Askerbanen

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Askerbanen
Info
Type Jernbane
System Dobbeltspora jernbane
Status Regulær drift
Utgangsstasjon Skøyen stasjon
Endestasjon Asker stasjon
Tal på stasjonar 2
Drift
Opna 2005 (første del)
Eigar Jernbaneverket
Operatør(ar) NSB, Flytoget
Type trafikk Gods og person
Teknisk
Lengde 17,4 km
Lengde dobbeltspor 17,4 km
Høgste fart 160 km/t
Tunnelar 2
Planovergangar 0
Kart over Drammensbanen (svart line) og Askerbanen (raud line, tunnelstrekningane er stipla)
Foto: Jernbaneverket

Askerbanen er ei dobbeltspora jarnbaneline mellom stasjonane Lysaker i Bærum kommune på grensa til Oslo og Asker i Asker kommune.[1]

Askerbanen er konstruert for høg fart og avlastar den gamle dobbeltspora Drammenbanen på denne sterkt trafikkerte strekninga ved å take fjerntrafikken og mykje av godstrafikken, medan Drammenbanen hovudsakleg vert reservert for den lokale trafikken i dette tettfolka området. Askerbanen har berre dei fire stasjonane Asker, Sandvika, Lysaker og Skøyen, som er sams for både Askerbanen og Drammenbanen, medan Drammenbanen har langt fleire haldeplassar på same strekninga.

Det meste av Askerbanen ligg i dobbeltspora tunnel; det er berre forbi Sandvika i Bærum kommune og ei stutt strekning ved Åstad i Asker kommune at bana ligg i dagen.

Det fyrste byggesteget av Askerbanen, parsellen mellom Sandvika stasjon i Bærum kommune og Asker stasjon i Asker kommune, vart opna i 2005. Det andre byggesteget, parsellen mellom Sandvika stasjon og Lysaker stasjon i Bærum kommune, vart opna i 2011.

Framtidig utbygging[endre | endre wikiteksten]

Det er planlagt å forlenge banen til Skøyen stasjon i Oslo. Det er imidlertid ikkje prioritert og er ikkje med i Nasjonal transportplan 2014-2023. Denne utbygginga har òg samanheng med kva for løysing ein etterkvart vil velje for ein ny dobbeltspora tunnel gjennom Oslo.

Linjekart[endre | endre wikiteksten]

Teiknforklaring
Hovudbanen og Gardermobanen frå Lillestrøm
Gjøvikbanen frå Roa
Østfoldbanen frå Ski
-0,27 km Oslo S (1854) overgang til T-bane
sjå Drammenbanen
4,38 km Skøyen (1872) Drammensveien (ca. 300 m)
Drammenbanen til Lysaker
Vækerø planlagt prosjekt, start tidlegast 2015
Lysakerelva (36 m) grense OsloAkershus
7,00 km Lysaker (1872) 7,5 moh.
Drammenbanen til Sandvika
Bærumstunnelen (2011, 5 500 m)
7,95 km hovedsignal 4103
9,24 km Skallum blokkpost
10,61 km Ballerud blokkpost
11,89 km Kokkerud blokkpost
13,23 km hovudsignal 4301
14,14 km Sandvika (1872) 12,0 moh.
Øverlandselva
Sandvikselva (tilsammen 153 m)
Fv618 Johan Grauers gate
Askerbanen Ringeriksveien (tilsammen 58 m)
Ringeriksbanen, prosjektert
Drammenbanen til Asker
Tanumtunnelen (2005, 2 700 m)
16,47 km Tanumåsen blokkpost
17,78 km Lagerud blokkpost
19,09 km Åstaddalen blokkpost
Skaugumtunnelen (2005, 3 600 m)
20,59 km Skaugum blokkpost
22,75 km hovudsignal 4601
23,83 km Asker (1872) 104,6 moh.
Askerbanen
Spikkestadbanen
Drammenbanen

Referansar[endre | endre wikiteksten]

  1. [1][daud lenkje] Opninga av Askerbanen JBV