Wikipedia:Samfunnshuset/Arkiv/2009

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv

Archive

2008

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017


Kjellar for 2006
Kjellar for 2007
Kjellar for 2008

Norsk stavemåte for ordet wiki[endre wikiteksten]

Har det nokon gong vore på tale å finne ein norsk stavemåte til ordet wiki, og kanskje til og med Wikipedia? Det heiter Biquipedia på aragonesisk og Vikipēdija på latvisk, berre for å gje to døme. --Gamlevegen 9. desember 2008 kl. 01:34 (CET)

Det er vel Språkrådet si oppgåve å finna på nye ord. --Sigmundg 9. desember 2008 kl. 02:32 (CET)
Den eller dei som set i gang eit nytt tiltak kan vel gje det namn (eller endre namnet) utan å vente på Språkrådet? Så kan jo Språkrådet ved neste krossveg gje tilråding basert på faktisk språkbruk. --Gamlevegen 9. desember 2008 kl. 03:01 (CET)
Til de som har funne ein norsk skrivemåte: Korleis skriv vi ordet wikipedia/Wikipedia? Og korleis skriv wi kortforma - wiki eller Wiki; nn-wiki, nynowiki, Nynowiki, Nn-wiki, nnwp? Nbwiki, nowikiw, bmwiki, borikwiki? --Knut 9. desember 2008 kl. 07:26 (CET)
Ordet wiki er hawaiisk og tyder snøgg, kva med snøggpedia? Nei, eg trur dette låneordet er kome for å bli. --Bep 9. desember 2008 kl. 09:20 (CET)
Eit anna alternativ er å gå vekk frå ordet 'wiki', og i staden ha som utgangspunkt kva ein wiki er for noko. T.d. kunne ein sagt at det er ei 'samtekstsida', og at wikipedia er 'samtekstikon' (leksikon). --Harald Khan Ճ 17. januar 2009 kl. 13:46 (CET)
Eg trur Bep har rett i at ordet 'wiki' er kome for å bli. Det er likevel interresant å sjå at nettleksikonet Wikipedia på latinsk målfør vert kalla Wicipædia. Usor:Sigmundg. 17 Ianuarii 2009 (UTC)
Det hadde vori moro å høyre kva Sylfest Lomheim hadde å seie om saka. --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 14:22 (CET)

Ordet wiki[endre wikiteksten]

Ordet wiki er komen for å bli trur eg òg. Eg finn på sesam nyehende at:

 • I nettsammenheng brukes ordet wiki om en informasjonsressurs der alle brukere kan redigere innholdet.
 • Google blir en wiki
 • - Du må ha en plan og en strategi. Driver du med kunnskapsdeling kun via epost, eller har du portaler, wiki og bruker web 2.0 for eksempel? Hvis du som it-sjef ikke har noe annet enn epost, tror jeg du har litt utfordringer med tanke på den kommende generasjonen ansatte.
 • Nettstedet er bygd på wiki-systemet, som etter hvert skal tillate at hele bygda kan tilføye og endre informasjon
 • - Vi ser for oss en wiki for multimedia, forteller forsker Gunn Evertsen ved Norut. I dag brukes wiki i hovedsak til å dele tekst. - Norut håper å utvikle en eksperimentell wiki som takler tunge filer, for eksempel film og musikk, slik at deltakerne kan samarbeide om og distribuere multimedia, sier Evertsen.

Forøvrig nyttar eg formene: Wikipedia er ein wiki. Wikipedia på Nynorsk kallar eg ofte for nn-wiki og Wikipedia på bokmål for no-wiki men det er interne forkortingar innan Wikipediasamfunnet og vil vel aldri nå Språkrådet.

-- Hogne 9. desember 2008 kl. 17:56 (CET)

Det ser ut til at ordet wiki festar seg, og det er ikkje noko gale i det. Men er det nokon spesiell grunn til at me skriv det (og Wikipedia) med w ? Det finst fleire døme på eigne stavemåtar enn dei eg nemnde lenger oppe. Samisk, latin, tyrkisk, ladino, ja til og med fransk Wikipedia set ein aksent på e'en. Kan forresten nokon som bur i Noreg seie meg om den første i'en blir uttalt lang eller kort?--Gamlevegen 9. desember 2008 kl. 19:19 (CET)
Det er ein viss tradisjon for å skrive nye lånord med w, når dei har w i originalspråket: whist, walkie-talkie. Bra for oss som spelar scrabble. Fransk har vel aksent for å unngå feiluttale, det er ikkje noko problem i norsk. - Eg seier wiki med lang første i, men wikipedia med stutte i-ar - trur eg. Regelen er kanskje at ord vi får inn gjennom talespråket, får ein norsk skrivemåte (som vater), medan ord vi får gjennom skriftspråket lettare held på unorske bokstavar og skrivemåtar? --Knut 9. desember 2008 kl. 19:37 (CET)

«Hvem Hva Hvor-stafett»[endre wikiteksten]

Nokon som vil vere med meg på «Hvem Hva Hvor-stafetten» min? Lista er rett nok henta frå 2007-boka, men ho er likevel særs aktuell. Og så er det ikkje ei «endelaus» liste, som så mange av dei andre mangellistene. Eg planlegg å få inn namna frå 2008- og 2009-bøkene seinare. I tillegg finst det ei diger bok som heiter «Hvem er hvem?». Hadde vi fått inn alle namna der, hadde Nynorsk Wikipedia vorte kjempegode på personar i det norske samfunnet i dag. Kan noko slikt kanskje brukast som dugnad i januar? --EIRIK\diskusjon 14. desember 2008 kl. 19:56 (CET)

Her er bokmålswikien si liste Martin NH 14. desember 2008 kl. 20:17 (CET)
For dei som måtte vere interesserte: Eg har vore ein tur på biblioteket, så no er 2009-lista komen på plass. Dei hadde av éin eller annan grunn ikkje 2008-utgåva, så om nokon har ho, eller skal på biblioteket i næraste framtid, hadde eg sett stor pris på om vi kunne fått tak i den lista òg. P.S.: For dei som forstår notata mine, så finn ein detaljar om ein del av dei artiklane vi manglar på diskusjonssida til lista. --EIRIK\diskusjon 16. desember 2008 kl. 17:34 (CET)
Burde dette prosjektet ha ein generell boksemal for personar? Bilete, fødselsdato, eigarinteresser, og så bortetter. --Krekling 18. desember 2008 kl. 17:27 (CET)
Eg kan hente over ei betre liste som har med kva som finst og kor ein finn meir om personar som manglar. Det vil si årgang og om artikkelen finst på bokmålsutgåva. Jeblad 20. desember 2008 kl. 13:45 (CET)
Det seier eg ja, takk til. :-) --EIRIK\diskusjon 20. desember 2008 kl. 15:07 (CET)
Da har eg laga lista Wikipedia:Årets hvem, kva blir ei riktigare oversetjing? «Årets kven» blir noko heilt anna… ;) Det manglar opprydding tå nokre utf8-karakterer som blei sortert gale. Jeblad 9. januar 2009 kl. 21:44 (CET)

Femårsjubileum og 50 000 artiklar[endre wikiteksten]

Me bør vel klare 50 000 artiklar innan femårsjubileet vårt 31. juli 2009? Me manglar 5824 artiklar akkurat no på å nå det målet. Dvs 832 artiklar i månaden (frå 1. januar) eller 27 nye artiklar til dagen (frå i dag). Det er vel omtrent det tempoet me i snitt har i dag. Dette bør me vel klare? --Frokor 27. desember 2008 kl. 14:45 (CET)

Ja, det skal vi få til. Erfaringane frå nb viser at det er motiverande med slike mål (når dei er realistiske, eller ikkje alt for urealistiske), som dette målet er. Sideoppsettet frå nb-artikkelkonkurransen burde det også vere mogleg å ta over, slik at vi kan følgje med på utviklinga, og om vi ligg føre eller etter. Trondtr 27. desember 2008 kl. 18:34 (CET).
Ja, det hadde vore artig! Martin NH 27. desember 2008 kl. 20:03 (CET)
Vi greier det lett, om vi er mange nok som skriv. Er vi få, vert det noko tyngre - men arbeidslister kan vere til hjelp. Bokmålswiki hadde lister med nynorskartiklar som ikkje fanst i bokmålsversjon (som Fjordar i Noreg) - systematisk omsetjing er lettare enn omsetjing etter innfallsmetoden. No er ikkje alle bokmålsartiklar verd å omsetje, men dersom nokon finn felt med mange stutte nb-artiklar av ok kvalitet, hadde det vore flott med slike lister. - Knut 28. desember 2008 kl. 00:14 (CET)
Kanskje vi til og med kan markere dette på framsida? Hogne 28. desember 2008 kl. 00:24 (CET)
Klåre mål og kollektiv stemning verkar motiverande — eg var sjølv med og la til ein del artiklar på no, den konkurransen dei no får frå snl i ... februar er motiverande. Tilsvarande for oss. Ein idé: No er det planar om eit kurs i wikipediaskriving (Wikipediaakademi) i Bergen. Burde vi gjere noko slikt, open for alle, men med nynorskingar som spesiell målgruppe? Trondtr 28. desember 2008 kl. 15:29 (CET).

Flere kompetente bidragsytere som behersker Wikiredigering = flere artikler. Med penger kan en kjøre kurs. I disse krisetider er det grunn til å tro at det både er lettere å få folk til å stille opp for å jobbe med kurs, og det bør være mulig for nynorskwiki å få penger, både med basis i Soria Moria, men også som del av generelle motkonjunkturtiltak. Hva med å søke noen statlige millioner for et slikt formål? Stoltenberg & Halvorsen kommer jo med milde gaver på titalls milliarder i januar, å bidra til et nettleksikon på nynorsk bør vel være like bra motkonjunkturtiltak som noe annet og definitivt både kultur- og miljøvennlig... mvh - Ulflarsen 4. januar 2009 kl. 07:46 (CET)

Oppdatering av fotballspelarlagoppstillingar...[endre wikiteksten]

Eg ser at Kategori:Artiklar_med_utgått_innhald er full av fotball-lag, truleg fordi lagoppstillingane eller stallane til dei ulike klubbane er av gamal dato.

Er det viktig at me til ein kvar tid har draktnummer, namn og nasjonalitet på alle spelarane i tippeliga, addeccoliga og evt. utanlandske ligaer?

 • Eg meiner me kan vere godt oppdaterte og aktuelle om viktige emne der innsatsen står i stil med resultatet (slik me er vorte flinke til å vere oppdaterte på folketal i tettstader og land, stortingsrepresentantane, regjeringa etc.)
 • Me er ikkje så mange fotballfagleg kunnige eller interesserte her på nnwiki (eg likar å sjå ein kamp innimellom); no registrerer eg at Cato har kome ut av dvalen i god tid før sesongen, men desse lagoppstillingane blir i mine auge ofte uviktig fyllstoff fulle av feil - som andre medium er flinkare enn oss til å halde ajour. Og då er det betre å slette dei, og heller konsentrere seg om det leksikon er gode på: Skrive om fortida.

--Bep 3. januar 2009 kl. 19:03 (CET)

Å ha til ei kvar tid oppdaterte spelarstallar på alle fotballag let seg enkelt og greit ikkje gjere her på Nynorsk Wikipedia. Det er eg einig i. Sånn sett er det kanskje best om vi fjernar spelarstallane frå klubbartiklane, og heller lagar bolkar med "profilerte spelarar/legender". Men infoboksane øvst til høgre i fotballklubbartiklane (inneheld klubbnamn, trenar, stadion etc... tykkjer eg kan bli ståande. Men dersom vi kan verte einige om å fjerne spelarstallane, så bør dette gjerast på alle og ikkje berre på nokre av fotballklubbane. Eg reknar med at vi fortsatt kan ha oppdaterte oversikter over kva klubbar som spelar i kva divisjon/serie? --Cato 3. januar 2009 kl. 20:41 (CET)

Jepp. Kven som trenar klubbane til ei kvar tid og kva klubbar som spelar i kva for serie er overkomeleg. Eg tykkjer det er eit greit kompromiss å fjerne spelaroversiktane, og ja; det må gjerast på alle laga. --Bep 3. januar 2009 kl. 20:52 (CET)
Er det nokon som har innvendingar mot dette forslaget, så kom gjerne med dei no... --Cato 3. januar 2009 kl. 21:03 (CET)
Me får la denne stå til tysdag; dersom ingen vektige motargument - slett. Eg skal hjelpe til med slettejobben. --Bep 3. januar 2009 kl. 21:17 (CET)
Flott, den er grei! --Cato 3. januar 2009 kl. 21:21 (CET)

Nå er det etter mi meining eit godt prinsipp at det skal betre grunnar til å endre enn å halde fram. For det andre trur eg det er grunnleggjande feil at ting må slettast avdi me ikkje kan gjera det likt for alle. Når det er sagt kan spelarlistene gjerne fjernast for min del. Så vidt eg kan sjå er det berre Brann (delvis) og Vålerenga som blir oppdatert, resten av klubbane står med mykje feil. Så ta det gjerne vekk. Men korleis kategoriserar me fotballspelarar? Berre på noverande lag, eller alle lag dei har vore innom? --Ekko 3. januar 2009 kl. 22:41 (CET)

Mht. kategorisering så har eg ikkje sett på korleis me gjer det no, men eg meiner det rette er å kat. etter alle lag dei har vore innom (slik gjer det dei det òg på nowiki, utan at det skal stå fram som nokon fasit). Og eg trur ikkje det er særleg lurt å behalde lagoppstillinga på Vålerenga av di der finst tilhengjarar som er flinke til å oppdatere wikien; slike skiftande fakta (som i dette tilfellet endrar seg fleire gonger i løpet av ein sesong) er krevjande å halde ved like. Fotball er viktig, men ikkje viktig. --Bep 3. januar 2009 kl. 22:52 (CET)
Heilt samd! --Ekko 4. januar 2009 kl. 08:33 (CET)

Takk[endre wikiteksten]

Takk, seier Jimmy Wales, eller rettare: Han seier «Thank You». Eg har forsøkt å omsetje takkehelsinga hans, og lagt takken i Wikipedia:Sandkasse, sidan eg ikkje fekk til å plassere han der han høyrer heime.

Det er flott at målet er nådd. Kan nokon sjå over omsetjinga - spesielt var eg usikker på omsetjinga av ordet «you» - og så plassere teksten på rett plass? Det haster, skal det vere noko poeng. -Knut 5. januar 2009 kl. 22:33 (CET)

Eg har no, med utgangspunkt i utkastet ditt, lagt klar ein ferdig tekst på meta:EIRIK\diskusjon 5. januar 2009 kl. 23:24 (CET)
23:31 < kibble> site notice will show up on nnwiki in like 5-15 minutes if anyone's interested ;-)
ZorroIII 5. januar 2009 kl. 23:35 (CET)
Flott. - Knut 5. januar 2009 kl. 23:39 (CET)
5 minutter ble 30, men nå er det aktivt for alle som har valgt nynorsk som språk (på alle wikiene). ZorroIII 6. januar 2009 kl. 00:04 (CET)
Eg såg at tankestrekane mine, som helst skal brukast i staden for punkt på norsk, vart erstatta med punkt, men det vart då bra likevel. --EIRIK\diskusjon 6. januar 2009 kl. 21:27 (CET)
Beklager, jeg trodde det var formatering som hadde falt ut i forbindelse med oversettinga. Se http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Fundraising_2008/thank_you/nn&diff=prev&oldid=1333218. ZorroIII 6. januar 2009 kl. 22:37 (CET)


Epost til brukar[endre wikiteksten]

Kor er det blitt av valet om å sende epost til brukar, som før stod i menyen til venstre? --Ekko 8. januar 2009 kl. 10:14 (CET)

No gjekk eg ut og inn at, og jommen spratt det fram igjen! Truleg wiki-nissen. --Ekko 8. januar 2009 kl. 10:18 (CET)
Gløymde du å gje han graut til jul? --Ranveig 8. januar 2009 kl. 12:04 (CET)
Ja, og eg tar små hint òg. Det skal aldri skje meir. --Ekko 8. januar 2009 kl. 12:11 (CET)


Wikimedia Noreg - Årsmøte 2009[endre wikiteksten]

Håper dere tilgir meg at dette innlegget kommer på bokmål:

Styret har idag bestemt at Wikimedia Norges årsmøte 2009 blir holdt 15.4.

Vedtektene fastslår at "e) Alle som har betalt kontingent og har vært medlem i minst tre måneder har stemmerett.".

Dette vil si at de som ønsker stemme- og forslagsrett til årets årsmøte må ha fått registrert sin innbetaling av kontingent innen 15.1.

Nærmere opplysninger om årsmøtet kommer i henhold til vedtektene minimum 2 mnd i forveien Bombadil 8. januar 2009 kl. 20:22 (CET)


Allkunne[endre wikiteksten]

Det har vore annonsert at allkunne.no [1] skal startast opp, tilsynelatande eit nynorsk leksikon med støtte frå samlaget. Dette er vel meint som ein konkurrent til store norske leksikon, ei leksikonsatsing på bokmål som har vore mykje debattert på tinget på bokmålswikien. Er det nokon her som veit noko meir om allkunne? Kva lisensiering har dei tenkt å legge seg på for eksempel? Bevegelsesmengde 10. januar 2009 kl. 14:15 (CET)

Meir info her. I hovudsak finansiert av staten, skal bygge på same plattform som SNL. "Tekstar på til saman om lag 700 000 teikn er leverte og klare til publisering. I tillegg til næmare 250 vanlege leksikonartiklar er det levert svært omfattande manuskript til fleire faste innslag på nettstaden der det kjem opp ny informasjon kvar dag: ”Dagens språk”, ”Dagen i dag” og ”Eit språk blir til”. Mange fleire artiklar er i arbeid, og fleire medarbeidarar kjem jamleg til." Ser ut som det står att ein del arbeid ... --Bep 10. januar 2009 kl. 16:04 (CET)
«Dette er det nye store prosjektet som nynorskmiljøet står samla om». Me er tydelegvis ikkje med i det miljøet. --Ekko 10. januar 2009 kl. 16:08 (CET)
Det er berre bra at det kjem fleire leksikon på (ny)norsk. --Sigmundg 10. januar 2009 kl. 16:16 (CET)

Kjempeflott. Men kanskje dei som arbeider med å finasiere og å få fram Allkunne ser på nynorsk wikipedia som ein konkurrent? --Knut 12. januar 2009 kl. 22:53 (CET)

Ja, kanskje det. Eg hugsar i samband med ein av milepålane våre, kanskje då me runda 25 000, at ei kvinne som var leiar for eit eller anna nynorsk lag sa til ei avis at det var kjempeflott «fram til me får eit verkeleg nynorskleksikon på nett». Eller noko i den dur. --Frokor 12. januar 2009 kl. 23:13 (CET)
Dette viser vel at me eigentleg ikkje blir teke på alvor av «nynorskmiljøet». Eg undrast litt på kvifor, men dei om det. Dei har i dag 250 artiklar, eg vil tru dei har minst to år til dei har noko dei kan lansere. Det kunne likevel vore interessant å stille Det Norske Samlaget, Nynorsk kultursentrum og andre nynorskorganisasjonar eit spørsmål om kvifor dei er så fråverande frå Nynorsk Wikipedia. Ein epost? --Bep 12. januar 2009 kl. 23:28 (CET)
Det beste hadde vore å få inn ein artikkel i Norsk Tidend om oss. Det kunne til dømes vore i form av eit intervju av ein av oss. Eit råbra intervjuobjekt er sikkert Ranveig, som er ein av dei mest aktive brukarane her og som har hatt stipend for å skrive her i tillegg. Er det noen som kjenner ein journalist i Norsk Tidend? --KRISTAGAα-ω 13. januar 2009 kl. 12:49 (CET)
Eg blei intervjua av Kjartan Helleve for Norsk Tidend då eg fekk stipendet. Men eg er ikkje så snakksalig av meg (berre skrivsalig), så er kanskje ikkje den beste talsmannen. Ei anna tolking enn Bep si er at nokon tek oss så alvorleg at dei tek i bruk våre metodar for å laga leksikon. Wikipedia har nok endra mykje i alle høve. --Ranveig 13. januar 2009 kl. 13:03 (CET)
Ja, ein skikkeleg omtale i Norsk tidend burde vi fått. Kanskje med spesielt fokus på at vi treng fleire forfattarar for å nå målet om 50 000 artiklar til 5-årsjubileet vårt. Nokre kommunartiklar er for dårlege, her kan hundrevis av målfolk hjelpe til. Mange nynorskfolk manglar biografi. Mange kyrkjer har berre svake spirer. Wikipedia sin styrke er at vi engasjerer folk flest til å skrive om slikt som folk flest vil vite. Fagleg vert vi ikkje ein konkurrent til Allkunne, men til Wikipedia på bokmål. For at nynorsk skal halde på posisjonen sin, er det viktig at folk har nett-tenester på nynorsk, herunder både nnwp og Allkunne. --Knut 14. januar 2009 kl. 21:58 (CET)

Det kan i denne sammenhengen være interessant å peke på en artikkel i http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&task=view&id=936&Itemid=1 Under sjølve artikkelen kommer det en diskusjon der blant annet nynorsk wikipedia tas opp. Tenkte at det kanskje kunne ha interesse her! --Oddeivind 14. januar 2009 kl. 22:18 (CET)

Og når vi først er i gang med å tipse om anna lesestoff:no:Wikipedia:Tinget#Allkunne.no har litt av kvart, blant anna forsøk på kategorisering av nynorskfolket.--Knut 14. januar 2009 kl. 22:38 (CET)
Den diskusjonen er som å banke hovudet mot veggen. Eg har eit forseinka nyårsforsett: Prøve å halde meg langt vekke frå diskusjonane på nbwiki. --Bep 14. januar 2009 kl. 23:07 (CET)

Eg har kontakta Norsk Tidend og spurt om dei kan ta eit intervju med oss her på Samfunnshuset. Håper på respons, og at de i så fall tar del i praten.

Bilde til Wikipedia[endre wikiteksten]

Her er det eit godt døme på korleis ein skal gå fram for å få bilde til Wikipedia: Torget: Bilder til Wikipedia - god anledning --KRISTAGAα-ω 13. januar 2009 kl. 12:20 (CET)

Save page (use preview first)[endre wikiteksten]

Meldingi i tittelen vert vist kvar gong ein anonym brukar endrar ei sida, men eg anar ikkje kor ho skal verta omsett. Eg har freista meg på MediaWiki:Common.js, men det hadde ingen effekt (tøming av mellomlageret hjelpte ikkje; og sjølv byting til ein nettlesar eg aldri nyttar meg av førte ingenstads). Eg omsette ei identisk melding 21. desember i fjor, so ho skal vera ute i omløp jamfør andre meldingar. --Harald Khan Ճ 13. januar 2009 kl. 16:34 (CET)

ctrl-f5 gjorde susen for meg (pt som ip-bruker). 80.203.32.235 13. januar 2009 kl. 19:29 (CET)
Jau, no fungerer det faktisk. Det må vel ha vore ei slags forseinking i databasen. --Harald Khan Ճ 13. januar 2009 kl. 20:34 (CET)

Eintal og fleirtal i organismegrupper[endre wikiteksten]

Det slo meg tidlegare i dag at nynorsk wikipedia ikkje har nokon eintydig praksis på om (naturlege) grupper av organismar over artsnivå skal omtalast i fleirtal eller eintal. Det burde me kanskje ha? Med dei betre organismegruppeartiklane våre som mal (t.d. manatar, den einaste offisielt gode artikkelen me har, men òg kvalar, humler, knelarnettvenger) har eg difor flytta ein del sider til fleirtalsform.

Bør dette innarbeidast i retningslinjene våre?--Gunnar 13. januar 2009 kl. 19:19 (CET)

Vi har hatt litt ymse praksis, som t.d. granslekta og bjørk, men graner og bjørker går like bra, og for mange slekter er det nok tilogmed det beste. Og i så fall ei god retningsline. --Knut 13. januar 2009 kl. 23:21 (CET)

GikiCLEF ... forsking på geografiske uttrykk i Wikipedia[endre wikiteksten]

... skjer her: http://www.linguateca.pt/GikiCLEF/. Norsk (bokmål og nynorsk) er med, noko desse språka ofte ikkje er i slike europeiske konkurransar. Trondtr 16. januar 2009 kl. 22:15 (CET).

Når skal ein verna sider?[endre wikiteksten]

Det har kome til usemja om kor vidt artikkelen nynorsk skal verta verna eller ikkje. Eg kopierer over teksten som eg har skrive på diskusjonssida til Anders:

Ofte kopierer me retningslinene rett over frå Engelsk wikipedia, der ein har gode høve til å utforma dei slik at dei vert gjennomførde. Viss du ser kva retningslinene der er, vil du sjå at krava for verning er nokso høge. Nynorsk har aldri vorten verna før, av di hæverk vel berre har kome i enkelttilfelle. Det har ikkje vore samanhengande vandalisme i artikkelen; og det kan gå månader mellom kvar endring i artikkelen. Soleis vil eg slettes ikkje rekna artikkelen som ein høgrisikoartikkel.

Innspel? Om me får opp ei vernesida kan me køyra gjennom slike tvistar enklare i framtida. --Harald Khan Ճ 19. januar 2009 kl. 16:57 (CET)

Heilt samd med den engelske teksten. For min del kan me gjerne setta han om til norsk og la detta vera vår politikk. --Ekko 19. januar 2009 kl. 17:40 (CET)
Dette er Nynorsk Wikipedia, ikkje Engelsk Wikipedia. Retningsliner vert tilpassa slik dei passar oss, ikkje slik dei passar engelsk Wikipedia, eller den einskilde. Retningsliner for Nynorsk Wikipedia finn du her. Som du ser finnes det ikkje særskilde retningsliner for verning av sider på nn. Er du ueinig i andre sine avgjersler, så startar du ein dialog om å lage slike retningsliner her på Samfunnshuset. Verningskrigar. og spreiing av diskusjonar skapar ikkje anne enn strid. Anders 19. januar 2009 kl. 17:59 (CET)
Forøvrig viser historikken til den artikkelen at den er gjenstand for gjentakande hærverk, ikkje noko midlertidig. Anders 19. januar 2009 kl. 18:21 (CET)
(redigeringskonflikt) No oppfattar eg Harald slik at han ynskjer retningsliner, og då er dette plassen. Eg oppfatta det slik at han tykte dei engelske var gode, det meiner i alle fall eg. Du var i din fulle rett til å verne sida, eg trur ikkje nokon er usamd i det. Om det var det beste å gjera kan ein jo ha ulike meiningar om. Praksis på dei fleste område her har jo kommi gradvis, etter kvart som folk er usamde og diskuterer. Og når nokon meiner det kan vera bra med retningsliner så kan me vel få det, på dette området òg? --Ekko 19. januar 2009 kl. 18:24 (CET)
Ja, eg ynskjer retningsliner. Eg ynskjer òg at verninga rundt nynorsk skal verta diskutert. Då eg og Anders er vidt ueinige, og me ikkje har retningsliner å visa til, ynskjer eg at ein kan ta ein generell debatt i plenum.
Sjølv tykkjer eg at vernefunksjonen er noko me alt i utgangspunktet har lite bruk for her, so lågt bidragsvolum so me har. På Engelsk Wikipedia freista eg å få verna artikkelen Camel, som vert vandalisert kvar dag, mest utan unntak. Men det gjekk ikkje gjennom. Det meiner eg er feil då det alt i alt sers ofte vert ståande tull i artikkelen, ja, mest dagleg.
På Nynorsk Wikipedia ser eg for meg to konkete tilfelle, sånn med ein gong, der det gjev meining å verna ei sida/ein artikkel:
 1. Ein eller fleire, relaterte elle urelaterte, vandal(ar) set seg føre, med a) låg frekvens over to til tre dagar b) høg frekvens på éin enkelt dag å gjera hærverk i éin enkelt artikkel
 2. Ei uoppretta sida vert oppretta om att og om att med tulleinnhald.
Elles ser eg ikkje heilt nytta. Då kunne ein like gjerne blokkera anonyme bidragsytarar frå alle sider, meiner eg i alle fall. Éi vandalismeendring i månaden kan me tåla å gjera om for endringsfridomen si skuld.--Harald Khan Ճ 19. januar 2009 kl. 19:01 (CET)
Konkret og godt framlegg. Vernekrig er aldri naudsynt - eg meiner alle administratorar bør kunne opne ein verna artikkel, mot å følgje med korleis det går. Vakthald er betre enn vern, men det er meir ressurskrevjande. Har vi få vaktmenn, kan sidevern vere naudsynt. Elles kan omsynet til personvernet gjere det naudsynt å verne artiklar som er utsette for folk som legg inn krenkjande meldingar. - Knut 19. januar 2009 kl. 19:31 (CET)
Medan ein snakkar om reglar på andre wikiar, på bokmål pleier ein å referere med den administratoren som tok avgjersla før ein omgjer blokkeringa/låsinga, avdi det er folkeskikk. Men her på nn skal ein vist vera ganske så selektiv i kva reglar ein vil fylgje... Anders 19. januar 2009 kl. 20:27 (CET)
Her diskuterer vi retningsliner, og i ein diskusjon bør takhøgda vere stor. --Knut 19. januar 2009 kl. 20:41 (CET)
Nynorsk er ein såpass viktig artikkel for Nynorsk Wikipedia, at det å låsa han neppe vil vera lurt. --Martin NH 19. januar 2009 kl. 20:49 (CET)
Til Anders: Eg tok hald i vanleg skikk på nn når det kjem til låsing; me har ikkje tradisjon for å låsa artiklar utanom tilfelle som eg har skissert over, det kjem fram av verneloggen. Når du likevel vel å halda fram med verninga, bør du komma med meir konkret argumentasjon om korfor me bør ha denne sida låst; når, slik som eg ser det, låsinga strir med reglar som enno ikkje er nedskrivne. At det i snitt éin gong i månaden kjem éi hærverksendring, kan eg ikkje skjøna at skal vera godt nok for låsing. I heile september og oktober månad i fjor var det ingen vandalisme der, til dømes.
Til Martin: Òg er det ein artikkel der vel ikkje skadar å oppmoda til innhaldsauke, om so i underartiklar. :-) --Harald Khan Ճ 19. januar 2009 kl. 20:53 (CET)
Eg er samd, vern bør nyttast i minst mulig grad. Martin NH 19. januar 2009 kl. 20:57 (CET)
Nynorsk er truleg den artikkelen som det oftast vert gjort hæverk i på nn. Om du ikkje er einig med meg kunne du skrive kvifor på brukarsida mi, så kunne eg ha gjeve eit meir utdjupande svar istaden. Artiklar på engelsk vert jo låst for anonyme heile tida. At hovudsida i mange år var utan vern, ser ein jo i ettertid at hærverket på nn har gått ned. Om folk vil bida til å gjere Nynorskartikkelen betre er det jo ikkje verre enn at ein registrerer seg. Anders 19. januar 2009 kl. 21:28 (CET)
Takhøgde??? Ein diskusjon er ein utveksling av meiningar gjennom ein dialog, ikkje handlingar! "Vernekrig er aldri naudsynt" skriv du. Stå for det du sjølv seier. Anders 19. januar 2009 kl. 21:34 (CET)
Ja, sånn for ettertida, eg er samd med deg i at ein kommentar på diskusjonssida til artikkelen eller vernaren hadde vore greit. Men me har i grunnen ikkje så mange reglar, ein del sedvane er her jo, men akkurat på dette området er det lite av det òg. --Ekko 19. januar 2009 kl. 22:06 (CET)
(Red. konflikt - til Anders:) Den forstod eg ikkje.
Eg forstår heller ikkje bakgrunnen for temperaturen i debatten. Vi er vel samde om at sidevern er ei naudløysing?
Dersom eg låsar ein artikkel, og du like etterpå opnar han, reknar eg med at du tar ansvar for opninga, og at du gjev meg ei melding om det. - Knut 19. januar 2009 kl. 22:13 (CET)

Aprilspøken frå 2006 på no-utgåva[endre wikiteksten]

I 2006 hadde me ein aprilspøk om «Wiki for trygd» på no-utgåva, og denne har vakt noko interesse. Etter ein intern diskusjon i Wikimedia Noreg så var det ein forståing for at slike bidrag var greie på dette prosjektet. Seinare er det reist spørsmål om dette er korrekt.

Eg meiner me bør sjå bort frå å ha nokon meining om betalte bidrag, og at det einaste me bør ha nokom meining om er om artikkelen er verifiserbar, objektiv og overheld våre andre krav. Vi bør spesielt væra varsame med å innføre krav som er umulig å følgje opp, slik som ein distinksjon mellom offentlig ansatte vs privat ansatte.

Det er nokon tidsfristar som Wikimedia Norge må overholde, og før den tid så må det lagast budsjetter og formulerast søknader, så det er ikkje meir enn ei snau veke eller så før det bør finnes ein klar konsensus. Om det må haldast avstemming så må dette setjast opp nokså raskt. Jeblad 21. januar 2009 kl. 04:52 (CET)

Heilt på line med det du skriv her. --Ekko 21. januar 2009 kl. 05:36 (CET)
Heilt einig med deg eg også, Jeblad. Vi har faktisk erfaring med betalte bidrag her, og det fungerte fint. --KRISTAGAα-ω 21. januar 2009 kl. 08:23 (CET)
500 kr for å skriva ein kort artikkel på 2 000-5 000 bytes er sikkert fint, men kvar vart det av det omsetjingsprogrammet som ein ei lita stund tala om å kjøpa inn til nokre? Det hadde vore ei investering det. Anders 23. januar 2009 kl. 23:09 (CET)

Lenking på hovudsida[endre wikiteksten]

Som eg skriv på Tinget nå [2] har wp bokmål litt tekst og lenke til oss øverst på hovudsida deira. Vi har ikkje det her bortsett frå interwikien. Det er eit mistilhøve her, og vi bør kanskje gjøra noe med det. --KRISTAGAα-ω 22. januar 2009 kl. 21:13 (CET)

Godt poeng, det har eg ikkje tenkt over. Det er vel berre å legge inn, om ein finn plass i den nye layouten. (men eg forsvarer ikkje dermed "særbehandling av nynorsk"-argumentet som enkelt(e) tek til orde for på nbwiki.) --Bep 22. januar 2009 kl. 22:25 (CET)

Eg foreslår at me legg det inn i denne bolken, omlag slik:

Wikipedia-logo-v2.svg    Om Wikipedia
VelkommenVelkommen
Grunnprinsipp Bullet blue.png Spørsmål og svar Bullet blue.png Hjelp Bullet blue.png Skriva Bullet blue.png Endra Bullet blue.png Arbeidskontoret Bullet blue.png Samfunnshuset Bullet blue.png Kontakt
Hjelp:SøkSøkehjelp

Søking Bullet blue.png Kategoriar Bullet blue.png Alle kategoriane Bullet blue.png Alle artiklane

Wikipedia er det største prosjektet til stiftinga Wikimedia. Oppslagsverket er fritt til å bruka her og elles. Det baserer seg i stor grad på dugnad, både når det gjeld skriving og retting, og du er velkommen til å delta. To av utgåvene er på norsk; denne nynorske wikipediaen og Wikipedia på bokmål og riksmål med meir enn 205 000 artiklar. Wikipedia finst også på samisk. Vertsmaskinane blir betalt for gjennom gåver, og me tek gjerne imot bidrag.

Ellers lenkjer me alltid til bokmål øverst i alle artiklar, noko som vart nedstemt på Tinget for omlag eit år sidan. Hogne 22. januar 2009 kl. 23:25 (CET)

Den var fin den. --Ekko 23. januar 2009 kl. 07:01 (CET)
Bør ein ikkje skrive «nordsamisk» i staden for «samisk»? --Kjetil_r 23. januar 2009 kl. 16:15 (CET)
Fiksa. --Harald Khan Ճ 23. januar 2009 kl. 17:36 (CET)

45000![endre wikiteksten]

Stadig nye høgder! Veit nokon koss ein kan legga inn ei slik melding oppe på alle sider, som informerer om at me nå har 45000 artiklar? Martin NH 23. januar 2009 kl. 19:35 (CET)

MediaWiki:Sitenotice --Harald Khan Ճ 23. januar 2009 kl. 19:55 (CET)

Avstemning: Prefiks for bokmål/riksmål[endre wikiteksten]

Den avgjørende avstemninga om prefiks for bokmål/riksmål starter natt til mandag og varer to uker. Den blir avholdt på :nb/no:Wikipedia:Avstemninger/Prefiks. - Soulkeeper 17. januar 2009 kl. 14:24 (CET)

Regelen for om ein er røystefør er:«Brukerkontoer som er opprettet og har hatt minst én redigering før 17. januar 2009, har stemmerett.» Altså, dei bidragsytarane på nn: som var registrete på no: og hadde redigert før i dag kan røyste der. --Ekko 17. januar 2009 kl. 14:36 (CET)

Etter en nylig redigering av Soulkeeper på lenka over, forstår jeg det sånn at det gjelder wikipedia uansett språk eller målform. --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 14:53 (CET)
Hvis ikke nynorskfolket kan stemme, vil det være umulig å hevde at avstemningen er avgjørende. Denne avstemningen må derfor vike fra standardkravet om at brukeren må ha hatt en konte på det prosjektet som avstemningen foregår på. Jeg håper ikke at noen henger seg opp i det, og lager en meningsløs diskusjon ut av det, men tiden får vise. - Soulkeeper 17. januar 2009 kl. 15:38 (CET)
Jepp, og som sagt menger nede, at man nå går bort fra dette understreker bare at avstemninga ikke kan anses å være bindende. Det ville den sjølsagt uansett ikke være, da dette er snakk om grunnleggende rettigheter som nynorskwikipedian har, men dette bare understreker dette. På den annen side er det sjølsagt fare for at man likevel får en situasjon der et flertall på bm-wikipedian sier nei til flytting. I såfall har man havna i en svært problematisk situasjon! --Oddeivind 26. januar 2009 kl. 21:08 (CET)
Avstemninga på bokmålwikipedian er utsatt ei uke på grunn av stor uenighet om avstemningas status o.a.. uenighet. --Oddeivind 18. januar 2009 kl. 11:37 (CET)

Artikkel i Digi[endre wikiteksten]

Det er ein liten notis om prefiks-debatten i Digi. Anders 26. januar 2009 kl. 19:23 (CET)

no - nb - nn[endre wikiteksten]

På Tinget diskuterer dei evt skifte av språkkoden no>nb. Vår meining har betydning for spørsmålet om deira bruk av språkkoden. Eg har ikkje meiningar om kva for namn andre skal bruke; for min del må dei gjerne ha no-namnet. Men eg synst ei rimeleg gjenyting kunne vere at sida www.wikipedia.no fekk tilsvarande utforming som www.wikipedia.dk. Vi skulle hatt eit omforeint syn på dette. --Knut 8. januar 2009 kl. 17:30 (CET)

Eg seier amen til innlegget over. --Ekko 8. januar 2009 kl. 17:41 (CET)
Amen frå denne kanten òg. --Martin NH 8. januar 2009 kl. 19:52 (CET)
'no' er ISO 639-1-l-koden (eller noko sånt) for norsk språk som ein heilskap; difor er det i Wikipedia-anda feil at nb får einerett på no, som høyrer til båe språka. At samisk då skal inn under 'no' vert feil slik sett, men jamført at 'no' òg er Noreg sitt toppdomenenamn gjever det meining. --Harald Khan Ճ 8. januar 2009 kl. 18:00 (CET)
Eg meiner det er uencyklopedisk at no: skal tyde berre bokmål(/riksmål) i Wikimedia-samanheng. Det er rett at dei prosjekta som er opne for innhald på både bokmål og nynorsk, som no.wikinews, no.wikibooks og no.wikisource (eg trur iallefall at dei er opne for nynorsk framleis), ligg på .no, men når prosjektet ikkje er ope for begge målformene er det ikkje lenger rett.
Det er òg med på å spreide og stadfeste for folk missoppfattinga at bokmål=norsk, medan at nynorsk er noko anna.
www.wikipedia.no er eigd av eit selskap utanfor Wikimedia-stiftinga og Wikimedia Noreg. Eg veit ikkje kor mykje kontroll Wikipedia (på bokmål) eigentleg har over domenet?
--Jorunn 8. januar 2009 kl. 19:33 (CET)
Det er riktig at domenet wikipedia.no ikke kontrolleres av Wikimedia Foundation, så det er ingen automatikk i at noe som skjer eller ikke skjer på Wikipedia vil føre til noen endring på wikipedia.no. Å blande disse kortene tror jeg vil føre til at diskusjonen blir unødig uoversiktlig uten å hjelpe den videre, så la oss ikke gå dit. (Uten at jeg vet noe om hva eller når, har jeg en magefølelse av at det vil åpnes for å kunne skje endringer med wikipedia.no i overskuelig fremtid, men det blir altså en annen prosess.) - Soulkeeper 8. januar 2009 kl. 20:23 (CET)
Tja, det er vel eit poeng at om ein no skal gjera endringar så er det greiast å få alt på plass i ein omgang. Å få ein felles .no-portal måtte vera viktigaste grunnen for å endre etter mi meining. --Ekko 8. januar 2009 kl. 20:37 (CET)
Mulig du blander litt mellom wikipedia.no (som vi ikke kan gjøre noe med akkurat nå) og no.wikipedia.org (kontrollert av Wikimedia Foundation). Jeg tror vi i denne omgang bør begrense oss til å diskutere sistnevntes eventuelle flytting til nb.wikipedia.org. Og selv om denne skulle bli flyttet, vil det ta lang tid før man kan begynne å bruke no.wikipedia.org til nye ting, fordi "alle" på Internett må få tid til å oppdatere lenkene sine først. - Soulkeeper 8. januar 2009 kl. 21:00 (CET)
Ein kan godt gjera endringar i fleire omgangar om ein veit kor ein vil. Men som sagt over, dette er ingen viktig sak for meg. --Ekko 8. januar 2009 kl. 21:16 (CET)

Dette har vore diskutert før, og eg trur nnwiki-brukarane er nokolunde samde i at den beste løysinga er at no: blir endra til nb: (og at ein kanskje etter ein overgangsperiode nyttar no: som ein slags norsk Wikipedia-portal). Eg ser av diskusjonen på nbwiki at nokre av brukarane der avventar ein konklusjon frå oss. Så kanskje me skulle ta ei røysting på dette for å gi eit klårt signal? --Bep 9. januar 2009 kl. 04:57 (CET)

Eg tykkjer det er ein god ide å flytta wp på bokmål/riksmål til .nb og med tida nytta .no som ein fellesportal. --Sigmundg 9. januar 2009 kl. 06:54 (CET)
Det mest korrekte er vel at prosjektet på bokmål/riksmål peker til nb og om gruppen bak Wikipedia på nynorsk krever det kan Wikipedia på bokmål/riksmål neppe motsette seg det. Men spørsmålet er hvor viktig det er og hvor mye det vil koste. Brion Vibber har allerede sagt at det er mulig, men ikke enkelt, det vil altså ta tid for de som drifter nettstedet. Et annet moment som Jeblad trekker frem er at Wikipedia på bokmål/riksmål vil miste Googlerank grunnet omleggingen, hvor mye det vil bety er vel vanskelig å si, men vi får rundt 50% av våre brukere via Google.
En slik omlegning vil altså koste ressurser (arbeidstid) fra våre fast ansatte i USA og det vil koste oss lesere, men kreves det fra Wikipedia på nynorsk at dette skal endres kan jeg vanskelig se at vi kan motsette oss kravet. Ulflarsen 9. januar 2009 kl. 07:20 (CET)
Dette med Google-rank er vel eit forbigåande problem? Om http://no.wikipedia.org ei stund framover vert omdirigert til http://nb.wikipedia.org (omvendt av slik det er no) skulle mykje vera løyst. Eg trur flytting vil tvinga seg fram i alle høve og at det beste er å få det overstått så fort som mulig. --Sigmundg 9. januar 2009 kl. 07:34 (CET)
Google-argumentet er det éinaste eg delvis kjøper her, men det blir berre for ein overgangsperiode. Eg meiner det er viktigare at me som leksika opptrer korrekt, då får me leve med at me mister nokre lesarar i nokre veker.
--Bep 9. januar 2009 kl. 07:58 (CET)
Til bruker Bep, du skriver at "det er viktigare at me som leksika opptrer korrekt, då får me leve med at me mister nokre lesarar i nokre veker". Om det er noen som mister lesere på dette så er det Wikipedia på bokmål/riksmål. Hvor mange vi eventuelt mister vet vi ikke. For min del er jeg mot å endre det jeg anser som en detalj (dvs at Wikipedia på bokmål/riksmål skifter fra no til nb) men dersom et flertall av bidragsyterne på Wikipedia på nynorsk krever det mener jeg vi ikke har noe valg. Det mest korrekte må være at Wikipedia på bokmål/riksmål benytter nb og vi ønsker å beholde et best mulig forhold til Wikipedia på nynorsk. Så igjen - jeg er klart mot en slik endring som jeg anser som en lite interessant detalj, men kreves det fra Wikipedia på nynorsk så får vi avfinne oss med det. Jeg understreker at dette selvfølgelig er min personlige oppfatning. Ulflarsen 9. januar 2009 kl. 11:36 (CET)
"Me" eller "vi" tyder i dette tilfellet Wikipedia, som eg og du er ein del av. Eg er norsk, skriv nokolunde godt på begge målføre, sjølv om eg i hovdsak bidreg her. --Bep 9. januar 2009 kl. 15:10 (CET)
Mi personlege meining er at ein felles portal er det absolutt mest fornuftige, men at adressa til nettidene er ein detalj. Der er eg samd med Ulf. Dei fleste skriv vek ikkje inn adressa like vel, men kjem hit via ein peikar frå Google eller liknande. Sia kjem dei frå eit bokmerke i nettlesaren sin. Når eg ser på debatten på :no trur eg heller ikkje dette framlegget har noko for seg. Her rotar me opp i så mykje grumsete haldningar og underleg konfliktstoff at det neppe er bryet verdt. Eg meiner ikkje at me skal rygge unna eit ordskifte med dei nynorskfientlege (som nok ikkje er mange, men dei lagar mykje bråk), men at me skal spare det til ein viktigare sak. At me har rett i prinsipp er udiskutabelt, men prisen for (kanskje) å få denne retten er alt for mykje ufred. --Ekko 9. januar 2009 kl. 12:13 (CET)
Eg hellar mot å vere samd med Ekko her. Dette er ikkje viktig nok. Men Max, 12-åringen frå Karlstad i Sverige som drog i gong denne diskusjonen, har skapt litt av ei røre på Tinget. Ein del av argumentasjonen der gjer meg sjeleglad over å vere her (m.a. hevdar nokre at nynorsk er eit språk som om rimeleg kort tid vil vere utrydda). --Bep 9. januar 2009 kl. 15:10 (CET)

Frå mi side er det heilt klart at å ha bokmålswikien på nb er den korrekte løysinga. Når det ikkje er noen sterke tekniske innvendingar mot flytting er det bare å gjøra det. Eg kjem ikkje til å kreve at dei endrar, men vil anbefale dei å gjøra det. Omdirigering frå no til nb er greit så lenge det ikkje blir permanent over uendeleg mange år. Omdirigering frå nb til no som det er nå er ikkje så greit fordi at det impliserer at bokmål er norsk, men at nynorsk ikkje er norsk. Det er der problemet ligg, og temaet kjem til å bli tatt opp på nytt og på nytt. --KRISTAGAα-ω 9. januar 2009 kl. 15:28 (CET)

Det burde vere Wikimedia-samfunnet (på meta:) som avgjer kor wikiane skal liggje, ikkje Wikipedia på nynorsk og/eller Wikipedia på bokmål åleine. Dette gjeld i høgste grad heile Wikimedia-samfunnet. Det ville verte hoppgale om nn.wikipedia skulle avgjere dette slik Ulf Larsen seier me skal. Og ikkje kan dei bestemme det på nb/no.wikipedia heller, sjølv om dei hadde vilja flytte av eige innskot og lyst hadde dei ikkje fått avgjere det åleine. For endringane i systemet vil kome alle mogleg andre stader enn på det som no heiter no.wikipedia. Der kjem det knapt til å merkast, medan det venteleg er minst 150 000 interwikilenkjer berre på en.wikipedia som må endrast før det er tomt for no.wikipedia-interwikiar der. Og so er det over 250 andre Wikipediar, berre interwiki-delen av flyttesjauen vil truleg føre til milliontals endringar, alle på heilt andre stader enn på no.wikipedia. (No er ikkje endringar av interwiki-lenkjer noko som burde vere noko gjere seg særleg stor sut at, sjølv ikkje millionvis av dei, for på det området er det eit svært velfungerande nett av hardt arbeidande interwikibotoperatørar som allereide i årevis har gjort interwikiane til ei av dei mest velfungerande sidene ved wiki-samarbeidet, og dei kjem til å fikse dette òg.) --Jorunn 9. januar 2009 kl. 15:46 (CET)

Framlegg, fremma både på Wikipedia på nynorsk og Wikipedia på bokmål/riksmål: me lar drøftinga om språkkode ligge. Så vidt eg kan sjå er det ingen maktpåliggande grunn for å ta opp eller avgjera dette no. Spørsmålet om ein eventuell felles portal eller andre formar for samarbeide for å styrke Wikipedia generelt og Wikipedia på norsk spesielt kan me drøfte uavhengig av språkkode-spørsmålet. Skal me drøfte språkkode-spørsmålet vil saka truleg vera tent med at den som kjem med framlegg har klargjort både dei tekniske spørsmåla og sjølve problemstillinga først. --Ekko 9. januar 2009 kl. 15:52 (CET)

Eg trur dette spørsmålet kjem til å verta fremma med jamne mellomrom fromover og at det til slutt vert til at bokmåls-WP flyttar til .nb. Etter mi meining ville det vera betre å ta avgjera snøggast råd, men setta av god tid til omlegginga. Det er ingen ting å tena på å utsetta det. --Sigmundg 9. januar 2009 kl. 15:59 (CET)
Samd med Jorunn, dette er ein sak for Wikimedia (dei bør ha eit ansvar for å gjere ting rett), og me skal ikkje trenge å ha sut for dei tekniske problemstillingane (noko graps vil vel falle på nbwiki/nnwiki). Nokon kan kanskje kome med eit forslag om flytting her: Meta:Meta:Proposed_page_moves. Og ei flytting blir ikkje noko enklare om 5 år ... --Bep 9. januar 2009 kl. 16:13 (CET)
Til Jorunn, det jeg skrev var: "En slik omlegning vil altså koste ressurser (arbeidstid) fra våre fast ansatte i USA og det vil koste oss lesere, men kreves det fra Wikipedia på nynorsk at dette skal endres kan jeg vanskelig se at vi kan motsette oss kravet". Men la oss tenke oss at nynorskwiki blir enig seg imellom å kreve bokmål/riksmål over til nb, fordi det er mest korrekt og at bokmål/riksmål sier nei, hva så? Jeg vil ta anta at nynorskwiki vil ta det videre med Wikimedia Foundation, som vil avgjøre saken ihht ISO 639, som vil gi en klar seier til nynorskwiki. I et slikt perspektiv så mener jeg at jeg har grunnlag for det jeg hevder, dvs at vi vanskelig kan motsette oss kravet. En annen sak er hvor gunstig det er - selv er jeg mot, fordi jeg mener en oppnår minimalt ved en endring, samtidig som det vil kreve en god del, lenker og bokmerker brytes og slikt tar tid for brukerne å få på plass. Ulflarsen 9. januar 2009 kl. 17:00 (CET)

Dette er to diskusjonar:

 1. Bør no endre namn til nb?
 2. Skal nn krevje at no endrar namn til nb?

Det fyrste spørsmålet diskuterer vi best på Tinget, men vi kan godt diskutere det her, òg. Det andre spørsmålet må vi diskutere her.
Mitt svar er nei, vi bør ikkje krevje namneskifte. Det er ikkje noko godt utgangspunkt for vidare samarbeid om vi har kravd noko som gjev problem til nowiki, dersom det ikkje er svært viktig for oss at endringa vert gjenomført.
Så håper eg at no/nb til gjengjeld er meir kreativt imøtekommande når det gjeld etablering av ein felles søkeportal. - Knut 9. januar 2009 kl. 17:00 (CET)

Eg kan ikkje sjå at me som vanlege brukarar her på nn skal kunne krevje noko som helst, det må bli ei tilråding i den eine eller andre retninga. Kan nokon formulere ei avstemming, slik at me kan få denne saka ut av verda (for denne gongen)? --Bep 9. januar 2009 kl. 17:22 (CET)
Igjen, Knut sa det bra. Til Bep, me treng kanskje ikkje det. Me berre stoppar her og no, og so, om ei tid, kan me drøse litt om kva og korleis rundt felles søk i dei to wikiane på norsk. --Ekko 9. januar 2009 kl. 21:38 (CET)

Eg har tenkt litt på dette, og skreiv eit innlegg på tinget, som eg òg legg inn her:

Problemet er at dei fleste mennene og kvinnene i gata ikkje veit at Nynorsk Wikipedia finst. Problemet treng, som Bruker:V85 skriv, ikkje vere vanskelig å løysa:
Ei lita melding på toppen av artikkelen på Wikipedia på bokmål, om at ein artikkel med same namn finst på nynorsk (dersom det finst ein slik artikkel på nn).
Flytting til nb fører til store problem med mellom anna iw-lenker, og er tydeligvis meir strev enn det gagnar. Dessutan kan det fint forsvarast å ha språkkoden no når ein har ei lenke til nynorskartikkelen (om han finst) øvst i artikkelen.

--Martin NH 9. januar 2009 kl. 20:45 (CET)

Ei flytting fører ikkje til nokre store problem, det er berre tullball. Den tekniske flyttinga er gjort på eit par minuttar, så er det ein overgangsperiode på nokre veker (der det frå brukaren sitt synspunkt framstår som normalt) der bottane gjer jobben med resten. Eg har sagt det før og seier det på ny: Eg blir litt oppgitt over å følgje diskusjonen på Tinget: No forstår eg betre tankegangen med å dele inn eit demokrati i mindre forvaltningseiningar. So mange kokkar av ymse slag som det er på bmwiki, kjem dei aldri til å semjast kring slike spørsmål. --Bep 9. januar 2009 kl. 21:38 (CET)
Språkkodane burde brukast konsekvent overalt, og ikkje berre i domenenavn. Somme bokmålsskribentar meiner visst dei må vente å sjå om nynorskwikipediafolket krevjer/tilrår dette, så eg oppmodar dykk alle om å vedta noko i den lei. Eg har vel ikkje stemmerett enno(?).--Gamlevegen 10. januar 2009 kl. 00:11 (CET) Jadå, eg ser trykkfeila og skrivefeila mine! --Gamlevegen 10. januar 2009 kl. 00:20 (CET)

Om WP på bokmål vart flytta ville det kanskje verta færre slike tilfelle: [3] --Sigmundg 10. januar 2009 kl. 12:50 (CET)

Eg trur no neppe at no:kategori:administratorer er meint for oss nynorskfolket, ;) men seier ein noko vert ein jo stempla som troll og hevdar at (det er) ME (som) er ute etter ein språkkrangel. Etter eit hærverk på administratormalen deira endra dei no då på teksta der, men slikt burde dei jo ha fiksa alt den gongen dei kom hit og hevda at bokmålswikipediaen for NN si skuld liksom hadde slutta å kalle seg "den norske". Anders 11. januar 2009 kl. 16:21 (CET)

Jon Harald Søby skreiv akkurat eit veldig godt innlegg om dette problemet: Tinget: Oppklaring av noen misforståelser (Jhs sin mening om disse). --KRISTAGAα-ω 10. januar 2009 kl. 17:25 (CET)

Jeg skriver sjøl på bokmålwikipediaen og i liten grad på nynorsk, på grunn av dårlige nynorskkunnskaper. Men jeg reagerer på at nynorsk og samisk blir diskriminert her. Både bokmål, nynorsk og samisk er offisielle språk i Norge. Det blir defor helt feil å bruke no, Norges toppdomenenivå for bokmålwikipediaen. Det kan da heller ikke være tvil om hvilke av nynorsk og bokmål som er mest norsk i sitt opphav. --Oddeivind 14. januar 2009 kl. 21:57 (CET)

Avstemming[endre wikiteksten]

Dette er ei avstemming som går ut på om Wikipedia på bokmål og riksmål bør bytte språkkode frå no til nb eller ikkje. Med denne avstemminga forsøkjer vi på ingen måte å framtvinge ei løysing, men vil i staden vere ei tilråding frå Wikipedia på nynorsk, slik det har kome ynskje om frå enkelte brukarar.

Nei, dette vil eg protestera mot! Eg har kommi med eit framlegg tidlegare om at me legg denne debatten daud, no. Knut har vel også sagt at dette spørmålet ikkje først og fremst høyrer heime her. Skal du på død og liv ha ei avstemming må temaet vera om me skal ha ei avstemming. --Ekko 10. januar 2009 kl. 00:49 (CET)
Dessutan er avstemmingsgrunnlaget feil. Dette vil ikkje vera ei tilråding frå Wikipedia på nynorsk, men frå dei som måtte stemme ja. Og den diskusjonen kan dere ta på bokmålswikipediaen om de kjenner at de må. --Ekko 10. januar 2009 kl. 01:03 (CET)
1. Eg har skrive meg inn under ja, men meiner at det ikkje skal vera noen tilråding til dei på bokmål, men bare ei oversikt over kva vi meiner om saka. Det beste hadde vore om vi fyrst hadde ei røysting om vi i det heile tatt skulle røyste over dette emnet som Ekko seier.
2. Debatten må få lov til å gå så lenge han er i ordentlege former, og innlegga blir skrive med folkeskikk. På Tinget på bokmål er det noen av innlegga som ikkje held seg til det, men her ser det bra ut foreløpig. Viss diskusjonen får gå er det muleg å skrive av seg litt frustrasjon au, kjekt å få ut litt damp (så lenge det skjer i ordna former). --KRISTAGAα-ω 10. januar 2009 kl. 01:04 (CET)
Det er (minst) éin fordel for oss ved at nbwp brukar no:; den at nn: vert sortert framfor no: i iw-lenkjene. Likevel meiner eg no bør flyttast til nb, både dei og vi bør gjere det som er rett. Det trur eg vi alle er samde om, utan avrøysting. Eg er skeptisk til å røyste før eg veit korleis resultatet vil bli tolka og brukt. Elles skal eg ikkje gjenta meg sjølv. --Knut 10. januar 2009 kl. 08:44 (CET)
Kva med ei avrøysting for om me skal røyste for eller i mot om me skal røyste for eller i mot å røyste for... Ekko, ei slik røysting vil aldri bli noko anna enn eit mål av "temperaturen" her på nnwiki, ein indikasjon på kva me meiner. Og Ekko, ditt framlegg om å legge debatten daud er berre eitt innlegg i, ja, debatten. --Bep 10. januar 2009 kl. 08:51 (CET)
Der vi eg gje Bep rett, men det kjennest for meg formålslaust å røyste her over om bokmålswiki bør følgje spllereglane. Dei gjer mykje rart på nbwp, og det kan ha samanheng med det Bep påpekte ovanfor (9.01. kl. 21:38). Avrøystingar er berre i somme høve egna til å finne fram til gode løysingar, og i avrøystinga Bep gjer framlegg om her (10.01. kl 08:51), røyster eg nei : ) --Knut 10. januar 2009 kl. 09:23 (CET)
Eg gjev mi røyst for å syna at det finst dei her på 'nn' som ynskjer at dette skal verta ordna opp i. --Harald Khan Ճ 10. januar 2009 kl. 11:06 (CET)

No er me ingen organisasjon, men... God organisasjonsskikk vil vera at ein først syt for eit tydeleg røystegrunnlag. Deretter set ein opp ein voteringsorden kor dei mest ulike forslaga blir sett opp mot kvarandre. Då kan ein få noko slik

 1. Skal me ha ei felles meining om kva Wikipedia på bokmål og riksmål skal ha for prefiks? For/mot
 2. Dersom 1 vert For, kva skal denne meininga vera?

