raufoss (1901)
BSicon exhKRZWae.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Hunnselva
BSicon exKRWl.svgBSicon eKRWg+r.svgBSicon .svg Industrispor
BSicon BUE.svg Løvåsbakken
BSicon SKRZ-Yo.svg Gjøvikbanen (ca. 70 m)
BSicon eHST.svg Roksvoll (1929)
BSicon SKRZ-Eo.svg 246 Røstøenvegen (28 m)
BSicon HST.svg 106,65 km Reinsvoll (1901)
BSicon d.svgBSicon eABZgl.svgBSicon exdLSTRq.svg Skreiabanen
BSicon SKRZ-Yu.svg Gjøvikbanen
BSicon eHST.svg Bruflat (1929)
BSicon eHST.svg Fiskevollen (1940)
BSicon BHF.svg 100,89 km Eina (1901)
BSicon hKRZWae.svg Einavatnet (21 m)
BSicon BUE.svg Skjelbreiaveien
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon d.svg Valdresbanen
BSicon hKRZWae.svg Strømstadelva (ca. 20 m)
BSicon eHST.svg 96,93 km Hågår (1901)
BSicon eHST.svg 91,80 km Kutjern (1902)
BSicon BST.svg 86,12 km Hennung (1923 - juni 2006)
BSicon HST.svg 81,23 km Bleiken (1901)
BSicon BUE.svg Fv44 Hennungvegen
BSicon SKRZ-Eu.svg 34 Røykenviklinna
BSicon exdLSTRq.svgBSicon eABZg+r.svgBSicon d.svg Røykenvikbanen (1900-1957)
BSicon BHF.svg 71,92 km Jaren (1900)
BSicon BST.svg 69,60 km Nordtangen (1961 - juni 2006)
BSicon BHF.svg 67,66 km Gran (1900)
BSicon hKRZWae.svg Vigga (ca. 15 m)
BSicon BUE.svg Haslerudgutua
BSicon HST.svg 61,13 km Lunner (1900)
BSicon SKRZ-Yu.svg Gjøvikbanen
BSicon BUE.svg Blåsbortveien
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Roa–Hønefosslinja
BSicon BHF.svg 57,74 km Roa (1909)
BSicon TUNNEL2.svg Røste (172 m)
BSicon TUNNEL2.svg Kleiva (197 m)
BSicon BHF.svg 53,39 km Grua (1901)
BSicon TUNNEL2.svg Grua (278 m)
BSicon BST.svg 50,47 km Rundelen (1964 - juni 2006)
BSicon BUE.svg Fjellhammerveien
BSicon DST.svg 49,11 km Bjørgeseter (1902 - juni 2006)
BSicon eHST.svg 47,18 km Viubråtån (1937)
BSicon HST.svg 45,74 km Harestua, opphavleg namn: Furumo (1984)
BSicon BHF.svg 44,03 km Harestua, nedlagd, no: Monsrud kryssingsspor (1901)
BSicon BHF.svg 40,83 km Stryken (1917) ikkje dagleg trafikk
BSicon SKRZ-Yu.svg Gjøvikbanen Hadelandsveien
BSicon hKRZWae+GRZq.svg Hakadalselva (21 m), grense OpplandAkershus
BSicon BST.svg 36,00 km Jensrud blokkpost
BSicon BST.svg 34,48 km Elnes (1939 - juni 2006)
BSicon BHF.svg 32,07 km Hakadal (1900)
BSicon HST.svg 30,35 km Varingskollen (1934)
BSicon BUE.svg Fjellveien
BSicon BHF.svg 27,73 km Åneby (1905)
BSicon SPLa.svg
BSicon vTUNNEL2-STR.svg Åneby (177 m)
BSicon SPLe.svg
BSicon BHF.svg 24,26 km Nittedal (1900)
BSicon TUNNEL2.svg Movatn (175 m)
BSicon STR+GRZq.svg grense AkershusOslo
BSicon BHF.svg 19,34 km Movatn (1927)
BSicon HST.svg 17,68 km Snippen (1934)
BSicon DST.svg 15,85 km Sandermosen (1909 - juni 2006)
BSicon TUNNEL2.svg Rådalen II (24 m)
BSicon TUNNEL2.svg Rådalen I (55 m)
BSicon exKRW+l.svgBSicon eKRWgr.svgBSicon .svg sidespor til Kjelsås Bruk
BSicon exKDSTe.svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 10,28 km Kjelsås (1900)
BSicon SKRZ-Eo.svg Kjelsåsveien (ca. 17 m)
BSicon SKRZ-Yo.svg Vei Ring3.svg Gjøvikbanen Rolf Wickstrøms vei (26 m)
BSicon STRo.svg Sandakerveien (ca. 8 m)
BSicon exKDSTa.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Christiania Spigerverk
BSicon exSTR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 8,13 km Nydalen (1946)
BSicon exKRWl.svgBSicon eKRWg+r.svgBSicon .svg
BSicon utSTRe.svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon .svg Storo bru
BSicon uBHF.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Storo T-banestasjon (2003)
BSicon uKRWgl.svgBSicon KRWg+r.svgBSicon .svg Sidespor knytt til T-banen i Oslo (2003?)
