Wikipedia:Samfunnshuset/Arkiv/2011

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv

Archive

2008

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017


Kjellar for 2006
Kjellar for 2007
Kjellar for 2008

Bruk av nynorsk Wikipedia[endre wikiteksten]

Utfra statistikken i kolonna «Views per hour» på Wikipedia Statistics – Thursday September 30, 2010 så er fordelingen at nynorsk Wikipedia har 7,88% av trafikken til de to norskspråklige prosjektene. Samtidig viser Riksmalsforbundet: Statistikk at 7,5% skriver bare nynorsk, 5,5% skriver omtrent like mye i begge målformer, og 86,3% skriver riksmål/bokmål. Andre tall fra Språkrådet viser at «Om lag 11 % ber om å få sjølvmeldinga på nynorsk, og om lag 11 % oppgjev nynorsk som målform på sesjon», dette står i Språknytt: Språkleg jamstilling på data. Utfra dette så bør bruk av nynorsk Wikipedia havne noe sted mellom 7,5% og 11%. I noen andre modelleringer så det ut som om riktig tall var 9,5%, men jeg er usikker på om tallene er overførbare. Muligens velger folk å bruke nynorskutgaven, men trafikken påvirkes av systemsettinger i operativsystemet («Windows»). Jeg mangler autorative tall for hvor mange som har satt for eksempel Windows til å bruke nynorsk. Samtidig blir nok bruk av nynorsk påvirket av at prosjektet er mindre enn bokmål, men effekten er nok ikke så stor som en skulle tro da artikler hovedsakelig mangler i «long tail». Utfra de andre tallene så kan det se ut som om nynorsk Wikipedia nærmer seg den forventede andelen oppslag. — Jeblad 31. oktober 2010 kl. 00:05 (CEST)

Sidan alle nynorskbrukarar les bokmål utan problem, har hovudmålform lite å seie for kva for wikipediautgåve dei slår opp på. Eg kjenner meg sikker på at nordmenn flest går til wikipedia via sida www.wikipedia.no. Og den sida har bokmålsutgåva lagt beslag på. --Knut 1. november 2010 kl. 13:50 (CET)
Utfra noen tall jeg har sett så tviler jeg på om dette representerer en faktor av betydning. Egentlig lurer jeg på om dette er sporbart overhodet. Grunnen er hovedsakelig at trafikk inn til Wikipedia domineres av trafikk fra Google og andre søkemotorer. Svært få kommer via lagrede lenker, og de aller fleste som skriver inn URL'en skriver den korrekte. Tidligere var det enkelte nettaviser som oppga feil URL, men dette er nesten (helt?) forsvunnet. Det er på vei en bedre statistikkløsning, så kanskje vi har mer autorative tall i løpet av vinteren. — Jeblad 1. november 2010 kl. 14:50 (CET)
Eg veit ikkje kva som er sporbart, men eg har ved nokre høve merka meg korleis folk kjem seg til nettstaden. Men du har sikkert rett i at det er fleire treff via google enn via våre eigne framsider. Dei som går via www.wikipedia.org finn ikkje nynorsk utan leiting mellom ukjende framandspråk. Kven har ansvaret for det? --Knut 1. november 2010 kl. 18:02 (CET)
Knut, du må lære deg å forstå at i Norge så har vi norsk og vi har nynorsk. Norsk er det som dannede mennesker benytter, mens nynorsk er for bygda, følgelig er det også helt naturlig at wikipedia.no skal peke til den norske versjonen. Så vennligst husk din plass her - og vær fornøyd med det - og for all del ikke tenk mer på den meningsløse tanken med å dele wikipedia.no mellom norsk og nynorsk, tilsvarende det danskene av en eller annen forvirret grunn har gjort. Slik er det her på berget, slik vil vi ha det og wikipedia.no får dere ikke, den vil vi ha for oss selv, så enkelt er det. Ulflarsen 1. november 2010 kl. 21:21 (CET)
Takk, Ulf, for at du forklarar problema så enkelt at tilogmed eg forstår kva du seier ;-) Eg slit litt meir med å forstå han som først tok ordet. Sjølvom eg nettopp har vore inne på bokmålswiki og bidratt til større trafikktal der – måtte slå opp «long tail», «sporbar» og «autorativ». Dessverre fekk eg ikkje treff. --Knut 1. november 2010 kl. 21:48 (CET)
Min kommentar over var ironisk ment, saken med wikipedia.no har blitt trenert ut over alle grenser og det eneste jeg ikke forstår i den saken er hvorfor bidragsyterne til Wikipedia på nynorsk godtar å bli behandlet slik - men dem om det. Jeg har forøvrig vekslet e-post med Knut for å understreke at meldingen var ironisk ment, i og med at den var postet til han og det hadde han ingen problemer med. mvh - Ulflarsen 4. november 2010 kl. 22:03 (CET)
Eg vil gjerne ha ein kommentar frå nokon i Wikimediastyret: Vert det arbeidd med denne problemstillinga? Tolkar eg Jeblad i beste meining, er trafikken over www.wikipedia.no så liten at det ikkje gjer noko for bokmålsfolket lage omdirigeringa om til ein portal. Ulf har eg alt tolka i beste meining. Så da er vi tre i lag .... --Knut 4. november 2010 kl. 22:29 (CET)
Til Knut: Slik jeg oppfatter situasjonen så har styret i Wikimedia Norge ikke noe med denne saken å gjøre, det er først og fremst en sak mellom Wikipedia på bokmål/riksmål og nynorsk. Wikipedia.no peker til bokmål/riksmål, mens den burde pekt til en felles side, tilsvarende den de har på danskspråklig Wikipedia. Dette er noe som kan innføres på et par minutter, om det er vilje til det. Til nå har det tatt et par år, så mye mer er vel da ikke å si om den saken. Ulflarsen 4. november 2010 kl. 22:37 (CET)
Kven "eig" adressa www.wikipedia.no - nokre enkeltpersonar eller ein organisasjon? Og i så fall kven? Eg har oppfatta at det er Wikimedia Norge som rår over adressa. Eg trur det må vere greitt å få semje på nn og fleirtal på nb den dagen "eigar" av adressa tilrår ny omdirigering. -- Knut 5. november 2010 kl. 07:34 (CET)
Wikimedia Norge er juridisk eier av domenet, og styret (og indirekte årsmøtet) er dermed ansvarlig for bruken av domenet. Det er derimot ikke ønskelig for styret å trumfe igjennom en portalløsning som ikke er forankret i nettsamfunnene. Jeg har forsøkt å få til en prosjektgruppe for å se på alternativer for bruken av wikipedia.no tidligere, men ikke fått noe særlig respons, hverken her eller fra bokmål (eneste som har sagt seg villig til å være med er Eirik). Dette, sammen med dårlig tid og helse for min egen del, har gjort at prosjektet har stoppet opp. Laaknor 5. november 2010 kl. 10:27 (CET)

Min personlige hypotese, ikkje basert på vitskaplige målingar, men basert på oppfanga kommentarar: Norskspråklege flest, dei som kan lese engelsk i tillegg til norsk, dei brukar Wikipedia på engelsk. Resten les litt på bokmål no og då, nynorsk blir for dei få som veit at nynorsk Wikipedia eksisterer, og det er kanskje ikkje så mange i det store bilete. Folk flest føretrekk engelsk Wikipedia fordi artiklar der har gjennomgåande langt meir relevant og utfyllande stoff, og ikkje minst langt betre kjeldetilvising slik at folk kan stole på det dei les. Om domenet wikipedia.no: kanskje ikkje til mykje nytte i dag, men det kan bli det om det blir lagt på ein enkel portal for å promotere Wikipedia på dei norske skriftspråka. I det store og heile er nb: og nn: i same båt, begge må bli meir utfyllande og dei må marknadsførast endå meir for å bli meir brukte, valet for norskspråklige lesarar står mellom wikipedia på engelsk og norsk, ikkje norsk bokmål vs norsk nynorsk. For å få fleire lesarar på nn.wikipedia.org må vi få meir relevant stoff og dermed fleire skribentar, så derfor meir aktivitet av typen 'Dugnad på Sunnmøre', vi bør mase på alle bibliotek og andre offentlige nettstader som listar oppslagsverk om å ta med nn.wikipedia.org, skape enda meir blest i media, alle nettaviser med ei standard faktaside må vise til nn: like mykje som til en:, vi må henge på Mållaget etc. Mange har gjort fantastisk godt promoteringsarbeid over tid, det er viktig å føre det vidare. Dei som les Wikipedia kjem inn enten via bokmerke, eller helst, med hjelp frå søkemotor. Derfor, viss det finst ein «kode» for å betre prioritering av nn: i søkemotorar bør vi vite om han og legge han inn i så mange artiklar som mulig. Roar 5. november 2010 kl. 10:12 (CET)

Det er en enkelt faktor som betyr mye og det er IW-lenker. Skriver dere en artikkel på nynorsk så skriv en stubb på bokmål, engelsk, tysk, eller et av de andre prosjektene. Det er ikke så viktig hvilken prosjekt, det er viktig at det finnes en IW-lenke til et annet prosjekt og at det går en lenke tilbake. Fordeling av trafikk mellom prosjektene på norsk og engelsk er omtrent 44-66, og fordelingen mellom bokmål og nynorsk omtrent 8-92. (Merk at dette skulle være i favør av bokmål!) — Jeblad 5. november 2010 kl. 11:24 (CET)
Der trur eg du tar feil, Jeblad. Nynorsk kan ligge framom bokmål på mange felt, men når det gjeld nettrafikken trur eg bokmål har høgre tal enn nynorsk :-) --Knut 5. november 2010 kl. 11:28 (CET)
Ha ha, skummelt å multitaske. Det er selvfølgelig 92-8 i favør av bokmål. Lar det stå så blir ikke din påpekning hengende i lufta. — Jeblad 5. november 2010 kl. 11:31 (CET)
Takk for den presiseringa - kan du no forklara kva 44-66 betyr?--Barend 10. november 2010 kl. 00:49 (CET)
Ja si det… Skulle vel være 44-56% men er nok blitt noe fingertrøbbel. Tallene er fra minnet, det er publisert mer eksakte tall på fordeling fra Wikimedia Foundation. Kan se om jeg finner de eksakte tallene. — Jeblad 10. november 2010 kl. 17:46 (CET)
Tallene er 44,48% (norsk og nynorsk) og 55,52% (engelsk), hvis vi ser kun på tall for norsk, nynorsk og engelsk og normaliserer mot summen av disse. Datagrunnlaget finnes i Wikimedia Traffic Analysis Report for Norge. Vær oppmerksom på at det er enkelte uklarheter med tallene, og også noen som er litt vanskelig å tolke. Blant annet indikerer de lavere trafikk for nynorsk enn jeg tror er riktig. — Jeblad 10. november 2010 kl. 18:23 (CET)

For informasjon så blir det til årsmøtet for Wikimedia Norge i april fremmet følgende forslag:

Bruk av domenet wikipedia.no
Domenet wikipedia.no peker i dag til no.wikipedia.org. Dette impliserer at Wikipedia på bokmål/riksmål er «Wikipedia på norsk».
Med tanke på at det eksisterer tre ulike språkversjoner av Wikipedia rettet mot Norge – samisk, nynorsk og bokmål/riksmål, så er eneste rimelige løsning at wikipedia.no peker til en felles side for disse tre, tilsvarende løsningen som er brukt for wikipedia.dk.
Årsmøtet i Wikimedia Norge pålegger derfor foreningens styre å snarest, og senest to uker etter årsmøtet, implementere en portal etter modell av den danske løsningen så domenet wikipedia.no blir en felles ressurs for alle de tre språkversjonene rettet mot Norge. Styret, eller den styret utpeker til å gjøre arbeidet, står fritt til å etter behov legge til lenker til Wikipedia-utgaver på minoritetsspråk brukt i Norge og andre språk som kan være av spesiell interesse for et norsk publikum.

Forslaget fremmes at Kjetil Ree og Ulf Larsen, om andre medlemmer ønsker å stå som medforslagsstillere så legg gjerne en melding på overnevnte side hos Wikimedia Norge. Dersom forslaget går gjennom så vil da denne langdryge saken løses, forhåpentligvis til beste for alle parter. Ulflarsen 3. februar 2011 kl. 22:29 (CET)

Godt framlegg. Eg var frimodig nok til å stille meg bak det, sjølv om eg ikkje har vore med på å formulere det. Eg får ikkje vore med på årsmøtet i WIkimedia Noreg, men eg håper nokon frå nnwp møter der og stør framlegget. --Knut 3. februar 2011 kl. 22:41 (CET)

Forslaget er nå lagt inn til årsmøtet i Wikimedia Norge, se Årsmøte, fra medlemmer / innkomne saker. Om andre med stemmerett/forslagsrett har interesse av å støtte forslaget så er det bare å skrive seg på. mvh - Ulflarsen 15. februar 2011 kl. 18:56 (CET)

Tre ukers konkurranse om biografier[endre wikiteksten]

Wikimedia Norge har vedtatt å igangsette en skrivekonkurranse, med tema Nordiske biografier. Konkurransen vil ha en egen jury, og flotte premier som er donert dels av styret, og dels av flyselskapet Norwegian. Førstepremie blir fritt valgt weekend for to i Europa på en av Norwegian's europeiske destinasjoner, og øvrige premier blir flotte bokpremier. Konkurransen vil løpe fra onsdag 8. desember kl 00:00, til og med søndag 2. januar kl 23:59. Samtidig vil konkurransen løpe som Ukens konkurranse f.o.m Mandag 13. desember t.o.m Søndag 26. desember. Det blir en kombinasjon av premiering for størst bidrag (flest byte), og for kvalitativt vurdert bidrag (vurdert av juryen). I juryen sitter noen forskere og fagfolk, en stortingsrepresentant, en fra wikipedianer fra wikisamfunnet og en wikipedianer fra wikimedia norge.

I denne forbindelse ønsker Wikimedia Norge å få benytte Sitenotice under Ukens konkurranse-perioden fra 13. desember til 26.desember, og gjerne også ut romjulen til 2.januar. Selv om Nordiske biografier bare er ukens konkurranse til den 26.desember, så tror jeg at konkurransen med såpass flotte premier kan forsvare en sitenotice som består ut romjulen og mobiliserer folk da. Det er vel i romjulen det erfaringsmessig blir mest produksjon når folk har ferie. mvh - Ulflarsen 7. desember 2010 kl. 08:03 (CET)

Konkurransen har no sitenotice øvst på bokmålssidane, og tevlinga er i gong med riktig fine premiar. Eg håper det vert mange gode bidrag på dei ulike spåk og målføre, og at konkurransen skal bidra til forbetringar på dei norske og nordiske wikiane. Som de vil sjå på konkurranse- og registreringssidene så er det maler for registrering av artiklar på bokmål, nynors, dansk, svensk og engelelsk. Kanskje er det duka for ei intern tevling mellom bokmål- og nynorskversjonane her? Om de samtykkjer til sitenotice også frå nynorsksidane så er det særs triveleg! Bjoertvedt 8. desember 2010 kl. 17:27 (CET)
Det er no lagt inn. --Ranveig 8. desember 2010 kl. 18:26 (CET)
Skal lenkja verke umiddelbart? --Knut 8. desember 2010 kl. 20:12 (CET)
Ordna. --EIRIK\diskusjon 8. desember 2010 kl. 23:38 (CET)
Takk! Og ja, konkurransen starta 8.desember, men han er Ukas konkurranse fyst frå 13.desember. Så held han fram i to veker som Ukas konkurranse, og derettar held han fram uavhengig av Ukas konkurranse fram til 2.januar. Då kan ein nytte heila romjula og nyårshelga til å skriva. Skiljet mellom Ukas konkurranse og den vidare konkurransen gjeng naturleg - ein deltar t.d. i Ukas konkurranse og alt ein der gjer vert automatisk ført over til Artikkelkonkurransen, som så held fram. Det er flotte premiar i både konkurransane så alle oppmodast til å vera med! Mvh, Bjoertvedt 9. desember 2010 kl. 00:43 (CET)

Etter fire dager er det tre brukere som har registrert seg som deltakere i konkurransen, så interessen virker laber. En hver som deltar på Wikipedia velger selv helt fritt hva hun eller han vil bidra med og om det ikke er interesse for denne typen konkurranser så må vi som har dratt det i gang bare ta det til etterretning. Selv har jeg flere tilsvarende prosjekter på gang (samarbeid med kommune, interstatlig organisasjon osv) men vil i så fall legge de i møllposen og konsentrere meg om å kun bidra med artikkelskriving. Ulflarsen 12. desember 2010 kl. 14:27 (CET)

Slik eg les hovudkonkurransesida forstår eg det slik at ein skal registrera seg etter at ein har lagt inn ein artikkel. Det kan vera ei forklaring. Først på datooversynet (som eg finn litt forvirrande, men kanskje fordi eg ikkje er van med Ukens konkurranse?) ser eg at ein registrerer seg før verket er ferdig. --Ranveig 12. desember 2010 kl. 16:35 (CET)
Ja, eg har sett at det kan tolkast slik, så eg har endra formuleringa og slått fast at ein kan registrera bidraga straks ein startar arbeidet med artiklen. Vidare tenker eg at Ukens konkurranse vil få opp bidragstala, sidan denne no går parallelt med eit anna tema og difor truleg har dradd ned talet på bidrag hittil. I alle høve vonar eg at alle let seg friste av dei flotte premiane i Artikkelkonkurransen, kor hovudpremien er ei helg for to på fritt vald stad i Europa. Det er og flotte bokpremiar både i Ukens konkurranse og i Artikkelkonkurransen. I dei to vekane med Ukens konkurranse vil bidraga automatisk telja med i både tevlingane. Altså: Delta i «Ukens konkurranse», og hald fram frå 27.desember med å skriva i Artikkelkonkurransen ut nyårshelga. Lukke til! Bjoertvedt 12. desember 2010 kl. 19:09 (CET)

Sidan konkurransen er avslutta er det vel på tide å fjerne sitenotice. Finn Rindahl 7. januar 2011 kl. 09:19 (CET)

Framlegg om nytt oppsett på Wikipedia:Vekas artikkel[endre wikiteksten]

«Te løkk med jula», som vi seier i Trøndelag når anna folk seier «fortsatt god jul».

For eitt par veker sidan gjorde vi ei omlafting av nb:Wikipedia:Ukens artikkel, slik at alle delene av skanwikiutvekslinga blir samla på ei side, ikkje som nå delt på fire. Kanskje vi kan gjere det same her på nn? Mbh --M. Haugen 29. desember 2010 kl. 11:17 (CET)

Tja, me har allereie Wikipedia:Utvalde skandinaviske artiklar, men alt i eitt skader vel ikkje heller? --Ranveig 4. januar 2011 kl. 12:08 (CET)
No er det der, sjølv synest eg at oversynet blir betre slik, og vi får eit synlegare incitament til å gjere ferdig neste vekes artikler tidleg. Noen er kanhende usamde i fargevalg, eller kan rette opp {{endre}}, som ikkje vart heilt fin. Mbh --M. Haugen 24. januar 2011 kl. 19:31 (CET)

Fire timar att - hugs registrering![endre wikiteksten]

Det er fire timar att av Artikkelkonkurransen 2010 - og siste sjanse til å registrera bidrag. Ingenting er vel bitrare enn å gløyma ein slik frist, og kanskje gå glipp av ei reise for to til ein mogeleg varmere stad... Takk til alle som har bidratt til arbeete på 246 artiklar hittil !! Med vennleg hilsen, Bjoertvedt 2. januar 2011 kl. 20:57 (CET)

Nytt design på bokmåls- og nynorskordboka[endre wikiteksten]

Diverre har den supre ordboka på http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek_nynorsk.html blitt erstatta med ein overdesigna og tungbruka ei på http://www.nob-ordbok.uio.no/. Spesielt resultatsida er håplaus. Vi har ein del direktelenkjer til ordoppslag, vi må ta ein sjekk om dei fortsatt virkar. --KRISTAGAα-ω 4. januar 2011 kl. 11:20 (CET)

Ord med æ, ø, å i ser ikkje ut til å verka slik mal:nynorskordboka er sett opp nett no. --Ranveig 4. januar 2011 kl. 12:07 (CET)

Om nokon finn ein måte å nytta den gamle utsjånaden på, er det gjævt om dei gjev ljod frå seg. ;-) --Harald Khan Ճ 4. januar 2011 kl. 20:54 (CET)

Problem med norske teikn skuldast at dei no har gått over til ISO-8859-1 som teiknsett, medan Wikipedia nyttar UTF-8. For eit framsteg. Eg ser ikkje nokon veg rundt denne, men eg har teke feil før. --Bep 4. januar 2011 kl. 21:00 (CET)
Det er mogleg det går an å ordna lenkjene med parserfunksjonen #replace. Skal prøva, men truleg ikkje i dag. --Ranveig 4. januar 2011 kl. 21:18 (CET)
Skriv og klag! E-postadressa til dei ansvarlege står nederst på søkesida, og viss mange nok klagar får ein håpe noe blir gjort. --KRISTAGAα-ω 4. januar 2011 kl. 23:24 (CET)
Jeg var borti et tilsvarende problem for ca lenge siden: https://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=7389. Ingen ville ta patchen min :(. ZorroIII 6. januar 2011 kl. 15:07 (CET)

Er klagen tatt til følgje? No er den gode gamle nynorskordboka attende på nettet :-) --Knut 6. januar 2011 kl. 14:17 (CET)

Jippi! --Bep 7. januar 2011 kl. 11:54 (CET)
Det er nok bare midlertidig. Dei hadde noen problem med den nye løysinga som gjorde at den gamle kanskje ville bli sett inn til problema er borte. Så vi må stå på! --KRISTAGAα-ω 7. januar 2011 kl. 12:26 (CET)

Krav fra Allkunne i forbindelse med påstått brudd på opphavsrett[endre wikiteksten]

Jeg har i dag blitt kontaktet av journalister fra Bergens Tidende og Nynorsk Pressekontor vedrørende et krav som har blitt sendt til Wikipedia fra et advokatfirma, på vegne av Allkunne, Kravet gjelder et påstått opphavsrettsbrudd, i hovedsak på Wikipedias versjon på Nynorsk og Allkunne krever totalt kroner 75 tusen pluss omkostninger i sakens forbindelse. Pressen har blitt informert om at saken er sendt videre til Wikimedia Foundation og vi avventer svar derfra. Vedkommende bidragsyter som det påstås har brutt Allkunnes opphavsrett har likeledes blitt informert.

Overfor pressen har jeg understreket at vi som seriøst bidrar til Wikipedia har stor respekt for opphavsrett og at vi legger mye arbeid i å fjerne opphavsrettsbrudd. At Allkunne da velger å gå ut på denne måten, ved uten noe forutgående varsel å fremme et krav om erstatning, synes svært merkelig. Bidragsytere til Wikipedia gjør en stor frivillig innsats for folkeopplysning, om en i dette dugnadsarbeidet en sjelden gang skulle trå feil så må en som et minimum først få et varsel. Vennlig hilsen --Jarvin 4. januar 2011 kl. 11:23 (CET)

Her har eg litt problem med å sjå tankemåten, ja. --Ranveig 4. januar 2011 kl. 12:12 (CET)
Det er ei sak hjå LNK om dette. Det vert her sagt at Wikipedia «har publisert rein avskrift frå Allkunne» og at artiklar på huset har «direkte sitat frå Allkunne utan å oppgje kjelde». På båe områda har eg berre sett eitt døme til no, og det er Arve Brunvoll som vart lagt inn av ein anonym bidragsytar. Dei andre sidene som ein har skrive om til no, hadde kjelder og var ikkje reine avksrifter. Ligg det fleire sider ute som me ikkje har fått endra på, eller er dette ei slurvete formulering? --Harald Khan Ճ 4. januar 2011 kl. 12:37 (CET)
Utruleg. Her finst mange døme på at Wikipedia arbeider aktivt for å hindre opphavsrettsbrot, men eg har ikkje sett eit einaste døme på at Allkunne har opplyst om at opphavsretten deira er krenkt. Eg har sjølv tatt til ords for å lenkje til Allkunne-artiklar frå Wikipedia, for derved å gjere Allkunne meir synleg for nettbrukarane og søkjemotorane. Vi har bruk for eit leksikon som Allkunne. Men dersom leiinga ikkje opptrer meir seriøst enn vi får inntrykk av her, veit eg ikkje kva eg skal tru. --Knut 4. januar 2011 kl. 13:00 (CET)
Ja, dette synest merkeleg når det gjeld så få artiklar. Eg trudde Wikipedia og Allkunne dreiv eit samarbeid og ikkje ein konkurranse. Sjølv har eg alltid passa på å skriva om og leggja inn lenkje til allkunne.no når eg har brukt kjelder derifrå, og eg har inntrykk av at dette gjeld dei aller fleste artiklane andre brukarar har lagt inn med bakgrunn frå allkunne. HallvardLid 4. januar 2011 kl. 14:40 (CET)

Eg er samd i at det ikkje akkurat er samarbeid dei inviterer til. Siterer vi frå Allkunne skal vi sjølvsagt oppgje det. Det har vi til no også gjort, men som regel berre i avsnittet "Kjelder". Men det denne saka har fått oss til å sjå klårare er at denne "blokktilvisinga" vi (og Allkunne også, for all del) har praktisert ikkje er godt nok. Vi bør i større grad bruke sitatteknikk slik vi kjenner det frå akademiske verk. Det vi også ser er at Allkunne ofte ikkje er primærkjelde. T.d. fjerna eg for Aslaug Låstad Lygre referansen til Ak, og erstatta med NBL, i og med at det var NBL som var kjelda for Ak sin artikkel, og vi dermed heller burde lenkje direkte til NBL (noko vi også allereie hadde gjort, men i litteraturlista). Så konklusjonen min blir at vi heller bør vise til primærkjeldene enn til Ak. Trondtr 4. januar 2011 kl. 15:38 (CET).

Her har Allkunne effektivt og utvetydig vist at dei ikkje bør nyttast som kjelde, og at Wikipedia er å føretrekke dersom du treng å sitere noko. Truleg har Allkunne rett i sak men like mykje feil i moral. Hadde vi vore ein kommersiell aktør så hadde etter mi meining også moralen vore annleis. Allkunne har sjølvsagt rett i krevje stoffet fjerna, noko som også er gjort, men eg ser ikkje korleis det heller skal vere til gagn for verken artikkelsakene, nynorsken eller Allkunne.
Verre er det at dette truar sjølve grunntanken vår, då det skal vere mogeleg for kven som helst å legge inn kva som helst, sidan det aller meste er gull og litt sand skal ein tåle. Det er kvar enkelt bidragsytar som eigentleg er ansvarleg, men kva makt kan vi utøve ovanfor desse når dei forbryt seg? Og vil vi det? Hogne 4. januar 2011 kl. 15:59 (CET)
Det er påstått at en artikkel er en kopi. (Arve Brunvollno:Arve Brunvoll) Denne er lagt inn av en IP. Det er noen formlike artikler lagt inn av en bruker, men merk at de ikke begrenser seg til disse. (Ann Kavlino:Ann Kavli, Alv Askelandno:Alv Askeland, Anders Folkestadno:Anders Folkestad, Anders Aschimno:Anders Aschim og Andreas Austlidno:Andreas Austlid) Alle artikler hvor det er lenket til Allkunne er listet på Brukar:Jeblad/Allkunneno:Bruker:Jeblad/Allkunne. Etter min mening er ikke formlikhet tilstrekkelig for å hevde et opphavsrettsbrudd. Det er mere om dette på no:Wikipedia:Tinget#Krav fra Allkunne i forbindelse med påstått brudd på opphavsrett. — Jeblad 4. januar 2011 kl. 20:26 (CET)
Korleis vert § 18(b) Ehandelsloven tolka i Noreg? Paragrafen har sitt opphav i eit EU-direktiv, og eg veit at i England vert den tilsvarande paragrafen tolka på ein måte som omfattar Wikipedia. Dvs, Wikipedia vert sett på som ei «informasjonssamfunnstjeneste», og Wikimedia Foundation som ein «tjenesteyter».
Fylgja er at korkje Wikipedia eller Wikipedia Foundation er «erstatningsansvarlig for lagring av ulovlig informasjon eller medvirkning til ulovlig virksomhet ved lagring av informasjon» sidan dei korkje «har utvist forsett» eller «grov uaktsomhet.» Om paragrafen vert tolka på ein lik måte i Noreg har Allkunne ei svært tynn sak, so vidt eg kan sjå (merk også overvåkingsplikt iflg § 19). Men utdanninga mi er i det engelske-amerikanske rettssystement, ikkje det norske. Er det nokon her som kan meir om norsk juss? -- Arvind 4. januar 2011 kl. 20:59 (CET)
Såvidt jeg vet så har alle saker blitt håndtert i USA av Wikimedia Foundations designated agent, og kan ikke se at det blir annerledes denne gangen heller. I en artikkel så kan det virke som om Allkunne prøver å omdefinere rollen «Graasvold seier at sjølv om det er brukarane som skriv på Wikipedia som har ansvaret for det dei publiserer, så har også utgjevaren eit medansvar for det som blir gitt ut.»[1]Jeblad 4. januar 2011 kl. 21:24 (CET)
Det kunne vere interessant å sjå nøyaktig kva Allkunne skriv i brevet. Og det kunne vere interessant å vite om det er nokon dialog, eller har vore gjort forsøk på å opprette dialog, mellom norsk wikipedia og Allkunne. --Knut 4. januar 2011 kl. 23:34 (CET)
(konflikt med Arvind under) Ettersom dette er et juridisk krav, er det eneste riktige etter min mening å kontakte juridisk avdeling i Wikimedia Foundation. I tillegg er jo alt vi skriver her (og på Tinget på no-wp) åpent og tilgjengelig for Allkunne, både for å lese og å skrive om de skulle ønske. Det er den eneste dialog jeg kan se er mulig ettersom det ikke er noen av oss som representerer norsk Wikipedia på en slik måte at de kan ta en formell dialog. Vi kan snakke med dem om de ønsker det, men da blir det enten åpent som her, i et brev som svar fra de som mottok det i otrs systemet (som neppe gjør mer enn vise til korrekt adresse), eller i formell korrespondanse fra WMF. Haros 4. januar 2011 kl. 23:51 (CET)
Ifylgje dei vanlege prinsippa i åndsverkslova har dei rett, men heile poenget bak EU-direktivet var å danna eit nytt unnatak for vevhotell og andre digitale tenester som ikkje har ein redaksjon på same måte som ei avis eller eit forlag. Ærleg talt so trur eg at dei prøver ganske hardt å skjula kor svak saka deira røynleg er (og satsar på at me ikkje veit so mykje om lovar). Dette gjeld òg påstanden at Ann Kavli og andre slike artiklar bryt opphavsretten deira. Eit av dei mest fundamentale prinsippa i åndsverkslova er at opphavsretthavaren ikkje kan stogga bruk av verna verk som gjer verket om til eit nytt og sjølvstendig verk. Opphavsretten vernar utforminga, ikkje innhold, og utforminga i dei artiklane, slik som dei står på nn-wiki, er ganske forskjellig frå originalane på Allkunne. Det er ikkje so enkelt som Allkunne seiar, og eg kan ikkje tru at dei ikkje veit det. -- Arvind 4. januar 2011 kl. 23:49 (CET)
Ottar Grepstad vann fram med ei sak mot Dinamo forlag i samband med boka Typisk norsk, det vil seie Grepstad og Dinamo kom til forlik (20 000 kr. til Nynorsk kultursentrum og lapp med retting i restopplaget). [2][3] [4] I ein kronikk i Aftenposten om den saka skriv Grepstad at det ikkje berre er rein kopiering som strid mot opphavsretten, men at også stoffutval kan vere verna. Viss ein trekkjer ein slik tankegang langt nok vil då kanskje samlinga med artiklar her som har brukt artiklane på allkunne.no som kjelde vere å gå over streken, i seg sjølv. Viss det skulle vere tilfelle at artikkelen Ann Kavli bryt med opphavsretten deira så vil det ha veldig store følgjer på fleire Wikipedia-utgåver.
Mitt inntrykk er at dette miljøet er svært lite imponert av Wikipedia-ideen i utgangspunktet. Difor har dei heller ikkje brukt noko tid på Wikipedia, og no har dei inga peiling på kva dei er opp mot (noko adresseringa deira av klagemålet i seg sjølv viser tydeleg nok). Om ikkje anna kjem dei no til å få oppdage at Wikimedia ikkje er heilt som Dinamo Forlag. --85.167.166.187 5. januar 2011 kl. 02:06 (CET)
Deres klagemål som ble sendt til OTRS kan ikke vi publisere, men det kan se ut som om enkelte journalister er kjent med innholdet. Det er også sendt ut en pressemelding av Allkunne og/eller advokaten, uten at jeg vet hva som stod i den, men etter enkelte tilbakemeldinger så kan det virke som om de har sendt ut denne nokså tidlig og uten å vente på noe svar fra oss. Jeg har sendt en orientering til rette vedkommende, men det er klager som skal fremføre sitt klagemål ovenfor designated agent. Utover det så er klager informert om en del opplagte forhold, hvem som er designated agent, at vi ikke har noe lokalt kontor for Norge eller Europa, at Wikimedia Foundation er en tjenesteleverandør og ikke noe forlag (det vil si at det finnes ingen redaksjon og dermed faller det under Ehandelsloven §18), at opplaster er den som publiserer og så videre. I vårt system for å håndtere henvendelser (OTRS) er det to tråder som omhandler «Allkunne», den ene er fra advokaten deres og den andre fra en journalist. Hvis ingen har svart på private henvendelser så har det ikke vært noen tidligere dialog, og advokaten viser heller ikke til noen slik tidligere dialog. — Jeblad 5. januar 2011 kl. 02:54 (CET)