Å hoppe over både ordskiftet og røystinga i punkt 1. verkar ikkje bra. Og kva har de tenkt å nytte resultatet til? Gå på bokmålswiki og skrive «Me sju meiner de skal skifte prefiks»? Kva godt, ut over å sleppe ut damp og markera eit poeng, kan dette gjera? Kva dårleg kan det gjera? Kva godt kan det stå i vegen for? --Ekko 10. januar 2009 kl. 11:21 (CET)

No er denne avrøystinga i gang, sjølv om ho kanskje kom litt tidleg. Eg ser som sagt lite nytte i avrøystinga, men debatten om avrøystinga må vi kanskje leggje død for å komme vidare. Vi kan kanskje bruke resultatet til å slå fast at nær alle på nnwp meiner reglane om språkkodar òg gjeld no/nb. Så må vi vidare tenke på kva vi skal bruke denne semja til, slik Ekko spør her. Det er stor fare for å bli misforstått. --Knut 10. januar 2009 kl. 11:38 (CET)
Grunnen til at eg sette i gang ei avstemming var at eg tenkte på det sjølv, og at denne kommentaren kom frå Bep: «Kan nokon formulere ei avstemming, slik at me kan få denne saka ut av verda (for denne gongen)?» Viss det ikkje er stemning for det i det heile teke, kan vi sjølvsagt fjerne heile greia. --EIRIK\diskusjon 10. januar 2009 kl. 11:58 (CET)
I eit demokratisk samfunn kan ein ikkje avlysa ei avstemming etter at velgarane har teke til å stemma. --Sigmundg 10. januar 2009 kl. 12:05 (CET)
Det er rett det. Men ein kan òg peike på at grunnlaget er feil og avstemminga meiningslaus og den beste meldinga gjev ein ved ikkje å stemme. --Ekko 10. januar 2009 kl. 12:23 (CET)
Snodig argumentasjon. Kall det ei avrøysting, meiningsmåling, kall det kva du vil, men meiningslaus er ho ikkje. Eg med fleire har signalisert mi meining i ei problemstilling som for meg framstår som rimeleg binær. --Bep 10. januar 2009 kl. 15:49 (CET)
No har eg endra meining, elendet har kome så langt at det vel ikkje er mogeleg å lage meire bråk uansett. Eg er òg samd i at det kom ein særs god oppsummering av sakstilhøva på :nb. Eg trur då me skal spesifisera røystegrunnlaget noko, framlegg her og på bokmålswikipediaen:

Me røyster samstundes på dei to wikipediaene, og ber folk om berre å røyste den eine staden. Me røyster ja/nei til: no.wikipedia.org endrar domene til nb.wikipedia.org. Språkkoden blir endra svarande til dette. Avrøystinga går som ei oppmoding til Wikimedia Meta. Er dette er grei forståing av røystegrunnlaget? --Ekko 10. januar 2009 kl. 20:31 (CET)

Jau...men eg lurer på om det ikkje kunne vera noko i å få fleire enn Jon Harald Søby frå språkkommiteen til Wikimedia inn på banen, eller eventuelt andre opppe i systemet som kan ha noko å seia her. Eg meiner at dette er noko som burde vera styrt sentralt, visse vilkår må jo vera oppfylte for at ein skal få oppretta ein wikipedia. Visseleg har me rett, og då ville det vera dumt å tapa. --Harald Khan Ճ 10. januar 2009 kl. 22:50 (CET)
Hva som skjer på nowiki avgjøres på no:Tinget som er nowikis høyeste «organ». En avstemning her vil kun være et innspill til en avgjørelse om saken på nowiki om ikke det er konsensus for noe annet på no:Tinget. Altså vil en felles opptelling være helt uaktuelt på tvers. Skal en avgjøresle tas over no:Tinget er nok meta eller WF stedet. Nsaa 11. januar 2009 kl. 00:37 (CET)
Nå har du nok misforstått kva eg meinte. Korkje den eine eller den andre wikipediaen kan ta noko avgjersle for den andre. Uansett har heller ikkje Tinget/Samfunnshuset nokon avgjerande myndigheit. Dersom du les mitt framlegg ein gong til vil du sjå at innhaldet er at brukarane begge stader kjem med sitt innspel nettopp til Meta. --Ekko 11. januar 2009 kl. 01:38 (CET)

Forøvrig: har du teke fanden på nakken, må du bere han fram. Me bør ha ein avslutning på dette, ein framdriftsplan. Bok- og riksmålsfolket har ikkje akkurat gripe framlegget mitt om ei omrøysting der. Difor bør me ha ein siste dato for omrøystinga vår, eg foreslår torsdag morgon klokka ni, og at ein som forstår seg på slikt legg fram saka på Meta etter det, med vårt ønske om reorganisering av språkprefiksa. --Ekko 11. januar 2009 kl. 11:46 (CET)

Røystefrist torsdag 15.01.09 kl 0900 CET og røysterett for alle brukarar med bidrag på nynorsk, registrert her før 8. januar, må vere ein grei regel. Vi får tru nb-folket òg ser seg tente med å følgje dei internasjonale språkkodane, og skiftar frå no: til nb:. Men no er eg over i det hypotetiske, vi får ta ein diskusjon når vi veit kva nbwp meiner.-Knut 11. januar 2009 kl. 13:08 (CET)

Forkaste opp mot en million eksterne lenker? Vedt dere hva dere egentlig stemmer over her? Se no:Wikipedia:Tinget#Skal_vi_forkaste_opp_mot_1.C2.A0300.C2.A0000_eksterne_lenker.3F. Nsaa 11. januar 2009 kl. 23:16 (CET)

Om so 'no' for evig tid måtte omdirigera til 'nb', ville det enno vore betre enn at det ligg ein wiki på 'no'. :-) Dessutan ser det ut til å vera usemja om kor vidt ei flytting vil få utslag på siderangeringa. --Harald Khan Ճ 12. januar 2009 kl. 09:31 (CET)
Å tru på ein konklusjon i debatten som går på Tinget no er som å tru at julenissen skulle vinne i lotto 14 veker på rad. Det enkelte personar driv med der er rein utmattingstaktikk. --Bep 12. januar 2009 kl. 12:09 (CET)

Ja, Wikipedia på bokmål og riksmål bør verte flytta til språkkoden «nb» [Norsk (bokmål)][endre wikiteksten]

 • EIRIK\diskusjon 10. januar 2009 kl. 00:26 (CET)
 • --Bep 10. januar 2009 kl. 00:40 (CET),
 • --KRISTAGAα-ω 10. januar 2009 kl. 00:53 (CET) Utan tvil nå. --KRISTAGAα-ω
 • --Gamlevegen 10. januar 2009 kl. 01:35 (CET)
 • --Sigmundg 10. januar 2009 kl. 06:22 (CET)
 • --Harald Khan Ճ 10. januar 2009 kl. 10:49 (CET)
 • --Gunnar 10. januar 2009 kl. 12:17 (CET)
 • --Ranveig 10. januar 2009 kl. 13:36 (CET)
 • Etter å ha lest Jon Harald Søby sitt innlegg på bokmålswikien. --Martin NH 10. januar 2009 kl. 17:42 (CET)
 • --Andreasv 10. januar 2009 kl. 19:57 (CET)
 • --Knut 11. januar 2009 kl. 01:44 (CET) viser elles til de eg har skrive ovanfor
 • --Ekko 11. januar 2009 kl. 01:46 (CET) Med den presiseringa eg la til over
 • --Frokor 11. januar 2009 kl. 12:17 (CET)
 • --Anders 11. januar 2009 kl. 16:22 (CET)
 • --Roar 11. januar 2009 kl. 23:20 (CET)
 • --Kjetil_r 12. januar 2009 kl. 14:21 (CET)
 • --ZorroIII 12. januar 2009 kl. 17:56 (CET)
 • --Jorunn 13. januar 2009 kl. 04:26 (CET)
 • ----Krekling 13. januar 2009 kl. 12:29 (CET) (Men kanskje riksmål skal få ei eiga underinndeling, slik som nn\høgnorsk? )
 • -----Oddeivind 14. januar 2009 kl. 21:49 (CET) (støtter forslaget over)
 • Soulkeeper 13. januar 2009 kl. 16:00 (CET)
 • --Guttorm 26. januar 2009 kl. 15:26 (CET) Fristen gikk ut 15. januar. --KRISTAGAα-ω 26. januar 2009 kl. 15:38 (CET)

Nei, Wikipedia på bokmål og riksmål bør liggje på språkkoden «no» [Norsk], slik han gjer i dag[endre wikiteksten]

 • Siden no.wiki-brukere også kommer hit for å stemme gjør jeg det også. — H92 (d · b · no) 14. januar 2009 kl. 21:33 (CET)
 • V85 15. januar 2009 kl. 09:54 (CET)Fristen var klokka 09:00 (CET) --Ekko 15. januar 2009 kl. 10:32 (CET)
 • --Ezzex 18. januar 2009 kl. 16:47 (CET) Fristen har gått ut. --Martin NH 18. januar 2009 kl. 20:31 (CET)

Eg vil ikkje stemma over dette[endre wikiteksten]

Slutt[endre wikiteksten]

Og då er meiningsmålinga slutt. 21 for, 1 mot. Nokon (Jorunn, meg, Knut, andre?) tek saka opp på Meta --Ekko 15. januar 2009 kl. 09:58 (CET)

Åssen fungerer dette med meta? Blir det informert både på nb og nn om avstemninger? Jeg har ikke satt meg særlig inn i det der? Åssen sørger man for at det ikke blir bare en liten klikk av innviede som deltar? Hva er egentlig metawiki? Er det artikler der? Har ikke helt skjønt det der. Er det et slags "overting"? --Oddeivind 15. januar 2009 kl. 22:21 (CET)
No fremjer eg, eller andre frå nn: denne saken på Meta (akkurat korleis held eg på å finne ut av). Om dei (språkkommiteen til Wikimedia) så legg han ut for avstemming eller berre tek ei avgjersle sjølv veit eg ikkje, truleg det siste. Altså ei avgjersle svarande til den dei tek når spørsmålet er om eit språk skal få ei Wikipedia-utgåve eller ikkje. «Avstemminga» vår her blir då ikkje ei avgjersle i saken, men eit synspunkt frå dei som valde å ha ei mening. --Ekko 16. januar 2009 kl. 08:51 (CET)
Hvem er med i denne språkkomiteen? Er den internasjonalt sammensatt? Det siste ville kanskje ikke være så dumt, da de i så fall kanskje kan se saken mer prinsipielt uten forutinntatte meninger. Siden dette er en sak som dreier seg om mindretallets stilling og rettigheter så kan det være problematisk med en avstemning der flertallet av norske wikipedianere deltar, sjøl om nok mange på bokmålwikipedian, meg sjøl inkludert, støtter flytting til nb. --Oddeivind 16. januar 2009 kl. 10:25 (CET)

Då viste det seg at me er noko seint ute (13 månader faktisk), denne saken er allereie meldt til Bugzilla som sak 12317. Folk kan jo logge inn der og sjå om ei stemme til får fart på ting. --Ekko 16. januar 2009 kl. 22:59 (CET)

Den sida der skjønte jeg minimalt av. Åssen stemmer jeg der (og da altså for flytting til nb (jeg vil nødig ved en misforståelse stemme mot...)). --Oddeivind 16. januar 2009 kl. 23:08 (CET)
Trur eg skjønte like lite. Har nettopp registrert meg på Meta, og så får eg høyre om bugzilla..... --Knut 16. januar 2009 kl. 23:16 (CET)
Det er alt for mange slike særwiki-greier som den jevne wikipedianer ikkje veit om. Det fører til at bare ein liten klikk deltek. Eg har såvidt fått med meg at det er noko som heter meta eg også. Ja, meta, det er skanwiki på commons, ikkje sant? Eller roter eg no? Det er så mange forskjellige nettstader at det går litt rundt for meg. --Oddeivind 16. januar 2009 kl. 23:25 (CET)
Eg skreiv ein kommentar der og posta den. Men eg veit ikkje om det er ein stemme eller berre ein kommentar. --Oddeivind 16. januar 2009 kl. 23:35 (CET)
Meta er ei samkøyring mellom alle WikiMedia-prosjekta. Bugzilla er staden for endringar i programvara som mellom anna Wikipedia nyttar; det er til dømes der ein ber om å få oppretta eit visst namnerom (her er førespurnaden om å få oppretta 'tema'-namnerommet her på nn). Feilrapporteringa til Jon HS er noko gamal, so om ein får gjennom noko der veit eg ingenting om. Eg har i alle fall røysta på feilrapporteringa (nede til høgre, krev innlogging. røysting der er for å merksemd til ei rapportering, meiner eg; og ikkje 'ja' og 'nei'). --Harald Khan Ճ 16. januar 2009 kl. 23:41 (CET)
Men enten man tar det opp her eller der eller noen annet sted, så bør noe gjøres. Ellers drar det bare ut og status quo opprettholdes. Dagens situasjon er uholdbar, da den diskriminerer mot et skriftspråk som faktisk har offisiell status i landet! Saker som har med mindretallsrettigheter bør ikke bare trekke ut i evigheter! --Oddeivind 16. januar 2009 kl. 23:47 (CET)
Det stemmer. Eg meiner at dette ikkje er noko som det skal det skal verta røysta om, men ei prinsippsak der det finst klåre retningsliner å gå etter. Om ikkje noko skjer no, etlar eg meg ikkje å gløyma saka; men ta ho vidare i systemet til ein kan få gjennomslag. Noko tolmod kan ein likevel ha. :-) --Harald Khan Ճ 16. januar 2009 kl. 23:59 (CET)
Men på Tinget på bokmål foreslår du at det stemmes der? Jeg hadde opprinnelig også en forespørsel om avstemning, men er blitt mer usikker på om det er riktig, da det er problemer med å ta majoritetsavgjørelser på saker som dreier seg om mindretallets rettigheter. --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 00:13 (CET)
Ja; om me kan få gjennom domeneendringa der vert vel jobben enklare. Samstundes er det me som har retningslinene på vår sida, slik at eit tap der kanskje vil ha mindre å seia enn ein siger. --Harald Khan Ճ 17. januar 2009 kl. 11:16 (CET)
Det ser ut til at det blir en avstemning om dette på bokmålwikipedian. Avstemninga starter på mandag. Jeg er enig i at den avstemninga må anses som rådgivende, slik avstemninga her på nn.wikipedia.org var det. --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 12:05 (CET)
Det virker som om avstemninga på nb.wikipedia legges ut som bindende. Jeg forstår det de skriver der sånn. Men dersom det du skriver om at nn har retningslinjene på sin side, så bør man kanskje gjøre Tinget på nb.wikipedia oppmerksom på dette, så det ikke blir masse protester og klager dersom det skulle bli flertall for status quo der, mens man i etterkant likevel flytta. Jeg oppfatter det slik at avstemninga må nb må anses som rådgivende, ikke bindende. Er det også din oppfatning, Harald Khan? --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 14:00 (CET)

Dette har ingenting med å vere for seint ut eller ikkje. Det er ei mengd bugzilla-rapportar om liknande emne, som har lege i bakevja m.a. fordi det har vore teknisk vanskeleg å løyse det, og slike endringar må jo besluttast av ein eller annan før dei kan gjennomførast. Når det no har vorte aktuelt att er det fordi nokre hjå Mediawiki har funne litt tid til oppgåva. Sjå her: http://lists.wikimedia.org/pipermail/foundation-l/2008-November/047554.html . Eg har ein bugzilla-konto (om eg minnest passordet), og skal sjå om eg ikkje greier å kople desse bug'ana. --Bep 16. januar 2009 kl. 23:52 (CET)

Nå har Jon Harald Søby skrivi en kommentar som jeg har inntrykk av at betyr at det et år gamle forslaget på bugzilla gjelder noe annet. Jeg er usikker på om jeg forsto hva han mente, men jeg regner med at han kommer med ei utdypning. --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 00:19 (CET) (nå bekrefta av JHS, se under.

NB! Angående Bugzilla sak 12317, så melder Jon Harald Søby der at den saken ikke dreier seg om flytting av no.wikipedia.org til nb.wikipdia.org. Det dreier seg om noe annet (som jeg ikke forsto noe av). Dersom saken skal løses der må det altså fremmes som en ny sak. Men hva med dette meta? Jeg aner ikke hvor det er riktig å løses saken, men saken er tydeligvis ennå ikke tatt opp, virker det som). --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 11:44 (CET)

Det er klart at når denne saka har kommi så langt så må me prøve å drive han til endes, elles ligg han berre her og gneg. Så vidt eg kan skjøna må nokon (eg? Bep?) opprette ein ny bug på bugzilla og så gjera Brion (som tek tak i fleire liknande saker) merksam på at så har skjedd. Truleg bør me òg gjere merksam på dette på epostlista Foundation-l. Eg har freista å få hjelp hos nokre eg trur veit meir om slikt, utan å få noko svar på epostar. Om nokon andre kjenner for å drive dette framover blir eg glad, om ikkje tar eg saka. --Ekko 17. januar 2009 kl. 12:07 (CET)

Det viktigste er at noen gjør det. Du kan jo han henvende deg til Bep på brukersida, så blir dere enig dere i mellom, sånn at en av dere gjør det. --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 12:19 (CET)

No starta endeleg ei avstemming på den andre wikipediaen avstemming. Difor ligg ein vel best på vêret fram til den er ferdig. --Ekko 17. januar 2009 kl. 14:07 (CET)

Ja, men skal denne avstemninga anses som bindende eller rådgivende? Jeg forstår det Harald Khan skriver over som at nn.wikipedia.org har retningslinjene på sin side. Men det virker som om de på nb.wikipedia oppfatter avstemninga som bindende. Har du noen kommentar til dette? --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 14:13 (CET)

Jeg har nå tatt opp spørsmålet om avstemninga på bokmålwikipedian er bindende eller rådgivende i diskusjonen på avstemningssida som er nevnt over. --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 15:01 (CET)

Har nokon drøfta framgangsmåten her med Brion på Meta?
Det var han som var grunnen til at dette starte opp initielt. Hogne 18. januar 2009 kl. 01:37 (CET)

Vår avrøysting er ei tilråing. Dersom no/nb greier å organsere ei avrøysting der, bør vi vurdere å forlengje røystefristen vår. Uavhengig av den vurderinga: Dei som er aktive på begge wikiene, bør kunne røyste begge stadene. --Knut 18. januar 2009 kl. 15:19 (CET)

Jeg mener at nynorsk wikipedia har samme rett til domenet no.wikipedia.org og at bokmålwikipedia ikke har noen myndighet til å overkjøre et krav om lik rett til domenet fra nynorskhold. Avstemninga her må derfor anses for å være bindende (og avslutta). --Oddeivind 19. januar 2009 kl. 15:03 (CET)
Du snakker om overkjøring? Det er selvsigende at det er uaktuelt at denne avstemningen skulle være bindende. — H92 (d · b · no) 20. januar 2009 kl. 22:41 (CET)
Ja, bokmålwikipedian har sjølsagt ikke rett til å frata nynorskwikipedian noe de har samme rett til som bokmålwikipedian. --Oddeivind 21. januar 2009 kl. 07:54 (CET)

Kommentarar[endre wikiteksten]

Til Krekling: Riksmål bør ikke få en underinndeling som Hn/-greiene. RIksmål og bokmål er nemlig likt nok til å gå om hverandre. — H92 (d · b · no) 14. januar 2009 kl. 21:33 (CET)

Og uansett er det dei på nb.wiki som må bestemme det, det har ikkje vi noe med. nb/no derimot har vi noe med, og da kan vi seie meiningane våre her. --KRISTAGAα-ω 14. januar 2009 kl. 21:55 (CET)
Dei kjem aldri til å kome til eining der, når nivået ligg der det ligg hjå somme. Det beste er å bringe dette fram for meta, så får koma til eining der Anders 14. januar 2009 kl. 22:43 (CET)
Problemet med "meta" er vel at det bare er en liten klikk som bruker det. Jeg har ikke helt skjønt dette metaprosjektet og hva det dreier seg om. --Oddeivind 14. januar 2009 kl. 22:51 (CET)
Dette var mest eit forsøk på å spre informasjon om ulike løysingar: Det er ei ordning her der entusiastar for høgnorsk kan legge inn eigne artiklar oppå nynorskartikkelen (eller der den skulle vere), med ei lenkje frå den eine artikkelen til den andre. Ein tvilling på ein måte, so slepp ein å krangle om kva bokstavending hokjønnet skal vere. Om dette systemet er uaktuelt for bokmål/riksmål, so har dei sjølvråderett der. :-) --Krekling 17. januar 2009 kl. 16:02 (CET)
Frem for riksmålet, det sier nu jeg. Dieus 27. januar 2009 kl. 16:59 (CET)

Kva status har avrøystinga på bokmålwikipedian?[endre wikiteksten]

Det ser ut til å vere noko uklart kva status avrøystinga på bokmål har. Er ho avgjerande eller er ho rådgjevande? Er det retningsliner for dette? Dette burde avklarast før avrøystinga! --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 16:15 (CET)

Som eg oppfattar det finnst det ikkje noko overordna organ som vil avgjere dette for oss. Språkkomiteen ville ikkje, avdi skiljet vart var laga før komiteen vart oppretta. Litt dumt, sakstilhøva er jo klåre nok. Det finst heller ingen reglar eller retningsliner. Dette trur eg me på freiste å løyse sjølve. Dvs. at dei to redaksjonane må drøfte seg fram til eit vis å få til ei felles avrøysting, som bind oss alle og som alle respekterar anten dei «vinn» eller «tapar». --Ekko 17. januar 2009 kl. 18:05 (CET)

Det vert sers dårleg leksikonarbeid. At språkkommiteen ikkje vil gjera noko, anar eg ikkje kor mykje har å seia. Det må vel vera nokon ein plass i systemet som kan sørgja for at ting går rett for seg, elles kunne ein omforma wikipediane sine til litt av kvart. Eg registrerer no at røystinga på 'no' kan verta meir avgjerande enn eg likar. --Harald Khan Ճ 17. januar 2009 kl. 18:16 (CET)
Eg har no opna ein diskusjon på Wikimedia Forum og håpar å få noko nyttig tilbakemelding samstundes som situasjonen kan nå fram til meir nøytrale brukarar. --Harald Khan Ճ 17. januar 2009 kl. 18:46 (CET)
Denne nb-brukaren (med brukarnamn som startar på J) syner verkeleg klasse: http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Brukerdiskusjon%3AJeblad&diff=4968290&oldid=4968255 --Bep 17. januar 2009 kl. 19:02 (CET)
Lat oss halda oss til emnet og ikkje dra inn enkeltpersonar i denne saka. --Harald Khan Ճ 17. januar 2009 kl. 19:08 (CET)
Slik oppførsel fra Jeblad er uanseptabel. Det er bare å stille tilbake! --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 20:30 (CET)

Spørsmålet er vel om bokmålwikipedian har myndighet til å fatte avgjørende beslutning i spørsmålet. Dersom nynorsk.wikipedia.org har samme rett til no.wikipedia.org (noe de vel har, i kraft av å være et offisiellt språk), så har vel nynorskwikipedian vetorett i spørsmålet, slik at vedtak fatta på bm-wikipedian kan settes til side. --Oddeivind 17. januar 2009 kl. 20:28 (CET)

Uansett så tror jeg det beste er at vi kan komme til enighet, ikke synke ned til nivået der man tar personer. Selv er jeg mot en flytting av bokmål vekk fra no, men om jeg ser at dette vil gagne wp så er jeg ikke den vanskeligste å snu. Diskusjonen i dag er helt ute på viddene og setter hele den norske wikipedia i et dårlig lys. Vi er et meget lite land der slike ting burde kunne løses enkelt, jeg vil også fremheve det samiske språket. Selv brukte jeg to år før vi fikk en god lenke til den på bokmål. Det vil ikke bli noen forandring av no om vi ikke får en enighet, bokmål vil heller ikke bli tvangsflyttet til nb fra sentralt hold. Uansett vil jeg beklage at noen er litt mer ufin enn andre i denne saken, selv om vi er uenig så må alle kunne oppføre seg. Jeg er altså imot en flytting, men ikke uvillig til å forandre mening. --Harry Wad 18. januar 2009 kl. 02:55 (CET)
Kloke ord. I praksis trur eg langt på veg at me har ein situasjon kor eit høgrøysta mindretal har mykje makt til å stoppe både endringar og eit godt ordskifte. Polsk riksdag og fillibuster er analoge omgrep. Det tyder at me må legga stor vekt på å få til eit roleg og rasjonelt ordskifte. Det beste er truleg å berre ignorere nynorskhatet hjå dei svært få, og arbeide vidare. Men kva som er vegen vidare er eg jammen ikkje sikker på. --Ekko 18. januar 2009 kl. 08:18 (CET)
Ein førmon med ein .no-portal ville vera at ein der kunne ha stutte omtalar (nokre linjer) av riksmål, bokmål, nynorsk, høgnynorsk og samisk. Kanskje med eit kart som syner utbreiing? Eg trur det kunne vera nyttig for dei som ikkje kjenner språksituasjonen her på berget. Ein liten bolk om nye språk i Noreg, som t.d. urdu, ville heller ikkje vera av vegen. --Sigmundg 18. januar 2009 kl. 11:51 (CET)
Portalen vil bli en portal for norsk, ikke en portal for Norge. Men man kan sikkert finne plass til omtale av språk som påvirker norsk, som engelsk, urdu, arabisk, samisk med flere. ZorroIII 18. januar 2009 kl. 12:08 (CET)
Engelsk er eit interessant språk i denne samanhengen, ettersom påverkninga har gått begge vegar. --Sigmundg 18. januar 2009 kl. 12:25 (CET)
Men da blir vel frågan hvilken målform vi skal bruke på disse omtalene? 50-50, spør du meg, men det blir nok uansett en stund fram i tida, da det nok blir en lang periode med redirect fra no til nb. --Oddeivind 18. januar 2009 kl. 13:36 (CET)
Et alternativ som er lansert er å ikke ha noe innhold i det hele tatt på no, men kun automatisk genererte portalsider som angir hvilke målformer en artikkel finnes på. ZorroIII 18. januar 2009 kl. 14:35 (CET)
I tillegg til språkvalet i margen? --Sigmundg 18. januar 2009 kl. 14:49 (CET)
Nei, det blir kun en liste over hvilke målformer artikkelen finnes i, ikke en tradisjonell mediawiki. Men det er altså et forslag, det kommer sikkert mange andre opp før man må bestemme seg. ZorroIII 18. januar 2009 kl. 17:29 (CET)

Spanande diskusjon! Minner meg om gamle dagar :) Bjarte 18. januar 2009 kl. 20:56 (CET) 18. januar 2009 kl. 20:56 (CET)

Minner om gamle dager, ikke at jeg ville kallt det gode, men språkdebatten i 2005 var betrakelig mindre opphetet, useriøs enn denne. Debatten i seg selv har gjort at jeg har endret synspunkt. Jeg var jo en av de som foreslo flytting til nb i 2006, meeeen, denne gangen så kommer jeg til å stemme mot. Profoss 25. januar 2009 kl. 17:27 (CET)
Hvilket argument er det avgjørende for deg for å stemme mot flytting? ZorroIII 25. januar 2009 kl. 22:29 (CET)
Måten det har blitt argumentert fra et ovenfra og ned-synspunkt, om "absolutte rettigheter", det er ikke sånn man får til konsensus, og at mine språknaboer har pådyttet denne konflikten totalt unødvendig. Og sånn jeg ser det, så er en stemme til flytting (som jeg egentlig ikke hadde så mye imot den gang da) det samme som en stemme til useriøs debattering (som jeg takk gudene har holdt meg langt unna, debatteringen that's, ikke useriøsiteten). Profoss 26. januar 2009 kl. 11:48 (CET)
Flytter man ikke vil debatten komme igjen og igjen. Så om man ikke liker debatten bør man stemme for! ZorroIII 26. januar 2009 kl. 12:14 (CET)
Profoss, det du kallar for rettar kallar eg for retningsliner. Wikipediaar ligg på ISO-koden, ikkje andre plassar. --Harald Khan Ճ 26. januar 2009 kl. 12:24 (CET)
Det var ikkje dine språknaboar på nn som dytta konflikta ut i lyset igjen, nei. Anders 26. januar 2009 kl. 14:05 (CET)
Det var nå en svenske ja (en annen språknabo), men det er jo rimelig klart at det har vært en agenda her, som jeg har forståelse for. Men som sagt, det likner aggresiv målsak, hvis man går for hva jeg gikk inn for i 2005 (å flytte no til nb og ha no som redirrigering), så kan du banne på at om et par år så blir det krav om forandring av no, det fører ikkenoe annet med seg enn kaos. Derfor ser jeg ingen grunn til å forandre status quo. Det kommer alltid til å bli debatt om det, så derfor er det ikkenoe argument at man motvirker debatt i fremtiden. Å fremme nynorsk wikipedia på bokmålswikipediaen kunne vært gjort på helt andre og betraktelig mer elegante måter, egene nynorskmaler, større promotering, flere samarbeidsprosjekter. Men dette er ikke blitt gjort, beklageligvis. Istedetfor har man lagt seg på tvangsflyttingslinja. Profoss 26. januar 2009 kl. 15:02 (CET)
Samarbeidet med nowiki er viktig og må utviklast vidare. Men noko provosert må det vere lov til å bli når ein ser på tyskarane sitt forhold til platttysk, danskane til færøysk og samanliknar det med korleis fleirtalet i nowiki ser på nynorsk. Det er imidlertid eit stort mindretal også på nowiki som ser det fornuftige i samarbeid!
Difor meinar eg at me bør ta det vidare til Wikimedia Foundation! -- Hogne 26. januar 2009 kl. 16:34 (CET)
«Istedetfor har man lagt seg på tvangsflyttingslinja», seier Profoss, men nynorsk wikipedia har ikkje tvunge fram noko som helst. Og om Profoss hadde lese gjenno debatt-trådane på Tinget, ville han sett at aggressiv målsak, «ovenfra og ned-synspunkt, om "absolutte rettigheter"» ikkje har vore framført frå nn-hald, men frå dei som vil nynorsken til livs. --Knut 26. januar 2009 kl. 16:54 (CET)
Enkelt å danne seg fiendebilder jeg, jeg må ærlig talt si at måldebatten har skapt endel egene fiendebilder. Og ja, jeg har lest igjenom debattene, både den nåværende debatten og debatten i 2005. Og jeg ser useriøs debattering på begge sider. Dessuten, hvordan ville en flytting av no og muligens nedleggelse (fuglene vet egentlig, ideene om hva no skal brukes til etterpå er mange) av no. ønske nynorsken til livs? Dette gir nynorsk en offerrolle som den ikke kan påberope seg. Og ja, jeg ville gjerne sett at nynorsk hadde fått fler bidrag og mer blæst, men jeg tror ikke å potensielt ødelegge for bokmål tjener nynorsken. Jeg har lyst til å snu hele Knuts innlegg på hodet og se situasjonen gjennom andre øyne. Det er mange andre måter å bedre forholdet mellom bokmål og nynorsk og tvangsflytting (enn så lenge er det flertall for å beholde bokmål på no). Jeg tror det kan være greit å debattere "what if" scenarioet at bokmål forblir på no, for det er jo åpenbart at det trengs mer samarbeid. Jeg har egentlig ikke lyst på debatt, jeg har lyst på løsning på hele problemet. Profoss 26. januar 2009 kl. 17:27 (CET)
Jau, det finst ein annan måte å sjå det på, og det er denne: Lenge har ein vore diskriminert. Når ein endeleg bed om å få ein slutt på det, vert ein møtt med at kanskje ein burde slutta samarbeidet; då det sanneleg er fælt til bråk det fører med seg. Vidare vert ein møtt med personangrep og sleivspark, ein har sjølvsagt ikkje noko skulle ha sagt i om ein vert diskriminert eller ikkje.
Saklege motargument kan ein høyra på. Desse har eg berre sett eitt av, nemleg siderangeringa. Eg sit at med inntrykket av at so lenge 'no' er ei omdirigering, vil Bok- og Riksmålswikipedia ikkje verta straffa. --Harald Khan Ճ 26. januar 2009 kl. 17:59 (CET)
Jo, det er selvfølgelig beklagelig at du føler deg diskriminert av flertallet og er villig til å debattere en prinsippsak til døde, i samme slengen mistet du muligens meningsfeller, foreksempel meg, gjennom å kjøre en knallhard og ukomprimissløs linje. Og du sier at du ikke har sett noen saklige motargumenter. Bevare status quo (if it ain't broken don't fix it, som det heter på nynynorsk) er et godt motargument, spesiellt med tanke på at dette er en prinsippsak.
Diskrimineringen du snakker om kunne lett vært løst med bedre samarbeid, bedre merking av nynorsk og dertil reklamering av nynorsk på no., dette ble foreslått før, men rant ut i sanden, ikke minst fordi det er enkelt å si, og enkelt å kreve, men å faktisk gjennomføre er noe annet. Jeg mener dette ville vært en god løsning på problemet, som kunne gavnet begge wikipedier. Jeg er synes det er interresant at du har valgt å innta offerrollen og påberope diskriminering, og neglisjere totlat det som ble skrevet om samarbeid, alternative løsninger.
Nettopp, her er en av hovedgrunnene til at jeg stemmer imot en flytting («so lenge 'no' er ei omdirigering»), man har ingen garanti for hvor lenge en slik redirect vil vare. Profoss 26. januar 2009 kl. 19:03 (CET)
Eg har ikkje sagt at dei som er mot flytting av no: til nb: vil nynorsken til livs. Men påstandar som at nynorskfolk har starta flyttedebatten for å skade nowiki, påstandar om at nynorskfolk bryt avtalar og påstandar om at nynorskfolk trollar - alle utan dokumentasjon, og utan å svare når dokumentasjon vert etterlyst - slik debatteknikk vert framført av folk som vil nynorsken til livs.
Elles har nynorsk wikipedia ikkje kravd flytting frå no: til nb:, eg kjenner heller ikkje til at mållaget eller andre har kravd slik flytting. Dette er ei intern usemje på no:wp, der mange har peika på at no:wikipediaen brukar språkkoden feil. Mange brukarar på no:wp vil rydje opp i dette, og dei har fått støtte frå nynorskwikipediaen. Samstundes ser eg at dei som er mot flytting, brukar språkstrid for å mobilisere røyster frå folk som ikkje forstår kva striden gjeld. --Knut 26. januar 2009 kl. 19:16 (CET)
Ok, jeg er klar over at selve gnisten til kruttlageret sto ikke folk med nynorsk bakgrunn for. Men, jeg må si at det ikke styrker helt troverdigheten at nynorskbrukere går ut på mailinglister om flytting uten å høre på resultatet av en eventuell avstemning på no 1. Det var akkurat det som fikk det til å koke over for vedkommene. Det bar tydelig preg om at det ikke var kompromiss det var ute etter. Debatten selv har stått hardt på no. selvom med bokmålsbruker mot bokmålsbruker. Men det er ikke til å unngå å nevne at både nynorskbrukere og riksmålsbrukere har kastet ekstra bensin på bålet ved flere anledninger iløpet av debatten.
Jeg er villig til å vedde på at debatten i seg selv har gjort at flere vil flytte no til nb, rett og slett av frykt. Dessuten er det de som mener at det diskriminerer, men de fleste er nok enige om at det er et prinsipp og en fillesak, i bunn og grunn. På den andre siden har man riksmålsbrukere som her blir domenemessig overkjørt av bokmål. Jeg bryr meg lite om det argumentet, og deres frykt for diskriminering, selvom jeg ikke er enig med dem, veier akkurat like mye som deres følese av nåværene diskriminering.
Det er mye fiendebilder her, liten vilje til kompromiss, forøket samarbeid, forske ut alternative måter. Det eneste jeg har hørt jevnt over er et argument om diskriminering og språklig jamstilling (samnorsk anyone?) og argumentet om ISO-koden som et sekundært argument for å bygge opp det første. Dette er grunnen til at jeg ikke kan gå inn for flytting. Det skjer på feil premisser (prinsippsak) og har følger store følger for no.wikipedia. Profoss 26. januar 2009 kl. 20:09 (CET) (som egentlig ikke forstår hvorfor han i det hele tatt argumenterer lenger, og hvorfor i all verden det skjer på nn.)
Ikkje kompromiss, nei. Koden er feil, difor er eg ikkje ute etter noko kompromiss. Når eg såg eg at eit flytting ikkje vil ta meir enn nokre minutt, har ho vore noko som eg er heilt og haldent for. Noko anna er direkte uleksikalsk. --Harald Khan Ճ 27. januar 2009 kl. 18:43 (CET)
Sjølv om vi har rett, kan det vere rett av oss å gje noko. Det spørst kva vi kan oppnå! - Knut 27. januar 2009 kl. 18:59 (CET)
Eg ynskjer ikkje å handla med leksikalitet. Eg vil ikkje gje vekk noko av han. :-) Det som har skjedd på bokmålswikipediaen er ein tsunami i eit eggeglas. I staden for å jobba for ein rett språkkode, ynskjer ein å skuva vekk saka med ymse usaklege (og politisk motiverte) argument. 'no' er felles, so får dei ta 'nb' eller noko med riksmål i; den biten er ikkje so viktig for meg. 'nb' er uansett den einaste rette ISO-koden. --Harald Khan Ճ 27. januar 2009 kl. 19:23 (CET)

(inn med merg) Om dette skulle verka arrogant, lyt ein tenkja på at det som ein kan inkludera i eit leksikon treng referansar. Det manglar her, eg står på mitt til dei kjem. --Harald Khan Ճ 27. januar 2009 kl. 19:29 (CET)

Arrogant, nei. Det er nok snarere den andre sida som står for arrogansen. Under er noen sitat som belyser dette (anonymisert). Sammenhengen er at det argumenteres for å beholde no: "Det er ikke, etter min mening, noe problem i at det betyr Norge. 90 % av Norges befolkning bruker bokmål, og nynorskandelen er synkende...En kan ikke likestille disse to målformene da den ene primært brukes av en minioritet på 10-12%...De er politisk vedtatt likestilte - Men siden det ene bare brukes av 10-12% reflekteres resten av samfunnet av det. Antall bøker på nynorsk, tekstede programmer på tv, aviser osv. De er dermed ikke likestilte." Sistnevnte, at aviser o.l diskriminerer nynorskjournalister skulle altså være en god begrunnelse for at wikipedia også skal diskriminere nynorsk. De er allerede ikke reelt likestilte, så vi kan like godt diskriminere litt til? --Oddeivind 27. januar 2009 kl. 22:03 (CET)
Flott, Odd Eivind, at det på bokmålswikipedia finst eit stort mindretal av folk som deg. Eg forstår at de vert frusterte over korleis folk argumenterer for å mobilisere eit fleirtal. Skriv gjerne av deg litt frustasjon her på nynorskwiki! Du kan t.d. byrje med å utvide artikkelen om Askim... --Knut 27. januar 2009 kl. 22:18 (CET)

Programmet Nyno[endre wikiteksten]

Hva skjedde med oversettelsesprogrammet Nyno [4], noen som vet det, og er dette noe Wikimedia Norge bør følge opp? Vi kan få det inn i en litt mer offisiell form, men det er nok uaktuelt at WMNO dekker utgiftene. Etter hva som er sagt på Samfunnshuset så har vist dette prosjektet stoppet opp, selv om det er gjort forsøk på å etablere et prosjekt. [5] [6] Det er fint om programmet faktisk prøves ut slik at WMNO kan få en klar tilbakemelding om bruksegenskapene til produktet. Jeblad 25. januar 2009 kl. 09:38 (CET)

Det var Brukar:Trondtr som i 05/06 starta Prosjekt Nyno og så Wikiprosjektet Maskinomsetjing frå bokmål. I byrjinga var det ein del kontakt mellom Trond og Nynodata om ei tilpassa utgåve som berre skulle nyttast til wp-omsetjingar, men så stogga det visst opp.
Det ser ut som ein har prøvd på nytt med open kjeldekodeprogrammet Apertium. Ulempa med det programmet var at det ikkje var/er like brukbart som Nyno. Eg veit ikkje kvar Trondtr har tenkt vidare, men ein kunne jo få WMNO til å kaste ballen vidare mot Nynodata og ser det ikkje uaktuelt at WMNO kunne koste eit par utgåver, tvert om. Anders 25. januar 2009 kl. 13:40 (CET)
Kanskje kunne noko slikt køyre på den nye norske «toolserveren»? Gjer Nyno berre omsetjing til nynorsk eller også andre vegen? --EIRIK\diskusjon 25. januar 2009 kl. 15:04 (CET)
Hvis WMNO skal involvere seg i finansiering av slike prosjekter så er nok Apertium mer aktuelt enn Nyno. Noen omfattende finansiering av innkjøp av lisenser for Nyno til brukere på nynorsk Wp er nok ikke aktuelt, men kanskje andre vil finansiere noe slikt. Det kan være aktuelt for WMNO å se om det er mulig å lage en løsning for import/eksport via Apertium, men da blir det vel "noen" som må skrive en kravspec og få den gjennom hos WMF. Noe slikt har mer generell nytte enn noe som er begrenset til ett enkelt prosjekt. Brukar:jeblad 25. januar 2009 kl. 15:41 (CET)
Det ser ut som om Apertium har stoppet opp på noe vis, bibliotekene blir oppdatert mens dokumentasjon og nettsamfunn er dødt. Jeblad 26. januar 2009 kl. 01:18 (CET)
Apertium is still going strong! [7] Jeblad 26. januar 2009 kl. 14:51 (CET)

Stykkjet har Nyno og har køyrd nokre bokmålsartiklar gjennom denne. Alle artiklar må finpussast etter ei maskinomsetjing, dette gjev kanskje ikkje like stort utbytte som å skriva sjølv? Det har i alle fall ikkje blitt så mange artiklar som har gått gjennom kverna. Eg fann fram til Halldis Moren Vesaas og Ordtak i farten. --Ranveig 26. januar 2009 kl. 23:02 (CET)

Apertium er svært så aktivt, men apertium for nb2nn er ikkje aktivt, det stranda på at vi ikkje hadde tospråklege ordlister (transferleksikon). Når det gjeld Nyno gav eg opp å vente på å få eit samarbeid med Nynodata, og fekk i staden mykje anna å gjere. Erfaringa mi frå Nynoprosjektet i 2006 var gode: Eg fekk Nynodata til å køyre 10 lange artiklar frå nb gjennom programmet, og la dei ut etterpå. Sjølv om resutatet ikkje var optimalt (programmet ignorerte t.d. all tekst inni [[...]]), var det likevel etter mitt syn meir enn godt nok til å spare mykje tid på språkvask, samanlikna med å setje om frå grunnen av. Så viss Stykkjet (eller andre) har Nyno, kan vi t.d. lage ei side der folk kan føre opp artiklar dei gjerne vil ha omsett. Apertium hadde sjølvsagt vore betre, men der trengst det ein del grunnarbeid. Trondtr 26. januar 2009 kl. 23:24 (CET).
Berre gje meg ei melding så køyrer eg raskt artiklane gjennom kverna. Det er litt ulikt kor det er med tid. Har eg tid tar eg ein halvmanuell gjenomgang, ofte blir dte nok likevel ein rein maskindump. stykkjet 27. januar 2009 kl. 00:35 (CET)
Jeg har foreslått Apertium som ett av flere prosjekter for Wikimedia Norge. Hvis vi skal ha noe håp om å få støtte fra Wikimedia Foundation for dette prosjektet så må det oppnås en viss støtte i nettsamfunnet for dette, og ikke bare på nynorsk men også på de andre nordiske språkene da noe slikt er nødt til å bli et fellesprosjekt mellom flere lokalavdelinger. Jeblad 28. januar 2009 kl. 15:16 (CET)

Patruljerte artiklar?[endre wikiteksten]

«Merk denne innhaldssida som patruljert» står den nedst til høgre på artiklane våre nå, i alle fall for meg. Kva er dette for noko? --Ekko 28. januar 2009 kl. 12:59 (CET)

Eg får det berre om eg går her, som alltid. --Harald Khan Ճ 28. januar 2009 kl. 13:37 (CET)
Får kva? Eg ser at nokre artiklar er merka med gult, utan nærare forklaring. Har det noko med saka å gjera? --Ekko 28. januar 2009 kl. 13:41 (CET)
No skjøner eg kva du meiner. Dei gule artiklane er dei som ikkje er oppretta av administratorar og byråkratar; og dersom ein gjekk gjennom 'nye sider' til artiklane, fekk ein på eit patruljeringsmerke; men no kjem dette opp uansett korleis ein tek seg fram til artiklane (men framleis berre på dei som ikkje er oppretta av automatisk godkjende brukarar, som i alle fall er administratorar og byråkratar). --Harald Khan Ճ 28. januar 2009 kl. 13:52 (CET)
Aha. Så me med pondus skal altså gå igjennom og godkjenne («patruljere»?) nye artiklar? Er det eit system me vil ha då? --Ekko 28. januar 2009 kl. 14:00 (CET)
Det verkar vel slik at hadde du Ekko merka artikkelen "Demring" som patruljert når du omdirigerte, så hadde vi andre sett at ein med pondus hadde sett på han. Det ville vere OK å vite.--Andreasv 28. januar 2009 kl. 14:23 (CET)
(Endringskonflikt:)Slik som dette går det når ein ikkje diskuterer før ein handlar, kven stod bak snikinnføyringa? Seriøst: Eg veit bokmålswikipediaen ei god stund har hatt patruljering på sin wiki, men dei er jo mykje større enn oss då og hevdar til tider så mykje om våre norske statsministrar. Det meste hærverket her på nn vert attenderulla med det same, skapar ikkje dette ekstra ekstraarbeid? Anders 28. januar 2009 kl. 14:30 (CET)
(Enno meire konflikt:)Er dette nyttig for dei som nyttar 'nye sider'? Eg nyttar berre 'siste endringar', med den utvida funksjonaliteten slått på, og ser jo fort kven som har vore sist bortpå artiklane. Men er det eit ynskje om at me hakar av? Men sjå t.d. Conrad Clausen, den er skriven av ein anonym, men like vel ikkje gulmerka på Nye sider. Kva er systemet (og informasjonen) her? --Ekko 28. januar 2009 kl. 14:35 (CET)
Conrad Clausen er merka gult for meg. Det systemet som er på bm er noko anna; og er vel betre. Me treng ikkje å nytta dette systemet om me ikkje vil. At det no kjem fram utanom 'nye sider' er vel ei endring i noko grunnleggjande i programvara (med mindre nokon har bede om ei endring her). --Harald Khan Ճ 28. januar 2009 kl. 14:42 (CET)
Eg synes dette er ein god ide. Eg har nytta dette i samband med lista "Nye artiklar" tidlegare. Anar ikkje kven som har innført det no, men det er nok ingen som har gjort det her i frå. Brukarar me reknar at me kan stole på og som ikkje legg inn tull i artiklane, til dømes Roarjo og Sigmundg som ikkje er administratorar og mange fleire, skal kunne få ein status som gjer at artiklane dei skriv vert automatisk godkjende. Poenget er jo nettopp at det skal skape mindre ekstraarbeid, for alle nye artiklar skrivne av brukar me ikkje kjenner bør kontrollerast uansett, men utan denne funkasjonen så veit ein ikkje om nokon andre har patruljert ein artikkel eller ikkje. --Frokor 28. januar 2009 kl. 15:00 (CET)
Det er også slik at det berre er administratorar som ser «Merk denne innhaldssida som patruljert» og har høve til å merke som patruljert. --Frokor 28. januar 2009 kl. 15:04 (CET)
Sikkert noe som har kommet sammen med noe annet. Patruljering fungerer ganske greit, og bør fungere uproblematisk her i og med at dere har lite folk som ramler innom. Hvis det er som på bokmål/riksmål så sett i Spesial:Innstillinger at bidrag skal patruljeres automatisk. Ellers kan jeg anbefale å introdusere patruljører og autopatrolelrs, det funker veldig greit og passer godt sammen med FlaggedRevs om det blir innført. Jeblad 28. januar 2009 kl. 15:07 (CET)
Bidrag av admins patruljeres automatisk, det valget forsvant for en god stund siden. — H92 (d · b · no) 28. januar 2009 kl. 15:42 (CET)

Hadde ein fenge på systemet på no hadde det vore ideelt. Systemet som er her er ikkje fullt so dugandes, då det ser ut til at det berre er nye artiklar, og ikkje alle endringar som krev patruljering. Dessutan lyt ein gå inn på artiklane for å sjå om patruljering er naudsynt eller ei. --Harald Khan Ճ 28. januar 2009 kl. 17:48 (CET)

Ja, det så straks betre ut. Spesielt når eg sit på jobben og berre tittar innom i ny og ne for å reinske ut hærverk og tull kunne noko slikt vore kjekt. --Ekko 28. januar 2009 kl. 18:02 (CET)

Nye verktøy[endre wikiteksten]

Dette heng kanskje saman med dei nye verktøya vi har fått:

Verktøy
RSS Atom

Kan nokon forklare kva dette er? Hjelpemidla er sikkert flotte, men det kan vere greitt med litt info om korleis dei skal bli til hjelp? --Knut 28. januar 2009 kl. 17:42 (CET)

Eg trur dei har vore der heile tida, men det er nok kome RSS-symbol ved sidan av som gjer dei meir synleg. Du kan lese om det på RSS. --Frokor 28. januar 2009 kl. 17:59 (CET)

Storleiken på bilde[endre wikiteksten]

Breidde er 180px
Breidde er 250px

Når eg les på Wikipedia uinnlogga irriterer det meg kor små bilda er. I brukarinnstillingane mine har eg stilt dei opp til 250px, og eg synes òg at det burde vore standarden for uinlogga og mannen i gata, i staden for desse små 180px-bilda. Er dette mulig å endre? I så tilfelle, nokre andre som tenker det same? Martin NH 5. januar 2009 kl. 17:16 (CET)

Samd. --Sigmundg 5. januar 2009 kl. 17:31 (CET)
Eg er samd, svwiki har den same diskusjonen gåande no, eg trur ein må registrere ein bug i bugzilla. Sjå svenskane sin: https://bugzilla.wikimedia.org/show_bug.cgi?id=16739 Sjå òg diskusjonen på bybrunnen: http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bybrunnen#Bildstorlek --Bep 5. januar 2009 kl. 23:23 (CET)
Samd, eg òg! -- Hogne 6. januar 2009 kl. 10:30 (CET)
Ja, då er det vel berre å hive seg rundt?--Bep 8. januar 2009 kl. 06:59 (CET)
Eg har ikkje peiling på bugzilla eller meta eller kva nå enn det er, så om nokon veit koss ein gjer det, hadde det vore fint om dei hadde lagt det fram. Martin NH 17. januar 2009 kl. 11:18 (CET)
Enklast for både oss og den utviklaren som måtte ta tak i dette kan vel vera å henga seg på Bugzilla-posten til svenskane. Men då må me kanskje syna at forslaget har støtte. Kjapp avstemming? --Ranveig 18. januar 2009 kl. 00:47 (CET)

Bør den vanlege breidda på bilde i artiklar endrast frå 180px til 250px?[endre wikiteksten]

 • For For --Ranveig 18. januar 2009 kl. 00:47 (CET)
 • For For --Sigmundg 18. januar 2009 kl. 01:02 (CET)
 • For For --Hogne 18. januar 2009 kl. 01:38 (CET)
 • For For --Frokor 18. januar 2009 kl. 01:49 (CET)
 • For For --Bep 18. januar 2009 kl. 01:56 (CET)
 • For For --Knut 18. januar 2009 kl. 07:47 (CET)
 • For For --Ekko 18. januar 2009 kl. 08:09 (CET)
 • For For --Martin NH 18. januar 2009 kl. 15:59 (CET)

Skjer det noko, eller? Martin NH 4. februar 2009 kl. 18:07 (CET)

Røystinga på no[endre wikiteksten]

Røystinga på 'no' er no i gang. Krava for røysterett er:

 • Gjort minst 200 redigeringer på no.wikipedia.org totalt.
 • Vært registrert på no.wikipedia.org før 26. november 2008 (CET)
 • Ikke vært blokkert i mer enn tilsammen to dager etter 26. november 2008 (CET)
 • Hatt minimum 30 redigeringer etter 26. november 2008 (CET)

--Harald Khan Ճ 26. januar 2009 kl. 06:54 (CET)

Har dessverre ikkje røysterett (mindre enn 200 redigeringar). --Martin NH 26. januar 2009 kl. 10:03 (CET)
Opprett 100 +/- spirer på nn og legg interwikilenkjer til dei på no/nb (helst før robotane kjem). :) Anders 26. januar 2009 kl. 11:33 (CET)
Fant du et smutthull nå? ZorroIII 26. januar 2009 kl. 12:53 (CET)
Ikkje spøk med det ein gong! --Ekko 26. januar 2009 kl. 13:27 (CET)
Zorro:Nei. Så lenge det ikkje står noko om at ein ikkje kan bidra på andre wikiar enn no, reknar eg med at brukarar med brukerkontoer som oppfyller røysteretten på no, har lov til å stemme og tel like mykje som brukere med eller utan brukarkontoar useraccounts, Utilisateurs og så bortetter... Anders 26. januar 2009 kl. 14:16 (CET)
Alle personer som oppfyller kriteriene over kan stemme, selv om man har en annen wiki som sin "hjemmewiki". Smutthullet er at brukere som registrerte seg på no.wikipedia.org før 26. november men som mangler de nødvendige 200 redigeringene likevel kan stemme om de i løpet av perioden avstemningen pågår sørger for å komme over 200 redigeringer. Smutthullet ble forsøkt tettet en gang i fjor, men kokte bort i kålen pga formalia. ZorroIII 26. januar 2009 kl. 15:17 (CET)
Nå er forøvrig dette smutthullet tettet. ZorroIII 26. januar 2009 kl. 21:28 (CET)
Ein forandrer ikkje på reglene ved et valg som er undervegs. Anders 26. januar 2009 kl. 22:33 (CET)
Dêgen au! Der røyk planane om å kunne øydeleggje for bokmålswikipedia... :-( Saurmar 3. februar 2009 kl. 02:58 (CET)
Det understreker vel bare det jeg og flere andre har sagt, at avstemninga ikke kan anses som bindende. Dette er kun en tilråding fra bokmålwikipedian. --Oddeivind 26. januar 2009 kl. 21:03 (CET)
Eg ser det som sjølvsagt at det berre kan fungere som tilråding frå den eine parten, så lenge ein held ute den andre parten. Anders 26. januar 2009 kl. 22:39 (CET)
Jeg foreslår at alle involverte tenker gjennom hva de oppnår ved å kvalifisere seg for avstemmingen etter at den er i gang, og om det er i prosjektenes interesse å gjøre noe slikt når avstemmingen allerede er i gang. — Jeblad 26. jan 2009 kl. 16:13 (CET)
Der er eg samd med Jeblad. Eg reknar med at han kjem med den same åtvaringa på Tinget, i fall nynorskmotstandarar skulle mobilisere sympatisører med for få redigeringar? - Knut 26. januar 2009 kl. 16:57 (CET) Det har han, ja : ) - Knut 26. januar 2009 kl. 17:22 (CET)
Det er samme teksten som på Tinget. Jeblad 26. januar 2009 kl. 17:26 (CET)

Dorging etter nye wikifantar[endre wikiteksten]

Eg har lagt inn ein post på ulike nynorskgrupper på Facebook, for å dorge etter dugnadsfolk til nn.wiki. (Eg reknar med at grupper som "fjesbok på nynorsk" og "Ja til nynorsk!" tolerar eitt rekrutteringsforsøk ein sjeldan gong?) Litt usikker på om dette vil føre til noko særleg nyrekruttering, desse gruppene er ganske flyktige og med lite eigeninnsats. Me får sjå kva som skjer. --Krekling 30. januar 2009 kl. 20:46 (CET)

Slik innsats trengst! Eg skreiv som nemnt ovanfor til Norsk tidend og bad dei intervje oss, gjerne her på Samfunnshuset, men har ikkje fått respons. Men får vi ein ny wikipedant i annakvart fylke, tenk då! - Knut 30. januar 2009 kl. 21:20 (CET)
Wikipedia er godt avisstoff - nytt og sensasjonelt. Lokalaviser vil heilt sikkert skrive om lokale Wikiskribentar, om nokon stiller opp. Undertekna vart sjølv "headhunta" av avisa her for ei stund sidan. Anders 30. januar 2009 kl. 21:53 (CET)
Ein slektning av meg skreiv nyss dette blogginnlegget: Tving på dei nynorsken. --Bep 30. januar 2009 kl. 22:25 (CET)
Ille nok at vi nynorskbrukarar skal bli påtvungne bokmål, om ikkje bokmålfolk i tillegg skulle bli påtvungne nynorsk : )
Men for å hindre ei avsporing: Kanskje er det ein tanke å tvinge nokre raude lenkjer, frø, spirer eller dårege nn-artiklar på gode nynorskfolk, og be dei hjelpe oss å få skikk på artikkelen? -Knut 30. januar 2009 kl. 22:33 (CET)
Det var ikkje meint som ei avsporing, men eg var nok litt kort. NRK Sogn og Fjordane er eit døme på ei mediebedrift som kan vere mottakar for litt nnwiki-stoff. Redaktøren er positiv, slik eg forstår dei samtalane eg har hatt med han; dei har jamvel vore i kontakt med folk herifrå for å vurdere MediaWiki som plattform for deira glimrande leksikon. Sogn Avis og Firda er andre gode kandidatar. --Bep 31. januar 2009 kl. 00:50 (CET)
(NRK SoF Fylkeleksikon i wiki-versjon --Jorunn 1. februar 2009 kl. 02:28 (CET))
Næmmeneh! Der var den jo! :D Jeblad 2. februar 2009 kl. 13:30 (CET) I knøw nåååthing…
Eg reknar med at det ikkje er MediaWiki-programvara, eller noko anna programvare med lisens som krev kreditering som er nytta, sidan det ikkje verkar stå nokon stad. --Jorunn 3. februar 2009 kl. 04:38 (CET)
Det er MedieWiki (går fram av kjeldekoden til sida). Kreditering kjem vel snart. NRK lenkar framleis til den gamle versjonen, så denne er kanskje framleis "under arbeid". --Bep 3. februar 2009 kl. 17:34 (CET)
Det er ingen krav om kreditering under runtime av programvare under GPL. Forøvrig er det en nokså rett frem installasjon med et NRK-tilpasset skin (NRKskin), og med noen ekstra verktøy som gjøre det mulig å lage oversikter. Se også versjonssiden. De viktigste avvikene fra en normal installasjon er Call, DPL2, Quiz og RandomInclude. Det er lagt på noen enkle mekanismer for å hindre tilgang til enkelte sider. Det er også enkelte hack for å komme rundt problemer som kommer av konflikter mellom style i «NRKskin» og NRK sitt standard stylesett. Jeblad 4. februar 2009 kl. 13:50 (CET)

Omsetjing av systemmeldingar[endre wikiteksten]

Eg såg på Spesial:Alle systemmeldingar og det såg ut til at det var ein del som ikkje var omsett til nynorsk enno. Kan eg overstyra den engelsken meldinga ved oppretta den rette sida i MediaWiki-namnerommet som det blir vist til, og er det kanskje ein betre plass eg kan omsetja? Eg ser at ikkje alle omsette meldingar har ei eiga MediaWiki-sida her. --Harald Khan Ճ 14. desember 2008 kl. 10:49 (CET)

Ja, men da blir de kun til nytte for de som har valgt nynorsk som grensesnitt på denne wikien, ikke på alle de andre wikiene. Det er satt opp et eget prosjekt for å oversette grensesnittmeldingene, Translatewiki, se feks http://translatewiki.net/w/i.php?title=Special%3ATranslate&task=untranslated&group=core&language=nn&limit=100 og http://translatewiki.net/wiki/Translating:Intro. ZorroIII 14. desember 2008 kl. 11:43 (CET)
Takkar. Kor lang tid teker det frå ei omsetjing har blitt lagt inn der og til ho blir verksam her? --Harald Khan Ճ 14. desember 2008 kl. 12:43 (CET)
Alt frå 1 dag til 2 veker, avhengig av kor tid wikiane oppdaterer programvareversjon. --EIRIK\diskusjon 14. desember 2008 kl. 15:18 (CET)

Ein ting til: vert omsetjingane på betawiki overkøyrte av omsetjingane som ligg i MediaWiki-namnerommet her? Eg ser at MediaWiki:Categorytree-header ikkje er den same omsetjinga (og faktisk inneheld skrivefeil) som ligg på Betawiki. Bør slike lokale meldingar kanskje verta sletta? Kva om den opphavlege meldinga på engelsk vert bytta ut? Vil då den lokale meldinga i MediaWiki-namnerommet tre ut av kraft? --Harald Khan Ճ 24. desember 2008 kl. 11:33 (CET)

Ja, det er lokale systemmeldingar som har fyrsteprioritet. Når desse vert sletta vert omsetjinga med ein gong henta frå Betawiki. Når originalmeldinga vert endra vert nynorskomsetjinga merka «fuzzy», dvs. uklar. Dette gjeld så vidt eg veit berre på Betawiki. Då må ein gå inn og gjere dei tilsvarande endringane, elles vert meldinga vist på engelsk att. Håpar dette var oppklarande. :-) --EIRIK\diskusjon 24. desember 2008 kl. 12:33 (CET)
Problemet er ikkje så mykje skrivefeil i omsetjinga, problemet er at omsetjinga av brukargrensesnittet ikkje har fått den prioriteten den skulle hatt frå byrjinga av. Skrivefeil irriterer meg sjølv mindre enn spesialsider på nynorsk iblanda engelske glosar, ettersomein legg så lett merke til dei. Så seint som denne tida ifjor omsette eg ei rekkje systemmeldingar, før global omsetjing kom. Om det har stogga der også er det jo synd. Eg vonar difor nokon kan fullføyre dei Wikipedia-diskusjon:Ambassaden#Betawiki_update siste prosentane av omsettjinga av brukargrensesnittet. Anders 29. desember 2008 kl. 15:12 (CET)
Jau, eg har omsett ein heller stor lut av meldingane. Dei fleste meldingane som blir nytta her på Wikipedia er vel kanskje omsett, no. I alle fall er prosenten no oppe i meir enn 51% for alle Wikimedia-utvidingane. --Harald Khan Ճ 29. desember 2008 kl. 15:42 (CET)
Eg òg hadde ei økt tidlegare i haust og omsette ein god del, men det virkar som det skjer små endringar heile tida. --Frokor 29. desember 2008 kl. 16:09 (CET)

Eg saknar mogleiken til å slette tulleartiklar. No står det hærverk som grunn istaden. Hærverk vert ikkje sletta, det vert rulla attende. Ein kan då ikkje gjere hærverk på noko som ikkje finnest...? --Anders 4. februar 2009 kl. 16:22 (CET)

Wikipedia på nynorsk finst frå før. Det er 'hærverk' som er nytta i den engelske originalmeldinga. --Harald Khan Ճ 4. februar 2009 kl. 16:40 (CET)
Wikipedia på nynorsk består sjølv om nokon tulleopprettar ein artikkel. Det er vel meir snakk om utprøving enn ondsinna hærverk (som fjerning av innhald). I ein tidlegare tråd me hadde meiner eg at me vart samde om å mest mogleg behalde lokale omsetjingar, men me kan altids ha ein ny diskusjon på kva nivå me skal leggja oss på. Anders 4. februar 2009 kl. 19:57 (CET)
Nokon slik tråd kan eg ikkje hugsa; men det var i alle høve du som sletta den lokale meldinga her. Ein kan sikkert koma til eit kompromiss ved å setja ein skråstrek mellom tull og vandalisme. --Harald Khan Ճ 5. februar 2009 kl. 17:14 (CET)
Var dette eit forsøk på å fordele skuld for noko, eller å eit forsøk på å bli einig om ein sams definisjon? Eller båe delar? Eg har ikkje problem med å ta på meg "skulda" å ha sletta mesteparten av dei lokale språkfilane, har ikkje sett andre gjere noko så dei globale meldingane nyttast lokalt. Den lokale MediaWiki:Deletereason-dropdown er no attoppretta og folk får forandre den slik dei vil (eller nytte diskusjonssida). Eg går ut i frå at nokon andre slettar resten av systemmeldingane, når dei skulle føle for det. --Anders 6. februar 2009 kl. 01:46 (CET)
Hm (at det skulle vera noko gale med å sletta lokale omsetjingar er det einast du som har ymta om)? Den lokale meldinga slik som han er no fungerer vel greit. --Harald Khan Ճ 6. februar 2009 kl. 17:42 (CET)


Eg føreslår at vi har ein lokalvariant som inneheld «Tulleartikkel». Den passar ikkje nødvendigvis inn på andre wikiar. --EIRIK\diskusjon 5. februar 2009 kl. 17:25 (CET)
Kan det koma inn hærverk, kan det vel koma inn tull? --Harald Khan Ճ 5. februar 2009 kl. 17:28 (CET)
Det er ikkje nødvendigvis alle wikiar som opererer med «artiklar». Her på Nynorsk Wikipedia kan vi tilpasse boksen etter dei behova vi har. Det er ikkje noko problem at enkelte systemmeldingar er lokale, så lenge dei også finst i ein sentral versjon. --EIRIK\diskusjon 5. februar 2009 kl. 20:12 (CET)
Jau, men ordet 'artikkel' treng ikkje vera med. At det er noko gale med lokale variantar har eg aldri sagt. --Harald Khan Ճ 5. februar 2009 kl. 22:25 (CET)

Klammeformer som oppslagsord[endre wikiteksten]

Eg freistar på nytt - det kan vera greitt å få banen noko retningsliner for klammeformer, slik at ein kan leggja desse til, eller fjerna, alt etter som. Til dømes har me sentrale artiklar som jorda og sola der er aktuelt med klammeformer som oppslagsord. Jordi ligg alt i artikkelen. --Harald Khan Ճ 6. februar 2009 kl. 22:23 (CET)

Eg synest ikkje at både «jorda» og «jordi» skal stå som oppslagsform. Derimot er det nyttig å ha fleire oppslagsformer når dei skil seg markant frå kvarandre, meiner eg. Eg trur ikkje det er nokon som ikkje forstår at jorda og jordi er det same. --EIRIK\diskusjon 6. februar 2009 kl. 22:57 (CET)
Samd med Eirik. Eg kan tenkje meg eit unntak når oppslagsordet ikkje er bruka i teksten, fordi det der er bruka ein klammeform: Då kan det vere rett å nemne begge orda innleiingsvis. Kanskje. Som i bryggje (brygge er bruka i teksten). --Knut 6. februar 2009 kl. 23:11 (CET)
Einig der, Knut. Elles synest eg innleiinga på bryggje-artikkelen er litt uheldig. Bryggjer finst då over heile verda, ikkje berre frå «Nordmøre og oppover»? --EIRIK\diskusjon 6. februar 2009 kl. 23:24 (CET)
Akkurat denne tydinga av ordet bryggje gjeld først og fremst frå Nordmøre og nordover. Den vesta- og sønnafjelske tydinga av ordet hører heime i ein annan artikkel. -- Olve Utne 7. februar 2009 kl. 19:23 (CET)
Målet mitt er å opplysa om tillatne former. Eg tykkjer det er synd om staveinformasjon ikkje vert teken med i starten av artikkelen. Noko slikt skulle kunna gjeva mindre misforståingar i enkelte tilfelle; kanskje til og med der formene ikkje skil seg so mykje frå kvarandre; men først og fremst er det for å opplysa. Det er ikkje alle som veit om alle tillatne former. --Harald Khan Ճ 6. februar 2009 kl. 23:36 (CET)

Forslag: Hovudformer i halvfeit type, sideformer i kursiv:

 • Ein kleppfisk eller ein klippfisk er ... (hovudformer)
 • Ei bryggje, òg skrive brygge, bryggja eller brygga, er ... (hovudform og sideformer)

-- Olve Utne 6. februar 2009 kl. 23:51 (CET)

Det noko slikt eg fiskar etter. Anna forslag:
 • Tåke, [tåka], skodde, [skodda] eller skodd er...
Det ovanfor vert òg eit døme på ei heller lang oppramsing. --Harald Khan Ճ 7. februar 2009 kl. 15:54 (CET)
Dersom det vert mange ulike namneformer, kan det vere betre å ha synonyma i ein eigen bolk, slik vi har gjort det for nokre blomar, t.d.. Sideformer som skyldast dobbelt sett godkjende bøyingsformer, treng vi oftast ikkje. Wikipediae er ikkje primært ei ordbok. -Knut 7. februar 2009 kl. 16:31 (CET)
Samd med Knut her. --Frokor 7. februar 2009 kl. 16:43 (CET)
Når eg tenkjer meg om, vil eg kanskje gjeva deg rett. Massing er vel eit døme på der det ville ha vore greit å ha med klammeformer; medan systematiske stavingsvariasjonar kan falla bort, OK. Framleis treng ein retningsliner; t.d. bør det jo koma fram kva som er klammeform og kva som er hovudform. Og kva med innleiinga til artikklen Lippe? --Harald Khan Ճ 7. februar 2009 kl. 21:40 (CET)

Samarbeidet med nowiki - Kva gjer me no?[endre wikiteksten]

Det kjem til å bli eit klart fleirtal for ikkje å flytte frå no -> nb på nowiki'en. Spørsmålet er kva me skal gjere no. Eg personleg er overbevist etter denne røystinga om nowiki aldri kjem til å få fleirtal for noko som gavnar nynorsk. Når det gjeld subdomenet så trur eg at me har ei sak me kan vinna fram på om me går til Wikimedia Foundation. I seg sjølv så oppnår me kanskje ikkje så mykje med det heller.