BSicon uSTR.svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 6,82 km Grefsen (1900)
BSicon uSTRo.svgBSicon SKRZ-Eo.svgBSicon .svg Hans Nielsen Hauges gate (22 m)
BSicon uBHF.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Sinsen T-banestasjon (2006)
BSicon utSTRa.svgBSicon eABZg+r.svgBSicon .svg
BSicon SKRZ-Yu.svg Gjøvikbanen Trondheimsveien
BSicon d.svgBSicon vSHI2gl-.svg Sinsen
BSicon c.svgBSicon exKDSTaq.svgBSicon veABZg+r-STR.svgBSicon cd.svg Kornmagasin
BSicon d.svgBSicon vBRÜCKE1.svg Båhusveien
BSicon d.svgBSicon vÜWBl.svg
BSicon d.svgBSicon vSTR-LSTR.svg Alnabanen til Alnabru
BSicon SKRZ-Eu.svg Sinsenveien
BSicon SBRÜCKE.svg Hasleveien
BSicon BST.svg 4,96 km Tøyen blokkpost
BSicon SKRZ-Eo.svg Grenseveien (ca. 18 m)
BSicon HST.svg 4,45 km Tøyen (1904)
BSicon SKRZ-Eo.svg Økernveien (ca. 10 m)
BSicon STRo.svg Hovinveien (ca. 20 m)
BSicon utSTRq.svgBSicon mKRZt.svgBSicon utSTR+r.svg Fellesstrekningen i aust på T-banen i Oslo
BSicon .svgBSicon STRo.svgBSicon utSTRe.svg Ensjøveien (ca. 20 m)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon uBHF.svg Ensjø T-banestasjon (1966)
BSicon .svgBSicon STRo.svgBSicon utSTRa.svg Rolf Hofmoes gate (ca. 10 m)
BSicon SBRÜCKE.svg Strømsveien
BSicon TUNNEL1.svg Etterstad (ca. 400 m)
BSicon STR+l.svgBSicon KRZu.svgBSicon tSTRaq.svg Gardermobanen (ett spor)
BSicon ABZg+l.svgBSicon KRZu.svgBSicon dLSTRq.svgBSicon d.svg Hovudbanen
BSicon STR.svgBSicon ABZg+l.svgBSicon tSTRaq.svg 2,57 km Etterstad Gardermobanen (to spor)
BSicon STR.svgBSicon STRo.svgBSicon .svg Enebakkveien (ca. 16 m)
BSicon STR.svgBSicon eDST.svgBSicon .svg 2,17 km Kværner (1958 - 1977)
BSicon STR.svgBSicon SKRZ-Yo.svgBSicon .svg Gjøvikbanen (1987, 34 m)
BSicon KRWl.svgBSicon KRWg+r.svgBSicon .svg Vålerenga Hovudbanen
BSicon BST.svg 1,69 km Hovudsignal 249
BSicon SKRZ-Yu.svg Vei Ring2.svg St. Hallvards gate
BSicon SKRZ-Eo.svg Oslo gate (ca. 20 m)
BSicon SKRZ-Yu.svg Gjøvikbanen
BSicon d.svgBSicon ABZg+l.svgBSicon dLSTRq.svg Grønland Østfoldbanen
BSicon SKRZ-Yu.svg Gjøvikbanen Nylandsveien
BSicon BHF.svg 0,27 km Oslo S (1854)
BSicon tSTRa.svg Oslotunnelen (1980)
BSicon tLSTR.svg til Skøyen

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]