I dekkinga av saka i media står det: «Allkunne meiner å kunne dokumentere at Wikipedia systematisk brukar tekstar frå dei ulovleg, både gjennom direkte avskrift og ulovleg publisering.» Framgår det nokon stad i korrespondansen frå advokaten/Allkunne spesifikt kva dei meiner med «ulovleg publisering»? Er det djuplenkjing det går på? I so fall skal det vel ikkje koste for mykje å fjerne all lenkjing dit og for tryggings skuld blokkere for framtidig vanvarelenkjing til dei ved å leggje urlen deira på svartelista. --85.167.166.187 5. januar 2011 kl. 04:01 (CET)

«Ann Kavli, Alv Askeland, Anders Folkestad, Anders Aschim og Andreas Austlid» er jo tydeleg berre frå starten på ei liste (A,A,A,A,A), ikkje heile lista. Alt på iallfall Brukar:Jarvin/nynorskfolk må gjennomgåast med lusekam. Alle endringar frå etter 20. oktober 2009 då allkunne.no opna må sjåast over. Vel mogleg er lista i seg sjølv støytande, kanskje til og med hovudprovet for «at Wikipedia systematisk brukar tekstar frå dei ulovleg». --85.167.166.187 5. januar 2011 kl. 06:19 (CET)

Brukar:Jeblad/Andreas_Austlid er det et typisk eksempel på hva de mener representerer «opphavsrettsbrudd». Jeg har ingen tro på at de vinner frem med påstander på det her nivået, men det kan jo tenkes. Jeg mener derfor at vi med fordel kan sette opp en konkurranse og skape litt morro, vi skriver om artiklene slik at de helt klart ikke er opphavsrettsbrudd og så fjerner vi all lenking til Allkunne – om nødvendig med svartelisting – så er vi kvitt problemet. Utfra brevet fra Allkunne (advokaten) så «blir Wikipedia utan ugrunna opphald beden om å fjerne dei omtalte artiklane frå sidene sine». De har konkretisert med noen artikler, deres diffuse påstander kan vi ikke ta hensyn til, men la oss uansett fjerne deres mulighet til å hevde at det finnes materiale i artiklene som stammer fra dem – og gjøre dem vesentlig bedre enn det de kan tilby i prosessen. Artikler som oppgir Allkunne som kilde, referanse, eller på annet vis har lenker til dem er angitt på Brukar:Jeblad/Allkunne. Skal se om jeg kan få skrevet et analyseverktøy som automatiserer jobben med å påvise fragmenter i artiklene. Jeg regner med at det vil ta oss en drøy uke å få vekk alle henvisninger til Allkunne. — Jeblad 5. januar 2011 kl. 08:12 (CET)
Dette er vanskeleg. Eg har ovanfor etterlyst dialog med Allkunne, men eg forstår at Allkunne med si framferd har blokkert mulegheitene for dialog. Dersom Allkunne ønsker at vi skal gjere slik Jeblad foreslår, er det effektivt og greitt. Men eg trur tiltaket han foreslår svekkjer Allkunne. Eg meiner enno at Allkunne er eit positivt tiltak, og sidan Allkunne vil vere tent med at vi lenkjer til artiklane deira, bør vi gjere det. Sidan brevet frå Allkunne dessverre ikkje er gjort kjent for oss som skriv på Wikipedia, famlar vi i blinde, og det gjer det vanskeleg å komme Allkunne i møte på ein konstruktiv måte. --Knut 5. januar 2011 kl. 09:26 (CET)
Kravet deres er sletting av en navngitt artikkel som de hevder er en kopi (slettet på bokmål, nyskrevet her), videre sletting av fem navngitte artikler (identifisert lengre opp) som de hevder representerer opphavsrettsbrudd fordi de er for like deres artikler, videre noe som må bety sletting av alt som kanskje kan tenkes å komme fra dem (samme eller andre brukere som kan ha publisert «ulovelig innhold»), de krever kreditering utover god skikk (formuleringen de bruker klargjør ikke hva de egentlig ønsker) og NOK 75 000 pluss omkostninger fra «Wikipedia»(25K + 50K + utgifter). Mye av dette er gjengitt i nettaviser.
Vi kan ikke ha noen dialog med dem utover det de enkeltes frivillige roller medfører, vi svarer på spørsmål om regler og rutiner på Wikipedia, men vi kan ikke på noe vis gjøre bindende avtaler eller opptre som om vi kan det. Vi forhandler ikke med Allkunne, den eneste som har anledning til det er designated agent i USA aka Sue Gardner eller hennes representant. Vi kan derimot ta ensidig aksjon på bakgrunn av våre etablerte regler og rutiner. Det betyr at vi kan fjerne omdiskutert tekst ved sletting, nyskriving eller bearbeiding. Vi kan sannsynligvis ikke kreditere dem på det nivå de forventer, dermed bør det finnes frem til andre kilder. — Jeblad 5. januar 2011 kl. 10:19 (CET)
Knut: Me og Allkunne skil mellom mellom fakta og formuleringar på forskjellige måtar - mykje som me trur er berre henting av fakta ser dei på som opphavsrettsbrot. Når det er slik er det korkje trygt eller lurt å bruka dei som ei kjelde. Frå måten dei har handsama denne saka på - å springa til jurist utan å ha teke kontakt med oss, og å koma med pressemelding utan å venta på eit svar frå oss - kan eg ikkje sjå for meg at det er mogleg å samarbeida med dei for å nå ei felles meining om kva me kan ta frå artiklane deira. Eg trur heller ikkje at det er turvande. For nesten alle artiklar finst det betre, meir utvikla, kjelder både på veven og i trykk.
Når me ikkje skal bruka dei som kjelde, lyt me då ha ei lekkje til dei? Når me jobbar me fakta so vil det alltid skje at innhaldet i artiklane våre liknar på innhaldet i artiklane på Allkunne. Frå lesaren sitt ståpunkt, kva er poenget med ei lekkje til ei vevsida som ikkje fortel han meir enn me gjer? Viss det står noko der som me trur er verdt å vita og som me ikkje kan ha i artikkelen vår er det kanskje verdt å leggja inn ei lekkje men ellers ser eg ikkje korleis det hjelp lesarane våre. -- Arvind 5. januar 2011 kl. 10:40 (CET)
No har eg lese brevet frå Advokatene Rognlien, Djønne & Co som Allkunne har lagt ut på vevsida si: http://www.allkunne.no. Utruleg, heilt utruleg. Graasvold siterer e-handelsdirektiv art. 14 (ikkje ehandelslova sjølv om det er lova som er gjeldande og ikkje direktivet sjølv). Den same artiklen (og den tilsvarande paragraf i lova) seiar enkelt og klart at tenestytaren har ikkje erstatningsansvar. Likevel kjem han med krav om erstatning i det same brevet. I den neste setninga seiar han at Wikipedia har ei plikt til «sjølv å undersøkje aktivt» om andre ulovleg innhald kunne ha vorte lagd ut på Wikipedia. Men den neste artikkelen i direktivet, og den neste paragrafen i lova, seiar enkelt og klart at ein tenestytar ikkje har «en generell plikt til å kontrollere eller overvåke den informasjonen som lagres eller overføres på oppfordring fra en tjenestemottaker, eller en generell plikt til å undersøke forhold som antyder ulovlig virksomhet.» Kva slags plikt snakkar han om då?
Om Ann Kavli og andre artiklar: Me tarv ikkje vera samde med Allkunne om Eirik sine bidrag bryt opphavsretten deira eller ikkje. Sjølv er eg samd med Jeblad i at artiklane er ikkje so like som Allkunne påstår. Men, som Jeblad òg sa, er det kanskje tilrådeleg å skriva om alle artiklar som bruker Allkunne som kjelde for å sikra at me ikkje har ei einaste setning som byggjer på arbeidet deira. Eg meinar òg at det er lurast å slutta å bruka dei som kjelde vidare. Me har lenge sett på dei som eit systerprosjekt med det same målet som oss, men måten dei har ha handsama denne saka på viser at dei ikkje har noko venlege kjensler mot oss. Viss ein trur at eit systerprosjekt eller ein ven har krenkt ein so byrjar ein med å snakka venleg med dei. Når det fyrste ein gjer er å gå til ein advokat og til avisene og koma med krav om erstatning frå Wikipedia (utan noko juridisk rett til det) er det enkelt og klart at dei ikkje ser på oss som nokon dei har lyst til å samarbeida med. Når tilstanden er slik er det tryggast og best om me nyttar alle dei mange andre kjeldene som finst på veven og i trykk, og sluttar å bruka Allkunne. -- Arvind 5. januar 2011 kl. 15:40 (CET)

Jeg kan forstå at bidragsytere blir oppgitt over Allkunnes fremgangsmåte i dette - dersom de mener deres opphavsrett blir brutt så burde det vel være rimelig at de først kontaktet oss på en konstruktiv måte? Samtidig tror jeg en ren boikott av Allkunne er negativt på lang sikt, de to leksikonprosjektene burde ha interesse av samarbeid og et godt forhold, jeg synes altså vi bør heve oss over hva de har gjort og understreke at vi tar opphavsrett svært alvorlig. mvh - Ulflarsen 5. januar 2011 kl. 17:48 (CET)

I utgangspunktet har Ulf rett, og er fornuftig: Vi har interesse av gode samarbeidstilhøve. Så boikott vil eg ikkje gå inn for. Men eg vil sjå to gonger på Ak-artiklane, leite etter primærkjelder attom dei (og NBL for reine, og som ofte meir utfyllande fakta), heller enn å gå til Ak. Så får vi sjå på mogleg samarbeid når dei er ferdig med rettssaka si. Slikt kan vere samarbeid om tilgang til kjeldemateriale, o.l. Og så det har sagt: Arvind skriv gode innlegg. Trondtr 5. januar 2011 kl. 18:19 (CET).
Eg blir både sint og lei meg. Allkunne får omfattande statsstøtte for å lage gode artiklar på nynorsk som skal vere gratis offentleg tilgjengelege - og kjem med advokatbrev og krav når nokon omsider har lagt såpass merke til dei at nokre få av artiklane deira har - til ei viss grad - blitt plagiert. «Den sterkaste forma for smiger er plagiat».
Då eg var advokat, prøvde eg å ha den tilnærminga at problem burde løysast på lågaste nivå - helst ved at klienten sjølv tok kontakt med motparten, og helst på det mest uformelle viset, dvs. direkte personleg kontakt eller pr. telefon. Eg la til grunn at mykje av det som oppstod som vanskar mellom menneske var mistydingar og tilhøve som kunne rettast opp. Først viss meir minnelege tilnærmingar ikkje løyste problemet, kunne det bli naudsynt med meir formelle tilnærmingar, brev. Viss dette høyrest ut som alminneleg folkeskikk, så - er det vel akkurat det det er. Dette problemet med dei for like artiklane kunne Allkunne ha ordna opp i utan å bruke statsstøtta til å betale advokat.
Som bidragsytar på Nynorsk Wikipedia blir eg lei meg, fordi eg har hatt same målsetting som Allkunne: Å lage gode artiklar på nynorsk som skal vere gratis offentleg tilgjengelege. Eg føler det som eit åtak på meg som nynorskbrukar og dugnadsytar, når Allkunne går fram på denne måten, med det som burde vere eit lite problem. --Egil Arne 5. januar 2011 kl. 22:22 (CET)
Eg er ingen jurist, men registrerer at Allkunne på alt om opphavsrett-saka legg ut ein skjermdump frå Internet Explorer med ei heil Wikipedia-side, utan nokon slags informasjon om lisens. Eg reknar med at både Wikipedia og Microsoft ser romsleg på dette og overser dette lisensbrotet. --Bep 6. januar 2011 kl. 21:52 (CET)
Wikipedia og Microsoft har ikkje noko val, i første omgang må dei sjå romsleg på det, for Allkunne AS har gløymt å lage en redigere /sletteknapp på sida si. På Wikipedia derimot kan alle legge inn tekst - og alle kan slette tekst, om det er grunn for det... --Roar 6. januar 2011 kl. 22:28 (CET)..
Eg trur ikkje nokon kjenner seg krenka av den sitatbruken, men Allkunne kjenner seg krenka, og det arbeider eg med å prøve å forstå. Eg trur vi vinn på å forstå.
Punkt I i brevet frå advokaten viser eit heilt klart opphavsrettsbrot, og artikkelen er derfor sletta hos oss.
Punkt II hevdar at det er opphavsrettsbrot å skrive at Ann Kavli «skriv knappe og tette kortdikt med uventa biletkombinasjonar og stilblandingar», sjølv om vi oppgir kjelde. Er det da også opphavsrettsbrot å skrive at ho er fødd «17. september 1960»?
Punkt III er ei feilslutning. Wikipedia arbeider systematisk for å unngå opphavsrettsbrot. Og vi kunne nok ha komme langt i ein dialog med Allkunne, om dei hadde vore snakkande med. --Knut 6. januar 2011 kl. 23:10 (CET)


Sammenfallende tekst[endre wikiteksten]

Dette er lik tekst i artiklene, når utfallet skal være formlikt i tillegg til at tekst må være lik. En del stoppord er ikke tatt med der disse står alene, i tillegg er tekst innenfor sitattegn fjernet. Navn, årstall og så videre er beholdt – uten slikt ville det ikke bli mye igjen. Det vil alltid bli sporadiske treff, men med litt kreativitet så kan antall treff minimaliseres. Selv etter omskrivinger vil det være treff så ikke forvent at alt kan fjernes. For eksempel vil beskrivelse av kronologier skape korrelasjoner på datoer, personer og steder. Se for eksempel Anders Folkestad som er dramatisk forskjellig, likevel vil det oppstå treff. Se også på Ann Kavli hvor underliggende kronologier gjør at en serie årstall dukker opp. Fenomenet med underliggende kronologier er spesielt dominerende for forfattere og andre med publiseringer.

Hver nummerert linje angir en tekststreng som korrelerer hvor det er flere ord som ikke korrelerer forover og bakover til neste korrelerende tekstsekvens. Stjerner i linjene angir at det finnes et mellomliggende ord som ikke korrelerer, eller et tegn er skilt ut for å få bedre treff i prosesseringen. Vær oppmerksom på at denne prosesseringen er lagd for å finne så mange som mulig av like tekstfragmenter. En slik type prosessering gjort på vilkårlige artikler på nettet ville gitt nokså mange treff, men vi har to konkrete artikler som sammenlignes.

Vær oppmerksom på at denne algoritmen forutsetter formlikhet mellom artiklene og at størrelsen på artiklene bør være moderat. Andre algoritmer er mindre følsomme for omdisponeringer i teksten og/eller kan prioritere informasjonsinnhold foran visuell presentasjon. Tror ikke jeg skal komme inn på hvem som er likest hvem, og med hvilken algoritmer, men det er kanskje ikke så opplagt hvem som låner mest – og hva som er lånt hvor. — Jeblad 6. januar 2011 kl. 05:05 (CET)

Ann Kavli
 1. 17 * september 1960
 2. Åndalsnes
 3. Ho
 4. grunnfag ved
 5. i Volda
 6. ho
 7. Volda
 8. forfattarstudiet i Bø
 9. 1990
 10. tok
 11. ved Strykejernet Kunstskole i Oslo
 12. har arbeidd
 13. diktsamlinga Noko skal hende deg
 14. Ann Kavli
 15. i Det litterære råd i
 16. Den norske Forfatterforening
 17. dramatikk
 18. Spøkelset som ikkje ville spøke
 19. til Vossa-Jazz * 1997
 20. Oslo
Alv Askeland
 1. 6 * oktober 1911
 2. 11 * august 2003
 3. ordinert som prest
 4. i 1942 * I
 5. i Tysnes
 6. sokneprest
 7. frå 1963
 8. også * prost i Nordre Sunnhordland
 9. Askeland var
 10. styreformannen
 11. Norsk Bokreidingslag
 12. i 1971
 13. Ivar Aasen-sambandet i 1965
 14. var formann i Prestemållaget
 15. var æresmedlem i Norsk Måldyrkingslag * Vestmannalaget og Vestlandske Mållag
 16. fekk Kongens fortenestmedalje i gull i 1982
Anders Folkestad
 1. 16 * mars 1949
 2. Folkestad
 3. han har
 4. vore
Anders Aschim
 1. er ein
 2. voks opp
 3. og på Hamar
 4. teologisk embetseksamen
 5. mellomfag i hebraisk og musikk
 6. har
 7. prest * mellom anna * Ringebu og Enebakk
 8. har * hatt forskings- og
 9. ved Menighetsfakultetet
 10. av Det
 11. til * bokmål og nynorsk
 12. har
 13. tekstfunna frå Qumran ved Daudehavet
 14. den tidlege målrørsla

Etterfølgende er bibliografi

 1. Hemmeligheten i hulen
 2. En fortelling om Dødehavsrullene * 1999
 3. Ein betre vår ein gong * Elias Blix * 2008
Andreas Austlid
 1. 26 * desember 1851
 2. 27 * august 1926
 3. han * ved
 4. folkehøgskule i
 5. I 1899
 6. han * Møre folkehøgskule i Ørsta * og
 7. i 1913
 8. i * Gausdal
 9. 1889
 10. for folkeskulen
 11. hadde
 12. Gud var
 13. hans
 14. hadde
 15. frå
 16. først

En lengre liste finnes på Brukar:Jeblad/ryddejobb. Noen få grove, noen flere som er i grenseland og en del som burde være uproblematiske. Omarbeid tekstene slik at de angitte mer eller mindre sammenhengende frasene forsvinner, og bytt ut ord og fraser med synonymer der det bare er angitt ett eller noen få ord. Det vil helt sikkert komme påstander om at oppryddingen ikke er god nok, at det finnes andre artikler, gjerne et litt diffust noen som vi skal lete opp og så videre. Rydd i det som blir konkretisert og som vi har en rimelig mulighet til å påvise, i forvissning om at det dermed blir vanskeligere for Allkunne å nå frem med sine krav. — Jeblad 7. januar 2011 kl. 10:32 (CET)

Forsvarsskrift frå Allkunne[endre wikiteksten]

Allkunne har publisert eit notat der dei forklarer bakgrunnen for handlinga si. [5] Eg vil kommentere berre det første punktet: «Dette er ei sak om opphavsrett og ingen ting anna.» For meg er dette ei sak om korleis ein organisasjon kommuniserer med ein annan. Direkte, eller via advokat og pengekrav. Kanskje er det vanskeleg å kommunisere med eit nettsamfunn? Eller har Allkunne valt denne framgangsmåten fordi det ønsker medieomtale? --Knut 7. januar 2011 kl. 07:31 (CET)

Det er ett poeng når det dreier seg om opphavsrett som kanskje Allkunne ikke kjenner. Når jeg nå redigerer her så står følgende rett under det jeg skriver sammen med knappen for å lagre: «Ynskjer du ikkje at verket ditt skal verta redigert og redistribuert, skal du ikkje lagra det her. Har du ikkje sjølv skrive det, skal det vera tilgjengeleg under vilkåra i samsvar med [6], og du stadfestar å fylgja alle relevante lisenskrav.» Mellom redigeringsvinduet og redigeringsforklaringen er det ytterligere informasjon: «Alle innlegg må vera etterrettelege og må kunne frigjevast. All tekst er utgjeven under Commons-by-sa 3.0 og GFDL.» Dette er slik det er her på nynorsk Wikipedia i skrivende stund, som enhver som skulle ønske å etterprøve kan se ved ganske enkelt å åpne et redigeringsvindu. Min antagelse er at Allkunne eller advokatene ikke er kjent med det, selv om de kanskje leser diskusjonene både på Tinget og her. Haros 7. januar 2011 kl. 08:44 (CET)
Svaret på Knut sitt siste spørsmål kan eg vanskeleg sjå kan vere noko anna enn "ja" - heile framgangsmåten til Allkunne vitnar om at dei er ute etter omtale for ein kvar pris. Og prisen vert truleg at alt samarbeid mellom Wikipedia og Allkunne stansar, så lenge dei truar med søksmål i staden for å kommunisere kan eg vanskelig sjå at vi har noko anna val enn å slutte å bruke Allkunne som kjelde, og samstundes slutte å lenkje til dei. Altså ein "boikott", ikkje som ein straffereaksjon men fordi det er einaste måten å reagere på slike truslar som Allkunne sett fram. Det vil svi meir for Allkunne enn for Wikipedia, men den verkelege taparen her er nynorsk på internett. Til punkt 10 og 11 i Allkunnes notat, eg vil våge påstanden at Wikipedia har gjort meir for å gjera folk medvetne om opphavsrett på internett enn dei fleste andre. At Wikipedia, ved den handfullen av ihuga frivillige som har bygd opp nynorsk-versjonen, har gjort meir for å fremme nynorskbruk på internett enn nokon andre er heilt klart. Allkunne si framferd her er svært skuffande, eg kan berre håpe at dei med tida kjem på betre tankar. Finn Rindahl 7. januar 2011 kl. 09:12 (CET)
Apropos boikott, det er vel vanlig rutine å blokkere brukere som truer med rettslige skritt, se feks en:WP:LEGAL. ZorroIII 7. januar 2011 kl. 12:43 (CET)
Det er vel vanlig å blokkere enkeltbrukere, men Allkunne AS er jo ingen enkeltbruker, eventuelt må bruk av allkunne.no boikottes, noe jeg synes vi bør unngå. Som bruker Knut over skriver vil den virkelige taperen være nynorsk på Internett. La oss heller fortsette vårt gode dugnadsarbeid og i det fortsette å respektere opphavsretten. Jeg mener vi har gode kort på hånden i denne saken og vi bør ikke forspille den gode posisjonen ved å gå til usaklige angrep på Allkunne eller boikotte de. mvh - Ulflarsen 7. januar 2011 kl. 14:11 (CET)
Boikott av Allkunne er neppe tjenlig, men vi må åpenbart være forsiktige med referansene dit :-)
Jeg har forøvrig lagt ut en blogg om saka idag.--Vindheim 7. januar 2011 kl. 17:09 (CET)
Er nok enig med Vindheim i at uansett hvordan vi snur på dette så er stoff fra Allkunne problematisk og vi må være forsiktige både med å bruke det og lenke til det. — Jeblad 7. januar 2011 kl. 20:05 (CET)

Veien videre[endre wikiteksten]

Jeg syns vi bør fokusere på hva vi kan gjøre på vår side, dvs sørge for at vi ytterligere forbedrer vårt innsats for å respektere opphavsrett. Uansett hvordan denne saken går så er det jo minst to artikler som har sluppet gjennom vår kontroll mht opphavsrett.

I min jobb som sjømann så må vi dokumentere visse ferdigheter, det er ganske vanlig i tilsvarende yrker, kanskje det kan være noe for oss, dvs at alle «godkjente brukere» (autopatrol, patruljører, administratorer og byråkrater) må ha gjennomgått et visst pensum mht opphavsrett? Vi har jo Gisle Hannemyrs «Lommejuss omkring digitale medier», tilsvarende så har professor Olav Torvund også tilgjengelig på nett «Opphavsrett - en introduksjon». Dersom vi ønsker å kvalitetssikre våre bidragsytere på denne måten så kan det f.eks lages en liste med hvem som har bekreftet gjennomlest relevant stoff. De som da ikke går gjennom stoffet vil etter en viss tid miste sine brukerrettigheter og alle nye brukere for nivå som gir autopatrol må ha bekreftet gjennomlest før de godkjennes. Ulf Larsen 7. jan 2011 kl. 17:51 (CET)

Eg er einig i at me bør ha rutinar og rettleiingar for å hindra grove brot på opphavsretten. Verktøy som sjekka slikt automatisk hadde til dømes vore greitt. Men me bør heller ikkje ta på oss meir ansvar enn det Ehandelslova seier, løna for dét kan ganske enkelt vera endå fleire erstattingskrav.
Ei enkel side eller leseliste som alle som legg inn tekst eller sjekkar nye artiklar bør lesa, er ein svært god idé. Innføring av «straffereaksjonar» er eg ikkje like innstilt på, det er ikkje slik skikken her er. Det er ofte slik at ein lærer gjennom erfaring og eigne feil, så eg føreslår at me her på nynorsk fortset med å prøva rettleia kvarandre om kva som går an og ikkje. Det er mykje å læra — eg visste til dømes ikkje at bygningar i Russland var verna av opphavsrett før føre veke. --Ranveig 7. januar 2011 kl. 18:41 (CET)
Eg er på linje med Ranveig, her. Det er ikkje lenge sidan nokon stilte spørsmål ved eit bilete med tvilsam lisens som eg i Wikipedia-ungdomen lasta opp i god tru; nokre år og erfaring seinare såg eg klårt feilsteget og ville ikkje gjort den same tabben i dag. Folk lærer av å vere aktive, eg trur Wikipediaopplæringa slik ho er i dag fungerer retteleg bra. Lett tilgjengeleg lesestoff om temaet er sjølvsagt bra. --Bep 7. januar 2011 kl. 19:30 (CET)
Enig med Ranveig. — Jeblad 7. januar 2011 kl. 20:06 (CET)
Vi kan nok halde fram som vi stemnar, og må for all del ikkje gjere det for vanskeleg å skrive. Vi har alt ein regel som seier at vi ikkje skal leggje inn original forsking eller skrive eigne vurderingar; vi bør kunne vise til kjelde for alt. Strengt tatt kan vi ikkje skrive at nokon «skriv knappe og tette kortdikt med uventa biletkombinasjonar og stilblandingar» utan å kunne vise til kjelde.
Det eg har lært av dette, er at mens aviser og nettstader set pris på å bli referert og lenka til, kan eit leksikon oppleve det annleis. Vi må derfor vere særleg varsame når vi brukar leksikon som kjelde, og likevel vere nøye med å kreditere leksikonet, om opplysningar derifrå er referert. Dersom det er slik at Allkunne ikkje ønsker at vi skal gje att opplysningar derifrå på wikipedia, bør vi heller ikkje gjere det.
Og mens Allkunne ventar på svar til advokatkontoret, diskuterer vi vegen vidare og vil ha funne gode løysingar og lagt saka bak oss lenge før dei har høyrt frå advokaten sin.Dette usignerte innlegget vart skrive av Knut (diskusjon · bidrag) 10. januar 2011 kl. 20:12
Nokre punkt som bør med på ei leseliste for den som vil legge inn tekst:
 • Det skal oppgjevast kjelder til alle artiklar som vert skrivne og til opplysningar som kjem til seinare.
 • Alt som vert sitert skal merkast som sitat og kjelder skal oppgjevast.
 • Det skal opplysast kvar alle artiklar som vert omsette frå andre wikiar kjem frå.--Andreasv 11. januar 2011 kl. 11:03 (CET)
Gode punkt, Andreas. Eg har bakt dei inn i Wikipedia:Kjelder, som i alle høve trengde ei oppdatering. --Ranveig 11. januar 2011 kl. 12:27 (CET)
På sida Wikipedia:Kontakt står det at om ein finn opphavsrettsbrot skal ein sende e-post til ein administrator. Det er greit nok, men om ein ser på lista over administratorar så må ein anten vere veldig godt kjend på nn.wikipedia, eller så må ein ha flaks om ein skal treffe å sende til ein administrator som er aktiv. Administratorar som ikkje viser at dei er aktive med minst 50 endringar i halvåret bør fråtakast administratorrettane, det gjeld også for administratorar som ikkje har oppgjeve e-postadresse. Ein får heller gjere det enkelt å få att verktya for ex-administratorar som treng rettane att. --89.8.238.139 11. januar 2011 kl. 15:47 (CET)
Også ein aktiv administrator kan late vere å opne epostkasse ei vekes tid, så reaksjonen vert nok raskast om ein gir melding på diskusjonssida til artikkelen. Kanskje et poeng å sjå nærare på den nemnde formuleringa? --Knut 11. januar 2011 kl. 18:46 (CET)

Knut kom med eit godt framlegg i dag — å slette lista over Allkunne-artiklar. Det var eg som oppretta lista (eg kopierte frå Harald si liste på nb, han var den som fann fram til Ak-artiklane), og målet var å sjå korleis vi låg an. Derimot var ikkje målet å gjere nn wp til ein Allkunne-kopi. For å vere på den sikre sida fjerna eg like godt heile lista. Trondtr 10. januar 2011 kl. 23:22 (CET).