Dersom ein ser på andre tilbydarar av programvare på Internettet, ser me at dei ofte er stolte av å vere fleirspråkelege. Sjå på Google og på Startsida.no, Nynorsk er veldig synleg der.

Me skal vere glade for lenkje til nynorsk på framsida av nowiki og me skal og verte nøgde med at me får visa fram smakar av dei flotte artiklane våre der eit par gonger i veka.

Det er då likevel eit par ting eg meiner at me burde kunne krevje mot ein avtale om ikkje å gå til Wikimedia Foundation:

 1. at Nynorsk er øverste lenkje i interwiki for uregistrerte brukarar
 2. at nowiki bidrar til at www.wikipedia.no blir ein tverrspråkleg søkeside slik t.d. wwww.wikipedia.dk og www.wikipedia.de er.

Skal me prøve få ein slik avtal (med varighet eitt år) med nowiki?

Er me viljuge til å gå til Wikimedia Foundation?

~-Hogne 26. januar 2009 kl. 23:20 (CET)
Eg synest dette er heilt irrelevant for å få ein betre Wikipedia. Grunnen til å flytte 'no' til 'nb' må vere å frigjere (på sikt!) 'no' til ein wiki for alle målformer. Der skulle ikkje artiklar veljast basert på prosentsatsar eller andre formar for "rettvis fordeling", men på kvalitet! Saman med rikelege mengder med Redirect-oppføringar for alle moglege stavemåtar ville vi få eit mykje betre produkt for brukarane. Det ville ikkje vere problematisk om det vart kiving mellom målforkjemparar for nb og nn om å skrive den beste artikkelen, sjølv om eg helst hadde sett at ein droppa alt dette dobbeltarbeidet. Det er ingen grunn til at same artikkelen skal finnast på både nynorsk og bokmål, innhaldet bør vere det same. Eg har ikkje bidratt med så mykje på norsk Wikipedia nettopp fordi eg hatar dobbeltarbeid, då forbetrar eg heller eit avsnitt eller to på den engelske Wikipedia. Som brukar er det også sjeldan at eg går til nnwp fyrst, sidan det er svært sjeldan at artiklane kun finnast der, eller er betre enn artiklane som finnest på engelsk, tysk, svensk eller dansk. Så vidt eg veit har ikkje programvaren noko særleg til støtte for dynamiske språkoppslag når ein søkjer, men det er ikkje så veldig viktig -- ei rein redirigering frå no til nb kan/bør uansett få stå i to-tre år før ein lagar denne "perfekte" portalen inn i norsk Wikipedia. Kjetilho 28. januar 2009 kl. 01:21 (CET)

Med berre 141 stemmeberettiga på nowiki er det tydeleg at avstemminga der går den vegen høna sparkar. Ikkje overraskande. Hogne, du har nokre gode tankar, men eg trur det er best om me "kviler litt" no, til me blir litt meir klårtenkte. --Bep 26. januar 2009 kl. 23:51 (CET)

Det er like greit å gå til Wikimedia Foundation med det same. --Sigmundg 27. januar 2009 kl. 00:04 (CET)
Nå er jeg sjøl bokmål (light)-bruker, men jeg vil anbefale dere til ikke å godta dette. Dere bør jobbe videre for å få gjennom den retten dere faktisk har. Det var enstemmighet på nynorskwikipedia for flytting (eneste unntak var riksmålsmannen (!) H92. Bokmålwikipedian kan ikke nekte dere den retten dere har. Nynorsk faller inn under no-koden. Det er det saken dreier seg om. --Oddeivind 27. januar 2009 kl. 21:26 (CET)
Vel, spørsmålet her er, hvor mange har egentlig lyst til å knuse saken igjenom meta, rett skal være rett, men har virkelig størsteparten av nynorsk wikipedia lyst til å forandre en annen wiki mot, om ikke flertallet, men ihvertfall en solid del av brukerene av den wikipediaen og ikke bare "et høyrøstet mindretall". Er det virkelig også ønskelig blant flesteparten av de som har stemt på no. for flytting å ta det videre? Kan man ikke heller bare sette seg ned og finne ut andre ting for å samarbeide bedre. Profoss 27. januar 2009 kl. 21:53 (CET)
Tja, jeg kan ikke se noe problem i det. Det er uvesentlig at bokmålwikipedia evt går mot dette, så lenge begge wikipediaene har samme rett til et domene. For å ta et eksempel, så kan ikke broren din bestemme at du ikke skal få en del av farsarven! --Oddeivind 27. januar 2009 kl. 22:11 (CET)
Noen ganger, spesielt i prinsippsaker som dette er (uviljen mot å diskutere alternativer som i praksis ville styrket nynorsk vitner om at det dreier seg om bare prinsippet, ikke faktisk undertrykking av nn.wiki), så er det viktig å høre på motparten, selvom man har aldri så rett. Og å overkjøre de som ønsker status quo, spesielt hvis overkjøringen ikke løser problemet (siden no fremdeles vil tilhøre bokmål og å gjøre det på noen annen måte ville være å ødelegge trafikk for bokmål og det vil vi vel ikke? Kan jo sammenliknes med at man river ned hele farsarven slik at brodern ikke får den, i håp om å bygge sandslott av restene). Profoss 27. januar 2009 kl. 22:35 (CET)
Dersom du les gjennom innlegga på Samfunnshuset, vil du sjå at det er stor vilje til å vere løysingsorientert på nynorsk wikipedia. Du har fått god respons på framlegget ditt. Når du likevel argumenterer slik du gjer, lurer eg på kva du eigentleg er ute etter. --Knut 27. januar 2009 kl. 22:42 (CET)
Takk som spør, jo, jeg har gått inn i dette uten noen velformulert plan, alt begynte med raseri og følesen av å blitt fullstendig overkjørt (ikke bare for egen del) da nn. arrangerte egen avstemning og selv gikk til meta med bugraport. Dette raseriet har heldigvis lagt seg for lenge siden. Så ble jeg sjokkert over manglende evne til å se saken fra den andre siden og uvillighet til å inngå kompromiss som ikke involverte et flytte. Nå er jeg mest opptatt på å finne et kompromiss. Kort sagt er dette min agenda: 1. man aksepterer at bokmål beholder no. hvis avstemningen går den veien, 2. man finner andre måter å samarbeide på, (se ovenfor), that's about it (på godt nynynorsk).
Og ja, jeg ser at eksklusiv rett på no for bokmål oppfattes både nedlatene og diskriminerne og ville selv hatt nb. istedet. Men jeg har ikke hørt noen god nok argumentasjon på hvorfor man skal bryte opp status quo mot flertallets (eventuelt et stort mindretall) ønske for et prinsipp.
Problemet jeg ser med å bryte opp status quo er hva som følger etterpå, en tom no.? en finulig udefinert teknisk løsning som erstattning? eller omdirigering fra no til nb, og i såfall hvor lenge? og kan man stole på at den avtalen isåfall blir opprettholdt? Jeg håper det var klargjørene. Profoss 27. januar 2009 kl. 23:07 (CET)
Eg var ikkje her då nn vart starta, men då haldt bokmålsikien ein avstemming om ein skulle støtte opprettinga av Nynorsk Wikipedia, det gjorde dei ikkje (og det har dei vist gong på gong sidan), likevell vart nn oppretta etter rundar på diverse postlister. Når bokmålswikipediaen sjølve startar oppatt prefiksdiskusjonen etter at nn hadde lagt den død like etter opprettinga, då har nn har all rett til å måle temperaturen om kva side me sjølv har.
Wikipedia er ikkje noko demokrati, difor er det ikkje sjølvsagt at det er fleirtalet som får vilja si. Avstemmingane på nn og på nb kan berre vere rådgjevande. Nokon gongar treng me ein nøytral tredjepart bestemme for oss, dette er ein slik. Elles bør Profoss definitivt lesa igjennom det som alt er skrive både på Tinget og her før han spør.Anders 27. januar 2009 kl. 23:43 (CET)
(For alle som sikkert begynner å bli lei av innleggene mine, dette er definitivt mitt siste her), for det første, jeg spør ikke, jeg svarer, det har jeg gjort hele tiden, jeg hadde aldri tenkt å bli del av debatten, men ble sugd inn av eget ønske til å finne på en løsning.
Og så til starten, ja, jeg var der når nn ble opprettet og støttet helhjertet avgjørelsen. Avstemningen om utsplitting av nynorsk fra no (som foregikk etter at nn var opprettet), som ikke fikk noe å si vet jeg endel om, jeg var faktisk arrangør og den første som stemte (for deling) og stemte også i målformsdiskusjonen for deling. Derimot kokte språkkodediskusjonen den gang bort i kål, godt hjulpet av riksmålsbrukerene, den gang som nå.
Jeg har ikkenoe imot et flytte, akkurat nå vil jeg ha status quo, og det er pga. først og fremst omdirigeringen (som er skissert noen linjer ovenfor) argumentasjonsmåter og måten denne debatten har dukket opp på, og ja, jeg har lest igjenom det meste som kan leses igjenom i denne debatten og jeg har dessuten frisket opp rundt den gamle debatten.
Forøverig, beklager til nn: at jeg har bidratt til å dra ut debatten her, uten at det har blitt forskjell, og beklager til eventuelle jeg har tråkket på tærene til, nynorskbrukere eller ikke, gjennom påstått uvitenhet. Profoss 28. januar 2009 kl. 00:27 (CET)
Engasjement er bra. Som sagt, ein handlar ikkje med leksikalitet, difor ser eg på avstemninga som ubrukeleg, sjølv om han vil verta gjeldande, og same kva veg. Om ein får ein skikkeleg skriftleg avtale på plass, når det gjeld omdirigeringa, hjelpt av Meta, kan ein vel lita at han ikkje vert broten. Det har aldri tidlegare vorte vist direkte til nokon skriftleg avtale mellom no og nn om når det kjem til prefikset. So noko avtalebrot har eg slutta å tru på. --Harald Khan Ճ 28. januar 2009 kl. 12:30 (CET)

Etter som det stort sett er bokmålstilhengarar som har stemmerett på bk-avstmninga er ho ikkje meir gyldig enn avstemninga her på nn, der det stort sett var nn-tilhengarar som stemte. Om ein utlyste stortingsval der berre dei som var medlemmar av eit bestemt parti hadde røysterett ville sjølvsagt dette partiet vinna.--Sigmundg 27. januar 2009 kl. 00:12 (CET)

Eg er einig med Sigmundg/Oddeivind. Så lengje ein legg hinder for den eine parten i å stemme, er avstemminga ikkje bindande. Men eg ser likevel ikkje poenget i å avgjere no kvar vegen går vidare før "lavstemminga" der er slutt. Anders 27. januar 2009 kl. 00:28 (CET)
Grunnen for å flytte er å få det rett for heile Wikimedia-systemet, ikkje berre å få det rett for Noreg, nynorsk eller Wikipedia på nynorsk. Å flytte rundt på wikiar med det målet å få meir eksponering for nn.wikipedia burde ikkje få gjennomslag i den store samanhengen. Ñett som å ikkje ville flytte fordi det for ei kort stund kanskje gjev dårlegare pagerank på søkjemotorar.
Av det følgjer at å krevje noko av Wikipedia på bokmål når det gjeld interwikisortering eller innhaldet på www.wikipedia.no ikkje kan ha utspring i denne saka. Eg ser ikkje nytten av å blande desse to tinga ihop.
Eg meiner framleis dette er ei sak for heile Wikimedia-systemet, og me kan godt ta det heilt inn i øvste styresalen om so er.
Men fyrst kan dei få stemme ferdig. --Jorunn 27. januar 2009 kl. 00:39 (CET)
Avstemninga ville ikke ha vært bindende uansett, da det ikke er vi her på wikipedia som avgjør innholdet i disse språkkodene. --Oddeivind 27. januar 2009 kl. 21:30 (CET)

Eg trur ikkje vi oppnår noko med å terpe meir på denne saka. Eg synst ikkje vi skal gå vidare med dette. Prefikset er ganske uinteressant, derimot er det interessant å på eit tidspunkt få ein avtale om www.wikipedia.no. Det er den sida som betyr noko. stykkjet 27. januar 2009 kl. 00:40 (CET)

Nå begynner vi å snakke her, jeg har en enda bedre idé, en boks/linje på toppen av hver artikkel som har nynorsk interwikilenke som stolt proklamerer, med lenke og tekst, at artikkel om emnet finnes også på nn. Det samme bør også gjøres for samisk. Det bør finnes en automatisk måte å legge inn disse boksene. Og hvis det kan gjøres enkelt, så synes jeg det samme burde fungere andre veien også, fra nn -> no/nb. Jeg synes det hadde vært verdt å prøve ut om det er mulig uavhengig hvordan avstemningen går. Hvis ingen har noe videre imot det, så tar jeg denne tråden til no.tinget også. Profoss 27. januar 2009 kl. 00:47 (CET)
Noko slikt hadde vore veldig fint å få til. --Ranveig 27. januar 2009 kl. 01:15 (CET)
Ja, eg prøvde å føreslå noko slikt, men fekk klår melding om at dei ikkje ville særbehandle nynorsk. Martin NH 27. januar 2009 kl. 08:27 (CET)
Andre ting som enkelt kan gjøres er å endre babelboksene, generelt, fra no til nb, og opprette en ny nr (eller hva nå enn riksmålskoden er) Profoss 27. januar 2009 kl. 00:49 (CET)
Selv om resultatet fra avstemmingen på nynorsk regnes inn i den pågående avstemmingen på så blir ikke resultatet flytting av bokmål/riksmål til nytt prefiks. Det kan jo være at forholdet utlignes over tid, avstemmingen er jo ikke ferdig. Jeg har ikke lagt noe stort arbeid i å avklare om de enkelte brukere som har stemt faktisk er de samme. Jeblad 27. januar 2009 kl. 07:15 (CET)
For det første er eg nøgd med at ein så stor del av brukarane på nowp røyster for skifte.
For det andre er eg samd med dei som seier dei må få røyste ferdig.
For det tredje er eg samd i at avrøystinga ikkje avgjer saka, dersom vår og deira avrøsting går kvar sin veg, er stillinga 1-1.
Men det viktigaste er som Stykkjet seier, at vi kan få mykje meir ut av denne saka enn eit prefiks. Tankane til Profoss er kjempespennande. Vi bør ta ein idedugnad for å få fram fleire slike samarbeidstankar no mens saka er varm. - Knut 27. januar 2009 kl. 07:33 (CET)
Ja, ideen til Profoss er utan tvil den greiaste løysinga, og som dessutan blir gjensidig. Problemet er bare at då eg prøvde å føreslå dette på bokmålswikien fekk eg dette og dette svaret. Martin NH 27. januar 2009 kl. 19:45 (CET)
Det var ingen bra svar, det første kan besvares, jo fordi bokmål har no. (dessuten bør samisk også særbehandles på denne måten, ingen fler språk, da blir det bare rotete) og den andre er rett og slett feil, fordi, ja, nynorsk blir reklamert på fremsiden, men ikke promenent på diverse artikkeler. Profoss 27. januar 2009 kl. 21:27 (CET)
Eg har full forståing for at bokmålswikien ikkje likar å verta haldne som "gislar" av nn («Gjer dette, eller så...»). Om me skrik "NYNORSKARTIKKEL" aldri så mykje, får me ikkje meir lesarar, eller skribentar av den grunn. Då skapar vi oss fiendar i den andre leiren istaden, er verkeleg det det me vill? Lat oss istaden skapa betre artiklar, fyldigare artiklar og meir kjeldebevisste artiklar (istaden for å skulde på at no eller en skreiv det). Det har eg tru på at me vil vinna lesarar på. Anders 27. januar 2009 kl. 20:17 (CET)
Ein ting til: Eg fryktar at om snøballen skulle byrje å rulle av seg sjølv på eit nivå høgare oppe medan vi har "truga" til oss ein avtale, ville bokmålswikipediaen sjå på dette som eit avtalebrot og det ville vore ein situasjonen ingen av oss er tent med. --Anders 27. januar 2009 kl. 22:47 (CET)
Jeblad: Avstemmniga på nn og den på bokmålswikipediaen kan ikkje leggjast saman til ein avstemmning for oss begge. For det første er avstemminga her alt ferdig og resultatet er kjent, medan den de heldt på med såvidt er starta. Dessutan var reglane for å ha stemmerett forskjellig på våre to wikiar. Folk med bokmålswikipediaen som heimewiki kan til dømes ha stemt her, utan å ha stemmerett på bokmålsavstemminga. Difor kan ein ikkje leggje til eller trekkje frå stemmer på den måten og det ville nok folk ha reagert på om dette hadde vore diskutert på førehand. Eg ber Jeblad halde seg unna slik "kreativt (mis)bruk av statistikk". Ein kan berre snakke om to separate avstemmingar og ikkje noko anna. Anders 27. januar 2009 kl. 23:10 (CET)
Jeg har ikke sagt at de skal legges sammen, jeg har sagt at hvis en regner de sammen så får en det gitte resultatet. Hvis du ikke vil akseptere det så er det helt greit for meg, det er ditt valg. Jeblad 28. januar 2009 kl. 15:13 (CET)

Til bruker Hogne, hva nynorskwiki skal gjøre etter avstemningen på bokmål/riksmålswiki har avvvist flytting må avgjøres av brukerne her. Jeg synes imidlertid det er underlig å se dette som et forhandlingsgrunnlag og en type avtale som det Hogne skisserer vil ihvertfall jeg stemme mot på bokmål/riksmålsutgaven, det er den type hestehandler som passer best i politikken. Jorunn har i sitt gode motinnlegg også et bra poeng; denne saken angår ikke bare nynorskwiki eller bokmål/riksmålswiki men hele Wikimediasystemet, dette er en detalj, men rett skal være rett.

Når jeg har stemt for å flytte subdomene fra no til nb så er det ikke minst etter JHS saklige og gode innlegg hvor han klart viser at det er rett å bruke nb, videre at det under debatten ikke har kommet bevis for særlige skadevirkninger ved flytting. Når vi skriver et leksikon så bør vi sørge for å få fakta mest mulig korrekt, å endre til riktig subdomene samsvarer med våre overordnede mål og en anke fra nynorskwiki til Wikimedia Foundation tror jeg vil møtes med forståelse, mens forsøk på hestehandel som motytelse for å ikke anke neppe vil få noen støtte. Ulflarsen 27. januar 2009 kl. 19:47 (CET)

Handel med hestar har eg òg liten tru på. Eg er samd med Jorunn: «Dette er ei sak for heile Wikimedia-systemet». Ingen av sidene i denne saka er nøytrale (og konsensus kan ein drøyme om), og då bør ei avgjerd kome frå ein nøytral tredjepart. Eg ville ikkje ha noko problem med å akseptere eit "nei til flytting" frå Wikimedia Foundation dersom grunngjevinga var sakleg og ikkje berre "det er ikkje konsensus hjå nowiki". --Bep 27. januar 2009 kl. 19:54 (CET)
Helt enig der! Prinsippsaker bør ikke bli offer for hestehandel. Så lenge man gir bokmålwikipedian tilstrekkelig overgangstid med redirect fra no til nb, så skulle det oppstå mindre problemer. Dette burde aldri vært oppe for avstemning på bm wikipedia, en avstemning der man de facto stemmer over om man liker nynorsk eller ikke. Saken bør bringes opp høyere i systemet. --Oddeivind 27. januar 2009 kl. 21:46 (CET)
Ja, eg er harding og me er godt kjende som hestehandlarar, politikar er eg òg :=). Men skal ein handle hest må nokon vere viljuge til å kjøpe og andre selje.
Eg òg er overtydd av Jorunn no. Dette skal skje fordi det er rett, og Anders har rett i at vår veg går gjennom gode artiklar.
Eg meiner likevel at det også er rett at:
 1. at Nynorsk er øverste lenkje i interwiki for uregistrerte brukarar, fordi det det språket også bokmålsfolket kjenner best og som er førstespråk for 10 til 15 % i Noreg.
 2. at nowiki bidrar til at www.wikipedia.no blir ein tverrspråkleg søkeside slik t.d. wwww.wikipedia.dk og www.wikipedia.de er. Dette fordi WWW.WIKIPEDIA.NO er naturleg adresse for wikipedia i heile Noreg, og der er det folk som også nyttar nynorsk og samisk.
Saka er at det er for få som skriv på nnwiki, og for få som les dei gode artiklane. Slik ser eg på det!
Eg trur begge desse tiltaka hadde ført til at nnwiki vart meir synleg, og at vi kunne fått fleire lesarar og skribentar.
Eg er no samd i at desse sakene skal haldast frå kvarandre. Hogne 27. januar 2009 kl. 22:51 (CET)
Det er imponerande korleis somme no.-brukarar har oppfatta det slik at her kjem nynorskfolket for å ta frå dei noko. Ein treng ikkje målsak for å ville bytte. Eg fekk ein gong leggje ut noko materiale på nettstaden til ein annan, men eg forlangte ikkje å få ein adresse i strid med systemet hans. Noko slikt kunne ikkje falle meg inn. Nok om det.
Det er rett at her er minst to saker som må haldast frå kvarandre. Wikipediaene skal samarbeide, sjølv om somme brukarar får utslett av kvarandre sin argumentasjon eller målform. Dei som ikkje vil vere med på dette kan engasjere seg på anna vis. Det er au nødvendig med ei opprydding i språkkodebruken og liknande (t.d. babelboksane) enten nowiki flyttar til nb eller ikkje. Det blir jo enklare om dei flyttar, men problemet går jo ikkje vekk om det ikkje skjer.
Denne diskusjonen kan bli lang og uoversiktleg. Er det mogleg å lage nokre prosjektsider her eller på no, til dømes:
1. Språkkoderydding. Ei side for å kartleggje kva som trengst, kva me kan gjere og kva me lyt be utviklarane eller stiftinga om.
2. Norsk samarbeid. Kanskje med ei eiga side for ein framtidig norsk felles portal viss der er mange meiningar om kva som er ønskjeleg og kva som er teknisk mogleg.--Gamlevegen 28. januar 2009 kl. 00:27 (CET)

Ein ting som er særleg bra med wikimodellen er at feil ikkje ligg trygt i all æve. Om nokon set på at eit eller anna feil eller forvrengt skal liggje så klarer dei kanskje å få det pressa gjennom både ei og to gonger, men etter ei tid plar det likevel verte retta opp.

Dei på Wikipedia på bokmål som seier at saka kjem til å kome opp igjen og igjen har nok rett, dette kjem ikkje til å gå vekk. Denne gongen var det det ein USA-amerikanar som tok det opp på foundation-l og det var ein värmlending som tok det vidare til Tinget på Wikipedia på bokmål. Kven veit kor det kjem frå neste gong, og når?

Om Wikipedia på bokmål vil ha ro om saka og vite sikkert kor wikien deira skal liggje også i framtida så har dei ein enkel måte å skaffe seg det på; be utviklarane om å flytte wikien til det rette prefikset og vert ferdige med det ei gong for alle. --Jorunn 28. januar 2009 kl. 01:15 (CET)

Til Hogne og flere som snakker om interwikisortering. Det er allerede gjennomført en avstemning angående dette, og jeg vil neppe tro at det blir noen meningsforandring på den fronten i overskuelig fremtid. Litt på siden: Nynorsk er ikke det alle bokmåls-/riksmålsfolk kjenner best. — H92 (d · b · no) 28. januar 2009 kl. 15:51 (CET)

--

Me på nnwiki kjem høgst sannsynleg til å gå vidare med prefiks-saka uansett. Det dei røystar om på nowiki er slik eg ser det, om dei sjølv vil styre dette eller om dei vil overlate vidare saksgang til oss. Til dette er det å seie at truleg er me på nnwiki gladare i nbwiki/nowiki enn omvendt og truleg kjem nowiki godt ut det når dei vel å nytte oss som sine ambassadørar. ~ Hogne 28. januar 2009 kl. 20:05 (CET)

Ro om saken[endre wikiteksten]

Jorunn sier over at «Dei på Wikipedia på bokmål som seier at saka kjem til å kome opp igjen og igjen har nok rett, dette kjem ikkje til å gå vekk». Jeg kan anta at om noen fortsetter med denne kampanjen på Wikipedia på bokmål og riksmål vil risikere en blokkering etter at denne diskusjonen har lagt seg. Jeg vil igjen anbefale dere om å lese Nei til flytting fra nowiki til nbwiki. Husk at ting ikke blir sannere om man gjentar det til det kjedsommelige. Selv om det gang på gang kommer påstander om at no er feil kode, så stemmer ikke dette. no dekker norsk (per ISO 639-1), og nn dekker norsk nynorsk (per ISO 639-2 og 3). I henhold til prosjektet på meta som tillater nye språkprosjekt så kan alle kodene benyttes (1,2,3) «The language must have a valid ISO-639 1–3 code». Dermed er det ingenting som antyder at det er feil å bruke no for denne wikien selv om man har begrenset hvilke skriftformer som er tillat (man benytter kun standardtysk på de, selv om det finnes enormt mange varianter av tysk for å si det slik). Nsaa 29. januar 2009 kl. 12:43 (CET)

Desse argumenta har eg tilbakevist her [8] særleg 28. jan 2009 kl. 17:55 og 29. jan 2009 kl. 00:17 (CET). Les heile tråden og følg lenkjene. I kortform: Samanlikninga med tysk blir feil, og nn er faktisk ISO 639-1. Ting blir ikkje sannare nei, og dette er andre gongen eg lyt vende denne kommentaren tilbake mot deg. --Gamlevegen 29. januar 2009 kl. 14:51 (CET)
I et forsøk på å underkjenne bruker Jorunns saklige og tankevekkende innlegg over skriver bruker Nsaa: «Husk at ting ikke blir sannere om man gjentar det til det kjedsommelige.» og det kan jeg slutte meg til 100 %, men undres om han da har lest JHS sitt utmerkede innlegg om hvorfor det er mest korrekt med NB istedet for NO slik det benyttes i dag? At det ikke blir noen videre debatt om dette på wikipedia på bokmål/riksmål har jeg ingen problemer med, men det er opp til nynorskwikipedia om de ønsker å ta det videre til Wikimedia Foundation, den avgjørelsen har heldigvis hverken Nsaa eller jeg noen innflytelse over. Ulflarsen 29. januar 2009 kl. 15:46 (CET)
Argumentene er ikke tilbakevist. Leser du mine innlegg på tråden [9] som du referer til så er det fortsatt ikke feil å bruke no for Wikipedia på bokmål og riksmål. At det herfra sammenlignes med høgnorsk er direkte frekt. Hvordan er det mulig å sammenligne det meningsbærende språket med et teoretisk språk som knapt nok brukes av noen? Det er ingenting i veien for å bruke no og nn (begge type 1) ved siden av hverandre. Og for andre prosjekt o.a. Jeg ser ingen problem med å endre beskrivelsen fra norsk (bokmål) til norsk, men om jeg forstod Laaknor korrekt kan man arbeide seg rundt dette [10]. Ulflarsen; jeg har med gjentatte innlegg tilbakevist mye av det Jhs sier i innlegget. Særlig i forhold til eksterne lenker og verditapet ved å miste no, men også i forhold til språk (det er ikke galt å ligge på no, men det oppfattes som en politisk handling å plassere Wikien under bokmål (som jeg gang på gang sier normeres av Språkrådet, ikke av no:Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur som normerer riksmål). Ang. trussel så beklager jeg om mitt innlegg ble oppfattet slik, jeg bare sier at mange oppfatter de stadige antydningene om at dette ikke er slutt før vi får presset gjennom denne endringen oppfattes som en holdning som direkte motvirker det gode klimaet og oppfattes som en trussel (jeg har fått antydninger om at folk faktisk (vurderer å) stemme(r) for flytting fordi man er så lei dette maset). Nsaa 29. januar 2009 kl. 17:13 (CET)
Noe som er sikkert er at eg er lei av å høre på at du gjentar riksmålsretorikken din gang på gang. --KRISTAGAα-ω 29. januar 2009 kl. 17:54 (CET)
Ikkje tilbakevist? Det var du som hevda at nn og no ikkje begge var type 1 (feil, sjå i lista). Ikkje eg. Det var du som hevda at dette har noko å seie. Kvifor skal det det? No synest du plutseleg det er greitt at begge er type 1! Det var du som samanlikna med tysk og arabisk. Begge samanlikningane vart plukka frå kvarandre. Kva del av den forklaringa forstod du ikkje? Eg samanlikna ikkje direkte med høgnorsk, men med alle former for norsk utan kode, og det er tre av dei berre i skrift. Om nokon av dei er med på nnwiki eller ikkje og kven av dei det då er, gjer ikkje mine argument meir eller mindre gyldige i prinsippet. At du meiner riksmål er betre enn høgnorsk vedkjem ikkje saka, men kan jo tene til å fornærme nokon. Eit språk kan vere meiningsberande for andre, om ikkje for deg.
Om ein verkeleg lukkast med å arbeide seg rundt dei verste problema, som Laaknor meiner, er jo det bra. Men å setje på ei bot når me kunne få ei ny brok og behalde den gamle attåt, er neppe det beste. Noko meir kan bli naudsynt. Problema blir jo ikkje vekke av at ein ikkje byttar prefiks. Så saka kan komme opp att enten eg eller andre vil eller ikkje. --Gamlevegen 29. januar 2009 kl. 19:23 (CET)
Ja jeg skrev feil i innlegget oiver, det skulle være type 1,2,3 på nn. Det er dog ikke poenget. Grunnen til at jeg nevnte dette var at noen kom med en påstand om at no var et makrospråk (og dermed en overbygning) man ikke skulle bruke, man må velge mellom nn og nb, men det er en annen diskusjon jeg ikke burde ha blandet inn her. Likestillingen/sammenligningen av riksmål og høgnorsk har skjedd gang på gang på nowiki («(Og bokmål + riksmål har ikkje noko språkkode, det har heller ikkje riksmål åleine, eller høgnorsk for den del). ... --Jorunn 10. jan 2009 kl. 03:31 (CET)», «Noreg har to JAMSTILTE offisielle språk, nynorsk og bokmål. So har me t.d. riksmål og høgnorsk. [...] riksmål er bokmålsnært, er det nærliggjande å legge det innunder dette domenet. Same argumentasjon for høgnorsk vs nynorsk. Bep 10. jan 2009 kl. 01:06 (CET) », «det eneste faglig korrekte, nemlig å bruke nn for nynorsk (inkludert subsettet høgnorsk) og nb for bokmål (inkludert subsettet riksmål). [...] -- Olve Utne 29. jan 2009 kl. 18:56 (CET)» alt fra nowiki). Hvor er sammenligningen mot tysk «tysk og arabisk. Begge samanlikningane vart plukka frå kvarandre.» blitt plukket fra hverandre? Ingen er uenige om at det ikke direkte kan sammenlignes. Mitt poeng er at om man bruker en språkkode trenger man ikke å benytte alle formene som dekkes av den angitte koden. Dermed er no helt greit å bruke for Wikipedia på bokmål og riksmål. Hva er ikke faglig korrekt med dette mon tro? Nsaa 29. januar 2009 kl. 21:32 (CET)
«Ja jeg skrev feil i innlegget over,» Ikkje berre der. Og du fekk det ikkje til no heller. Og borte på no. såg det ut til å vere poenget, d.v.s. ein del av argumentasjonen. «noen kom med en påstand om at no var et makrospråk». Det er det i følgje ei rimeleg tolking (som eg ikkje er opphavsmann til, men einig i). Rimeleg og nyttig for oss alle. Du vil altså ikkje nytte det på same måte som eg. Eg ser ikkje det frekke i samanlikningane med høgnorsk, så det må eg faktisk få forklart for meg. (Men bruk gjerne tida til noko meir interessant.) Tysk:«Ingen er uenige om at det ikke direkte kan sammenlignes.» Ikkje bruk det som argument, då! «[man trenger] ikke å benytte alle formene som dekkes av den angitte koden.» Då treng me i dette tilfellet koden til noko anna. Olve forklarar det veldig greitt lenger nede, sjå dårleg koding mitt i innlegget. Ikkje bruk tida meir til å motseie deg sjølv og all informasjon tilgjengeleg for oss. Det kan lett bli sett på som ein provokasjon. Eg vil helst ikkje tenkje så mykje i slike baner, for neste gong kan det vere du som kjem med noko verdifullt.
Noko litt anna: (Høg)tysk ligg på sin eigen - rette - kode. Det gjer fleire andre tyske språk, men eitt ligg på feil kode. Det er alemannisk som ligg på koden til eit ikkje-tysk språk. Det blir seriøst vurdert flytta! Det er altså langt frå ein utenkjeleg ting, men eg vedgår at det er slikt som bør planleggjast litt. --Gamlevegen 30. januar 2009 kl. 01:50 (CET)
Dette sjølvmotseiande (som Gamlevegen er inne på) innlegget grensar mot trolling og trugsmål. Det likar me ikkje her på nynorsk wikipedia. Ein byråkrat og administrator burde kunne vite bedre (og vise det også). Også ein annan bokmålsadministrator har tydelig vist at så ikkje alltid er tilfelle. Slikt tullball inviterer ikkje til noko debatt om å slå våre to wikiar saman igjen. Anders 29. januar 2009 kl. 16:10 (CET)
Ja, å komma inn busande inn døra på Sammfunnshuset og så starte med å rope «Kjem de over til oss noko meire om dette, blir de utestengd!» er ingen god start på dialog. Men eg trur det innlegget er godt oppsummert av Ulf og elles fell godt for eige grep. --Ekko 29. januar 2009 kl. 17:14 (CET)
He he ja jeg kom «busande» inn og ødelegger den koselige stemningen. Jeg bare forsøkte å gi en liten melding om at noe ikke er sant selv om det gjentas gang på gang. Jeg har heller aldri sagt at brukere her ikke er velkomne til å delta på saker og ting som angår no. Jeg bare sier at jeg regner med at det ikke vil betraktes som konstruktivt å fortsette med denne kampen etter at diskusjonen er avsluttet på no:Tinget. Ulf har helt rett i at det er opp til nn om de vil ta dette videre til eierene av domenet (WF). Om det er lurt er en helt annen sak, men det får man vurdere her. Anders kan du spesifikt gi meg et grunnlag for å kalle mitt innlegg her «grensar mot trolling og trugsmål»? Nsaa 29. januar 2009 kl. 17:26 (CET)
Maset ditt (Nsaa) er absolutt det beste eksempelet på at «noe ikke er sant selv om det gjentas gang på gang». --KRISTAGAα-ω 29. januar 2009 kl. 17:54 (CET)
Under en diskusjonstråd startet av bruker Hogne hvor han etterlyser meninger om hva nnwiki skal gjøre videre kommer bruker Nsaa inn, starter en undertråd hvor han med overskriften Ro om saken kommer med meninger om hva nnwiki bør gjøre om forholdet flytting no til nb, jeg har ingen problemer med å se at bidragsytere her ser det som trolling og trussler.
For min del er siktepunktet at vi er to ulike wikier som har et felles mål - fri kunnskap til alle og derved mye å samarbeide om og jeg anser ikke at en fremmer slikt samarbeide ved å karakterisere den annens posisjon som mas. Ulflarsen 29. januar 2009 kl. 17:48 (CET)
Fleire har motsett halding enn meg, må ein jo rekne med det. Og fleire har kome med gode argument mot flytting. Nsaa er ikkje ein av dei med gode argument, av det eg har sett av innlegga hans på bokmålwp. Der har han gjentatt standpunktet sitt gong på gong utan å tilføre noe nytt. Difor synst eg det blir masete å lesa det same på nytt her på nynorskwp. Så (og du har kanskje rett i at det kan bli feiltolka, Ulf) ei presisering: det er ikkje ein annans posisjon som er maset her, men framlegginga av posisjonen. --KRISTAGAα-ω 30. januar 2009 kl. 09:37 (CET)

Me har som tradisjon her på Wikipedia på nynorsk at ein ikkje blir blokkert for synspunkta sine. Det bør me halde fram med. Me kan like vel sjå at her blir me utsett for ein medveten provokasjon. Etter mi meining lar me provokatøren halde på med sitt, så held vi på med vårt. --Ekko 29. januar 2009 kl. 18:29 (CET)

Nsaa: Takk for at du sa frå at me kjem til å verte blokkerte for å ta opp saka på Wikipedia på bokmål. Men det er nok ikkje nok å åtvare her, for dei som tok opp saka denne gongen kom ikkje herfrå, og då kan det nok kome andre stader frå også i framtida. Du kan freiste å få lagt det ut i ei slik global site notice som vart brukt under pengeinnsamlinga, då skulle du kunne nå alle som kunne trenge å verte åtvara. --Jorunn 29. januar 2009 kl. 19:45 (CET)

Jeg truet ikke med blokkering (jeg ville aldri blokkert eller gjort andre administrative aksjoner der jeg selv er en part). Det er utrolig at du leser det ut av dette «Jeg kan anta at om noen fortsetter med denne kampanjen på Wikipedia på bokmål og riksmål vil risikere en blokkering etter at denne diskusjonen har lagt seg.». At Ekko oppfatter min opptreden her som provokasjon er grovt. Har denne reaksjonen kommet mot brukere herifra på nowiki? Men værsågod denne andedammen kan dere ha for dere selv. Jeg skal la være å komme med innspill eller engasjere meg her. Nsaa 29. januar 2009 kl. 21:32 (CET)
Du er ikke alene, jeg har en stygg følese av at denne konflikten har blitt alt for følesesmessig betent, spesiellt på nynorsk, der brukerene stiller seg gjentatte ganger i en offerrolle og slenger ut mot alle, selv om de muligens mener det samme. Ingen vilje til å se motpartens syn. Jeg forandret min stemme etter å ha lest igjenom det jeg skrev om debatten i 2005 rundt det samme problemet. Dette var på tross av innspill fra foreksempel, Harald Khan, Oddevind, Anders og Knut. Jeg tror det er muligens flere som har oppfattet det likedan. Hvis debatten hadde vært ført mer forståelsesfull og diplomatisk, slik som Bjarte og Olve gjorde i 2005 tror jeg avstemningen hadde sett betraktelig anderledes ut.
Lite som kan gjøres i etterkant, men jeg tror det er en god tankeregel for neste gang. Jeg trodde virkelig bedre om nn, titt og ofte har jeg hatt lyst til å skifte selv, noe det ikke har blitt noe av siden jeg ikke klarer å skrive et kløyva ord nynorsk. Profoss 29. januar 2009 kl. 23:45 (CET)
Ein kjapp kommentar her (burde eigentleg vore i seng...): Debatten i 2005 hadde heile spekteret frå sakleg til usakleg også. Ein stor forskjell for min eigen del denne gongen (eg kan ikkje snakke for andre her) er at eg rett og slett ikkje har tid til å engasjere meg så mykje i saka (og i andre wikipediasaker) frå dag til dag. Det er travelt med småunge i huset, og lokalhistoriearbeidet (som eg trivst svært godt med) tek stort sett resten av overskotet... Elles er eitt av hovudpoenget mine her at det rett og slett er dårleg koding å bruke språkkoden no om to ulike ting innanfor Wikimedia (all norsk på nokre prosjekt, berre bokmål/riksmål på andre). I og med at riksmål er over 99 % identisk med moderat bokmål er valet eigentleg enkelt og greitt: Bruk den offisielle språkkoden som faktisk finst for den språkforma, så er problemet løyst. (At koden nb ikkje liknar på ordet riksmål er vel eigentleg ikkje stort meir dramatisk enn at fi: ikkje liknar nemneverdig på suomi og at ja: slett ikkje liknar på nihongo.) -- Olve Utne 30. januar 2009 kl. 00:45 (CET)
Det er synd, for dette er et innlegg som burde kommet tidlig, og jeg liker vinklingen på argumentasjonen :) Profoss 30. januar 2009 kl. 05:11 (CET)
Når "me" vann fram i avstemminga på no.wikipedia i 2005 så var det fordi ei mengd bokmålsbrukarar ikkje ville ha nynorsk på no.wikipedia. Det vil ikkje brukarane på wikien som framleis ligg på no.wikipedia at det skal vere no heller. --Jorunn 30. januar 2009 kl. 02:28 (CET)
For mange bokmålsbrukere stemte nok heller imot kaos (tro meg, det var kaos og konstant målkrangel med felles wiki), andelen nynorskartikler var lav (muligens 5% på det høyeste og flere av de var substubber der bare en bokstav skilte mellom nynorsk og bokmål) og for bedre vekstforhold for nynorsk, og se hvordan det har gått? over all forventning, nynorsk er en bærekraftig wikipedia og muligens kanskje den med best artikkel/språkbruker ratio, samt at den har fått orden på et helhetlig utseende på maler og orden i artikkelene (hatten av for nynorsk wiki, kort og godt)
Avstemningen som går nå dreier seg jo i bunn og grunn ikke om nynorsk i det hele tatt, nynorsk har allerede etablert sin wiki og om bokmål flytter til nb: så påvirker det ikke nynorsk i det hele tatt. Rett ISO-kode, orden i wikimediaprosjektene og at det er enklere å ta det nå (når vi har 200 000 artikkeler og ikke om 2-3 år når vi kanskje har passert en million. Å ta opp nynorsk sine "absolutte rettigheter" (sitert av nynorskbruker på tinget) til språklig sidestilling blir det målsak og folk stemmer i mot av prinsipp. Profoss 30. januar 2009 kl. 05:11 (CET)
Eg har ikkje noko problem med å seie meg einig i det du skriv i dette innlegget, berre så det er sagt. Eg vil berre leggje til at grupperingar som «nynorskfolk» og «bokmålsfolk» nok er lite nyttige. Truleg er det nesten like ulike meiningar (og debattstilar!) innafor som mellom desse gruppene. --Ekko 30. januar 2009 kl. 07:20 (CET)
Då får eg seie meg ueinig, eg då :) . Ettersom no har definisjonen "norsk (bokmål)" har dette konsekvens for dei fleirspråklege fellesprojekta mellom no og nn som vert stempla som kun bokmål, difor har dette påverknad for nynorsk også. Anders 1. februar 2009 kl. 01:41 (CET)
Avtemningen på nn er ikke gjeldene, men avstemningen på no er det. Det er no som blir skadelidende hvis det skulle bli endring av domenenavn. NN blir uansett ikke skadelidende.--Ezzex 31. januar 2009 kl. 20:18 (CET)
At Bokmålswikipediaen blir skadelidende er rett og slett usant. Derimot er det mye bedre for alle parter på sikt om kodene på de ulike prosjektene er konsekvente. Nå har vi nynorskprosjektene på nn og fellesprosjektene på no. Da er det definitivt mer intuitivt, og dermed bedre for alle — også bokmålsprosjektene! — om bokmålsprosjektene også får en entydig plassering. -- Olve Utne 31. januar 2009 kl. 20:52 (CET)
Avstemninga på nn bestemmer sjølvsagt ikkje kvar bokmålswikien skal ligge. Det er det vel ingen som har sagt heller??? Det som står, er at det er ei tilråding frå nn om kva meiningane her er. At nn ikkje er skadelidande av at bokmål ligg på no er tull. Alle fellesprosjekta mellom bokmål og nynorsk ligg no på norsk(bokmål) og det vert gale med fellesprosjekta.
Om det er bokmålswikien som bestemmer? Eg meiner nei, det er for mykje tull med den avstemminga. Den hindrar andre enn eit lite mindretal på 200 personar å seie si meining. Dei endra dessutan på reglane undervegs, for å hindre at ein kunne oppnå stemmrett undervegs.
Ettersom dette starta på e-postlistene til Foundation, før dette vart drege over til "Tinget", er det naturleg at dette også vert avgjort der. Om nokon har sagt noko anna, at avstemminga på bokmål er avgjerande, er det kanskje på tide at ein eller annan gjer dei merksam på misforståinga, før nokon vrt skuffa i tilfelle Foundation kjem til ein anna konklusjon enn det bokmålswikien har "bestemt" . Anders 1. februar 2009 kl. 02:09 (CET)
Til Ezzex, Olve Utne og Anders: Når det er en slik konflikt mellom to likeverdige delprosjekter under Wikimedia Foundation så mener jeg avgjørelsen (om nnwiki ønsker å anke) må ligge hos stiftelsen sentralt, og stiftelsens avgjørelse må partene leve med. Så om nnwiki tar opp saken med Wikimedia Foundation og den henvendelsen avvises så kan bokmål/riksmål fortsette å bruke no. Tilsvarende så må bokmål/riksmål skifte til nb dersom en eventuell henvendelse fra nnwiki taes til følge av Wikimedia Foundation. Ulflarsen 1. februar 2009 kl. 16:42 (CET)
Når bokmålswiki har tald opp røystene, kan det hende dei konkluderer med at sidan så mange som ein tredjepart slutta seg til flytteframlegget, bør ein like gjerne førebu flytting først som sist. Men det kan òg hende at dei vil leggje opp til å halde på no-prefikset i framtida. Dersom det skal vere mogleg å forsvare at den felles språkkoden vert bruka om den eine av dei to norskspråklege wikipediane, må no-wp argumentere med noko anna enn at dei tillèt riksmål i artiklane. Det kan tenkast at nokon finn løysingar som er til vinning for begge wikipediaene. Det kan òg hende nokre folk på no-wp vil satse på konflikt og styrke. Det kan vere ein måte å vinne fram på, men ikkje om ein vil ha «ro om saken». --Knut 1. februar 2009 kl. 17:44 (CET)
Til Knut: Det er nå en overvekt på 20 stemmer i favør å beholde no for bokmål/riksmål og jeg kan ikke se for meg noe etter denne avstemningen som vil endre det internt. Avstemningen er presentert innad som den endelige avstemingen om dette og vi som er for et skifte har også sett det slik, dvs at vi stemmer for å bli ferdig med saken. Dersom det etter avstemningen fremdeles er et ønske fra nnwiki at bokmål/riksmål endrer til nb kan jeg ikke se at nnwiki har noe annet valg enn å ta saken med Wikimedia Foundation. Ulflarsen 1. februar 2009 kl. 18:44 (CET)
Feil, det per i dag over 30 stemmers overvekt.--Ezzex 1. februar 2009 kl. 19:13 (CET)
Jo, vi har fleire val. Tilrådinga vår står fast, eg trur ikkje ei ny avrøysting vil endre på den. Men vi må velje om vi vil la det bli med eit ønske eller om vi vil arbeide for å tvinge ei endring igjennom.
Ovanfor har eg skrive om tre moglege vegar vidare for nowp. Ein veg vidare for nbwp er å få til ordningar som er slik at både nynorsk og bokmål kan leve med at nb brukar no-prefikset. Eg tenkjer då på felles søkjeverktøy eller felles portal, plassering av iw-lenkje til nn øvst for uregistrerte brukarar o.a. Andre framlegg har òg vore nemnde. --Knut 1. februar 2009 kl. 19:10 (CET)
Til Knut: Jeg er for iw-lenke til nn øverst for uregistrerte brukere, men det har blitt stemt ned i en tidligere avstemning, som det forøvrig var mye støy rundt, jeg kan ikke se for meg noen ny avstemning om det nå, bortsett fra det virker det heller ikke som flertallet bryr seg synderlig om hva nnwiki mener om dette. En annen sak er at tiden vel er moden for at www.wikipedia.no blir en felles portal slik de har på www.wikipedia.dk og en slik endring vil jeg støtte, men jeg ser ingen kobling mellom skifte subdomene og den saken. Ulflarsen 1. februar 2009 kl. 19:28 (CET)
Vi kan òg vise til ei avrøysting (21-1 for flytting av nowp til nbwp), så skal vi komme kvarandre i møte, må begge partar gje noko. Og i den samanhengen lagar vi dei koplingane vi vil. Eg ser ei kopling mellom subdomene og desse sakene: no-prefikset tilhøyrer nn i like stor grad som det tilhøyrer nb, og dersom bokmål/riksmål skal få bruke no, må de ta eit ansvar for at dei som gjerne les nynorsk, finn fram til nynorskartiklane.
Men dette er berre mitt syn, det er òg dei som har sagt at det ikkje bør vere rom for å forhandle om prinsipp.--Knut 1. februar 2009 kl. 19:43 (CET)
Vedrørende forslaget om endring av www.wikipedia.no til en felles startside tilsvarende den man har på dansk med www.wikipedia.dk er nå fremmet av meg på Tinget og jeg mener selv at det er en god ide og på høy tid. Ulflarsen 1. februar 2009 kl. 20:20 (CET)

Eg har ikkje delteke i debatten her, men vil berre ha sagt at det ikkje kan vere nokon som helst tvil om at nowiki anten må flytte til nb eller godta artiklar på nynorsk. Det må Wikimedia få klar beskjed om.

