Askerbanen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Askerbanen
Info
Type Jernbane
System Dobbeltspora jernbane
Status Regulær drift
Utgangsstasjon Skøyen stasjon
Endestasjon Asker stasjon
Tal på stasjonar 2
Drift
Opna 2005 (første del)
Eigar Jernbaneverket
Operatør(ar) NSB, Flytoget
Type trafikk Gods og person
Teknisk
Lengde 17,4 km
Lengde dobbeltspor 17,4 km
Høgste fart 160 km/t
Tunnelar 2
Planovergangar 0
Kart over Drammensbanen (svart line) og Askerbanen (raud line, tunnelstrekningane er stipla)
Foto: Jernbaneverket

Askerbanen er ei dobbeltspora jarnbaneline mellom stasjonane Lysaker i Bærum kommune på grensa til Oslo og Asker i Asker kommune.[1]

Askerbanen er konstruert for høg fart og avlastar den gamle dobbeltspora Drammenbanen på denne sterkt trafikkerte strekninga ved å take fjerntrafikken og mykje av godstrafikken, medan Drammenbanen hovudsakleg vert reservert for den lokale trafikken i dette tettfolka området. Askerbanen har berre dei fire stasjonane Asker, Sandvika, Lysaker og Skøyen, som er sams for både Askerbanen og Drammenbanen, medan Drammenbanen har langt fleire haldeplassar på same strekninga.

Det meste av Askerbanen ligg i dobbeltspora tunnel; det er berre forbi Sandvika i Bærum kommune og ei stutt strekning ved Åstad i Asker kommune at bana ligg i dagen.

Det fyrste byggesteget av Askerbanen, parsellen mellom Sandvika stasjon i Bærum kommune og Asker stasjon i Asker kommune, vart opna i 2005. Det andre byggesteget, parsellen mellom Sandvika stasjon og Lysaker stasjon i Bærum kommune, vart opna i 2011.

Framtidig utbygging[endre | endre wikiteksten]

Det er planlagt å forlenge banen til Skøyen stasjon i Oslo. Det er imidlertid ikkje prioritert og er ikkje med i Nasjonal transportplan 2014-2023. Denne utbygginga har òg samanheng med kva for løysing ein etterkvart vil velje for ein ny dobbeltspora tunnel gjennom Oslo.

Linjekart[endre | endre wikiteksten]

Teiknforklaring
BSicon LSTR.svg Hovudbanen og Gardermobanen frå Lillestrøm
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Gjøvikbanen frå Roa
BSicon d.svgBSicon ABZg+l.svgBSicon dLSTRq.svg Østfoldbanen frå Ski
BSicon tBHFa@f.svg -0,27 km Oslo S (1854) overgang til T-bane
BSicon tSTR.svg sjå Drammenbanen
BSicon hBHFae.svg 4,38 km Skøyen (1872) Vei Ring2.svg Drammensveien (ca. 300 m)
BSicon eBS2+l.svgBSicon BS2+r.svg Drammenbanen til Lysaker
BSicon exSTR.svgBSicon LSTR.svg Vækerø planlagt prosjekt, start tidlegast 2015
BSicon eBS2l.svgBSicon BS2r.svg
BSicon hKRZWae+GRZq.svg Lysakerelva (36 m) grense OsloAkershus
BSicon BHF.svg 7,00 km Lysaker (1872) 7,5 moh.
BSicon .svgBSicon ABZgl.svgBSicon LSTR+r.svg Drammenbanen til Sandvika
BSicon .svgBSicon tSTRa.svgBSicon LSTR.svg Bærumstunnelen (2011, 5 500 m)
BSicon .svgBSicon tBST.svgBSicon LSTR.svg 7,95 km hovedsignal 4103
BSicon .svgBSicon tBST.svgBSicon LSTR.svg 9,24 km Skallum blokkpost
BSicon .svgBSicon tBST.svgBSicon LSTR.svg 10,61 km Ballerud blokkpost
BSicon .svgBSicon tBST.svgBSicon LSTR.svg 11,89 km Kokkerud blokkpost
BSicon .svgBSicon tBST.svgBSicon LSTR.svg 13,23 km hovudsignal 4301
BSicon .svgBSicon tSTRe.svgBSicon LSTR.svg
BSicon .svgBSicon ABZg+l.svgBSicon LSTRr.svg
BSicon BHF.svg 14,14 km Sandvika (1872) 12,0 moh.
BSicon hKRZWa.svg Øverlandselva
BSicon hKRZWe.svg Sandvikselva (tilsammen 153 m)
BSicon hSKRZ-Ea.svg Fv618 Johan Grauers gate
BSicon hSKRZ-Ye.svg Askerbanen Ringeriksveien (tilsammen 58 m)
BSicon eABZgr.svg Ringeriksbanen, prosjektert
BSicon .svgBSicon ABZgl.svgBSicon LSTR+r.svg Drammenbanen til Asker
BSicon .svgBSicon tSTRa.svgBSicon LSTR.svg Tanumtunnelen (2005, 2 700 m)
BSicon .svgBSicon tBST.svgBSicon LSTR.svg 16,47 km Tanumåsen blokkpost
BSicon .svgBSicon tBST.svgBSicon LSTR.svg 17,78 km Lagerud blokkpost
BSicon .svgBSicon tSTRe.svgBSicon LSTR.svg
BSicon .svgBSicon BST.svgBSicon LSTR.svg 19,09 km Åstaddalen blokkpost
BSicon .svgBSicon tSTRa.svgBSicon LSTR.svg Skaugumtunnelen (2005, 3 600 m)
BSicon .svgBSicon tBST.svgBSicon LSTR.svg 20,59 km Skaugum blokkpost
BSicon .svgBSicon tBST.svgBSicon LSTR.svg 22,75 km hovudsignal 4601
BSicon .svgBSicon tSTRe.svgBSicon LSTR.svg
BSicon .svgBSicon ABZg+l.svgBSicon LSTRr.svg
BSicon BHF.svg 23,83 km Asker (1872) 104,6 moh.
BSicon SKRZ-Au.svg Askerbanen
BSicon d.svgBSicon ABZgl.svgBSicon dLSTRq.svg Spikkestadbanen
BSicon LSTR.svg Drammenbanen

Referansar[endre | endre wikiteksten]

  1. [1][daud lenkje] Opninga av Askerbanen JBV