Svar fra Wikimedia Foundation[endre wikiteksten]

Jeg har i dag mottatt en e-post fra Sue Gardner vedrørende kravet fra Allkunne. Wikimedia Foundation vil følge opp saken, om nødvendig ved hjelp av en advokat. Allkunne vil få et svar innen fristen de har angitt, altså den 17. januar. Denne saken har ført til at vi har fått mye presseomtale, jeg har fått mange positive tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene er positive, spesielt for Wikipedia og den måten det arbeides på. Vennlig hilsen --Jarle Vines 9. januar 2011 kl. 17:22 (CET)

Trekker søksmålet[endre wikiteksten]

På jubilumsmarkeringa i dag kunngjorde representanten frå Allkunne, så vidt eg forstod, at dei trekk søksmålet mot Wikipedia/Wikimedia. Martin NH 15. januar 2011 kl. 19:33 (CET)

ja, slik forstod eg det òg. Grepstad fekk applaus for dette. Han rosa også oss for å ha tatt dette alvorleg, og rydda opp. Han meinte likevel at han hadde fått større merksemd via søksmålet enn ein enkel førespurnad hadde skapa, og det trur eg han har rett i. Eg traff også ein representant for målaget. Det finst eit samarbeidsutval mellom nynorskorganisasjonar, og han spurte om vi var viljuge til å vere med i det, noko eg modig slutta meg til. Det er nok likevel ikkje truleg at me får plass ved dette utvalet sidan me ikkje har ein dagleg leiar. Dette var ein fin bursdagsfeiring, all æra til organisasjonkommiteen, føredragshaldarane, debatantane og bakaren. Veldig kjekt å få helse på Bep og Martin! Hogne 15. januar 2011 kl. 20:26 (CET)
Mens dei gledde seg over den ekstra merksemda lét dei ein namngjeven Wikipedia-bidragsytar grillast over open eld, og det er det eg no for all framtid kjem til å tenkje på fyrst når Allkunne kjem opp. Vonaleg lèt dei oss få vite kor mykje dei må betale advokatfirmaet for jippoen. Neste gong kan dei vurdere å bruke pengane på PR-budsjettet hjå nokon som er litt meir treffsikre. --85.167.165.13 15. januar 2011 kl. 22:39 (CET)
Ja, det var triveleg å treffe Hogne og Martin. Grepstad framstod som svært arrogant, tykte eg. Ein betrevitar. Håkon Wium Lie sitt innlegg hadde eg stor sans for. --Bep 15. januar 2011 kl. 22:42 (CET)
Som leiar for Nynorsk kultursentrum hadde ikkje Grepstad noko val, Wikipedia er ein del av den levande nynorskkulturen. Fint han innrømma at det var merksemd Allkunne var ute etter. Ingen på nnwp har noko å skjemmast over i denne saka. --Knut 15. januar 2011 kl. 23:38 (CET)
Det er kanskje på høg tid at Allkunne.no tek ned åtaka på Wikipedia frå hovudsida si, da. Slik nedrakking av naboane sine er ikkje god tone — for å seie det litt diplomatisk. -- Olve Utne 16. januar 2011 kl. 13:56 (CET)
Tror lista med problemartikler bør gås gjennom og de enkelte artiklene gis en endret språkdrakt. Ranveig har gått løs på nokså mange, kanskje flere kan ta en titt? — Jeblad 17. januar 2011 kl. 11:23 (CET)

Korleis spare 75 000 kroner[endre wikiteksten]

Allkunne har lagt ut eit skriv om at dei trekkjer krava etter at artikkel med opphavsrettsbrot vart sletta. Sidan dei gjekk om advokatkontoret for å få artikkelen sletta kosta det dei visst 75 000 kroner.

Her er eit supert råd til dei som vil spare pengar:

Viss du finn opphavsrettsbrot på Wikipedia, legg inn {{slettfordi|opphavsrettsbrot}} øvst på sida med opphavsrettsbrotet. Gå så inn på diskusjonssida til artikkelen og gje opplysningar om kvar stoffet er frå. Det vil føre til at artikkelen verte sletta av ein administrator. Dette er heilt gratis. Viss du i tillegg vil ha ein mail frå Wikimedia Noreg om at dei er sterkt mot opphavsrettsbrot kan du sende dei ein mail om saka. Då får du truleg ein slik mail attende frå dei. Det er også heilt gratis, og slik har du spart 75 000 kroner. --85.167.164.13 21. januar 2011 kl. 03:35 (CET)

Velkommen til 10-års jubileum for Wikipedia![endre wikiteksten]

W10 norway invite 01.jpg

Då er det klårt at det vert feiring av Wikipedias 10-års jubileum, óg i Noreg! Arrangementet vil finne stad i Oslo på dagen, altso den 15. januar. Håpar mange kan kome!

Wp10 norway logo.jpg

Litteraturhuset (Kvernelandrommet) laurdag 15. januar klokka 1600 til 1800, samt vidare treff etterpå.

Engasjerte ord og kake, og truleg meire til. Detaljert program kjem ein av dei næraste dagane! Mvh festkomiteen, Ooo86 5. januar 2011 kl. 16:44 (CET)

Arrangementet har no si eiga side hos Wikimedia Foundation.
Programet er ikkje ferdig enno, men me kan lova overraskingar og dagsaktuelle innslag. Mvh festkomiteen, Bjoertvedt 5. jan 2011 kl. 20:15 (CET)

Deltakarar kan, men må ikkje, skrive seg på lista her. Mvh --Ooo86 9. januar 2011 kl. 11:22 (CET)
Ser at Ottar Grepstad frå Allkunne er ein av gjestene. Det hørast ut til at det kan bli ein interessant kveld. --KRISTAGAα-ω 9. januar 2011 kl. 12:21 (CET)
Vi forsøker å sette sammen et spennende program og håper at det kan få folk til å ta turen til Litteraturhuset til lørdag. Det er veldig fint om de som kommer setter seg på liste, det gjør det enklere for oss som forbereder arrangementet. mvh - Ulflarsen 10. januar 2011 kl. 17:17 (CET)

Jeg har lagt noen bilder fra feiringen i commons:Category:Wikipedia 10 Oslo. Hilsen --Kjetil_r 16. januar 2011 kl. 16:38 (CET)

- Bergen henger med[endre wikiteksten]

Trass fare for beinbrot på glatta, har eg fått avtalt med «Naboen» (krysset Neumannsgate og Sigurdsgate) at me får okkupera eit par bord frå klokka 1600 laurdag fyrstkomande. Dei sel både mat og drikke, og folk får koma og gå etter eige skjøn og anna tidsskjema. Der er trådlaust nett, så lappetoppar kan brukast dersom ein finn det keisamt eller vil syna fram noko. Det er fritt om ein vil melde seg på, men óg bra om eg får veta kor mange bord det vert spredning til, så ta kontakt på Emailen frå brukarsida mi. Me råkast - måhende! --Bjørn som tegner 10. januar 2011 kl. 23:57 (CET)

Eit kommaspørsmål[endre wikiteksten]

Ja, dette er off-topic og har lite med Wikipedia å gjere, men eg er frimodig.

Eg har ein blogg (bepsays.com) der eg prøver å skrive så god nynorsk som eg maktar. Eg trur eg har ei god kjensle med bruk av komma, men denne konstruksjonen er eg ikkje sikker på.

Her er eit døme, som samsvarer med det eg ser i aviser:

«... og ikkje dei ekte, litterære figurane, men nokon må stå til ansvar, seier den taletrengde lensmannen i Aurland, Sandy Feng Sel til bepsays.com.»

Magekjensla mi seier:

«... og ikkje dei ekte, litterære figurane, men nokon må stå til ansvar, seier den taletrengde lensmannen i Aurland, Sandy Feng Sel, til bepsays.com.»

Kva er rett?

--Bep 7. januar 2011 kl. 20:49 (CET)

Den siste ser rettast ut for meg. Namnet er skote inn i setningen og blir skild ut med komma til begge kantar. Viss ein måtte lesa opp dette, ville ein vel ha ein liten pause etter namnet for å understreka skiljet. (Ei anna god løysing er å bruka mindre innviklar konstruksjonar ;-) Den svært nyttige nettstaden til Korrekturavdeling gjev forresten nokre kjappe kommareglar, utan at eg veit om dei er til nytte i akkurat dette dømet. --Ranveig 8. januar 2011 kl. 02:47 (CET)
Ja, slike tillegg bør skiljast ut med komma på begge sider. Ein som heiter Jon Fosse har forrsten skrive denne merknaden om kommareglar på Nynorsk 2011: Pausekomma --Knut 8. januar 2011 kl. 08:24 (CET)
Takkar, ja eg er samd, men det er berre det at eg ser den første konstruksjonen i bruk i norske aviser dagleg. Om å "bruke mindre innvikla" konstruksjonar: ja, eg er samd, men i dette tilfellet var vel uttrykksmåten ein del av ironiseringa. --Bep 8. januar 2011 kl. 21:30 (CET)


Spørsmål om hjelp til opplasting av kart[endre wikiteksten]

Veit ikkje om det er rett å gå til Samfunnshust når ein ynskjer hjelp, men kunne den venlege sjela som eg vonar ser spørsmålet senda det vidare til nokon som kunne hjelpa meg med problemet?

Eg vil endra litt på artikkelen om hepatitt E på nynorsk Wikipedia. I samband med dette vil eg gjerne leggja inn eit bilete frå CDC (Centers for Disease Control and Prevention) der vi kan sjå den globale utbreiinga av sjukdomen. Biletet ligg under >http://www.cdc.gov/hepatitis/HEV/HEVfaq.htm#< og har overskrifta «Where is Hepatitis E most common?».

Om ein skal tru det som står i Wikipedia om nedlasting til Commons, burde ikkje det som CDC offentleggjer vera årsak til lisensproblem. Likevel kjem spørsmålet om lisens opp kvar gong ein freistar å leggja denne filen in i Commons. Det er diverre òg nyttelaust å leggja inn den lisensformelen som finst under U.S. for CDC: Mal:PD-USGov-HHS-CDC. Eg skulle vera takksam om nokon anten kunne leggja inn biletet på det engelsk eller nynorsk Commons for meg eller gjeva med nokre gode tips om korleis ein skal handtera lisensar eller rettare sagt: lisensformlar.

Med venlege helsingar ArildL

Det er mogleg du måtte velja ein meir lisens i tillegg til den spesifikke du ville leggja inn. Eller noko. Etter litt putl har eg fått fila opp som fil:Map5 4 HepatitisE sml.jpg på Commons. --Ranveig 11. januar 2011 kl. 02:06 (CET)Historie for Wikipedia på nynorsk[endre wikiteksten]

Jeg forsøker å lage en liten historisk oversikt for møtet på Litteraturhuset lørdag 15. januar, men savner litt "runde tall" for nynorsk, f.eks passert 50 tusen artikler. Om det er andre viktige tall eller begivenheter som bør nevnes så skriv gjerne et par setninger om det her. Når fikk f.eks Ranveig sitt stipend på 50 tusen? mvh - Ulflarsen 12. januar 2011 kl. 17:26 (CET)

Eg oppdaterte med litt historikk på sida Nynorsk Wikipedia. Sjå evt Kategori:Wikipedia/Pressemeldingar og Wikipedia:Wikipedia på nynorsk, men den sistnemnde sida er ikkje oppdatert på årtider. --Knut 12. januar 2011 kl. 18:12 (CET)
Stipendet var i 2007 (nm.no). Eg har skrive ned nokre tusentalspasseringar ein stad, men det er kanskje nok med 10, 25 og 50 000-passeringane? --Ranveig 12. januar 2011 kl. 20:49 (CET)

Kart[endre wikiteksten]

Hei! Eg fann denne i dag? Interessant/brukbart for oss? Martin NH 13. januar 2011 kl. 17:53 (CET)

Dei "dynamiske" karta er nok uaktuelle for oss (trur eg), men "skjermdumpane" med svært høg oppløysing kunne gitt oss noko me ikkje har i dag. Men om dei er "frie nok" blir eg ikkje heilt klok på.
Kartene er gratis og ikke med fri lisens. Det betyr at det heller ikke er lov å ta skjermdump for å laste de opp til Commons. Det er imidlertid flere som har lurt på om en valgfri embedding er aktuell. Da må den enkelte bruker selv slå på kartene og de legges inn som en «mashup» i nettleseren. Det er ikke klart om slik direkte bruk uten caching er akseptabel. — Jeblad 17. januar 2011 kl. 11:15 (CET)

Er vi usynlege?[endre wikiteksten]

NRKBeta har ein jubileumsartikkel: http://nrkbeta.no/2011/01/15/ja-maa-hon-leva-grattis-wikipedia/ Der står det (inkludert skrivefeil): «Den norske versjonen av nettstedet ble offesielt lansert 26. november 2001. Etter en avstemning i 2005 ble det bestluttet at det kun skal redigeres en norsk versjon av leksikonet, og at denne skal være på bokmål eller riksmål.». Mistanken min er (som ein kommentator au skriver) at det at WP-bokmål har tatt no.wikipedia.org-domenet gjør at WP-nynorsk blir usynlege. --KRISTAGAα-ω 16. januar 2011 kl. 04:13 (CET)

I Tønsbergs Blad er vi i kvart fall med i faktaboksen: http://tb.no/nyheter/hekta-pa-wikipedia-1.5959184 . Så det er kanskje ikkje så ille likevel. --KRISTAGAα-ω 16. januar 2011 kl. 04:29 (CET)
no:-domenet har berre noko å seie for ekspertar. Det som har betydning for folk flest, er kor dei kjem når dei skriv www.wikipedia.no. Det vert arbeidd for å gjere noko med dette: [7] --Knut 16. januar 2011 kl. 10:39 (CET)
Ein kamerat av meg stilte seg uforståande då eg begynte å skriva på Nynorsk Wikipedia; hans lærar hadde nemlig sagt at ein hadde forbode nynorsk på Wikipedia, og at den nynorske versjonen var lagd ned for å satsa på bokmålsversjonen. Martin NH 16. januar 2011 kl. 11:03 (CET)
Ein vanske kan jo vera at ein tenkjer på wikipediar etter land heller enn etter språk. I alle høve er det klårt at no-domenet ikkje berre er synleg for ekspertar, men for alle når dei vitjar nb. Når ein ser lenkja no.wikipedia.org oppe i adresselina, er det logisk å tru at ein skulle finna alt av wikipedia på norsk på denne netstaden sidan 'no' trass i alt er koden for både Noreg og det norske språket. Om domenet var nb.wikipedia.org i staden, kunne det vore freistande å tenkja at det fanst ein nynorskversjon på til dømes nn.wikipedia.org, medan no.wikipedia.org ikkje gjev peik om kvar ei eventuell nynorsksida munde liggja. Eg trur passe mange kjem til Wikipedia frå Google eller andre stader; har det vore synt nokre tal på kvar lesarar kjem frå? --Harald Khan Ճ 16. januar 2011 kl. 11:53 (CET)
Ta artikkelen på NRKbeta for akkurat det den er; en artikkel som er skrevet av en journalist som ikke kjenner forholdene godt nok, da blir det en del feil. Det er forøvrig feil i flere av kommentarene også, også kommentarer av wikipedianere, så journalisten er nok ikke den eneste som surrer litt. Ellers er det nokså mange i NRK (også NRKbeta) som kjenner til nynorsk Wikipedia, så en kan ikke akkurat si at dere er ukjente for dem. ;) — Jeblad 17. januar 2011 kl. 11:10 (CET)

Artig bloggpost i samband med jubileet[endre wikiteksten]

Wiki logo Nupedia.jpg

Eg har lyst til å gjere merksam på ein artig blogg i samband med jubileet. Bjørn på norsk heiter bloggen, og han skriv om Wikipedia sin fyrste logo. Forfattaren har brukarside på en:User:Bjornsm. Vel verdt å bruke to minutt på å lese bloggen. Mvh 3s 16. januar 2011 kl. 10:15 (CET)

Innføring av det omdirigerande namnerommet «WP»[endre wikiteksten]

Eg byrjar rett på ei avrøysting, sidan eg ikkje trur dette vert noko serleg kontroversielt. Ein kan likevel venta med rapportera dette inn på Bugzilla før eit evt. ordskifte er over.

Slik som tinga er no, lyt ein laga ei omdirigering frå til dømes WP:Administratorar til Wikipedia:Administratorar. Om ein skapar eit nytt namnerom med namnet WP og set dette til å omdirigera til Wikipedia, treng ein ikkje lenger å laga omdirigeringar av typen WP:Eittelleranna sidan det å skriva inn 'WP:' no er ekvivalent med å skriva inn 'Wikipedia:'. Dette vart innført på den engelske wikipediaen for ei god stund sidan, slik at ein kan sjå korleis dette fungerer der. Det stend òg nokre få liner om dette på meta. --Njardarlogar 18. januar 2011 kl. 11:25 (CET)

Note for developers: This vote concerns whether or not to introduce the namespace alias 'WP' for 'Wikipedia' on this wiki.

Avrøysting[endre wikiteksten]

For[endre wikiteksten]

 1. For For --Njardarlogar 18. januar 2011 kl. 11:25 (CET)
 2. For For --Ranveig 18. januar 2011 kl. 12:04 (CET)
 3. For For -- Trondtr 18. januar 2011 kl. 14:18 (CET).
 4. For For --Hogne 18. januar 2011 kl. 15:37 (CET)
 5. For For -- Olve Utne 19. januar 2011 kl. 18:43 (CET)
 6. For For --Frokor 19. januar 2011 kl. 19:21 (CET)
 7. For For --Bep 19. januar 2011 kl. 21:05 (CET)
 8. For For -- Knut 19. januar 2011 kl. 21:37 (CET)
 9. For For --Egil Arne 19. januar 2011 kl. 23:46 (CET)
 10. For For -- 3s 20. januar 2011 kl. 08:17 (CET)
 11. For For --Andreasv 20. januar 2011 kl. 08:33 (CET)
 12. For For --Gunnernett 20. januar 2011 kl. 09:31 (CET)

Imot[endre wikiteksten]

Merknader[endre wikiteksten]

Ein førespurnad er lagd inn. Njardarlogar 27. januar 2011 kl. 14:06 (CET)

Og det ser ut til å verka. Strålande! Njardarlogar 3. februar 2011 kl. 21:52 (CET)
Det vart nokre tvifalde omdirigeringar av dei eksisterande WP-omdirigeringane; men det ser ikkje ut til å ha nokon innverknad. Njardarlogar 3. februar 2011 kl. 22:07 (CET)

Wikipedia Academy[endre wikiteksten]

Wikipedia Academy arrangeres sammen med Friprogsenterets årlige arrangement GoOpen, tirsdag 22. mars og onsdag 23. mars, stedet blir Radisson Blu hotellet (Gamle SAS hotellet) sentralt i Oslo. Det blir et variert program, med siktemål å rive ned barrierer for nye bidragsytere - et bedre og større Wikipedia fordrer flere deltakere i kunnskapsdugnaden. Detaljene i programmet legges ut så snart det er klart, men i hovedtrekk blir det kurs og workshop begge dager, mens hovedtyngden av foredrag blir onsdag den 23. mars - så om du kun kan en dag, så velg den.

I og med at det arrangeres sammen med GoOpen vil vi få tilgang til flere hundre mulige deltakere på korte kurs og workshops, vi trenger derfor drevne og entusiastiske bidragsytere som kan stille som instruktører på dette. Det blir over to hele dager og de som stiller vil få en godtgjørelse, eventuell reise/opphold dekkes også. Det vil bli avholdt en samling for instruktører mandag 28. februar på Litteraturhuset i Oslo. De som kan stille som instruktører melder seg snarest til Ulf Larsen som koordinerer kurs og workshops. Vennlig hilsen --Jarle Vines 18. januar 2011 kl. 11:32 (CET)

Allkunne - Wikipedia[endre wikiteksten]

I forkant av 10 års jubileet til Wikipedia hadde Erlend Bjørtvedt og undertegnede samtaler og møte med Ottar Grepstad og Kari Bjørke. Vi var selvfølgelig interessert i få løst saken så fort som mulig. Vi aksepterte at det hadde vært eksempler av kopiering, og vi meddelte at vi tar opphavsretten på alvor. Meddelte også at det var satt i gang en opprydning. Takk til Jeblad som har laget arbeidslisten og takk til dere andre som deltar i dette arbeidet. Fra Wikimedia Norge sin side ble det videre påpekt at nynorsk som språk ikke er tjent med strid mellom de to oppslagsverkene som er på nynorsk. En fjerning av alle lenker til Allkunne på Wikipedia vil heller ikke Allkunne være tjent med. Dette er alle parter inneforstått med. Slik situasjonen er nå kan vi ikke regne med at Allkunne blir brukt som kilde i stor grad. Når denne striden har lagt seg vil det være naturlig å vurdere lenking igjen. Men dette er ett tema som er opp til den enkelte bruker og miljøet i Wikipedia både på nynorsk og bokmål. I denne prosessen er WMF informert hele tiden og vi har fått positiv respons på den jobben vi har gjort. Like etter 10 års jubileet ble det sendt melding om at konflikten var løst. Vi har ikke fått noe svar på denne meldingen. Wikimedia Norge skal ha styremøte i slutten av januar. Da vil denne saken naturligvis bli behandlet. Vennlig hilsen Jarle Vines 19. januar 2011 kl. 19:19 (CET)

«Siste endringar»[endre wikiteksten]

So vidt eg skjøner, er «siste endringar» dårleg norsk - det bør heita «siste endringane». Sameleis bør ein døypa Spesial:Alle sider (små de er) om til Spesial:Alle sidene. Motsegner? Gjer merksam på at dei gamle namna vil finnast i parallell, slik at alle lenkjene til dei vil føra til rette staden. Njardarlogar 4. februar 2011 kl. 18:06 (CET)

Artig spørsmål! Når ein skal finne ut kva som er godt og kva som er dårleg, kan ein gå til Skrifta. Der finn vi alle sider både i ny og gammal omsetjing. Vi finn inga endringar, men vi kan lese om dei siste tider. Så dette er kanskje ikkje dei viktigaste orda å rette? --Knut 4. februar 2011 kl. 18:42 (CET)
Det kan godt vera påverknad frå bokmålet/dansken. Formuleringa dei siste tider styrkjer denne tanken; sidan norsk plar ha tvifald avgrensing: den bilen, dei husa til skilnad frå den bil og dei hus. Dette vert nemnt t.d. her (i mangel på betre autoritative kjelder) i svaret til Eric Papazian (lingvist ved UiO). Legg dessutan merke til formuleringane di hand, din Ande osb. i den fyrste lenkja som òg er utypiske. Les kva Aaasen skriv (pluss det Papazian skriv i lenkja over) om nett dette i Norsk Grammatik (s. 291):
Den almindeligste Stilling er den, at Eiendomsordet følger efter Substantivet, og at dette sættes i den bestemte Form; f. Ex. Staven min; Baaten din; Hestarne vaare; ligedan som: Staven hans; Hesten dykkar; Baatarne deira. Men i de Tilfælde, hvor der lægges mere Vægt paa Eiendomsordet, kan dette sættes først, og i dette Fald staar Substantivet som ubestemt, f. Ex. Det var min Stav (nemlig: ikke nogen andens); — detta er vaar Hest, og detta er hans; — det var di Skuld.[...]
Kan henda kan ein gje fritak for regelen i meir poetiske vendingar; kva veit eg, men «siste endringar» er ikkje meint å vera poetisk. Ein annan ting er at det kunne vera faste vendingar, eller at det er noko serskilt med ordet all (med fleirtalet alle), som etter ordboka er eit ubunde pronomen. Jamfør likevel På alle sider i boka står det[...] med På alle sidene i boka står det[...]. Det siste verkar for meg å vera det mest relevante (det er skilnad på ei sida i ei bok og på det som er kring ein) og rettaste. Njardarlogar 4. februar 2011 kl. 19:18 (CET)

Eg har ikkje noe mot «siste endringar». Det er heilt greit. Hadde det vori «dei» foran hadde eg vori einig, «dei siste endringar» er ikkje bra, det måtte blitt «dei siste endringane». Dette er ei oppgåve for dei som har noe fagleg å slå i bordet med. Olve? --KRISTAGAα-ω 5. februar 2011 kl. 00:40 (CET)

Det står ikkje «dei siste endringar» her. Orda «den/det/dei» med ubunden form etter blir rettnok feil på nynorsk utanom diktarkunsten. Utan dette ordet fell argumentet bort. «Siste endringar» har lite med dansk syntaks å gjera og meir med kort og konsis «merkelappstil». «Siste bussen går klokka elleve om kvelden.» = «Siste buss: 23:00.» -- Olve Utne 5. februar 2011 kl. 11:10 (CET)
Eg er ikkje heilt overtydd; sjølv om eg etter kvart ser at argumenta mine saknar den ekstra tyngda. Eg fann, same kva, noko meir i Norsk Grammatik, litt ovanfor det førre eg siterte:
Imidlertid er der adskillige Tilfælde, hvor Artikelen (den) kan bortfalde, men Adjektiv og Substantiv bliver staaende i den bestemte Form. Dette finder Sted: 1) ved de Adjektiver, som kun bruges i bestemt Form (§ 187), f. Ex. same Dagen, fyrre Dagen, femte Dagen, høgre Foten, øvre Vegen; 2) ved Superlativer, som: fyrste Dagen, beste Tidi, lengste Vegen, tettaste Skogen, høgste Topparne [...]
Efter Superlativ kan Subst. sættes som ubestemt (nemlig uden Endelse), naar en Relativsætning paafølger, f. Ex. den beste Baat, som der var; — den sterkaste Mann, som eg veit. Ogsaa i andre Tilfælde synes den bestemte Form ved Subst. i denne Stilling ikke at være særdeles nødvendig; ialfald vil det godt gaae an at sætte Navneordet som ubestemt i Vers og ordsproglige Talemaader, hvor en overflødig Stavelse vilde være til Uleilighed.
Det som sette meg på denne saka er nettopp at «siste» er bunden form superlativ og at ein då kunne venta seg bunden form av substantivet òg - sjølv om det er tala om ein merkelappfunksjon (eg er ikkje heilt med på kvifor ein skal kasta bort vanleg grammatikk, det er trass i alt ikkje store skilnaden). Merk at Aasen eksplisitt nemner at artikkelen kan falla bort (men at han òg meiner at den bundne forma ikkje alltid er turvande). Njardarlogar 5. februar 2011 kl. 11:55 (CET)
Om me døyper om oversynet til «Nye endringar» vil problemet med superlativ falla bort. Det er òg ei passande omsetjing av Recent changes. --Ranveig 5. februar 2011 kl. 12:02
Ikkje berre ligg «Nye endringar» nærare den engelske kjeldemeldinga, men ho lyt vera rettare med: det som vert lista opp på Spesial:Siste endringar er nemleg dei siste nye endringane. Faktisk: Om ingen gjorde endringar på denne wikien dei neste sju dagane ville lista verta tom! «Siste endringar» kan soleis ikkje leva opp til namnet sitt. Det er difor freistande å stilla seg bak «Nye endringar» sidan dette namnet til skilnad kan halda lovnaden sin.
Men kva meiner Olve om Alle sider? Njardarlogar 5. februar 2011 kl. 13:52 (CET)
Forhåpentleg er det ikkje siste gongen vi diskuterer språk. Eg er samd i at «Nye endringar» kan vere ei vinning. «Alle sider» har ein parallell i munnhellet «det blæs nordavind frå alle kantar», eller «austovind frå alle kanta'», som eg har høyrt på Helgeland. Men presisjonsnivået (konkretiseringsnivået) stig kanskje når vi bruker substantivet i bunden fleirtalsform? --Knut 5. februar 2011 kl. 15:50 (CET)

Utrulling av oppgradering[endre wikiteksten]

Det ble litt problemer under utrulling av ny versjon av motoren så den gamle versjonen ble lagt tilbake. Utfra hva som står på Wikimedia TechBlog så blir det nytt forsøk senere denne uka. [8] Det kan imidlertid se ut som om en del script vil slutte å virke i den nye versjonen. Endringene som skal til er nok nokså greie, men de skaper likefullt en del arbeid. Når noen script feiler så drar de gjerne med seg andre slik at mange feil oppstår samtidig. Hovedsakelig ser det ut som om en del variable er flyttet på, og mye av problemet som oppstår er knyttet til når disse blir tilgjengelig for script. — Jeblad 9. februar 2011 kl. 09:40 (CET)

MediaWiki:Gadget-searchbox.js[endre wikiteksten]

Hello, I've installed wikt:fr:MediaWiki:Gadget-searchbox.js from wikt:pl:MediaWiki:Gadget-searchbox.js. It adds the text treatment functions: "go to line n°", "change the capitalization", "search and replace" (eventually "replace all"). JackPotte 9. februar 2011 kl. 22:41 (CET)

64 000 Artikler[endre wikiteksten]

Talet på artiklar (153 356) begynner å nærme seg 64 000 som er storleiken til Caplex [9]. Ein kan nok trygt si at nynorsk Wikipedia er blitt «Ein av dei fire store» for å sitere Hallstein Bronskimlet (d.a.y.) utan å gå inn på kven dei andre er. — Jeblad 11. februar 2011 kl. 05:29 (CET)

Liten korreksjon, det er {{Artikkeltal}} som gjev korrekt tal på artiklar på nnwiki. Vi har no 153 301 artiklar. Det et verdt å merke seg det Jeblad seier, men også vere audmjuk; det finst viktige artiklar i Caplex som vantar hjå oss. Hogne 11. februar 2011 kl. 14:03 (CET)
Jo mer jeg ser av Wikipedia jo mindre liker jeg fokus på antall artikler. På bokmål/riksmål har vi f.eks en anbefalt artikkel om Bjørnstjerne Bjørnson, mens den overordnede artikkelen om norsk kultur ikke finnes, tilsvarende finnes på flere andre felt. Å fremheve passering av andre leksikon, kun på bakgrunn av et tall på artikler kan derfor slå hardt tilbake på oss selv. Antall artikler er i høyden en morsom intern sak, som kan spore til litt ekstra innsats ved passering runde tall, mer enn det bør det ikke brukes til. Ulflarsen 13. februar 2011 kl. 15:01 (CET)
Det er artig å passere runde tal, og den moroa må vi ta med oss. På vegen til å bli eit godt leksikon, veks talet på artiklar. På mange felt er Nynorsk Wikipedia allereie eit godt leksikon. Vi bør ha som mål å ha greie artiklar om alle emne som norske skuleelevar arbeider med. Slik informasjon bør, av språkpolitiske grunner, finnast både på nynorsk og bokmål. Dette kan vi ta opp i Nynorsk forum den dagen vi er med der, for å dra linja til ein annan diskusjon her på Samfunnshuset, det kan hende det er hjelp å hente annanstads. Det er ikkje så farleg at dei som lurer på kven som spelte den kvinnelege hovudrolla i «Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö», vert nøydde til å leite på ein annan wikipediautgåve. --Knut 13. februar 2011 kl. 16:16 (CET)
Bruk den ekstra oppmerksomheten for det den er verd. — Jeblad 21. februar 2011 kl. 23:32 (CET)