Eg har full forståing for at riksmålsfolk ikkje likar at språket deira offisielt heiter bokmål og har språkkoden nb, men det er ei sak dei må ta opp med norske styresmakter og ISO. Vi kan ikkje vente på at dei skal bli ferdige med ein krangel som har vart sidan 1929. Apropos, på enwiki har det kome forslag frå riksmålshald (trur eg) om å flytte artikkelen Bokmål til Dano-Norwegian for å unngå B-ordet. Plutix 10. februar 2009 kl. 20:49 (CET)

Trafikktal for dei mest leste biografiane på bokmål/riksmål (2008)[endre wikiteksten]

Lista nedanfor inneheld personnamn frå Wikistics' oversikt på bokmål over dei mest vitja sidene i 2008 (sampla øver 180 døger) på utgåva på bokmål og riksmål. Den fyrste kolonna er personens rangering på personlista, den andre kolonnen er gjennomsnittleg treff per dag, den tredje er kor mange prosent tå totalt antall treff denne oppføringa representerer (i forhold til heile artikkelmassa, ikkje berre begrensa til personartiklar). Med atterhald om feil. Jeblad 7. februar 2009 kl. 15:25 (CET) (Etter eit debattinnlegg på no:Wikipedia:TingetGuaca 6. feb 2009 kl. 23:16 (CET))

Eg trur det kan vera lurt å gå gjennom lista før å sjekke at tilsvarande artiklar finst, og at dei har tilstrekkeleg kvalitet. Tilsvarende oversikt kan lagast utfrå Wikistics' oversikt for nynorsk. Jeblad 7. februar 2009 kl. 15:30 (CET)
 1. 426 — 0,04 % — (no) Barack Obama
 2. 345 — 0,04 % — (no) Henrik Ibsen
 3. 326 — 0,03 % — (no) Henrik Wergeland
 4. 318 — 0,03 % — (no) Roald Amundsen
 5. 287 — 0,03 % — (no) Knut Hamsun
 6. 249 — 0,03 % — (no) Adolf Hitler
 7. 229 — 0,02 % — (no) Nelson Mandela
 8. 217 — 0,02 % — (no) Miley Cyrus
 9. 214 — 0,02 % — (no) Jenny Skavlan
 10. 197 — 0,02 % — (no) Roald Dahl
 11. 180 — 0,02 % — (no) Leonardo da Vinci
 12. 177 — 0,02 % — (no) Bjørnstjerne Bjørnson
 13. 177 — 0,02 % — (no) Elvis Presley
 14. 177 — 0,02 % — (no) Cristiano Ronaldo
 15. 174 — 0,02 % — (no) Sokrates
 16. 169 — 0,02 % — (no) Aristoteles
 17. 165 — 0,02 % — (no) Platon
 18. 164 — 0,02 % — (no) Martin Luther
 19. 164 — 0,02 % — (no) Michael Jackson
 20. 163 — 0,02 % — (no) Mahatma Gandhi
 21. 162 — 0,02 % — (no) William Shakespeare
 22. 157 — 0,02 % — (no) Charles Darwin
 23. 151 — 0,02 % — (no) John McCain
 24. 149 — 0,02 % — (no) Fernando Torres
 25. 146 — 0,02 % — (no) Caroline Andersen
 26. 146 — 0,02 % — (no) James Bond
 27. 144 — 0,02 % — (no) Harry Potter
 28. 144 — 0,02 % — (no) Hotel Cæsar
 29. 143 — 0,02 % — (no) Hannah Montana
 30. 143 — 0,02 % — (no) Christofer Columbus
 31. 140 — 0,01 % — (no) Erlend Loe
 32. 136 — 0,01 % — (no) Astrid Lindgren
 33. 132 — 0,01 % — (no) Martin Luther King jr.
 34. 129 — 0,01 % — (no) Edvard Munch
 35. 127 — 0,01 % — (no) Karl Marx
 36. 127 — 0,01 % — (no) John F. Kennedy
 37. 121 — 0,01 % — (no) Napoléon Bonaparte
 38. 120 — 0,01 % — (no) Ludvig Holberg
 39. 120 — 0,01 % — (no) Josef Stalin
 40. 119 — 0,01 % — (no) George W. Bush
 41. 118 — 0,01 % — (no) Muhammed
 42. 117 — 0,01 % — (no) Petter Dass
 43. 117 — 0,01 % — (no) Lars Saabye Christensen
 44. 114 — 0,01 % — (no) Alexander Kielland
 45. 112 — 0,01 % — (no) Edvard Grieg
 46. 112 — 0,01 % — (no) Vanessa Anne Hudgens
 47. 111 — 0,01 % — (no) Rihanna
 48. 110 — 0,01 % — (no) Heath Ledger
 49. 109 — 0,01 % — (no) Alf Prøysen
 50. 108 — 0,01 % — (no) Amalie Skram
 51. 107 — 0,01 % — (no) Jo Nesbø
 52. 106 — 0,01 % — (no) Sarah Palin
 53. 103 — 0,01 % — (no) Sigrid Undset
 54. 103 — 0,01 % — (no) Olav den hellige
 55. 101 — 0,01 % — (no) Albert Einstein
 56. 101 — 0,01 % — (no) Abraham Lincoln
 57. 100 — 0,01 % — (no) Pablo Picasso
 58. 99 — 0,01 % — (no) Bruce Springsteen
 59. 97 — 0,01 % — (no) Galileo Galilei
 60. 97 — 0,01 % — (no) Julius Cæsar
 61. 97 — 0,01 % — (no) Fridtjof Nansen
 62. 96 — 0,01 % — (no) Stieg Larsson
 63. 96 — 0,01 % — (no) Sigmund Freud
 64. 95 — 0,01 % — (no) Wolfgang Amadeus Mozart
 65. 94 — 0,01 % — (no) Harald Hårfagre
 66. 94 — 0,01 % — (no) George Washington
 67. 94 — 0,01 % — (no) Ole Gunnar Solskjær
 68. 94 — 0,01 % — (no) Jens Bjørneboe
 69. 93 — 0,01 % — (no) Inger Hagerup
 70. 93 — 0,01 % — (no) Jesus Kristus
 71. 89 — 0,01 % — (no) Immanuel Kant
 72. 88 — 0,01 % — (no) Johann Sebastian Bach
 73. 88 — 0,01 % — (no) Max Manus
 74. 88 — 0,01 % — (no) Isaac Newton
 75. 88 — 0,01 % — (no) Snorre Sturlason
 76. 88 — 0,01 % — (no) Unni Lindell
 77. 86 — 0,01 % — (no) Vidkun Quisling
 78. 84 — 0,01 % — (no) Che Guevara
 79. 83 — 0,01 % — (no) Arnulf Øverland
 80. 83 — 0,01 % — (no) Theodor Kittelsen
 81. 82 — 0,01 % — (no) Johan Sebastian Welhaven
 82. 81 — 0,01 % — (no) Oscar Wisting
 83. 79 — 0,01 % — (no) Britney Spears
 84. 79 — 0,01 % — (no) Jens Stoltenberg
 85. 78 — 0,01 % — (no) John Lennon
 86. 77 — 0,01 % — (no) Harald V
 87. 76 — 0,01 % — (no) Bill Kaulitz
 88. 76 — 0,01 % — (no) Johnny Cash
 89. 75 — 0,01 % — (no) Ida Elise Broch
 90. 75 — 0,01 % — (no) David Beckham
 91. 74 — 0,01 % — (no) Ingvar Ambjørnsen
 92. 73 — 0,01 % — (no) J.K. Rowling
 93. 73 — 0,01 % — (no) Aylar Lie
 94. 73 — 0,01 % — (no) Camilla Collett
 95. 71 — 0,01 % — (no) Marilyn Monroe
 96. 71 — 0,01 % — (no) Bill Clinton
 97. 71 — 0,01 % — (no) Manuela Ramin-Osmundsen
 98. 71 — 0,01 % — (no) Fidel Castro
 99. 71 — 0,01 % — (no) Kaptein Sabeltann
 100. 70 — 0,01 % — (no) Ludwig van Beethoven
 101. 70 — 0,01 % — (no) Pia Tjelta
 102. 69 — 0,01 % — (no) Johnny Depp
 103. 68 — 0,01 % — (no) Mao Zedong
 104. 67 — 0,01 % — (no) Ronaldinho
 105. 66 — 0,01 % — (no) Zac Efron
 106. 66 — 0,01 % — (no) Leonardo Da Vinci
 107. 65 — 0,01 % — (no) Bill Gates
 108. 65 — 0,01 % — (no) Vasco da Gama
 109. 65 — 0,01 % — (no) Joachim Nielsen
 110. 64 — 0,01 % — (no) Thor Heyerdahl
 111. 64 — 0,01 % — (no) Varg Vikernes
 112. 64 — 0,01 % — (no) Henki Kolstad
 113. 64 — 0,01 % — (no) Slash
 114. 64 — 0,01 % — (no) Michelangelo Buonarroti
 115. 64 — 0,01 % — (no) Winston Churchill
 116. 62 — 0,01 % — (no) Andreas Thorkildsen
 117. 62 — 0,01 % — (no) Ronald Reagan
 118. 62 — 0,01 % — (no) Jan Thomas
 119. 61 — 0,01 % — (no) Vincent van Gogh
 120. 61 — 0,01 % — (no) Jimi Hendrix
 121. 61 — 0,01 % — (no) Kurt Nilsen
 122. 60 — 0,01 % — (no) Aleksander den store
 123. 60 — 0,01 % — (no) Jostein Gaarder
 124. 60 — 0,01 % — (no) Henrik VIII av England
 125. 60 — 0,01 % — (no) Marco Polo
 126. 60 — 0,01 % — (no) Olav V
 127. 59 — 0,01 % — (no) 50 Cent
 128. 59 — 0,01 % — (no) Siddharta Gautama
 129. 58 — 0,01 % — (no) Tore Renberg
 130. 58 — 0,01 % — (no) Napoleon
 131. 58 — 0,01 % — (no) Gunnar Staalesen
 132. 58 — 0,01 % — (no) Lil Wayne
 133. 57 — 0,01 % — (no) Anne Frank
 134. 57 — 0,01 % — (no) Erlend Bratland
 135. 57 — 0,01 % — (no) Franklin D. Roosevelt
 136. 57 — 0,01 % — (no) Steven Gerrard
 137. 56 — 0,01 % — (no) Lars Monsen
 138. 56 — 0,01 % — (no) Thorbjørn Egner
 139. 56 — 0,01 % — (no) Bob Dylan
 140. 56 — 0,01 % — (no) Bob Marley
 141. 56 — 0,01 % — (no) Jahn Teigen
 142. 56 — 0,01 % — (no) Arne Næss
 143. 55 — 0,01 % — (no) Olav Tryggvason
 144. 55 — 0,01 % — (no) Marie Curie
 145. 55 — 0,01 % — (no) Chad Michael Murray
 146. 55 — 0,01 % — (no) Tupac Shakur
 147. 54 — 0,01 % — (no) John Carew
 148. 54 — 0,01 % — (no) Arne Garborg
 149. 54 — 0,01 % — (no) Ole Einar Bjørndalen
 150. 53 — 0,01 % — (no) Karl den store
 151. 53 — 0,01 % — (no) Haakon VII

Slike lister er nyttige! Vi bør farge lista blå; like vitig at det er djupn i dei blå artiklane. --Knut 7. februar 2009 kl. 17:20 (CET)

Korleis får ein djupn i en artikkel om Jan Thomas? --Ekko 7. februar 2009 kl. 19:26 (CET)
Sei det. Artiklane om Adolf Hitler(sjekk artikkel på no), Anne Frank og diverse amerikanske presidentar er vel betre å gå til djupna på? --Anders 7. februar 2009 kl. 20:37 (CET)
Flåseriet mitt til sides, dette så da ikkje så verst ut? --Ekko 7. februar 2009 kl. 20:46 (CET)
Mykje bra, men Sokrates fortener ikkje blåfargen sin. --Knut 7. februar 2009 kl. 20:59 (CET)
No har eg teld dei 25 øvste blå (ned til Harry Potter). Samanliknar ein lenga på artikklane på nn og no får me desse resultata:
0 artiklar på lista er lengre på nn, enn tilsvarande på bokmål
4 artiklar på lista er omtrent like lang eller kort på nn, som tilsvarande på bokmål (1 - 4 999 bytes skilnad)
3 artiklar på lista er noko kortare på nn, enn tilsvarande på bokmålsartikkel ( 5 000 - 9 999 bytes skilnad)
13 artiklar på lista er mykje kortare på nn, enn tilsvarande på bokmål (10 000 - 49 999 bytes skilnad)
4 artiklar på lista er vesentleg kortare på nn, enn tilsvarande på bokmål (50 000 bytes eller større skilnad)

--Anders 7. februar 2009 kl. 22:29 (CET)

Eg sjekka ein litt lenger ned på lista, han er omtrent like lang på nn, men mykje betre (meir heilheitleg) her. Problemet er småspirene. - Knut 7. februar 2009 kl. 22:46 (CET)
Trur ikkje eg skal ta på meg å lage noko slikt i natt, men det er nokså enkelt å lage en «mal» som testar om ein artikkel er lengre på nynorsk enn på bokmål. Ellers trur eg det her er ein fornuftig måte å bruke bokmålsutgåva, bruk trafikktala til å sjekke kva dykk må fokusere på for å sjølv få opp trafikktala. Dette bør imidlertid ikkje vara i konflikt med å lage eit dugandes leksikon, her er det viktig å ha to tankar i huvve på ein gong. Jeblad 8. februar 2009 kl. 01:04 (CET)
Meir innhald er bra, fleire ord er i seg sjølv negativt. Folk som brukar nettet til å finne informasjon vil ha korte artiklar. Men dei vil ha uttømmande informasjon, og det får dei ikkje på tre liner biografi, naturlegvis. Elles ser vi av lista at folk søkjer på nokre klassikarar og nokre folk som er i vinden nett no. Vi bør bli like flinke som nowp til å skrive om folk som er i vinden, helst litt før det byrjar blåse. Men vi skal ikkje gjere same feilen som nbwp: å ta med alt for mykje nyhendestoff som vil gå ut på dato før månaden er gått. Kjendisartiklar kan med fordel vere stutte. Så kan vi heller bruke krefter på å skrive uttømmande om dei store klassikarane. --Knut 8. februar 2009 kl. 09:24 (CET)
Det er mogleg å måle artiklar etter entrofi istadenfor å berre sjå på antall ord, men dessverre fins ikkje noko slikt mål inkorporert i Wikipedia. Eit slikt mål blei nytta under no:Wikipedia:Artikkelkonkurransen 2009 Ekspress. Brukar:Jeblad 8. februar 2009 kl. 16:02 (CET)
Eg er einig i at fleire ord utan innhald, i seg sjølv ikkje er bra. Kvantitet og kvalitet. Men når lengda når eit visst punkt, kan ein gå ut ifrå at bokmålswikipediaen har innhald som ikkje me har fått med oss. Anders 12. februar 2009 kl. 15:14 (CET)

God artikkel-kandidatar[endre wikiteksten]

Eg har no, i eit forsøk på å skape meir «blest» om kandidatane til gode artiklar, lagt dei til som ei oppgåve på «Siste endringar» (med sist nominerte fyrst). Det er ikkje tvil om at det har vore lite aktivitet der, fleire av kandidatane er nominerte for lenge sidan utan å omtrent ha fått nokre kommentarar. Eg trur ikkje det skuldast dårleg kvalitet på det som vert nominert. Eg håpar vi kan få til eit meir aktivt system, for eg trur dette er eit viktig tiltak når det gjeld forbetring og kvalitetssikring av artiklane. --EIRIK\diskusjon 21. desember 2008 kl. 21:31 (CET)

Godt initiativ, men kva for artiklar som får stjerne som gode artiklar, vert litt tilfeldig. Diskusjonane rundt nomineringane kan av og til vere nyttige. (Og somme tider vel harde....) Vi har sjølvsagt mange gode artiklar som ikkje får stjerne. Det er vanskelig å røyste innan sakfelt ein ikkje kjenner. Eg trur vi må vokte oss for ikkje å ha for mange diskusjonar i gongen. Og så må vi hugse at nomineringa av vekesartiklar òg er eit kvalitetsfremjande tiltak. -- Knut 21. desember 2008 kl. 22:13 (CET)
Eg har eit framlegg: Ein omdøyper Vekas artikkel/Utvald artikkel til Vekas gode artikkel eller liknande. Stjerneartiklane kan få namnet Sers gode artiklar/Svært gode artiklar eller liknande. Det blir litt feil å sende ut signal om at nynorsk Wikipedia har bare 27 gode artiklar. Desse er trass alt svært gode. Martin NH 9. januar 2009 kl. 20:50 (CET) Synspunkt?
«Svært gode» høyrest litt overdrive ut. Det er ikkje bra med inflasjon. God bør vel vera godt nok? Eg er samd med Knut om at det er vanskeleg å røysta for eller i mot ein artikkel om eit emne ein ikkje veit noko om. --Sigmundg 13. januar 2009 kl. 22:09 (CET)
På bokmål har dei to nivå for denne type artiklar, «god» og «anbefalt». Noko liknande kunne kanskje vore ein ide? --Frokor 14. januar 2009 kl. 02:21 (CET)
Eg trur dei to nivåa vi har, «utvald» og «god», er greie, men eg eg samd i at ordet «god» eigentle ikkje er dekkande. Dei såkalla «gode» artiklane («utmerka» er rettare) er eit forbilde for andre artiklar. Det er den viktigaste funksjonen dei har. --Knut 14. januar 2009 kl. 07:44 (CET)
Skildringa «stjerneartiklar» som er brukt over er kanskje meir dekkande? Einig i at det er høge krav til desse, som kan gjera målet så lite oppnåeleg at det ikkje motiverer. Eg føler og at artiklar som ikkje lenger er spirer eller treng opprydding blir litt gløymd. Kunne me fått til ein kvalitetsgjennomgang der artiklar som slett ikkje er verst blir merka som «solide», «grunnartiklar» eller liknande? Eg ser for meg at éin grundig gjennomlesar set inn ein mal i artikkelen, ein annan sjekker språk og fakta ein gong til og seier seg einig eller retter/tek opp problem, og så er han rekna som solid. Ein del av oss gjer noko som dette allereie, det hadde vore fint å fått eit oversyn. --Ranveig 19. januar 2009 kl. 00:12 (CET)
Eg har laga eit framlegg til ny side om desse gode artiklane, der eg bruker ordet stjerneartikkel (det kan sjølvsagt endrast, me vil kanskje halda på gode artiklar?). Ser de OK ut? Martin NH 19. januar 2009 kl. 19:07 (CET)
* Stjerneframlegg! --Knut 19. januar 2009 kl. 19:57 (CET)
Ser bra ut. --Frokor 19. januar 2009 kl. 20:01 (CET)
Bør få utmerkinga «God side». Eg synest Gode artiklar er bra, eg. --Ekko 19. januar 2009 kl. 20:07 (CET)
Eg har bare brukt den svenske utgåva, og tilpassa ho, så det er svenskane som skal ha skryt. Kanskje ein burde ha valt litt andre fargar, slik at sida ikkje blir heilt identisk med svenskane si. Eg skal sjå om ein kanskje kan bruka nokre andre. Skal me ta ei avstemming på stjerne versus god? Martin NH 19. januar 2009 kl. 20:18 (CET) Fargane er høvelige likevel trur eg, bokmål og dansk sine sider er nesten like dei òg, så det gjer nok ikkje noko.

God er bra nok for meg, men av og til er det uhøveleg at ordet «god» vert reservert på denne måten. Vi bør t.d. berre ha gode artiklar på framsida. Difor synst eg ordet stjerneartikkel var ei colombi egg! - Knut 19. januar 2009 kl. 20:17 (CET)

Trur ikkje du treng nokon avstemming. Lat det berre ligg ut veka, så tenkjer eg at svaret er kommi fram. No har det vore så mange harde ord og frontar rundt om, så no lar me roen og konsensusen senke seg. --Ekko 19. januar 2009 kl. 20:25 (CET)

Her er er samd med Ekko, avrøystingar bør vi berre bruke når vi ikkje greier å semjast. Men elles er vel ikkje val av god-ord noko å bli uforlikte om. - Knut 19. januar 2009 kl. 20:30 (CET)
OK, eg meiner stjerneartikkel er eit godt ord. --Martin NH 19. januar 2009 kl. 20:38 (CET)

Det har gått ei veke, og om det er semje om å bruke nemninga stjerneartikkel, kan vi flytte. Men eg synst ikkje namneskifte er noko å tvinge fram om det ikkje er minst 2/3 fleirtal for at stjerneartikkel er ei betre nemning. --Knut 31. januar 2009 kl. 20:43 (CET)

Er «stjerneartikkel» ei betre nemning enn «god artikkel»?[endre wikiteksten]

Røyst {{ja}} eller {{nei}}; 2/3 ja-fleirtal vil vere ei tilråding om namneskifte.

 • Ja Ja--Knut 31. januar 2009 kl. 20:43 (CET)
 • Ja Ja--Martin NH 31. januar 2009 kl. 22:44 (CET)
 • Nei Nei Eg trur den jamne brukar vil verta forvirra av denne terminologien. Eg skønar han i alle fall ikkje. --Sigmundg 1. februar 2009 kl. 00:31 (CET)
 • Nei Nei -- på nowiki låg stjerne under portalen til kultur, eg ville lagt han under astronomi, andre igjen meiner dette handlar om astrologi. Dette kan mistydast. Her skal me vere presise. Hogne 2. februar 2009 kl. 15:43 (CET)
 • Nei Nei, verkar noko overflatisk på meg. --Harald Khan Ճ 2. februar 2009 kl. 16:46 (CET)
 • Nei Nei. Eg likar «God» eg. --Ekko 2. februar 2009 kl. 18:37 (CET)
 • Nøytral Nøytral. Same for meg. --Frokor 2. februar 2009 kl. 19:00 (CET)
 • Nøytral Nøytral --KRISTAGAα-ω 2. februar 2009 kl. 19:08 (CET)

Me held på nemninga god artikkel

Aktivitet[endre wikiteksten]

Eg tykkjer det er liten progresjon i arbeidet med å gi artiklar stjerne. Det er mange svært gode artiklar som ennå ikkje har fått stjerne, då det er få som stemmer, og dei gode artiklane ikkje alltid blir nominerte. Ein del av dei artiklane som er på nominasjonslista nå har dessutan låge der ei god stund. Det hadde vore ein god idé å få opp tempoet litt. --Martin NH 13. februar 2009 kl. 22:25 (CET)

Notis ang Wikimedia Norge[endre wikiteksten]

Det nærmer seg årsmøte i Wikimedia Norge. Er det noen som mener de har tid og overskudd kan de melde sitt kandidatur til valgkomiteen. -- Atluxity 12. februar 2009 kl. 21:25 (CET)

Det blir årsmøte for Wikimedia Norge 15. april 2009 på Litteraturhuset. Jeblad 14. februar 2009 kl. 21:18 (CET)

Sider med referansefeil[endre wikiteksten]

No har det byrja å dukke opp feilmeldingar av typen:

Referansefeil: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found

Dette skuldast truleg ei programvareoppgradering som er mindre romsleg for feil: Dette gjeld sider som har ein <ref/>, men ingen <references/>.

Eg har rydda litt opp med botten min, resten er å finne her: Brukar:BepBot/reflist.

Ettersom det av og til krev litt skjønn kvar ein skal plassere denne referanselista (under kjelder?) og sidan det ikkje er så mange (Jorunn er godt i gang), trur eg det er best å ordne opp resten manuelt. --Bep 30. januar 2009 kl. 01:19 (CET)

Det var berre nokre få sider, dei skal vere i orden no. --Jorunn 30. januar 2009 kl. 02:04 (CET)
Då har eg og roboten min teke den andre lista. --Bep 30. januar 2009 kl. 18:40 (CET)
Bra innsats! --Frokor 30. januar 2009 kl. 21:07 (CET)
Ser ut som eg kunne gjort jobben noko enklare (ein lærer av sine feil...): Eg la kategorien Kategori:Artiklar med referansefeil inn i feilmeldinga MediaWiki:Cite error, og då dukka det opp nokre fleire. --Bep 15. februar 2009 kl. 22:50 (CET)

no > nb[endre wikiteksten]

Er det tatt noen initiativ ovenfor wikimedia foundation for å få til en flytting av no til nb? --Oddeivind 12. februar 2009 kl. 18:37 (CET)

Noko må i alle fall gjerast. Bokmålswikipedia har vist at dei ikkje vil flytte friviljug, så da må me tvinga gjennom ei flytting med makt. Kva er den beste måten å gjera dette på? Me kan kontakte Wikimedia Foundation direkte, eller kanskje det hadde vore ein god idé å kobla inn Noregs Mållag i saka? Saurmar 13. februar 2009 kl. 01:13 (CET)
Synest det er blitt for mykje ståk av dette, og bør ikkje vera ein nynorsk kampsak, sjølv om alle norske wikipediabrukarar sjølvsagt kan tenka ut løysingsforslag. Mange av dei som var imot bytte meinte det ikkje var noko å vinna på det sidan no: berre ville bli ei omdirigering. Om nokon er teknisk dyktige nok til å tenka ut ein samnorsk wikipedia som tilbyr begge språkformer, ville kanskje fleire sjå på det som ein betre bruk av no-prefikset. --Ranveig 13. februar 2009 kl. 02:39 (CET)
Så lenge brukarane på bokmålswikipedia aksepterer at dei som er negative til samarbeid styrer, har eg lite tru på at det går an å finne løysingar i den retninga Ranveig peiker. Eg vart skikkeleg skuffa når tilogmed eit Forslag om bruk av www.wikipedia.no som felles norsk portal vart avvist.
Men prefikssaka og andre samarbeidsspørsmål bør diskuterast i styret for det norsk wikimedia. Kor finn vi forresten referat frå desse styremøta? -- Knut 13. februar 2009 kl. 07:35 (CET)
Uttrykk som flytting med makt er vel nokså på sida av saka? Eg kan vanskeleg sjå for meg at maktbruk er mogeleg, ønskeleg eller kan føre til noko bra (ikkje i denne saka heller). --Ekko 13. februar 2009 kl. 09:45 (CET)
Til bruker Knut: Du skriver at "Så lenge brukarane på bokmålswikipedia aksepterer at dei som er negative til samarbeid styrer" og jeg vil gjerne påpeke at det var et solid flertall for å beholde no som subdomene. Hva jeg som tilhørte mindretallet kan gjøre med den saken utover å ha stemt for overgang til nb kan jeg ikke se. Jeg støttet også et forslag wikipedia.no som felles portal, noe som også ble avvist av flertallet. Hva ønsker du jeg skal gjøre, slutte å bidra på bokmål/riksmålsversjonen av Wikipedia? Jeg har allerede blitt blokkert en gang i diskusjonen rundt no-nb, det får holde. Ulflarsen 13. februar 2009 kl. 10:10 (CET)
Ulf, det er veldig mange som tenkjer godt og oppfører seg godt på båe wikipediane og også meiner eg at dei aller fleste arbeider ut frå eit ynskje om at wikipeda skal bli betre, også mellom dei som går mot nnwiki sitt vårt syn på samarbeid. Likevel har eg ei kjensle av at nokre arbeider ut frå ein generell motstand mot nynorsk, og eg trur også at enkelte her lar seg provosere av dette innimellom, meg sjølv inkludert. Samstundes må eg nok medgje eg sjølv arbeider ut frå eit ynskje om å gjere nynorsk sterkare, og eg meiner at det også skal vere lov. Eg set pris på det du gjer, Ulf. Denne "kampen" bør ikkje førast på nowiki meir, men sendast over til høgare organ. Hogne 13. februar 2009 kl. 10:29 (CET)
Mitt poeng over er at jeg ikke kan se at det kan gjøres mer med denne saken på Wikipedia på bokmål/riksmål, fordi det er et flertall for de beslutningene som er tatt. Vi som tilhører mindretallet kan ikke gjøre noe med det og jeg synes det er ganske urimelig å få kritikk på det slik jeg oppfatter at Knut kommer med. Ulflarsen 13. februar 2009 kl. 10:38 (CET)
Ulf: Eg meiner ikkje å kritisere dei samarbeidsorienterte, sjølv om eg forstår at eg kan lesast slik. Det er altså Ranveig sin visjon om samnorsk no-wikipedia eg ikkje har tru på at folket på bokmålsutgåva vil slutte seg til, uansett form. Eg var glad for forslaget ditt om felles portalside, men når du fekk motbør heilt frå byråkratnivå, forstår eg godt at du ikkje går vidare på det sporet. Du har meir meinngsfylte ting å gjere enn slik strid. Og vi to skal iallefall ikkje krangle. Håper du orsaker mine klønete formuleringar. -- Knut 13. februar 2009 kl. 12:13 (CET)
Til Knut: Den er god og det synes som det er lite klima for noe kompromiss i det mange på bokmål/riksmålswiki tydeligvis anseer som hevdvunne rettigheter. Hva nnwiki vil gjøre med det må avgjøres på dette prosjektet. Jeg tror bokmål/riksmålswikipedia har vel så mye å hente på en samarbeid som nnwiki, men det er altså kun min personlige mening. Ulflarsen 13. februar 2009 kl. 13:01 (CET)

Jeg er enig med Ulf Larsen i at det er lite mindretallet på nb kan gjøre, annet enn evt. å stemme mot kandidater til administratorvalg som har vist anti-nynorsk-holdninger. Men jeg støtter det personlig fullt ut dersom dere tar opp saken til Wikimedia Foundation. Det er, som det er blitt pekt på, rett og slett leksikalsk feil og subjektivt å bruke betegnelsen no på en wikipedia som ekskluderer nynorsk. Det eneste rette er å endre dette. --Oddeivind 13. februar 2009 kl. 14:55 (CET)

Til Oddeivind: Jeg vil markere at jeg er uenig i det du nevner om å boikotte kandidater adminvalg. Jeg står på at en får holde seg til saklige argumenter og de saksprosesser vi har, på bokmål/riksmål så er det for øyeblikket til veis ende. At prosessen rundt dette har hatt og vil ha sine konsekvenser er en annen sak, men det er som det er og blir som det blir. Ulflarsen 13. februar 2009 kl. 15:59 (CET)

(< marg) Eg har lese denne lange sida idag. Deretter las eg ISO 639 på nynorsk, bokmål og engelsk. (Artiklane er forresten ikkje heilt samkøyrde om kva for delar av systemet som alt er tekne i bruk.) Eg vil lime inn litt frå den engelske versjonen:

 • Use of ISO 639 codes
The language codes defined in the several sections of ISO 639 are used for bibliographic purposes and, in computing and internet environments, as a key element of locale data. The codes also find use in various applications, such as Wikipedia URLs for its different language editions.

Nett oppom den teksten, står norsk som eit døme i sin kategori, som har: "a Part 2 code and a Part 1 code(#1), while their containing languages also have codes in Part 1 and Part 2: nor -> nor -> no ; non, nob -> non, nob -> nn, nb"

Om dette skal vere sant, må også norsk språk fylgje systemet, og det har det då gjort lenge i biblioteka. Begge dei offisielle skriftspråka er underordna kategorien no, og dei må heite nn og nb. NO står for det norske språket i alle variantar; det står ikkje for namnet på landet.

Er det slik at saka kom att frå language committee som ikkje deira sak, og dei førebur saker for styret, må då me vende oss til styret, ikkje? --Hordaland 15. februar 2009 kl. 21:40 (CET)

Så vidt jeg forsto av det andre her har skrivi, så var beskjeden at vi måtte løse dette sjøl. Det mener jeg er helt uholdbart. Saksforholdet burde være klart og flytting burde gjennomføres umiddelbart. Nynorsk wikipedia bør legge mer press på Wikimedia Foundation i denne saken! --Oddeivind 17. februar 2009 kl. 10:59 (CET)
 • Nå får dere gi dere, alle sammen! Det vil ikke skje noe som helst med no.wikipedia.org. Jeg tror ikke WMF overprøver nowiki-samfunnets avgjørelse (avstemningen) uten bedre grunnlag enn hva som er presentert før og under avstemningen på nowiki. Dette maktflyttingsforslaget enkelte her kommer med er og blir en drøm. — H92 (d · b · no) 18. februar 2009 kl. 23:10 (CET)

www.Wikipedia.no[endre wikiteksten]

Sjå Flums innlegg på tinget:

Vil understreke at dette domenet eies av Copyleft, og blir overført til Wikimedia Norge. Det er således Wikimedia Norge som bestemmer bruken av dette domenet, ikke bokmålsutgaven av Wikipedia. En avstemning på denne wiki er derfor komplett meningsløs da bokmålswikipediaen bare er en av tre wikier tilknyttet navnet Wikipedia i norge. Innspill til bruk av domenet må gjerne sendes til styret av Wikimedia Norge. Undertegnede tar gjerne imot slike innspill per epost. Ulfs tanke om å ordne opp med dagens eier er allerede igangsatt. Flums 2. feb 2009 kl. 00:32 (CET)

Nynorsk Wikipedia bør sende ei klar tilråding til Wikimedia om å opprette ein portal på wikipedia.no der nowiki, nbwiki, nnwiki og sewike er synlege og best mogeleg jamstilte. Til dømes ved å velje dansk løysning: www.wikipedia.dk. Det kan gjerast ved å arrangere ei røysting og sende den til Flums. Hogne 13. februar 2009 kl. 10:19 (CET)

Er det ikke litt avsporing av debatten? Det er vel no.wikipedia.org det er snakk om? Finnes det noen www.wikipedia.no pr. i dag? --Oddeivind 13. februar 2009 kl. 14:58 (CET)

Det er ingen avsporing, domenet wikipedia.no eksisterer, men det er en omdirigering til no.wikipedia.org. Flertallet på wikipedia på bokmål/riksmål ønsker ikke å flytte det over til en dansk løsning - om du ser på wikipedia.dk så ser du hvordan det fungerer, en meget god løsning mener jeg. Ulflarsen 13. februar 2009 kl. 15:54 (CET)
Poenget mitt er at det uansett ikke løser problemstillinga rundt no.wikipedia.org. --Oddeivind 13. februar 2009 kl. 20:21 (CET)
Jeg vet ikke om det er flertallet; det kom aldri til avstemming. I diskusjonen var det vel to registrerte og én IP som var negative; langt flere var positive; men mange toneangivende brukere var negative til avstemming. Jeg tror det ville ha fått flertall, hadde det kommet til avstemming, men de hadde ett par gode poeng: (1) nowp hverken disponerer eller kan disponere dette domenet, så det er mer på sin plass om WMN mener noe enn om nowp mener noe; og (2) tidspunktet var ikke godt for enda en nowp-nnwp-relatert avstemming. Selv om jeg altså tror resultatet hadde vært bedre. — the Sidhekin (d) 13. februar 2009 kl. 16:13 (CET) Dette ordner seg nok; WMN tar hintet før eller senere.
Til å ikkje ville dissponere bruken av nettadressa wikipedia.no, har bokmålswikipediaen definitivt sett nytta av å profilere seg som wikipedia.no: [11][12][13][14][15][16][17]
Dobbeltmoral? Anders 13. februar 2009 kl. 17:13 (CET)
Til bruker the Sidhekin: Det er korrekt at avstemning ble avvist, men jeg oppfattet manglende støtte til forslaget som en klar markering av flertallet at de var mot en omdisponering av domenet wikipedia.no til en felles norsk portal. Med tanke på min tidligere blokkering i diskusjon på Tinget så jeg lite hensikt i å drive diskusjonen videre. Oppsummeringen er vel uansett at det i praksis er vel at også denne saken viser at det er lite interesse fra flertallet på bokmål/riksmål for å komme nnwiki i møte, og det er bare å ta til etterretning. Ulflarsen 13. februar 2009 kl. 17:34 (CET)
Jeg mener forslaget fikk mer støtte enn motstand; vi må vel bare enes om å være uenige der. Jeg var ikke klar over de pressemeldingene (jeg pleier ikke legge meg borti slikt), men jeg finner dem mildt sagt uheldige og håper at neste pressemelding ikke vil referere til wikipedia.no – med mindre den omhandler den nye fellesportalen, da. ;-) — the Sidhekin (d) 13. februar 2009 kl. 17:52 (CET)
Wikimedia Norge har hatt diskusjoner rundt flere aktuelle domener og hvordan disse kan brukes. Det er helt uaktuelt å lage løsninger som forfordeler enkeltspråk og målfører, uansett om det er samisk, nynorsk eller bokmål, men det er også helt uaktuelt å ikke vurdere hvordan domenene faktisk brukes. Jeg vil anbefale at diskusjoner av typen «jeg vil ha en slik side» legges til side. Det er lite fornuftig å låse, eller forsøke å låse, bruken av domenene til noe som i bunn og grunn er hva som er kule og hippe farger og fonter. Jeblad 13. februar 2009 kl. 17:50 (CET)
Hogne har trekt fram wikipedia.dk som ei god løysing, og der er eg samd. Dette har ingenting med «kule og hippe farger og fonter» å gjere, men er ein funksjonell diskusjon, som du no avsporar. --Bep 13. februar 2009 kl. 18:03 (CET)
Den danske løsningen er nok en av de alternativene jeg prioriterer absolutt lavest, det er en splættside (splash page) uten noen bruksegenskaper av betydning, men det er andre i styret som liker den løsningen. Jeblad 13. februar 2009 kl. 18:28 (CET)
Ettersom du ikkje gjev noko alternativ løysing, vil det seie du føretrekkjer "status quo"? Anten kallar du dei nynorske og samiske wp-prosjekta utan betydning, eller så kan du ikkje ha oppdaga at den danske splættsida du kallar det, gjev valget mellom wikipediaer på 4 ulike skriftspråk, i staden for å ditteigesitat:"forfordele enkeltspråk og målfører". Anders 13. februar 2009 kl. 20:53 (CET)
«Forfordele» tyder «gje nokon mindre enn han har krav på ved fordeling». Når Jeblad seier at «det er helt uaktuelt å lage løsninger som forfordeler enkeltspråk og målfører», tolkar eg honom som at han meiner at det er heilt uaktuelt å lage løysingar som gjer nynorsk Wikipedia og nordsamisk Wikipedia mindre enn prosjekta har krav på. Det må jo vere ein god ting for nn.wiki og se.wiki. --Kjetil_r 13. februar 2009 kl. 21:13 (CET)
Jau, eg skjøna det. Det var difor eg satte det opp mot kvarandre. Jeblad har sagt nok dumme ting til å verkeleg meine nn og se er ubetydelege, om han har blitt klok av tidlegare skade. Så eg trur ikkje det var det han meinte. Kvifor han så skal vere imot løysingar som den danske, om ein skal unngå fordelar for enkeltspråk og målføre, det skjønar eg ikkje. Anders 13. februar 2009 kl. 22:02 (CET)
Vel, for de som tror at utsagn faller helt uten bakgrunn i realiteter; Ranveig er såvidt jeg vet på styrets mailingliste og bør være klar over diskusjonene, selv om hun bare er varamedlem. Trondtr er i styret og bør være inneforstått med de kravene en bør reise til en slik side. Hvis noen lever i villfarelsen om at sider uten faktisk innhold genererer trafikk så tror jeg de bør sette seg ned å lese en av svært mange bøker om en:usability og websider. Er dette prosjektet interessert i å få trafikk fra en felles portal så bør deltagere starte å tenke kreativt istedenfor angstbitersk. Hvis WMNO skal sette opp noen portalløsning så blir det uten noen form for forfordeling. Det betyr at ingen prosjekt kan kuppe portalen og kreve noen bestemt løsning. Sagt på en annen måte så kommer styret i WMNO høyst sannsynlig til å se bort fra hva enkeltpersoner måtte ønske, det er funksjonaliteten til portalen og hva den betyr for samtlige prosjekter som er viktig. Jeg kommer derfor til å stemme imot enhver løsning som ikke tar utgangspunkt i samtlige prosjekter, og jeg kommer til å stemme imot løsninger som ikke har egenskaper som trafikkgenerator. Hvis noen ønsker splættsider så ikke prøv å «omvende» meg, jeg vil ha en attraktiv side med gode bruksegenskaper. Jeblad 14. februar 2009 kl. 18:03 (CET)
Kjære anonyme, frekke bidragsytar, kven er du? Er du Jeblad i skjul? Ettersom Wikipedia.no alt er ein portal til bokmålswikien, og denne wikien medvite reklamererer seg sjølv som å være Wikipedia.no, som eg alt har vist til ovanfor, ser eg på nettadressa som alllereie kuppa av denne wikien. Det (forhåpentlegvis) løysningsorienterte styret har si fulle rett til å bestemme kva som skal gjerast med nettadressa Wikipedia.no og medlemmar i WMN har si rett til å bestemme kven som skal sitje der. Folk som Hogne har sin fulle rett til å seie kva han meiner om Wikipedia.no og kva han meiner Nynorsk Wikipedia skal rå styret i Wikimedia Norge. Det kan ikkje anonyme Jeblad stogge han i. --Anders 14. februar 2009 kl. 18:42 (CET)
Det er ingen portal, det er en omdirigering. Jeblad 14. februar 2009 kl. 20:35 (CET)
Flisepikking, eg skreiv rett nedanfor. Anders 14. februar 2009 kl. 22:05 (CET)

For å kommentere bruker Hognes opprinnelige innlegg så vil jeg markere at jeg - selv om jeg ikke anser å ha stemmerett her, støtter hans forslag. Det er etterhvert mange som er kjent med navnet Wikipedia - og et domene som kobler Wikipedia og Norge, altså wikipedia.no - er enkelt og intuitivt. Når dette domenet da peker direkte til utgaven på bokmål/riksmål så er det innlysende at det gir nevnte prosjekt en fordel. Wikipedia på bokmål/riksmål er ikke av egen vilje interessert i å oppgi denne fordelen. Gjenstår da å se hvordan nnwiki stiller seg til det. Ulflarsen 13. februar 2009 kl. 21:13 (CET)

Fin oppsummering, og eg trur alle på nnwiki stiller seg positive til ein fellesnorsk portal på wikipedia.no. --Martin NH 13. februar 2009 kl. 22:19 (CET)

Det er noen krav en må reise til en slik side; (a) den skal ha noe som skaper interesse og som får folk til å vende tilbake, (b) den skal vise frem at det finnes flere prosjekter (nynorsk, bokmål og samisk), (c) den må understøtte lenker som går feil, (d) den må være så effektiv at vi kan serve den med minimal hardware og (e) den må kreve lite vedlikehold. Det er motstand mot punkt c fra enkelte på bokmål, men jeg mener det er galskap å ikke sikre at lenker fortsetter å fungere. Punkt d er særdeles viktig for vi ønsker ikke å sette opp noe som er så uhåndterlig at vi må starte pengeinnsamlinger for å få dette opp og igang. Det er også motstand mot punkt a, og det kommer hovedsakelig fra nynorskfolk noe som er merkelig for dette punktet er viktig om nynorsk Wp skal få noe trafikk fra en portal. Punkt b og e tror jeg bør være rimelig opplagt for de fleste, selv om jeg har sett at det er foreslått merkelige løsninger slik som egne samnorske prosjekter. Det var en som med glimt i øyet foreslo å bruke ns som prefiks og suffiks på dem. Jeblad 14. februar 2009 kl. 18:25 (CET)

(a) Kvaliteten til dei enkelte wiki-prosjekta er det som skaper interesse og som får folk til å vende tilbake. Skal du få til noko liknande med ein portal vil det truleg krasje med punkt d og e. Men lukke til. (c) Du meiner altså at ein skal halde på omdirigeringa til nbwiki for lenker til artikkelrommet og at dette ikkje er ei forfordeling av eit enkeltprosjekt? Å fikse lenker som går feil gjer ein ved å fikse dei lenkene som går feil. --Bep 14. februar 2009 kl. 19:20 (CET)
A:Interessa til www.wikipedia.no eksisterer alt no. Mange eksterne sider lenker til den, så trafikkgrunnlaget eksisterer alt. Ei nettadresse som kun omdirigerer til bokmålswikien, viser fint lite i det heile at det finnes flere prosjekter på norsk. Ein fellesside som lenker til wikipediaene på nynorsk, samisk og bokmål/riksmål (og kanskje andre norske wikimedia prosjekt?) er svaret på B sjølv om jeblad er så opptatt av å leve i si eiga realitet med splættsider og mangel på funksjonalitet, avdi han kanskje må bruke eit ørlite klikk ekstra på å nå bokmålswikien. så kritiserer han istaden andre sine realitetar. Resten gidd eg ikkje mate han på. Anders 14. februar 2009 kl. 19:44 (CET)
Tre like brede kolonner, like mange oppføringer i hver kolonne, lik synlighet på samtlige oppføringer. Om nødvendig vil algoritmen hente opp foregående vinnere for å fylle opp listene. Det er en sekundær side for å håndtere søk. Løsningen gir en funksjonalitet som ikke finnes i dag, som er etterspurt, og som er en kjent trafikkgenerator.
Dette er en mockup og ikke en kjørende applikasjon!
Det jeg mener er det mest aktuelle forslaget så langt er en side som viser hvilke artikler som har mest aktivitet siste timene på bokmål, nynorsk og samisk. Trafikkgrunnlaget for analysen kommer fra Squid-serverene. De mest aktive sidene på ett prosjekt vil dra med seg tilsvarende sider på andre prosjekter slik at er «Jens Stoltenberg» tilstrekkelig aktiv på bokmål så listes den også på nynorsk og eventuelt samisk. Siden vil caches effektivt i en time (time slots for statistikken), kan omdirigere urler entydig og automatisk i mange tilfeller (returnerer treffside med en AJAX-applet) og viser treffene der det er tvetydigheter, kan la seg implementere som en modul i Apache (PHP, Perl eller C), osv. Løsningen ble beskrevet for relativt lang tid siden, så den er langtfra ny. Jeblad 14. februar 2009 kl. 21:07 (CET)
Jeblad skriver og skriver, lange innlegg hvor ordene flyter, men avskrellet ordflommen er essensen enkel: Ingen interesse for å gå inn på et enkelt forslag som vil gavne nnwiki og samiskwiki - www.wikipedia.no til en fellesside tilsvarende www.wikipedia.dk - og som også støttes av endel på bokmål/riksmål. Så vet vi det. Ulflarsen 14. februar 2009 kl. 21:13 (CET)
La meg sitere meg selv; «…mest aktivitet siste timene på bokmål, nynorsk og samisk» Det er snakk om en side med TRE DØNN LIKE BREDE KOLONNER MED LENKER TIL ARTIKLER PÅ DISSE PROSJEKTENE! Jeblad 14. februar 2009 kl. 21:22 (CET)
Det Jeblad beskriv er ein en:tag cloud, som eg meiner er eit dårleg forslag. Ranking av artiklar etter popularitet kan fungere på ei nettavis, men i eit leksikon trur eg dei aller fleste har andre kriterium (som feks. kva dei lurer på). --Bep 14. februar 2009 kl. 21:30 (CET)
Til Bep: Enig i at Jeblads forslag er dårlig, artiklene listet vil uansett ikke fange opp hva flertallet søker. Den danske varianten er bedre fordi den gir mer generell informasjon om prosjektene. Det er ellers ikke nødvendig med mer enn hva som er på den danske siden, fordi flertallet av de som kommer dit etterhvert vil lage bokmerke til den siden de søker, det være seg hovedsiden på nnwiki eller bokmål/riksmål.
Hva er problemet med å innføre den danske versjonen i dag? Slik jeg ser det så er problemet at noen på bokmål/riksmålswikipedia ikke ønsker å gi denne fra seg og derfor bedriver uthaling. Det er helt feil at wikipedia på bokmål/riksmål skal ha monopol på wikipedia.no som bør være en felles startside for wikipediabrukere i Norge og det bør opphøre snarest. Ulflarsen 15. februar 2009 kl. 07:52 (CET)
Noen trur eg er eit viktig ord her. Desse filibustarane kan ein trygt telja på ei hand, det er synd at dei skal få stempla heile bok- og riksmålsredaksjonen som vrangvillige. --Ekko 15. februar 2009 kl. 10:51 (CET)
Dersom «noen» viser til ein aktiv deltakar i denne diskusjonen, er eg ikkje einig. Jeblad har kome med forslag til ei side. Me bør ikkje vera bundne til den danske modellen. Sjølv synest eg ingen av desse to forslaga er perfekte. Ei side som berre er portal som den danske er ikkje så veldig spennande -- men ei liste over titlar er ikkje så fengande heller. Kva kan vera spennande å ha på ei fellesframside, og lett å få til? Idémyldring! --Ranveig 15. februar 2009 kl. 12:30 (CET)
Nei, ikkje til ein, til tre-fire. Eg synest det er påtageleg korleis eit kvart framlegg som kan tolkast å vera til nynorsk wikipedias føremon både er umogeleg og samstundes blir møtt med utallige endringsframlegg og framlegg om noko heilt anna. På dette viset vil eit ordskifte aldri føre til ei endring, berre til utmatting. Og nei, Jeblad er ikkje verst i mine auge, men ei evig idemyldring har me ikkje noko nytte av. --Ekko 15. februar 2009 kl. 15:22 (CET)
Enig med Ranveig her. Jeblad kom med et godt poeng som druknet helt i den sedvanlige personfokuserte argumentasjonen fra målfolket: portalsider som aldri endrer seg oppfattes som kjedelige og blir ikke brukt. En mer dynamisk side vil også gi flere besøk til nynorsk-Wikipedia: de aller fleste ønsker å lese Wikipedia på bokmål. Hvis disse kommer til en "død" portalside slik som den danske, vil de raskt bokmerke/lære seg å gå direkte til no.wikipedia.org i stedet, og aldri se linken til nynorskwikipedia igjen. Hvis de i stedet kommer til en side med dynamisk innhold med linker til gode artikler i de forskjellige prosjektene, er det mer sannsynlig at de vil fortsette å bruke fellessiden, og dermed får flere sjanser til å bli "fristet" av en spennende link til en god nynorskartikkel. En annen ting som bør være med er et søkefelt som søker på alle de norske prosjektene. En slik "spennende" side vil også ha den fordelen at den kan virke som en magnet som øker den totale eksponeringen til Wikipedia, i motsetning til en side etter den danske modellen som ikke gir noe mer enn det som allerede finnes. Øystein k 15. februar 2009 kl. 13:37 (CET)

Det er jo eitt anna metaspråk er verda enn norsk nemleg sebrokroatisk, sjå [18], dette kan jo vere noko å sjå på, men det enklaste er ofte det beste, den mest populære er www.google.com, og den var endå enklare då den vart populær.

Same kva løysning som kjem så er det betre enn det som finst no, sjå til dømes www.wikipedia.no/wiki/Hovudsida. (Hovedsiden - Omdirigert fra Hovudsida)

Dette er tilrådinga eg foreslår at me sender til Wikimedia:

Nynorsk wikipedia ber om at Wikimedia opprettar ein portal på www.wikipedia.no der wikipediaene no.wikipedia.org (eventuelt nb.wikipedia.org), nn.wikipedia.org og se.wikipedia.org er synlege og best mogeleg jamstilte.

-- Hogne 15. februar 2009 kl. 13:44 (CET)

Til Ranveig: Den danske siden wikipedia.dk er ikke perfekt, men med tanke på hva wikipedia.no signaliserer så mener jeg en tilsvarende norsk side vil være et stort fremskritt og det kan innføres raskt, allerede i dag - mens en diskuterer en eventuell videre utvikling. Nå står www.wikipedia.no som en ren omdirigering til no.wikipedia.org - noe jeg mener er ganske uheldig og gir et feil signal.
Ranveig skriver også: «Ei side som berre er portal som den danske er ikkje så veldig spennande». Om hensikten er å skape en spennende side som man vender tilbake til så er jeg enig, men det mener jeg er feil fokus. Flesteparten av de som finner våre artikler når de via Google, hensikten med domenet wikipedia.no bør være å vise at Wikipedia for de som bor i Norge både er nynorsk, samisk, engelsk, urdu, vietnamesisk, tamil osv. - i tillegg til bokmål/riksmål. Ulflarsen 15. februar 2009 kl. 13:46 (CET)
Så nå er plutselig fokuset å lage en global portal? Jeblad 15. februar 2009 kl. 14:16 (CET)
Til Jeblad: I dag er wikipedia.no en ren omdirigering til no.wikipedia.org - det forteller oss at bokmål/riksmål = norsk og at bokmål/riksmål er det som brukes i Norge. Det er feil. Den danske siden reflekterer bedre hva de som bor i Danmark bruker - og er slik sett en god startside. De fleste som kommer inn på den vil raskt velge blant de språk som er der og aldri mer gå til den siden, men den er der og viser mulighetene. Så uavhengig av hvilke andre muligheter som finnes, så la oss starte med å endre til en side tilsvarende den danske, så kan en fortsette diskusjonen etter det. 15. februar 2009 kl. 14:27 (CET) Ulflarsen 15. februar 2009 kl. 15:06 (CET)

Dette er ikkje vanskelegare enn at nnwp bør kunne gje full tilslutning til framlegget til Ulflarsen. Så kan dei som har interesse av det, gjere portalsida betre i neste omgang. Slike forbetringar kan vere skanwikiartiklar, nyaste artiklar og liknande hovudsidestoff, kanskje òg lister slik Jeblad føreslår. Mykje kan komme fram i ei idemyldring når sida er på plass. Det som er VIKTIG, er at det vert slutt på omdirigeringa som gjer at tusenvis av brukarar går feil, kvar dag. --Knut 15. februar 2009 kl. 18:36 (CET)

Samd. Helsing frå Martin 15. februar 2009 kl. 18:54 (CET)
Det ville bety å avskjære muligheten til å finne ut hvordan domenet faktisk fungerer per i dag, og vil avskjære alle muligheter for å lage en løsning som er nyttig – kunnskapen vil ikke lengre finnes. Men det er kanskje det som er det viktigste, å stoppe bruken av noe som noen andre kunne ha nytte av. Hvorvidt det medfører at en selv skyter seg i foten er mindre viktig. Jeblad 15. februar 2009 kl. 19:32 (CET)
Dersom nokon lurer på korleis nettadressa fungerer, vil eg spørje om det er gjort noko som helst for å finne svar på spørmålet. Eg trur ikkje noko er gjort. Og OM nundersøkingar vert sett i gang, vil det forundre meg mykje om svaret blir noko anna enn dette: Folk bruker www.wikipedia.no fordi dei vil på wikipedia. Og folk vil på wikipedia fordi dei lurer på noko. Men kanskje vi skal gje Jeblad ein månad til undersøkingane sine, og vente til 16. mars med å bytte ut omdirigeringa med ei søkjeside. Men det er vel ikkje bra nok, det viktigaste er kanskje «å stoppe bruken av noe som noen andre kunne ha nytte av»? --Knut 15. februar 2009 kl. 19:58 (CET)
Til Jeblad: Jeg foreslo dette for 2 uker siden, det har tidligere vært forslag om samme sommeren 2008 og sikkert også før den tid. Om det var så viktig å skaffe data om dette for ikke å ødelegge for Wikipedia på bokmål/riksmål, hvorfor har det da ikke blitt gjort før?
Jeg tror ikke så veldig mange bruker dette domenet, vi får de fleste av våre brukere fra Google, og de som eventuelt overraskende havner på en norsk versjon av www.wikipedia.dk kan da lett komme seg videre til bokmål, nynorsk eller noen av de andre Wikiversjonene som har relevante artikler for de som bor i Norge. Det er følgelig lite grunn til å vente med å flytte domenet til å peke til en samlende side, i stedet for som nå, at Wikipedia på bokmål/riksmål har monopol på Wikipedia på norsk. Ulflarsen 15. februar 2009 kl. 20:13 (CET)
Flisespikk: Wikipedia i Norge – vi har tre koder for norsk, men kun én kode for Norge. ;-) — the Sidhekin (d) 15. februar 2009 kl. 20:20 (CET) Og den bør vi dele broderlig.
Til the Sidhekin: Slik jeg oppfatter det symboliserer domenet wikipedia dot no at det er Wikipedia på no-domenet, altså på norsk - og når det da peker mot bokmål/riksmål så har det prosjektet da effektivt sikret seg monopol på samme.
Hva det faktisk indikerer er en sak og symbolverdien en annen, men det er vel lett å trekke prarallellen til hvordan store firma bruker domenet, ibm.no går f.eks til IBMs norske sider. At vi derfor som et første øyeblikkelig skritt bør flytte domenet til å peke på en samlende side mener jeg er på høy tid. Ulflarsen 15. februar 2009 kl. 20:54 (CET)


Til Jeblad: Kva det no er verdt: www.alexa.com samanliknar den norske og den danske løysninga med å gje dei trafikktal. Dansk løysning (www.wikipedia.dk) er meir enn tjue gongar så ofte vitja som www.wikipedia.no (http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/no.wikipedia.org) med lusne 0.00003% week average. Hogne 15. februar 2009 kl. 23:34 (CET)
Rette lenker: http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/www.wikipedia.no http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/www.wikipedia.dk --Bep 16. februar 2009 kl. 00:48 (CET)

Eg synst denne diskusjonen blir litt for personleg og litt for lite saksretta. Spørsmålet må vere korleis kan wikipedia.no generere trafikk til alle og gje alle prosjekta lik eksponering. Eg ser for meg ei side i tre kolonner, med vekas artikkel på bokmål-nynorsk- samisk. Ein søkeboks for kvart prosjekt og lenker til andre norske wimimedia-prosjekt under. Det kan då ikkje vere så ille å få sett opp? Kan det vere med på å redusere trafikken til bokmål? Eg trur ikkje det. stykkjet 16. februar 2009 kl. 14:57 (CET)

Kor mykje tid å krefter skal vi bruke på denne saka? Eg er samd i det prinsippielle, men få om nokon som ikkje er kjent i systemet vil skrive no.wikipedia.org for å komme til wikipedia. Den interessante sida er www.wikipedia.no Lat no det andre glid forbi. stykkjet 16. februar 2009 kl. 15:01 (CET)
wikipedia.no er uinteressant, det er bare en omdirigeringsside. Og det er ingen grunn til å bruke all denne tida på saken. Bare send en forespørsel om flytting til wikimedia foundation. Saksforholdene er klare og det er uinteresant/irrelevant at bokmålwikipedian er mot. --Oddeivind 17. februar 2009 kl. 11:04 (CET)
Flere av aktørene som driver trafikktellinger på nettet telelr sider, ikke aksesser på domener. En videresending på domeneadressa wikipedia.no vil derfor gi svært så liten uttelling på statistikkene deres, den havner på n.wikipedia.org. Når det gjelder å sende forespørsel om flytting til Wikimedia Foundation så må dere gjerne gjøre det, problemet er at wikipedia.no er et domene som forutsetter eierskap av noen hjemhørende i Norge som har organisasjonsnummer. Wikimedia Foundation kan dermed ikke eie domenet. Jeblad 17. februar 2009 kl. 12:44 (CET)
Wikipedia.no er interesant, nettopp avdi det er en omdirigeringsside til bokmålswikien og nettop avdi det er sider som lenkjer til wikipedia.no. Den trafikken går såleis direkte til bokmålswikien, medan nn og se vert oversett. Hadde no vore ein portal, ville det vore mindre vits i å skaffe kontrol over domenet. Det ville vel likevell ikkje vore aktuelt først etter nokre år, medan no. dirigerte om til nb desse åra. Kor lang tid vi skal bruke? Ikkje meir enn naudynt får me håpe. Eg vonar fortsatt på at styret i WMN (ein norskregistrert organisasjon) er løysingsorentert, og kjem med ei plan som ikkje berre forfordelar bokmålswikien. Anders 17. februar 2009 kl. 14:50 (CET)
Så du mener at bokmålswikien blir forfordelt idag? Hvordan begrunner du det? Shareshown 17. februar 2009 kl. 17:43 (CET)
www.wikipedia.no omdirigerer til nbwiki. Dette er ein fordel for nbwiki. Dette er ein fordel som nnwiki ikkje har. --Bep 17. februar 2009 kl. 17:49 (CET)
Skal ein først vere nøyaktig så er omdirgeringa til no.wikipedia, ikkje nb.wikipedia. ;) nb berre omdirigerer til no, sjølv om det burde vore omvendt. Anders 17. februar 2009 kl. 18:14 (CET)
Så du definerer forfordeling omvendt av alle andre? Shareshown 17. februar 2009 kl. 19:19 (CET)
1-0 til deg, om du samlar slike poeng. Vi andre diskuterer etablering av ei felles søkeside eller portalside, og greier å forstå meininga i det som er skrive sjølvom eit ord er bruka i strid med ordboka. - Knut 17. februar 2009 kl. 19:29 (CET)
Ikke lett å forstå hva folk mener når de bruker ord omvendt av definisjonen. Shareshown 17. februar 2009 kl. 19:54 (CET)
Ordet er faktisk så hyppig feilaktig brukt at det står oppført på ordnett.[19] — H92 (d · b · no) 18. februar 2009 kl. 23:13 (CET)

Rare teikn[endre wikiteksten]

Når eg samanliknar Vekas artikkel på bomål slik han ser ut hos oss og på bokmålswikipediaen så kjem ikkje lydskriftteikna fram hos oss. Eg nyttar IE no på morgonen, får ikkje sjekka i andre nettlesarar før eg kjem heim. Korleis får me retta på dette? --Ekko 16. februar 2009 kl. 07:19 (CET)

Ok med Opera. Med IE får eg teikna fram, men hos oss er dei litt avvikande jamført med same tekst på nbwp. Men rare teikn er det. Her er eg usamd med proffane: eg likar ikkje avansert lydskrift som eg ikkje kan lese. Eg vil heller ha ein enklare lydskrift, som eg forstår. --Knut 17. februar 2009 kl. 19:48 (CET)
Det er noko her som ikkje er rett. Med Firefox og ny IE på ny PC heime er teikna heilt like hjå oss og dei andre. Eg sjekka den noko gamle IE-utgåva på jobbe på ny i dag, teikna våre visast ikkje. --Ekko 17. februar 2009 kl. 21:25 (CET)
Det skuldast at vår Mal:IPA og den på nb: ikkje inneheld det same. --EIRIK\diskusjon 17. februar 2009 kl. 22:26 (CET)
Styledefs var crappy. Jeblad 18. februar 2009 kl. 19:00 (CET)

Biblioteket peikar til Wikipedia - på bokmål.[endre wikiteksten]

Har leita etter bøker på nettsida til Ålesund bibliotek. Når eg leitar opp ei bok for nærmare opplysningar får eg tilbodet: "Nyhet, les mer på Wikipedia:" - slik som til dømes her. Men for alle forfattarar og bøker eg har sett på går peikaren til no:Wikipedia. (Det går nokre sekund medan det vert leita.) Eg har ikkje vore inn på andre bibliotek sine sider.--Andreasv 28. januar 2009 kl. 19:52 (CET)

I same gata: Vårt Land har på nettsida ein peikar til meir info om salmar. Alle peiker til nbwp, sjølv om våre artiklar er betre. Eg sende ein epost og gjorde dei merksame på meningsløysa i dette, men det hjelpte ikkje, fekk ikkje svar heller. Men vi må berre stå på og gjere oss kjende. - Knut 28. januar 2009 kl. 23:23 (CET)
En del verktøy for webproduksjon støtter enkeltlenker til andre nettsteder, men som oftest er verkyøyene langsomme og manuelle. For å forenkle dette bruker enkelte aktører Mediawiki API eller spesialsiden eksport for å etablere hvilken versjon av Wikipedia som har artikkel. Det blir da sjekket om det er artikkel på bokmål/riksmål, nynorsk og så engelsk og i angitt rekkefølge. Tankegangen er at de ønsker norske artikler foran engelske, og de fleste ønsker bokmål før nynorsk. Andre nordiske språk har vist seg vanskelig å selge inn. Der skriveform avviker kan en da få en annen språkversjon enn bokmål/riksmål sin versjon selv om denne har en artikkel. Mange av aktørene er ikke bundet av å ha noen nynorskandel og vil ikke gå til nynorsk før bokmål/riksmål. Fordi dette i mange tilfeller skal fungere sammen med mellomlagring og uten ytterligere brukerinteraksjon så er det begrenset hva en kan få til. For mange av aktørene er det også uaktuelt å gå inn på løsninger for å manuelt vurdere hvilken versjon som er «best», det skjer bare der lenkene settes opp manuelt. En bedre løsning for slike oppslag i flere utgaver burde kanskje lages, men da må noen ta på seg jobben og det er ikke sikkert vi klarer å selge inn løsningen ovenfor Foundation og ovenfor de eksterne aktørene. Jeblad 29. januar 2009 kl. 00:25 (CET)
Eg trur Jeblad indirekte peiker på eit fundamentalt problem i tilhøvet mellom wikipedia og media: der me har kvalitet som eit overordna mål driv dei butikk, med inntening som overordna mål. Kvaliteten på produktet deira er underordna dette målet. Å nytte tid til vurdering av kjelder/peikarar er i denne samanhangen truleg bortkasta tid for dei. Så dette er ein kamp som er tapt før den har byrja. Men det skulle vore artig å hatt ei møte kor også folk frå media var til stades, og høyrt deira tanker rundt dette. --Ekko 29. januar 2009 kl. 07:12 (CET)
Det enkleste er nok å tilby en enkel løsning som fungerer og som gir mer og bedre funksjonalitet enn de ellers ville få. For å drodle litt; isteden for å lenke til en artikkel på ett språk eller målføre så kan en lenke til noe ala http://www.wikipedia.no/no-nn/Urnes_stavkyrkje hvor bokmål/riksmål blir valgt foran nynorsk, men hvis artikkelen kun finnes på nynorsk så vil dette målføret bli valgt og oppslaget vil bli omdirigert. Tilsvarende vil formen http://www.wikipedia.no/nn-no-en/Urnes_stavkyrkje bytte om rekkefølgen på hva som er foretrukket og legge til en sjekk i engelsk. Preferanser på språk kan regnes inn og automatisk vurdering av beste artikkel, selv om slikt må veies opp mot eventuelle ulemper på grunn av serverlast og mangelfull caching. Det uheldige er at slike løsninger er avvist av folk fra både bokmål/riksmål og nynorsk.
Det er foreslått å få til et miniseminar «Wikipedia Press» og om noen fra nynorsk vil involvere seg i dette så hadde det vært kjekt. De to prosjektene bokmål/riksmål og nynorsk er ikke like i innhold og det er viktig å formidle dette til media. Jeblad 29. januar 2009 kl. 07:50 (CET)
«Involvere meg» i tydinga vera med å skipa til har eg diverre ikkje tid til. Men komma gjer eg særs gjerne. --Ekko 29. januar 2009 kl. 14:48 (CET)
Innvendingene gikk på at man ikke burde bruke og markedsføre et domene utenfor wikipedia.org, ikke på tjenesten som sådan. Og da er man rett tilbake i flyttedebatten. ZorroIII 29. januar 2009 kl. 20:07 (CET)
Å diskutere flyttedebatten i denne tråden er en avsporing. Jeblad 30. januar 2009 kl. 04:45 (CET)

Nynorsk Wikipedia med 45.000 artiklar ligger 2-3-4 år efter Wikipedia på bokmål. För 2-3-4 år sedan, länkade biblioteken inte till Wikipedia. Nu länkar de till bokmål. Om 2-3-4 år bör de länka till nynorsk Wikipedia. Felet är alltså inte vilken version av Wikipedia de har valt, utan tidpunkten. Just nu är nynorsk Wikipedia i en uppstartsfas, där det gäller att övertyga de redan frälsta, som Aasentunet och andra forum för nynorsk kultur. Senare, kanske omkring 150.000 artiklar, kommer tiden då nynorsk Wikipedia blir nyttig för allmänt bruk, till exempel vid bibliotek och i skolor. Det viktiga spörsmålet är om det tar 2 år eller 4 år. --LA2 4. februar 2009 kl. 16:11 (CET)

Her held det ikkje å telje artiklar. Spørsmålet er kor godt leksikonet dekkjer viktige kulturfelt. På nokre få felt er nnwp betre enn nbwp, på mange felt er vi like gode, på nokre felt er vi dårlegare, som t.d. artiklar innan Kategori:USA-amerikanske fjernsynsseriar. Mange av dei som brukar biblioteket er under utdanning. Dersom elevar som skriv nynorsk leiter etter stoff til ei oppgåve, har dei mange fordeler om dei henter informasjonen på nynorsk. Nynorsk wikipedia er ikkje komplett, men det er til god hjelp. Dersom bibliotek og andre ikkje vil lenkje til oss, vert vi ståande fast i hengemyra. --Knut 4. februar 2009 kl. 16:34 (CET)
Det som trengst er ein felles søkeportal, som mange vil at wikipedia.no skal vere, der det er søk på tvers av wikipediane. Det er mange grunnar til å velje den eine språkversjonen framfor den andre, og det kan variere frå dag til dag og frå emne til emne. Vi kjenner alle skilnaded på en.wp og de.wp. For datarelaterte ting går eg til en.wp, elles går eg ofte til de.wp for å få kortare, mindre utflytande og meir presis informasjon. Tilsvarande skilnader finst også mellom nn og nb, og også her les eg snart nn, snart nb, avhengig av kva informasjon eg treng. Det at ein artikkel kanskje berre er fjerdeparten så lang på nn kan vere ei ulempe — men det kan og i visse samanhengar vere betre å få ein kort artikkel, der dei viktigaste opplysningane ikkje druknar i alt det andre, sjølv om dei sjølvsagt står i den lange artikkelen (ein stad), også. Med litt språkteknologi er det mogleg å få pan-nordisk søk, og identiske former (namn, osb.) får vi allereie i dag. Trondtr 19. februar 2009 kl. 16:59 (CET).

Artikkellengd[endre wikiteksten]

Er det nokon som har eit oppdatert oversyn om kva for nettlesarar som framleis har problem med lange filer? Det er vel ikkje så mange som framleis nyttar nettlesarar frå 90-talet? Om dette ikkje er eit problem tykkjer eg ikkje det skadar med nokre lange artiklar. Om artiklane er godt strukturerte, med fleire avsnitt, kan lesarane lett finna fram til dei bolkane dei er interesserte i. --Sigmundg 11. februar 2009 kl. 20:57 (CET)

Hugs at ein ofte berre har ein mobiltelefon for handa når ein treng leksikonet. Då er det viktig at artiklane ikkje er for svære, både på grunn av at prisen er knytta til trafikkmengda, og tida det tar å laste ned. Hogne 12. februar 2009 kl. 10:07 (CET)
Det er nok ikkje eit argument: Wapedia deler opp sidene automatisk i passande bolkar. Martin NH 12. februar 2009 kl. 13:09 (CET)
Vel dei fleste nyttar vel opera eller andre nettlesarar på mobilen som går rett på wikipedia og ikkje på wapedia. Hogne 12. februar 2009 kl. 15:29 (CET)
At maskin- og programvareparken til somme norske kommunar er til å gråte av, er ikkje noko nytt. Eg trur/vonar likevel at få nyttar operativsystem eldre enn Windows 98-generasjonen, det er i såfall eit begrensa linux-problem Face-grin.svg. Eg trur dette med artikkellengder eigentleg er meir eit snakk om lesbarheit, enn programvara. Eg har ikkje noko i mot lange artiklar (alt med måte sjølvsagt), men meiner og at lange artiklar etterkvart bør splittast opp i utdjupande artiklar, ein kan lese vidare på, om ein vil. Anders 12. februar 2009 kl. 14:59 (CET)
Samd med Anders! Hogne 12. februar 2009 kl. 15:29 (CET)

Nokon skulle undersøkt korleis wikipedia-brukarar i ulike aldersgrupper oppfattar artiklane våre, kor lesbare dei er og kor forståelege dei er. (I det heile tatt finst det eit vell av wikipediaemne å forske på for studentar og andre. Dette er enno eit forsømt felt - Wikipedia er ein av dei viktigaste kunnskapsbasane for elevarbeid i skulen!) Det kan jo hende at ei undesøking hadde vist at lesarane sleit meir enn nettlesarane når artiklane passerte 40 kB..... --Knut 12. februar 2009 kl. 16:51 (CET)

Knut, meinte du rett med 40 kb (40 000 teikn), eller 4 kb (Gjennomsnittet av artiklane ovanfor)? Av alle dei 46 000 artiklane på nn, er det berre 60 artiklar som er større en 40 kb. Artiklar som Waitangitraktaten er akkurat passe stor til at eg sjølv ville brukt tid på å lese den. Det vil alltid vere interessekonfliktar om kor lang artiklane våre skal vere, nokon vil ha fyldige og utdjupande artiklar, medan andre vil ha korte artiklar som kun nemner det viktigaste. Eg har forøvrig stor tru på å ein gong i framtida opprettar ein eit lettlest wiki på norsk, på same måten som engelske simple. Slik kunne ein gje eit tilbod tilpassa framandspråklege, ordblinde og andre som har nytta av korte artiklar (som diverse SMS-tenestar). Anders 13. februar 2009 kl. 14:33 (CET)

For min del ser eg etter den artikkelen som har "mest", underartiklar og bilder medrekna. Om vi skal avgrense oss, er det då greit om vi delar det opp i fleire artiklar i staden for å berre slette? --Krekling 22. februar 2009 kl. 22:58 (CET)

Suksess er bra, andres fiasko er ikkje dårleg det heller[endre wikiteksten]

Eg tok nokre dypdykk i gratisversjonen av StoreNorske, i artiklar om emne eg kan godt. Fæle greier; upresist, faktafeil, sentrale emner er utelatt. Overforenkla tur eg er eit godt ord. Eg stusser på at fagfolk har skrivi dette. Truleg er store mengder tekst produsert fort. Eg trur ikkje me skal hovere, stoda kan vera annerleis på andre fagfelt, men me skal definitivt ikkje tru at artiklane deira altid er betre enn våre. No har eg lagt inn nokre korreksjonar, blir spanande og sjå korleis dei vert handsama. --Ekko 25. februar 2009 kl. 22:12 (CET)

Ein kjapp kikk på enkelte meteorologartiklar såg riktige nok ut. Noko rotete oppsett kanskje. Dei har sjølvaste statsministeren på laget, men særleg leksikalsk kan ein vel neppe kalle dette? Dette usignerte innlegget vart skrive av Frokor (diskusjon · bidrag)
Tok meg nettopp ei lita tur innom eg også. Registreringa er tungvindt og krev fullt namn og telefonnummer. Ventar framleis på SMS-kvitering, men har leita litt i artiklane. Artikkelen Vaksinering – på verdensbasis høyrer vel betre inn under ein parti-blogg, enn i eit leksikon, ja. Ellers manglar det artiklar på emne som me har og mange er berre av typen "Sjå xxxxx". No kom vist kviteringa også, tykkjer brukargrensensittet for å redigere artiklar er betre på Wikipedia enn hjå SNL. Dessutan kan me her lenkje andre artiklar inne i artikkelteksta, noko eg ikkje fekk til på SNL. Synest også det ser noko rotete ut med diskusjonar under sjølve artikkelen, men det er jo slik mange nettaviser har det. Anders 25. februar 2009 kl. 23:18 (CET)
To kommentarar verdt å lesa: http://www.dagbladet.no/2009/02/25/kultur/tekno/store_norske/wikipedia/5029776/ og http://newth.net/eirik/2009/02/25/store-norske-20/ --KRISTAGAα-ω 26. februar 2009 kl. 09:31 (CET)
Det står også en innsiktsfull kommentar på kultursidene i dagens Aftenposten, problemet slik journalist Per Kristian Bjørkeng ser det er at SNL ved å forsøke å herme etter Wikipedias dugnadsmodell risikerer å bremses av at deres fagfolk forventer betaling, det vil rett og slett bli for dyrt - medarbeiderne deres er vant til å få betalt. På W er det derimot ingen som forventer betaling. Jeg håper SNL lykkes, vi har godt av konkurranse, men jeg mistenker at det ikke nytter å stå opp tidlig om morran for å klare å konkurrere mot oss - de må gå natten gjennom uten søvn, og allikevel vil de ikke klare det... Ulflarsen 26. februar 2009 kl. 13:03 (CET)
Modellen som SNL har vald med nokre fagpersonar som godkjenner alt, gjer det umogleg å bli eit kommersiell "tvilling" av Wikipedia, men modellen har moglegvis sine fordelar. Kanskje SNL og Wikipedia etterkvart utfyller kvarandre: SNL med korte, fagleg gjennomleste kjerneartiklar utan tull, medan Wikipedia er meir utdjupande i innhaldet og har raskt oppdaterte artiklar med referansar lesaren sjølv kan kontrollere og jamvel finne ut enno meir. Det som gjenstår å sjå er kor mange fagdyktige personar SNL klarar å skaffe.
Mange er vell litt skeptiske til SNL akkuratt no, men det var jo dei som var skeptiske då Jimmy Wales grunnla Wikipedia for ein del år sidan. Eg tykkjer Wikipedia har greidd seg fint og det skal bli spanande å fylgje med SNL i framtida. Alternativet med å leggje ned nett-leksikonet, med sviktande boksalg, ville vore katastrofalt for den kunnskapshungrige. Konkurranse er bra for begge oppslagsverka! Anders 26. februar 2009 kl. 16:52 (CET)
Med litt hjelp frå ungdommen vil eg peike på tre konkurransefortrinn for wp:
WP har artiklar om emne som ungdom er interesserte i, fordi det er mykje ungdom som skriv (t.d. song og musikk)
WP finst på fleire språk, slik at ein kan søkje fleire stader om emne ein er interessert i
Færre vil skrive på SNL når ein må vente og sjå om det ein har skrive vert godkjent av redaksjonen.
Så er det opp til oss på nnwp å utnytte det vi har av konkurransefortrinn... Knut 27. februar 2009 kl. 07:15 (CET)

Skaffe flere bidragsytere[endre wikiteksten]

Innsamling for bedre Wikipedia på nynorsk, samisk og bokmål/riksmål[endre wikiteksten]

Nå som vi har fått noe å bryne oss på ved lanseringen av SNL 2.0 foreslår jeg at vi inviterer våre brukere til å støtte oss så vi blir bedre. Helt konkret foreslår jeg en innsamling, med banner øverst på hver side, hvor midlene går til Wikimedia Norge og hvor de da brukes til å arrangere kurs for bidragsytere - noe som igjen vil gi flere og forhåpentligvis også bedre artikler.

For ikke å trette våre brukere foreslår jeg at vi kjører denne innsamlingen i nøyaktig en uke og foreslår en sum på 100 kroner - men om noen vil gi mer så er det selvfølgelig anledning til det. Vi kan ha god bruk for nye bidragsytere og den beste måten vi kan få tak i de på er etter min mening å tilby gratis Wikikurs land og strand rundt. Dersom vi har en egen kurspott på noen hundretusen så kan vi kanskje også få penger fra andre, som stiftelsen Fritt ord. Ulflarsen 26. februar 2009 kl. 13:05 (CET)

Skaffe flere bidragsytere - kurs[endre wikiteksten]

Jeg mener vi bør forsøke å skaffe flere bidragsytere og jeg tror at en annonsering av det via banner med tilbud om gratis kurs vil kunne være effektivt.

Jeg har derfor følgende konkrete forslag:

 • Vi setter opp kursdager, en blanding av kurs i helger og hverdager, i første omgang i Oslo, men med åpning for å kjøre kurs andre steder.
 • Vi annonserer det med banner øverst på siden, hvor lesere som da er interessert i å bidra til Wikipedia da får tilbud om gratis kurs, et standard kurs kan f.eks være 6 timer, inkludert i kurset er kaffe/te/mineralvann og en lunsj.
 • I bannerannonsen bør vi sikte oss spesielt inn mot grupper vi idag underskudd på bidragsytere fra, som næringslivsfolk, innvandrere, realister osv.
 • Om vi ikke får sponsorer så er jeg villig til å av egen lomme dekke kursutgifter inntil kr 50 tusen, og jeg trekker da samtidig den garanti jeg tidligere har gitt for utgifter til Wikipedia Academy.

For å avslutte så tror jeg at vi ved et slikt initiativ kan få tak i bidragsytere vi ellers ikke når. Vi må innse at det ikke er enkelt å redigere på Wikipedia, et gratis kurs kan gi det dyttet som får mange til å starte med å bidra her. Ulflarsen 27. februar 2009 kl. 13:27 (CET)

50 000! Statistikk?[endre wikiteksten]

Finnast det statistiskk i ein eller annan form for kor tid vi venta vil passere 50 000 artiklar? --Cato 27. februar 2009 kl. 02:16 (CET)

Her. --Bep 27. februar 2009 kl. 02:29 (CET)
EasyTimeline 1.90


Timeline generation failed: 2 errors found
Line 21: bar:15.07 from:start till:159117

- Plotdata attribute 'till' invalid.

 Date '159117' not within range as specified by command Period.Line 36: bar:15.07 from:start till:153336

- Plotdata attribute 'till' invalid.

 Date '153336' not within range as specified by command Period.Mål om å nå 50 000 artiklar innan 31. juli, 5-årsjubileet vårt.
Grøn: Så mange artiklar me har i dag. Lys blå: Mål.

Me registrerer no i snitt 25,89 artiklar per døgn. (108729 sidan 15.1.2009)

Fortset me i dette tempoet, tar det -3 991,25 døgn før me når 50 000. Med andre ord vil me då passere 50 000 10. august 2009 21:29.

Oppdater...

Bruk av biblioteket[endre wikiteksten]

Dette innlegget kan verke rimeleg sjølvsagt, men ettersom det er nokre år sidan eg sist var på eit bibliotek kan det tenkjast at fleire kan ha godt av ei påminning. Eg har sjølv vore litt doven på nyskriving av artiklar, dei eg har bidrege med i seinare tid har stort sett vore oversetjingar frå andre wikipedia-prosjekt. Den siste veka har eg teke meg eit par ettermiddagar på musikkavdelinga på Deichmanske bibliotek (eller kva det no heiter) i Oslo i lag med laptopen min. Der har dei trådlaust internett, der er stort sett lite folk, hjelpsame bibliotekarar ... I talet på teikn har eg kanskje vorte mindre produktiv, men artiklane er i alle fall meir originale. --Bep 28. februar 2009 kl. 00:12 (CET)

Godt tips, Bjørn Erik. Eg har gjort det same sjølv ein gong. Då gjekk det mest i notat om dei som var i Hvem Hva Hvor 2009. (Noko som minner meg på at der er det mykje eg kan gjere.) I tillegg fekk eg teke notat til nokre artiklar eg held på med / skal skrive. Sjølv føretrekk eg å ta notat på biblioteket og skrive heime. Eg føler eg får utnytta tida på biblioteket betre på den måten. Biblioteksbesøk er iallfall noko som kan tilrådast, ja, og eg må nok ta meg fleire turar sjølv. --EIRIK\diskusjon 28. februar 2009 kl. 00:19 (CET)
Teknikkane er nok ulike og sikkert like gode. Sjølv har eg gått for ein blanding. Eg går på biblioteket med ei raudliste, samlar ein haug med bøker og og gjer notatar og utkast til artiklar på laptopen. --Bep 28. februar 2009 kl. 02:06 (CET)

Dagens anbefaling frå biblioteket:

 • Herbert K. Goodkind (1972). Violin iconography of Antonio Stradivari. Publisert av forfattaren i Larchmont i New York. ISBN 0-96-004981-9. 

Ho finst på musikksamlinga på Nasjonalbiblioteket (ikkje til utlån, ikkje så rart, eg ser ho går for 10-15 tusen kroner på bruktmarknaden). Eit monument av ei bok, gjort av éin mann i 1972, imponerande når ein tenkjer på dåtidas prenteteknologi. Eg blei sitjande i tre-fire timar med nasen nedi denne boka. Og det blei ein artikkel av det òg. --Bep 6. mars 2009 kl. 16:09 (CET)

Koordinater[endre wikiteksten]

Om man nu går till Linköping (eller någon annan artikel som anger geografisk koordinat) och klickar på den geografiska koordinaten, så kommer man till en sida som bygger på Mal:GeoTemplate. Den malen är ännu inte helt översatt till (ny-)norsk. Tidigare använde både nowiki och nnwiki en engelsk sida för att välja karta, men nu finns sidan/malen på respektive språk. Detta är första steget i ett försök att höja den geografiska kvaliteten hos Wikipedia. --LA2 2. mars 2009 kl. 03:02 (CET)

Tabell: Lite statistik från 2 mars 2009.
Språk Artiklar
totalt
Artiklar med
koordinater
Andel med
koordinater
Antal
koordinater
Antal med
title=
Antal med
type:
Andel med
type:
Artikel med flest koordinater
da = danska 104008 8038 7,7 % 8427 0 7262 86 % Antarktis med 32 koordinater
nn = nynorsk 46542 6806 14,6 % 7670 0 6193 81 % Vulkanar i Russland med 157 koordinater
no = bokmål 209625 14129 6,7 % 17508 0 3997 23 % Liste over steder i Nordland med 406 koordinater
sv = svenska 308177 9063 2,9 % 10898 507 8045 74 % Lista över vulkaner i USA med 257 koordinater

Google maps nyttar koordinatane våre[endre wikiteksten]

Sikkert ikkje nyhende for dykk, men det var nytt for meg: I Google maps er det eit val (under "Meir") der ein kan velje Wikipedia og få wiki-symbol over kartet der det finst artiklar. Det beste av alt er at den ser ut til å følgje språkpreferansane dine (eg får opp nynorsk-artiklar der dei finst). --Bep 11. mars 2009 kl. 02:24 (CET)

Eg trur ikkje dei brukar (berre) koordinatane, for eg får opp artiklar det ikkje er koodinatar i. Og det er litt ymse kva språk eg får lenkje til, men elles er det gildt. --Jorunn 11. mars 2009 kl. 11:14 (CET)
Eg mistenkjer at dei også nyttar IW. Eg har sett på nokre av nynorskartiklar som har kome opp, der har det i enkelte høve mangla koordinatar, men det har vore det på den tilsvarande artikkel på engelsk. --Bep 11. mars 2009 kl. 13:06 (CET)

Korleis få kjelder i artiklane?[endre wikiteksten]

For dei som nyttar Firefox er svaret på dette spørsmålet og Korleis systematisera notat når ein les bakgrunnsstoff for artikkelskriving? enkelt. Men det tek litt plass, eg har difor laga ei underside til brukarsida mi: Firefox. Velkommen. --Ekko 11. mars 2009 kl. 18:39 (CET)

Flaggmalsystem[endre wikiteksten]

Eg har henta over flaggmalsystemet dei nyttar på engelsk wikipedia. Fordelen er at ein slepp å hugse på alle dei forskjellige forkortingane, som ofte ikkje er så intuitive, ved at ein berre treng å skrive {{flagg|Noreg}} for å få Flag of Norway.svg Noreg (flagg + lenkje til land). {{flaggikon|Noreg}} vil gje Flagget til Noreg (berre flagg) og {{flagg|NOR}} gjev Flag of Norway.svg NOR (flagg + forkorting med lenkje til land).

I tillegg kan ein legge til fleire parametrar for å få historiske flagg, som til dømes {{flagg|Noreg|1814}} Flag of Norway (1814–1821).png Noreg. Årstalet ein må skrive inn for å få historiske flagg er det første året flagget kom i bruk (i dette dømet 1814). Ein oversikt over alternativa finn ein på Mal:Landdata Noreg (eller byt ut Noreg med andre land). Her kan ein òg legge til fleire flagg. Ein kan òg få flagg nytta av marinen, flyvåpenet og hæren for dei land der dette finst, til dømes {{flagg|Noreg|marine}} som gjev Flag of Norway, state.svg Noreg. På same måten som vist over kan ein òg nytte {{flaggikon|Noreg|marine}} for berre å få fram flagget.

Bakdelen med malen er at kvart land krev si eiga side. Altså det må opprettast ei Mal:Landdata-side for kvart land i verda (om me vil ha flagg til alle land i verda, og det vil me vel?). Så det er ein jobb å gjere det, som eg har tenkt å gå i gang med. Fordelen når ein har laga alle sidene er at ein då berre har ei flagg-side for kvart land. --Frokor 14. mars 2009 kl. 16:48 (CET)

Då trur eg alle land, samt mange historiske land, er på plass. --Frokor 16. mars 2009 kl. 22:10 (CET)
Du har gjort ein kjempejobb, Frode! Dette vil vi få mykje glede av. --EIRIK\diskusjon 16. mars 2009 kl. 22:17 (CET)
Orden! System! Struktur! Hipp hipp hurra! --Ekko 16. mars 2009 kl. 23:37 (CET)
Flott. Men det bør vel gjerast ein jobb får å kvitte seg med det gamle? --Bep 17. mars 2009 kl. 00:27 (CET)

50 000 og kjerneartiklar[endre wikiteksten]

I tillegg til fjøra i hatten det vil vera å ha 50000 artiklar, hadde det ikkje vore veldig stas om me samstundes kunne feira å ha komplettert lista over kjerneartiklar? Det trur eg. Og eg trur ikkje det krev så mykje arbeid heller, for mesteparten av dei som manglar er personar, og det er ikkje så mykje arbeid å i det minste laga ei spira (Som er omtrent det eit konvensjonelt leksikon har på sine oppslagsord. Eg likar spirer.) om kvar av dei. Om me får litt meir enn ein kjerneartikkel to kjerneartiklar kvar dag, kan me feira femårsjubileum med både dei 50000 og med alle kjerneartiklane på plass.

Så finst det sjølvsagt mange andre ting me må ha artiklar om for at NW skal fungera som eit fullgodt oppslagsverk, men kjerneartikkel-lista er iallfall ein start, og me har ikkje så mykje anna å måla oss etter på den fronten. --Tannkrem 14. mars 2009 kl. 18:50 (CET)

Godt framlegg. Eg tok ein i dag, skal ta ein i morgon òg.--Knut 14. mars 2009 kl. 20:00 (CET)

Lista er feil[endre wikiteksten]

Kan nokon av dei som er flinke til å omsetja og å skriva lister, oppdatera lista over kjerneartiklar slik at ho samsvarer med den lista som gjeld i dag og som er vedteken i wikipedia-samfunnet, nemleg denne? Lista vår er omsett frå den dei har på nb:, som ikkje har vore oppdatert sidan mai 2006, og såleis ikkje er noko å sjå etter når me skal gjera dette arbeidet. --Tannkrem 15. mars 2009 kl. 18:17 (CET)

Du meiner vel denne, som eg fann fra til via interwikilenkjene (att of fram førerer os nye stader :) : Wikipedia:Artiklar vi bør ha? --Knut 15. mars 2009 kl. 18:24 (CET)
Eg tok feil igjen, lista eg viste til er ei lokal tilpasning. Kjerneartikkel-lista, som er ei viktig liste, er omsett frå bokmål, men stemmer ikkje med lista på engelsk. --Knut 15. mars 2009 kl. 18:37 (CET)
Eg kan ta eit tak, men kva gjer vi med dei artiklane som er på vår liste, men ikkje på den engelske? Det er nokre av dei òg … I tillegg har vi ei anna kategorisering enn opphavslista, men vår er kanskje betre? --EIRIK\diskusjon 15. mars 2009 kl. 18:44 (CET)
Dei artiklane må me ta ut. Me skal ha 1000 artiklar, og dei skal vera dei same som på andre wikiar. Artiklar som står på vår lista no, men som ikkje skal stå der, kan me ha på Artiklar me bør ha. Kategoriseringa er vel opp til oss. --Tannkrem 15. mars 2009 kl. 18:48 (CET)

Eg byrja jo, som de kanskje har sett på nytt med kjerneartikkellista, og eg har overraskande nok berre støytt på eitt problem til no. Det er en:Pottery vs. en:Ceramic. Det fyrste står på lista, det gjer ikkje det siste, men problemet er at det vel ikkje vinst noko betre ord for «Pottery» på norsk enn «Keramikk». Det går sikkert an at vår artikkel omhandlar begge dei engelske artiklane, men korleis gjer vi det med Interwiki-lenkjer? --EIRIK\diskusjon 16. mars 2009 kl. 21:21 (CET)

Pottery er då vel staden ein Krukkemakar sit og jobbar med keramikk? Anders 16. mars 2009 kl. 23:44 (CET)
Pottemakeri (ordboksøk) er ei god nemning om me vil skilja mellom kunsten å laga keramikk og sjølve materialet. --Ranveig 18. mars 2009 kl. 11:55 (CET)


Neste spørsmål er: Kva gjer vi med båt vs. skip? --EIRIK\diskusjon 16. mars 2009 kl. 21:29 (CET)
Eit kunstig skilje mellom "skip" og "båt" etter mønster frå engelsk trur eg vil bli feil. nb:Båt og nb:skip er ikkje heilt klare i kantane. Sidan en:boat tydeleg handlar om små båtar, er det mogleg å interwikilenkja til småbåt? Hiv gjerne forslaget i dørken om det eg seier ikkje held vatn, eg er ikkje heilt stiv i sjøspråket. --Ranveig 16. mars 2009 kl. 21:57 (CET)
"Skip" og "båt" bør ha kvar sin artikkel. Båten er den vesle. Skipet det store. Sjølv om daglegtalen ofte kallar skipet for båt. Skal sjå om eg kan få gjort noko med den uheldige omdirigeringa vi no har.--Andreasv 18. mars 2009 kl. 08:46 (CET)
Skute må òg vera noko, anten omdirigering eller eigen artikkel. --Ranveig 18. mars 2009 kl. 11:55 (CET)
Den engelske lista inneheld mange rare klassifiseringar og er ikkje eit godt eksempel. Å plassera fysiske einingar under matematikk i staden for fysikk syner at den som har laga lista ikkje har grunnleggande kunnskapar innar realfag. Kva som er viktig varierer etter interesseområdet til den einskilde lesar. Det som tykkjest viktig i engelsktalande land er ikkje nødvendigvis viktig for norsktalarar. Til dømes bør haringfele vera ein kjerneartikkel på norsk wp, men «Rock and roll» ser eg ingen grunn til å ta med. Slik som lista er no ser eg ingen verdi i ho. --Sigmundg 18. mars 2009 kl. 18:16 (CET)
Det er vel derfor me har Wikipedia:Artiklar vi bør ha? --Frokor 18. mars 2009 kl. 19:11 (CET)
At lista ikkje har verdi synest eg er ei kolossal overdriving, same kva ein personleg måtte meina om prioriteringar og kva som bør vera med. Og kva som er kjerneartiklar er, så vidt eg har forstått, vedteke av wikimedia, og ikkje av «engelsktalande land». Og når det gjeld korleis ting er plassert i lista, vil det nok alltid kunna vera plasseringar som kan diskuterast, men når noko openbert er feil så er det fritt fram for å retta. --Tannkrem 18. mars 2009 kl. 22:28 (CET)

Nye brukarar[endre wikiteksten]

Korleis kan dokke forvente å få nye og fleire brukarar her inne, når dei som registrerer seg i 90% av tilfella ikkje vert ønskt velkomen ein gong? Ein får ikkje akkurat lyst til å gjere noko her når det later til at ingen bryr seg. Og nokre administratorar tilbakerullar berre dei første endringane til folk, utan å deretter forklare dei korleis dei kan formulere og formatere bidraga sine betre. Skjerpings! Start å ynskje nye brukarar velkomen NO! --Cato 27. februar 2009 kl. 22:12 (CET)

Er du seriøs? No skal eg ikkje utelukke at me har grobotn for betring på dette området, men dine 14-dagars-blokkeringar for første gongs feil og sidevern ++ i det siste får meg til å tenkje "stein i glashus". --Bep 27. februar 2009 kl. 22:21 (CET)
Alle har me eit forbetringspotensiale. Ut over det lar eg dette innspelet ligga. --Ekko 27. februar 2009 kl. 22:52 (CET)
nye UREGISTRERTE brukarar som bevisst fjerner innhald synest eg vi heller kan blokkere enn å ynskje velkomen ja. Men brukarar som tar av tida si og opprettar ein konto her, for så faktisk å legge inn seriøs tekst tykkjer eg fortener ein velkomst. So, ja Bep. Eg er seriøs. Episoden du hintar til omhandlar ein anonym brukar som tømde ei side. Eg snakkar om brukarar som opprettar kontoar. Synest du ikkje dei fortener ein velkomst? --Cato 27. februar 2009 kl. 23:38 (CET)
Joda, dei fortener ein velkomst. Gjerne før dei registrerer seg. Og dei fortener god rettleiing. Lær av SNL, dei lar nybyrjarar som Giske og Stoltenberg prøve seg, sjølv om artiklane dei har skrive er hjelpelause og uleksikalske. --Knut 27. februar 2009 kl. 23:52 (CET)
Joda, dei fortener ein velkomst. Men det gjer òg dei uregistrerte brukarane. Ut over det lar eg dette innspelet ligge. --Bep 28. februar 2009 kl. 00:00 (CET)
Dette her bør de ikkje berre la ligge, det er enkelt å sei "dei fortener ein velkomst". Det vil nok framleis vise seg at det er vanskelegare å gjennomføre det. --Cato 28. februar 2009 kl. 00:06 (CET)
Har du eit empirisk grunnlag for å hevde at nye brukarar "stort sett" ikkje får ei velkomst hjå oss? (og då meiner eg ikkje data frå dei siste par dagane). --Bep 28. februar 2009 kl. 00:12 (CET)

La no dette ikkje utarte til ein forsvarsdiskusjon. Jo fleire som önskjer nye brukarar velkomne, dess betre er det, det er vi alle samde om. Sjølv vart eg ønskt velkomen då eg dukka opp, av fleire, og det sette eg pris på. Elles syns eg tonen her på nn er fin, så fin at vi ikkje treng slike næiså-josså-desså-diskusjonar. Trondtr 2. mars 2009 kl. 13:38 (CET).

Her støttar eg deg fullt ut, Trond! Me har vore flinke til å ta i mot nye folk, me er flinke, og me kan bli mykje flinkare. Og me har ein mykje betre tone her inne enn mange andre plasser, og tonen kan bli enno betre. Nynorsk Wikipedia er ein plass å trivast og det freistar eg å bidra til! Hogne 18. mars 2009 kl. 22:59 (CET)

Å opprette kategoriar[endre wikiteksten]

Kan hende det er berre meg, men eg har ein lei tendens til å utsetje eller droppe arbeidet med å opprette kategoriar. Det er som «å bora røvahol i trehestar», som ein seier i Sogn. Kategoritreet er ikkje enkelt å få oversyn over, det er ein ting. Men det er òg kronglete å opprette kategoriar. Det kunne vore kjekt med eit verktøy (ala HotCat) som gjorde denne jobben lettare. Der ein t.d. kunne lage ein kopi av ein kategori med eit nytt namn ("Kyrkjer i Sogn og Fjordane" > "Kyrkjer i Hedmark"). IW må ein rimeleg nok fikse manuelt. Kanskje eg skal prøve meg på ein gadget... --Bep 16. mars 2009 kl. 01:17 (CET)

Eg har laga ein tilleggsfunksjon (innstillingane mine->tilleggsfunksjonar->CopyCat). Den legg eit kopi-ikon til kategoriar i kategoritreet. Dersom du trykker på denne kan du endre namn og få ein kopi i endringsvindauget. Eg har lagt inn litt logikk for å hjelpe på utfyllinga; kategoriar av typen "Elvar i xxx", "Byar i xxx" vil i mange fall òg få rett iw-lenke og side-kategori.--Bep 16. mars 2009 kl. 08:17 (CET)
Flott!Sei ifrå når du tykkjer scriptet er klart til beta-testing, om det ikkje alt er det. Anders 17. mars 2009 kl. 01:07 (CET)
Køyr i veg. Dei små endringane eg har gjort i ettermiddag har vore av meir kosmetisk art (eg har ikkje kjempetung erfaring med JavaScript, men lærer). Så, køyr i veg - hak av tilleggsfunksjonen. Den er kanskje ikkje perfekt, men den gjer i alle fall ingen skade. Den er i falle fall noko eg kjem til å bruke. Eg har ikkje fått testa på Inernet Explorer (eg reknar med at det funkar), men i Opera og Firefox går det finfint. --Bep 17. mars 2009 kl. 01:14 (CET)

Eit anna tips og verktøy i same gate:

http://toolserver.org/~dapete/catgraph/ Gir deg eit fint oversyn over kategoristrukturen frå ein gitt node i treet. T.d. vil linken under gi deg oversyn over underkategoriane til Musikkinstrument: http://toolserver.org/~dapete/catgraph/graph.php?wiki=wikipedia&lang=nn&cat=Musikkinstrument&d=0&n=0&format=png&links=0&sub=1&fdp=0 --Bep 22. mars 2009 kl. 00:25 (CET)

Bilete frå dialogmøte om hat[endre wikiteksten]

Eg knipsa nokre bilete frå dialogmøtet om hat på Litteraturhuset i Oslo i dag, sjå Commons:Category:Dialogmøte om hat 2009. Bildekvaliteten er noko variabel, eg hadde vel strengt tatt ikkje utstyret til dei tilhøva, men noko kan vel brukast. Bep 22. mars 2009 kl. 18:19 (CET)

Tommel opp frå meg, i alle fall! --Ranveig 22. mars 2009 kl. 18:45 (CET)

Ti nye artikler[endre wikiteksten]

Eg har lite med tid sjølv, og ustø språkkjensle - som kjent, men dersom nokon har tid til og interesse av å omsette nb:Dansen gjenom skuggeheimen, så har ein straks 10/11 nye artiklar der, om de har lyst til å stykke det opp. --MHaugen (Orland) 19. mars 2009 kl. 18:09 (CET)

Tusen takk for eit kjempegodt materiale, Morten! --EIRIK\diskusjon 29. mars 2009 kl. 20:20 (CEST)

Målstrid på nynorsk Wikipedia?[endre wikiteksten]

Det er openberrt nokre moderatorar som er meir vande med bokmålsomgrep enn nynorskomgrep på denne sida. Eg har merkt meg at det finst fleire døme på artiklar der oppslagsordet var skrive på "klassisk" nynorsk, og som er moderert om til bokmålsvariant. Kvar peikar dette? Eg meiner det peikar mot nynorskfolk som er meir vane med bokmålsord enn dei vil innrømme sjølve. Her er til dømes ordet Svevn, som er moderert om til Søvn, Tilje, som ikkje er nynorsk, anna enn i verbform, oppslagsordet skulle ha vore Til eller tel. Det er greitt nok at det finst dei som ikkje vil skrive for "sært", men nynorskwikipedianarar bør syne noko teft her, og balansere betre mot bokmålet. Denne "målstriden" er berre eit nytt døme på kva nynorskfolk elles slit med av vane og uvane i eit overveldande bokmålsimperium. Akt dykk for samnorsken, folkens, og ikkje set hovudformer som sidestilte alternativ attmed oppslagsordet berre av di de sjølve er meir vane med bokmålsvarianten. Dette usignerte innlegget vart skrive av Eilev G. Myhren (diskusjon · bidrag) 24. mars 2009 kl. 13:17

Her tek du feil. Når det gjeld tilje er påstanden din vist attende på diskusjonssida til artikkelen, med ordbøker som kjelde. Du har ikkje kommi med kjelder for dit syn der. (...andre ordbøker... er ikkje ei kjelde, men ein påstand). At den som opprettar ein artikkel sjølv vel den forma av ordet han vil må du berre finne deg i. At det finst meir eller mindre godtekne formar (mellom hovudformane i ordlista) er ikkje politikken her. At den forma du likar best skal vera ein hovudform av to elles jamstelte former er ikkje ei retningsline her. Akt dykk for ugrunna fordommar folkens! --Ekko 24. mars 2009 kl. 13:34 (CET)
Dei køyrereglane vi har laga, er vel laga for å unngå målstrid. Etter dei skal artikkelnamna følgje læreboknormalen. Dersom læreboknormalen har fleire former, vel førsteforfattar kva for fom vi skal bruke. Det fører til inkonsekvensar auga, men øyre, mørke, men tussmørker. Men eg synst vi lever bra med det.
Innafor det bibelske feltet har vi stort sett bruka bibelnorma Fyrste mosebok, ikkje første. Eg trur vi står oss på å følgje opp denne lina - og unngå språkstid på nynorsk wikipedia.--Knut 24. mars 2009 kl. 23:05 (CET)

LNUs sakprosakanon[endre wikiteksten]

Landslaget for Norskundervisning prøver visstnok å styrke sakprosaen i skulen og i samband med det har dei kåra ein sakprosakanon for å få fram tekstar som kan nyttast til opplæring. Her vart ein artikkel frå Nynorsk Wikipedia valt ut! Artikkelen om snø. Det står ikkje i lista at det er nynorskutgåva, men eg vart oppringt av ein journalist frå Dagbladet som skal skrive ein sak om kanonen i Magasinet som truleg kjem ut påskehelga. Han kunne fortelle at det var nynorskutgåva som var valt ut. Me er i rimelig godt selskap i denne utvelginga! :-) --Frokor 26. mars 2009 kl. 22:08 (CET)

Det er nesten så eg ikkje trur deg. Endeleg har dei fått augo opp for oss! Artig at dei valde ein artikkel som vi er så mange som har bidrege på : ) - Knut 26. mars 2009 kl. 22:32 (CET)
Det er bra at sakprosa av alle slag blir teken på alvor. Burde ikkje LNU i lista si ha teke med ei fast lenkje til den versjonen dei faktisk har sett på? --Gamlevegen 27. mars 2009 kl. 17:48 (CET)
Grattis til alle som har bidrege til denne artikkelen, det er ein svært god artikkel. Eg veit det er litt småleg, men det kjennest litt godt at denne vart annonsert som "vår artikkel" på nbwiki sitt Tinget tidlegare. --Bep 27. mars 2009 kl. 23:23 (CET)
«Artikkelen Snø her på Wikipedia», ikkje «vår artikkel». Det som blei kjend i oppslaget var at den kom frå «Wikipedia», men det var nokon hint om at det kunne vara nynorsk det gjaldt. Ein del folk frå dette delprosjektet har signalert at dei ynskjer å gjera annonseringar sjølv, så eg prøver å unngå notisar her som ikkje er strengt nødvendig. Notisane om kva som går føre seg på utgåva på bokmål og riksmål blir dels skrivne på bakgrunn av varslar frå ein netscanner og dels på bakgrunn av ryktebørs. Når informasjonen er tilgjengeleg så er den ofte nokså fragmentert. Gratulerer med ein bra artikkel! Jeblad 28. mars 2009 kl. 08:52 (CET)
Du skal ikkje trengje noko hint om at det er nynorsk det gjeld. --Jorunn 28. mars 2009 kl. 09:51 (CET)

Jeg trodde det var nynorsk når jeg leste at den var plukket ut (litt fordi de har mindre å ta av når det gjelder nynorsk faglitteratur, men mest fordi jeg vet at dere har en Frokor som er en fagperson). Så jeg ble litt overasket når jeg så at artiklene på både nn og nb var ca. like store. (trodde det skulle være mer i nns favør). Men, det jeg egentlig lurer på, kom det noe på trykk i dagbladet? Røed (nb) 29. mars 2009 kl. 01:48 (CET)

Artikkelen i Magasinet i Dagbladet var meint for utgåva i påskehelga vart eg fortalt. --Frokor 29. mars 2009 kl. 08:19 (CEST)
Når eg såg oppslaget så rekna eg med at det var nynorsk i og med at Frokor skriv her, men det var ikkje noko i oppslaga om kva prosjekt artikkelen kom frå utover «Wikipedia». Jeblad 29. mars 2009 kl. 21:15 (CEST)
Nei det gjorde så ikkje. Eg har det berre frå denne journalisten eg snakka med. Kor han har det frå veit eg ikkje, men han har vel kanskje intervjua nokon i LNU sidan han lagar sak om dei. --Frokor 29. mars 2009 kl. 21:20 (CEST)
Btw (ved sida tå vegen); det hender det kjem beskjed om avisartiklar på nynorsk som viser til Wikipedia og truleg finst fleire tå desse på nettopp nynorsk Wikipedia. Eg har ikkje gjort noko særleg for å følgje dei opp, men kanskje har andre interesse tå det? Jeblad 29. mars 2009 kl. 21:47 (CEST)
Med fare for å køyre i grøfta: Eg har òg sett avisartiklar skrivne på bokmål oppgje Wikipedia som kjelde, og ein sjekk har synt at opplysningane må vere henta frå nnwp. Men folk flest, som skriv www.wikipedia.no for å komme til oppslagsverket, kor kjem dei? --Knut 29. mars 2009 kl. 22:12 (CEST)

Bidragsteljar[endre wikiteksten]

Bidragsteljaren min fungerer ikkje. Er det slik med alle sine no for tida? Eg står med like mange redigeringar no som eg hadde for fleire månader sidan. Finst det andre teljarar som fungerer? --Cato 1. mars 2009 kl. 20:16 (CET)

Det finst fleire bidragsteljarar. Den som ligg på toolserver ser ikkje ut til å vere oppdatert. Du finn òg tal på endringar under Brukaropplysningar på innstillingane dine. Det var ganske stort avvik mellom desse to hos meg, så eg går ut frå sistnemnde er rett. Me har òg denne, som det hadde vore kjekt å fått oppdatert jamleg, men det vert han altså ikkje. Er ei stund sidan no. --Frokor 1. mars 2009 kl. 20:33 (CET)
Takk skal du ha, Frokor. --Cato 2. mars 2009 kl. 00:55 (CET)

Her er også ei kjelde til statistikk: [20] Eg trur vi har potensiale til å auke monaleg, men eg saknar meir drahjelp frå målrørsla. --Knut 1. april 2009 kl. 22:59 (CEST)

Fotball-bilete (Sogndal)[endre wikiteksten]

Eg har lagt ut ein del bilete frå ein kamp mellom Sogndal og Løv-Ham her: commons:Category:Sogndal-Løv-Ham_20090328. Det finst sikkert artiklar på ein del av desse personane som treng bilete. I dei bileta der det både er kvite og blå personar, så avspeglar filnamnet den "kvite personen" (Sogndal-spelaren). --Bep 30. mars 2009 kl. 20:32 (CEST)

Nokon sletta artikkelen "min"[endre wikiteksten]

Eg omsatte artikkelen chomping, men nokon har sletta han. Eg klagar. __meco 3. april 2009 kl. 20:05 (CEST)

Kan det ha vore chimping eller noko slik? I så fall var det ei god stund sidan og det var (så vidt eg minnest) ei grundig drøfting først. --Ekko 3. april 2009 kl. 20:18 (CEST)
Diskusjonen er her. Eg har ikkje sett artikkelen, berre diskusjonen, og eg veit ikkje kva chimping er. Eg får opne bokmålswikipedia og bli oppdatert der. --Knut 3. april 2009 kl. 21:52 (CEST)
Eg fann han ikkje der, men på engelsk finn vi han. Er chimping eit omgrep som vert nytta på norsk blant fotografar? --Knut 3. april 2009 kl. 21:58 (CEST)
Nei, det er det ikkje som eg veit (no er eg berre hobbyfotograf). Det manglar nok eit norsk uttrykk. Eg er i det heile litt uviss på om me treng eit uttrykk for det i det heile. Men det er no meg. --Bep 3. april 2009 kl. 22:14 (CEST)
Viss artikkelforfattaren ikkje hugsar om det heiter det eine eller det andre er det kanskje eit teikn på at omgrepet ikkje er innarbeidd.
Knut, og andre administratorar, kan sjå artikkelen som vart sletta ved å fylgje øvste lenkja som kjem opp her (Sjå eller attopprett 5 sletta versjonar?) --Jorunn 3. april 2009 kl. 22:49 (CEST)
«Uleksikalsk om eit omgrep som ikkje er dokumentert nytta på norsk», ja eg kan stå for den grunngjevinga for sletteframlegget. --Ekko 3. april 2009 kl. 23:43 (CEST)
Som mange av dykk veit er eg prinsippielt motstandar av sletting av perifere artiklar, fordi det er ein av wikipedias fremste kvalitetar å gje svar på perifere spørsmål. Det prinsippet er ikkje til hinder for at eg synest den siterte grunngjevinga for sletteframlegget held. Eg kan vere fundamentalist, men ekstrem er eg ikkje : ) -- Knut 4. april 2009 kl. 08:16 (CEST)
At eg berre har ein perifer kunnskap til eit eimne men omsett ei artikkel frå engelsk fordi eg finn han spanande, interessant eller morosam kan neppe tydast som noko anna enn at eg har liten kunnskap om akkurat det emnet. Eg vil minne om at på diskusjonssida vart det hevda av ein med kjennskap til fotografmiljøet i Noreg at omgrepet vert nytta her i landet. __meco 4. april 2009 kl. 10:27 (CEST)
Perifer eller ikkje, artikkelen var så uleksikalsk skrive at det i seg sjølv var grunnlag for sletting. I alle fall etter at dette vart påpeikt i diskusjonen og det ikkje vart retta opp etter eit heilt år. --Frokor 4. april 2009 kl. 10:42 (CEST)
Eg hev ikkje høyrd ordet i nokon samanheng, men den engelske artikkelen er jo grei nok. At eit omgrep finst på engelsk er ingen garanti for at det også finst på andre språk, spesielt ikkje når det er snakk om slang. Jeblad 7. april 2009 kl. 10:02 (CEST)

Wiktionary[endre wikiteksten]

Eg tenkte eg skulle fortelle dykk at norsk wiktionary no har passert 20 000 oppslagsord. Det avgjerande ordet vart progrès som på fransk tyder «framskritt». Ordet ble vald for å vise det framskrittet som har blitt gjort, sidan Wiktionary no har klart å doble antall oppslagsord sidan juli i fjor, og for å vise at norsk Wiktionary ikkje bare er ei norsk-norsk ordbok, men ei ordbok som skal ha oppslagsord frå så mange språk som mogleg. V85 8. april 2009 kl. 09:24 (CEST)

Wikipedia: The Missing Manual[endre wikiteksten]

Boka Wikipedia: The Missing Manual som vart gjeve ut av den amerikanske forfattaren og wikibrukaren John Broughton hjå O'Reilly Media ifjor, er gjord om til Wikiformat på den engelske utgåva. Det går alt føre seg arbeid med å omsette denne til norsk på bokmålswikien. Er dette noko vi kunne vurdert å hengje oss på, når bokmålsomsettjinga vert ferdig? Anders 8. april 2009 kl. 18:05 (CEST)

Eg høyrer til dei som helst ikkje les brukarrettleiingar, og eg trur at det har meir for seg å omsetje nokre gode eller viktige artiklar enn slike manualar. For meg ei dei lite brukande - anna enn til å slå folk i hovudet med. -Knut 8. april 2009 kl. 18:28 (CEST)

Wiktionary, et fellesnorsk prosjekt[endre wikiteksten]

Brukerdiskusjon:Harald_Khan
Wikipedia:Samfunnshuset/Arkiv/2008#Wiktionary på både nynorsk og bokmål

Hei! Jeg skulle gjerne hørt noen fleres meninger om denne saken. Per idag finnes det to norskspråklige Wiktionaryer, én på nynorsk og én som tillater alle norske målformer (også i maler, kategorier, etc.). Min mening er vel egentlig at nn.wiktionary kan nedlegges, så kan vi konsentrere oss om en fellesnorsk ordbok under no.wiktionary. Dette har vi tidligere diskutert, samt at jeg nå har tatt det opp med Harald på hans wiktionary-diskusjonsside. Jeg ønsker å vite om noen har en god idé for hvordan et samarbeid kan gjennomføres, og om det er flere som ønsker å hjelpe til på den nynorske delen på no.wiktionary. Og, forresten ... la oss unngå en prinsippiell debatt rundt bruk av språk-prefiksene og skillet mellom nynorsk og bokmål. --EivindJ 12. mars 2009 kl. 16:31 (CET)

Jorunn har eit godt poeng i starten mot nedleggjing av nn.wiktionary. No offense, men eg ser faktisk ikkje kva eit fellesspråkleg prosjekt kan ha å gjere under norsk(bokmål) prefikset, heller. Anders 12. mars 2009 kl. 19:05 (CET)
Norsk bokmål-prefiks? Hva er da prefikset for norsk? Hvis de slås sammen, ber vi jo selvfølgelig om at interwikinavnet endres fra «Norsk (bokmål)» til «Norsk». Nb er bokmåls prefiks, nn er nynorsk sitt – no er egentlig begges, men bokmåls/riksmålswikien ligger under det prefikset av helt andre grunner. --EivindJ 12. mars 2009 kl. 23:20 (CET)
Og som jeg skrev ovenfor: vær så snill, ikke gjør dette til en diskusjon om prefikser. Spørsmålet er: Hva er fordelene/ulempene ved fellesnorsk wiktionary vs. atskilte wiktionary. --EivindJ 12. mars 2009 kl. 23:24 (CET)
Dette var eit vektig argument i flyttedebatten no>nb. Det er ikkje mogleg med dagens tekniske løysing å endre IW-namn for éi av wikiane; sjå t.d. dette dømet frå fellesprosjektet Wikinews på norsk: http://en.wikinews.org/wiki/West_Wing_of_White_House_evacuated --Bep 12. mars 2009 kl. 23:41 (CET)
Ah, jeg skjønner ... da er det en ting som må avventes til det blir teknisk mulig. Jeg ser likevel ikke at det skal forhindre oss fra å finne ut hva som gagner folket mest: fellesnorsk eller atskilt Wiktionary. --EivindJ 13. mars 2009 kl. 00:09 (CET)
Det her nok rett i, men eg trur ikkje ein kjem vekk frå doble sett med definisjonar, kategoriar etc., og då er ein attende til måten det teknisk er lagt opp. Eg hadde t.d. ikkje hatt noko i mot om Norsk Wikipedia var felles og at språkvalet avgjorde kva artiklar du "såg". --Bep 13. mars 2009 kl. 00:33 (CET)
Er det siste teknisk mulig? Og i så fall hva ville skjedd med interwikiene fra f.eks. engelsk wikipedia til norsk wikipedia? De ville vel da bare vise en interwiki. Og artiklene ville vel uansett ha noe ulikt innehold, da automatiske oversettingsprogrammer neppe er det store å satse på... Det beste ville sjølsagt være å flytte bokmålwikipedian til en annen ISO, enten det hadde blitt nb eller noe annet. Det er jo i grunnen det eneste akseptable, da den nåværende ISO er feil og diskriminerer mot nynorsk. --Oddeivind 11. april 2009 kl. 15:17 (CEST)
Eivindj; det er flere løsninger som kan brukes for å få til et fellesprosjekt, inklusive løsninger for å få iw-lenking til å bli «riktig». Det eneste som er et reelt problem er hvis noen insisterer på dobbelt sett prosjektsider for det skaper et vedlikeholdsproblem. Nokså sentralt for en løsning er å definere hva som skal følge brukerens språkpreferanser og hva som skal følge ordinær lenking. Det er for eksempel mulig å få opp både «Hovedside» og «Hovudside» utfra hva som er valgte språkpreferanser. Hvis jeg har forstått rett så er det også på gang en løsning på kategorier under flere navn, men andre prosjekter har klart å bli enige om felles navn så jeg tror ikke det problemet er så stort. Egentlig koker det vel ned til å oppnå enighet om å operere under samme tak. Jeblad 13. mars 2009 kl. 03:46 (CET)
Eg er sterkt mot å slå saman nn wp og no wp til ein, der språkvalet ditt avgjer kva versjon du skal lese. Det hendar ofte eg heller vil lese no wp enn nn wp, mens eg omvendt som regel heller vil lese nn wp, og dette vel så mykje av innhaldsgrunnar som av språklege grunnar.
Så til den eigentlege debatten, wiktionary. Her er det to ting å seie: For det første at settet av lemma i nn og nb stort sett er likt, det er bøyinga som er ulik. Viss ordboka hadde vore ei tospråkleg ordbok (norsk-engelsk, t.d.) hadde det vore gode grunnar til å slå dei saman. Eit glimrande døme er Einar Haugen si ordbok, som til skilnad frå kunnskapsforlaget sine blå med eitt fordomsfritt utanfrå-perspektiv handsamar nn og nb på ein god måte. Viss det er ei einspråkleg ordbok vi diskuterer, blir det verre, då er det jo to ulike definisjonar som skal skrivast. Det kan gjerast, med ein stram struktur. Men stram struktur er ikkje det som har kjenneteikna wictionary-prosjekta til no. Så altså: Eg er positiv til ei ordbok, så lengje infrastrukturen legg opp til det, og ikkje til det anarkistiske kjøtvektsprinsippet. Trondtr 13. mars 2009 kl. 11:09 (CET).
Det her gjaldt vel Wiktionary, eg trur ikkje det er mogeleg å slå saman dei to Wikipedia-prosjekta og vil nok ikkje involvere meg i ein diskusjon om noko slikt. Infrastrukturen i eit slikt prosjekt på Wiktionary kan løysast, spesielt om strukturen kan strammast opp, men kanskje ein heller skulle ta utgangspunkt i kva ein oppnår av fordelar om ein vel ein slik løysing? Og også kor ein får problem fordi definisjonane blir for forskjellege. Så kan ein diskutere seinare om løysinga på infrastrukturproblemane er tilstrekkeleg. Jeblad 13. mars 2009 kl. 12:25 (CET)
Eit innspel litt på sida. Jeblad, eg ser du seier det finst ei løysing for å fikse feil IW-lenker; fint om du kunne presentert den løysinga for dei rette folka (eller her) slik at ein kan rette opp i feilen på Norsk Wikinews. --Bep 13. mars 2009 kl. 14:01 (CET)
Eg tolkar mangelen på svar til at det ikkje finst noko slik løysing. Synd. --Bep 19. mars 2009 kl. 19:35 (CET)
Du tolker nok som du vil uansett, men eg har vore på reise for å promotere Wikipedia. Det inkluderer også dette prosjektet. Hvis du er på jakt etter gode løysingar og er systemprogrammerer som du seier så klarer du nok å finne fram til løsinger. Start med å finne ut kvar du vil endre teksten og korleis du kan påverke han. Jeblad 19. mars 2009 kl. 23:41 (CET)
Jaudå, men å lage løysingar er noko anna enn at «det er flere løsninger». Mitt poeng er at ein ikkje skal trivialisere dei tekniske utfordringane rundt ei samanslåing (ein utviklar i WikiMedia sa ifbm. flyttedebatten på nbwiki at å gjere ei tilpassing av IW-tekstane ikkje var ei triviell oppgåve). --Bep 20. mars 2009 kl. 00:09 (CET)

Eg har ikkje vore engasjert på wiktionary, meininga til dei som brenn for prosjektet, bør vege meir enn meininga mi. Men eg synst Eivind har eit godt framlegg. Ei god fellesnorsk no-ordbok kan både nn- og nb-folket vere tente med. --Knut 14. mars 2009 kl. 10:44 (CET)

Einig med Knut. Tidlegare hadde eg lite tru på Wiktionary-prosjekta, om dei var på norsk eller engelsk. No har dei engelske fått til gode oppslag med sitat som nesten kan måla seg med OED. Skal norsk ha sjanse til å gjera det same, må det samarbeid til. --Ranveig 14. mars 2009 kl. 12:34 (CET)
Eg har lyst til å gje ei kort forklaring på koss Wiktionary fungerer: Det er korkje ei einspråkleg eller tospråkleg ordbok, det er (i idealet) ei all-språkleg ordbok. Målet er at ein skal kunne slå opp eit kva for eit ord ein vil, på kva for eit språk ein vil, og få opp ein definisjon av det; ettersom me her diskuterer ei felles norsk ordbok vil alle definisjoner altså vere på norsk.
Dette gjer at Wiktionary er noko annleis enn andre ordbøker på nett: Der eit ord vert brukt på fleire språk, vil det måtte ha ei forklaring for kvert av språka det blir brukt på. Ta til dømes ordet et: Førebels har det kun tre definisjonar: ubestemt artikkel, eintall, inkjekjønn, ISO-koda for estisk og den franske konjunksjonen «og».
Me kan ta et fellesnorsk ord: jente. Definisjonen er i dette tilfellet gidd på bokmål, men så følgjer bøyningsmønsteret for både bokmål og nynorsk. Tilsvarande kan me òg sjå på søke: me har bøyninga på bokmål og nynorsk, og under «andre former» lenkjer til «søkje» og «søkja» (som korkje har fått eigen artikkel ennå).
Når det gjeld kategoriar, så har dei fleste fellesnorsk namn: «Substantiv i fransk»; «Verb i tysk», etc. Desse kategoriane legges inn ved hjelp av malar. Dei fleste malane har nokså kryptiske namn, så dette er noko ein er nødd til å lere seg, uansett kva målføre ein vanligvis bruker.
Slik eg har forstått det, vil ein felles-norsk Wiktionary tyde at medan oppslagsord kjem frå alle språk i verda, kan definisjonar skrivast på anten bokmål eller nynorsk. Det er vel her problemet dukker opp for dei «puristane» som berre ønskjer definisjoner på eit målføre: Det er her arbeid må leggjast inn for å få til lesarpreferansar etc. dersom det er eit faktisk ønskje om det. Per i dag er praksis at me på no:Wiktionary godtek definisjonar på begge målføre. Dette gjer at når ein slår opp eit ord så kan ein få ein definisjon på anten bokmål eller nynorsk - det veit ein ikkje før ein har det faktiske oppslaget på skjermen. Tanken er at oppslag i ei ordbok er såpass korte at det ikkje skapar nokon problem for lesarane om det er skreve på bokmål eller nynorsk, og setningene er såpass korte at sjølv om ein ikkje meistrar det andre målføret kan ein lett korrigere dei, eg har til og med sett eit oppslagsord der den eine definisjonen var på bokmål og den andre på nynorsk. (Dette i motsetning til Wikipedia der artiklane er lange, og ein må ha ein viss språkleg kompetanse for å kunne redigere ein artikkel slik at ei heilheitleg språkdrakt vert opprettholdt.) V85 12. april 2009 kl. 01:55 (CEST)

SNL og Wikipedia[endre wikiteksten]

Ny artikkel i Aftenposten, som bl.a. seier: «artiklene om disse temaene hos gratiskonkurrenten Wikipedia er vesentlig mer balanserte» (temaa som det blir referert til er alternativ medisin). --KRISTAGAα-ω 14. mars 2009 kl. 01:04 (CET)

Sjangeren i denne relativt nye artikkelen på snl.no syner vel at snl går i ei anna retning enn Wikipedia kan gjere. Ikkje berre stilen og stoffet som vert formidla er annleis, men heile innpakkinga til snl skil ho so mykje frå Wikipedia at dette ikkje er snakk om to konkurrentar, men to ulike kanalar som dekkjer kvart sitt område. Roar 12. april 2009 kl. 15:10 (CEST)
Ja, absolutt. Og det er me som er leksikonet. --Ekko 12. april 2009 kl. 16:02 (CEST)

Wikimania 2009: Scholarships[endre wikiteksten]

English: Wikimania 2009, this year's global event devoted to Wikimedia projects around the globe, is now accepting applications for scholarships to the conference. This year's conference will be handled from August 26-28 in Buenos Aires, Argentina. The scholarship can be used to help offset the costs of travel and registration. For more information, check the official information page. Please remember that the Call for Participation is still open, please submit your papers! Without submissions, Wikimania would not be nearly as fun!

norsk nynorsk: Please translate this message into your language. - Rjd0060 9. april 2009 kl. 03:15 (CEST)

Wikimania 2009, årets globale arrangement dedikert til Wikimedia prosjekt over heile verda, mottek no søknad om stipend til konferansen. Årets konferanse arrangeres frå 26.-28. august i Buenos Aires, Argentina. Stipendet kan brukast for å hjelpe til kostnad til reise og registrering. For meir informasjon, sjekk offisiell informasjonsside. Husk at påmelding framleis er åpen, legg ved skriftlig innlegg! Uten bidrag ville ikkje Wikimania vore så morosam! --SOA 11. april 2009 kl. 12:03 (CEST)

Mulig ny konkurranse - skrive artikler om Estland[endre wikiteksten]

Estiskspråklig Wikipedia er i ferd med å dra igang en konkurranse om å skrive artikler om Norge, konkurransen vil gå fra lørdag 4. april til og med mandag 4. mai. Det blir utnevnt en jury og premier utdeles, hovedpremien blir en langhelg for to (reise/hotell dekket) i Oslo. Konkurransen skjer i samarbeide med den norske ambassaden i Tallinn.