Titlar i nettlesaren[endre wikiteksten]

Eg brigda nett på MediaWiki:Pagetitle og MediaWiki:Pagetitle-view-mainpage. Dette gjer at der det før stod t.d. «Vatn - Wikipedia» oppe i nettlesarvindauga, stend det no «Vatn - Wikipedia, det frie oppslagsverket». Sameleis er det med hovudsida. Slik er det òg gjort på m.a. den engelske utgåva. Njardarlogar 13. februar 2011 kl. 15:18 (CET)

Søkemotorer bruker flere hint for å se hva som er viktige ord og fraser. Desto flere av disse hintene som stemmer overens, desto bedre ranker sidene. Noen ord og fraser klarer søkemotorene sannsynligvis å fjerne nokså greit, mens andre skaper større problemer. «Wikipedia» finnes i domenet og det er såvidt vanlig å ha dette i tittelen at det sannsynligvis fjernes uten problemer. Derimot finnes det ikke noe entydig hint om at «det frie oppslagsverket» ikke skal være med i tittelen når den brukes for å forsterke fraser som er viktige på siden. (Muligens kan title brytes opp på sannsynlige separatorer, men jeg vet ikke om noen som har forsøkt å teste om dette er tilfelle)
Det er ikke kjent veldig mye om algoritmene som brukes av de forskjellige søkemotorene, men jeg tror dere bør være varsomme med endringer som kan forvirre dem. Det som synes nokså klart er at ord og fraser som brukes i url, tittel-tag, lead-in, og h1-tag forsterker ranking på søk. Sannsynligvis har også h2 til h6 effekt, det samme med bold, italics, strong og em-tagger. Opplenkede fraser har sannsynligvis også effekt. Hvis disse er like, eller kan gjenskapes ved trivielle omskrivinger så kan det se ut som om de forsterker hverandre. Noen sjekker på sider fra andre wikier som bruker DISPLAYTITLE slik at tittelen kan endres dramatisk synes å indikere at slike endringer gjør at sidene faller helt ut. Vi bruker dette kun for å endre stor vs liten forbokstav, og da gjør det ikke så mye.
Hvorvidt dette har noen stor effekt i dette tilfellet er ikke så godt å si. Jeg tror det slår negativt ut, men om det får noen vesentlig effekt er mer uklart. Dere må selv vurdere hva som er viktig for dere, men akkurat url, title, lead-in og h1 ville jeg vært veldig forsiktig med å endre på. — Jeblad 21. februar 2011 kl. 23:30 (CET)

Ubrukelige infobokser for aviser[endre wikiteksten]

Jeg tenkte jeg skulle oppdatere opplagstall for norske aviser på NN-wikin i samme slengen som jeg gjorde det på BM-wikin. Men jeg ga opp. Infoboksene (se td. Nationen eller Klassekampen) med opplagstall er for kronglete å finne når en stakkar skal redigere inni dem! Kimsaka 18. februar 2011 kl. 11:31 (CET)

Ubrukelege, tja ... Tala er lagt ut i ein tabell slik at ein kan hente inn alle opplagstala utan å måtte innom alle avisene kvart år. Eg plar gjere den jobben, det tek fem minuttar, men har ikkje kome til det endå. --Bep 18. februar 2011 kl. 17:56 (CET)
Dessverre, løsningen fungerer ikke – uansett hvor genial muligheten for tabelloppdatering måtte være. Bare se på praksis for de to avisene jeg nevner:
Klassekampen-boksen har nå feil/forelda info om eier, om kulturredaktør, om debattredaktør, om opplag.
Nationen-boksen har i hvert fall feil/forelda info om både opplag og redaktør. Info om Nationen-redaktørene er fra 2005 (!). Den oppførte redaktøren har siden da rukket å slutte som red, begynne som forlagssjef i Samlaget og slutte der - alt under en viss oppmerksomhet i media. Hun er en sentral person innen nynorsk kultur/mediaverden, så mange nn-wiki-brukere må ha fått dette med seg – uten at noen har oppdatert infoen.
Ikke så rart, når det for vanlig dødelige er umulig å finne ut hvordan man gjør det! Kimsaka 19. februar 2011 kl. 11:07 (CET)
Opplagstala kom ut i går; å hevde at tala frå 2009 er forelda er vel å ta hardt i. Finn du forelda redaktørar, gjer vel og endre til det rette. --Bep 19. februar 2011 kl. 14:28 (CET)
Ja, det var liksom det som var poenget, da, at jeg ikke får redigert inni boksene. Kimsaka 19. februar 2011 kl. 15:01 (CET)
Eg er einig i at det er vanskeleg å koma til når infoboksane er skilde ut i eigne malar og det ikkje er lagt inn nokon endre-peikar. Går det an å leggja dei rett inn i artiklane igjen, eller må me bruka mal:endre ein stad? --Ranveig 19. februar 2011 kl. 15:25 (CET)
Eg er heilt einig med Kimsaka - dette var eit problem for meg når eg som ny wikipedant prøvde å endra informasjonen i infoboksar for land. Eg fann til slutt ut av det, men det er ingen tvil om at denne infoboks-inni-mal-løysinga utgjer ein barriere mot oppdatering av innhaldet i infoboksar. Eg har avfunne meg med at det er slik for land, men synest ikkje dette er ei løysing som bør spreia seg til, til dømes artiklar om aviser.--Barend 22. februar 2011 kl. 18:08 (CET)
ok og orsak; eg mistydde det opphavlege spørsmålet - ja, eg er imot denne typen malar-i-malar om enn i svært sjeldsynte høve. --Bep 4. mars 2011 kl. 21:22 (CET)

MediaWiki:Gadget-Versjonshenting.js[endre wikiteksten]

Eg har no lagt inn eit skript som gjer det litt lettare å henta inn eldre versjonar av artikkelen i fall ein ynskjer å fjerna endringar frå fleire brukarar samstundes, t.d. ved vandalisme (då verkar ikkje attenderullingsfunksjonen fullt ut, som kjend). Njardarlogar 3. mars 2011 kl. 21:16 (CET)

Omsettmal og referanse som oppfyller lisenskrava[endre wikiteksten]

Vi manglar ein heilt sameint gjennomført måte å referere til kjelda når vi omsett frå andre Wikipedia-prosjekt. Ein utbreidd praksis er å skrive et par linjer som i dette dømet frå artikkelen Sola i Karlstad:

<div class="references-small">
*''Denne artikkelen bygger på «[[:sv:Sola i Karlstad|Sola i Karlstad]]» frå {{Wikipedia-utgåve|sv}}, den 30. september 2010.''
**''{{Wikipedia-utgåve|sv}} oppgav desse kjeldene: ''</div>

Så finst det enkle og mykje brukte malar som plasserer inn omtrent same teksten som i Sola i Karlstad: {{en}}, {{es}}, {{sv}} osb. Desse har berre ein parameter - artikkelnamnet . Det finst òg ein mal:Omsett som ikkje fungerer lenger.

Framlegg: Vi etablerer ein nn-versjon av en:Template:Translation/Ref som genererer ein referanse omtrent som:

Denne artikkelen er delvis basert på ei omsetjing av / byggjer på artikkelen XXXX frå YYYY Wikipedia. Liste av bidragsytrarar.

Tre parametrar som i den engelske versjonen: språkkode, artikkelnamn og oldid. Ved å peike til historikken på kjeldeartikkelen vil vi òg overhalde plikta til å kreditere enkeltbidragsytarar på kjeldeartikkelen. Variantar av dette er i bruk på mange andre større Wikipedia-prosjekt, sjå interwiki på en:Template:Translation/Ref, mellom unntaka er nb:-prosjektet. Finst det nokon mal-arkitektar her som kan lage ein norsk versjon av en:Template:Translation/Ref? Eventuelt ved å fikse på eller utvide mal:Omsett. Mine malkunnskapar kjem til kort. --Roar 27. februar 2011 kl. 09:16 (CET)

Eg pleier bruke formuleringa "Denne artikkelen starta med ei omsetjing frå..." Når artikkelen først er omsett, lever han jo sitt eige liv på :nn, og seinare redigeringar kjem ikkje nødvendigvis frå det opphavlege kjeldespråket, altså vil ikkje arikkelen nødvendigvis i all framtid halde fram med å vere ei omsetjing av ein annan artikkel. Dette usignerte innlegget vart skrive av Barend (diskusjon · bidrag)
Verker ikkje mal:omsett? Eg bruker han stadig vekk utan å ha merka noko problem. Det burde ikkje vera noko problem å leggja inn eit valfritt argument for nøyaktig kva artikkel ein brukte (valfritt fordi malen bør vera enkel å bruka), eller å endra på formuleringa. Barend sin tekst er god, bortsett frå når artikkelen byrja før ein la inn ei omsetjing. --Ranveig 7. mars 2011 kl. 19:46 (CET)

Overkompliserte infoboksar[endre wikiteksten]

Noko er gale med infoboks land. Eg oppdaga feilen i artikkelen om Algerie, men han finst òg iallfall i Den demokratiske republikken Kongo. Det er ikkje oppgitt folketal, flatevidd, etc. Sidan denne informasjonen er oppgitt ved hjelp av malar inni malar, er det fullstendig umogleg for andre enn nokon ytterst få menneske å retta opp feilen. I første omgang ber eg dei ytterst få om å retta opp feilen så snart som mogleg. I andre omgang synest eg ein bør tenkja meir over det som brukaren Kimsaka skreiv under headingen "Ubrukelige infobokser for aviser" lenger oppe på denne sida. Denne voldsomme malinga som har utvikla seg på nn-wikipedia har sjølvsagt sine fordelar, men òg sine heilt klare ulemper, og då først og fremst at det ikkje lenger er mogleg for kven som helst å gjera endringar i artiklane, noko som i utgangspunktet skulle vera Wikipedia sitt grunnprinsipp.--Barend 1. mars 2011 kl. 13:33 (CET)

Det er kanskje for komplisert, men ideen bak er at det er enklare å endre folketal og slike data i ein enkel mal, enn å måtte gå inn i kvar enkelt land-artikkel å endre det. Det som skapar problem er at parameteren «norsk namn» ikkje samsvarar med namnet i listene for folketal og areal. Det er feil som er enkle å fikse (om ein finn fram sjølvsagt), og når det ein gong er gjort så kjem ikkje feilen tilbake med mindre nokon endrar norsk namn igjen. Dokumentasjonen bør sjølvsagt vere betre enn han er no slik at dette vert forklart tydeleg. --Frokor 1. mars 2011 kl. 15:23 (CET)
Eg skjønar ideen bak, og den har noko for seg på ein wikipedia med så relativt få brukarar som denne. Men dokumentasjonen bør absolutt vera betre. Viss ein treng spesialkunnskapar for å redigera, er det strengt tatt ikkje ein wiki lenger.--Barend 5. mars 2011 kl. 15:49 (CET)

Nye artiklar som bed om språkvask[endre wikiteksten]

Er det ynskjeleg at brukarar masseopprettar artiklar med {{språkvask}}-merke, eller bør me beda dei om å gjera ein ekstra innsats for å meistra rettskrivinga? Njardarlogar 12. mars 2011 kl. 11:30 (CET)

Sjå elles Kategori:Språkvask. Her kan alle gjere ein innsats, uavhengig av svaret på spørsmålet ovanfor. --Knut 14. mars 2011 kl. 23:09 (CET)
Nei. det er ikkje ynskjeleg med ei mengd med {{språkvask}}-artiklar. Eg er samd i å gi ei oppfordring til forfattarane om å gjere noko med det. Kva skal ein så gjere om det held fram?--Andreasv 15. mars 2011 kl. 09:22 (CET)
Det er betre med eit språkvask-merke enn ikkje noko. Artiklar som er blitt maskinomsette slik at dei ser nynorske ut, men inneheld heilt uforståelege setningar, er i nokre høve blitt liggande umerka i eit heilt år. Men tekst som ikkje er nynorsk, eller som er umogleg å forstå, er ikkje heilag. Den kan fjernast av einkvar språkvaskar, så vil truleg talet på artiklar som treng det gå ned litt raskare. --Ranveig 15. mars 2011 kl. 09:52 (CET)
Vansken her er at dei sjølve er klåre over at språket er mangelfullt i artiklane som dei opprettar, utan å gjera ein innsats for betra evnene sine. Då kunne ein jo tru at det var betre at dei sakka ned farten på artikkelopprettinga og i staden nytta litt meir tid på å søkja i ordbøker og andre stader for å få eit nokolunde dugande språk. Eit seriøst oppslagsverk er avhengig av ei seriøs språkføring, og då skapar det mykje ekstraarbeid om folk medvite skal oppretta artiklar med dårleg språkføring.
Ein treng ikkje sletta artiklane deira, men at ein bør kunna beda dei om å leggja litt meir tid i rettskrivinga. Njardarlogar 15. mars 2011 kl. 10:33 (CET)

Wikitreff i Oslo[endre wikiteksten]

Det vert Wikitreff på «gamle SAS-hotellet» (Radisson Blu Scandinavia) i Oslo tirsdag 22. mars. Det vert eit uformelt program med strategidirektør i Wikimedia Foundation, Erik Möller. Erik vil fortelje oss om den nye strategien for Wikipedia 2011-15, og kva som er bevegelsens satsingsområde frametter. Ellers vert det uformelt samvær med andre bidragsyterar. Wikitreffet startar kl 1730, og er naturlegvis gratis og ope for alle. Sjå elles informasjon lengre oppe på sida om Wikipedia Academy, som startar dagen etter Wikitreffet. - Velkommen! Mvh, Bjoertvedt 17. mars 2011 kl. 00:58 (CET)

Statistikk[endre wikiteksten]

Stigmj har vore så venleg å laga ein bot for oss som viser kva artiklar her som vert mest lesne kvar månad. Eksempel på ein slik stitisikk finnes på Wikipedia:Statistikk/1000_mest_besøkte/2011/02. Her står det mellom anna at me syner fram om lag 500 000 artiklar kvar månad. Hadde det ikkje vore fint å få ein link til denne statistikken frå Wikipedia:Statistikk ? Hogne 19. mars 2011 kl. 14:30 (CET)

Har lagt det inn no. Hogne 21. mars 2011 kl. 22:13 (CET)
Totalt tal på visningar: 3 331 997. De 485 920 visningene er kun for de 1000 artiklene som er vist i oversikten. Stigmj 23. mars 2011 kl. 01:01 (CET)
Interessant! Dette burde me kunna bruka, til dømes til å forbetra populære artiklar. --Ranveig 25. mars 2011 kl. 13:19 (CET)

Apropos statistikk, vi nærmar oss 65 000 artiklar nå (manglar 30). --KRISTAGAα-ω 24. mars 2011 kl. 01:26 (CET)

Dersom eg har telt riktig, blei Brukar:Frokors Beinn a' Chaisteil i Auch artikkel nr. 65 000. Martin NH 24. mars 2011 kl. 19:02 (CET)
Gratulerer til nn: og Frokor! --Ranveig 25. mars 2011 kl. 13:19 (CET)

Wikipedia Academy 2011[endre wikiteksten]

Wikipedia Academy 2011 er vel overstått og her følger litt tilbakemelding om arrangementet.

Wikitreff med Erik Möller: Tirsdag 22. mars var det wikitreff med Erik Möller, med 20-25 fremmøtte og mye interessant informasjon fra Erik om hva Wikimedia Foundation gjør og strategiplanen for de neste fem år.

Hovedarrangementet : Onsdag 23.mars hadde vi godt besøkte foredrag, med 40-60 tilhørere, blant dem flere som er svært interessante for oss i forhold til videre prosjekter, spesielt Norsk kulturråd, Helsebiblioteket, Universitetet i Oslo, og flere andre organisasjoner.

Workshop: Det var Wikipedia workshop for nye brukere både tirsdag og onsdag med totalt over 20 deltakere, de fleste brukte ganske mye tid og det var flere fra universiteter/høyskoler.

Andre hendelser: Erik Möller hadde møte med fornyingsminister Rigmor Aasrud, han besøkte også Opera Software og utvekslet synspunkter med Håkon Wium Lie.

Presse/informasjon: Finn Bjørklid leverte andre utgave av Wikipedia-avisen, svært solid, ble delt ut og håper den brukes også vd andre arrangementer. Ellers var det følgende presseoppslag:

 • Helside i dagens papirutgave av Aftenposten, «Wikipedia får norsk hjelp», kulturdelen, side 10
 • Oppslag i Teknisk Ukeblad, «Inspirerte ministeren».

Totalt sett et arrangement vi kan være bekjent av og som har gitt interessante kontakter vi kan bruke i vårt store dugnadsarbeid for fri kunnskap. Hilsen Ulflarsen 24. mars 2011 kl. 10:42 (CET)

Oppsett for land[endre wikiteksten]

Me tarv eit einskapleg oppsett for landartiklane våre. Utan at eg heilt har gjort heimeleksa mi, ser eg for meg til dømes desse framlegga:

 • Sverige, offisielt Kongeriket Sverige er ...
 • Sverige (svensk: Sverige), offisielt Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige), er ...
 • Sverige (svensk: Sverige) er ...

den mellomste ser ut til å vera den som vert nytta på den engelske wikipediaen (legg merke til kor tett alt er pakka saman når det er teke med uttala). Skulle det finnast fleire vituge oppsett, er det berre til å koma med dei. Njardarlogar 3. april 2011 kl. 10:53 (CEST)

SNL nytter ganske enkelt Sverige, kongedømme i Norden...
Ulike namn (og særleg på ulike språk) høver godt i infoboksen, synest eg. Særleg når det gjeld land som Singapore, som har offisielt namn på fire språk. --Ranveig 3. april 2011 kl. 11:23 (CEST)

Brunskogsnigel[endre wikiteksten]

Brun skogsnigel har feil latinsk navn. Artikkel bør splittes til Brunskogsnigel (Arion vulgaris) og Iberiaskogsnigel (Arion lusitanicus) se: Morten Günther (03.04.2011). «Hagefiende skifter navn» (norsk). Bioforsk. Henta 1. april 2011.  Mvh Gryphonis 3. april 2011 kl. 17:07 (CEST)

Takk for tipset. Eg har gått kjapt gjennom artikkelen og oppretta ein eigen om iberiaskogsnigel. Me burde nok hatt meir. --Ranveig 3. april 2011 kl. 23:30 (CEST)

Spørsmål om tekst i mal[endre wikiteksten]

Malen med namnet «Wikipedia-utgåve» gir til dømes for {{Wikipedia-utgåve|de}} ledeteksten Tysk Wikipedia . Burde ikkje teksten heller vore Wikipedia på tysk og med liten forbokstav i språknamnet? – Kaitil 4. april 2011 kl. 09:49 (CEST)

Jau. Wikipedia på tysk er meir presist enn Tysk Wikipedia. Det siste peikar meir mot Tyskland, medan det første seier utvitydig at det gjeld det tyske språket.--85.167.164.174 4. april 2011 kl. 10:01 (CEST)
Samd, eg har endra! No blir {{Wikipedia-utgåve|de}} til Wikipedia på tysk. Hogne 4. april 2011 kl. 10:53 (CEST)

portal.wikipedia.no[endre wikiteksten]

Ulf Larsen og Kjetil Ree har kome med eit klokt forslag til årsmøtet i Wikimedia Noreg om å endre www.wikipedia.no til ein portal for dei norske wikipedia'ene. Sjå Årsmøtet-innkallinga.

portal.wikipedia.no har dei kome med eit forslag til korleis dette kan sjå ut.

I den nynorske bolken står det no:

Wikipedia er et flerspråklig encyklopedi, skrevet av sine brukere. Innholdet er fritt og vil alltid forbli fritt. Alle kan dele sin kunnskap her!

Mitt forlag til tekst er:

Wikipedia er eit fleirspråkleg oppslagsverk som er laga på dugnad. Innhaldet er fritt og vil alltid vere fritt. Alle kan lese, skrive eller rette i Wikipedia!

Hogne 6. april 2011 kl. 22:54 (CEST)

Kanskje det også skulle stå Wikipedia på nynorsk og høgnorsk ? Hogne 6. april 2011 kl. 23:00 (CEST)
Huff, nei. Vi treng ikkje å vera like sære som vennene våre. --KRISTAGAα-ω 6. april 2011 kl. 23:21 (CEST)
I grunnen samd med deg i at vi skal halde oss til nynorsk i portalen! Hogne 7. april 2011 kl. 09:44 (CEST)
Vil bare presisere at det er jeg som har satt opp portal.wikipedia.no, ikke Ulf og Kjetil ;) Laaknor 7. april 2011 kl. 09:10 (CEST)
Absolutt! Æra til dei som æra skal ha! Takk! Hogne 7. april 2011 kl. 09:44 (CEST)
Dette var eit turvande framlegg, men eg skjønar ikkje kva engelsk har å gjera på denne portalen. Eg rår til at engelsk vert bytta ut med kvensk. --Sigmundg 7. april 2011 kl. 17:11 (CEST)

Berre for å presisere: Det einaste me har råderett over er vår tekst. Alt anna er opp til Wikimedia Noreg. Er de nøgde med mitt forslag? Hogne 7. april 2011 kl. 20:38 (CEST)

 • Ja Ja! --Ranveig 7. april 2011 kl. 20:56 (CEST)
 • Ja Ja! --Knut 8. april 2011 kl. 07:46 (CEST) (bortsett frå at ÆØÅ såg rare ut i dømet)
 • Ja Ja!--Andreasv 8. april 2011 kl. 08:09 (CEST)
 • Ja Ja!--Sigmundg 10. april 2011 kl. 17:27 (CEST)
Det eg gjerne skulle ha sett var altså tverrsøk, eitt søk på mange språk. Her er eit døme: http://wikitrans.net/wikicross/. Trondtr 7. april 2011 kl. 23:27 (CEST).
Vi kan alltids ønskje oss noko betre, men det er evige ønske om forbetring som har gjort at ein ikkje har komme vidare til no. Kan vi ikkje heller samle oss om ei enklare løysing, og heller byggje henne ut etterkvart? --Knut 8. april 2011 kl. 07:46 (CEST)

Eg har fått den stadfestinga eg trengte. Takk! Teksten er sendt til Laaknor. Hogne 8. april 2011 kl. 09:55 (CEST)

Beklagar at eg er seint ute. Eg støttar også forslaget og teksten du kom med, Hogne, men eg synest "velkomen" er betre enn "velkommen" i overskrifta. Dersom det ikkje blir veldig bale for den det gjeld, vil eg foreslå å endra overskrifta til velkomen. HallvardLid 8. april 2011 kl. 15:00 (CEST)
Fin tekst! Etter mi meining er det like fint med velkommen, og det er tross alt det som står på framsida vår òg. Martin NH 8. april 2011 kl. 17:08 (CEST)
Sanneleg har du rett! Eg trur det er best at eg tek opp dette i ein eigen diskusjon. Meir fylgjer under. HallvardLid 8. april 2011 kl. 17:22 (CEST)
Velkommen er bra og lovleg og bør så absolutt bli ståande. --KRISTAGAα-ω 11. april 2011 kl. 00:13 (CEST)

Til Knut: Nei, framlegget mitt var ikkje å vente til vi har det beste på plass. Får vi gjennom ei løysing på nivå med den danske er det greitt for meg. Den beste måten å få ei betre løysing er sjølvsagt å ha ei dårleg ei på lufta. Mot dette har folk sagt at "vi får berre ein sjanse", men det trur eg altså ikkje. Trondtr 8. april 2011 kl. 22:32 (CEST).

No som portalen er vedtatt: Eg saknar også eit tverrspråkleg søk for dei som vil lese om eit emne, men som ikkje er opptatt av kva for språk dei les på. Dersom vi kan leggje ein «søk i alle»-knapp ved sida av dei andre søkeknappane, trur eg det er den søkeknappen eg kjem til å bruke mest. Dersom dataprogrammet er utvikla, er det vel berre å leggje han på plass - det trengst vel ikkje årsmøtevedtak for slikt?
Unnskyld at eg var litt kvass, men eg var redd nokon skulle bli inspirert til å utsetje saka til den ideelle søkesida var utvikla. Ikkje det at eg trudde du hadde slike tankar, men eg visste jo så lite om dei som møter på wikimediaårsmøtet. --Knut 11. april 2011 kl. 22:57 (CEST)

Velkomen eller velkommen?[endre wikiteksten]

Eg tykkjer det er betre å skriva "velkomen", ikkje "velkommen" i overskrifta på Nynorsk Wikipedia. Grunnen til det er at det gjev ein fin symboleffekt å allereie i overskrifta syna at dette er Wikipedia på nynorsk. Og eg tykkjer rett og slett at velkomen er finare; på same måten som verbet "å koma" etter mi meining kling betre på nynorsk enn "å komma". Dersom fleirtalet meiner at velkomen er betre, tykkjer eg det er naturleg både å endra overskrifta her, og overskrifta på den nye portalen som nett har blitt laga. Viss derimot velkommen får fleirtal, beheld me overskriftene som dei er.


Så kva meiner folket? HallvardLid 8. april 2011 kl. 17:22 (CEST)

Det gjer det jo meir opplagt kvar nynorskbolken er, det er det ingen tvil om. No er eg eigentleg prinsipielt imot praktiske omsyn i språkføring, so eg ville ikkje la det avgjera. Hadde det vore opp til meg, ville det ha vore velkomen som hadde stade der, men inga stor sak er det, for meg i alle fall. Njardarlogar 8. april 2011 kl. 18:07 (CEST)
To jamnstilte ord, det eine like godt som det andre. Eg vil kjenne meg velkommen sjølv om du tar bort ein m :-) --Knut 8. april 2011 kl. 19:54 (CEST)
Eg har heller inga sterk meining om kva som er best eller finast. Me kan godt bytta med «velkomen», no når «velkommen» har stått i nokre år. --Ranveig 8. april 2011 kl. 23:39 (CEST)
Då har teke meg fridomen til å endra hovudsida til "velkomen"! Og etter mi meining bør det då stå på den nye portalen også. Elles flott at diskusjonen gjekk fint og sakleg for seg. HallvardLid 9. april 2011 kl. 00:53 (CEST)

Ueinig. Kvifor skal ein alltid bruke former som er forskjellige frå bokmålsforma viss den eine av to former tilfeldigvis er lik? Ser ikkje poenget ved det. --KRISTAGAα-ω 11. april 2011 kl. 00:08 (CEST)

Uff, no må ikkje vi få vår eigen Karibia-konflikt! Det verkar som om det er kjensler for båe alternativa. Kan alle leve med kompromisset til Rannveig? Så kan me legge på den andre m'en igjen kring 2016? Kanskje språkrådet på den tida har valt ein hovudform? Hogne 11. april 2011 kl. 09:21 (CEST)
Det er ikkje eit poeng å alltid bruke former som er ulike bokmålsforma, men som det er påpeikt over kan det vere det i nettopp dette særskilde tilfellet. --85.167.165.5 11. april 2011 kl. 12:16 (CEST)

Nynorsk Forum[endre wikiteksten]

Nynorsk Wikipedia bør med i Nynorsk Forum, skriv Norsk Tidend på leiarplass i siste nr (1/2011). Og peikar på det fantastiske i at «det er ein gjeng der ute som nytar tida si på å lage ein nynorsk versjon» av Wikipedia. Triveleg at vi blir sett! --Knut 8. februar 2011 kl. 18:22 (CET)

Som PDF her: http://www.nm.no/_filer/nt-11-nr01.pdf --Bep 8. februar 2011 kl. 19:07 (CET)
Eg veit ikkje heilt kva dette forumet er for noko; men det høyrest jo interessant ut. Njardarlogar 8. februar 2011 kl. 21:23 (CET)
Sitat frå styremøtereferat for Wikimedia Noreg: "Wikimedia Noreg gjer framlegg til nn wikipedia om å diskutere med Nynorsk Forum." Sjå http://no.wikimedia.org/wiki/Styrem%C3%B8te_2009_%E2%80%93_25._november --Gunnernett 9. februar 2011 kl. 08:55 (CET)

Eg prata med Kjartan Helleve om dette på Litteraturhuser 15. januar. Det er truleg eg som er den siterte skribenten. Eg meiner at det hadde gagna både Nynorsken og Wikipedia om til dømes nynorskrepresentanten i Wikimedia Noreg kunne deltatt i Forumet.

Det er bra for Nynorsken at Wikipedia på Nynorsk vert sterkt.

Målet til Wikipedia kan t.d. vere å dekke kunnskapen som er handsama i grunnskulepensumet. Skal vi få til det, treng vi profesjonell hjelp. Det er å vona at dersom vi klarer å overtyde Forumet om eit slikt mål, så kjenner dei til kva for støtteordningar og kva for byråkratar det kan vere nyttig å skrive til.

Me prata også om dei negative tendensane for Nynorsk i grunnskulen. Eg meiner at nynorskelevane i det minste må få tilbod om gode oppslagsverk på sitt eige språk. Det er berre Wikipedia på Nynorsk som har eit slikt potensiale i dag.

Det vert truleg ikkje heilt enkelt å få innpass i Forumet, vi har mellom anna ikkje noko formell organisering og dei fleste andre i Forumet reknar seg som meir profesjonelle enn oss. Skal vi få innpass, må vi kome med gode argument.

Hogne 9. februar 2011 kl. 09:59 (CET)

Her er det gode argumentet: Vi er den største nynorske tekstprodusenten på nett, og den som er mest lese. Målet for Nynorsk Forum er å samordne og diskutere felles aktivitet for organisasjoner som arbeider med eller for nynorsk. Ein slik diskusjon utan oss vil ha ei slagside. Som det går fram av medlemslista er dette ei samling av organisasjonar som gjerne vil ut. Nokre av dei er tyngre enn oss (involverer fleire menneske i det direkte arbeidet), andre av oss involverer langt færre, og dei fleste av dei er mindre synleg. Så vi bør vere med. Det er sant at nn wp sjølv ikkje er ein organisasjon, men det finst ein medlemsorganisasjon som kan sjå til at nn wp sine interesser blir tatt vare på: Wikimedia Noreg. Til argumentet til Hogne: "profesjonell" i tydinga "får lønn for det dei gjer for nynorsk" er rett. Men det finst også ei anna tyding av ordet, og etter den tydinga er det ikkje relevant skilnad mellom oss og dei som er med i NF i dag. Trondtr 10. februar 2011 kl. 14:44 (CET).
Nynorsk Wikipedia bør med, meir av omsynt til nynorsk enn til Wikipedia. Men korleis kjem ein med? Ventar vi på ein invitasjon, eller melder vi oss til teneste? --Knut 11. februar 2011 kl. 07:22 (CET)
Vi skal ikkje sitje og vente på ein invitasjon frå forumet. Det første me må vite er om me kan stille, konkret: - Er det mogeleg for deg Trondtr å møte i Forumet? Veit du kor ofte dei møtes?
Om so kan me til dømes skrive eit opent brev i Norsk Tidend til forumet, argumentere for vår sak og be om innpass. Og deretter kontakte til dømes Ottar Grepstad direkte om det ikkje ber fram. Hogne 11. februar 2011 kl. 09:19 (CET)

Vi må gjere framlegg om og argumentere for at vi skal dit sjølv, vi kan ikkje vente på at dei som sitt der inviterer oss. Heldigvis finst det eit nynorsk leksikon som fortel oss noko om Nynorsk Forum, og det som går fram er at det er organisasjonar som er medlemmer. I vårt tilfelle Wikimedia Noreg. Slik eg ser det er WMN laga nett for å arbeide for Wikipedia i slike samanhengar. Så er det naturleg at den / ein av dei som er aktiv på nn wp og sitt i styret i Wikimedia Noreg møter på møta. Og ja, så lenge det er eg som sitt i WMN stiller eg sjølvsagt opp på det. Trondtr 16. februar 2011 kl. 17:48 (CET).

Eit argument må vere at Wikipedia er ei av dei viktigaste kjeldene til informasjon for norske skulebarn, på same måte som det er blitt ei viktig kjelde for norske journalistar. Norske skuleborn bør finne faktainformasjon om viktige emne på nynorsk. Eit så viktig arbeid bør vere eit tema for målrørsla, ikkje berre for nokre wikipedantar. Men det er viktig at forespørsla har støtte i wikimiljøet.
Det er ingen grunn til å tru anna enn at wikipediamiljøet her på nnwiki er for eit slik samarbeid, eg har ikkje registrert nokon kritiske kommentarar. Eg nemnde tidlegare at vi kan skrive eit opent brev i Norsk Tidend til forumet. Fristen for neste nummer der er 10. mars. Rekk vi det? Hogne 1. mars 2011 kl. 08:50 (CET)
Eg noterer seks for-røyster pluss eitt ja i teksten ovanfor. Ikkje så mange, men eg veit at wikimedia og tilsvarande samarbeid ikkje engasjerer like vidt som mykje av det andre vi gjer, så eg tolkar dette som konsensus. Nedanfor har eg sett opp eit utkast til brev. Vi kan sende det 9. mars kl 2100. Gjer gjerne endringar på teksten innan den tid.--Knut 3. mars 2011 kl. 23:59 (CET)
No har eg sendt inn brevet til Kjartan Helleve i Norsk Tidend, med kopi til Trondtr og Knut. Hogne 9. mars 2011 kl. 22:32 (CET)

Skal Nynorsk Wikipedia / Wikimedia kontakte Nynorsk forum med sikte på deltaking?[endre wikiteksten]

 • - For For -- Knut 17. februar 2011 kl. 22:24 (CET)
 • - For For --Gunnernett 18. februar 2011 kl. 14:52 (CET)
 • - For For Njardarlogar 19. februar 2011 kl. 12:31 (CET)
 • - For For ~ Hogne 21. februar 2011 kl. 16:22 (CET)
 • - For For --Roar 26. februar 2011 kl. 16:50 (CET)
 • - For For stykkjet 1. mars 2011 kl. 10:23 (CET)

Utkast til brev til Nynorsk forum med kopi til Norsk Tidend og Wikimedia Noreg[endre wikiteksten]

Eg tok vekk teksten, sjå Wikipedia:Samfunnshuset/Lesarbrev frå Samfunnshuset til Norsk Tidend 2011-03

Norsk Tidend nr 2 er ute[endre wikiteksten]

… og lesarinnlegget er med. Det kan lesast på side 24 i Norsk Tidend 2011 - 2. Det neste me då må gjere (i følgje røystinga over) er å sende ein søknad til Nynorsk Forum om å få delta. Hogne 14. april 2011 kl. 12:41 (CEST)

Den søknaden - eller oppmodinga om å bli invitert - kan vel vere likelydande med lesarbrevet? Om nokon vil leggje noko til eller trekkje noko ifrå så seier dei vel klårt frå om det. --Knut 14. april 2011 kl. 13:41 (CEST)

Portal[endre wikiteksten]

Jeg vil minne om at det har vært arbeidet med en portal i flere år. Arbeidet stoppet opp i 2010 og da forelå et arbeidsdokument som en kanskje bør se nærmere på. Fellesportal for søk på Wikipedia. Ønsket har hele tiden vært å ha en portal som viser til de tre prosjektene som finnes i Norge. Denne inngangen er viktig og bør muligens ikke være helt statisk. På årsmøte ble det også fremholdt at portalen ikke bør inneholde en egen lenke til engelsk.--Nina 12. april 2011 kl. 18:11 (CEST)

Årsmøte i Wikimedia Noreg[endre wikiteksten]

... er i morgon 9.4. klokka 18.00, jf. årsmøtesida. Valkomitéen har ei innstilling til nytt styre som ikkje inneheld folk som er aktive på her på nn. Valkomitéen har ikkje vore i kontakt med meg, noko som for så vidt er greitt, eg har ikkje vore så aktiv på nn den siste tida, har hatt mykje anna å gjere. Det som ikkje er så greitt er at det ikkje er nn wp folk (Hogne, t.d. eller andre). Vi på nn treng WMNO, og WMNO treng oss. Så oppfordringa er altså: Sjå på dette til i morgon. Det er andre ting med styreframlegget også: Mannsdominert, manglar folk frå Akademia, men for oss her på nn er altså dette ikkje noko godt framlegg. Trondtr 8. april 2011 kl. 22:45 (CEST).

Akademia og nynorsk er representert ved Trondtr. Kanskje har han ikkje vore så aktiv her som ein kunne ønskje, men han har vel vore aktiv på andre felt, det veit eg ingenting om. Eg kjenner meg likevel viss på at han har solid tillit i nn-miljøet. Kan vi få nokon til å fremje benkeforslag på Trondtr? --Knut 9. april 2011 kl. 07:59 (CEST)
(beklager bokmål) Jeg har full tillit til Trond Trosterud som jeg har satt i styre med i flere perioder. Jeg kan godt komme med et benkeforslag, men er ikke sikker på at det vil bli nok stemmer. Dere bør mobilisere og sende fullmakter og kopi av identitetspapirer til noen som kan stemme for dere. Vær også oppmerksom på at innstillingen fra valgkomiteen ikke inneholder kvinner. --Nina 9. april 2011 kl. 10:52 (CEST)
Eg er 90 mil frå Oslo og vil gjerne gje fullmakt til ein person som stør ein nn-vennleg portal og eit nn-vennleg styre, men elektroniske fullmakter er kanskje ikkje OK? Uansett bør det vere konsensus om at det er bra for WMN å ha folk som Trond med i styret. Det er ikkje først og femst ei nynorsksak. --Knut 9. april 2011 kl. 11:06 (CEST)
Om WMNO skal kunne arbeide med saker som støtter opp om prosjektene så trengs personer som har tillit i disse nettsamfunnene så jeg er helt enig med deg. Jeg er sjokkert om det stemmer at Trond ikke er blitt spurt av valgkomiteen. Jeg gikk ut fra at han var det og at han hadde takket nei noe som ser ut til å ikke stemme. --Nina 9. april 2011 kl. 11:20 (CEST)
Når det gjelder fullmakter så les her--Nina 9. april 2011 kl. 11:30 (CEST)
Jeg heter Hans-Petter, jeg er leder for valg- og kontrollkomiteen til Wikimedia Norge. Vi i valgkomiteen har vært i kontakt med Trondtr, og han sa seg da ikke positiv til å stille som kandidat for styret i Wikimedia Norge. Ellers hadde han, om ikke blitt innstilt til, så ihvertfall blitt oppført på siden vår over aktuelle kandidater. Dersom Trondtr har ombestemt seg i ettertid så er det flott. Vi har vært i kontakt med flere nynorsk-mennesker for å prøve å få disse som kandidater til valg, men ingen har stilt seg til disposisjon. -- Atluxity 9. april 2011 kl. 14:31 (CEST)
Eg er lei for rotet, men kan ikkje hugse å ha sagt nei til (eller prata med) valkomitéen. Det er for så vidt underordna, det som er viktig er: 1. nn wp treng ein representant i styret. 2. eg stiller gjerne styrevervet mitt til disposisjon for nokon andre herfrå, 3. finn vi ingen andre kan eg ta ein periode til. Trondtr 9. april 2011 kl. 17:21 (CEST).
Eg har ført opp Trondtr som aktuell kandidat til styret og eg set pris på det Atluxity skriv - som eg tolkar slik at TrondTr får støtte derifrå til å fortsetje. Alle kan misforstå og det er gjort god greie for kva alle partar opplevde. Det er viktig at TrondTr fortset no pga dialogen mot Nynorsk Forum. Eg har lansert meg sjølv til Kontroll og valkomiteen og har gledeleg nok motteke ei viss støtte for det. Hogne 9. april 2011 kl. 17:58 (CEST)
For å vise at dei faktisk har tenkt på oss: Eg vart kontakta av valnemnda og spurt om eg kunne vere interessert i ein plass i styret (ærefullt). Etter å ha tenkt nøye over det, takka eg nei. --Bep 9. april 2011 kl. 20:46 (CEST)
Eg vart òg kontakta, men eg bur for langt vekke. --Frokor 10. april 2011 kl. 08:06 (CEST)
Justering av komiteens forslag ble forkastet ved at det ble krevd valg av samtlige oppførte under ett. Det betyr at nå er alle de fem faste fra bokmålsprosjektet og fire av dem fra Oslo. Det er ingen kvinner med, og heller ingen som representerer samisk. — Jeblad 9. april 2011 kl. 22:35 (CEST)
Eit nederlag for Wikimedia Noreg. --Knut 9. april 2011 kl. 22:56 (CEST)
Jeg mener nynorsk burde hatt nestlederen og helst en til, og det burde vært en representant for samisk. Nestleder fra nynorsk pluss Trond som representant for både nynorsk og samisk hadde vært ideelt. I tillegg burde det vært med minst en kvinne. — Jeblad 9. april 2011 kl. 23:17 (CEST)
Absolutt et nederlag for Wikimedia Norge. Jeg skulle ønske vi hadde klart å få til et mer representativt styre for foreningen. Slik ble det dessverre ikke i år. Vi får komme sterke tilbake neste år. :) -- Atluxity 10. april 2011 kl. 00:25 (CEST)
Jeg er også av den oppfatning at det vil være en klar styrke med folk fra nynorskmiljøet i styret. Jeg foreslo derfor et par dyktige personer fra nn: for valgkomiteen for et par måneder siden. Dessverre takket disse nei, men jeg både håper og tror vi kan ha et tett samarbeid med nynorsk også uten nynorskrepresentanter på styreplass. Jeg skal være åpen på at jeg var én av dem som stemte imot justeringer av valgkomiteens forslag; dette gjorde jeg siden valgkomiteens innstilling kommer som et resultat av en prosess over flere måneder. Innstillingen var gjennomtenkt og helhetlig, og justeringer det siste døgnet før årsmøtet er etter min mening lite heldig med mindre det er helt ekstraordinære omstendigheter.
I spørsmålet om bruk av domenet www.wikipedia.no gledet det meg at årsmøtet enstemmig stemte igjennom resolusjonen om å lage en portal. Mange i salen ville også ha bort engelsk fra den prominente plasseringen øverst, noe vi selvsagt tar til etterretning. Vi justerer dermed utkastet tilsvarende. Hilsen Kjetil_r 10. april 2011 kl. 15:33 (CEST)

Det er flott at portalen kjem på plass. Kan henda ikkje beste staden å nemna dette, men ei lenkja til wikipedia på færøysk kunne gjort seg attmed lenkja til den islandske. Elles kan eg nemna at eg òg var mellom dei som vart spurde om å vera med i styret - men eg har korkje medlemskap eller tid. Njardarlogar 10. april 2011 kl. 15:54 (CEST)

Ja, det er flott at portalen kjem på plass. På den bakgrunnen vil eg på nytt oppmode folket om å betale ein hundrelapp eller to i kontingent. --Knut 10. april 2011 kl. 17:18 (CEST)
Jeg er enig med Knut og andre som skriver at det er et nederlag at vi ikke har fått til en bredere styrekabal, men jeg håper at det kan bidra til at miljøet rundt Wikipedia på nynorsk kommer sterkere tilbake mht kandidater til neste års styre.
Når det gjelder domenet wikipedia.no så ble det vedtatt at det blir lagt over til en portal etter en lang og saklig debatt. Det er vel grunn til å tro at en god del har lagt inn dette domenet som bokmerke for å komme til Wikipedia på bokmål/riksmål og for de vil omleggingen bli en overraskelse, forhåpentligvis positiv. Vi bør bruke anledningen til å få positiv presseomtale om flyttingen, det bør være interessant for mediene at et av Norges 10 største nettsteder foretar en slik omlegging for å få en mer korrekt og rettferdig presentasjon av de språk som brukes i Norge. Jeg er trygg på at styret i WMNO vil gjøre en solid jobb med omleggingen, men jeg oppfordrer samtidig de som kan til å gi en hjelpende hånd, enten det er med utarbeidelse av pressemeldinger eller hvordan det teknisk bør løses. mvh - Ulflarsen 10. april 2011 kl. 19:14 (CEST)
Det er et tyvetalls personer som er spurt om å være med i styret og siste utkastet virker det som ble klart samme dagen som det ble lagt ut, så ja prosessen har nok pågått lenge men selve resultatet ser ut som en hastverksavgjørelse. Det er også grunn til å minne om at vedtektene sier at årsmøtet sier at årsmøtet skal velge leder og nestleder ([10], punkt b), men det har blitt banket gjennom på årsmøtet de siste to år at hele styret skal velges under ett. Dette er bakgrunnen for at det ble blokkert for benkeforslag som kunne justere styret og er også slik jeg oppfatter det i strid med vedtektene. Ikke alle ser ut til å dele den oppfatningen, men såvidt jeg har forstått ble det protestert på fremgangsmåten. Det var ikke komiteens forslag til styre som ble forsøkt justert, styresammensetningen ble forsøkt justert gjennom ordinære benkeforslag og dette ble nedstemt av de samme folkene som nå sitter i styret og tildels komiteen. — Jeblad 12. april 2011 kl. 15:42 (CEST)
Kommentar til Jeblads innlegg over, vedtektene sier klart at "a) Årsmøtet velger styre etter § 5a og valgkomité etter § 7b." og "b) Kandidater bør være kjent to – 2 – uker før ordinært valg foretas." - resultatet er altså ikke en hastverkssak, men ihht de regler vi har og behandlingen er ikke i strid med vedtektene, det kan enhver se som leser de. Til informasjon så ble det nye styret valgt av et klart flertall av de fremmøtte og alt tyder på at vi har fått et styre med svært kompetente personer for å lede WMNO videre. Ulflarsen 12. april 2011 kl. 16:35 (CEST)
Fra 5b: «Leiar og nestleiar blir vald av årsmøtet.» Når årsmøtet blir presentert en «pakke» som inkluderer leder og nestleder så stemmes det ikke på leder og nestleder, det stemmes på «pakka». Jeg hadde ikke tenkt å si så mye om de fremmøtte, men ti stemte for pakka, en blank og fem imot. Det var fem stemmer som kom via fullmakt, hvor en stemte for og fire imot. Det var i grove trekk styret og komiteen som nominerte seg selv og deretter gjenvalgte seg selv etter å ha stemt imot å ta inn representanter fra nynorsk og samisk via benkeforslag. Jeg mener Trond burde vært med, helst en til, og nynorsk burde hatt nestlederen. I tillegg burde det vært kvinner representert i styret. Utfallet overrasker meg ikke, men jeg synes det er synd at styret er blitt så lite representativt. — Jeblad 12. april 2011 kl. 17:40 (CEST)
Det står absolutt ingen ting i vedtektene om at de enkelte medlemmene i styret skal velges for seg og styret er lovlig valgt ved et flertallsvedtak, på tross av Jeblads insinuasjoner om noe annet. Om du Jeblad er for individuelle valg på de enkelte postene så sto det deg og andre fritt å fremme forslag om det, intet slikt forslag til endring vedtekter ble presentert for årsmøtet, det sier vel litt om hvor lite seriøs Jeblads kritikk er.
Ingen er uenig i at vi burde hatt et styre med bedre balanse med både kvinner og nynorskdeltakere og jeg vet at valgkomiteen arbeidet hardt for å få det til. Tilsvarende hadde vi en meget kompetent og ivrig kvinne i styret, men hun orket ikke mer, etter stadig mas fra Jeblad, at han da setter seg på sin høye hest og etterlyser kvinner i styret er mildt sagt hyklerisk og usmakelig.
Skal man bidra til å bygge en seriøs støtteforening som kan gjøre en innsats for fri kunnskap så må en jobbe langsiktig, som f.eks Kjetil og jeg har gjort ved å fremme og argumentere for en felles portal for domenet wikipedia.no - ikke komme halsende til stasjonen etter toget har gått. Jeg både tror og håper at dette vil føre til at når valgkomiteen starter å søke etter kandidater for styre til neste årsmøte at flere av de gode og entusiastiske bidragsyterne her på nynorskprosjektet vil stille. mvh - Ulflarsen 13. april 2011 kl. 16:08 (CEST)
Det står i mitt siste innlegg hvorfor jeg mener fremgangsmåten forut og på årsmøtet var feil. Vil det bli endringer? Neppe. (En annen sak er at alt utenomsnakket og kveruleringen ikke hører hjemme her. Det sentrale er at nynorsk og samisk mangler representanter, i tillegg til at kvinner ikke er representert. Forsøk på å rette det opp ble stoppet og det plasserer ansvaret på de som var i salen og stemte inn seg selv. End of story.) — Jeblad 13. april 2011 kl. 22:05 (CEST) (Det er rundt 10 eposter til vedkommende, så ja det er nok mas…)
Jeblad skriver: «En annen sak er at alt utenomsnakket og kveruleringen ikke hører hjemme her». Hva var det vi sa i barndommen, «Den som fisen først er var - den er fisens rette far». Om noen kverulerer er det Jeblad, når han blir tatt i å kverulere så beskylder han andre for samme. End of story er at Jeblad ikke var der selv, ikke stilte noe forslag og i tillegg mobbet ut den ene kvinnen som var i styret. Ikke lett å få med damer når de behandles slik, John Erling Blad. Ulflarsen 13. april 2011 kl. 23:05 (CEST)

Var det ikkje damer i styret 2009-2010? Syns å hugse at leiar var ei dame. Kor er det blitt av den dama? Kanskje ho kunne få vere i styret? Det er då ikkje berre ei dame på Wikipedia eller Ulf ser du berre ei? Kanskje ho som var leiar i styret tykker at ho har vorte ilt behandla? Kanskje også Noorse syns du har mobba henne Ulf? Eg har ikkje skrive mykje på Wikipedia fordi eg er redd for å bli mobba slik andre damer har vorte så eg les berre. Eg ser mykje, og eg likar ikkje det eg ser. Ulf gå attende til bokmål og la nynorsk få fred. --Heksen 14. april 2011 kl. 01:21 (CEST)

Hei, folk, hald fred no! Det viktige med WMNO er at organisasjonen eksisterer og at vi stør opp om han. Kven som til ei kvar tid sitt og ikkje sitt i styret er underordna. Den eg har mest sans for i denne situasjonen er Ulf, som stillar opp og arbeider for WP og WMNO heilt uavhengig av om han sitt i styret eller ikkje, og som bruker arbeidskrafta si på det. Vi andre oppfører oss også slik, men berre i (no og då litt vel) varierande grad. Så no har vi det styret vi har, vi har den organisasjonen vi har. På årsmøtet var det fleirtalsval og slik er det. Sett frå vårt synspunkt her på nn wp bør vi merke oss at vi no har eit WMNO-styre som har vilje til endeleg å køyre gjennom wikipedia.no-saka, så sånn sett er dette eit skritt i rett retning. La oss vere glad for det, og arbeide med det. Eit godt fungerande WMNO får vi først når det er fleire enn styremedlemmane som arbeider. Vegen vidare er med andre ord å delta i ulike ting (portalarbeid, kursing, wp-akademi, ...) i WMNO-regi, heller enn å diskutere destruktivt. La oss altså gjere det. Trondtr 14. april 2011 kl. 08:28 (CEST).

Eg støttar Trondtr i dette. Eg vil samstundes få seie at både Ulf og Jeblad gjer mykje godt arbeid (også). Hogne 14. april 2011 kl. 09:31 (CEST)
Ai ai. Mange gjer ein svært god jobb! Det tek tid å bygga ein organisasjon, og styret vil bli meir jamstilt over tid, det er eg viss på - det er ein naturleg prosess (ein prosess som: nynorsken som språk og nnwiki som Wiki kjem sterkare og sterkare). Kjempegreier med ein ny portal, forresten! --Bep 15. april 2011 kl. 22:58 (CEST)

NAFs Vegbok[endre wikiteksten]

Det er tidligere satt opp en del lenker til PDF-filene av NAFs Vegbok både på bokmålsutgaven og her på nynorsk. Boka var en fin kilde til inforasjon om de enkelte vegstrekningene. Nå er boka fjernet fra nettet og alle lenkene omdirigeres til Ruteplanleggeren. Produktene er ikke sammenfallende og på bokmålsutgaven spurte jeg Stigmj om han kunne kjøre en bot for å fjerne lenkene. Jeg foreslår at en botoperatør hos dere gjør samme jobben, eventuelt at dere spør Stigmj om han kan gjøre jobben for dere. Det er snakk om noe over 150 lenker.[11]Jeblad 18. april 2011 kl. 18:11 (CEST)

Det er bare å si ifra om jeg skal kjøre den samme ryddingen her. Stigmj 18. april 2011 kl. 18:20 (CEST)
Sjølv har eg ikkje benytta meg av desse NAF Vegbok-filene, så eg veit ikkje heilt kva det dreier seg om. Men eg kan ikkje sjå at det er noko anna enn positivt å få ein bot til å fjerna misvisande lenkjer, så for min del seier eg: køyr på med StigBot! HallvardLid 18. april 2011 kl. 18:41 (CEST)
Da er den kjørt. Stigmj 18. april 2011 kl. 20:04 (CEST)

Grammatisk kjønn ved tilvising til skip[endre wikiteksten]

Det er ein brukar som insisiterer på visa til ein namngjeven fregatt som ho. Spørsmålet mitt er kva rettskrivinga seier på dette punktet. Sidan ordet fregatt er av grammatisk hankjønn, verkar det mest naturleg på meg å refera til skipet som han (der ordet fregatt vert nytta, sjølvsagt), sidan skip ikkje er personar. Njardarlogar 28. april 2011 kl. 10:41 (CEST)

Kvifor båtar vert vist til som she på engelsk. Hogne 28. april 2011 kl. 13:49 (CEST)
Rettskrivinga seier at "han" blir skrive med "h a n" og "ho" blir skrive med "h o". Det vi diskuterer her er språkkjensle (på norsk). Sjølv er eg samd med Njardarlogar, men evt. maritime personar kan jo ha andre syn Trondtr 30. april 2011 kl. 17:59 (CEST).
For meg er det naturleg, og eg prøver å gjennomføre, å bruke "han" om hankjønnsord (båt, fregatt, trålar), "ho" om hokjønnsord (skøyte, skute, jakt) og "det" om inkjekjønn (fartøy, skip, nybygg).--Andreasv 1. mai 2011 kl. 12:20 (CEST)
Båt er hannkjønn på Nordmøre òg. Men ei jekt er sjølvsagt hokjønn. --Sigmundg 1. mai 2011 kl. 12:37 (CEST)

Multilingual Challenge[endre wikiteksten]

Please help: replace this red text with a translation of the English message below. Thank you!
Announcing the Derby Multilingual Challenge

This is the first multilingual Wikipedia collaboration. All Wikipedians can take part, in any Wikipedia language. The challenge runs from 1 May until 3 September 2011.
Sign up now!
" Wikipedia is particularly pleased to see that Derby Museums are encouraging the creation of articles in languages other than English." (Jimmy Wales, 14 January 2011)

Andrew Dalby 2. mai 2011 kl. 15:30 (CEST)

Biletelisensar (igjen)[endre wikiteksten]

Er det greit å kopiera dette biletet til Commons eller nn WP? For meg ser det ut som lisensen tillet det, men eg er ingen jurist. --Sigmundg 3. mai 2011 kl. 21:25 (CEST)

Ja, det må gå bra! Creativecommons.org fortel at CC BY-SA er lisensen som vert nytta av Wikipedia. Hogne 3. mai 2011 kl. 21:46 (CEST)
Er det mulig å kopiera det direkte til "Commons" slik at den opphavlege lisensen vert med? --Sigmundg 4. mai 2011 kl. 17:35 (CEST)
Ja, det er mogleg med hjelpemiddel som Commonshelper. Ein treng eit eige brukarnamn og passord for å nytta denne (som er lett å skaffa, men medfører litt bry), så eg overførte fila for deg. Ho ligg no på Commons (og på vår jetmotor) under same namn. --Ranveig 4. mai 2011 kl. 22:31 (CEST)
N takk, der N er eit stort primtal. --Sigmundg 4. mai 2011 kl. 22:37 (CEST)


To ting[endre wikiteksten]

1) Eg får ikkje til å lage referanse: Sjå referansen som er forsøkt sett til etter den siste boka til Marklund som skal kome i november. Det vert ei raud feilmelding heilt nedst i artikkelen: http://nn.wikipedia.org/wiki/Liza_Marklund

Det enklaste er å leggje til {{fotnoteliste}} der du vil ha referansane. Du kan anten skrive det inn manuelt eller trykkje på knappen under «Spesialteikn» under redigeringsvindauget. --Frokor 10. mai 2011 kl. 19:10 (CEST)
Takk for hjelp og forklåring! Helsing Bjørn --85.165.89.85 10. mai 2011 kl. 19:12 (CEST)

2) Kvifor skal bokmålssida ha monopol på adressa www.wikipedia.no? Kvifor ikkje gjere som danskane - og ha sams inngang til fleire språk, så kan brukarane deretter gå vidare til den sida dei ønskjer seg?

Spørsmål to vert det arbeidd med! Sjå her. --Knut 10. mai 2011 kl. 22:57 (CEST)

Biletelisensar atter ein gong[endre wikiteksten]

Er det nokon som veit kva reglar som gjeld for å kopiera bilete frå Flickr til Commons? Om dette er greit, finst det ein lettvint måte for direkte kopiering, slik at ein får med naudsynt informasjon? --Sigmundg 14. mai 2011 kl. 14:03 (CEST)

Ja, men berre filer merka med BY (CC-BY) eller BY SA (CC-BY-SA) kan nyttast. Lettvint måte finst hos Bryan Vidariv 14. mai 2011 kl. 21:16 (CEST)
Du kan søkja etter høvelege bilete gjennom denne lenkja. Njardarlogar 14. mai 2011 kl. 21:49 (CEST)

Vinnarane av Artikkelkonkurransen 2010-2011 er klare[endre wikiteksten]

Premiering av vinnerne skjer i «Diamanten», fyste bygget på høgre hand på Fornebu etter tunnelen frå E18.

Juryen har endeleg kåra vinnarane av Artikkelkonkurransen Nordiske Biografiar, som vart tilskipa av Wikimedia Noreg i vinter. Wikimedia Noreg gratulerar spesielt vinnaren Kjetil Ree, og dei fire andre premievinnarane for solid innsats. Stor takk rettes og til dei mange bidragsytarane som stod bak dei 250 artiklane. Premieringa finn stad hjå Norwegian på Fornebu med ein seremoni 30.mai kl 14.00. Alle er hjarteleg velkomne til å dele augenblikket med vinnarane. Det vert og ei felles feiring over at bokmål runda 300.000 artiklar nyleg. Vel møtt! - Bjoertvedt 15. mai 2011 kl. 23:33 (CEST)

Nynorskordboka[endre wikiteksten]

Nå er det gjort igjen! Den supre ordboka til Dokumentasjonsprosjektet [12] har blitt fjerna til fordel for ei glatt utgåve som er seinare, vanskelegare å bruke, i ISO-8859-1 (mot UTF-8 i den gamle) og som alltid står med teksten «Bokmålsordboka» fyrst. Er det bare eg som er ein gretten gamling, eller er fleire einige i at: den gamle var lynrask (pga. lite grafikk og koding), lett å skjønne hvilket søk som skjedde da knappen nærast søkefeltet alltid var den aktuelle når ein trykka «Enter» og var meir lettleseleg osv.? --KRISTAGAα-ω 5. mai 2011 kl. 21:25 (CEST)

Den gamle ligg heldigvis her: http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek_nynorsk_retro.html ser eg nå.
Vil lenkingane våre til ordboka fungere om vi flytter, eller har det blitt gjort noe i bakgrunnen med den gamle au (dvs. teiknkoding til dømes)? --KRISTAGAα-ω 5. mai 2011 kl. 21:33 (CEST)
Det ser ut som retro-boka er uforandra frå tidlegare, så det skal vere nok å oppdatere lenkene. Ein botjobb som eg skal skrive bak øyret. --Bep 20. mai 2011 kl. 20:22 (CEST)

Wikipediadugnad i Ørsta[endre wikiteksten]

Wikipediadugnad tysdag 24. mai på Tussatun i Hovdebygda. Start klokka 1900. Rettleiing for nye skribentar, og erfaringutveksling for meir røyne brukarar. --Andreasv 18. mai 2011 kl. 10:54 (CEST)

Trend i bruk av nynorskutgaven[endre wikiteksten]

Trend i bruk av nynorskutgaven. Artikler som navngir Allkunne er fjernet.