Når jeg informerte om dette så kom det kommentarer at dette burde vi også gjøre, og det virker også som det er interesse for det på Wikipedia på nynorsk. Hvis bidragsyterne her synes dette er en bra tanke så er hovedsaken at vi kjører parallelt med esterne, men gjør våre egne tilpasninger med hensyn til hva vi vil oppnå. Estiskspråklig Wkipedia sikter mot kvalitet, mens vi kanskje heller bør sikte på en blanding av kvalitet og kvantitet for å peke ut en verdig vinner. Dersom det er stemning for en slik konkurranse her så vil det bli en tilsvarende hovedpremie, dvs langhelg for to (reise/hotell) i Tallinn. Jeg har sendt en henvendelse til den estiske ambassaden i Oslo om de er interessert i dette og regner med å få det avklart i morgen.

Det er opprettet en prosjektside på nettsidene til Wikimedia Norge og i og med at vi forhåpentligvis får med både nynorsk og bokmål/riksmål på dette så kan det vel være bra at den fortsatt ligger der. Kommentarer til siden er det fint om interesserte legger på diskusjonssiden der. Ulflarsen 29. mars 2009 kl. 19:34 (CEST)

Oppdatering om konkurransen: Den estiske ambassaden i Oslo har nå meldt at den støtter konkurransen, de vil bidra i juryen som vurderer artikkelbidragene og premiene vil deles ut ved en enkel tilstelning i ambassaden i midten av mai. Vi vil derfor gå igang med å kjøre banner for å drive blest om konkurransen og det vil sendes ut en pressemelding. At to lands utenriksstasjoner samarbeider med språkversjoner av Wikipedia på denne måten er ganske unikt og gir åpning for ytterligere interessante prosjekter for oss.

For å ta hand om interesserte nye bidragsytere vil det avholdes en workshop sentralt i Oslo på lørdag, den vil ledes av undertegnede, Ulf Larsen, sekundert av Harald Haugland og forhåpentligvis vil også andre flittige bidragsytere stille. Planen er å gjennomgå innlegging av en artikkel i plenum, deretter vil de enkelte bidragsytere få bistand under arbeide med egne artikler. Det er fint om de som har tid kan stille på dette så vi kan gi nye bidragsytere en «flying start». mvh - Ulflarsen 30. mars 2009 kl. 20:31 (CEST)

Eg trur det er veldig bra at dette blir noko av. Og når det gjeld kva me går etter trur eg mengda av støtteartiklar er viktig; ein stor og god artikkel utan raude peikarar. Og då kan gjerne peikarane peike til stutte artiklar. Trist at eg ikkje har tid på laurdag. --Ekko 30. mars 2009 kl. 20:57 (CEST)
Eg kom med ein merknad av prinsipiell art på diskusjonssida til tevlinga om om "kjøp av plass på Wikipedia". I dette fallet har eg kome fram til at ein er på rett side (men det er ein vanskeleg balansegang) og stør opp om prosjektet. Eg kjem til å ta turen innom laurdag for å helse på. --Bep 30. mars 2009 kl. 21:09 (CEST)
Til Ekko, synd du ikke har tid lørdag, men forhåpentlig går det flere tog/kurs. Til Bep: Det er all mulig grunn til å tenke seg godt om når det gjelder samarbeidsprosjekter og å åpne for å kjøpe seg plass på Wikipedia. På tross av at Trond Trosterud og jeg står milevidt fra hverandre ideologisk (han er sosialist, jeg er klar politisk/økonomisk liberaler) så kan vi altså tydeligvis dels møtes ved prinsippene for hvor grensene går. Men vi bør være forsiktig og jo bedre og mer brukt vi blir, jo mer interessant vil det være for ulike grupper å kunne kjøpe seg en plass her. Jeg håper ellers du kan avse noen timer, om vi får opp banneret på begge språkversjoner i løpet av natten så vil vi forhåpentligvis få endel nye skribenter klar for workshop på lørdag, jo flere som er klar for å rettlede de, jo bedre. mvh - Ulflarsen 30. mars 2009 kl. 22:24 (CEST)

Ja, som Ulf viser til er det rimeleg opplagt kor grensa går, for oss alle. Praktisk: Det har vorte hevda at det kan bli kaotisk med to banner for oss på nn. Problematisk med to dugnadsløft samtidig ser eg ikkje at det er, fleire estiske artiklar blir til fleire artiklar og dermed 50000 fortare. Ideelt hadde dei to bannera vore sett attmed kvarandre, men slik at der du gøymer det eine, står berre det andre att (folk kan td. ville fjerne den estiske delen etter at dei har teke det poenget (og hive seg med :-), men la 50000-banneret stå for å følgje med på nedteljinga). Estland er også sett opp som dugnad i april, og sjølv om vi ikkje alltid er like god til å ha månadsdugnad her, har eg tru på at Estland kan vere eit godt tema, og eg er absolutt for at vi gjer ein innsats her. Trondtr 31. mars 2009 kl. 11:43 (CEST).

Eg har lagt til eit banner på bokmålsutgåva. Jeblad 31. mars 2009 kl. 12:09 (CEST)

Oppdatering publisitet: Nå er vi (estiskpråklig Wikipedia) på forsiden av den norske ambassaden i Tallinns nettsted. I løpet av dagen/morgendagen får vi forhåpentligvis en noe tilsvarende artikkel på forsiden av den estiske ambassaden i Oslo. Den norske ambassaden i Tallinn har også sendt ut en pressemelding, her i Norge så regner jeg med at det holder med vår pressemelding om konkurransen og samarbeidet. mvh - Ulflarsen 31. mars 2009 kl. 12:54 (CEST)

Kva med eit slikt banner:
    Det er no 123 dagar til femårsdagen til Nynorsk Wikipedia, | Artikkelkonkurransen «Estland 2009» starter 4. april og går til 4. mai. Konkurransen 
og me treng 2 678 nye artiklar for å nå målet på 50 000 artiklar. | er i samarbeid med Den norske ambassaden i Tallinn og Den estiske ambassaden i Oslo.

der [gøym] på ein av dei gjev dei bannera vi i dag har på nn og nb? Viss dette er ein god idé går oppfordringa vidare til bannerekspertane. Trondtr 31. mars 2009 kl. 13:04 (CEST).

Uten å skrive kode er det ikke mulig å få to notiser som gjemmes vekk uavhengig av hverandre. Jeg tror jeg hadde kjørt samme som på bokmål og en mindre undertekst
Artikkelkonkurransen «Estland 2009» (4. april - 4. mai) – Vinn tur for to til Tallinn!
Konkurransen er i samarbeid med Den norske ambassaden i Tallinn og Den estiske ambassaden i Oslo.
…-4001 dagar til femårsdagen til Nynorsk Wikipedia!
Rasjonale er at konkurransen overtar for artikkeltelling, og så beholdes en tekst for å si noe om når femårsdagen er. Når konkurransen er over så kan den gamle teksten om nedtelling til femårsdagen legges tilbake. En mer omfattende tekst kan bli vel voldsom da det om noen dager, eller få uker, kommer en notis om oppdatering av lisensen. Se også Tinget: Licensing update progress notice. Jeblad 31. mars 2009 kl. 13:31 (CEST)
Ja, det synest eg me kan gjera. 4. april set me konkurransenotisen inn i sitenotice, og 4. mai eller noko seinare overtek jubileumsmeldinga igjen. Me treng jo ikkje ha henne framme alle dei 123 dagane som er att. --Ranveig 31. mars 2009 kl. 14:02 (CEST)
Resultatet vart heilt fint. Trondtr 31. mars 2009 kl. 19:05 (CEST).

Korrektur konkurranseside: Har nettopp tatt en siste puss på mindre saker på konkurransesiden, om andre også kan ta en titt er bra. Hovedsakene bør stå fast, men eventuelle uklarheter bør fikses, jeg la f.eks inn klokkeslett for start/stopp av konkurransen og endret også «estisk Wikipedia» til «estiskspråklig Wikipedia». Ulflarsen 2. april 2009 kl. 11:21 (CEST)

Side med liste over artikler: Dersom noen her kan lage en side med artiklene som forhåpentligvis produseres om Estland er det bra, tilsvarende denne:

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Estland_2009

-det vil lette juryens arbeide og det vil også vise litt av aktivitetsnivået rundt konkurransen, forhåpentligvis kan de også benyttes eksternt. mvh - Ulflarsen 7. april 2009 kl. 13:11 (CEST)

Ser at en tilsvarende side nå er opprettet:

http://nn.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Estland_2009

-veldig bra, og imponerende innsats fra nynorskgjengen så langt! mvh - Ulflarsen 7. april 2009 kl. 22:54 (CEST)

Dei fleste bidraga er under 3000 teikn, og er derfor i stuttaste laget, slik eg har forstått konkurransereglane, men det viktigaste for wikipedia er at vi får høvelege artiklar, og slik er det gjort eit estisk kjempebyks. --Knut 13. april 2009 kl. 21:03 (CEST)

Oppdatering konkurransen i Estland: Det går bra unna med våre estiske venner og de har opprettet en liste over artikler, det er øyeblikkelig 200 artikler der! Synes det ser veldig bra ut! mvh - Ulflarsen 12. april 2009 kl. 07:08 (CEST)

Om kurs/workshop lørdag 4. april[endre wikiteksten]

Som annonsert på konkurransesiden avholdes kurs/workshop på Kristiania bar & cafe, fra klokken 11. Jeg er der fra start og vil ha med et par lapper som jeg henger opp inn til cafeen, så det blir lettere å finne, men den ligger i den eldre delen av Sentralstasjonen, «Østbanehallen».

Jeg kommer til å bli der frem til klokken 17, så det er fullt mulig å ta en tur innom i løpet av den tiden, både for kurs og sosialt. Vi disponerer et møterom, om en ikke er kjent med det så spør betjeningen. Det blir kaffe/te/mineralvann og mat for de som kommer innom for kurs/workshop. mvh - Ulflarsen 2. april 2009 kl. 11:16 (CEST)

Central sitenotice om lisensvilkår[endre wikiteksten]

Ein "central sitenotice" om avklaring av lisensvilkår (nevnt ovanfor) vert snart publisert. Den engelske teksten vil vere

 • "Please participate in a vote to determine the future copyright terms of Wikimedia projects (vote ends April 23, 2009).",

eg har foreslått ein nynorsk versjon som seier

 • "Hjelp til med å velgje dei vilkåra for opphavsrett som skal gjelde for Wikimediaprosjekta i framtida (avstemminga held fram til 23. april 2009)." (sjå m:Licensing_update/CentralNotice#nn)

Eg meiner ei ordrett omsetting med "Vær venleg å delta...etc" ikkje er like høfleg og opppfordrande på norsk som på engelsk. Det er mogleg å endre forslaget på Meta ved å følgje lenka ovanfor, og så endre status frå "proofreading" til "ready" når det er klart til publisering. De kan også diskutere ordlyd her, og så kan eg kopiere ordlyden de vert samde om.

Ellers trengs óg nynorsk tekst til sjølve valgrensesnittet translatewiki (betawiki) og meta. Eg hjelp gjerne til (men ikkje med korrektur av rettskriving ;), legg helst melding på m:user talk:finnrind om det er noko i samanheng med dette. Finn Rindahl 31. mars 2009 kl. 14:58 (CEST)

Den beste måten å få ting til å skje på er å kome med eit (dårleg) konkret forslag... :D Teksten er no endra til "Ver med i avrøystinga om kva vilkår for opphavsrett som skal gjelde på Wikimedia-prosjekta i framtida (avrøystinga går fram til 23. april 2009). ". Finn Rindahl 31. mars 2009 kl. 16:10 (CEST)
Eg trur mange kvir seg for å lesa den juridiske teksten i lisensane. Eg tenkjer ikkje på kva språk teksten er på, men på tyinga av dei juridiske formuleringane. Kanskje nokon med juridisk innsikt/bakgrunn kunne laga eit stutt samandrag på nynorsk som på ein enkel måte forklarar konsekvensane av endringa? Eit sentralt spørsmål i denne samanhengen er kva for domstol som dømer i tvistesaker? --Sigmundg 13. april 2009 kl. 07:33 (CEST)

Mulig ny konkurranse - skrive artikler om Estland[endre wikiteksten]

Estiskspråklig Wikipedia er i ferd med å dra igang en konkurranse om å skrive artikler om Norge, konkurransen vil gå fra lørdag 4. april til og med mandag 4. mai. Det blir utnevnt en jury og premier utdeles, hovedpremien blir en langhelg for to (reise/hotell dekket) i Oslo. Konkurransen skjer i samarbeide med den norske ambassaden i Tallinn.

Når jeg informerte om dette så kom det kommentarer at dette burde vi også gjøre, og det virker også som det er interesse for det på Wikipedia på nynorsk. Hvis bidragsyterne her synes dette er en bra tanke så er hovedsaken at vi kjører parallelt med esterne, men gjør våre egne tilpasninger med hensyn til hva vi vil oppnå. Estiskspråklig Wkipedia sikter mot kvalitet, mens vi kanskje heller bør sikte på en blanding av kvalitet og kvantitet for å peke ut en verdig vinner. Dersom det er stemning for en slik konkurranse her så vil det bli en tilsvarende hovedpremie, dvs langhelg for to (reise/hotell) i Tallinn. Jeg har sendt en henvendelse til den estiske ambassaden i Oslo om de er interessert i dette og regner med å få det avklart i morgen.

Det er opprettet en prosjektside på nettsidene til Wikimedia Norge og i og med at vi forhåpentligvis får med både nynorsk og bokmål/riksmål på dette så kan det vel være bra at den fortsatt ligger der. Kommentarer til siden er det fint om interesserte legger på diskusjonssiden der. Ulflarsen 29. mars 2009 kl. 19:34 (CEST)

Oppdatering om konkurransen: Den estiske ambassaden i Oslo har nå meldt at den støtter konkurransen, de vil bidra i juryen som vurderer artikkelbidragene og premiene vil deles ut ved en enkel tilstelning i ambassaden i midten av mai. Vi vil derfor gå igang med å kjøre banner for å drive blest om konkurransen og det vil sendes ut en pressemelding. At to lands utenriksstasjoner samarbeider med språkversjoner av Wikipedia på denne måten er ganske unikt og gir åpning for ytterligere interessante prosjekter for oss.

For å ta hand om interesserte nye bidragsytere vil det avholdes en workshop sentralt i Oslo på lørdag, den vil ledes av undertegnede, Ulf Larsen, sekundert av Harald Haugland og forhåpentligvis vil også andre flittige bidragsytere stille. Planen er å gjennomgå innlegging av en artikkel i plenum, deretter vil de enkelte bidragsytere få bistand under arbeide med egne artikler. Det er fint om de som har tid kan stille på dette så vi kan gi nye bidragsytere en «flying start». mvh - Ulflarsen 30. mars 2009 kl. 20:31 (CEST)

Eg trur det er veldig bra at dette blir noko av. Og når det gjeld kva me går etter trur eg mengda av støtteartiklar er viktig; ein stor og god artikkel utan raude peikarar. Og då kan gjerne peikarane peike til stutte artiklar. Trist at eg ikkje har tid på laurdag. --Ekko 30. mars 2009 kl. 20:57 (CEST)
Eg kom med ein merknad av prinsipiell art på diskusjonssida til tevlinga om om "kjøp av plass på Wikipedia". I dette fallet har eg kome fram til at ein er på rett side (men det er ein vanskeleg balansegang) og stør opp om prosjektet. Eg kjem til å ta turen innom laurdag for å helse på. --Bep 30. mars 2009 kl. 21:09 (CEST)
Til Ekko, synd du ikke har tid lørdag, men forhåpentlig går det flere tog/kurs. Til Bep: Det er all mulig grunn til å tenke seg godt om når det gjelder samarbeidsprosjekter og å åpne for å kjøpe seg plass på Wikipedia. På tross av at Trond Trosterud og jeg står milevidt fra hverandre ideologisk (han er sosialist, jeg er klar politisk/økonomisk liberaler) så kan vi altså tydeligvis dels møtes ved prinsippene for hvor grensene går. Men vi bør være forsiktig og jo bedre og mer brukt vi blir, jo mer interessant vil det være for ulike grupper å kunne kjøpe seg en plass her. Jeg håper ellers du kan avse noen timer, om vi får opp banneret på begge språkversjoner i løpet av natten så vil vi forhåpentligvis få endel nye skribenter klar for workshop på lørdag, jo flere som er klar for å rettlede de, jo bedre. mvh - Ulflarsen 30. mars 2009 kl. 22:24 (CEST)

Ja, som Ulf viser til er det rimeleg opplagt kor grensa går, for oss alle. Praktisk: Det har vorte hevda at det kan bli kaotisk med to banner for oss på nn. Problematisk med to dugnadsløft samtidig ser eg ikkje at det er, fleire estiske artiklar blir til fleire artiklar og dermed 50000 fortare. Ideelt hadde dei to bannera vore sett attmed kvarandre, men slik at der du gøymer det eine, står berre det andre att (folk kan td. ville fjerne den estiske delen etter at dei har teke det poenget (og hive seg med :-), men la 50000-banneret stå for å følgje med på nedteljinga). Estland er også sett opp som dugnad i april, og sjølv om vi ikkje alltid er like god til å ha månadsdugnad her, har eg tru på at Estland kan vere eit godt tema, og eg er absolutt for at vi gjer ein innsats her. Trondtr 31. mars 2009 kl. 11:43 (CEST).

Eg har lagt til eit banner på bokmålsutgåva. Jeblad 31. mars 2009 kl. 12:09 (CEST)

Oppdatering publisitet: Nå er vi (estiskpråklig Wikipedia) på forsiden av den norske ambassaden i Tallinns nettsted. I løpet av dagen/morgendagen får vi forhåpentligvis en noe tilsvarende artikkel på forsiden av den estiske ambassaden i Oslo. Den norske ambassaden i Tallinn har også sendt ut en pressemelding, her i Norge så regner jeg med at det holder med vår pressemelding om konkurransen og samarbeidet. mvh - Ulflarsen 31. mars 2009 kl. 12:54 (CEST)

Kva med eit slikt banner:
    Det er no 123 dagar til femårsdagen til Nynorsk Wikipedia, | Artikkelkonkurransen «Estland 2009» starter 4. april og går til 4. mai. Konkurransen 
og me treng 2 678 nye artiklar for å nå målet på 50 000 artiklar. | er i samarbeid med Den norske ambassaden i Tallinn og Den estiske ambassaden i Oslo.

der [gøym] på ein av dei gjev dei bannera vi i dag har på nn og nb? Viss dette er ein god idé går oppfordringa vidare til bannerekspertane. Trondtr 31. mars 2009 kl. 13:04 (CEST).

Uten å skrive kode er det ikke mulig å få to notiser som gjemmes vekk uavhengig av hverandre. Jeg tror jeg hadde kjørt samme som på bokmål og en mindre undertekst
Artikkelkonkurransen «Estland 2009» (4. april - 4. mai) – Vinn tur for to til Tallinn!
Konkurransen er i samarbeid med Den norske ambassaden i Tallinn og Den estiske ambassaden i Oslo.
…-4001 dagar til femårsdagen til Nynorsk Wikipedia!
Rasjonale er at konkurransen overtar for artikkeltelling, og så beholdes en tekst for å si noe om når femårsdagen er. Når konkurransen er over så kan den gamle teksten om nedtelling til femårsdagen legges tilbake. En mer omfattende tekst kan bli vel voldsom da det om noen dager, eller få uker, kommer en notis om oppdatering av lisensen. Se også Tinget: Licensing update progress notice. Jeblad 31. mars 2009 kl. 13:31 (CEST)
Ja, det synest eg me kan gjera. 4. april set me konkurransenotisen inn i sitenotice, og 4. mai eller noko seinare overtek jubileumsmeldinga igjen. Me treng jo ikkje ha henne framme alle dei 123 dagane som er att. --Ranveig 31. mars 2009 kl. 14:02 (CEST)
Resultatet vart heilt fint. Trondtr 31. mars 2009 kl. 19:05 (CEST).

Korrektur konkurranseside: Har nettopp tatt en siste puss på mindre saker på konkurransesiden, om andre også kan ta en titt er bra. Hovedsakene bør stå fast, men eventuelle uklarheter bør fikses, jeg la f.eks inn klokkeslett for start/stopp av konkurransen og endret også «estisk Wikipedia» til «estiskspråklig Wikipedia». Ulflarsen 2. april 2009 kl. 11:21 (CEST)

Side med liste over artikler: Dersom noen her kan lage en side med artiklene som forhåpentligvis produseres om Estland er det bra, tilsvarende denne:

http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Estland_2009

-det vil lette juryens arbeide og det vil også vise litt av aktivitetsnivået rundt konkurransen, forhåpentligvis kan de også benyttes eksternt. mvh - Ulflarsen 7. april 2009 kl. 13:11 (CEST)

Ser at en tilsvarende side nå er opprettet:

http://nn.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Estland_2009

-veldig bra, og imponerende innsats fra nynorskgjengen så langt! mvh - Ulflarsen 7. april 2009 kl. 22:54 (CEST)

Dei fleste bidraga er under 3000 teikn, og er derfor i stuttaste laget, slik eg har forstått konkurransereglane, men det viktigaste for wikipedia er at vi får høvelege artiklar, og slik er det gjort eit estisk kjempebyks. --Knut 13. april 2009 kl. 21:03 (CEST)

Oppdatering konkurransen i Estland: Det går bra unna med våre estiske venner og de har opprettet en liste over artikler, det er øyeblikkelig 200 artikler der! Synes det ser veldig bra ut! mvh - Ulflarsen 12. april 2009 kl. 07:08 (CEST)

Om kurs/workshop lørdag 4. april[endre wikiteksten]

Som annonsert på konkurransesiden avholdes kurs/workshop på Kristiania bar & cafe, fra klokken 11. Jeg er der fra start og vil ha med et par lapper som jeg henger opp inn til cafeen, så det blir lettere å finne, men den ligger i den eldre delen av Sentralstasjonen, «Østbanehallen».

Jeg kommer til å bli der frem til klokken 17, så det er fullt mulig å ta en tur innom i løpet av den tiden, både for kurs og sosialt. Vi disponerer et møterom, om en ikke er kjent med det så spør betjeningen. Det blir kaffe/te/mineralvann og mat for de som kommer innom for kurs/workshop. mvh - Ulflarsen 2. april 2009 kl. 11:16 (CEST)

Central sitenotice om lisensvilkår[endre wikiteksten]

Ein "central sitenotice" om avklaring av lisensvilkår (nevnt ovanfor) vert snart publisert. Den engelske teksten vil vere

 • "Please participate in a vote to determine the future copyright terms of Wikimedia projects (vote ends April 23, 2009).",

eg har foreslått ein nynorsk versjon som seier

 • "Hjelp til med å velgje dei vilkåra for opphavsrett som skal gjelde for Wikimediaprosjekta i framtida (avstemminga held fram til 23. april 2009)." (sjå m:Licensing_update/CentralNotice#nn)

Eg meiner ei ordrett omsetting med "Vær venleg å delta...etc" ikkje er like høfleg og opppfordrande på norsk som på engelsk. Det er mogleg å endre forslaget på Meta ved å følgje lenka ovanfor, og så endre status frå "proofreading" til "ready" når det er klart til publisering. De kan også diskutere ordlyd her, og så kan eg kopiere ordlyden de vert samde om.

Ellers trengs óg nynorsk tekst til sjølve valgrensesnittet translatewiki (betawiki) og meta. Eg hjelp gjerne til (men ikkje med korrektur av rettskriving ;), legg helst melding på m:user talk:finnrind om det er noko i samanheng med dette. Finn Rindahl 31. mars 2009 kl. 14:58 (CEST)

Den beste måten å få ting til å skje på er å kome med eit (dårleg) konkret forslag... :D Teksten er no endra til "Ver med i avrøystinga om kva vilkår for opphavsrett som skal gjelde på Wikimedia-prosjekta i framtida (avrøystinga går fram til 23. april 2009). ". Finn Rindahl 31. mars 2009 kl. 16:10 (CEST)
Eg trur mange kvir seg for å lesa den juridiske teksten i lisensane. Eg tenkjer ikkje på kva språk teksten er på, men på tyinga av dei juridiske formuleringane. Kanskje nokon med juridisk innsikt/bakgrunn kunne laga eit stutt samandrag på nynorsk som på ein enkel måte forklarar konsekvensane av endringa? Eit sentralt spørsmål i denne samanhengen er kva for domstol som dømer i tvistesaker? --Sigmundg 13. april 2009 kl. 07:33 (CEST)

Dagbladet/Magasinet[endre wikiteksten]

Har nokon sett Magasinet til Dagbladet i dag? Har du ikkje skaffa deg avisa, må du gjera det; Nynorsk Wikipedia har fått to heilsider med omtale! Snø er artikkelen, og Brukar:Frokor blir intervjua. Artig! Helsing frå Martin 11. april 2009 kl. 13:55 (CEST)

Hm, det einaste som låg i posthylla på jobb var Dagbladet og VG, begge datert mandag 13. april. Då må eg ut i regnet ein tur. --Frokor 11. april 2009 kl. 13:59 (CEST)
God reklame for oss. Ikkje verdas mest interessante artikkel (Dagbladet-artikkelen, artikkelen om snø er flott), men... --Bep 11. april 2009 kl. 21:41 (CEST)
Det var bra, både artikkelen i Dagbladet og at artikkelen om snø er blitt utvalgt. Uten noe tilskudd av penger er dere i ferd med å etablere det regjeringen med alle sine oljemilliarder lovte i Soria Moria-erklæringen, et nettbasert leksikon på nynorsk, det har dere grunn til å være stolte av! mvh - Ulflarsen 12. april 2009 kl. 07:13 (CEST)
Eg har ikkje lese Dagblad-artikkelen, men stolt er eg. Men ikkje så stolt at eg meiner vi fyller plassen til Allkunne. Den folkelege kulturen og den profesjonelle kulturen arbeider side om side, på ulik måte, og har kvar sin plass. Dei som vil, kan diskutere kva som er viktigast, men vi treng begge delar. --Knut 12. april 2009 kl. 08:54 (CEST)
Ei tekstutgåve finst her. --Frokor 12. april 2009 kl. 09:18 (CEST)
Han Frokor svarar godt for seg (og oss) i artikkelen. Vi har mykje å vere stolte av ! : ) --Knut 12. april 2009 kl. 13:22 (CEST)

Kjempeflott, Frode! Artig at eg vart indirekte nemnd (det var eg som skreiv «Denne er no ein god artikkel») ;-) --EIRIK\diskusjon 13. april 2009 kl. 23:11 (CEST)

Eg òg vart indirekte nemnd: Det stod at Frokor er éin av administratorane på nnwiki :-) --Bep 13. april 2009 kl. 23:21 (CEST)
Fint at Dagbladet greidde å få med så mange i artikkelen! :-) --EIRIK\diskusjon 14. april 2009 kl. 00:21 (CEST)
Ja, det var artig. Eg ser eg bør skrive noko om grønlandsk og snø, ein stad... Trondtr 14. april 2009 kl. 11:03 (CEST).
Me får vel hiva oss rundt og leggja til litt meir «sjel», ja. --Ranveig 14. april 2009 kl. 11:23 (CEST)
Vi får vel halde oss til det leksikale, og så får langrennaren ta seg av sjela.:)--Andreasv 15. april 2009 kl. 11:30 (CEST)

Åpent brev: Hva mener partiene om fri tilgang til kunnskap og Wikipedia/Wikimedias arbeide?[endre wikiteksten]

Det er valg til høsten og jeg har laget et utkast til et åpent brev til de politiske partiene om hvordan de stiller seg til fri tilgang til kunnskap og Wikipedias/Wikimedias arbeid med dette. Jeg har postet det både på Tinget og på Wikimedia Norges forslagsside.

Vi som bidrar på Wikipedia gjør et samfunnsnyttig arbeide ved å spre fri kunnskap, det bør være av interesse både for oss og velgerne i almenhet å høre hva politikerne tenker om det vi gjør og om de er åpne for å gå inn i samarbeide for å sammen spre fri kunnskap. mvh - Ulflarsen 17. april 2009 kl. 06:38 (CEST)

Lister med feillenkjer[endre wikiteksten]

Jeg har opdateret den gamle Wikipedia:Mogleg feilstava raude lenkjer og lavet 2 nye lister:

De er lavet på Wikimedias toolserver, og jeg kan også lave andre typer database-analyser hvis der er ønske om det. Byrial 20. april 2009 kl. 12:56 (CEST)

Runde tal[endre wikiteksten]

Med snøggbåten nådde vi 48 000 artiklar. Pussig at den artikkelen ikkje var skriven for lenge sidan; vi manglar nok ein del båtartiklar. - Knut 20. april 2009 kl. 22:28 (CEST)

Det går unna mot 50 tusen nå, godt jobbet! mvh - Ulflarsen 21. april 2009 kl. 08:03 (CEST)
Gratulerer, det spirer og vokser! Jeblad 23. april 2009 kl. 00:13 (CEST)
Det er ikkje kvantiteten som tel, men kvaliteten (som eg om den omsette artikkelen ikkje skal seie noko om)...Forøvreg ser eg at bokmålswikien har ein del maritime artiklar som ikkje nynorskwikien har. Hadde tenkt å omsette dei og, men sidan mange skip er kjend under fleire namn, trur eg først me lyt diskutere måten me namngjev skipa på. Det er vel tre måtar å namngje ein artikkel på:
 • Etter det første døypenamnet (gjev konsekvensar for selgskip som td. «Statsraad Lehmkuhl»)
 • Etter det namnet skipet er kjend under i Noreg (vert problematisk for td. ferjer som opererer i landet under fleire namn)
 • Det siste, noverande skipsnamnet (mykje flytting, men kanskje det mest aktuelle alt.?)

Eller me kunne jo kanskje opprette ein ny artikkel for kvart nye namn eit skip får, slik bokmålswikien gjer. Biggrin-smiley.svg?
Anders 23. april 2009 kl. 01:45 (CEST)

Punkt to tiltaler meg mest. Det viktigaste med titlar er at ein kan finna og kjenna dei igjen i lister og kategoriar. «Mest kjend» kan av og til vera vanskeleg å finna fram til, men slitet er verdt det. --Ranveig 23. april 2009 kl. 10:33 (CEST)
Samd i at punkt to ser best ut.--Andreasv 23. april 2009 kl. 14:48 (CEST)

Wikisource[endre wikiteksten]

Eg har no lese korrektur på Arne Garborgs Haugtussa på Wikikjelda. Så viss nokon no har lyst til å validera korrekturlesinga mi, hadde eg satt pris på det. (Det er lett nok: Kvart tal er ei side i boka, ei gul side er korrekturlest, ei grøn side er validert; trykk på eit sidetal, og du får opp den scanna teksten til høgre og rein-tekst versjonen til venstre. Validering skjer ved at ein trykker «rediger», og under redigeringsvindauget er det tre knappar: For validering, trykk grøn.) V85 26. april 2009 kl. 17:07 (CEST)

PDF-versjon[endre wikiteksten]

På svensk, tysk og fransk wikipedia, og no også på engelsk er det lagt inn ein PDF generator som eg syns gjev fine utskrifter, mykje finare enn dei me kan tilby her. ( Eksempel )

Dersom me er samde om det, er det berre å legge opp ein bug i bugzilla, tilsvarande 16178. Hogne 28. april 2009 kl. 11:40 (CEST)

For For --Ekko 28. april 2009 kl. 11:54 (CEST)
For For - kjekk funksjon å ha! --Gunnernett 28. april 2009 kl. 13:34 (CEST)
For For - framsteg. --Andreasv 28. april 2009 kl. 13:38 (CEST)
For For - må vera ei grei sak. --Harald Khan Ճ 28. april 2009 kl. 19:42 (CEST)
For For - Røyster før eg gløymer det igjen... Anders 28. april 2009 kl. 19:57 (CEST)
For For -- Olve Utne 28. april 2009 kl. 22:24 (CEST)
For For --Knut 28. april 2009 kl. 22:53 (CEST) Eg fekk riktignok ikkje opp noko ved å trykkje på eksempel-lenkja, men det høyrest flott ut.
For For -- Hogne 29. april 2009 kl. 22:34 (CEST)
For For - Set inn ei for-røyst. Helsing frå Martin 30. april 2009 kl. 22:17 (CEST)

Eg har no lagt dette som eit tillegg til bug 18618. Hogne 29. april 2009 kl. 22:39 (CEST)

Eg såg nett på den svenske versjonen. Dette såg svært bra ut. Trondtr 30. april 2009 kl. 20:00 (CEST).

Då var PDF-versjon tilgjengeleg i venstremenyen. Eg laga meg ein versjon av snø og er sers nøgd !!

- - Hogne 6. mai 2009 kl. 09:28 (CEST)

Artikkelen snø såg jo bra ut. Prøvde sjølv med Skip i hurtigruta som ikkje ser noko bra ut. Bileta er i ei klyngje på 4, istaden for rett nedover. Rendringa er god i mange tilfelle, men det er enno rom for forbetringar. Anders 6. mai 2009 kl. 16:47 (CEST)

Frø[endre wikiteksten]

Eit frø må ha vatn, elles døyr det. Me har 200 frømerka artiklar ingen bryr seg om, pluss eittusentals årstalsartiklar som burde vore frømerka, hadde det ikkje vore at dei er så mange det ville drukne andre artiklar. Kanskje på tide å vurdere om ein skal slette frøa etter ei viss tid - istaden for å vente på kunstig befruktning liksom? Anders 5. mai 2009 kl. 22:27 (CEST)

Eller ta ein frødugnad igjen? - Knut 5. mai 2009 kl. 23:01 (CEST)
Tja.. Kor mange frø har du teke sjølv i det siste? Ved forrige dugnad? No har eg oppmoda til fast frødugnad ei periode, men det minskar ikkje nok. Eg trur folk har gått lei frødugnadar. Strengt tatt burde ein klare fylle på i dei 11 andre månadane i året også, men ein ser jo ikkje anna enn snakk. Hadde det vore ein tidsfrist på eit år eller halvt, trur eg faktisk folk ville jobba bittelitt for at dei ikkje vart sletta. Anders 5. mai 2009 kl. 23:22 (CEST)

Som vanleg er eg i mot å slette artiklar så lenge han er rett, same kor kort artikkelen er. Eg kan ikkje skjøna at me har så dårleg tid, og mange av frøa har faktisk iw-lenkjer og kan livnæra seg derifrå. Mange av frøa treng det heller ikkje stå så mykje meir om, ein setning er nok for å forstå omgrepet. Frø treng ikkje vatn, dei kan liggje lenge i ei gruve på Svalbard eller på wikipedia-servereren her. Når dei får vatn så sluttar dei å vere frø, dei spirer. Dersom me skal ha ein frødugnad må me først velje oss ut nokre frø som absolutt burde vore planta. -- Hogne 6. mai 2009 kl. 09:35 (CEST)

Nei, me har ikkje så dårleg tid at det ikkje hadde vore mogleg å fylle eit frø (eller to) med innhald om dagen. Ikkje har me mangel på plass heller, så det er fullt mogleg å utvida einhalvellerheilsetnings-artiklane så dei faktisk vert interesant å lesa dei. Dei fleste årstals-frøa står det lite eller tilmed ikkje noko i. Andre har berre kjeldelause påstandar. Tykkjer folk det har leksikalsk interesse slik dei står no? No har jo dei aller fleste frø-artiklane iw-lenkjer, så eg ser ikkje det som eit argument.Ein ser jo lett kven som har interesse for å utvide dei. Anders 6. mai 2009 kl. 11:37 (CEST)
Det er like mye jobb å slette dei som å utvide dei med eit par setningar. Det er betre å kikke på Spesial:Korte sider i ny og ne og utvide noen artiklar. --KRISTAGAα-ω 6. mai 2009 kl. 13:05 (CEST)
Sjølvsagt. Eg likar ikkje å slette artiklar, særleg ikkje like før dobbeltmarkeringa. Likevell, er det noko denne diskusjonen viser er det jo at ein stort sett må rassle med sabelen før det stort sett skjer noko. Anders 6. mai 2009 kl. 15:52 (CEST)
Her er ei lenkje til frølageret: Kategori:Spirefrø. --Knut 6. mai 2009 kl. 19:17 (CEST)
Det finst mange måtar å hanskast med frø på, periodevis masing er ein av dei. Trur også jamnlege endringar i mal:oppgåver kan vera meir inspirerande enn det som berre står. Elles bør stoff som ikkje har noko å gjera på eit leksikon å gjera lukast vekk med jamne mellomrom. Usakleg stoff og uomsett eller svært dårleg språk kan ikkje berre stå og skjemma oss ut, så her er det fint at ein av og til tek eit tak og røsker ut.
Me bør også sjå på om alle frø har nok kime i seg til å bli til noko skikkeleg. Anders nemner tomme årstal -- dei har me mange av. Kanskje skulle me På en: er mange av åra frå lenge før Kr., som me ikkje har så mange hendingar frå, samla i tiårsartiklar, t.d. en:530s BC. Dette er verd å tenka på. Det same gjeld dei ca. 300 tomme datoane frå den jødiske kalenderen, som kanskje heller burde omdirigerast til kvar månad. Her er også en:, t.d. en:Iyar, eit godt føredøme--Ranveig 6. mai 2009 kl. 20:18 (CEST)

Wikitreff 27. mai[endre wikiteksten]

Det blir wikitreff 27. mai frå klokka 19 på Lorry i Oslo. Når styremøte til Wikimedia Noreg er ferdig blir vi med. — Jeblad 14. mai 2009 kl. 19:11 (CEST)

Wikipedia Akademi 2009[endre wikiteksten]

Førebels datoar for Wikipedia Akademi er 15. og 16 oktober og staden er Bergen. — Jeblad 18. mai 2009 kl. 18:27 (CEST)

Vinnere konkurransen[endre wikiteksten]

Bjoertvedt får overrakt diplom av ambassadør Arti Hilpus
Vinner av beste samarbeidsartikkel Jpfagerback (til venstre) og Estlands ambassadør Arti Hilpus
Wikimedia Norges representant, Finn Bjørklid, med vinneren og den estiske ambassadøren
Gruppebilde, fra høyre; Finn Bjørklid, ambassadør Arti Hilpus, Jpfagerback, bidragsyter Naunet som vant som beste nye bidragsyter med den estiske sangfestivalen , førstesekretær Leena Prozes, Bjoertvedt og Ulf Larsen

Etter nøye overlegninger har juryen i konkurransen om å skrive artikler om Estland funnet hvem som er vinnerne. Da det har blitt levert mange gode bidrag både på nynorsk og bokmål/riksmål så deles det ut to førstepremier.

Vinner av hovedpremie for beste bidrag nynorsk og bokmål/riksmål blir Eirik og Bjoertvedt, med Estland og Estlands økonomi, premie er langhelg i Tallinn (reise tur/retur Oslo og hotellopphold, torsdag til søndag, for to personer).

Vinner av beste utvidede artikkel blir Frokor på nynorsk og Orzada og Harald Hansen på bokmål/riksmål, med Estlands historie og Estlands forsvar, premie er bok om Estland.

Vinner av beste nye bidragsyter blir Egil Arne på nynorsk og Naunet og Fredag25 på bokmål/riksmål, med den estiske sangfestivalen og Erkki-Sven Tüür, premie er bok om Estland.

Vinner av beste samarbeidsartikkel blir Jpfagerback og Orzada, for artikkel om Estlands utenriksrelasjoner, premie er bok om Estland.

Det blir en tilstelning i den estiske ambassaden i Oslo, Parkveien 51 (bak Slottet) torsdag 14, klokken 17, med enkel servering og drikke. For å få en oversikt over hvor mange det blir så er det veldig fint om de av vinnerne som vet de kan komme legger en melding under. Dersom vinnerne som kommer kan skrive ut et eksemplar av vinnerartikkelen som så kan gis ambassadøren er det en fin gest.

Fra styret stiller Philip Gabrielsen og Herman Ferre mens Kjetil r stiller som fotograf, jeg arbeider med å få pressedekning på det. Med vennlig hilsen - Ulflarsen 12. mai 2009 kl. 07:51 (CEST)

Gratulere så mykje til alle dyktige vinnarar! Hogne 12. mai 2009 kl. 10:36 (CEST)
Gratulerar til vinnarane! Sjølv eg er litt forvirra når det gjeld kva eg har bidratt med. Artiklane om forsvar og historie har ikkje eg skrive på. Eg har uansett ikkje høve til å kome. --Frokor 12. mai 2009 kl. 10:42 (CEST)

Til Frokor: Vurdering av bidragene på nynorsk ble gjort at Trondtr, jeg tok meg av bokmål/riksmål, jeg skal legge en melding til han så utdyper han sikkert. mvh - Ulflarsen 12. mai 2009 kl. 10:53 (CEST)

Eg er også litt forvirra, det einaste eg har gjort i april som er i nærleiken av å vere "prisverdig" er å utvide kraftig artikkelen om Paul Keres - ein artikkel som eg også starta i februar 2008. Her står att ein god del arbeid med den før eg kjem til å vere nøgd, foreløpig er den berre brukbar. Torsdag 14. mai klokka 1700 i den estiske ambassaden hadde naturlegvis vore hyggeleg, men er uansett umogleg for min del. --Egil Arne 12. mai 2009 kl. 18:43 (CEST)
Til Egil Arne: Er som sagt Trondtr som har vurdert artiklene på nniwki og vi hadde ulike kategorier som nevnt over. Om du går inn på min brukerside og sender meg en mail med din adresse så skal jeg sende deg en bok om Estland! mvh - Ulflarsen 12. mai 2009 kl. 20:55 (CEST)

Jeg har prøvd å få kontakt med Eirik som vant førstepremie her men han har ikke svart. Dersom det er noen som har mulighet for å kontakte ham og gjøre han oppmerksom på arrangementet på den estiske ambassaden i morgen så er det fint, hadde vært bra å ha han der sammen med Bjoertvedt. mvh - Ulflarsen 13. mai 2009 kl. 09:30 (CEST)

Gratulerer til vinnarane, eg forstår tildelinga ettersom dei har gjort godt og grundig arbeid. Takk til alle som har bidrege! --Ranveig 13. mai 2009 kl. 23:47 (CEST)

For å vere tydelegare: Forvirringa er følgjande: Her er nemnt at nokre personar har vunne, og nokre artiklar. Det kan sjå ut som om det er bm-artiklane som er nemnde. Som Brukar:Frokor, eg har ikkje bidratt på dei artiklane som er nemnde. Det er mogleg at Brukar:Trondtr har funne noko som er prisverdig i det som eg elles har laga, men eg veit foreløpig ikkje kva, og for alt eg veit kan prisen vere ei mistyding. Eg har maila Brukar:Ulflarsen og Brukar:Trondtr om dette. --Egil Arne 14. mai 2009 kl. 01:03 (CEST)

Har fått kontakt med Eirik og han kan dessverre ikke komme til den estiske ambassaden. mvh - Ulflarsen 14. mai 2009 kl. 06:57 (CEST)

Da er seremoni for premieutdeling avholdt. Det var to vinnere som hadde anledning til å stille, Bjoertvedt og Jpfagerback. Begge presenterte utskrifter av sine artikler til ambassadør Arti Hilpus og Bjoertvedt ble som vinner av hovedpremien overrakt et diplom (designet av Finn Bjørklid) og en bok om Estland (Estlands historie av Mart Laar), mens Jpfagerback fikk en bok om Tallinns historie. De andre vinnerne vil få tilsendt sine premier i løpet av neste uke.

Selv om jeg er partisk, så fikk jeg det bestemte inntrykk at ambassadøren var svært fornøyd med konkurransen og resultatet.

I tillegg til de to vinnerne og ambassadøren så var førstesekretær Leena Prozes tilstede, samme var Finn Bjørklid som representerte Wikimedia Norge, Kjetil r var fotograf (regner med at noen bilder lastes opp i løpet av dagen) mens undertegnede som vanlig representerte seg selv.

Etter samlingen på ambassaden (som tok ca 3 kvarter) tok vi en samling på Lorry's hvor det ble mye Wikiprat og mange ideer ble luftet. Selv om mye kan gjøres via nett så er det utvilsomt gunstig også å møtes ansikt til ansikt. mvh - Ulflarsen 15. mai 2009 kl. 10:18 (CEST)

Takk for referatet frå premieutdelinga. Moro å høre korleis alt har gått føre seg, og moro med ein vellukka konkurranse. --KRISTAGAα-ω 15. mai 2009 kl. 11:06 (CEST)

Det er fremdeles flere av vinnerne som ikke har fått sine bokpremier, dersom de tar kontakt med meg så ordner jeg det. Send meg en e-post via min brukerside med navn og adresse så kommer bok i posten! mvh - Ulflarsen 20. mai 2009 kl. 20:18 (CEST)

Redigeringssamandrag ved sletting av uthenging o.l.[endre wikiteksten]

Her for ei lita stund sidan vistest dette (anonymisert her på Samfunnshuset) i siste endringar: “A* liker å slikke på eldre menn, men han foretrekker B*”. Slikt kjem opp i slettesamandraga rett som det er. Eg lurer på om det ikkje hadde vore lurt å innføre rutinen å ta bort slik tekst frå slettesamandraget... Kva trur de andre? -- Olve Utne 18. mai 2009 kl. 23:20 (CEST)

Klart. --Egil Arne 18. mai 2009 kl. 23:52 (CEST)
Ein steward fjerna det frå loggen.
Personsjikane skal ikkje stå nokon stad, heller ikkje i sletteloggen. Om ein i farten gløymer å fjerne samandraget som vert generert automatisk, kan ein be om å få det fjerna av ein steward, anten på e-post eller ved å gå på IRC-kanalen deira, #wikimedia-stewards --Jorunn 19. mai 2009 kl. 00:16 (CEST)
Spacebirdy foreslår i installere tilleggsfunksjonen (gadget) MediaWiki:Gadget-CleanDeleteReasons.js (en:MediaWiki:Gadget-CleanDeleteReasons.js), med han aktivert er det ikkje like lett å gløyme å fjerne uhumskheitene frå redigeringssamandraget før ein slettar. --Jorunn 19. mai 2009 kl. 00:39 (CEST)
Hørest lurt ut! -- Olve Utne 19. mai 2009 kl. 01:06 (CEST)
Dette diskuterte vi jo alt for eit halvt år sidan. Med mindre det har skjedd noko nytt, er det betre å gje ei påminning på brukarsida, enn å ta oppatt gamle diskusjonar kvar gong nokon gløymer seg. Helst burde vi installert ein slik gadget som Finn og Jorunn snakkar om, lokalt her på nn og. Anders 19. mai 2009 kl. 12:28 (CEST)
Ja, noko slikt må til. Eg sletta denne artikkelen. Han var alt tom då eg sletta han, men innhaldet som stod der før kjem jo opp i samandraget likevel. Lett å gløyme. --Frokor 19. mai 2009 kl. 16:10 (CEST)
Eg har lagt funksjonen til. Ser ut til å fungere fint. --Frokor 19. mai 2009 kl. 16:30 (CEST)
Flott, takk. --Jorunn 19. mai 2009 kl. 23:06 (CEST)

Wikipedia på ulike språk[endre wikiteksten]

Det manglar ikkje raude lenkjer her, for dei som har lyst. Det er ikkje alltid eg er sikker på kva namn me bør bruke på språket eller på artikkelen. Det kan vere dekning for noko anna enn det eg har ført opp.--Gamlevegen 22. mai 2009 kl. 02:05 (CEST)

Korleis følgjer vi opp saker?[endre wikiteksten]

I nokre tilfelle så er det saker som er kjent før dei går av stabelen (landsmøte for politiske parti, festivalar, osv), og ofte er det i disse tilfella anledning til å ta bilete, skrive artiklar for Wikinews, og komplettere artiklar i Wikipedia. Korleis skal vi handtere slikt, skal vi ha ein eigen side? Skal denne eventuelt vera på nettstaden til Wikimedia Norge? Eller skal vi ha ein eigen epostliste? Tidligare har ein del slike varslar gått på bokmålutgåva si administratorliste, men denne er helt klart ikkje riktig stad. — Jeblad 23. mai 2009 kl. 20:10 (CEST) (Den same notisen er lagt ut på andre prosjekt [21] [22])

Plasseringa her er Samfunnshuset (og ikkje ei ny side som ingen les). Det kunne kanskje vere ein tanke å hatt ei side på t.d. nowiki med slike hendingar som ein robot så kunne spreie til "abonnentane", m.a. Samfunnshuset. Slike annonsar er ein av grunnane til at eg føl med på Torget/Tinget, og det kunne vere greit å få dei her. --Bep 23. mai 2009 kl. 21:52 (CEST)
Hvis vi skal gjøre det her metodisk så blir det litt vel mye for Desken/Samfunnshuset/Tinget/Torget, spesielt om vi hekter oss på en eller flere feeds med pressemeldinger. Jeblad 23. mai 2009 kl. 23:58 (CEST)

Nettscanner for prosjektane[endre wikiteksten]

Det går ein nettscanner som hentar inn artiklar om nyhende kor prosjekta blir nemnde og sender dei ut som epost. Førebels hev denne sendt epostane til meg og så har eg sendt vidare dei mest aktuelle til adminlista for bokmålsutgåva. Det kan vera at dette istaden burde gå på ei eiga epostliste. Er det noko interesse for at eg lager ei slik epostliste? Det er ein del dobbeltpostingar, men mesteparten av treff i andre kjelder enn den første blir vaska vekk. Jeblad 24. mai 2009 kl. 00:03 (CEST)

Da går nyhetsvarslene på en egen epostliste for nyhetsvarsel. Selve nyhetssøket gjøres hos Sesam/Finn.no, mens e-postlista er i regi av Wikimedia Norge, og undertegnede kjører boten som henter inn varslene. En del dubletter slipper gjennom, men det er uansett ikke plagsomt mye trafikk. Jeg skal se om jeg får redusert antall dubletter. — Jeblad 24. mai 2009 kl. 02:42 (CEST)

Etterspurde artiklar[endre wikiteksten]

Hvis I mangler ideer til hvilke artikler som skal skrives, kan Wikipedia:Etterspurde artiklar måske være nyttig. Det er en liste over de uskrevne artikler som flest andre artikler lænker til. Den kan bruges i stedet for Spesial:Etterspurde sider som ikke længere opdateres. God fornøjelse! Byrial 23. mai 2009 kl. 07:50 (CEST)

Flott, den har eg savna. --Ranveig 23. mai 2009 kl. 11:15 (CEST)
Mellom anna viser denne at etter 5 år så har vi enno ikkje ein artikkel om radio. -- Hogne 24. mai 2009 kl. 19:46 (CEST)
Det var no heldigvis ikkje heilt så ille. Me hadde fleirtydingssida Radio (fleirtyding). Eg flytta den til hovudoppslagsordet. Anders 25. mai 2009 kl. 14:25 (CEST)
Me burde framleis ha ei side slik som no:radio, og eg synes radio burde peika dit. Alle fleirtydingane er ulik bruk av radio og då er det ein alvorleg mangel å ikkje ha hovudoppslaget. Eg tykkjer difor at det er misvisande at radio peikar til ei fleirtydingsliste! Eg meinar framleis det eg tidlegare har skrive: «Radio» flytt til «Radio (fleirtyding)»: Radio er ikkje skriven enno, og då bør Radio vere raud! ~ Hogne 26. mai 2009 kl. 09:53 (CEST)
Orsak, eg trudde problemet her var at me mangla ein artikkel, ikkje at me mangla den utgåva.Det er då ingen som hindrar Hogne eller andre i å skrive radio basert på no sin artikkel. Fram til nokon tek på seg den oppgåva, meiner eg det er hadde vore betre at folk fann fram til fleirtydinga istaden for ei tom artikkel. Men skriv gjerne den artikkelen, nokon. Anders 26. mai 2009 kl. 10:48 (CEST)
Då er radioen på plass og alle er lydhøyre. Finst det noko anna me verkeleg må ha på plass før me blir fem? --Ranveig 26. mai 2009 kl. 20:48 (CEST)
Wikipedia:Kjerneartiklar er det litt å ta tak i. --KRISTAGAα-ω 26. mai 2009 kl. 20:55 (CEST)
Bravo Ranveig! Kjerneartiklar som me manglar, er ei god liste med mange viktige manglar. Anders 26. mai 2009 kl. 23:02 (CEST)

49000[endre wikiteksten]

Og med Barking Park runda me 49 000, og er på god veg mot dei femti! Helsing frå Martin 27. mai 2009 kl. 20:56 (CEST)

Treng malhjelp igjen: Gallerimal der ein kan blad fram bilete i ei ramme (en:Template:Scroll gallery)[endre wikiteksten]

På mellom anna fr.wikipedia har dei ein fin mal der ein kan blad fram eitt og eitt bilete i same ramma. Sjå fr:Modèle:Images, de:Vorlage:Scroll Gallery eller it:Retablo for korleis han skal verke. Eg vart som vanleg nesten heilt blind av å sjå på koden, og gav opp å få lagt inn slik her. Kan nokon hjelpe? --Jorunn 5. juni 2009 kl. 12:24 (CEST)

Eg tok på meg brillene og fann eit javaskript som trengst. Det tek ofte litt tid før slikt kjem i bruk, men så trur (håper) eg det skal verka. --Ranveig 5. juni 2009 kl. 12:54 (CEST)
Det er tydelegvis noko gale med koden når det gjeld venstrejusteringa. Sjølve galleriet flyttar seg til venstre, men teksten flyt ikkje ved bilete, slik han til vanleg gjer, han hamnar under biletgalleriet i staden. --EIRIK\diskusjon 26. juni 2009 kl. 14:16 (CEST)
Eg brukte malen med høgrejustering i Jacob Wilhelm Nordan og i Opera og Firefox ser det ut som teksten føl med slik han skal. --Jorunn 26. juni 2009 kl. 14:41 (CEST)
No ser han grei ut med venstrejustering også, til forskjell frå kva han gjorde før (eg fekk opp ein stor kvit boks med bildet midt inni då eg prøvde å venstrejustera). --Ranveig 26. juni 2009 kl. 14:57 (CEST)

Femårsdagen[endre wikiteksten]

Vi er snart fem år, og det bør vere lov å lage seg ei ønskjeliste til femårdagen. Øvst på ønskjelista vil eg setje ei fellesnorsk søkjeside på www.wikipedia.no, etter mønster av www.wikipedia.dk. Spørsmålet var oppe i vinter, og alle gode argument talte for å utvikle ei slik side. Det er vel wikimedia som eig webadressa, og som må ta avgjerd om dette? --Knut 14. juni 2009 kl. 20:15 (CEST)

Etter diskusjonen tidlegare i år, tek eg det for gitt at dette har vore diskutert på eit møte i Wikimedia Norge. Kva vart konsklusjonen, Jeblad? --Bep 15. juni 2009 kl. 23:19 (CEST)
I mangel av repsons frå Wikimeia Norge i denne tråden; temeaet var oppe i styremøte 27. mai: http://no.wikimedia.org/wiki/Styrem%C3%B8ter . I god wikipedia-and er intet referat offentleggjort. --Bep 22. juni 2009 kl. 22:11 (CEST)
 • Støtter fellesnorsk søkeside etter tilsvarende gjort på wikipedia.dk - mvh - Ulflarsen 26. juni 2009 kl. 16:29 (CEST)

Artikkel i VG[endre wikiteksten]

VG har i dag ein liten snutt om raspeballer i papirutgåva si. Der er definisjonen frå nynorsk wikipedia nytta. Sjølv om sjølve artikkelen/notisen er på bokmål, er definisjonen skriven på nynorsk! Floyd 28. juni 2009 kl. 15:08 (CEST)

Allkunne på nett[endre wikiteksten]

Ein pilotversjon av Allkunne er no på nett med ein pilotversjon her. Vi kan sjå kvarandre som konkurrentar eller kolleger - eg håper vi vert begge delar. Og vi kan ønskje Alkunne velkomne på nettet! --Knut 28. juni 2009 kl. 20:31 (CEST)

Lat oss håpe det! Velkomne skal dei vere. ...men... Eg ser at dei nyttar oss som kjelde men samstundes har dei copyrightmerket på. Hogne 28. juni 2009 kl. 21:47 (CEST)
Det må dei gjerne gjera, så lenge dei ikkje kopierer oss. (Og det trur eg ikkje dei har. Har i det minste ikkje sett nokon kopimaskin i nærleiken.) Kjeldene kunne nok vore litt meir presise, men... --Ranveig 28. juni 2009 kl. 22:35 (CEST)

Rangering av nynorskartiklar i Google-søk[endre wikiteksten]

Hei! Det ser ut som om bokmålsartiklar alltid kjem øvst av google-resultata når ein søkjer på eit emne, sjølv om den nynorske artikkelen er langt meir utfyllande. Kva kan ein gjere med dette? Søk til dømes på "Communication for Change" i Google, og prøv å finne den nynorske artikkelen der... Dette usignerte innlegget vart skrive av Noruga (diskusjon · bidrag)

Eg har inga peiling på søkjemotoroptimaliering.
Men når ein søkjer litt så er det ikkje heilt alltid at bokmålsartikkelen kjem over nynorskartikkelen i trefflistene.
Sjå t.d. Søk etter «Adamsfjorden» på google.no med nn som språkval, google.no med nb. som språkval. Nynorskartikkelen er bittelitt større målt i byte, men elles er dei så godt som heilt like (fordi artikkelen på nb er ei rein omsetjing av artikkelen her). Artikkelen på nb: var mindre i byte allereide ved opprettinga, og det kom stort sett av at her er ein skanwikitag. Sidan er her lagt til koordinatar i artikkelen. Elles er artiklane like, dei har like mange internlenkjer, ingen utlenkjer, og dei ligg i like mange kategoriar. Bokmålsartikkelen har fleire lenkjer til seg frå andre namnerom på wikien, men ei færre enn artikkelen her har frå artikkelnamnerommet (her er omdirigeringsside frå det nordsamiske namnet).
Om ein søkjer på google.com med en. som språkval kjem nn-artikkelen som fjerde treff medan nb-artikkelen er sjette treff. Det høgaste treffet får der artikkelen på estisk. Den estiske artikkelen byggjer på ei omsetjing frå norsk wikipedia, som det står nedst i artikkelen (trur eg). Han har i tillegg fått tre utlenkjer, og med dei, ein flettemal, og nokre fleire linjeskift i artikkelteksten, pluss/minus evt. ulikskap i tal teikn brukt til å skrive sjølve artikkelinnhaldet på estisk versus norsk, er den estiske artikkelen ca dobbelt så stor i byte som dei norske artiklane.
Communication for Change-artikkelen her er klart større enn artikkelen på nb. Men artikkelen her har mange raude lenkjer, mellom anna er her ikkje artikkel om Kirkens Nødhjelp, Norges KFUK-KFUM og Fredskorpset. Kanskje gjer det utslag?
Det trengst kanskje fleire artiklar rundt Communication for Change-artikkelen for at han skal få den plasseringa han fortener på google-trefflista?--Jorunn 26. juni 2009 kl. 13:07 (CEST)
Google si algoritme er i grove trekk å rekne antal innkomne lekkjer og bruke dette talet for å berekne ein PageRank. Sagt på ein annen måte så er det forholdsvis mange fleir som lekkjer til bokmål enn til nynorsk. Dette prosjektet har fått ein tydeleg betre ranking dei siste månadene og eg trur dette kjem tå konkurransa i vinter. Den ekstra aktiviteten med oversetjing frå nynorsk til bokmål medførde at nokså mange nynorskartiklar fekk iw-lekkjer til bokmål. Fordi prosjektet har fått fleir sider som er synlege på første treffsida til Google så øker trafikken nokså kraftig og langt meir enn ein kunne forvente utfrå den relative endringa i antall iw-lekkjer. Jeblad 4. juli 2009 kl. 01:49 (CEST)

Maskinomsetjing[endre wikiteksten]

Det er nokre brukarar som set opp ei liste for eit såkalla transferleksikon mellom bokmål og nynorsk som eit prosjekt under «Google summer of code». Dette er ordpar kor ordet på bokmål og på nynorsk koplast slik at det kan lagast regler for Apertium-motoren. Foreløpig er det kun ei minimumsliste som lagast på manglande omsetjingar, kan hende blir lista utvida seinare når ein ser kor det er manglar. Jobben er manuell og litt keisam, men må gjerast då det ikkje finst nokon tilgjengelig ordliste tå dette slaget. Jeblad 7. juli 2009 kl. 10:09 (CEST)

Grafisk kategorioversyn.[endre wikiteksten]

Har av og til tenkt på at det kunne vore nyttig med eit grafisk hiarkisk oversyn (ein trestruktur) over kategoriane på nynordk Wikipedia. Helst burde det vera mogelig å klikka på dei ymse nodane i treet. Å så burde treet veksa nedover, som hengande hagar som oftast gjer i elektroniske reknemaskinar. --Sigmundg 9. juli 2009 kl. 17:30 (CEST)

Det finst eit liknande verktøy på toolserver.wikipedia.org. Eg posta om det her på Samfunnshuset for ei tid attende, så om du gjer eit søk her, skal du finne lenka. Skal sjå om eg ikkje finn ho. --Bep 9. juli 2009 kl. 17:55 (CEST)
For å sitere meg sjølv:

http://toolserver.org/~dapete/catgraph/ Gir deg eit fint oversyn over kategoristrukturen frå ein gitt node i treet. T.d. vil linken under gi deg oversyn over underkategoriane til Musikkinstrument: http://toolserver.org/~dapete/catgraph/graph.php?wiki=wikipedia&lang=nn&cat=Musikkinstrument&d=0&n=0&format=png&links=0&sub=1&fdp=0

Eg meiner ein skal få lenkjer om ein vel format=svg, men det har eg ikkje testa. --Bep 9. juli 2009 kl. 17:59 (CEST)

50 000[endre wikiteksten]

Artikkel nr. 50 000 blir sitert ulike stader, håpar vi. For dei som er med på innspurten: Prøv å bidra med artiklar som har potensial i seg til å bli store og fine, og ikkje berre t.d. marginale definisjonar. Trondtr 10. juli 2009 kl. 19:15 (CEST).