Grafen viser hvor mye Wikipedia navngis sammen med nynorsk og uten at Allkunne er nevnt. Grunnen til at Allkunne er sortert vekk er at disse artiklene omtaler konflikten og ikke gir et representativt bilde på hvor mye nynorskutgaven blir brukt. Resultatet tror jeg skal gi et nokså representativt bilde på hvordan bruk av nynorsk Wikipedia endrer seg over tid. Det gir ikke et riktig bilde på hvor mange artikler som faktisk bruker nynorskutgaven som kilde, for i svært mange tilfeller oppgis bare «Wikipedia» som kilde. Verdien for 2011 er ikke fremskrevet, men hvis den blir fremskrevet så tilsvarer den omtrent 29 treff. Av de totalt 119 artiklene med treff så kommer 14 fra Dag og Tid, 13 fra Aftenposten, 9 fra Fosnafolket, 9 fra Nationen, 7 fra Bergens Tidende og så er det en lang hale av sporadiske treff. Det er litt spesielt at Aftenposten kommer så høyt, kanskje grunnen er at de er litt mer språkbeviste enn de andre avisene. Typisk kommer treffene i Aftenpostens seksjoner for debatt og kultur. — Jeblad 22. mai 2011 kl. 14:01 (CEST)

Eg har sett døme på at aviser har oppgitt «Wikipedia» som kjelde, også når det utvilsamt har vore nynorskutgåva som var hovudkjelda. Og det er greitt nok, Wikipedia er på fleire norske språk, og domenet www.wikipedia.no vil snart lenkje til både nb- og nn-utgåva. Men eg har sett fleire døme på at aviser har lenka til nb-utgåva, også når dei har skrive om typiske nynorskemne. Så vi skal ikkje bortforklåre trenden figuren peiker på. --Knut 24. mai 2011 kl. 23:01 (CEST)

Oslo byarkiv / Oslobilder[endre wikiteksten]

Oslo byarkiv snuser på muligheten for å laste opp bilder til Wikimedia Commons. De vil gjerne komme i kontakt med noen i wiki-miljøet som kan "holde [dem] i hånda" og hjelpe de i gang med dette. Jeg er litt usikker på volumet, for det kan fort bli flere bilder enn det som er greit å håndtere med enkeltopplastinger. Antakelig er de mest opptatt av bildene, men jeg tror vi skal tenke litt på konteksten og hvordan vi kan bruke dem. Et digitalt roteloft er ikke noe bedre enn et analogt, så derfor tror jeg det bør tenkes litt på hvordan en får dyttet bildene inn i artikler. Noen som har lyst? Se blant annet Oslobilder.no og Om oslobilder-prosjektet og digital formidling av kulturhistoriske fotografier. — Jeblad 26. mai 2011 kl. 17:18 (CEST) (Fint om diskusjonene tas ett sted, for eksempel på bokmål!)

Wiki-workshop i Oslo[endre wikiteksten]

Wikimedia Norge inviterer til kurs/workshop på hotell Opera i Oslo lørdag 28. og søndag 29. mai. Arrangementet er en del av satsingen på å utvikle samisk wikipedia, og en forutsetning for at arrangementet blir noe av, er at minst 6 samiskspråklige deltagere melder seg på. Noen av de potensielle deltagerne fikk Brukar:Ulflarsen kontakt med da han var på Samisk høgskole før påske. Andre interesserte samiskkyndige er selvsagt også velkomne, både fra Oslo og ellers i landet. Wikimedia Norge har fått en bevilgning fra Sametinget som dekker reise og opphold for samiskkyndige.

Ansvarlig for workshop er Ulf Larsen. Interesserte kan kontakte meg eller Ulf Larsen innen 13. mai for påmelding.

I tillegg til primærmålgruppen av samiskkyndige tror vi at det også vil ha verdi å ha med andre (norsktalende) wikientusiaster på kurset. Slike kan være kursdeltagere og/eller med-instruktører, men først og fremst er det viktig at de nye samiske skribentene får et bredere nettverk av wiki-entusiaster. Du kan gjerne ta kontakt med Ulf om du har lyst til å være med. Mvh --M Haugen 28. apr 2011 kl. 18:51 (CEST)

Her kommer litt supplerende info om norskspråklige deltagere: Vi ønsker en 50/50-mix av samiskkyndige og norskkyndige bidragsytere, og det betyr at det kan tenkes at vi ikke har plass til alle norskspråklige deltagere som øsnker å delta denne gang. Vi har ennå ikke blitt fullbooket, så det er fremdeles mulig å kontakt Ulf. (Og om det skulle bli fullt: fortvil ikke, det kommer nok nye kurs senere)

Kurset starter kl 10 lørdag, og pågår til ca kl 17, avbrutt av en times lunsj. De samiskkyndige får som nevnt dekket reise og opphold. Norskspråklige deltagere får ikke dekket reise eller overnatting, men får lunsj og gratis kurs. Mvh --M Haugen 29. apr 2011 kl. 13:48 (CEST)

Viktig: Vi har nå fire samisktalende påmeldt og forhåpentligvis får vi minst like mange de nærmeste dagene, men til nå er det bare undertegnede Ulf Larsen som har satt av denne helgen for å bidra til å løfte samisk Wikipedia. Det trengs flere, for å veilede best mulig så bør vi ideelt sett ha en erfaren bidragsyter fra nynorsk/bokmål for hver ny fra samisk.

Hvis vi klarer å få til et bra kurs/workshop så kan det gjøre sitt til å få samisk Wikipedia igang og det muliggjør også nye bevilgninger fra Sametinget, til nå har vi fått 350 tusen hvorav 175 tusen er utbetalt. De erfarne bidragsyterne fra nynorsk og bokmål som melder seg på dette får en god lunsj og to svært interessante dager! mvh - Ulflarsen 2. mai 2011 kl. 16:39 (CEST)

Fire av våre 8 nye samiske bidragsytere

Oppdatering: Vi har nå 8 deltakere med samiskspråklig bakgrunn så det blir kurs/workshop, vi har imidlertid kun 3 erfarne bidragsytere og bør ideelt sett ha ytterligere fem så hver samiskspråklige deltaker får en veileder ved workshopdelen som utgjør det vesentligste av arrangementet. Så om noen erfarne bidragsytere har anledning til å sette av en eller begge dager for dette så får de gleden av å bidra til å få fart på samiskspråklig Wikipedia, i tillegg er det en god lunsj inkludert. mvh - Ulflarsen 5. mai 2011 kl. 09:43 (CEST)

Eg vil sterkt oppmode deltakare frå det nynorske wiki-miljøet om å delta på dette kurset. Dette kurset kan være avgjørande for framtida til den samiske Wikipedia. Blir kursdeltakarene aktive wikiedianere vil det gje nytt liv for den samiske wiki, som no ligg på sotteseng. Deltek du som instruktør kan du være ein av dei som gav det samiske prosjektet eit nytt liv. Ta kontakt med Ulf i dag og meld deg på som instruktør. 10. mai 2011 kl. 08:30 (CEST)Jarle Vines

Kort rapport vel avsluttet kurs/workshop I to dager har vi hatt 8 entusiastiske samisktalende damer på kurs og workshop og resultatet ser bra ut, omlag 30 nye artikler og en god del redigering på eksisterende artikler. De virket veldig fornøyd og jeg tror vi nå er i ferd med å få et gjennombrudd mht Wikipedia på samisk. Stor takk til Frodese, Aso, Kjetil r, Helga Opsett, Jarle og Nsaa som stilte velvillig opp som støttespillere for kurset/workshoppen! Ulflarsen 29. mai 2011 kl. 20:38 (CEST)

Biletelisensar - tysk løysning[endre wikiteksten]

Wikipedia på tysk har ein lisens som er kalla {{Bild-LogoSH}}. Denne gjer at det er mogeleg å visa ein del logoar på denne wikipediaen. Wikipedia på tysk har tidlegare vore til å stole på når det gjeld slike ting, så eg undrar meg: Er vi sikre på at vi ikkje kan innføre den same hjå oss? Sjå til dømes sida: de:Datei:Logo_Rolling_Stones.svg. Hogne 25. mai 2011 kl. 15:43 (CEST)

Eg går ut frå at Tysk Wikipedia støtter seg på tysk lov. Ifølgje norsk Lov om opphavsrett er biletkunst og grafikk rekna som åndsverk, og dermed verna av opphavsrett. Eg trur ikkje at me utan vidare kan kopiera tyskarane her. --Ranveig 26. mai 2011 kl. 12:10 (CEST)
Eg trudde det var slik at lisensjussen avheng meir av i kva for land tenaren er plassert enn av språket? Men eg er ingen jurist. --Sigmundg 26. mai 2011 kl. 18:57 (CEST)
Ja, var det ikkje det me konkluderte med då me vart forsøkt saksøkt av Allkunne.no? Hogne 26. mai 2011 kl. 20:16 (CEST)
Norsk lov er nok ganske relevant når ein gjer noko frå Noreg, noko dei fleste her vel gjer. Einkvar er personleg ansvarleg for kva ein legg ut på nettet. Når tenarmaskinen finst i eit anna land, er det gjerne heller slik at ein må føya seg etter reglane der òg, enn at ein kan velja det lovverket som passar. --Ranveig 26. mai 2011 kl. 21:09 (CEST)
Ein gjer vel ikkje nødvendigvis noko for staten Noreg sjølv om ein skriv på norsk. Om eg til dømes skriv ein artikkel om Storsjöodjuret på nynorsk kan det argumenterast for at dette gagnar svensk reiseliv meir enn Noreg.
Medan eg er i det kvervulative (eg fann forresten ikkje dette ordet i Nynorskordboka) hjørnet: har det noko å seia i kva land ein sit når ein skriv innhaldet? Kva lover gjeld om ein skriv i internasjonalt farvatn, eller luftrom? Kva om eg plasserer meg midt på grensa mellom Sverige og Noreg, med halve tastaturet i Noreg og den andre halvparten i Sverige medan eg legg ut eit bilete som eg har kopiert utan løyve? (Eg lovar på ære og samvit å ikkje gjera det.)
Når det gjeld tenarmaskina(ne) til Wikipedia veit ein vel som oftast ikkje i kva land dei står. Tenarane, eller innhaldet, kan òg flyttast.
Det er truleg svært få av oss som redigerer artiklar på Wikipedia som har oversikt over dette. Eg har det i alle høve ikkje. Kanskje nokon med jussutdanning kunne overtalast til å skriva ein lettfatteleg artikkel om opphavsrett i samband med nettbasert publisering? --Sigmundg 26. mai 2011 kl. 21:44 (CEST)
Eg prøver å overtala husjuristen, som faktisk har forska på dette her med internasjonal jurisdiksjon og nettpublisering. Han kan mellom anna fortelja om Fredrick Toben, ein australsk statsborgar av tysk opphav, som nekta for at Holocaust hadde funne stad på nettsida si medan han budde i Australia. Han blei arrestert då han seinare vitja Tyskland og dømd til fengsel. Det at han skreiv på tysk vart vektlagt i dommen, sjølv om han altså fysisk satt ganske langt unna Tyskland då han publiserte. Så om du ein dag sit på svenskegrensa og keier deg, vil eg derfor råda deg til å verken bryta norsk eller svensk lov! --Ranveig 27. mai 2011 kl. 00:19 (CEST)
Eg skal gøyma desse orda i hugen og oppføra meg fint når eg vitjar søta bror. --Sigmundg 27. mai 2011 kl. 02:24 (CEST)
Eg har ikkje lese utforminga av den tyske lisensen, men vil gå ut frå at norsk og tysk rett er ganske lik på dette feltet - det ligg vel europeisk samordning til grunn på dette feltet? Eg har sagt det før, men seier det igjen: Ein logo er verna av opphavsrett, men det er også eit namn. Kan vi skrive "Villa Farris" eller "Allkunne", så må vi også kunne skrive namna med det grafiske uttrykket som dei brukar (altså logoen). Vi kan ikkje frigje logoen for fri bruk, men ein som skriv ein artikkel om Villa Farris eller Allkunne bør kunne bruke logoen i omtale av produktet. Altså treng vi ein lisens som tillet avgrensa bruk av logoen. For om ein logo er verna av opphavsrett, så har vel eit produktnamn akkurat same vernet?
Ellers er det så mykje eg ikkje skjønner på lisensområdet, at eg vil bli overraska om eg har rett. Når t.d. denne fila er lovleg, mens bilete av eit halvspela Scrabblebrett vert sletta, forstår eg ikkje samanhengen. --Knut 26. mai 2011 kl. 23:18 (CEST)
Kvart land har sin lov. I Storbritannia gjeld panoramafridom, der ein kan ta bilde av og publisera alt som står permanent oppstilt i offentlege rom. I Frankrike er til og med bygningar og lysdekorasjonar verna av opphavsrett. Og ja, det er til tider til å rista på hovudet av. (Men av og til er det dei slettelystne på Commons som tek feil.)
Når det gjeld varemerke er dette ikkje det same som opphavsrett. Vern av varemerke vil seia at du ikkje har lov til å selja ein leskedrikk og kalla han Villa Farris, eller eit oppslagsverk og kalla det Allkunne. Men det tyder ikkje at dei som eig varermekra har opphavsrett på orda i dei. Svært enkle logoar kan i nokre høve reknast for frie om dei ikkje her verkshøgd. Dette kan til dømes gjelda Allkunne sin logo. Men akkurat når det gjeld Allkunne ville eg nok vore ekstra, ekstremt forsiktig... --Ranveig 27. mai 2011 kl. 00:19 (CEST)

Drøfting av korn[endre wikiteksten]

Denne stubben dukket opp på nb.wiki, refranse- og kildeløs, men kanskje verd å fikse på? Den ble slettet - men jeg tok en kopi i tide, om noen kan eller vil gjøre noe med den hos dere.

Drøfting av korn[endre wikiteksten]

(26. mai 2011 kl. 23:09 - skrevet av IP - 84.48.161.38)

Å drøfte korn er å skilje agnen frå kornet. Før drøftemaskina og skurdtrøskaren kom, vart kornet drøfta ved hjelp av ein drøfting. Ein drøfting er ei båtforma kasse med handtak på sidene, laga av tre. Etter at kornet var trøska, vart kornet med agne tømt oppi ein drøfting. Den som drøftar kornet, held drøftingen med båe hendene, og kastar kornet og agnen opp i lufta, slik at kornet kjem attende til drøftingen og agnen fyk vekk i lufta. Slik vart agnen skild frå kornet.

TorSch 27. mai 2011 kl. 17:05 (CEST)

Drøfting er nemnt her. --Sigmundg 27. mai 2011 kl. 20:46 (CEST)
Eg laga ein artikkel om drøfting på grunnlag av dette og sjekka mot kjelda Sigmund viste til. --Knut 31. mai 2011 kl. 16:46 (CEST)

Caplex blir lagt ned 31. mai[endre wikiteksten]

Ifølgje caplex.no vil leksikonet ikkje lenger vera tilgjengeleg etter 31. mai. Om nokon ønsker å henta noko derfrå, må dei skunda seg! --Ranveig 28. mai 2011 kl. 12:34 (CEST)

Då var den nede. Kvil i fred. --Bjarte 31. mai 2011 kl. 23:29 (CEST)
Papirutgåva frå 1997 ligg ute skanna hjå Nasjonalbiblioteket (berre tilgjengeleg frå norske ip-adresser) : http://www.nb.no/utlevering/nb/7204298e34b65d9e75bc560a7c2d0a74

Omdriigering frå utanlandske namn[endre wikiteksten]

Det finst nokre omdirigeringar frå utanlandske til norske namn, som Norwegen -> Noreg. Det kan vera nyttig med omdirigeringar når det finst fleire namn på ein ting, når namnet er forskjellig på ulike dialektar og for vanlege feilstavingar, men om vi skal omdirigera frå alle mulige språk vert det uhorveleg mange omdirigeringar. Har vi retningslinjer for dette? --Sigmundg 2. juni 2011 kl. 13:19 (CEST)

Wikimedia Elections needs translators! Help pick our next leaders[endre wikiteksten]

Please translate: Commons:Template:Promote Board elections 2011 . Urgent. Time-sensitive. Election ends in 4 days. --PromoteElection2011 8. juni 2011 kl. 07:27 (CEST)

LNK-avisa[endre wikiteksten]

Hei alle saman! Lenge sidan sist! Eg er innom i ny og ne for og sjå koss det går, og det er jo berre strålande!

Ein kjenning av meg er journalist blant anna for LNK-avisa, tidsskriftet til Landssamanslutninga av nynorskkommunar, og intervja meg nyleg om oppstarten til nynorsk Wikipedia og litt generelt om korleis slike dugnadsprosjekt verkar. Det kjem vel i neste nummer. Eg har også vist til mellom anna Ranveig dersom han ville snakka med nokon som framleis er aktive, samt til statistikksider.

--Bjarte 16. mai 2011 kl. 22:03 (CEST)

Finnes det noe tilsvarende no:Wikipedia:Historien om Wikipedia på bokmål og riksmål men om nynorskutgaven? — Jeblad 22. mai 2011 kl. 13:27 (CEST)

Det finnest sida som heiter Wikipedia:Wikipedia på nynorsk som har noko. --Bjarte 31. mai 2011 kl. 23:29 (CEST)

Då var artikkelen trykt i avisa. Ein kan finne nedlastbar pdf her (side 8). --Bjarte 9. juni 2011 kl. 22:44 (CEST)

Flott, Bjarte! Slik omtale er det vi treng. -- Knut 9. juni 2011 kl. 23:09 (CEST)
Det var ein interessant artikkel. At nn-wp vart oppretta slik på slump, det visste eg ikkje! Men godt er det at det vart noko av det i det heile. Njardarlogar 11. juni 2011 kl. 15:33 (CEST)

Samordne malar for fødsel og død[endre wikiteksten]

I malar for personar er det info om når personen er fødd og når han eventuelt døde. Mange ande wikipediar nyttar ein mal her som også seier noko om kor gamal personen er eller vart. Det har vi og malar for:

Fødd: {{fødselsdato og alder|1930|06|27}} og død {{dødsdato og alder|1990|3|30|1930|06|27}}

Gjev:
Fødd: 27. juni 1930 (90 år)
Død: 30. mars 1990 (59 år)

Når ein person dør er det ikkje naturleg å nytta malen <fødselsdato og alder> lenger. For å gjere dødsprosessen enkel burde vi difor ha ein mal som gav berre fødselsdatoen då, slik: Fødd: {{fødselsdato|1930|06|27}} som gav:
Fødd 27. juni 1930.

Diverre er malen {{fødselsdato}} annleis. Kva syns de om å innføre ein {{fødselsdato2}} eller {{fødselsdato utan alder}}?

Ein annan sak, er det mogeleg å legge desse alders-malane inn direkte i person-malane?
-- Hogne 27. juni 2011 kl. 11:08 (CEST)

Stadnamn i fremmende land (Belgia)[endre wikiteksten]

Heia, eg er ny her så får vone at eg stiller spm på rett plass.

Eg var innom artikelen Menen der det stod ei lenka til Ypres. Eg endra henne til Ieper; dette er offisiell namn (byen er nederlandskspråklig og Ypres er uoffisiell, Fransk namn; dei fleste byane i landet har namn på beggje språka). Likevel er det vanskelig for meg som utlending, å dømme kva namn som er 'vanligast' i bruk i Norig. Det kan jo hende at ein del stadnamn i Belgia har forskjellig praksis på norsk, som altså avvik frå praksis i Belgia - på historiske grunnar.

Er det faste reglar eg kan/må bruke her når eg skal legge til eller endre fleire artiklar om Flandern eller skal eg halde meg til namna vi sjølv bruker, altså på språket som blir snakka i staden sjølv.

Helsing frå Antwerpen, Diederik Diederik 20. juni 2011 kl. 11:22 (CEST)

Om Språkrådet tilrår eit namn følgjer me dei (til dømes bruker me mange svenske namn for stader i Finland sjølv om områda hovudsakleg er finskspråklege). Elles nytter me nok det offisielle namnet som blir brukt av flest innbyggjarar, ja. Velkommen, forresten. --Ranveig 20. juni 2011 kl. 12:01 (CEST)

PS litt off-topic, men er det språkmanual her? Må vi bruke 'hovudformer' (enn om systemet utgår i rettskriving 2012) eller er det lov å bruke alt som er lov innafor nynorsken inkl. klammeformer?

Ein haug av former eg til vanlig bruker (glømme, drømme, -lig osb; t.o.m. ei vek*a*, ei jent*a*) er 1) klammeformer og 2) skal trulig (?) bli sletta i Rettskrivinga 2012 (iallfall ifølgje mellombels kommunikasjon eg har lese av Språkrådet for litt sia, skjønt om eg er heilt imot dette sæffern). Er slike former då lov å bruke på Nynorx Wikipedia, eller best å unngå, eller nokre av dei som er ålreite og nokre som ikkje er? Diederik 20. juni 2011 kl. 11:22 (CEST)

Me har ei kort side her. Du kan gjerne bruka klammeformer, men ikkje bruk dei i artikkeltitlar eller namn på kategoriar. --Ranveig 20. juni 2011 kl. 12:01 (CEST)
Takk! Diederik 20. juni 2011 kl. 12:23 (CEST)
Den nye rettskrivinga er ikkje heilt gjennom enno, det tarvst ei godkjenning frå kulturdepartementet fyrst. Uvisst kva tid me skal lata den nye rettskrivinga gjelda her på Wikipedia; me har ikkje hatt noko ordskifte om det. Njardarlogar 20. juni 2011 kl. 20:07 (CEST)
Eg trur vi lyt ta ordskiftet no. Så vi ikkje rettar på skriveformar som snart er hovudformer etter ny rettskriving. Treng vi ei side Wikipedia:Rettskriving/Ny rettskriving for 2000-talet eller liknande for å oppsummere dei viktigaste endringane? --Roar 28. juni 2011 kl. 15:10 (CEST)
Når den nye rettskrivsreformen er vedteken, trer han i kraft her utan at vi treng ordskiftast om dét. Å ta han i bruk før vi har gode ordlister å slå opp i, blir verre. Så om dokker vil tjuvstarte med nokre av nyformene i artiklane, så ver budd på at nokon kan stusse på skriveformene dokkar. --Knut 28. juni 2011 kl. 17:12 (CEST)

Nynorsk tesaurus‎[endre wikiteksten]

Maalbunaden til Ivar Aasen [1] er noko gamal, men kan kanskje likevel vera nytting når ein ikkje finn eit høveleg ord i eigen skalle. Takk til Olaf Almenningen ved UiO for opplysninga om Maalbunaden. --Sigmundg 29. juni 2011 kl. 18:19 (CEST)

Referanse

 1. Aasen, I., Norsk maalbunad - Samanstilling av norske ord etter umgrip og tyding, skreve 1876, utg. 1925, Elektronisk utg.: Det norske samlaget, 1997.

Mal:Link FA[endre wikiteksten]

Hei, eg berre lurer på om det er noko gali med mal:link FA, eg så nettopp på artikkelen Trygve Gulbranssen, der artikkelen på bokmål er utmerka, men dette kjem ikkje fram i lista over samsvarande artiklar på andre språk. Bygdeknøl 28. juni 2011 kl. 15:43 (CEST)

Ser greit ut der eg har sjekka dette, sjå til dømes Abraham Lincoln. For kva artikkel er dette i ugagn? Hogne 29. juni 2011 kl. 22:45 (CEST)
Nei, stjerna viser ikkje om ein bruker Vector-drakta. Eg har prøvd dette på alle dei tre store operativsystema og nettlesarane. Ho stråler derimot fint om ein bruker Monobook. Så ja, me har eit problem. --Ranveig 30. juni 2011 kl. 16:35 (CEST)
Har prøvd å gjera noko med dette ved å kopiera frå en: og sv: til Vector.css og Common.js, men det ser ikkje ut til at stjerna verker i Vector likevel. Nokon som forstår kva som er gale? --Ranveig 30. juni 2011 kl. 18:36 (CEST)

Oslo Bokfestival[endre wikiteksten]

Styret i Wikimedia Norge har bestemt at vi skal ha en stand under Oslo Bokfestival, som avholdes sentralt i Oslo fra fredag 16. september til søndag 18. september. Det blir en stand hvor vi både satser på å ha flere PCer hvor vi kan vise redigering på Wikipedia og wiki-aktivister som kan dele ut Finn Bjørklids utmerkede Wiki-avis. Vår deltakelse i fjor var en suksess og vi satser på å få enda mer ut av dette i år, vi arbeider blant annet med å få inn noe om Wikipedia på festivalens hovedprogram.

Det er opprettet en egen prosjektside for koordinering av vår deltakelse og styret i Wikimedia Norge oppfordrer wiki-aktivister til å melde seg til innsats, ansvarlig for prosjektet er Ulf Larsen. For Wikimedia Norge, --Jarle Vines 4. juli 2011 kl. 00:10 (CEST)

70.000 artiklar![endre wikiteksten]

Gratulerer til alle som er med på denne dugnaden - på litt mindre enn 7 år er 70.000 artiklar passert, etter det eg kan sjå med Frokor sin artikkel om Goyt. --Egil Arne 5. juli 2011 kl. 22:45 (CEST)

Det er rundt 10.000 artiklar per år, så om vi held same farten vil det ta om lag 100 år å koma opp i ein million artiklar. Kanskje historiebøkerne kjem til å kalla det «Det literære århundre». --Sigmundg 5. juli 2011 kl. 23:19 (CEST)
Fint tal og fin artikkel! --Ranveig 5. juli 2011 kl. 23:45 (CEST)
Stikker innom i ferien og ser at sytti tusen er runda med 1 % overmål. Flott jobba! --Knut 16. juli 2011 kl. 20:24 (CEST)

Hjelp med korrektur[endre wikiteksten]

Holder på med en alternativ måte å lage infobokser. Denne løsningen lar brukere skifte språk på feltene i infoboksen, dermed blir innholdet lettere tilgjengelig for de som ikke snakker språket flytende. På Brukar:Jeblad/schema-nn (nynorsk) ligger definisjonsfila for titler og hjelpetekster på nynorsk, noen som har lyst til å lese korrektur og rette? Tipper det er mye feil der! På Brukar:Jeblad/schema-no (bokmål) er originalen. Det er fint om det er noenlunde samsvar mellom disse. Det er bare det til høyre for likhetstegnet som skal endres. — Jeblad 20. juli 2011 kl. 02:20 (CEST)

Nå er det fleire som har pynta litt. Eg pirka litt på bokmålsutgåva også. --KRISTAGAα-ω 20. juli 2011 kl. 15:28 (CEST)
Fine greier! Morosamt å ty til nynorskutgåva for å få retta systemmeldingar på bokmål. Og så mykje rettingar, venta det ville bli 8-10 rettingar på det meste! Skal lage eksport for nynorsk når eg har fått det til å fungere. :D — Jeblad 20. juli 2011 kl. 17:36 (CEST)

Wiki Loves Monuments 2011[endre wikiteksten]

Hei, eg har nett oppretta Wikipedia:Wiki Loves Monuments 2011 - men er ikkje heilt trygg på nynorsken min. Vil nokon ta korrektur på den? Eg er ikkje ein del av organisasjonen (WMNO / brukar:Jleknes tar seg av det). Eg voner dette kan gi mange nye bilete :) Mvh Noorse 18. juli 2011 kl. 22:41 (CEST)

P.S. På no-wiki la eg og lenkje til ein artikkel og ein kategori som kanskje kan tena som inspirasjon til foto-ekspedisjonar, sidan eg ikkje veit noko om kva som kan koma frå WMNO-styret: no:Kategori:Fredete_byggverk og no:Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Noorse 18. juli 2011 kl. 23:10 (CEST)

Ha Noose, Nederlands? Eg har lese gjennom teksten og endra litt på det, det var berre få ting eigentlig. (om ikkje andre finn meir ;) ) Diederik
Nee, door en door noors - daarom ook m'n nick ;) heb wel jaren gewoond in NL :) Takk for hjelpa! Dei som er på reise i Europa kan kanskje og ta del for andre land - sjekk om det er lister (eg trur at m.a. tyskspråklig, dansk, nederlandsk er godt i gang). Noorse 21. juli 2011 kl. 12:03 (CEST)

Bjarte i Framtida[endre wikiteksten]

Da trilla den her inn via Twitter [13], Framtida.no: Dugnad for nynorsk funkar på nett. — Jeblad 22. juli 2011 kl. 11:08 (CEST)

Eg har alltid ønskt å kunne sjå meg sjølv i framtida. --Bjarte 2. august 2011 kl. 22:29 (CEST)
Korleis er det der? Kan du sende meg nokre lottorekker? :-) --Bep 6. august 2011 kl. 20:27 (CEST)

no. vs. nb.[endre wikiteksten]

Hva synes dere, om at Wikipedia på bokmål/riksmål ligger på no-domenet? Bør det flyttes til nb., slik som at nynorsk ligger på nn.? Jeg har starta en diskusjon på Bokmål-samfundshuset, men jeg vil like å høre deres meninger på det også. --Berntisso 11. august 2011 kl. 00:10 (CEST)

Dette har det vore ordskifte om minst éin gong før, og det var/vart vel heller ofte usakleg. Eg er heilt samd i at det burde vore slik, og det er nok dei fleste her på nn. Njardarlogar 11. august 2011 kl. 23:46 (CEST)

Blockering[endre wikiteksten]

Ursäkta att jag skriver på svenska, jag förstår nog svar på nynorsk men kan inte skriva själv. Jag vet inte var jag skall be om en blockering på en användare och hoppas att det kan vara ok här men lär mig gärna var rätt plats inför framtiden. 217.209.80.70 bör blockeras. Blockering las igår på svwp och på enwp på 1 respektive 3 månader. En del av redigeringarna innehåller rätt information, men en hel del är direkt felaktiga. På både svwp och enwp har vi försökt kommunicera med användaren utan resultat. GameOn 11. august 2011 kl. 16:20 (CEST)

Kom deg i forkjøpet ser det ut til. Brukaren er alt blokkert. --Frokor 11. august 2011 kl. 16:23 (CEST)
Tack. GameOn 11. august 2011 kl. 16:28 (CEST)

Forespørsel om oversettelse[endre wikiteksten]

Beklager min bokmål, men jeg tror det er bedre enn å avsløre hvor dårlig jeg klarer å skrive nynorsk. Det andre forvaltervalget skal snart starte og wikimedia ønsker å få hjelp til oversettelser. Det er noen få linjer. Til info. :) https://secure.wikimedia.org/wikipedia/meta/wiki/Stewards/elections_2011-2/Translation/CentralNotice#nn Mvh Atluxity 15. august 2011 kl. 21:21 (CEST)


Innspill til stortingsmelding om arkiv[endre wikiteksten]

Kulturdepartementet vil utarbeide en melding til Stortinget om arkivsektoren. Departementet har åpnet for skriftlige innspill. Fristen er 1. september. Wikimedia Norge vil sende svar og i den forbindelse tar vi mot innspill fra Tinget. Harald Groven er ansvarlig for denne saken i Wikimedia Norge. Vennlig hilsen --Jarle Vines 21. august 2011 kl. 18:38 (CEST)

Bruksvilkår og atterhald[endre wikiteksten]

Føreslår at Nynorsk Wikipedia gjer som andre Wikipediar med å peike til forklaringar på følgjande omgrep nedst på artikkelsidene:

Sjå framlegg til tekst i Atterhald: Wikipedia:Atterhald og til tekst i (Bruks)vilkår: Wikipedia:Vilkår/Versjon med CC-BY-SA. Ver snill å ta språkvask, korrektur, og kommenter eller forbetre innhald. Når ferien er over, pluss eit par veker - 15. august, bør vi setje strek. --Roar 21. juli 2011 kl. 18:30 (CEST)


Skribentane her har no hatt rimelig tid til å kommentere framlegg til tekst i

Den siste tekstsida er utvida med Når du innarbeider CC-BY-SA-materiale frå eksterne kjelder. Eg har dessutan lagt inn mine eigne kommentarar til bruksvilkår på diskusjonssida. Eg ber om at dei som ønskjer at Atterhald og Vilkår skal forbetrast i samsvar med overgang til CC-BY-SA no gjer det ved å bidra på dei to nemnte sidene. Vi presiserer samtidig plikta til å respektere opphavsrett generelt, vilkåra i sjølve Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported, åndsverkloven og etter god skikk. Dette gjeld når vi gjenbrukar stoff som andre har opphavsrett til og sjølvsagt når skribentar på andre Wikipedia-prosjekt omset frå Nynorsk Wikipedia til t.d. Wikipedia på bokmål.

Eg ber om at administratorane set i verk vising av Atterhald og Vilkår med peikarar frå 'sidefoten' frå og med 1. september. --Roar 19. august 2011 kl. 08:10 (CEST)

Vilkåra er no oppdatert. Atterhald er lagt til heilt nedst gjennom Translatewiki, og burde dukka opp etterkvart. --Ranveig 4. september 2011 kl. 10:20 (CEST)

Wikipedia blir samlet til ett rike.[endre wikiteksten]

De tre Wikipedia-utgavene med tilknytning til Norge – bokmål, nynorsk og samisk – får tirsdag den 23. august en felles portal på adressen www.wikipedia.no. Tidligere har denne adressen omdirigert til bokmålsutgaven (no.wikipedia.org). Wikipedia på bokmål har i dag over 310 000 artikler og er det suverent mest besøkte kunnskapsstedet i Norge. Wikipedia på nynorsk har over 72 000 artikler og er dermed det mest omfattende kunnskapstedet på nynorsk. Samisk Wikipedia er det minste av de norske Wikipedia-prosjektene og har i overkant av 3 600 artikler. Samisk Wikipedia er det eneste oppslagsverket på samisk. Sett i forhold til folketallet som bruker norsk bokmål eller nynorsk samt samisk ligger alle 3 Wikipedia-prosjektene i verdenstoppen i omfang og lesermasse. Vi kan med rette hevde at vi nordmenn er verdensmestere i dugnad når det gjelder kunnskapsbygging. Det er Wikimedia Norge som innehar domenet wikipedia.no, og den enstemmige beslutningen om å gjøre domenet til en felles portal ble gjort på årsmøtet i april. «At wikipedia.no peker på bokmålsutgaven impliserer at Wikipedia på bokmål er ‘Wikipedia på norsk’. Med tanke på at det eksisterer tre ulike språkversjoner av Wikipedia rettet mot Norge – samisk, nynorsk og bokmål, så er eneste rimelige løsning at wikipedia.no peker til en felles side for disse tre», ble det uttalt i debatten på årsmøtet. I sommer har en portal blitt satt opp på adresse portal.wikipedia.no. Denne vil flyttes til adresse www.wikipedia.no i løpet av kvelden mandag den 22. august, slik at den vil være tilgjengelig tirsdag morgen. Undertegnede vil takke Kjetil Ree, Hans-Petter Fjeld og Lars Åge Kamfjord for arbeidet de har utført for å få portalen på plass. Det vil bli sendt ut en pressemelding om dette i morgen tidlig. Vennlig hilsen Jarle Vines 21. august 2011 kl. 18:16 (CEST) Styreleder Wikimedia Norge


Fyrverkeri
Hurra! --Ranveig 21. august 2011 kl. 18:27 (CEST)
Eg gler meg til tysdagen! --Knut 21. august 2011 kl. 21:08 (CEST)
Da har vi fått oppslag hos LNK Vennlig hilsen --Jarle Vines 22. august 2011 kl. 11:34 (CEST)
Også NRK Sameradioen dekker saka . Hogne 23. august 2011 kl. 21:48 (CEST)
Da har jeg flyttet over. Laaknor 22. august 2011 kl. 21:02 (CEST)
Flott Laaknor. Det ser bra ut. --Jarle Vines 22. august 2011 kl. 21:16 (CEST)
Veldig bra at styret i Wikimedia endeleg har fått til dette. Sjølvsagt har sida forbetringspotensiale, men alt slikt kan vi ta herifrå. --Knut 22. august 2011 kl. 23:06 (CEST)
Flott, godt jobba alle som har stått på i denne saka. stykkjet 23. august 2011 kl. 09:28 (CEST)
Gratulere alle saman! Takk særleg til Ulf som har kjempa hardt for dette og til dei som har laga portalen. Takk også til eit kompetent styre! Det er ikkje fyrste gong ting blir rett etter fleire års kamp her på Wikipedia, og ikkje vert det siste gongen heller. Eg spleisar på fyrverkeriet eg òg! Hogne 23. august 2011 kl. 21:43 (CEST)

Ønske om / Forslag til forbetringar[endre wikiteksten]

Skulle eg ønske meg noko, måtte det vere ein boks med «søk alle norske» eller «søk alle skandinaviske» plassert lengst til venstre av søkeboksane. --Knut 2. september 2011 kl. 17:26 (CEST)

God idé, men eg er ikkje fullnøgd før funksjonen «søk dei språka eg har haka av i innstillingane mine» ligg føre. (Og med det samme: kvar er ~~~~ gøymt vekk)? vh Kaitil 3. september 2011 kl. 15:20 (CEST)
Ikonet som ser ut som ein blyant med løkkeskrift framfor. --Ranveig 3. september 2011 kl. 16:27 (CEST)

Geodetiske koordinatar[endre wikiteksten]

Ser på om det er mulig å få til litt bedre geografisk navigering. Målet er å kunne finne frem til de artiklene som er geografisk nær uten å bruke annet enn Wikipedia og litt javascript i nettleseren. (Okey da, jeg bruker Wikipedia sitt API.) Hvis dere vil ha de samme løsningene på nynorsk så må jeg sette opp noen geografiske kategorier. Jeg ser at dere i malen {{koord}} bruker de engelske bokstavene N/E/S/W. Vil dere også bruke de i kategoriene? Det vil bli satt slikt som Kategori:10°E (10° east), eventuelt Kategori:10°A (10° aust), eventuelt som på bokmål og riksmål no:Kategori:10°Ø (10° øst). I artikkelen Geodetiske koordinatar brukes det formen «59°51.249′ N 08°39.019′ E» så regner med at dere ønsker at det skal brukes engelsk «E» for east istedenfor en nynorsk «A» for aust. Det ser også ut som om dere mangler litt tillegg i denne malen for å kunne bruke desimalgrader, men dette er kanskje ikke så viktig. — Jeblad 4. september 2011 kl. 09:58 (CEST) (Hele rukkelet ligger under Kategori:Geodetiske koordinatar)

Fint om du setter dette opp på bokmål først, så får vi sett hvordan det fungerer. Umiddelbart høres ikke "finn andre artikler på 180°W" som noe veldig presist. Og skal du få til noe bedre, må du vel ha hjelp av en database som støtter lokalitetsspørringer (MongoDB, Postgres GSI ...?). JavaScript mot et XML-api høres båndbreddeintensentivt og treigt ut, og nøyaktigheten trolig for dårlig. Men jeg ser fram til å bli motbevist av en prototype. --Bep 13. september 2011 kl. 20:02 (CEST)
Det er faktisk veldig effektivt for spørringene caches både på server og i nettleser. Med bedre støtte for Web SQL så kan det gjøres mer fancy ting, men det får vente. Nøyaktighet er ikke egentlig en issue, den vil alltid være god nok for den kommer ikke fra kategorien, kategorien er for å begrense informasjonsmengden som må beregnes. Omtrent som en kategorisering på år selv om det er oppgitt en mer nøyaktig dato i artikkelen. — Jeblad 16. september 2011 kl. 21:44 (CEST)

Adaptiv sortering av språklenker[endre wikiteksten]

Et første utkast på adaptiv sortering av språklenker er igang på bokmålsutgaven. Løsningen er omtalt på no:Wikipedia:Tinget#Adaptiv sortering av språklenker. Dette er en erstatning for det noe omfattende systemet for å sette sortering av språklenker som nå er i bruk på bokmål og nynorsk. Koden ligger i Mediawiki:Common.js, men de eksisterende tilleggsfunksjonene for å sette opp de enkelte språkene i den gamle løsningen må også oppdateres. Dette for å unngå at løsningene kommer i konflikt med hverandre. For et eksempel på hva som må endres kan dere ta en titt på MediaWiki:Gadget-iw-en-lang.js. I tillegget som skal i Mediawiki:Common.js kan dere forslagsvis endre der det står «'nn' : 4,» til å bli «'no' : 4, 'nb' : 4,». det skal fange opp begge former, men jeg tror det bare er formen «no» som blir vedlikeholdt av iw-boter. Tallet fire angir en initiell startverdi slik at lenkene blir sticky en tid inntil systemet har lært riktige verdier. Trenger dere hjelp så er det bare å sette på et adminbit, og gi meg beskjed. — Jeblad 16. september 2011 kl. 21:59 (CEST)

Fleirtal av mygg, veng[endre wikiteksten]

Fann nett ut på online ordbok hos dokpro, at fleirtal av mygg må vere myggar, myggane på nynorsk! Og altså ikkje 'mygg' utan ending, som på bokmål.

Endra det i stikkemygg, skal prøve å hugse andre myggartiklar i morgon (og kanhende må det oòg ryddast opp i kategoriar? veit lite om dette), men det er alltid greitt om andre ser denne feilen i andre artiklar, å endre han!
Elles gjeld dette også 'tovengjer', som skal heite 'tovenger', utan j. (enn om j-haldig uttale følgjer med automatisk pga. -er-fleirtalet).
Veit ikkje enno om det skal ha store konsekvensar gjennom heile wikipediaen eller ikkje ;) Diederik Diederik

Skriv ein tovengje i eintal, lyt ein skriva tovengjer i fleirtal. Derimot finst det ei klammeform utan j, og då kjem det heller ingen j i fleirtal. Samstundes er det ordet veng, som du nemner. Dette er eit anna ord enn vengje, og det har heller ikkje -j- korkje i eintal eller fleirtal. Njardarlogar 11. september 2011 kl. 21:48 (CEST)
Åi, dette var dumt av meg å glømme ja. I bakhaudet veit eg at det finst veng og vengje, men fordi ordboka berre kjente igjen toveng og ikkje tovengje i denne samansettinga, må eg ha glømt. Det er jo bidd seint på kvelden ;) då gjeld dette berre 'myggar'. Meir i morgo Diederik
Då har eg gjort dette (inkl. knottar som også skal ha -ar); einaste eg ikkje har klart er kategorien 'Mygg' og titlane på artiklane eg endra, fordi eg har ikkje kunnskap til slikt enno :P Var litt usikker på det uansett, for artiklar som løve og katt har titel i eintalsforma, men kategoriar som 'Sårbare Artar' 'Aper', 'Primatar' osv står oftast i fleirtal.
Så dette skal eg ikkje våge meg til; om de tykkjer det er finare med systematisk måte her, (slik som eg), må nokon med meir wiki-erfaring endre på kategorien 'Mygg' til fleirtalsforma.
Vonar elles at eg ikkje har gjort for mange feilar, det er vanskelig å skilje mellom eintalsmygg og fleirtalsmyggar i ein tekst av og til :-D Helsing Diederik Diederik
Eg har flytta alle myggane til kategori:myggar og sletta den gamle. Om ein skal endra alle titlane er eg meir usikker på, ettersom me ikkje har noko innarbeidd system om at slike titlar skal vera i fleirtal, men det er enkelt å gjera for den som måtte ønska det. --Ranveig 20. september 2011 kl. 17:31 (CEST)

Takk for det, veldig flott :-D Diederik

Ordførarar[endre wikiteksten]

Då er det snart på tide med ny ordførardugnad. Det er vel rett å vente til dei formelt er valde. Har vi kjelder der vi kan finn fleire, t.d. alle i eit fylke, så vi slepp å leite på kvar kommune?--Andreasv 15. september 2011 kl. 12:25 (CEST)

Eg stiller meg til disposisjon i ein dugnad! Når blir ordførarane offisielt valde? Eg fann ein artikkel i Hardanger Folkeblad der det stod kunngjering om den nye ordføraren i Ullensvang og Odda, så eg har oppdatert for dei to kommunane. Elles veit eg ikkje om noka slik kjeldeside. Nrk.no, kanskje? HallvardLid 20. september 2011 kl. 11:01 (CEST)
Det er mogleg me må driva detektivarbeid for kvar kommune. I så fall er det jo svært lurt med ein dugnad, og kanskje eit oversyn over kommunar/fylke som er dekka/treng arbeid. --Ranveig 20. september 2011 kl. 11:13 (CEST)
Eg reknar med at Kommunal Rapport/KS vil lage eit oversyn så snart alle vala er gjort. Alle kommunane må halde ordførarvalet innan utgangen av oktober stykkjet 20. september 2011 kl. 13:09 (CEST)

Minner om fotokonkurransen - Vinn en Canon EOS-60D[endre wikiteksten]

Minner om fotokonkurransen Wiki Loves Monuments som i Norge arrangeres av Wikimedia Norge. Det er gode muligheter til bli en av vinnerne i konkurransen. Du trenger bare å fotografere fredede / bevaringsverdige bygninger . Du finner en oversikt over foto-objektene her: konkurranseside Dette er også vår infoside om konkurransen. Vinneren går videre til en Europeisk finale.

Listene er organisert fylkesvis slik at du lett kan finne objekter i ditt nærmiljø. Bildene må lastes opp på Wikimedia Commons på denne adressen:

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:UploadWizard&campaign=wlm-no

Husk at du må merke bildesiden med id nummer. Det finner du i venstre kolonne i oversikten over kulturminner. Da er det bare å finne frem kameraet og dra til de steder som er oppgitt i oversikten, knipse kulturminnene og laste opp. Bare husk å skrive info om objektet og id nummer. Du finner mer informasjon om konkurransen her:
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Loves_Monuments_2011 Lykke til! Vennlig hilsen --Jarle Vines 20. september 2011 kl. 21:51 (CEST)

Så langt jeg kan se er det gode muligheter til å vinne et Canon kamera. Det er bare å laste opp bilder innen fredag klokken 24.00. Det var ikke mulig å forlenge fristen på grunn av tekniske problemer. Dette styres sentralt. Så, hvis du vil vinne må du delta innen fredag klokken 24.00. Vennlig hilsen --Jarle Vines 26. september 2011 kl. 14:32 (CEST)
No kom eg litt i siste liten i gang med denne tevlinga. De skal ha skryt for opplegget med kartkoordinatar og det heile. Eg vandra rundt i Oslo etter jobb i går - og litt i dag - med ein Android-telefon med Google maps. Eg gjekk så langt at eg då eg gjekk til jobben i dag oppdaga eg ein slitasjeskade i venstrefoten. Idrettsskade? Wikiskade? Jaja, Wikipedia held meg i nokonlunde form. Måtte den beste (kremt .. > bep ...) vinne. --Bep 30. september 2011 kl. 23:36 (CEST)

Ny rettskriving![endre wikiteksten]

[1]Statsråden godkjende 22. september ei ny rettskriving for nynorsk som skal gjelda frå 1. august 2012. Skal vi ta i bruk ny rettskriving allereie i haust? Hogne 22. september 2011 kl. 22:06 (CEST)

 1. http://www.sprakrad.no/upload/Rettskrivingsnemnda/Innstilling%20nynorsk.pdf Ny nynorsk rettskriving
Tja, er det noko som kan gå gale? Dei brigdar vel ikkje meir på rettskrivinga i mellomtida, utanom nye ord og slikt. Njardarlogar 22. september 2011 kl. 23:18 (CEST)
Inntrykket av skilnaden mellom ny og gamal rettskriving er at det vert færre ordformer, og ikkje mange nye. Kvar einskild skribent kan truleg leggje om til ny rettskriving utan at det kjem særleg i konflikt med den noverande rettskrivinga? Men køyring av botar eller andre "retteaksjonar" for å fjerne t.d. "noe" eller "boki" kan vente til desse ordformene ikkje lenger er rett nynorsk.
Nynorskordboka vert helst endra på datoen for skiftet? Ho er eit særs viktig verkty, og mykje lettare å bruke enn ei pdf.-oversikt over den nye rettskrivinga. Å stadig måtte slå opp to ulike stader for å vite kva som er rett vert hemmande og tungvindt. Wikien bør følgje gjeldande rettskriving, fordi det er greiast og ryddigast, men det kan gjerne gjerast ymse førearbeid. --46.15.117.178 23. september 2011 kl. 01:11 (CEST)
Sluttar meg til siste talar. Gjeldande er gjeldande, men einkvar kan godt leggja seg til framtidig rettskriving for å hindra meirarbeid seinare. --Ranveig 23. september 2011 kl. 10:41 (CEST)
Her og der har vi alt lagt oss på ny rettskriving, eksempel 'mengde', vi treng ikkje rette slike former når vi veit de blir lovlege neste år. Sideformene går ut, men det blir meir valfridom i ny rettskriving. Eg ønsker meg eit samandrag på ei side eller mindre om kva som blir viktige endringar i nynorsk rettskriving spesielt for artikkelskriving, gjerne med gode råd om praktisering på Nynorsk Wikipedia --Roar 24. september 2011 kl. 09:06 (CEST)
Det totale talet på former gjeng ned, medan talet på hovudformer gjeng opp. Det tyder at det vert fleire lovlege former i titlar og kategoriar, men færre i artikkeltekstar. Njardarlogar 24. september 2011 kl. 09:22 (CEST)

Rettskrivinga blir ikkje endra før 1.8., det som no ligg føre er med andre ord den nye rettskrivinga. Det er ikkje noko i vegen for at vi som skribentar skal kunne ta henne i bruk allereie no. Når det gjeld botkøyring og slikt kan vi godt vente til 1.12. Samandrag og råd er ein god idé. Språkrådet kjem i vår til å kome med ei tilråding, det kan vere eit utgangspunkt for oss. Trondtr 26. september 2011 kl. 09:30 (CEST).

Takk for opplysningane. No kan me slå fast at ny rettskriving, slik ho ligg føre i innstillingi frå rettskrivingsnemndi, er den som gjeld frå 1. august 2012, utan nemnande handsaming eller endring av fagråd 3. Eg har skrive stykket «2012-normalen er klår til bruk, melder styrelem i Språkrådet».

Kun for menn?[endre wikiteksten]

Wikipedia - kun for menn? - les eg på nettet. Vi har heldigvis Rannveig, men likevel bør vi vere opmerksomme å problemstillinga, særleg når vi vel ut framsideartiklar. --Knut 29. september 2011 kl. 12:29 (CEST)

Dette er absolutt verdt å tenka på, ja. Mykje av det dei nemner i artikkelen trur eg ikkje gjeld oss (skarpe debattar og tilbakestillingar er rett og slett ikkje så vanleg her), men det ville absolutt vere ein fordel om me fekk fleire faste kvinnelege deltakarar. Kanskje kvinnfolk har ein høgare terskel for å bidra? Ville det lokka fleire over om me hadde fleire hjelpe- eller innføringssider? --Ranveig 29. september 2011 kl. 14:22 (CEST)
Nina er av dei som følger med på hva som skjer på internasjonale fora om dette. Kanskje Ranveig kunne ta kontakt så ble det med en kontakt mot nynorsk også? Artikkelen det vises til kommer fra Forskning.no, Wikipedia er mannsdominert. — Jeblad 29. september 2011 kl. 15:33 (CEST)
Dette er eit viktig tema, og noko vi bør tenkje gjennom. Hjelpesider er ei sak, kursing ei anna (vi skal t.d. ha to Wikipedia-kurs i Tromsø i november :-). Men det kan likevel hende det ikkje er heilt så få kvinner som de ser ut til: Mange kvinner har merka at det kan koste å vere synleg i den offentlege debatten på nettet. Eit svar som Wikipedia tilbyr er anonymitet. Det er med andre ord mogleg at kvinneprosenten bak IP-nummrer-skribentar og kjønnsnøytrale brukarnamn er høgare enn for kjønns-identifiserbare brukarnamn. I alle fall er det heilt klårt at vi gjerne vil ha fleire kvinner på WP — det vil gje oss eit betre leksikon, og eit breiare syn på tilveret. Trondtr 30. september 2011 kl. 19:00 (CEST).
Hmm, les først, og skriv etterpå: Dette er ei undersøking frå USA, ikkje om "Wikipedia", men om engelskspråkleg Wikipedia (men prøv å få pressa (inkl. forsking.no) til å skilje mellom "Wikipedia" og en wp...). Fordelinga er skeiv på nn wp også, men debattkulturen vi har her skil seg frå den på engelsk wp, så for å forklare kjønnsfordelinga her må vi ssv. sjå andre stader. Trondtr 30. september 2011 kl. 19:12 (CEST)

Wikimedia Norge sin strategi for å realisere Wikimedia Foundations globale målsettinger innen 2015[endre wikiteksten]

Wikimedia Norge har utarbeidet et forslag til strategi for å realisere Wikimedia Foundations globale målsettinger innen 2015. Vi inviterer medlemmer og brukere til å delta i utformingen av strategidokumentet. Du kan delta ved å skrive på diskusjonssiden til strategidokumentet. Det finner du her . Vennlig hilsen --Jarle Vines 2. oktober 2011 kl. 22:57 (CEST)

Våre mål[endre wikiteksten]

Wikimedia Foundation har i sin strategi for 2011-2015 satt som mål å øke antall månedlige brukere fra 400 millioner til 1 milliard (+ 150%), og øke antall artikler fra 19 millioner til 50 millioner (+ 163%). Målet er videre at antall aktive brukere som redigerer mer enn fem ganger per måned, skal opp fra 80.000 til 200.000 (+ 150%), mens andelen av innhold som er av høy kvalitet skal økes med 25%.

De norske Wikipediaprosjektene skal bidra til den globale veksten i fri kunnskap. Wikimedia Norge vil de neste fire årene arbeide for å nå konkrete mål, som bidrar til å realisere Wikimedia Foundations globale målsettinger innen 2015:

 1. Wikipedia bør tilby brukere av bokmål 500.000 artikler og dobbelt så mange artikler og lister av høy kvalitet (AA, UA, GL).
 2. Wikipedia bør mobilisere minst 2.000 skribenter, 1.000 aktive skribenter (> 5 / mnd) på bokmål.
 3. Wikipedia bør tilby brukere av nynorsk 120.000 artikler.
 4. Wikipedia bør mobilisere minst 300 skribenter og 100 aktive skribenter på nynorsk.
 5. Wikipedia bør tilby brukere av nordsamisk 5.000 artikler.
 6. Norske språkversjoner av Wikipedia og andre Wikimedia-prosjekt skal få merkbart økt tilfang av bilder, gjennom fotokonkurranser og frigivelse av offentlige billedsamlinger.
 7. Wikipedia skal tilby bokmåls- og nynorskbrukere det kvantitativt og kvalitativt beste norske leksikon på alle vesentlige fagfelt, også på fagfelt som er satsingsområder for konkurrerende breddeleksikon.
 8. De norske språkversjonene av Wikipedia til enhver tid har størst mulig brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile og faste plattformer.

Husk å ta debatten her

Seminar om styrking av norsk fagspråk.[endre wikiteksten]

Vi har fått invitasjon fra Språkrådet til seminar mandag 17. oktober der temaet er videreutvikling av norsk fagspråk. Påmeldingsfristen er den 10. oktober. På språkrådmøtet den 17.oktober skal ordbokfolk og Norsk nettleksikon prate om sine løsninger, men ikke vi. Dette på tross av at Norsk nettleksikon ikke har interwikifunksjonalitet, og selv om terminologibankressurser når ut til en brøkdel så mange personer som Wikipedia. Det hadde derfor vært fint om noen språkwikipedianere kunne meldt seg på. Du kan melde deg på her, og du må gjøre det senest førskommende mandag. Vennlig hilsen --Jarle Vines 7. oktober 2011 kl. 14:16 (CEST)

Domenet wikipedia.no og nynorsk[endre wikiteksten]

Det ser ut som om det oppstår en litt kilen situasjon med wikipedia.no -domenet. For de som surfer fra Norge blir no-domener vurdert som viktige av flere søkemotorer og wikipedia.no ranker så godt at domenet havner foran wikipedia.org. Samtidig kan det se ut som om det påvirker gruppelenkingen slik at færre lenker tas med, muligens fordi det også har «wikipedia» i domenenavnet, og oftere enn før ramler nynorsk ut. de aktuelle adressene er der, men blir gjerne skjult og dermed brukes de ikke. Så lenge wikipedia.no var en omdirigering så ble ikke domenet sett på som vesentlig, nå er den marginale siden tilstrekkelig til at søkemotorer blir forvirret og oppfatter domenet som vesentlig og nynorsk som tilstrekkelig uvesentlig. Effekten oppstår hovedsakelig fordi det er en side der og har ikke så mye med hvordan siden ser ut. Så lenge den indekseres så vil den stjele ranking.

Jeg vet ikke hva som kan gjøres, og om problemet er så stort at noe bør gjøres, men utfra det lille jeg har gravd i dette så kan det se ut som om effekten er tilstrekkelig til at det vil bli synlig på statistikken fremover. Antakelig får en først harde facts når en ser trafikktallene for en lengre periode. Jeg tror ikke det vil bety noe for bokmål, vi sloss med engelsk om ranking, problemet er nynorsk som havner på en svak tredjeplass. Når andre aktører også sloss om høye plasseringer så kan det imidlertid bli kritisk for nynorsk sin ranking. — Jeblad 9. oktober 2011 kl. 14:46 (CEST)

Virker som om det så langt er en trafikkvekst på nynorsk, så kanskje det ikke er vesentlig. [14]Jeblad 9. oktober 2011 kl. 22:27 (CEST)

Eg vil tru at verdien av at vi har ein inngang til nynorsk er viktigare enn om vi fell frå tredje til fjerde plass i rankingen. Vi er uansett etter Engelsk og bokmål. stykkjet 10. oktober 2011 kl. 09:47 (CEST)

Sider merkte for sletting[endre wikiteksten]

Eg har merka eit par ting for sletting no, og kom i samband med det inn på Kategori:Sider merkte for sletting. Det er mogeleg eg har med meg ein for aggresiv slettestil for nn.wp frå nb.wp, og at alt her ikkje skal slettast, men nokon bør uansett ta ei opprydding i kategorien og fjerne slettemerke på artiklar som ikkje skal slettast og slette dei som skal slettast. Ein stikkprøve eg tok, viste til dømes at ein artikkel har stått med slettemerke i over eitt år.[15] Det er ikkje bra for Wikipedia sitt rykte, når slikt vert ståande for lenge, men det heldigvis raskt gjort å rydde opp. Mvh 3s 11. oktober 2011 kl. 09:42 (CEST)

Eg er samd. Eg er ein av dei som set ein del slettemerke på artiklar. Det gjer eg fordi eg er i tvil, og då bør det vere fleire som meiner noko om det. Kanskje bør det vere nok at ein til tar stilling til det enn den som set opp slettemerket? stykkjet 11. oktober 2011 kl. 12:44 (CEST)
Eg har tenkt det same. Til dømes har Kringsjå kraftstasjon vore merka i 11 dagar med grunngjevinga «dette er eit opphavsrettsbrot». Mogleg at vandalisme og ymse anna som kan slettast raskt, vert noko bortgøymt i Kategori:Sider merkte for sletting? --Ooo86 11. oktober 2011 kl. 16:32 (CEST)
Eg sletta nett Kringsjå kraftstasjon. Eig google-søk synte eit openbert copy-og-paste på bokmål frå ein artikkel frå 2008. --Bep 11. oktober 2011 kl. 20:20 (CEST)
Eg er av dei som er meiner vi kan vere tilbakehaldne med å slette. Men når grunnen er opphavsrettsbrot eller andre moglege lovbrot, skal vi ikkje nøle. --Knut 13. oktober 2011 kl. 07:35 (CEST)

Digital nettdugnad[endre wikiteksten]

I Framtida les eg om digital nettdugnad. Bra initiativ! Ta godt imot dei som våger seg innafor døra vår! --Knut 18. oktober 2011 kl. 17:39 (CEST)

Eg ønsker alle lykke til. Dette kan føre til ein auka vekst for nynorsk Wikipedia. --Jarle Vines 19. oktober 2011 kl. 08:09 (CEST)

NN FTW![endre wikiteksten]

I Aftenposten (avisa som ikkje tillet at journalister skriv på nynorsk) er det ein artikkel frå Kina om ei lita jenta som vard påkøyrd, ikkje mindre enn to gongar, og som vart oversett av 18 som gjekk forbi. Interessant nok inneheld artikkelen ei lenkja til Wikipedia, artikkelen om konfutsianisme, på nynorsk. V85 20. oktober 2011 kl. 19:28 (CEST)

Det kjem kanskje av at artikkelen på nb.wikipedia ligg på tittelen «konfucianisme» og dermed ikkje kom opp fyrst når ein googla «konfutsianisme». Å fylgje nynorsk- og bokmålsordboka er gjerne ikkje så halvgale. Saka i Kina var opprørande. --178.232.150.237 20. oktober 2011 kl. 20:14 (CEST)

Terms of Use update[endre wikiteksten]

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

Hello,

The Wikimedia Foundation is discussing changes to its Terms of Use. The discussion can be found at Talk:Terms of use. Everyone is invited to join in. Because the new version of Terms of use is not in final form, we are not able to present official translations of it. Volunteers are welcome to translate it, as German volunteers have done at m:Terms of use/de, but we ask that you note at the top that the translation is unofficial and may become outdated as the English version is changed. The translation request can be found at m:Translation requests/WMF/Terms of Use 2 -- Maggie Dennis, Community Liaison 27. oktober 2011 kl. 03:08 (CEST)

Folkeopplysningsprisen 2011[endre wikiteksten]

Fra prisutdelingen

Wikipedia i Norge ved Wikimedia Norge får Folkeopplysningsprisen 2011 - for å bdra til å demokratisere kunnskap. Ulflarsen 28. oktober 2011 kl. 21:29 (CEST)

www.wikipedia.no[endre wikiteksten]

Den godaste Aftenposten har ei lenkja til www.wikipedia.no nedst på sida. Vonar det er/vert fleire slike (i staden for berre no.wikipedia.org). Njardarlogar 1. november 2011 kl. 11:58 (CET)

Wikitreff på Justisen[endre wikiteksten]

Lovleg seint inviterast det til Wikitreff på Justisen (Oslo), torsdag 3.november kl 1800. Styret i Wikimedia Norge har same dagen styremøte kl 1700-2000. I fall tynt oppmøte, kan medlemmane av styret påtreffast på Justisen frå kl 2000. Med vennleg hilsen, Bjoertvedt 2. november 2011 kl. 21:57 (CET)

Oversettelse fra Meta[endre wikiteksten]

Hei. Kan noen oversette det denne brukeren spør etter på Diskusjon:Hovudside#nn_Translation_of_Meta_main_page. Takker! ---- Løken 6. november 2011 kl. 01:02 (CET)

Innsamlingsaksjonen er i gang[endre wikiteksten]

Nå er årets innsamlingsaksjon i gang, som man ser på bannerne. Bannerne er slått på kun for registrerte brukere denne uka, og slås på for alle neste uke. Det er fint om alle registrerte brukere som har lyst til å donere til WMF vil gjøre det denne uka, fordi vi da får testa systemene våre så godt vi kan før kampanjen slås på for uinnlogga brukere om ei uke. (PS! Bannerne kommer til å bli slått av for registrerte brukere etter noen få uker, sånn at man slipper å plages med dem.) (PPS! Mer hjelp med oversettelse mottas med takk!) :-) Jon Harald Søby (WMF) 8. november 2011 kl. 02:43 (CET)

Trenger oversettere til innsamlingsaksjonen 2011[endre wikiteksten]

Hei, folkens! Jeg er oversettelseskoordinator for Wikimedia Foundations innsamlingskampanje i år, og vi trenger oversettere til nynorsk. Vi har kjørt to runder med bannere for å rekruttere oversettere, men har ikke fått noen for nynorsk ennå. Så derfor vil jeg spørre her i stedet; er det noen som kunne tenke seg å bli med? I så fall kan man skrive seg opp her (så vi kan kontakte folk når det kommer mer), eller gå rett hit for å oversette.