Ja, det er agurktid i avisene no, så ein kan håpe og tru på litt spalteplass. --Bep 10. juli 2009 kl. 20:11 (CEST)
Agurk har me, men det smakar òg med tomatHogne 10. juli 2009 kl. 21:04 (CEST)
Det vert vel tomatkrig snart då...Anders 10. juli 2009 kl. 23:29 (CEST)

Pressemelding 50 000[endre wikiteksten]

Det er vel på tide å byrje å tenkje på ei pressemelding som skal ut når vi når dei 50 000. Difor har eg laga eit fyrsteutkast på Wikipedia:Pressemeldingar/50_000_artiklar. Eg håpar de vil sjå litt på henne og kome med tilbakemelding her eller gjere endringar i henne sjølv. Verkar ho for «skrytete»? Bør vi runde av med ei utfordring for framtida? --EIRIK\diskusjon 4. juni 2009 kl. 22:15 (CEST)

Ho ser fin ut. Ein positiv tone, om han er skrytete, er betre enn ein negativ. Det er mogleg nokre formuleringar bør kortast ned, slik eg forstår det er ikkje dei som tek imot slike så glade i å lesa... Men glade i å intervjua er dei, så pressekontakta bør peikast til eller flettast inn. --Ranveig 5. juni 2009 kl. 10:38 (CEST)
Sjølv om både Trondtr og Frokor har gjort ein god reklame for oss i både BT og Vox Publica, har riksmedia elles ikkje skrive særleg om nynorskwikien. Kanskje me i tillegg skulle prøve få litt fleire lokale kontaktar? Lokalavisene er alltid glade i stoff, særleg det som er nytt, stort, eller litt sært. Nn-wiki og wikiteknologien i seg sjølv, er jo nett det. Nokre lokale aktørar rundtomkring kan verte god pressestoff og god reklame om nokon er interessert. Anders 5. juni 2009 kl. 13:35 (CEST)
På oppfordring av Hogne har jeg satt sammen denne logoen, som dere kan bruke om dere føler for.
Nn-logo50k (1).png
-- Atluxity 11. juni 2009 kl. 13:07 (CEST)
Med fare for å starte en krig; på Wikipedia:Pressemeldingar/50_000_artiklar vises det til at «Det hadde gått mykje kortare tid om alle hadde konsentrert seg om å berre produsere artiklar på to–tre linjer. I staden har brukarane gjennom dei fem åra nynorskutgåva har eksistert, vore flinke til å skrive lengre artiklar om mange av emna.» Jeg gjorde en sjekk på Wikipedia Statistikk og fant at nynorsk hadde en gjennomsnittlig størrelse på 1478B per artikkel, med 71% større enn 0,5KB og 17% større enn 2KB. Tilsvarende tall for bokmål og dansk er noe bedre med henholdsvis 1833B, 73% og 22% [23] for bokmål og 1855B, 72% og 22% [24] for dansk. Tallene for svensk er litt mer sammensatt med 1600B, 66% og 19% [25]. Det ser derfor ut som om det ikke er hold i påstanden og den bør derfor modereres på noe vis, det er forferdelig kjedelig å bli overrasket av spørsmål om slikt av journalister. En gjennomsnittlig artikkelstørrelse på 1478B er likefullt langt over tradisjonelle leksikon og det står absolutt respekt av tallene! Jeg mistenker vel at noe av den ekstra størrelsen på bokmål kan skyldes mer komplekse maler, men har ikke noen analyser å vise til for å bekrefte eller avkrefte det.
Gi meg et hint når det fines en ferdig tekst, helst som ren tekst, som kan brukes i en pressemelding så kan jeg sende den ut til de kontaktene jeg har liggende. Eventuelt kan den som ønsker å stå som avsender gi meg et hint så skal jeg sende en vasket liste av kontaktadresser. (Det er en liste på 250-300 adresser.) Jeblad 11. juni 2009 kl. 14:50 (CEST)
Eg kjem ikkje inn på statistikken så eg spør her: Er statistikken vaska for omdirigeringar og fleirtydingssider?
Uansett så meiner eg det er hald i uttalelsen, husk at Nynorsk er eit svært lite språk og me har trass det ei rekkje gode artiklar, og me klarer å presentere ein ny fin artikkel på framsida kvar veke. Me kunne valt å gjere som Volapük og sette i gang ein generator med county i USA eller kommunar i Europa, det gjer me ikkje, og me fyller heller ikkje berre opp med definisjonar som det er i Caplex.
Når det er sagt, så er det slik at det finst ikkje andre nynorske leksika på nett og difor så bør det også vere plass til definisjonar på Nynorsk Wikipedia. -- Hogne 11. juni 2009 kl. 15:37 (CEST)
Hvordan statistikken er produsert tror jeg du må spørre Erik Zachte om. Uansett hva dere gjør så tror jeg ikke dere bør sammenligne dere med Volapük [26]. Jeblad 11. juni 2009 kl. 15:45 (CEST)
Fant noe på siden som beskriver hvordan tallen er fremkommet. «I» er det som gjelder for antall bytes, «J» er for artikler større enn 500B, og «K» er for artikler større enn 2000B. De to siste er filtrert slik det er beskrevet i «F». Jeblad 11. juni 2009 kl. 15:58 (CEST)
Artikler (excl. omdirigeringer)
 • F = Artikler der indeholder mindst et internt link og 200 bogstaver læsbar tekst, fratrukket wiki- og html koder, gemte links, osv.; overskrifter tæller heller ikke med (de andre søjler er baseret på den officielle tællemetode)
 • I = Gennemsnitlig størrelse af artikler i bytes
 • J = Procentdel af artikler der er større end 0.5 Kb læsbar tekst (ref F)
 • K = Procentdel af artikler der er større end 2 Kb læsbar tekst (ref F)
Trur samanlikninga er aller mest gyldig ut frå Bokmåls-, Svensk og Dansk WP på tilsvarande stadium i si utvikling. Alle desse har vokse seg mykje større no, og dei har gått gjennom grundige kvalitetsdugnader for å rette på dette problemet. -- Olve Utne 11. juni 2009 kl. 22:21 (CEST)
Omdirigeringssider vert ikkje talde (så lenge omdirigerina verkar), fleirtydingssider vert talde. Fleirtydingssider kan vere vel så viktige og informative som «vanlege artiklar». Dei kan også vere lengre, men er korte om det er berre to eller tre ting som er fleirtydige. Dei vil gjerne verte større etter kvart som wikien veks, fleire og fleire fleirtydigheiter dukkar opp etterkvart. (Talet sider som brukar fila Fil:Disambig.svggjev ein indikasjon på talet fleirtydingssider, det er 799 stk, sjå Spesial:Etterspurde filer. (For nb: er talet 7426.))
Om ein ser på m:List of Wikipedias liknar tala til nn: mykje på tala til wikien under, gl: (galisisk). Nynorsk og galisisk er kanskje i mykje same wiki-posisjonen, medan nynorsk er under press frå bokmål og engelsk er galisisk truleg under press frå portugisisk og spansk? Om ein ser på dei to Wikipedia-utgåvene som ligg like før nn: på statistikken, så har dei ganske andre tal. Dei har mellom anna låge tal for såkalla «depth» og tal redigeringar. Det kjem av at dei begge stort sett er laga av ein person med bot (og denne personen har ikkje køyrd boten sin slik at det har vorte mange redigeringar pr. artikkel og mange sider (diskusjonssider, brukarsider etc.) som ikkje er artiklar, noko som ville gjort «depth»-talet høgare)). Andre wikipedia-utgåver lenger nede på statistikken har mykje høgare «depth», redigeringstal og brukartal enn nn: og gl:, t.d. th: (thai), el: (gresk) og ms: (malayisk). Desse tre kjem heilt sikkert til å gå forbi nn: og gl: innan relativt kort tid, truleg også forbi botwikipediane ht: (haitisk) og new: (nepal bhasa). Lenger oppe på lista ligg t.d. fa: (farsi), he: (hebraisk) og ar: (arabisk), alle med særs høge tal redigeringar og brukarar, og mykje høgare «depth» enn t.d. nn:, nb:, sv: og da:. Dei kjem truleg til å fyke forbi alle skandinaviske språk på lista også i tal artiklar, det er berre eit spørsmål om tid. Lenger nede på lista ligg t.d. dei enorme språka hi: (hindi) og bn: (bengali) som burde ha potensial til å banke dei aller fleste, men som enno har ganske få Wikipedia-brukarar og -artiklar.
Ein annan måte å samanlikne nn: og nb: på er via spesialsidene spesial:Korte sider og spesial:Lange sider. Den 5000-kortaste sida på nn er 610 byte medan ho på nb: er 277 byte. Den 5000-lengste sida på nn: er 4 385 byte medan ho på nb: er 12 149 byte. Artig for ein nerd, men kanskje ikkje særleg nyttig.
Meir interessant ville det kanskje vere å samanlikne bruken av referansar. Men det veit eg ikkje om finst noko verkty til. --Jorunn 12. juni 2009 kl. 00:08 (CEST)
Mitt poeng er at i slike tilfeller må en være veldig sikker på at en har rett i påstandene. Det er mye å skryte av på nynorskutgaven, bare pass på at det holder ved nærmere ettersyn. Adresselista til redaksjonene rundt om i Norge er nå på litt over 200 aktive e-postadresser. Det er en del adresser som bør rettes opp og noen vi mangler, hvis noen har tid til å fylle inn på mediebedrifter så er det fint! Jeblad 14. juni 2009 kl. 13:34 (CEST)
Fiks Mal:Søylediagram før grafikken legges tilbake. [27] Jeblad 3. juli 2009 kl. 22:43 (CEST)
Antall artikler på Norsk (nynorsk) Wikipedia.
Kolonner angir tall kl. 00:00 og løper fra 15. juni til 3. juni.
Såvidt jeg kan se så passeres 50 000 noen gang rundt 4.-5. juli, altså en god stund før femårsjubileet 31. juli 2009. Det kan se ut som om nyskriving for øyeblikket henger litt etter middelverdien for antall nye over siste året, men samtidig er det sett på andre wikier at antallet går opp ved passering av runde tall. Dermed er nok usikkerheten om når 50K passeres nokså stor, alt fra tidlig i uke 27 til sent i uke 28 er mulig. Jeblad 15. juni 2009 kl. 12:39 (CEST)
Korleis kan ein auke i artikkelproduksjonen etter 50K ha noko å seie for når me når 50K? --Bep 15. juni 2009 kl. 23:14 (CEST)
På andre prosjekter er det observert at folk skriver artikler som de planlegger å laste opp når runde tall passeres. Rett etter passeringen opplever en derfor en nokså kraftig vekst fordi det lastes inn artikler som disse har lagret. Før passeringen synes nyskriving av artikler å stoppe opp, og en kan derfor tro at passeringen er lengre inn i fremtiden enn det som er reelt. Jeblad 3. juli 2009 kl. 22:03 (CEST)
Det er et nokså stort sprik mellom antall artikler i MediaWiki:Sitenotice og på Special:Siste endringar (49 787 artikler, 213 mangler, kl. 23:45 3. juli) sammenlignet med antall artikler på Special:Statistikk (49 829 artikler, 171 mangler, kl. 23:45 3. juli). Avviket er på 42 artikler og tilsvarer to dagers artikkelproduksjon. Det ser ut som om det brukes en mal, og at denne caches. Når vi har hatt slike passeringer på bokmålsutgaven så har vi unngått å bruke maler for den her typen beregninger nettopp av denne grunnen. Jeblad 3. juli 2009 kl. 23:50 (CEST)
Alarmerande, me nyttar {{NUMBEROFARTICLES:R}} slik det også ser ut til at Spesial:Siste_endringar gjer. Kva omgrep skal nyttast?? Hogne 4. juli 2009 kl. 01:04 (CEST)
Slapp av! Så vidt eg hugsar, reknar spesialsida høgnorskartiklane med i artikkeltalet. Spriket kjem av at desse såleis vert telt dobbelt, ettersom ein for ei stund sidan gjorde nokre triks for å ikkje få dei telt med. Etter det eg veit er det ei ørlita forsinkelse mellom siste:endringar og Sitenotice, men den er minimal. Anders 4. juli 2009 kl. 01:19 (CEST)
Skjønner ikke helt hvordan de kan telles dobbelt, men at de derimot kan regnes vekk fra totalen er greit nok. Husk bare på at når dere sier at denne utgaven har 50 000 artikler så er ikke tallene riktige. Dere kan derimot si at dere har 50 000 nynorskartikler i denne utgaven og så forklare spriket. Jeblad 4. juli 2009 kl. 01:31 (CEST)
Eit fåtals artiklar er skrivne på høgnorsk(t.d. Hn/Høgnorsk), desse skal og finnast på nynorsk rettskriving. Ettersom det ikkje har finnest nokon aktive høgnorskskribentar blant oss på nokre år, veit ein at kvar høgnorskartikkel også finnest på nynorsk. Problemet ligg i at eit klokt hovud kom til slutt fram til at same artikkelen vart tald som to forskjellige artiklar. Eg hugsar i farta ikkje korleis, men ein kom no då fram til at ein skulle hacke artikkelteljaren, så den utelot å telle høgnorskartiklar på eit eller anna vis. Det Jeblad har oppdaga er at spesialsida ikkje lar seg lure og viser eit høgare tal. Det er vel ikkje mogleg å endre på. Ettersom dei fleste spesialsidene har slutta å bli oppdatert, og dermed er fulle av andre feil, må eg sjølv seie at eg nyttar desse sidene minimalt. Anders 4. juli 2009 kl. 02:27 (CEST)
Høgnorskartiklane er stort sett like med nynorskartiklane om same emnet, det er altså to av same artikkelen om ein vil sjå det slik, og då er det rettast å ikkje telje dei artiklane to gonger. At me er litt rause på målet er betre enn omvendt. --Jorunn 4. juli 2009 kl. 02:40 (CEST)
Kort fortald! No er det vel ikkje nokon som ikkje ønsker høgnorskskribentar velkommen til nynorsk wikipedia. Hadde det vore nokre aktive skribentar, kunne ein jamvel ha nytta to teljarar om det vart etterspurd. Eg veit ikkje kvifor høgnorskfolk fortset på bokmålswikien, men ikkje finn seg til rette her. Istaden er det oppretta ein eigen wiki på Ivaraasen.nomed noko aktivitet, men deira lisens er ikkje kompatibel med vår. Anders 4. juli 2009 kl. 12:52 (CEST)
Spesialsidene blir, med et par unntak, lagd av egen programkode og er ikke avhengig av «oppdatering». Noen få sider viser frem lister som lages under batchkjøringer og noen av disse blir ikke lengre kjørt. Jeg tror det er snakk om et par-tre sider som ikke er involvert i beregning av statistikk. Jeblad 6. juli 2009 kl. 12:03 (CEST)

Hovud-/sideformer i pressemeldinga?[endre wikiteksten]

Eit kjapt spørsmål: Skal pressemeldinga følgje hovudformer i størst muleg grad, eller skal vi ha fritt val mellom hovud- og sideformer? Personleg trur eg hovudformer er meir samlande på tvers av landsdelane i slike fall, men dette er altså mitt pesonlege synspunkt. Kva trur de? -- Olve Utne 11. juni 2009 kl. 22:14 (CEST)

Hovudform! Hogne 11. juni 2009 kl. 22:59 (CEST)


Litt meir tabloid[endre wikiteksten]

Berre nokre innspel til pressemeldinga. I ingressen bør det vere med eit tal på aktive brukarar og kven som skreiv artikkel nummer 50 000. Vi bør og sørge for at den artikkelen er god. Vidare bør vi vise til artikkelen om Snø i siste avsnitt. Vi bør og ha ei liste over kontaktpersonar, optimalt ein i kvart fylke - Oslo er i alle fall eit minimum. Ein hovudbudskap må vere at vi treng enno fleire som skriv, og at det er enkelt å skrive og lett å få hjelp av andre brukarar. Vidare er det eit godt pressepoeng at wikipedia er det største nynorske leksikonet. Kanskje kan vi og ta med ei utfordring til regjeringa om å stø opp om wikipedia for å nå målet om eit nynorsk leksikon på nett? stykkjet 24. juni 2009 kl. 18:18 (CEST)

Her er eg svært samd med deg , Stykkjet! Eg bur i Oslo området, er ikkje like tilgjengeleg her alle dagar i juli.
Eg har også ei favorittliste til kva som bør bli artikkel nummer 50 000. Dette er emne som er etterspurte, som har potensial til bli god og som eit nynorsk leksikon med 50 000 artiklar bør ha:
 1. Sven Nyhus
 2. Songar
 3. Humor
 4. Fødsel
 5. Hovud
 6. Tann
 7. Bein
 8. Smak
 9. Ofoten
 10. Kvalfangst
 11. Sjøfugl
 12. Hare
 13. Våtmark
 14. Arbeid
 15. Teleskop
 16. Tomat
 17. Lækjemiddel
 18. Spelefilm
 19. Hengebru
 20. Forsvarsdepartementet
 21. Finansdepartementet
 22. Det fjerde krosstoget
 23. Konsert
 24. Jimi Hendrix
 25. Reggae
 26. Banjo
 27. Tangentinstrument
 28. Teikning
 29. Fiber
 30. Luftskip

Hogne 26. juni 2009 kl. 10:40 (CEST)

Omtale[endre wikiteksten]

Det byrjar dukke opp omtalar tå hendinga. For dei som sjøl vil følge med på kva som dukker opp kan dei bruke søk etter nyhende på Kvasir, Overblikk eller Sesam. Jeblad 12. juli 2009 kl. 19:12 (CEST)

Korekt lenke til Digi.no Anders 13. juli 2009 kl. 21:35 (CEST)

Nynorsk Wikipedia rundar 50 000[endre wikiteksten]

Klokka 01.44, laurdag 11. juni 2009 passerte vi 50 000 artiklar! Nynorsk Wikipedia er blitt store, gratulerer til Ranveig med ein kjempeflott artikkel nummer 50 000! --Cato 11. juli 2009 kl. 01:47 (CEST)

Her var me fleire som sat på avtrekkaren ja! Då er det berre å køyra på vidare så me får 100 000 snart, og... --Ranveig 11. juli 2009 kl. 01:50 (CEST)
Gratulerer! :-) Olve Utne 11. juli 2009 kl. 01:52 (CEST)
Såvidt eg kan sjå er det fødsel skrive tå Brukar:Ranveig? Om det blei det bekrefta resultatet så sender eg ut e-postar med lenker til pressemeldinga. Jeblad 11. juli 2009 kl. 01:54 (CEST)
Statistikk
126 340 sider · 50 002 artiklar · 13 314 registrerte brukarnamn · 174 lokale filer
11. juli 2009
 • n Davy Wathne‎; 01:45 (+2 519) Brukar:Cato (Oppretta sida med «Kjetil Ree}} '''Davy Wathne''' opprinneleg '''David Frank Huey Wathne''' (fødd 1. januar 1950 i Miami, [[USA]...»)
 • n Mercedes Benz‎; 01:45 (+5 819) Brukar:Anders (Oppretta sida med «Mercedes-Benz frå [[1927, med den klassiske stjerna]] '''Mercedes-Benz''' (eller kun '''Mercedes''') er ei...»)
 • n Fødsel‎; 01:44 (+5 822) Brukar:Ranveig (Oppretta sida med «Fødande [[bladlus.]] '''Fødsel''' viser til når eit foster kjem ut frå livmora til mororganismen, og blir ofte rekna som byr...»)
 • n Gudinna Idunn‎; 01:44 (+726) Brukar:Fleinn (Oppretta sida med «[[Loke og Idunn. John Bauer, 1911]] '''Idunn''' er kjærleiksgudinna i norrøn mytologi. Ho er gift med Brage, og den vikt...»)
 • n Freia‎; 01:44 (+994) Brukar:Fleinn (Oppretta sida med «{{Infoboks firma | firmanamn = Freia | logo = Egertorget i Oslo.]] | selskapsf...»)
Gratulere til Ranveig (og oss alle)! Anders 11. juli 2009 kl. 01:56 (CEST)

Da sendte jeg ut en notis til de jeg har på min kontaktliste. Den lenker tilbake til pressemeldingen dere har skrevet.

Nynorsk Wikipedia passerte i dag 50 000 artiklar, med artikkelen
«Fødsel». Passeringa av eit slikt rundt og flott artikkeltal skjer berre
21 dagar før femårsdagen til nynorskutgåva. Bokmåls- og riksmålsutgåva
av Wikipedia veks også til. Rett før jul i fjor runda dei 200 000
artiklar og ligg no litt over 221 000.

For full pressemelding, sjå sida på nynorskutgåva
http://nn.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pressemeldingar/50_000_artiklar

I tillegg er det med noen kontaktadresser. Gratulerer til dere alle! Jeblad 11. juli 2009 kl. 02:19 (CEST)

Gratulere så mye med runding av denne milepelen. --Nina-no 11. juli 2009 kl. 02:57 (CEST)
Gratulere med arbeidet alle sammen! --Finn (nn) 11. juli 2009 kl. 03:36 (CEST)
Gratulerer. Det er en stor prestasjon. Haros 11. juli 2009 kl. 05:36 (CEST)
Flott å se at det gror godt i Nynorskens skog. Gratulerer med milepælen :) Profoss 11. juli 2009 kl. 07:16 (CEST)
Gratulerer! At Wikipedia på nynorsk vokser er også en styrke for oss på bokmål/riksmål. mvh - Ulflarsen 11. juli 2009 kl. 09:14 (CEST)
Gratulasjoner også fra Tønsberg :) Laaknor 11. juli 2009 kl. 09:38 (CEST)
Gratulerer med dagen! Petter Bøckman 11. juli 2009 kl. 09:48 (CEST)
Eg tar fylgje med dei som gratulerar! 3s 11. juli 2009 kl. 10:31 (CEST)
Gratulera alle saman! Floyd 11. juli 2009 kl. 11:52 (CEST)
Steller meg i graulasjonskøa! --Jarvin 11. juli 2009 kl. 12:50 (CEST)

På vegner av nn: seier eg takk for alle gratulasjonar. Me skåler vel i ananasbrus? --Ranveig 11. juli 2009 kl. 14:34 (CEST)

Fantastisk at milepælen vart runda med ein så god artikkel skriven av ei så flott kvinne! - Knut 11. juli 2009 kl. 19:08 (CEST)

Gratulerer med 50.000--Ezzex 11. juli 2009 kl. 20:34 (CEST)

Eg må gratulere, eg og, og riv i ein pærebrus! Medieomtalen er i full gang, ser eg. --Krekling 13. juli 2009 kl. 04:10 (CEST)

Gratulerer til oss, ja! Litt meir presseomtale her: http://www.digi.no/818296/nynorsk-wikipedia-runder-50-000-artikler --Bep 13. juli 2009 kl. 10:58 (CEST)

Foredragsholdere[endre wikiteksten]

Wikimedia Norge har begynt å sette sammen en liste over personer som kan holde foredrag.[28] De som vil stå på en slik liste må kontakte styret (e-postliste) for å bli lagt til da det er en forutsetning at de som står på lista har noe erfaring og at noen fra styret mener personen fungerer i en slik rolle. De er fint om vi klarer å få til spredning på flere fagfelt, ikke minst noen som kan snakke om hvordan det er å skrive på Wikipedia når en er opptatt av kunst, musikk, drama, militæret, tinnsoldater, hunder, hatter, frimerker eller bananfluenes parringsdans – eller noget helt andet. — Jeblad 12. feb 2009 kl. 12:10 (CET)

Revitalisering av nordsamisk Wikipedia[endre wikiteksten]

Det arbeides med nokre løysingar i regi tå Wikimedia Norge for å revitalisere nordsamisk Wikipedia. Det er vel ikkje noko understatement å si at aktivitetsnivået på prosjektet er heller lite. Det er fleire oppgåver som er planlagt, men noko tå det vi lurer på er å lage standardartiklar for tettstader, fjordar, øyer, elvar, fjelltoppar og innsjøar. Dette er ikkje tunge artiklar, men standardartiklar for å få synlegheit av prosjektet. Vi ynskjer å hente ut underlagsdata frå utgåvane på bokmål og nynorsk, faktisk er det ein del meir slikt på nynorskutgåva for enkelte område, og så fylle desse inn i artiklar med standardtekster på nordsamisk. Trond Trosterud ved Universitetet i Tromsø styrer med akkurat den biten. Han har underlag for å kople norske og samiske namn. Det vi treng er nokon som liker å gjere med botarbeid og som kan sjekke at alt laster opp som det skal. — Jeblad 23. jun 2009 kl. 21:05 (CEST)

Revitalisering av nordsamisk Wikipedia[endre wikiteksten]

Det er starta eit prosjekt for revitalisering av Wikipedia på nordsamisk. Prosjektet har fått NOK 350 000 i støtte frå Sametinget. (DSG 201/09) Sjå også pressemeldinga Prosjektfinansiering på nordsamisk Wikipedia (engelsk). — Jeblad 13. jul 2009 kl. 12:34 (CEST)

Fletting[endre wikiteksten]

På den engelske wikipediaen har dei to kjekke flettemalar, {{Mergefrom}} og {{Mergeto}}. Såleis legg ein lettare merke til innhald som bør flettast. Anders 25. juli 2009 kl. 15:22 (CEST)

5 år[endre wikiteksten]

Nuvola cake 5.svg

GRATULERE MED DAGEN!

Dei fyrste fem åra er unnagjort. Måtte Nynorsk Wikipedia leve i mange hundre år, og vekse seg stor, sterk og bli ein stor ressurs for både nynorskfolk og dei som ellers er svoltne på viten! Takk til alle som har bidratt! Hogne 31. juli 2009 kl. 12:41 (CEST)

Slutter meg til alt dette. Mange gratulasjonar til jubilanten! --Ranveig 31. juli 2009 kl. 18:24 (CEST)
Eg skulle ha skrive ein bursdagsartikkel, men vi nyt helgelandssommaren, så det får halde med ei helsing på lånt mobil PC. Gratulere, alle! --Knut 31. juli 2009 kl. 23:17 (CEST)
Gratulerer til prosjektet og til alle som er med! :-D Olve Utne 1. august 2009 kl. 09:52 (CEST)
Gratulerer til oss alle! Kvar er vi om 5 år? Mange tusen nye artiklar, men er det berre tekst og bilete (jau, det finst litt lyd òg)? Kva for plattformer? --Bep 1. august 2009 kl. 17:07 (CEST)

Congratulations for the 50k! :) ~ Boro from huwiki 7. august 2009 kl. 00:39 (CEST)

Forsinket gratulasjon og lykke til videre! mvh - Ulflarsen 9. august 2009 kl. 10:01 (CEST)

Try Beta/Forsøk Beta[endre wikiteksten]

Mange har sikkert fått med seg at det har kome fram ei ny lenkje attmed brukarinnstillingane. Fram til nokon kjem på ein god ide om å omsettje den til norsk, heiter den "Try Beta" og er eit nytt skinn kalla Vector som skal gjere brukargrensesnittet enklare for brukarar.

Du kan lese mer om dette her. Anders 8. august 2009 kl. 00:11 (CEST)

Endreknappen for kapittel[endre wikiteksten]

Hallo! Som sikkert mange har sett hender det at endre-knappen kjem i konflikt med bilde i artiklar med mange bilde. På fleire språk har det nå blitt gjort ein vri på dette. Skal vi også gjøra det? Les Flytte redigeringsknappen for seksjoner på bokmålwp. for å få veta meir. --KRISTAGAα-ω 15. juni 2009 kl. 09:41 (CEST)

Ja, det bør vi og gjere.--Andreasv 15. juni 2009 kl. 10:11 (CEST)
Da er det på plass en løsning for dette på bokmål. Se Lenke for redigering av seksjoner. Jeblad 15. juni 2009 kl. 14:12 (CEST)
Det står ingenting om løsninga, forutan korleis stille den tilbake. Anders 15. juni 2009 kl. 23:58 (CEST)
Jaudå, løysinga står der, om enn kanskje ikkje så synleg... Om det er fleirtal for det, er det ikkje vanskeleg å legge inn. --Bep 16. juni 2009 kl. 19:25 (CEST)
 • For ForAnders 10. juli 2009 kl. 23:46 (CEST)
 • For For --Bep 10. august 2009 kl. 18:40 (CEST)
 • For For. Helsing frå Martin 10. august 2009 kl. 21:34 (CEST)
 • For For. --EIRIK\diskusjon 14. august 2009 kl. 20:31 (CEST)
 • For For --Knut 14. august 2009 kl. 21:56 (CEST)

Er tre FOR-stemmer nok? I så fall kan eg gjere endringa. Merk at ein kan stille attende til "gamal" stil om ein vil. --Bep 14. august 2009 kl. 20:30 (CEST)

No er det fire. :-) --EIRIK\diskusjon 14. august 2009 kl. 20:31 (CEST)
OK, då gjer eg det i morgon, om det ikkje kjem inn sterke protestar. --Bep 14. august 2009 kl. 20:34 (CEST)
Done. --Bep 15. august 2009 kl. 15:42 (CEST)

Tome årstal[endre wikiteksten]

Vil vi ha alle desse tome årstalartiklane? Det er vel truleg at mange av dei vil stå tome i svært lang tid. Ville det ikkje vere betre med samleartiklar for decennium eller sekel, og så heller opprette artiklane for kvart år når ein har noko å putte i dei?--Andreasv 17. august 2009 kl. 16:35 (CEST)

Du meiner hundreår og tusenår (sekel er ei gamal mynt- og vekteining)???
Moment for: Dei tome årstalsartiklane har stort sett slik sidan 2005/06 og er stort sett mata av robotar. Til dømes kunne godt innhaldet i -1100 flyttast til 1100-talet fvt. som pr. dags dato ikkje er oppretta enno.
Moment imot: Hadde berre nokon gjort det, er det mange artiklar ein kan fylle på med stoff frå den franske utgåva. Det gjeld tildels også den italienske (men snakkar nokon her italiensk?). Det kan såleis verte mykje flytting fram og attende...
Anders 17. august 2009 kl. 19:12 (CEST)
Dei franske artiklane er gode utgangspunkt, men kan vera unøyaktige. Viss noko kanskje har skjedd eit år, skriv dei ofte at det skjedde då, etter mi erfaring. Å ha mange årsartiklar som treng «fyll» kan kanskje føra til at ein kjører på med fyllmasse utan å sjekka han så nøye?
Når ein går langt tilbake er det i tillegg få kjelder om hendingar i særskilde år, slik at enkeltartiklar blir ufulllstendige. Dei kan til dømes ha stoff berre frå Kina og Romarriket -- eller berre eitt av desse. Eg er derfor heilt med på å slå saman nokre av dei eldste åra til hundreår, og etterkvart tiår. --Ranveig 17. august 2009 kl. 20:11 (CEST)

Ny greie til å lage merknadar på bileta[endre wikiteksten]

Døme, sjå filskildringssida på Commons
Foto: Eirik Solheim

Ein kan no leggje inn notatar på bileta på Commons, med den nye greia Gadget-ImageAnnotator, men notatane vert ikkje med bort hit. Ein må visst installer gadgeten her også. Er det nokon som kan gjere det? --Jorunn 20. august 2009 kl. 03:31 (CEST)

Eg har kopiert over ein del av skripta som trengs (stort sett uomsett) og lagt til ein gadget for å skru av skriptet. Foreløpig ser det ikkje ut til å fungere. --Frokor 20. august 2009 kl. 12:00 (CEST)
Ting tek tid. --Ranveig 20. august 2009 kl. 12:10 (CEST)
Men av og til ventar ein på Hr. Godot. -- Hogne

3 millionar, jubel og bismak[endre wikiteksten]

- - - etablerte redaktører slår nybegynnere så hardt i hodet med regelverket at de nye mister lysten til å bidra. Når alt er basert på frivillighet, skal du være uhyre forsiktig med å generere motvilje. Forsker Ed Chi tror problemet er så stort at kvaliteten på nettleksikonet kan komme til å gå ned, fordi stadig færre kan korrigere vandalismen som alltid vil være en trussel for det åpne leksikonet.

Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten 20.8.2009

Aftenposten har ein interessant artikkel om Wikipedia i dag. Eg merka meg spesielt eit avsnitt, som eg gjev att som eit sitat ved sida her. Vi har diskutert problemstillinga før, derfor var det interessant å lese om det i Aftenposten. --Knut 20. august 2009 kl. 16:58 (CEST)

PS for dei som er interesserte i kuriosa: en:Beate Eriksen vart artikkel nummer 3 000 000 på en:wiki.--Knut 20. august 2009 kl. 17:08 (CEST)
Artikkelen er ei avis si republisering av ei anna avis si republisering av ein blogg. Slik eg les Ed Chi har talet på nye artiklar stogga opp avdi det ikkje er stort meir nytt å skrive om og at ein istaden bidreg på å forbetre eksisterande artiklar. Denne problemstillinga har vore diskutert på bokmålswikipedian og den svenske utgåva. Eg meiner det er overdriving å kalle det eit problem.
Del to konstanterer at det er ein aukande motstand mot nytt innhald, avdi artikkelbidrag som vert rulla attende aukar. Sjølv om ein skulle sjå vekk frå attenderulling av hærverk, kan det etter mitt syn vere andre gode grunnar til at fleire bidrag vert rulla attende. Det er trass alt eit oppslagsverk vi prøver å skrive og ikkje ei ryktebok. Sjølv om det meste vert retta, har det jo stått mykje gale på engelskutgåva som etter mitt syn tek vare på alt for mange tvilsamme påstandar utan kjelder.
Eg finn ikkje ut kvar Dagbladet har henta det med at brukarane vert slått i hovudet med reglane, men heile undersøkinga vert ikkje publisert før under WikiSym2009 i oktober. Eg håpar ikkje Knut føler at det er slik her på nn-wikien? Eg tykkjer ikkje det er slik, men eg er no ein diktator har eg fått høyre :). Det var ein anna som meinte eg burde miste (yrkes)jobben, men det såra vel meir at folk her meinte slikt gjekk an å seie. Eg trur ikkje lausmunna brukarar elles har vore noko stort problem her på nn. Det har vel hendt at einskilde administratorar har gått over styr, men desse vert no vel stort sett snakka til. Reglar som flest er samde om må ein uansett ha på ein wiki. Sjølv om me ikkje er så mange som på andre wikiar, er me mange nok til å vere usamd om det meste. Ein kjem ingen veg heller, om alle dreg i kvar sin retning....
PS. Gratulasjonar til engelskutgåva! Anders 21. august 2009 kl. 15:30 (CEST)

Ny greie til å lage merknadar på bileta[endre wikiteksten]

Døme, sjå filskildringssida på Commons
Foto: Eirik Solheim

Ein kan no leggje inn notatar på bileta på Commons, med den nye greia Gadget-ImageAnnotator, men notatane vert ikkje med bort hit. Ein må visst installer gadgeten her også. Er det nokon som kan gjere det? --Jorunn 20. august 2009 kl. 03:31 (CEST)

Eg har kopiert over ein del av skripta som trengs (stort sett uomsett) og lagt til ein gadget for å skru av skriptet. Foreløpig ser det ikkje ut til å fungere. --Frokor 20. august 2009 kl. 12:00 (CEST)
Ting tek tid. --Ranveig 20. august 2009 kl. 12:10 (CEST)
Men av og til ventar ein på Hr. Godot. -- Hogne

3 millionar, jubel og bismak[endre wikiteksten]

- - - etablerte redaktører slår nybegynnere så hardt i hodet med regelverket at de nye mister lysten til å bidra. Når alt er basert på frivillighet, skal du være uhyre forsiktig med å generere motvilje. Forsker Ed Chi tror problemet er så stort at kvaliteten på nettleksikonet kan komme til å gå ned, fordi stadig færre kan korrigere vandalismen som alltid vil være en trussel for det åpne leksikonet.

Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten 20.8.2009

Aftenposten har ein interessant artikkel om Wikipedia i dag. Eg merka meg spesielt eit avsnitt, som eg gjev att som eit sitat ved sida her. Vi har diskutert problemstillinga før, derfor var det interessant å lese om det i Aftenposten. --Knut 20. august 2009 kl. 16:58 (CEST)

PS for dei som er interesserte i kuriosa: en:Beate Eriksen vart artikkel nummer 3 000 000 på en:wiki.--Knut 20. august 2009 kl. 17:08 (CEST)
Artikkelen er ei avis si republisering av ei anna avis si republisering av ein blogg. Slik eg les Ed Chi har talet på nye artiklar stogga opp avdi det ikkje er stort meir nytt å skrive om og at ein istaden bidreg på å forbetre eksisterande artiklar. Denne problemstillinga har vore diskutert på bokmålswikipedian og den svenske utgåva. Eg meiner det er overdriving å kalle det eit problem.
Del to konstanterer at det er ein aukande motstand mot nytt innhald, avdi artikkelbidrag som vert rulla attende aukar. Sjølv om ein skulle sjå vekk frå attenderulling av hærverk, kan det etter mitt syn vere andre gode grunnar til at fleire bidrag vert rulla attende. Det er trass alt eit oppslagsverk vi prøver å skrive og ikkje ei ryktebok. Sjølv om det meste vert retta, har det jo stått mykje gale på engelskutgåva som etter mitt syn tek vare på alt for mange tvilsamme påstandar utan kjelder.
Eg finn ikkje ut kvar Dagbladet har henta det med at brukarane vert slått i hovudet med reglane, men heile undersøkinga vert ikkje publisert før under WikiSym2009 i oktober. Eg håpar ikkje Knut føler at det er slik her på nn-wikien? Eg tykkjer ikkje det er slik, men eg er no ein diktator har eg fått høyre :). Det var ein anna som meinte eg burde miste (yrkes)jobben, men det såra vel meir at folk her meinte slikt gjekk an å seie. Eg trur ikkje lausmunna brukarar elles har vore noko stort problem her på nn. Det har vel hendt at einskilde administratorar har gått over styr, men desse vert no vel stort sett snakka til. Reglar som flest er samde om må ein uansett ha på ein wiki. Sjølv om me ikkje er så mange som på andre wikiar, er me mange nok til å vere usamd om det meste. Ein kjem ingen veg heller, om alle dreg i kvar sin retning....
PS. Gratulasjonar til engelskutgåva! Anders 21. august 2009 kl. 15:30 (CEST)

Ny greie til å lage merknadar på bileta[endre wikiteksten]

Døme, sjå filskildringssida på Commons
Foto: Eirik Solheim

Ein kan no leggje inn notatar på bileta på Commons, med den nye greia Gadget-ImageAnnotator, men notatane vert ikkje med bort hit. Ein må visst installer gadgeten her også. Er det nokon som kan gjere det? --Jorunn 20. august 2009 kl. 03:31 (CEST)

Eg har kopiert over ein del av skripta som trengs (stort sett uomsett) og lagt til ein gadget for å skru av skriptet. Foreløpig ser det ikkje ut til å fungere. --Frokor 20. august 2009 kl. 12:00 (CEST)
Ting tek tid. --Ranveig 20. august 2009 kl. 12:10 (CEST)
Men av og til ventar ein på Hr. Godot. -- Hogne

3 millionar, jubel og bismak[endre wikiteksten]

- - - etablerte redaktører slår nybegynnere så hardt i hodet med regelverket at de nye mister lysten til å bidra. Når alt er basert på frivillighet, skal du være uhyre forsiktig med å generere motvilje. Forsker Ed Chi tror problemet er så stort at kvaliteten på nettleksikonet kan komme til å gå ned, fordi stadig færre kan korrigere vandalismen som alltid vil være en trussel for det åpne leksikonet.

Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten 20.8.2009

Aftenposten har ein interessant artikkel om Wikipedia i dag. Eg merka meg spesielt eit avsnitt, som eg gjev att som eit sitat ved sida her. Vi har diskutert problemstillinga før, derfor var det interessant å lese om det i Aftenposten. --Knut 20. august 2009 kl. 16:58 (CEST)

PS for dei som er interesserte i kuriosa: en:Beate Eriksen vart artikkel nummer 3 000 000 på en:wiki.--Knut 20. august 2009 kl. 17:08 (CEST)
Artikkelen er ei avis si republisering av ei anna avis si republisering av ein blogg. Slik eg les Ed Chi har talet på nye artiklar stogga opp avdi det ikkje er stort meir nytt å skrive om og at ein istaden bidreg på å forbetre eksisterande artiklar. Denne problemstillinga har vore diskutert på bokmålswikipedian og den svenske utgåva. Eg meiner det er overdriving å kalle det eit problem.
Del to konstanterer at det er ein aukande motstand mot nytt innhald, avdi artikkelbidrag som vert rulla attende aukar. Sjølv om ein skulle sjå vekk frå attenderulling av hærverk, kan det etter mitt syn vere andre gode grunnar til at fleire bidrag vert rulla attende. Det er trass alt eit oppslagsverk vi prøver å skrive og ikkje ei ryktebok. Sjølv om det meste vert retta, har det jo stått mykje gale på engelskutgåva som etter mitt syn tek vare på alt for mange tvilsamme påstandar utan kjelder.
Eg finn ikkje ut kvar Dagbladet har henta det med at brukarane vert slått i hovudet med reglane, men heile undersøkinga vert ikkje publisert før under WikiSym2009 i oktober. Eg håpar ikkje Knut føler at det er slik her på nn-wikien? Eg tykkjer ikkje det er slik, men eg er no ein diktator har eg fått høyre :). Det var ein anna som meinte eg burde miste (yrkes)jobben, men det såra vel meir at folk her meinte slikt gjekk an å seie. Eg trur ikkje lausmunna brukarar elles har vore noko stort problem her på nn. Det har vel hendt at einskilde administratorar har gått over styr, men desse vert no vel stort sett snakka til. Reglar som flest er samde om må ein uansett ha på ein wiki. Sjølv om me ikkje er så mange som på andre wikiar, er me mange nok til å vere usamd om det meste. Ein kjem ingen veg heller, om alle dreg i kvar sin retning....
PS. Gratulasjonar til engelskutgåva! Anders 21. august 2009 kl. 15:30 (CEST)

Ny greie til å lage merknadar på bileta[endre wikiteksten]

Døme, sjå filskildringssida på Commons
Foto: Eirik Solheim

Ein kan no leggje inn notatar på bileta på Commons, med den nye greia Gadget-ImageAnnotator, men notatane vert ikkje med bort hit. Ein må visst installer gadgeten her også. Er det nokon som kan gjere det? --Jorunn 20. august 2009 kl. 03:31 (CEST)

Eg har kopiert over ein del av skripta som trengs (stort sett uomsett) og lagt til ein gadget for å skru av skriptet. Foreløpig ser det ikkje ut til å fungere. --Frokor 20. august 2009 kl. 12:00 (CEST)
Ting tek tid. --Ranveig 20. august 2009 kl. 12:10 (CEST)
Men av og til ventar ein på Hr. Godot. -- Hogne

3 millionar, jubel og bismak[endre wikiteksten]

- - - etablerte redaktører slår nybegynnere så hardt i hodet med regelverket at de nye mister lysten til å bidra. Når alt er basert på frivillighet, skal du være uhyre forsiktig med å generere motvilje. Forsker Ed Chi tror problemet er så stort at kvaliteten på nettleksikonet kan komme til å gå ned, fordi stadig færre kan korrigere vandalismen som alltid vil være en trussel for det åpne leksikonet.

Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten 20.8.2009

Aftenposten har ein interessant artikkel om Wikipedia i dag. Eg merka meg spesielt eit avsnitt, som eg gjev att som eit sitat ved sida her. Vi har diskutert problemstillinga før, derfor var det interessant å lese om det i Aftenposten. --Knut 20. august 2009 kl. 16:58 (CEST)

PS for dei som er interesserte i kuriosa: en:Beate Eriksen vart artikkel nummer 3 000 000 på en:wiki.--Knut 20. august 2009 kl. 17:08 (CEST)
Artikkelen er ei avis si republisering av ei anna avis si republisering av ein blogg. Slik eg les Ed Chi har talet på nye artiklar stogga opp avdi det ikkje er stort meir nytt å skrive om og at ein istaden bidreg på å forbetre eksisterande artiklar. Denne problemstillinga har vore diskutert på bokmålswikipedian og den svenske utgåva. Eg meiner det er overdriving å kalle det eit problem.
Del to konstanterer at det er ein aukande motstand mot nytt innhald, avdi artikkelbidrag som vert rulla attende aukar. Sjølv om ein skulle sjå vekk frå attenderulling av hærverk, kan det etter mitt syn vere andre gode grunnar til at fleire bidrag vert rulla attende. Det er trass alt eit oppslagsverk vi prøver å skrive og ikkje ei ryktebok. Sjølv om det meste vert retta, har det jo stått mykje gale på engelskutgåva som etter mitt syn tek vare på alt for mange tvilsamme påstandar utan kjelder.
Eg finn ikkje ut kvar Dagbladet har henta det med at brukarane vert slått i hovudet med reglane, men heile undersøkinga vert ikkje publisert før under WikiSym2009 i oktober. Eg håpar ikkje Knut føler at det er slik her på nn-wikien? Eg tykkjer ikkje det er slik, men eg er no ein diktator har eg fått høyre :). Det var ein anna som meinte eg burde miste (yrkes)jobben, men det såra vel meir at folk her meinte slikt gjekk an å seie. Eg trur ikkje lausmunna brukarar elles har vore noko stort problem her på nn. Det har vel hendt at einskilde administratorar har gått over styr, men desse vert no vel stort sett snakka til. Reglar som flest er samde om må ein uansett ha på ein wiki. Sjølv om me ikkje er så mange som på andre wikiar, er me mange nok til å vere usamd om det meste. Ein kjem ingen veg heller, om alle dreg i kvar sin retning....
PS. Gratulasjonar til engelskutgåva! Anders 21. august 2009 kl. 15:30 (CEST)

Ny greie til å lage merknadar på bileta[endre wikiteksten]

Døme, sjå filskildringssida på Commons
Foto: Eirik Solheim

Ein kan no leggje inn notatar på bileta på Commons, med den nye greia Gadget-ImageAnnotator, men notatane vert ikkje med bort hit. Ein må visst installer gadgeten her også. Er det nokon som kan gjere det? --Jorunn 20. august 2009 kl. 03:31 (CEST)

Eg har kopiert over ein del av skripta som trengs (stort sett uomsett) og lagt til ein gadget for å skru av skriptet. Foreløpig ser det ikkje ut til å fungere. --Frokor 20. august 2009 kl. 12:00 (CEST)
Ting tek tid. --Ranveig 20. august 2009 kl. 12:10 (CEST)
Men av og til ventar ein på Hr. Godot. -- Hogne

3 millionar, jubel og bismak[endre wikiteksten]

- - - etablerte redaktører slår nybegynnere så hardt i hodet med regelverket at de nye mister lysten til å bidra. Når alt er basert på frivillighet, skal du være uhyre forsiktig med å generere motvilje. Forsker Ed Chi tror problemet er så stort at kvaliteten på nettleksikonet kan komme til å gå ned, fordi stadig færre kan korrigere vandalismen som alltid vil være en trussel for det åpne leksikonet.

Per Kristian Bjørkeng i Aftenposten 20.8.2009

Aftenposten har ein interessant artikkel om Wikipedia i dag. Eg merka meg spesielt eit avsnitt, som eg gjev att som eit sitat ved sida her. Vi har diskutert problemstillinga før, derfor var det interessant å lese om det i Aftenposten. --Knut 20. august 2009 kl. 16:58 (CEST)

PS for dei som er interesserte i kuriosa: en:Beate Eriksen vart artikkel nummer 3 000 000 på en:wiki.--Knut 20. august 2009 kl. 17:08 (CEST)
Artikkelen er ei avis si republisering av ei anna avis si republisering av ein blogg. Slik eg les Ed Chi har talet på nye artiklar stogga opp avdi det ikkje er stort meir nytt å skrive om og at ein istaden bidreg på å forbetre eksisterande artiklar. Denne problemstillinga har vore diskutert på bokmålswikipedian og den svenske utgåva. Eg meiner det er overdriving å kalle det eit problem.
Del to konstanterer at det er ein aukande motstand mot nytt innhald, avdi artikkelbidrag som vert rulla attende aukar. Sjølv om ein skulle sjå vekk frå attenderulling av hærverk, kan det etter mitt syn vere andre gode grunnar til at fleire bidrag vert rulla attende. Det er trass alt eit oppslagsverk vi prøver å skrive og ikkje ei ryktebok. Sjølv om det meste vert retta, har det jo stått mykje gale på engelskutgåva som etter mitt syn tek vare på alt for mange tvilsamme påstandar utan kjelder.
Eg finn ikkje ut kvar Dagbladet har henta det med at brukarane vert slått i hovudet med reglane, men heile undersøkinga vert ikkje publisert før under WikiSym2009 i oktober. Eg håpar ikkje Knut føler at det er slik her på nn-wikien? Eg tykkjer ikkje det er slik, men eg er no ein diktator har eg fått høyre :). Det var ein anna som meinte eg burde miste (yrkes)jobben, men det såra vel meir at folk her meinte slikt gjekk an å seie. Eg trur ikkje lausmunna brukarar elles har vore noko stort problem her på nn. Det har vel hendt at einskilde administratorar har gått over styr, men desse vert no vel stort sett snakka til. Reglar som flest er samde om må ein uansett ha på ein wiki. Sjølv om me ikkje er så mange som på andre wikiar, er me mange nok til å vere usamd om det meste. Ein kjem ingen veg heller, om alle dreg i kvar sin retning....
PS. Gratulasjonar til engelskutgåva! Anders 21. august 2009 kl. 15:30 (CEST)

Rangering i Google - nn. vs. no.[endre wikiteksten]

Eg har gjort nokre større omsetjingsjobbar av artiklar til nynorsk wikipedia, som eg registrerer har blitt kopiert over til bokmålsutgåva. Ta til dømes artikkelen om "Samba". Dersom ein søkjer i Google, så vil ein berre finne bokmålsutgåva, nynorskutgåva er knapt å finne. Korleis kan ein sørge for at nynorskversjonen blir rangert høgare, i alle fall når innhaldet er meir komplett på nynorsk?