Om det ikke blir oversatt til nynorsk kommer det til å vises på bokmål for nynorsk-Wikipedia, og det er det vel ingen som vil? ;-)

Mvh Jon Harald Søby (WMF) 5. oktober 2011 kl. 18:09 (CEST)

Eg har no meldt på (denne registreringa skremde meg litt i byrjinga..), men omsetjingsfrekvensen min kan nok vera noko irregulær. Njardarlogar 5. oktober 2011 kl. 18:55 (CEST)
Alle dei korte meldingane er no omsett, men dei treng korrekturlesing. Dei som føler seg kalla kan gå hit og sjå gjennom ei melding eller to. Merk så av dei som er klare for publisering. --Ranveig 30. oktober 2011 kl. 12:17 (CET)
Eg flikka litt på eit par formuleringar, og dersom ikkje fleire vil flikke, kan det vere fordi teksten er rimeleg grei som han er. --Knut 30. oktober 2011 kl. 13:57 (CET)
Ja, no er bannera på plass, og sidan få av dei var merka som «klar» må me klara oss med dei engelske utgåvene. Eg har no fare over ein del av dei og vonar me snart får nynorske tekstar. Elles er det ganske mange meldingar som gjeld sjølve gjevarprosessen som bør omsetjast på Translatewiki. Om alle tok for seg eit par av dei viktigaste, ville me kanskje kunna få ei nynorsk løysing her og! --Ranveig 16. november 2011 kl. 11:49 (CET)

Kulturminne[endre wikiteksten]

Akershus slottskirke er et kulturminne og har nummer 83758 i Riksantikvarens kulturminnebase.

Tilgi meg at jeg skriver på riksmål. Mvh.Anne-Sophie Ofrim 12. november 2011 kl. 12:30 (CET)

Det er vel heilt greit det. Kategoriane kan vere på same forma med Kulturminne i Oslo og Norske kulturminne --Frokor 12. november 2011 kl. 13:17 (CET)
Takk! Da gjør jeg det. Mvh.Anne-Sophie Ofrim 12. november 2011 kl. 13:41 (CET)

Markering av 75 tusen[endre wikiteksten]

De frivillige her på Wikipedia på nynorsk har klart det «oljenorge» under regjeringen Stoltenberg ikke har maktet (på tross av løfte om samme i Soria Moria erklæringen), å sørge for at Norge har et nettbasert leksikon på nynorsk.

Det bør være en god anledning når det snart rundes 75 tusen artikler, i tillegg virker det som det er bra tilvekst, både i lesere og bidragsytere. For Wikipedia på bokmål/riksmål er det strategisk viktig at nynorskutgaven er så stor som den er - og at det er et svært imponerende arbeide nedlagt kan en lett se når store språksamfunn som gresk (over 13 millioner brukere) er bak nynorskutgaven i antall artikler.

Jeg håper derfor at dere forbereder passeringen av «det runde tall» med pressemelding og annet - kanskje kan det også utløse fornyet forståelse for at Wikipedia på nynorsk er kommet for å bli. mvh - Ulflarsen 20. oktober 2011 kl. 23:18 (CEST)

Med Abu Dhabi Grand Prix er 74 000 nådd, så vi kan starte nedteljinga :-)
Og 74 000, det er mykje å halde vedlike .... --Knut 27. oktober 2011 kl. 07:32 (CEST)
Eg la inn denne teksten i cite notice no:
Nynorsk Wikipedia treng no berre -78 301 nye artiklar for å nå 75 000.
Vi kan oppleve å runde 75 000 i denne veka eller neste. Eg synest det kan vere vel verdt å koste på oss ei lite pressemelding. Hogne 15. november 2011 kl. 23:04 (CET)
Det er jo en jevn økning i artikler og Wikipedia på nynorsk er jo de fakto Norges eneste nettbaserte leksikon på nynorsk, i tillegg med en bra sum sidevisninger pr måned. Så uten å få noen statlige midler har dere på dugnadsbasis oppfylt hva regjeringen lovte i Soria Moria erklæringen i 2005, dvs å etablere et nettbasert nynorsk leksikon, det kan dere være bekjent av og bør kunne få presse på. Ulflarsen 15. november 2011 kl. 23:42 (CET)
Samd! Dette gjer meg stolt over leksikonet vårt. HallvardLid 15. november 2011 kl. 23:48 (CET)
Fil:Nn.wp.75k.png
Nynorsk Wikipedia med 75 000 artiklar

Eg har starta opp her: Wikipedia:Pressemeldingar/75 000 artiklar/utkast. Er det nokon som meiner noko om kva me skal skrive om? Kva med eit bilete? Hogne 18. november 2011 kl. 15:21 (CET)

Trenger dere hjelp med logging? ofte er slike passeringer nokså close race, men det er kanskje mindre kniving om å treffe planken først på nynorsk. — Jeblad 19. november 2011 kl. 11:26 (CET)

75 000[endre wikiteksten]

Gratulerar! Då har me runda! Migne fekk æra med artikkelen Caravaggio. --Frokor 21. november 2011 kl. 21:29 (CET)

 • Gratulere. Hogne 21. november 2011 kl. 21:48 (CET)
Gratulere, og all ære til dei som har bidratt på veg til denne milepålen! Ekstra takk til Migne som gjer ære på nynorsk-wikipedia med slik ein flott markør-artikkel! --Knut 21. november 2011 kl. 22:07 (CET)
Eg sluttar meg til gratulantane! HallvardLid 21. november 2011 kl. 22:10 (CET)
Gratulerer! Haros 21. november 2011 kl. 23:02 (CET)
Gratulerer frå meg! Mvh.Anne-Sophie Ofrim 21. november 2011 kl. 23:32 (CET)
Hurra! Og særs flott artikkel til å rundt 75 000 med, ja. --Ranveig 21. november 2011 kl. 23:45 (CET)
Gratulerer, flott artikkel og et solid antall artikler! Mer enn hva Caplex hadde i sin tid, og Caplex var vel tenkt som mal for et nettbasert leksikon på nynorsk - nå har dere altså gjort det, på dugnad! Ulflarsen 21. november 2011 kl. 23:49 (CET)

Eg fikk visst øydelagt det fine talet, på grunn av omgjøring av ei rekke frø til omdirigeringar. Men uansett fortsetter vi å feire. Talet sprett snart over på rett side igjen. --KRISTAGAα-ω 22. november 2011 kl. 01:51 (CET)

I orden igjen nå. --KRISTAGAα-ω 23. november 2011 kl. 00:21 (CET)
Gratulerer til Migne, og til oss alle!! Og ein fin artikkel. Trondtr 22. november 2011 kl. 18:45 (CET).

Anton Tsjekhov[endre wikiteksten]

Eg kom brått på ei åtvaring eg la inn på diskusjonssida for Anton Tsjekhov for eit drøyt år sidan og deretter gløymde bort (og som framleis gjeld): lista over novelletitlar inneheld så grove feil at eitt eller anna må gjerast. Det grøvste dømet er novella som på bokmål heiter Rotschilds fiolin og som er maskinomsett til – ja sjå sjølve. Personleg er eg mest innstilt på å fjerne lista og heller vise til bokmålsartikkelen eller kopiere lista med bokmålstitlar rett over til nn. Å gi nynorske titlar på noveller som så vidt eg veit ikkje er omsett til nynorsk verkar kunstig. Synspunkt? --Kaitil 26. november 2011 kl. 11:10 (CET)

Det der laut eg nesten le åt. Eg har kommentert ut lista til nokon ordnar henne. Njardarlogar 26. november 2011 kl. 12:07 (CET)

Dei to Bill Evans'ane[endre wikiteksten]

Eg har nå notert meg at det er eit ønske på nn at namnelikskap handteras med fødd-død-år i parentes etter namnet. Eg går ut frå at det betyr at folk som framleis lever bare skal ha fødd-dato? (Til dømes Bill Evans (saksofonist) -> Bill Evans (1958)) Skal slike artiklar flyttast når personane døyr? I så fall er spørsmålet om ikkje det er best å unnvike løysingar som skaper vedlikehald, dømet Tsjekhov tyder på at det er for få vaktsame auge her nett no til at vedlikehaldet er heilt på topp. Dessutan: iw-listene for begge Evans'ane tyder på at ingen andre språk har funne årstal best, men held seg til yrke/instrument. Eg har sjølv brukt årstal, men da har det har vore problem med å skilje på yrke (som eg meiner er mest informativt). Eg ser fordelen i ei konsistent løysing, og skal rette meg etter ein eventuell konsensus, men er det sikkert at fødd-død-årstal alltid er den beste løysinga? Vil ikkje yrke eller bare fødd-år være bedre? --Kaitil 26. november 2011 kl. 18:12 (CET)

Yrke kan vere brukande til å skilje folk frå kvarandre, slik det t.d. er gjort med Statsråd Rolf Jacobsen. Elles synst eg argumenta dine er gode, og eg trur nok du kan flytte til ein meir høveleg tittel utan å få protestar. Men hugs å leggje inn mal som sorterer på høveleg måte. Etter E, kanskje? --Knut 26. november 2011 kl. 18:37 (CET)
Einig i at det er greitt å skilje på yrke òg, i det minste når ein person har eitt hovudyrke og dette er ulikt namnebroren sitt. Hugs at tittelen i så fall skal ha ei rett norsk form, som saksofonisten Bill Evans, og ikkje parentesform med (saksofonist).
Om det berre er to personar med same namn det er snakk om, treng i grunnen ikkje begge ei slik skiljande side og ei irriterande fleirtydingsside -- legg heller inn peikar øvst på den eine Bill Evans-en. --Ranveig 26. november 2011 kl. 20:05 (CET)
Flytta pianisten tilbake til Bill Evans med peikar til saksofonisten Bill Evans og rydda opp i lenkerotet eg stelte i stand. Noen omdirigeringar kan kanskje slettast, som Bill Evans (pianist) og B.E.(saksofonist). Beklager rotet, men det bør være greit nå. --Kaitil 26. november 2011 kl. 22:54 (CET)
Superdupert! --Ranveig 26. november 2011 kl. 23:28 (CET)

Wikipedia Academy 2011[endre wikiteksten]

Programmet for Wikipedia Academy 2011 er nå i store trekk klart og er lagt ut på sidene til arrangøren Wikimedia Norge. Det arrangeres sammen med GoOpen og FSCONS på Radisson Blu Scandinavia Hotel (gamle SAS-hotellet) i Oslo. Hovedtaler blir Erik Möller fra Wikimedia Foundation, som også holder åpningsinnlegget for hele Go Open den 22.mars. Det blir avholdt kontinuerlige redigeringskurs den dagen, og dessuten Wiki-treff med Erik Möller som forteller om strategien for Wikipedia framover. Alle er hjertelig velkomne!

Onsdag 23.mars blir det faglig program som fokuserer på hnhv strategi, utfordringer framover for Wikipedia i Norge, og eksperters rolle og muligheter som bidragsytere på Wikipedia. Det blir registrering fra klokken 0830 onsdagen, og offisiell åpning klokken 0900.

Wikitreffet 22.mars har gratis adgang for alle. Deltakeravgift onsdag 23.mars blir 200 kr for medlemmer (100 kr for studentmedlemmer) og 400 kr for andre (200 kr for studenter). Medlemskap i Wikimedia Norge koster kr 100 for studenter og kr 200 for andre, og kan tegnes på stedet.

Vi har fremdeles stort behov for frivillige som kan bidra til arrangementet, for registrering, salg effekter, kurs/workshop, foto - ta kontakt med Bjoertvedt eller Ulf Larsen om du vil være med å prege det åpne kunnskapsmiljøet i Oslo denne dagen!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen, Bjoertvedt 19. feb 2011 kl. 22:30 (CET)

Wikipedia Academy 2011 arrangeres på «gamle SAS-hotellet» i Oslo

Det er svært få som har meldt seg som frivillige for å bidra til arrangementet, jo flere vi er som bidrar - jo bedre får vi utnyttet denne unike muligheten for å få et best mulig arrangement og få med flere gode bidragsytere. Jeg har selv tatt meg fri fra jobb for å kjøre kurs og workshop for interesserte - i og med samarbeidet med GoOpen så er det ganske mange hundre potensielle interesserte. Det trengs også folk til ulike praktiske oppgaver, så fint om de som har anledning melder seg så raskt som mulig. mvh - Ulf Larsen 27. februar 2011 kl. 13:15 (CET)

Babel-maler[endre wikiteksten]

Utvidelsen Babel er slått på for alle prosjekter siden onsdag 21. september 2011 (bug 15308). Hvis dette prosjektet ønsker å endre konfigurasjonen eller ønsker en opt-out, så meld inn en bug rapport. Se også m:Talk:Babel extension for hva som må endres for å fikse det eksisterende malverket. — Jeblad 1. desember 2011 kl. 01:46 (CET)

Dette vil nok vera velkome for alle som kan dei litt meir eksotiske språka og slepp laga sine eigne babelboksar. Eg har omsett det som står nedst i boksen på Metawiki, så får me håpa det snart dukker opp her òg. --Ranveig 1. desember 2011 kl. 09:56 (CET)

... there can be only one answer. Wikipedia.[endre wikiteksten]

Hint for dei som måtte være interessert, her er ein artikkel på opensource.com: The importance of Wikipedia --Kaitil 4. desember 2011 kl. 19:21 (CET)

Registrering til Wikipedia Academy[endre wikiteksten]

Det er no åpna for registrering til Wikipedia Academy 2011 !

Merk at det er både Wikitreff 22.mars kl 1730 med Erik Möller frå Wikimedia Foundation, og Wikipedia Academy 23.mars kl 0900. Akademiet fevnar både debatt og faglege innlegg. Både delar går føre seg i «gamle SAS-hotellet» i Oslo. Ei lita deltakaravgift for onsdagen dekkjar lunsj samt adgang til alle foredraga både under Wikipedia Academy og GoOpen.

Mvh, Bjoertvedt 6. mars 2011 kl. 09:02 (CET)

Call for image filter referendum[endre wikiteksten]

The Wikimedia Foundation, at the direction of the Board of Trustees, will be holding a vote to determine whether members of the community support the creation and usage of an opt-in personal image filter, which would allow readers to voluntarily screen particular types of images strictly for their own account.

Further details and educational materials will be available shortly. The referendum is scheduled for 12-27 August, 2011, and will be conducted on servers hosted by a neutral third party. Referendum details, officials, voting requirements, and supporting materials will be posted at Meta:Image filter referendum shortly.

Sorry for delivering you a message in English. Please help translate the pages on the referendum on Meta and join the translators mailing list.

For the coordinating committee,
Philippe (WMF)
Cbrown1023
Risker
Mardetanha
PeterSymonds
Robert Harris

Dette usignerte innlegget vart skrive av EdwardsBot (diskusjon · bidrag) 27. oktober 2011 kl. 02:08 (CET)

Kulturminner[endre wikiteksten]

I forbindelse med Wikipedia:Wiki Loves Monuments 2011 har det kommet inn en del bilder av norske kirker m.m. I tillegg har vi allerede mange bilder på Commons. På bokmål/riksmålsutgaven holder jeg på å legge inn informasjon i alle artikler som er et kulturminne om at det er et kulturminne og med lenke til Riksantikvarens kulturminnebase. I første omgang har jeg tatt for meg Oslo og kategorien heter Kulturminner i Oslo. Det er en underkategori av Norske kulturminner. Vi har gjort det slik at hvert fylke har egen kategori. Nå har jeg såvidt begynt på Finnmark og det slår meg jo at dette kunne koordineres med nynorskutgaven. Er det greit om jeg legger inn disse opplysningene i ariklene her, samtidig legger til bilder der det mangler og oppretter kategoriene? Hva vil dere evt. at kategoriene skal hete?

For å vise et eksempel fra f.eks. Akershus slottskirke står det slik:

Dette usignerte innlegget vart skrive av Anne-Sophie Ofrim (diskusjon · bidrag) 12. november 2011 kl. 12:30 (CET)

Wikipedia for kunst, arkiv, museum og lokalhistorie[endre wikiteksten]

Aktive Wikipediabrukere og styremedlemmer i Wikimedia Norge var invitert til møte med Kulturrådet torsdag 23. juni for å følge opp tidligere kontakt om samarbeid. Møteleder var Gunnar Urtegaard, leder for digital avdeling i Norsk Kulturråd. Fire andre fra Kulturrådets administrasjon var med, blant dem tidligere byarkivar Bjørn Bering, som forlater direktørstillingen i arkivavdelingen i ABM-utvikling for å arbeide med wiki-prosjektene. Med på møtet var også folk fra ’’Lokalhistoriewiki.no’’ og Nasjonalmuseets nettredaktør Tom Klev. Fra Wikimedia-styret møtte Erlend Bjørtvedt og Lars Roede, og fra brukerne Ulf Larsen og Helge Høifødt.

Gunnar Urtegaard fortalte innledningsvis om wiki-løsninger for formidling innen kultursektoren – kulturnett.no, digitalt museum, digitalt fortalt, musit, kulturnett.no, europeana og andre. Deretter orienterte Erlend Bjørtvedt fra Wikimedia-styret om Wikipedia og søsterprosjektene og klarte å imponere en forsamling som allerede var vunnet for den gode saken: Wikipedia er den beste kulturformidlingskanal på nettet. Han advarte institusjoner innen sektoren mot å skape egne wikiløsninger, men heller bruke Wikipedia som portal, og viste som eksempel Norsk arkitekturportal. På spørsmål bekreftet han at digitale fortellinger kan legges ut på Commons. Intitusjonene ble oppfordret til å følge eksemplet fra Deutsches Bundearchiv og andre og legge ut bilder og annet materiale på Commons. Arkiver som slipper løs bilder med god oppløsning og brukbar CC-lisens får mye tilbake – flere besøk, mer omtale, og tilbakemeldinger med tilleggsopplysninger og rettelser til stoffet.

Ulf Larsen var bedt om å svare på spørsmålet: Hvordan få folk til å begynne å skrive. Han viste gjennom mange eksempler at søk på Google som regel leder direkte til en WP-artikkel, og at den oftest har langt flere besøk enn NNL eller nettstedet til institusjonen som «eier» emnet. Vår suksessfaktor er åpenheten. Han oppfordret institusjonene i kultursektoren til å lenke sine nettsteder opp mot WP og følge eksemplet fra Helsebiblioteket.no, dom arbeider systematisk med å skrive artikler om medisinske emner.

Etter Wikipedia slapp Marianne Wiig lokalhistoriewiki.no til med en orientering om en raskt voksende wiki. Med mer enn 10 000 artikler har nettstedet fått en kritisk masse som sikrer fortsatt vekst. Det benytter verktøy fra Wikipedia, men overskrider grensene for leksikalsk form og er mer sentralstyrt fra Lokalhistorisk Institutt. Derfra initieres en rekke prosjekter, bl.a. ’’Levd liv’’ – personlige nedtegnelser og intervjuer, ’’1814’’, ’’Skedsmo’’ og ’’Brugata’’. Nasjonalmuseets nettredaktør Tom Klev fortalte om planlagt digitalisering av Norsk Kunstnerleksikon og mulig formidling på nettet, eventuelt gjennom Wikipedia. Fra Kulturrådet ble det orientert om ’’Kulturnett.no’’, ’’Arkivportalen.no’’, ”DigitaltMuseum.no’’ og prosjektet ’’Kultur- og naturreise’’.

Kulturrådet vil danne en prosjektgruppe som til høsten skal arbeide videre for å mobilisere fagfolk til å bidra med kulturarvsinformasjon i Wikipedia og finne ut hvordan informasjonen skal struktureres og presenteres.

Erlend fikk siste ord og gjentok at ’’fri lisens’’ er helt avgjørende for å lykkes med kulturformidling på nettet, siden flere hoder tenker bedre enn ett. Frivillig ’’dugnad’’ eller crowdsourcing er et kraftig verktøy som får ’’the crowd’’ til å gjøre jobben. Lars Roede 24. juni 2011 kl. xxxs (CET)

Dette innlegget vart lagt inn av 194.248.190.110 2. juli 2011 kl. 10:12 (CET)

Hva er relevant på nynorsk[endre wikiteksten]

Jeg har ikke noe annet enn anekdotiske bevis så langt, men er det slik at nynorskutgaven har en vesentlig annerledes grensedragning i forhold til hva som er relevant enn bokmål? Det virker som om grensene for hva som er relevant settes noe lavere på dette prosjektet for det er en nokså stor andel artikler som ikke finnes på bokmål. Noen som har en klar formening om hva forskjellene består i og hvor de får størst utslag? Jeg regner med at det også finnes noen felt hvor forholdet er omvendt, og at dere utelater stoff det finnes mye av på bokmål. Er det riktig å si at dere har mye lokalstoff om Vestlandet (kanskje kystkultur generelt), og lite om sport (spesielt fotball) og popkultur? Litt overfladiske tester kan tyde på at det finnes veldig mange artikler som ikke er på bokmål, uten at det er noe som skiller seg ut. — Jeblad 6. desember 2011 kl. 23:54 (CET)

Kva skal Wikipedia skrive om?
Eitt syn er at folk som bruker Wikipedia skal kunne finne informasjon om alt. Dersom du lurer på noko rart, er det alltids ein eller annan med spesielle interesser som har skrive ein artikkel om det på Wikipedia. Det einaste objektive avgrensingskriteriet er at opplysningane må kunne dokumenterast med uavhengige kjelder.
Eit anna syn er at nokon med relevans som interesseområde skal diskutere og avgjere kva det er relevant å skrive om.
Både på bokmål og nynorsk er innhaldet eit kompromiss mellom desse to syna.
Nokre artiklar vil vere urelevante for dei fleste lesarane. Det er nok fleire slike artiklar på bokmålswiki enn på nynorskwiki. Kategoriane Canadiske lacrossespillere og Brasilianske kommunestubber kan inneholde døme på dette. For meg er også artiklar som no:Capim Branco II-demningen, no:God kveld, Dagfinn og no:Flo, fjell og fjære: Jostein Flo utforsker Vestlandet utan relevans. Generelt er det eit kvalitetskriterium at bokmålswikipedia har artiklar om så mange sære emne. --Knut 7. desember 2011 kl. 07:21 (CET)
I eit digitalt leksikon har ein ikkje plassproblem, så om nokon skriv ein artikkel som svært få les er vel ikkje det så farleg. Kva artiklar som vert skreve er vel mykje avhengig av interessene til dei som fer i tastaturet. Det er betre at det vert skrive gode artiklar om smale tema enn dårlege artiklar om breie tema.
Jeblad er inne på noko når det gjeld geografiske artiklar. Eg har òg lagt merke til at WP på nynorsk har meir utfyllande artiklar om stader der nynorsk står sterkt. Men det motsette er òg tilfelle: WP på bokmål har betre artiklar om stader der bokmål står sterkt. Men etter som det andre målføre er berre eit museklikk unna er det lett å finna informasjonen ein er ute etter. Korte artiklar, eller jamvel spirer, gjer det difor lettare å finna informasjon på det andre målføret. Og etter som tida går (eller kjem?) vil mange slike artiklar verta omsette og/eller utvida til/på det andre målføret. Eg trur difor dette vil jamna seg ut etter kvart. --Sigmundg 8. desember 2011 kl. 21:54 (CET)
Grunnen til at jeg spør er fordi forskjellen mellom nynorsk- og bokmålsutgaven er større enn målform, det er også forskjeller i form og innhold. På noen felt er nynorskutgaven bedre enn bokmål, og omvendt, og på noen områder har nynorskutgaven gjort andre valg enn bokmål og de har kanskje slått positivt ut. — Jeblad 15. desember 2011 kl. 06:28 (CET)
Teorien min er at grunnen til forskjellen er at de fleste som skriver på nynorsk wikipedia kanskje har litt andre interesser enn dei som skriv på bokmål. Så det er ikkje sikkert det er eit bevisst val, det kan bare vera sånn at vi har folk her som til dømes for det meste er meir interessert i geografi enn idrett. --KRISTAGAα-ω 15. desember 2011 kl. 07:00 (CET)

Norsk suksess i Wiki Loves Monuments![endre wikiteksten]

Wikimedia Foundation har avholdt en stor fotokonkurranse i Europa, som brakte 170.000 bilder av kulturminner og monumentale bygg fra hele kontinentet. Sjelden har en større kulturell kartlegging og bevaring for ettertiden funnet sted, enn dette. Tusen takk til alle som deltok!!

Wikimedia Norge har med god hjelp fra partnere fått svært attraktive premier - med fotoutstyr fra Canon Norge til en verdi av 25 000 kroner. Takk til Canon Norge for premier som jeg håper og tror vinnerne vil sette pris på.

Vi ser fram til å overrekke premiene til vinnerne over nyttår, og feire de norske deltakerne som tok flotte bilder av viktige kulturminner i hele landet. En ekstra bonus er det at vi fikk en solid kartlegging av kulturminner på Svalbard hvor et av motivene tok fjerdeplassen internasjonalt. Konkurransen har gitt et skattkammer av bilder til Wikipedia - det vil nok ta månedsvis eller kanskje flere år å få 170.000 gode bilder inn i lokale artikler om steder i Europa.

Juryen i Norge besto av erfarne fotografer og kulturfolk. Lars Roede, Marius Arnesen, Jacques Hvistendahl og Sølvi Ediassen plukket ut 10 bilder i rangert rekkefølge. Som styreleder i Wikimedia Norge er jeg glad for at så profesjonelle fagfolk stilte opp som jurymrdlemmer.

Bilde nummer 1 som er tatt av Marius Meyer, er vinneren av den norske konkurransen. Bilde nummer 2 som er tatt av Erlend Bjørtvedt fikk en 4. plass i den internasjonale finalen. Gratulerer til begge og til alle andre som vil få flotte premier av Canon Norge. (PS. Ingen vil få mer enn en premie selv om de har flere bilder blant topp 10.)

Her er de 10 beste bildene fra konkurransen som gav oss 1212 bilder av norske kulturminner.

1. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vallersund_handelssted.jpg

2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hotellneset_02.jpg

3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Longyearbyen Gruve 1 cemetery.jpg

4. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krsand_MAB_Batterie_Vara_060420091224.jpg

5. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:85668_Tromsdalen_kirkested_-_Ishavskatedralen.jpg

6. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Os_kirke_med_kirkeg%C3%A5rden.jpg

7. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FISKERNES_SERVICESTASJON,_1.jpg

8. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fredriksvern_Verft.jpg

9. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nore_stavkirke.jpg

10. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:I_Hamar-kaupangen,_Domkirkeodden.jpg

Vi vil arrangere selve premieutdelingen tidlig neste år. Takk igjen til alle som deltok. Og spesielt takk til Jørund Leknes, Harald groven og andre som skaffet til veie lister, hjemmeside, jury og "drive" fra deltakerne. Vennlig hilsen Jarle Vines, styreleder Wikimedia Norge. --Jarle Vines 14. desember 2011 kl. 08:14 (CET)

Flotte bilde. Eg trur me kan spandera ei lita vising av dei: --Ranveig 14. desember 2011 kl. 09:55 (CET)

Demo av Visual Editor[endre wikiteksten]

Det er ute ein demo av Visual Editor, som er ein av fleire moglege erstatningar for dagens løysing på redigering i Wikipedia. Prøv den ut på mw:Special:VisualEditorSandbox og hugs å skrive ein kommentar om kva du tykkjer om løysinga. Fylg lekkja oppe til høgre på sida for dette så kjem den på rett plass. — Jeblad 15. desember 2011 kl. 12:01 (CET)

Nederlandsk Wikipedia har passert 1 mill artikler[endre wikiteksten]

Denne tikket inn nå nettopp på Twitter (ser ut som det skjedde rundt 16 dec 2011 18:39): The Dutch #Wikipedia just hit a million articles! [16] Gratulerer til nederlandsk og alle wannabeenederlendere! :) — Jeblad 17. desember 2011 kl. 13:50 (CET)

Open Call for 2012 Wikimedia Fellowship Applicants[endre wikiteksten]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

 • Do you want to help attract new contributors to Wikimedia projects?
 • Do you want to improve retention of our existing editors?
 • Do you want to strengthen our community by diversifying its base and increasing the overall number of excellent participants around the world?

The Wikimedia Foundation is seeking Community Fellows and project ideas for the Community Fellowship Program. A Fellowship is a temporary position at the Wikimedia Foundation in order to work on a specific project or set of projects. Submissions for 2012 are encouraged to focus on the theme of improving editor retention and increasing participation in Wikimedia projects. If interested, please submit a project idea or apply to be a fellow by January 15, 2012. Please visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Fellowships for more information.

Thanks!

--Siko Bouterse, Head of Community Fellowships, Wikimedia Foundation 22. desember 2011 kl. 03:58 (CET)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)