Eg blir litt motlaus av slikt, er det fleire som har det som meg? --Noruga 16. august 2009 kl. 19:36 (CEST)

Eg har sett det samme. Men eg har ikkje kjent på motløysa. Er det google som rangerer nb framfor nn, skyldast ulikebehandlinga at fleire eksterne lenkjer til nb, eller er det andre forklaringar? --Knut 16. august 2009 kl. 07:58 (CEST)
Eg har lurt på det same, til dømes ved eit søk på Vårofferet, då kjem den svært korte bokmålsartikkelen øvst, medan den lange og snart gode artikkelen her ikkje kjem før på tredjesida. Irriterande. Helsing frå Martin 16. august 2009 kl. 11:32 (CEST)
Trur Google rangerer resultata sine etter kva som blir oftast peika til og sånn. Og der ligg nok nb, dessverre for oss, nokre hakk over. Me vil nok aldri koma betre ut i den samanhenge, men pass gjerne på å peika til nn-artiklar på andre stader der det måtte passa. --Ranveig 16. august 2009 kl. 11:51 (CEST)
I tillegg til å søkje på google, er det svært mange som brukar www.wikipedia.no som søkjeside. Og derfor luftar eg kjepphesten min igjen: Den søkjesida skulle leita både på nb- og nn-wikipedia. -- Knut 16. august 2009 kl. 13:21 (CEST)
WP er ikkje ei generell søkjeteneste og det er igen grunn til å senda lesarane til den dansk-norske WP. --Sigmundg 16. august 2009 kl. 13:38 (CEST)
Den einaste metoden eg veit om mot dette er å leggje inn link i nb til nynorskartikkelen når den er betre, slik som det er gjort på Vårofferet-artikkelen. --Noruga 16. august 2009 kl. 19:36 (CEST)
Det ser ut som om Google indekserer artikkelen veldig fort, så det er viktig å ha på plass iw-lenker så fort som mulig da disse øker rankingen til artikkelen. Legg til iw-lenker fra nynorsk og til andre språk, også fra disse og til nynorsk, skriv en kort oppføring på engelsk om nødvendig (viktig!), finnes den på bokmålsutgaven så pass på at det legges inn en iw-lenke der også – det hjelper ikke rankingen til nynorskartikkelen at det ikke er en iw-lenke på bokmål. Er du veldig stolt av artikkelen så legg en lenke i en blogg, osv. Antall lenker og hvordan de brukes påvirker rankingen til artikkelen. Fordi Google har endret hvordan de ranker artikler så kan lenkefarmer og speil slå uheldig ut, så vær litt varsom med det. Wikimedia Norge markedsfører nynorskutgaven så ofte som mulig, men det er et problem i forhold til aviser at nynorskutgaven er mindre nyhetsorientert enn bokmålsutgaven. Det er ikke nødvendigvis uheldig som leksikon, men som kilde for nyheter de siste dagene så betyr det en del. Jeblad 17. august 2009 kl. 10:17 (CEST)

Google er mystisk. Eg forstår t.d. ikkje kva som gjer at vår Musevisa kjem høgt opp, medan den på bokmål og engelsk hamnar i bakleksa. --Bep 26. august 2009 kl. 20:48 (CEST)

Patetisk[endre wikiteksten]

Jeg lovet å aldri delta mer på denne språkutgaven, men etter å ha lest diskusjonen på Diskusjon:Lommemannen med uttalelser som «Ingen grunn til å kappest med bm-wiki om detaljar i denne saka. […] og bør berre ha med uomtvistelege fakta. […] - Knut 22:54, 23 januar 2008 (CET)», «nb si sin artikkel er derimot ikkje særleg leksikalsk. Men dei om det. --Bep 19:43, 24 januar 2008 (CET)», « enn den tabloide på nb: […] nb: har alt trakka i salaten, difor vernar eg sida slik at berre administratorar kan endra. --Tannkrem 11:48, 25 januar 2008 (CET)», «Men alt i alt er vår stutte artikkel betre enn ei den samlinga med såkalla fakta vi finn på nb-wiki. […] --Knut 24. august 2009 kl. 18:57 (CEST)», så lurer jeg seriøst på hva som er galt med herrene Knut, Bep og Tannkrem, samt alle andre som ikke slår ned på denne type uttalelser? Nsaa 24. august 2009 kl. 19:53 (CEST)

Man behøver dog virkelig ikke å gjøre alle og enhver regnskap for hva man leser, og hva man tenker innenfor sine fire vegger. (Ibsen) Roar 24. august 2009 kl. 23:30 (CEST)
Eg er litt forundra, eg. Ein som meiner at bokmåls- og riksmålswikien skal kunne diskutere nynorskwiki i fred utan at nynorskfolket skal blanda seg inn, burde jo kunna tola at nynorskfolk talar om ein bokmålsartikkel i fred, særleg når bokmålsartikkelen har spekulative setningar utan kjelder og er markert som lite objektivt??? Eg er ikkje heilt samd med Knut at det ikkje går an å leggje til det som er objektivt, men i motsetnad til bokmålswikien har folk her stort sett full rett til å gjeva uttrykk for sine meiningar, utan å bli blokkert, sensurert eller verte gjort narr av. Så Knut, Tannkrem og Bep får sjølve meina kva dei vil og stå til ansvar for sine subjektive meiningsytringar. Anders 25. august 2009 kl. 00:08 (CEST)
Kan du ikkje berre heve deg over han, i staden før å gå til motangrep? Jesus 25. august 2009 kl. 09:48 (CEST)
Eg hevar meg gjerne over eit troll(eller to), men har ikkje noko imot å gjere narr av dobbeltmoral heller, så folk skjønar det til neste gong. Forøvrig, med mindre du gjer eit under, vert det ikkje fleire bidrag på deg under dette brukarnamnet. Anders 25. august 2009 kl. 17:05 (CEST)
Når har jeg sagt at «Ein som meiner at bokmåls- og riksmålswikien skal kunne diskutere nynorskwiki i fred utan at nynorskfolket skal blanda seg inn,»? Såvidt jeg har fått med meg diskuteres ikke nn-wikien i særlig grad på no-wikien, ut over diverse positive kommentarer på Tinget. Så langt jeg har sett har jeg aldri sett denne type uttalelser på no-wiki som at ting er tabloide, tråkke i salaten, såkalte fakta om nn-wikien o.a. Jeg sier {{trenger referanse}}. Jevnt over er holdningen meget positiv på no-wiki til nn-wikien … Forøvrig et fint Ibsen-sitat! (Og jeg ser at jeg burde latt være å skrive patetisk. Sitatene burde talt for seg selv.) Nsaa 25. august 2009 kl. 20:24 (CEST)
Nsaa, les gjennom innlegga dine her ein gong til. Dersom du framleis meiner at dette er ei god framtoning på Wikipedia, ja - då er me usamde. Og det er heilt OK. Deretter kan du lese gjennom nb-artikkelen om Lommemannen anno 24. februar 2008 og fortelje meg at den var/er (eg har ikkje lese noverande versjon) særleg leksikalsk. Dersom du meiner at den er det - ja, då kan du kanskje hevde at det er noko "galt med [...] bep". Deg om det. Men for meg heng det altså ikkje på ei greip det du skriv. Meg om det. --Bep 25. august 2009 kl. 23:09 (CEST)
Eg seier meg samd med Bep sine første setningar ovanfor. Det du sa i byrjinga av denne tråden var ikkje {{trenger referanse}}, men "galt med, galt med" og "slå ned på, slå ned på". Ein som har vore administrator og byråkrat på bokmål/riksmålswikipediaen i så mange år, burde kunne gå føre som eit godt førebilete for andre på korleis Wikipedia fungerer. Eit {{trenger referanse}} på diskusjonsida til artikkelen, eller hjå brukarane sjølve, hadde vore mykje betre, rettare, og meir effektivt enn å skrike her på samfunnshuset etter sanksjonar. Ei anna ting: Om eg hadde gått rundt på Tinget slik og sagt at det er noko gale med folka der, hadde eg nok ganske raskt blitt blokkert. Berre eit lite tankekors. Anders 26. august 2009 kl. 00:00 (CEST)
Jeg viser til et par sitat og stiller et spørsmål om dette oppfattes som ok. Jeg ser av reaksjonene her at så er tilfelle og det gjør meg veldig trist. Man skaper ikke et bedre miljø med slike kommentarer som jeg viser til i min første post? Men selvfølgelig, jeg burde nok ikke ha forlatt mitt opprinnelige standpunkt nevnt i første setning i første innlegg. Ja jeg gjør feil, og jeg kan ha tolket disse innleggene meget feil og da sier jeg unnskyld for min spørsmålsstilling i denne tråden (og det noe sleivete bruken av patetisk i overskriften). Nsaa 26. august 2009 kl. 00:14 (CEST)
Eg kan ikkje hugse å ha sett at Jeblad vart straffa på bokmålswikien den gongen ha hevda det var feil i ein nynorskartikkel utan å kunne gjera greie på kva?? Moglegvis avdi det ikkje vart gjord noko heller, men kanskje Nsaa kan retta på meg der? Eg har sett ei rekkje bokmålsartiklar med faktafeil og/eller spekulative påstandar, seinast iforgårs i samband med romferjeoppskytinga. Eg kan såleis ikkje blokkere nokon som hevdar at det r feil i ein eller annan artikkel, men eg ventar at dei konstruktivt og sakleg gjer greie på kva som er gale istaden for å berre setje ned beina avdi det er ein bokmålsartikkel. Men istaden for at eg kan spørje vedkomande på artikkeldiskusjonen, lyt eg istaden måtta bruka den begrensa wp-tida eg har på kvifor folk ikkje kan blokkerast for å vera kritiske til ein artikkel som slett ikkje er merka med mangel på objektivitet eller for å innehalde referanselause påstandar, neidå...
Er det rart at folk skuggar unna bokmålswp? Anders 26. august 2009 kl. 10:32 (CEST)
Om jeblad burde vært «straffa» på no-wikien bør du ta opp på no:Wikipedia:Tinget. Jeg har aldri bedt om at noe skal «straff(a)»es eller «blokkere»s her. Jeg er bare forundret over den sproglige stilen man finner akseptabel. Det er mange andre midler man kan bruke ut over straff og blokkering. Man kan f.eks. i vennlige ordelag be om at man heller går inn og gjør folk oppmerksomme på at det er noe upresist, galt, ureferert, tabloid el.l. i artikkelen man reagerer på istedenfor å forsøke og tråkke på den andre part (for derigjennom å) heve ens egen artikkel. Er det et godt samarbeid? Er det noe som øker forståelsen for Wikipedia og setter oss generelt sett i et bedre lys? Det kan jo være noen eksterne som faktisk leser det som skrives og så kan det (forhåpentligvis ikke) feste seg et inntrykk av at no-wiki er noe skitt (ingen har sagt det, men folk har en tendens til å selv trekke slutninger ut fra hva som formidles. Formidles det nok ganger at noe er dårlig så festner det seg). Det er dette jeg reagerte på og jeg håper inderlig at om du finner feil i artikler på no-wiki så slenger du på en {{objektivitet}}, {{trenger referanse}}, {{språk}} eller en av de andre vedlikeholdsmalene som du finner her: no:Wikipedia:Maler/Vedlikehold_og_opprydning, eventuelt tar det opp på den aktuelle diskusjonsiden. Nsaa 26. august 2009 kl. 16:45 (CEST)
Sidan Nsaa startar denne tråden med å sitere meg, tar eg med det den delen han let vere å sitere: «Vi skriv leksikon, ikkje nyhende.» Det er derfor eg ikkje seg grunn til å kappast (orsaker at eg skreiv «å kappest») med nb-wiki om detaljar. At nb-wiki generelt kan vere betre enn nn-wiki, skal eg ikkje nekte for. Men i denne typen dagsaktuelle artiklar har eg sett fleire døme på at de spring i veg med detaljar utan leksikalsk verdi. «--meiner no eg.» --Knut 26. august 2009 kl. 17:00 (CEST)
Sa ikkje du at det var «noe galt» med brukarane her, om denne typen «sproglige» uttalelser, teken ut av samanheng og tidsperspektiv, vart slått ned på? Å slå ned noko(n) betyr for meg anten å bruke vald eller å legge press på nokons oppføyrsle eller gjeremåte. Med mindre eg har slått meg sjølv ned, legg eg ikkje å snakke med nokon i «vennlige ordelag» som det å slå ned på nokon. Sjølvsagt er det mogleg å finne ut om det er mogleg for nokon å bruke eit litt mindre kontroversielt ordelag, eller be vedkomande forklare djupare kva han/ho meiner, men det vert tatt opp på brukardiskusjonssidene, eller på artikkeldiskusjonen, ikkje på Samfunnshuset(Eg har kanskje alt sagt dette). Å seie at det er noko gale med folk, høyrer ikkje heime nokon stad. Anders 26. august 2009 kl. 20:19 (CEST)
Ja det kan godt være at jeg brukte for sterke ord (slå ned på, ett eksempel der dette er brukt i en slik sammenheng jeg brukte det NRK: Vil slå ned på falsk klimaskryt) og beklager det. At Anders vil at jeg ikke skal ta dette opp på samfunnshuset sier bare meg at han dessverre ikke har forstått hva det er jeg forsøker å ta opp. Jeg er ikke spesielt ute etter noen gitte brukere eller gitte situasjoner. Jeg har bare observert denne tonen over lang tid både her på nn (og forsåvidt også på no i visse tilfeller) og eksemplifiserte det med en del konkrete tilfeller (jeg misliker sterkt tåkeprat). Det er tonen jeg reagerer på, og jeg var nok ikke velig flink til å formulere mitt første innlegg når jeg ser reaksjonene. Er noen uenige i at man bør bestrebe seg på å ha en ok tone mellom prosjektene? Nsaa 26. august 2009 kl. 23:52 (CEST)
Viss ein no ser vekk frå dei sterke orda, så har du eit poeng, Nsaa: Ein bør ha som mål å ha ein fin tone mellom prosjekta. Når det gjeld nb vs nn så har det vore skote begge vegar (kven som har skote med størst kaliber kan ein gjerne diskutere), det er berre å sjå på den nylege diskusjonen om flytting av domene frå no til nb. Men no er det slik at me ofte omset/hentar stoff frå andre språkversjonar, og då er det på sin plass (på diskusjonssida til den aktuelle artikkelen) å peike på at kjelda ikkje held vatn. I dette fallet meiner eg at nb-artikkelen ikkje held vatn. Nb-wiki har meir enn 200 tusen artiklar, men artikkelen om Lommemannen er ikkje topp 10 for å seie det mildt. Betre bruk av energi kunne då vere å prøve å heve denne opp på eit brukande nivå. --Bep 27. august 2009 kl. 00:23 (CEST)
Bep skreiv det eg skulle skrive - berre enno meir presist enn meg, så eg skal ikkje repetere det. Eg skal istaden sitere kva som står øvst på denne sida: «Staden for diskusjonar og spørsmål som har med Nynorsk Wikipedia å gjera». Samfunnshuet er såleis ikkje staden til å diskutere einskildspersonar eller einskildsartiklar, det har vi andre sider til. Same politikken er det nok på Tinget. Det du protesterte på var diskusjonen til ein artikkel og det er ikkje ein generell diskusjon. Det er vel snart på tide å ro denne diskusjonen i land og ikkje vidare utover. Sjølvsagd er det mogleg å tenkje på korleis ein uttalar seg, men eg er einig med Bep at det må vere mogleg å meine at ein artikkel kan gjerast betre, for å seie det slik. No ser eg at eg alt har brote lovnaden om å ikkje repetere andre, så eg sluttar. Anders 27. august 2009 kl. 01:57 (CEST)
Ordval er ikkje alltid det beste, verken på bokmål eller nynorsk, og meininga blir borte i tabloide framstillingar. Ta eit par minuttar, vift med tærne, klø deg bak øret og funder på om ting kan seiast på ein nok betre måte, – sjølv om du har lyst til å rive øyro tå nokon. Dette er ikkje skrive for at nokon spesielt skal ta seg nær tå det, det er bare ein observasjon at såråket nokon gonger blir lite vel aggressivt og det ofte uten at det er noko grunnlag for det. Jeblad 30. august 2009 kl. 15:06 (CEST)
Kan vel også legge til, på bokmålskt, at problemet med artikkelen på bokmål er at den tar utgangspunkt i politiets fremstilling og helt ukritisk gjengir deres fremstilling. I tillegg er kjent kritikk av både deres metodevalg og mediestrategi fjernet fra artikkelen. Den engelske artikkelen er enda verre, personidentifisering er nok mer et symptom på problemet enn selve problemet. Et stort antall leksikonartikler på Wikipedia blir til nettopp som samtidsstoff som gror ut av avisdekningen til saken, og dette er både en styrke og svakhet. Det blir et problem for oss først når mediesirkuset blir slik at opinionen skaper et så stort press på artikkelen at den ikke lengre er etterrettelig og objektiv. Høyst sannsynlig finnes det ingen enkle løsninger utover å jobbe videre med mopping av skjit og lort i artiklane. Jeblad 30. august 2009 kl. 15:17 (CEST)

Wikipedia:Wikiprosjekt[endre wikiteksten]

Sitat: «Eit wikiprosjekt er ei samling med sider som skal hjelpa å organisera og koordinera utviklinga av artiklar som alle kjem inn under eitt særskild emne. Ein skal ikkje skriva oppslagsverkartiklar her, men heller nytta desse sidene som ein ressurs.»

Det er ikkje mykje liv i prosjekttportalen vår, om det er noko liv å snakke om der. Siste karbon-baserte aktivitet var i 2006, med Maskinomsetjingsprosjektet. Det er heller ikkje mange prosjekt det har vore noko særleg aktivitet i. Er det noko interesse for å skape liv i dette igjen? Prosjektsida bør isåfall restrukturerast, og raude/inaktive prosjekta fjernast eller slåast saman... Anders 30. august 2009 kl. 16:34 (CEST)

Det er ikkje bra at sidene er inaktive, nei. Det er litt med desse som med dugnadane: Vi trur dei er ein god måte å organisere arbeidet på, og blir i grunnen forbausa når det ikkje skjer. Eg er heilt samd i at sovande prosjekt skal i møllpose. Når det gjeld maskinomsetjing, vart Apertium nb<->nn lansert i førre veke, og seinast i dag har eg lagt inn 3 artiklar frå nb med hjelp av det programmet, så akkurat der er 2006 litt vel hard dom, sanninga er vel at det prosjektet har levd vidare, sjølv om det kanskje ikkje visest så godt på prosjektsida. Trondtr 30. august 2009 kl. 22:43 (CEST).
Orsak at eg ikkje fekk det fram, men meinte å seie at maskinomsetjingsprosjektet var det siste som vart lagt til på hovudsida. At det ikkje er inaktivt, er jo det positive som kan trekkast fram. Så all honnør til Trond og aktive deltakar på maskinomsetjingsprosjektet. Dei andre prosjekta er det derimot laber aktivitet på. Kanskje ein skal organisere på nytt i prosjekt som Geografi, Handel og økonomi, Hobby og underhaldning, Kultur og så bortetter, istaden for fleire prosjekt under desse slik som no? Eit døme på arbeidsoppgåver kunne moglegvis ha vore å finne og forbetre artiklar til Temaportalen vår. Anders 30. august 2009 kl. 23:17 (CEST)

Alkesander Rebak[endre wikiteksten]

Hello; Please help me to pronounce "Alexander Rybak". My problem is "a" in "Rybak"; is it like "a" in "Tehrān" or like "e" in "Tehrān"? (I should know it to make the Persian Wikipedia article on Alexander Rybak)Thanks. Hooman91 8. september 2009 kl. 06:15 (CEST)

How do you pronounce "Tehrān"? --80.203.101.120 8. september 2009 kl. 12:20 (CEST)
The second syllable of "Rybak" is unstressed (in Norwegian, at least), so it would be pronounced more like the e. Hope this helps. --Ranveig 8. september 2009 kl. 14:59 (CEST)
Thanks a lot, but to get sure: is it like "a" in "car" or like "e" in "bet" or none? Hooman91 8. september 2009 kl. 21:21 (CEST)
Similar to "a" in car. --Frokor 8. september 2009 kl. 21:26 (CEST)

Vekas artikkel og Apertium[endre wikiteksten]

Som de kanskje har lagt merke til var det mykje raudt i framlegget til vekas artikkel, Stuttgart. Eg tok ein runde med Apertium og la til nye artiklar, men dei er ikkje korrekturlese. For det første har eg ikkje tid til det no, og inviterer dermed andre, og for det andre er det i seg sjølv interessant å sjå kor gode/dårlege artiklane blir. Eg tar det likevel fram her på Samfunnshuset til diskusjon av framgangsmåten. Trondtr 12. september 2009 kl. 11:20 (CEST).

Eg støtter det, nb: har mykje godt stoff å ausa av, men artiklane merkast på noko vis, kanskje med {{språkvask}}? I tillegg vil eg oppfordra alle som les gjennom til å gå inn og skriva om alt som skurrer litt -- det er ikkje alt som kan overførast til nynorsk berre ved å legga inn nokre j-ar og ar-endingar, sjølvsagt. --Ranveig 12. september 2009 kl. 11:32 (CEST)
Merking er ein god idé, av fleire grunnar: Det blir lettare å rette, og det blir også lettare å evaluere, altså gjerne ein kategori? Elles gjeld normale wikiprinsipp: Også innhaldet kan det vere grunnar til å endre... Det som er spesielt no er at vi bør sjå på desse før måndag, pga. vekas artikkel. Men eg meiner altså at ein Apertium-artikkel er betre enn ei raudlenkje. Trondtr 12. september 2009 kl. 11:39 (CEST).

Lokalpolitikarar[endre wikiteksten]

Eg har sett igjennom nokre artiklar, men funne mange feil. Om me skal ha denne kategorien hadde det kanskje vore litt kjekt om det som står i artiklane der er rett og oppdatert. Anders 13. september 2009 kl. 12:43 (CEST)

Infobokseri[endre wikiteksten]

Eg gjekk gjennom Nyland, men kom ikkje heilt i mål (kjempestore bilete).I verste fall har vi no dobbelt opp med ein del malar. Eit par friske augo no, så kan eg evt sjå på det att. Det andre spm er om biverknader med å dumpe spå mykje via Apertium, til det skal eg nok fikse det etter kvart, når vi berre får malane på plass (andre må gjerne trø til) Trondtr 15. september 2009 kl. 00:04 (CEST).

Kor er MF «Hjelmeland» her?[endre wikiteksten]

MF «Hjelmeland»
Foto: Mathias Hentschke

Kor er ferja på veg til/frå i dette fotografiet? --Jorunn 28. august 2009 kl. 03:22 (CEST)

Er ikkje lokalkjend, men er det ikkje same ferje og fjell du har her?

--Andreasv 28. august 2009 kl. 08:16 (CEST)

Ferja høyrer nok til sambandet Hjelmeland - Nesvik - Ombo, og biletet er teke austover frå Ombo. Då er det Hjelmelandsfjorden og i bakgrunnen Hjelmelandsvågen ein ser på biletet. --Frokor 28. august 2009 kl. 08:34 (CEST)
Det er rett samband, men eg trur bildet er tatt frå Nesvik. Hjelmeland er uansett i bakgrunnen. Helsing frå Martin 28. august 2009 kl. 12:34 (CEST)
Takk. Viss ein ser på flyfotoet på karttenesta til Gule sider så ser det ut som biletet av området er teke då ferja var nesten på same staden. --Jorunn 28. august 2009 kl. 13:25 (CEST)
Eg har høyrt med folk som har reist der mykje, og dei er rimelig trygge på det er Nesvik bildet er tatt frå. Helsing frå Martin 29. august 2009 kl. 14:16 (CEST)
Ja, det stemmer nok det. --Frokor 29. august 2009 kl. 14:38 (CEST)

Eit bilete som kanskje kan brukast til noko, viss eg berre hadde visst kor det var:
Same fotografen var her nokre dagar etter, kor er det? Same dagen tok han dette biletet som er av husa under Hellaren inst i Jøssingfjorden (truleg frå Riksveg 44 eller der omkring), og dagen før tok han bilete frå Preikestolen. --Jorunn 28. august 2009 kl. 14:28 (CEST)

Kan det vere Åna-Sira? --Jorunn 28. august 2009 kl. 16:39 (CEST)
Samanlikn med dette. Roar 28. august 2009 kl. 18:15 (CEST)
Ja, det ser sånn ut, takk. --Jorunn 29. august 2009 kl. 01:08 (CEST)
Dette biletet er teke frå Nesvik, me ser mot Hjelmelandsvågen. Helsing gammal wikifant og Hjelmelandsbu Bjarte 20. september 2009 kl. 10:21 (CEST)

Meir Apertium: 1441 testsetningar...[endre wikiteksten]

Hei, alle dugnadsinteresserte! Vi er i ferd med å evaluere Apertium her. I samband med det vil vi gjerne køyre ein test på 1441 tilfeldige setnginar og setningsfragment. Dei vil vi gjerne samanlikne opp i mot ein, eller helst fleire, gullstandarar, dvs. opp i mot ein eller fleire manuelle omsetjingar. Alle som har lyst til å vere med og setje om setningar kan med andre ord gjerne gjere det. Det er ein del setningar, men vi er opptil fleire som skriv her også... Svar på spørsmål / forklaringar kjem ad lib til dei som har. Nøkkelsida med tekstar ligg under prosjektsida, her. Trondtr 15. september 2009 kl. 23:48 (CEST).

Infoboksar[endre wikiteksten]

Eg ser at til dømes bokmålwikipedian har boksar for hønerasane, har me dei same boksane, eller må dei lagast? Og kordan lagar ein flexible infoboksar?

Mvh ikkje fullt så stø: Lars Ola Eide 26. september 2009 kl. 21:09 (CEST)

Wikipedia Akademi 2009[endre wikiteksten]

Vi har nå fått bekreftelse fra flere av foredragsholdere og programmet er publisert på Wikimedia Norge. Vi håper at mange finner det interessant og har mulighet til å komme. Spesielt håper jeg at Wikipedianere som er i og i nærheten av Bergen slutter opp om dette, men alle uansett hvor dere kommer fra er hjertelig velkommen.

Vi trenger påmelding innen utgangen av mandag 5. oktober slik at vi har oversikt over hvor mange vi blir. --Nina-no 2. oktober 2009 kl. 00:26 (CEST)

I morgen brakar det laus i Bergen med store fanfarar og mykji spetakkel. Det er fortsatt ledige plasser for de som ønsker å melde seg på. Vi kommer også til å la studenter gå gratis hvis vi har plass. — Jeblad 13. okt 2009 kl. 16:49 (CEST)

Aktivitetsnivået[endre wikiteksten]

Hei! det kan vere det berre er meg, men eg synest aktivitetsnivået har minka noko her på denne wiki'en.

Til dømes har det vore berre to endringar på kandidatlista til trass for vekas dugnad:


Overhaling av moglege vekesartiklar
Målsetjing: Få mange gode kandidatar til vekas artikkel (klarer me 30?)
Gjeremål:  
 • Finn kandidatar som ikkje står på lista.
 • Sjå på artiklar som er førte opp og gjer dei gode nok, fyll inn raude lenkjer.
 • Ta ut dei som har langt igjen før dei når opp.
Undervegs: Det er sers viktig å ha artiklar her som me kan vere stolte over, samstundes som at dei må vere så interessante at danskane og bokmålsfolka av og til klikkar seg inn når me synest på framsida deira, men artikkelen skal og vere inspirerande for nynorske skuleelevar, akademikarar, skrivelystne og andre spesielt interesserte.
Oppsummering: Fekk 10 grøne artiklar, arbeid vart også gjort på mange gule. Seks brukarar ordna på lista. Ein vellukka dugnad!Og det har vore liten aktivitet på Samfunnshuset i haust. Skulle me freista å engasjere fleire i arbeidet vårt? Kan me til dømes sende ut invitasjonar til skular? Kan me starte fleire konkurransar? Kan me gjere meir for å halde på dei som er innom? -- Hogne 19. oktober 2009 kl. 16:21 (CEST)

Eg trur du har rett, sjølv om statistikken viser at nokre grafar (som nye brukarar) også går opp. Litt betre statistikkar må vi ha før vi kan seie at det verkeleg går ned. T.d. er det alltid ein nedoverbakke etter milepælar, som 50000 var. Dugnad er heller ikkje den beste indikatoren, vi har aldri vore god på dugnadar, pussig nok, og berre det at vi har ein dugnad er faktisk betre enn for gjennomsnittsveka. Men ja, ein oppsving treng vi. Så var det moglege tiltak.
 1. Det at Apertium er på plass som omsetjing frå bokmål ser eg på som noko positivt. Sjølv om det framleis er godt med rom for utvikling, er tida for å omsetje artiklar kutta ned med ca. 80%.
 2. Fleire aktive brukarar er heilt klårt beste medisin. Det er fleire vegar for å gå dit, kurs for skoleelevar er eit.
  1. Eit samarbeid med lærarar som gjerne ser at elevane skriv meir kan vere mogleg.
  2. Ein annan veg kan vere å diskutere med Noregs Mållag, og Mållaget sine lokallag. T.d. kan vi gjere framlegg om Wikipedia som tema på medlemsmøte, der nokon frå oss kjem på medlemsmøtet og fortel om nynorsk wikipedia og tekstproduksjon, kombinert med eit lynkurs i wikisyntaks og redigering.
  3. Merksemd i pressa er alltid godt, så målmedvite tiltak for å få journalistar (særleg i nynorskområda og grenseområda) til å skrive om Nynorsk Wikipedia er fint.
 3. Snart går allkunne.no på lufta. Det vil også innebere eit løft for oss: Det kjem til å bli merksemd om lanseringa, folk kjem til å samanlikne oss og dei (og sjå konstellasjonen som ein reprise på nb wp vs. snl). For oss er det å få konkurranse berre flott, og ein stor inspirasjon til sjølv å bli betre. I samband med lanseringa kan vi også invitere Ivar Aasen-tunet til å gjere større delar av samlingane sine tilgjengelege som ope innhald (på Commons).
 4. Vi kan også samordne med nb. All merksemd om WP i Noreg vil vere positiv både for dei og oss.
I alle fall treng vi tiltak, det er eg heilt samd i. Aktivitet genererer aktivitet, det er sikkert. Trondtr 19. oktober 2009 kl. 18:29 (CEST).
Å omsetta artiklar frå bokmål og engelsk aukar talet på artikklar, men ein bør ikkje omsetta ukritisk. Det er ikkje berre gode artikklar på bokmål WP og heller ikkje på engelsk WP. Ein bør helst vita noko om emnet ein omset. --Sigmundg 19. oktober 2009 kl. 18:52 (CEST)
Aktiviteten til bidtagsytarane skal vi ikkje klage på. Den går opp og ned, og det er mange som har skrive imponerande mange og gode artiklar og redigeringar her på nnwp. Det vi kan vere mindre nøgde med, er tilgangen på nye aktive brukarar. Dei hentar vi ikkje her, men i andre miljø. For å nå ut til desse potensielle bidragsytarane må vi samarbeide med organisasjonane innan målrørsla: Nynorsk kultursentrum. Noregs mållag med underliggande faglag og lokallag. Vi treng ikkje så mange napp for å sjå god framgang :-) --Knut 19. oktober 2009 kl. 19:50 (CEST)
Artiklar/lesarbrev/kronikkar til aktuelle tidsskrift, plakatar til skular/bibliotek/busskur (kanskje ikkje busskur), fleire kreative avisoppslag for å fortelja at me er her og gjerne tek imot fleire burde vera bra.
Kan me også gjera nn: meir innbydande for nye? Eg tenkjer på lettlesne og konkrete bruksanvisingar for kva ein kan gjera (korrekturlesing, faktasjekking, forbetring i tillegg til nyskriving) og korleis ein kan gjera det. Wikipedia:Velkomen kan sikkert bli betre. --Ranveig 19. oktober 2009 kl. 21:06 (CEST)

Små bilete[endre wikiteksten]

Bilete tykkjest noko små slik det no er (mini). Ville det vera mulig å laga ei automatisk skalering av biletestorleiken, til dømes i høve til breidda på skjermen? --Sigmundg 20. oktober 2009 kl. 17:12 (CEST)

Denne har vore diskutert tidlegare, og eg meiner Hogne hekta seg på ein bug frå nowiki om det same (i Bugzilla, grav attende i Samfunnshuset og du vil sjå - eg anar ikkje kva stoda med denne bugen er). Løysinga er nok å justere på brukarvala for mini (automagisk skalering har eg liten tru på). --Bep 20. oktober 2009 kl. 17:22 (CEST)
Samd, sjå "innstillingane mine" under fana "Utsjånad" i ramma "filer". Eg har auka denne noko (200px), men når eg les frå mobiltelefonen er det greit å ha små bilete. Hogne 21. oktober 2009 kl. 11:44 (CEST)

Allkunne[endre wikiteksten]

Allkunne er offisielt opna. Eit viktig suplement til Wikipedia for dei som vil ha god faktainformasjon på nynorsk. --Knut 22. oktober 2009 kl. 07:42 (CEST)

Takk for kunngjering.
Tekstane er bra, og det er det viktigaste, men kor er illustrasjonane og hyperlenkjene? Det var ikkje så mykje av den dyrebare plassen i Norsk allkunnebok som vart brukt til illustrasjonar, men målt mot allkunne.no kunne gamle-allkunna likevel godt heitt Illustrert norsk allkunnebok. No har til gjengjeld oppsettet vorte svært sobert og reint. Diverre held dei seg også heilt frå å gje hyperlenkjer av det slaget me kallar internlenkjer i sjølve artikkeltekstane. I staden har dei eit felt ute i margen der dei lenkjer til artiklar om emne som er nemde i artikkelteksten, ei svært gammaldags og krøkkete ordning for alle som er vande med internett. Dei sa tidleg (for fleire år sidan) at Caplex på nett var eit moderne og teneleg internettleksikon. Diverre har dei ikkje endra meining, eller så heng dei fast i veldig forelda mjukvareløysingar, for det er nett som Caplex dei har laga det til, hyperlenkjefritt. --Jorunn 23. oktober 2009 kl. 16:26 (CEST)
Og her gjekk eg og venta meg ein kraftsalve om at me her på nn: ikkje hadde nok bilde og peikarar til brukbare nettstader... --Ranveig 23. oktober 2009 kl. 17:21 (CEST)

Verna sider[endre wikiteksten]

Det er nokre artikler som har vorte verna på grunn av vandalisme for lenge sidan. For dei fleste er vern heilt sikkert ikkje lenger nødvendig. Oppfordrar derfor ein administrator å ta ein gjennomgang av Spesial:Verna sider. Kunne ikkje finna nokon retningsliner for når ein nytter vern. Det er vel heller ikkje nødvendig på ein liten wki som Nynorsk, men ein bør kanskje få notert ein stad at vern berre blir nytta i siste innstans sidan det å verna sider strider med eit grunleggande wikipedia prinsipp. Kor er det mest naturleg å kodifisera dette? Rettetast 24. oktober 2009 kl. 15:24 (CEST)

Det kan vere godt med ei opprydding innimellom. Ein hugsar gjerne på å verna sida medan bråket står på, men når det stilnar er hukommelsen gjerne oppteken ein heilt annan stad. Det er tilsaman litt over 30 sider som er låst: 11 sider er verna mot uregistrerte og nye brukarar, medan 22 sider er heilt verna. Det talet ser høgt ut for ein liten wiki som oss, men på den andre sida er det berre 9 artikkelsider, 1 diskusjonsside og 5 brukarsider, som er verna i ein eller annan grad. Resten, det vil seie halvparten, er stort sett sider i wikipedia-namnerommet. Så talet på verna sider er ikkje så skremande som det først ser ut. Anders 24. oktober 2009 kl. 21:06 (CEST)

52 097 artiklar[endre wikiteksten]

Gratulerer med 52 097 artiklar! Nei talet er ikkje rundt, men eg tykkjer det er på sin plass å gratulere likevel. Det er jo i grunnen ganske så kult å ha eit leksikon på nynorsk! :D Jeblad 10. november 2009 kl. 14:25 (CET)

BronzeStar.jpeg Medalje til nn:wp! --Ooo86 10. november 2009 kl. 20:34 (CET)

Eller kva med 52 109? Det er også eit ganske flott tal. Einig i at det er fint med wikipedisk breidde så vel som mengde. --Ranveig 10. november 2009 kl. 21:57 (CET)

Julebord 2009[endre wikiteksten]

Det blir julebord for folk fra Wikipedia og andre på Akersberget i Oslo, torsdag 10. desember klokken 21:00. På grunn av plassproblemer blir det påmelding. Se også Julebord 2009. Jeblad 10. november 2009 kl. 23:32 (CET)

Betre rankingen til nynorsk[endre wikiteksten]

Sist vinter gjekk det ei konkurranse på bokmål kor artiklar frå nynorsk blei oversette til bokmål. I denne prosessen økte mengda med artiklar på bokmål som kunne lekkjast til nynorsk. Det ser ut som om dette påverka rankinga til nynorsk nokså kraftig. Talet på nye lekkjer til nynorsk var ikkje så veldig stort, dermed så kan det synes som om det skal relativt lite til for få vesentleg betre ranking tå nynorsk. Så kva kan gjerast for å vesentlig betre synligheten til prosjektet? Eg trur det viktigaste er lenking. Korleis kan me få aviser og andre til å lenke til nynorsk, nå lenker dei nok ofte meir eller mindre automatisk til bokmålsutgåva eller til den engelske utgåva. Poenget er å få dei til å lenke til nynorsk når artikkelen her er betre enn på dei andre utgåvene. Jeblad 10. november 2009 kl. 14:38 (CET)

Eitt originalt forslag som nett fall meg inn: Kva med å gjere noko med www.wikipedia.no? Ein felles inngangsportal til alle dei norske wikiane t.d.? Kanskje på sikt ein tverr-wiki-søkemotor? Det hadde vore noko. Jaja, det var nett ein tanke eg fekk slik ein sein kveldstime. --Bep 10. november 2009 kl. 23:38 (CET)
Det er på blokka å få gjort noe med domenet. En kontakt er Laaknor. Jeblad 11. november 2009 kl. 00:55 (CET)
Styret i Wikimedia Norge skal prøve å få satt opp en arbeidsgruppe som kan komme med et forslag til hvordan siden kan brukes. Hvis noen mener de har noe spesiell kompetanse som kan være viktig i et slikt prosjekt (grafisk/web design, koding, idéutvikling, el.l.), eller har noen de gjerne vil ha med i prosjektet, så send meg gjerne en epost med begrunnelse, så kommer vi til å se på det på styremøte i desember. Laaknor 11. november 2009 kl. 10:30 (CET)

Til Bep: Det er en fin og enkel måte en kan gjennomføre dette på:

http://www.wikipedia.dk/

-og det kan gjøres raskt, det trengs ingen utredning, det er bare å gjøre det. Hvorfor det ikke allerede er gjort er vel fordi endel innenfor bokmål/riksmål ønsker å beholde dette domenet for seg selv. Jeg synes det er feil og jeg synes vi snarest bør innføre en slik dansk løsning. Så om Wikipedia på nynorsk går inn for det, så har dere min støtte til det. Ulflarsen 11. november 2009 kl. 17:01 (CET)

Og det er akkurat denne formen for diskusjoner som gjør at det aldri blir gjennomført; i plenum og krever at alle blir enige om noe, noe som aldri skjer. Derfor setter vi ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med det. Laaknor 11. november 2009 kl. 17:20 (CET)
Så flott med positive signal i dette spørsmålet! --Knut 11. november 2009 kl. 17:35 (CET)
Til Laaknor: Mon det. Resultatet av en arbeidsgruppe må jo også godkjennes av involverte parter. Og vi har allerede et forslag, som fungerer, som kan innføres i dag. Så om vi endrer dette nå, til fordel for noe som vil synliggjøre Wikipedia på nynorsk og samisk, så kan arbeidsgruppen fremdeles arbeide videre noen år og så kan en da til sist se på hva de har funnet frem til når de har funnet frem. Så jeg støtter at dette legges om i dag - for å støtte vår venner på nynorsk og samisk, her er vi i den lykkelige situasjon at det ene ikke utelukker det andre. Ulflarsen 11. november 2009 kl. 18:02 (CET)
Det har vært kontakt med flere aktører for å få til en løsning som kan gi økt synlighet og økt bruk av nynorsk. Dette inkluderer løsninger som ranker opp artikler før de dukker opp i nyhetsbildet ved at vi "henger oss på" nyhetsfeeden til NTB. Slike løsninger betyr at det er en reell grunn for å bruke en portal, som igjen betyr noe for antall lenker som skapes. Dette i som tur er bestemmende for ranking av dette prosjektet. 12. november 2009 kl. 12:49 (CET)

Eg har sett at nettavisene fleire gongar har lenkja til nnwiki. Det er mange dyktige journalistar der ute og mange av dei vel ut den "beste" artikkelen - (ofte er jo de nbwiki, men på fleire emne er nnwiki best). Ellers er det ikkje unaturleg at nynorskaviser føretrekk nnwiki og likeins bokmålsaviser nbwiki. Hogne 11. november 2009 kl. 09:54 (CET)
Nokre aviser er tospråklege, likevel kan vi oppleve at dei heller lenkjer til nbwp enn nnwp, sjølv der nnwp er best. Eg tipsa ved eit høve avisa Vårt Land om at lenkinga deira kunne bli betre, men eg fekk ingen respons. Men vi er små, og må heile tida stå på for å nå fram. --Knut 11. november 2009 kl. 17:35 (CET)
Wikimedia Norge bruker nokså mye tid på å promotere Wikipedia og det inkluderer nn, no og se. Det er en del som stadig hevder at kun bokmål/riksmål Blir promotert men dette er med all respekt tøys. Svært mange journalister vet rett og slett ikke om nynorskutgaven. Faktisk har jeg snakket med journalister som skriver på samisk som ikke vet at det finnes en samiskutgave. Synderen som forårsaker dette er Google, finnes ikke noe på førstesiden hos Google så eksisterer det ikke. Dette er Googlevirkeligheten. Så hva kan vi gjøre. Opp av skytyergrava og drit i ingrodde idéer og folk med mer ilker enn tær. Tenk nytt. Målet er å få journalister og bloggere til å lenke til nynorske artikler. En tanke dom har slått meg er om vi kan synliggjøre de områdene hvor nynorsk wp er bedre en bokmål. Skummelt, for det betyr også å vise hvor nynorsk er dårligere. En mulighet er å generere en lenke i toppen som sier "nynorsk har en større artikkel" på bokmål, eller omvendt før nynorsk. Om det er akseptabelt for alle? Neppe. Vil det funke? Vet ikke. Er det praktisk mulig? Tror det. Det er rundt 10% av artiklene på nynorsk som er større enn på bokmål, kanskje noe mindre. Dette er 4-5 000 veldig attraktive artikler. I tillegg til disse er det minst like mange som ikke finnes på bokmål. Det finnes en mulighet for å sette opp parallellsøk, kanskje det burde prøves. En forutsetning for å få det til er nok gjensidighet mellom prosjektene. Jeblad 12. november 2009 kl. 13:19 (CET)

Lenkje på bibliotekside[endre wikiteksten]

Eg tok kontakt med Ørsta folkebibliotek om dei ville legge ei lenkje til nynork Wikipedia på heimesida si. Dei sette pris på førespurnaden, og no ligg lenkje unde fana for Gode lenkjer. Dette må vere ein ide for fleire brukarar.--Andreasv 12. november 2009 kl. 15:40 (CET)

Namn på verk[endre wikiteksten]

Eg er redd eg må grave opp att ei aldri så lita stridsøks her på Nynorsk Wikipedia. Det gjer eg ikkje for å lage bråk og usemje, men fordi vi treng konsekvens: Kvar brukar vi originale namn og kvar brukar vi omsette når det gjeld verk? Sist diskusjonen var oppe, var så vidt eg kan sjå på Wikipedia-diskusjon:Norsk eller originalt namn på åndsverk? (i ein periode då eg hadde Wikipedia-pause, tydelegvis). Der vart det også halde ei avrøysting, som knapt kunne seiast å vere gyldig, ser det ut til. Det beste hadde vore om vi i denne omgangen hadde klart å verte einige utan avstemming.

Sjølv har eg vore ein av dei sterkaste tilhengjarane for originaltittel i alle samanhengar, men eg innser etter kvart at vi ikkje kan ha «Maos vesle raude» liggjande på Máo-zhǔxí yǔlù, som eg ein gong flytta artikkelen til. Spørsmålet er no: Korleis klarer vi å få til retningslinjer som er ein mellomting mellom «alltid originaltittel» og «alltid omsett tittel», men som likevel verkar konsekvente …

Eg skal tenkje på dette sjølv, men om det er nokon som har konkrete framlegg, så kom for all del med dei. --EIRIK\diskusjon 12. november 2009 kl. 15:43 (CET)

Eg tok ikkje del i den debatten den gong, men slik ser eg det: Verk som ikkje har blitt omsett til norsk (enno) bør liggja på originalnamnet. Verk som har blitt omsett til norsk, og verk med omsett tittel (t.d filmen no:Med Grimm og Gru bør liggje under den norske namnet, med mindre verket er meir kjend under originaltittelen enn ei ev. omsett tittel (Mein Kampf, Das Kapital). Verk som eksisterer både på nynorsk og bokmål, bør liggje på nynorsk. Anders 12. november 2009 kl. 17:18 (CET)
Veldig gode poeng du har her, Anders. Eg er einig i det meste. Ein annan ting: Det bør ikkje vere slik at vi nytte eit ev. nynorsk namn så lenge det finst. Til dømes er Ringdrotten absolutt ikkje det namnet folk flest vil leite etter den boka på. Alternativa er då bokmålstittelen eller originaltittelen, og då synest eg vi bør gå for originaltittelen. --EIRIK\diskusjon 12. november 2009 kl. 18:51 (CET)
Anders sitt forslag er ei god og enkel retningsline som eg trur me kan einast om. Dette kjem sjølvsagt til å skapa nokre diskusjonar av og til, som i tilfellet Ringdrotten/Lord of the Rings, men kanskje me i slike tilfelle kan sjå etter kompromiss? Ein fordel med å bruka den nynorske tittelen er at den nynorske artikkelen er første treffet i Google om ein søker etter Ringdrotten -- lett å finna med andre ord. Samstundes vil det engelske namnet vera kjend frå filmar og slikt. I dette høvet ville det kanskje passa å ha ein artikkel om boka under Ringdrotten, samstundes som me gjev eit oversyn over heile sulamitten -- bøker, filmar, dataspel osb. -- under Lord of the Rings? Det burde gje både i pose og sekk. --Ranveig 12. november 2009 kl. 19:41 (CET)
Diskusjonar kan skape engasjement, men er det noko vi bør diskutere og engasjere oss for no, så er det utvikling av ei felles søkjeside, slik det er tatt til ords for ovanfor. Om kva som er best av originaltittel, nynorsktittel eller mest kjende tittel (sistnemnde oftast lik bokmålstittel) har vi utdebattert, utan å komme til semje. Eg for min del brukar oftast nynorsktittel, sjølv om eg nokre gonger har vore i tvil, til dømes her. Og så har eg ved minst eit høve vald originalspråk sjølv om nynorsktittel finst, som her. Alt i alt er eg godt nøgd med lina vi har lege på det siste året. --Knut 12. november 2009 kl. 21:33 (CET)
Eg er einig med begge vala dine, Knut – for den fyrste er vel ei omdikting av den tyske som er nemnd i innleiinga, medan den andre vel berre er ei eldre rettskriving av ein song som har vorte modernisert i nyare tid. Eg er einig med at slikt må sjåast på frå tilfelle til tilfelle, men det eg har mest i tankane når eg tek opp att denne diskusjonen, er gjerne boktitlar og filmtitlar – eksempelvis Harry Potter-bok- og filmserien og boktitlar der originalen er på eit anna språk enn engelsk, som La casa de los espíritus vs. Åndenes hus.
Når det gjeld søkjesida, så er det vel ikkje så mykje å gjere for oss, anna enn å vente på resultatet frå prosjektgruppa? --EIRIK\diskusjon 12. november 2009 kl. 21:55 (CET)
Vi kan gjere ein ting: Byggje opp eit enormt forventingspress! --Knut 13. november 2009 kl. 22:19 (CET)

Wikipedia vs. Allkunne[endre wikiteksten]

Eg arbeider i Noregs Mållag og skal skrive ein artikkel om både jubileet til Wikipedia og lanseringa av Allkunne. Eg har eit par spørsmål til dykk som er aktive her.

1 Korleis ser de som er brukarar av Wikipedia på Allkunne? Kva er utfordringane/fordelane?
2 Er det nokon som skriv for båe oppslagsverka? Kunne det ha vore aktuelt?
3 Er det råd å sjå for seg eit samarbeid? Har det vore nokon kontakt?

Dette usignerte innlegget vart skrive av Kjartan (diskusjon · bidrag)

1) Eg synest det er flott at vi får eit nynorsk nettleksikon som Allkunne med kvalitetssikra innhald.
2) Å skrive på Wikipedia er ein fritidssyssel, motivert av interesse for ulike særfelt som eg set meg inn i for derved å lære meir om dei – samtidig som eg meiner at ein ved å skrive på nynorsk Wikipedia gjer eit viktig arbeid for målsaka. Dei som skriv for Allkunne, har eit anna utgangspunkt, vil eg tru.
3) Wikipedia og Allkunne er ulike nettstader. For å hjelpe oss sjølve og kvarandre meiner eg at vi på nynorsk Wikipedia kanskje bør lenkje til tilsvarande artikkel på Allkunne, der Allkunneartikkelen er betre. Dersom vi har bruka ein Allkunneartikkel som kjelde, må vi naturlegvis lenkje til kjelda. Eit anna samarbeidsprosjekt for Allkunne og Nynorsk Wikipedia kunne vere å utvikle ei felles søkjeside. Søkjer du på Rasmus Flo eller for den saks skuld Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, og ikkje får treff på Allkunne, kunne du bli vist til ein alternativ artikkel på nynorsk Wikipedia. Det ville tent begge nettstadene, spesielt den minste, det ville tent brukarane og det ville tent målsaka.--Knut 26. oktober 2009 kl. 22:31 (CET)


1) Eg synest også det er fint med eit anna nynorsk oppslagsverk. Dei to er svært ulike i oppbygging og utsjånad, og vil sikkert ha ulike roller. Eg går ut frå at folk vil ha meir tiltru til eit «skikkeleg» styrt prosjekt med namngjevne, vurderte bidragsytarar som Allkunne. På den andre sida har Wikipedia eit stort internasjonalt samarbeid som gjer det lettare for oss å få tak i frie filer, oppdatert informasjon og ulike fakta.
2) Rolf Theil skriv for begge. Det er absolutt ikkje umogleg.
3) Ikkje nokon kontakt som eg veit om. Gjensidig lenking er absolutt bra, og i alle høve vil det nok bli litt einsidig lenking frå Nynorsk Wikipedia om me kjem over utfyllande Allkunne-artiklar. Eit fellessøk høyrest ut som ein god idé. --Ranveig 27. oktober 2009 kl. 12:29 (CET)
---
1) Eg er litt meir tvilande. Det viktigaste for nynorsken er at det kjem eit godt leksikon på vårt språk. Me slit allereie med å få nok bidragsytarar her på nynorsk wikipedia, og når eg samtidig ser kor Store Norske Leksikon slit eit år etter oppstarten, så trur eg det hadde vore betre å samle seg om eit prosjekt på nynorsk. Eg har kika på Allkunne og synest den vert skjemt av for mange feil og manglar, det gjer nok alle leksika, men Allkunne er rimeleg lite. Eg meiner at dersom ein hadde nytta ressursane som er nytta på Allkunne til å frigjere materiale for Wikipedia i staden, så hadde nynorskbrukaren vore langt betre tent med det. Og kanskje hadde han då vendt seg til oss i staden for å vitje våre storesøstre på andre språk. Den gjennomsnittlege nynorskbrukaren forstår andre nordiske språk og engelsk så godt at det er desse kjeldene han tyr til for å hente informasjonen og kunnskapen. Om det då ikkje er særlege vestnorske eller nynorske emne han leitar etter.
2) På eigne vegne så skriv eg nok ikkje så mykje, men eg vil nok forsøke å hjelpe mest den som er sterkast. Slik eg ser det er Nynorsk wikipedia mykje sterkare enn Allkunne no og slik eg ser det, truleg i framtida med.
3) Der Allkunne er betre enn oss, er det veldig bra å leggje inn relevante lenkjer i våre artiklar. Det vil eg også rå dei som skriv på Allkunne å gjere. Allkunne bør nok verken sitere eller lenkje til oss, det ligg nok utanfor deira natur. Men det er mogeleg for Allkunne å nytte fritt tilgjengelege illustrasjonar som me kan byda på. Det vil eg rå dei å gjere.
- - Hogne 27. oktober 2009 kl. 13:49 (CET)
---
1) Det er inspirerande å få ein konkurrent. Det får oss til å skjerpe oss, og det er bra. Samtidig er dei svært ulike. Nynorsk Wikipedia er (framleis) ca. 50 gonger så stort som Allkunne. Samtidig har WP og eit større mål: Vi skal vere eit allment leksikon, der Allkunne berre vil ta for seg nynorsk kulturhistorie, dette gjer det vanskeleg å samanlikne dei to.
2) Dei som skriv for Allkunne er hjarteleg velkomne til å skrive på Nynorsk Wikipedia! Så ja, det er alltid mogleg. Kor aktuelt det er må du nesten spørje Allkunne-folka om. Når det gjeld andre vegen er det sjølvsagt også mogleg, det går fram av framsida til Allkunne.
3) Samarbeid hadde vore svært bra. Det eg ser på som mest aktuelt er samarbeid om tilgang til kjeldemateriale. Her har vi på WP lite å slå i bordet med i forhandlingar, i og med at kjeldematerialet vårt (bilete, slikt) ligg på Commons, slik at alle som vil kan ta dei. Det hadde vore flott om Allkunne (eller rettare: om dei ulike nynorskinstitusjonane rundt Ivar Aasen-tunet og Høgskolen) hadde gjort så mykje kjeldemateriale (tekstar, bilete) som mogleg tilgjengeleg under CC-by-sa eller GFDL. slik at vi kunne bruke dei på Wikipedia. Eit slikt tiltak ser eg på det viktigaste samarbeidstiltaket, og (med tanke på Wikipedia sin posisjon) også som eit viktig tiltak for å fremje nynorsk skriftkultur. Gjensidig lenking? Vi kjem nok til å føre opp Allkunne på lenkjelister der det høver slik.
I det heile hadde eg gjerne sett at Allkunne-miljøet, som sitt på mykje kunnskap og ressursar, hadde brukt det til å styrke Nynorsk Wikipedia. Nynorsk Wikipedia kjem til å halde fram med å vere det dominerande nynorske nettleksikonet. Utfordringa er å få det godt nok til at det for brukarane kan fungere som eit val på line med dei på bokmål og engelsk. Til det trengst alle vener av nynorsk skriftkultur, også dei som arbeider med Allkunne. Trondtr 27. oktober 2009 kl. 22:34 (CET).
---
Allkunne må passe på å ikkje gå i same fella som SNL på nett har gjort. Dette blogginnlegget på nrkbeta.no kan vera verdt å lesa: Snart slutt for Store Norske Leksikon? --KRISTAGAα-ω 27. oktober 2009 kl. 23:11 (CET)


Takk for flotte svar! Eit til: Tyske styresmakter har betalt for artiklar som handlar om fornybar energi på den tyske varianten. Er det utenkjeleg at norske styresmakter seier at de skal få løn for å skrive artiklar på nynorsk? For kva prinsipp er det viktigaste: dugnad eller nynorsk? Finst det døme frå dei mindre språket at noko slikt har blitt gjort?--Kjartan 28. oktober 2009 kl. 10:48 (CET)

--

Det viktigaste er at dette er på nynorsk og at prinsippa i Wikipedia vert fylgt. Det er absolutt ynskjeleg med funding. Det beste er sjølvsagt frie gåver for å sikre drifta. Det er slik me held oss flytande.
Men tidlegare har Ranveig fått eit stipend frå Noregs Mållag. Les Ranveig si oppsummering her.
Sametinget har no bevilga 350 000 kroner for å revitalisere nordsamisk Wikipedia.
Det er også viktig å frigjere materiale slik at det kan nyttast på Wikipedia. Offentlege bilete og anna digitalt stoff bør få ein CC-by-sa eller GFDL-lisens.
- - Hogne 28. oktober 2009 kl. 13:29 (CET)

--

Den største verdien til Wikipedia er kunnskapen og arbeidsinnsatsen som ligg bak. Eg veit ikkje om nokon har prøvt å måle det i pengar, men det ville verte eit ofseleg tal. Noko ein får eit vagt bilete av når ein ser kor mykje i pengeputlo SNL no seier dei er komne. Wikipedia kan aldri baserast på offentlege løyvingar, det ville gå lukt utfor ufsa. Det beste nynorskingar kan gjere for Wikipedia er å leggje ned litt arbeid i Wikipedia, og det treng ikkje vere så mykje, ein kan rette feilstavingar (me fylgjer Nynorskordboka), gramatiske feil eller faktafeil, ein kan leggje inn ei god kjelde der det manglar, ein kan laste opp eit fint fotografi ein har teke av heimstaden eller Einar Økland, eller ein kan byrje på artikkelen om forkjøling eller fylle på den om Habbo.
Meir enn pengar ynskjer eg meg fleire aktive i lengda, for eg trur ikkje dei kan betalast for i lengda. --Jorunn 28. oktober 2009 kl. 15:43 (CET)
Jau eg er samd i det meste du skriv, men pengar kan av og til vere nyttig. Eg ynskjer meg Store medisinske leksikon frigjeven, oversatt og wikifisert inn i Nynorsk wikipedia. Då skulle eg ha kome med dagens artikkel ikkje berre vekas! Dersom myndigheitene eller andre ville finansiert noko slikt, så seier eg ja takk! Tenk deg eit medisinsk leksikon på vårt eige språk … - - Hogne 29. oktober 2009 kl. 13:57 (CET)
Eg har grunna litt på dette siste innlegget. Ville det tent nynorsk Wikipedia om nokon la tusen fiks ferdige leksikonartiklar inn her? Ei av kreftene som driv Wikipedia framover, er at alle kan gjere leksikonet betre. Ved å skrive noko om heimstaden, interessene sine, faget sitt. Nokre meiner truverdet vert svekkja av at alle kan bidra. Men eg ser det som ein styrke. Og dei som surfar litt gjennom nettleksikonet vil sjå at resultatet på mange felt er imponerande, for almennleksikon å vere. Og det at vi på somme felt kan bli betre, er det opp til nynorskfolket å gjere noko med. --Knut 30. oktober 2009 kl. 18:32 (CET)
Eg ser ikkje at desse to siste innlegga (og arbeidsmetodane dei skildrar) står i motstrid til kvarandre. Fleire WP-versjonar har brukt gamle papirleksika som kjeldemateriale, men plukka kritisk, utvida og forbetra artiklane kraftig (dette gjeld både den russiske, tyske, engelske versjonen), og kombinert dette med vanleg WP-arbeid. Det største problemet med både SNL og andre papirleksika er forøvrig at det er så dårleg språk i dei at dei er uleselege for alle andre enn oss som er gamle nok til å ha lært å lese papirleksika. Stilen deira kan karakteriserast som leksikon-telegramstil, og det er typisk at det første som skjedde med meg då eg dukka opp her på WP var at den stilen (heldigvis) vart plukka kontant av meg. Den viktigaste grunnen til at nye generasjonar les oss og ikkje SNL er at dei rett og slett ikkje er i stand til å lese telegramspråket. Her er allkunne.no langt betre, det er som regel berre den første eller første par setningane som er skrive i leksikonstil. Men i valet mellom mange ulike kjelder og vegar til nye artiklar vel eg dei alle saman. Trondtr 30. oktober 2009 kl. 19:04 (CET).

Norsk Tidend[endre wikiteksten]

I Norsk Tidend som kom i dag (nr 5/2009) er det eit stort oppslag, tufta blant anna på diskusjonen ovanfor. Om nokon tar tak i problemstillingane journalisten reiser, skal bli spennande å sjå. --Knut 19. november 2009 kl. 17:41 (CET)

Denne er tilgjengeleg heimesida til mållaget no.
Der kan me mellom anna lese:

Den einaste grunnen til at Nynorsk Wikipedia finst, er at det sit personar der ute som meiner at det er viktig at det er råd å finne nynorsk faktainformasjon på nettet. Oddmund Løkensgard Hoel,som leverte inn prosjektrapporten om ein nynorsk kunnskapsbase på nettet for sju år sidan, meiner at her bør ein ri to hestar.
– Allkunne vil ha sin store styrke som oppslagsverk innanfor nynorsk kulturhistorie og må ta sikte på å vere den sterkaste nettressursen på dette feltet. Ambisjonane om å bli eit fullverdig nynorsk leksikon er vel i praksis avgrensa til å bli eit nettleksikon av Caplex-storleik. Her trur eg Allkunne kan fylle ein viktig nisje og vere ei stor vinning særleg til undervisningsbruk.
Samstundes er det viktig at me hjelper fram Nynorsk Wikipedia til å bli eit stort og godt allmennleksikon.

Norsk Tidend nr 5 2009
-- Hogne 21. november 2009 kl. 12:46 (CET)

Feil/mangel med HotCat[endre wikiteksten]

Det er ein feil som oppstår i HotCat når ein prøver å fjerne kategoriar som inneheldt koden å istaden for bokstaven å. Desse må takast manuelt. Skal ein fjerne fleire kategoriar samstundes, fell noko av meininga vekk når ein likevel må redigere manuelt. Noko bør gjerast! Anders 16. november 2009 kl. 20:21 (CET)

Men det er vel svært sjeldsynt å sjå «aring»? Såleis er vel dette heller eit unntak som kan redigerast manuelt i dei enkelttilfella der det er aktuelt, eller? --EIRIK\diskusjon 16. november 2009 kl. 21:11 (CET)

Innsamlingsaksjonen i norsk språkdrakt[endre wikiteksten]

Brukarar som har nn som språk i innstillingane sine kjem til denne sida. Ho er laga på grunnlag av årets omsetting på Meta (takk til Eirik!) + noko som fantes frå før, men når engelsktalande syr slikt i hop og berre har ein nn-3-brukar som konsulent kan det fort gå gale. Fint om de kan sjå gjennom ordlyden på sida og gje tilbakemelding her om det er noko som bør endrast, dette gjeld og sitenotice på toppen av sidene her. Om de vil gje innspill om innsamlingsaksjonen som ikkje er direkte knytta til omsettinga til nynorsk er denne sida på Meta staden. Finn Rindahl 14. november 2009 kl. 23:19 (CET)

Eg har ikkje brukarkonto på Wikimedia, men eg har eit framlegg til ny omsetjing av Jimmy Wales-sitatet: «Det slutta å vere berre ein nettstad for lenge sidan. For mange av oss, for dei fleste av oss, har Wikipedia vorte ein uunnverleg del av kvardagen.» Ikkje store endringa, men tettare opp til originalen. Uansett er det ingen fare for at trearen din ryk til jul :-) --Knut 16. november 2009 kl. 22:28 (CET)
Uunverleg er betre, ja. Elles har eg eit spørsmål til Finn: Veit du kvifor «Number of Wikipedia articles …» ikkje vert vist i nynorskutgåve? Eg omsette det jo … --EIRIK\diskusjon 17. november 2009 kl. 20:54 (CET)
No er det visst på plass … --EIRIK\diskusjon 17. november 2009 kl. 22:54 (CET)
Det verker ta lang tid frå ei ny melding vert publisert til alle omsettingane verkeleg visast, problem for fleire språk... Dei som koordinerar dette verkar vere mest opptekne av korleis det ser ut på engelsk... Eg har lagt til endringa Knut foreslo. [29] Finn Rindahl 18. november 2009 kl. 11:41 (CET)

«Wikipedia er der når du treng det -- no treng det deg.» Her trengst det ein tankestrek (–, ndash) i staden for to bindestrekar. I same meldingar er det fint om det kan stå «0,7 millionar USD» og «7,5 millionar USD», og utan dollarteikn fyrst. --EIRIK\diskusjon 18. november 2009 kl. 20:37 (CET)

Eg har lagt inn tankestreken, og den ser ut til å verke. Den teksten med $0.7M USD trur eg er brukt på alle språkutgåvane - eg meiner at $ USD er smør på flesk og lite heldig, men vil tru at ei eventuell endring av dette må diskuterast på meta:Fundraising 2009/Launch Feedback eller noko slikt. Finn Rindahl 18. november 2009 kl. 23:37 (CET)
nb har "Wikipedia er der når du trenger det – nå trenger Wikipedia deg", altså {{SITENAME}} i staden for "det" i koden. Hadde ikkje noko tilsvarande vore bra på nn óg? (Denne sitenoticen er i frå fjorårskampanjen, og vart omsatt då). Finn Rindahl 18. november 2009 kl. 23:43 (CET)
Eg stussa på «det», så her har nbwp ei betre løysing. --Knut 19. november 2009 kl. 07:23 (CET)
Einig. Vi fekk jo høve til å omsetje «millionar» i dei andre målarane (tal på artiklar, til dømes) … <pirk>Det med tankestreken vart ikkje heilt rett endå … No er det ein —, mdash eller «lang strek» som ligg inne. Den vert ikkje brukt på norsk i det heile teke. Kopier denne: –.</pirk> --EIRIK\diskusjon 19. november 2009 kl. 09:02 (CET)
Millionar: Om de vil kan vi spørje brukar:CBrown1023 nærare om dette med M -> millionar, at eg ikkje finn ein plass for omsetting av denne delen betyr jo ikkje at deet ikkje finnast ein slik plass (eller at han ikkje kan lagast)... Desse bannerane på topppen av kvar einaste side er så synlege at pirk er heilt på sin plass, eg har gjort emdæsjen om til ein endæsj — – - og lagt inn sitename, kan ta ein halvtime eller så før alle mellomlagra (eller kva det er som tar tid) er oppdaterte Finn Rindahl 19. november 2009 kl. 10:03 (CET)


«Wikipedia er eit ideelt prosjekt: gje ei gåve i dag!.» Eg ynskjer meg ndash i staden for kolon og fjerning av punktumet til slutt. Veldig dumt at dei ikkje kunne ha samla alt på den omsetjingssida – då hadde vi sleppt dette for kvar gong det kjem ei ny melding. --EIRIK\diskusjon 24. november 2009 kl. 16:55 (CET)

Då (trur eg) dei relevante meldingane er retta, oppdatering skulle vere synleg i løpet av ein halv time. Desse meldingene er frå fjorårets omsetting, dei skrota (heldgivis) årets slagordprega "WIKIPEDIA FOREVER"-kampanje (litt surt at dei ikkje høyrde på alle som frårådde tøvet på førehand, men venta til etter publisering med å forandre meining). Finn Rindahl 24. november 2009 kl. 19:05 (CET)

Møte i Valg- og kontrollkomitéen i Wikimedia Norge[endre wikiteksten]

Valg- og kontrollkomitéen i Wikimedia Norge har møte 30. november klokken 1830 på Kristiania, gamle Østbanehallen i Oslo. Dagsorden for møtet er som følger:

1. Protokoll fra møte 31. august
2. Styrets tilbakemelding vedrørende komiteens anmerkninger til styrets arbeid
3. Valg av nytt styre ved foreningens årsmøte 2010 (senest ved utgangen av april)
4. Eventuelt

Møtet beregnes ferdig til klokken 20, om andre medlemmer av foreningen og bidragsytere da vil ta en tur innom så er det hyggelig, vi blir nok sittende et par timer etterpå. For Valg- og kontrollkomitéen - Ulflarsen 25. november 2009 kl. 17:59 (CET)

Protokoll frå møte 31. august 2009

Protokollen frå møtet i Val- og kontrollkomiteen 31. august 2009 er no offentleggjort på nettstaden til Wikimedia Noreg (fast lenkje). For Val- og kontrollkomiteen, --Kjetil_r 1. desember 2009 kl. 14:47 (CET)

Protokoll frå møte 30. november 2009

Sjå nettstaden til Wikimedia Noreg (fast lenkje) for protokollen frå møtet 30. november 2009. For Val- og kontrollkomiteen, --Kjetil_r 3. desember 2009 kl. 09:09 (CET)

Bra med referat og innsyn. Særleg imponert over kor raskt det andre blei skrive! --Ranveig 3. desember 2009 kl. 10:47 (CET)

Møte i Valg- og kontrollkomitéen i Wikimedia Norge[endre wikiteksten]

Valg- og kontrollkomitéen i Wikimedia Norge har møte torsdag 17. desember klokken 1800 på Kristiania, gamle Østbanehallen i Oslo. Dagsorden for møtet er som følger:

1. Protokoll fra møte 30. november
2. Styrets tilbakemelding vedrørende komiteens anmerkninger til styrets arbeid
3. Valg av nytt styre ved foreningens årsmøte 2010 (senest ved utgangen av april)
4. Eventuelt

Møtet beregnes ferdig til klokken 20, om andre medlemmer av foreningen og bidragsytere til Wikipedia/Wikimedia da vil ta en tur innom så er det hyggelig, vi blir nok sittende et par timer etterpå. For Valg- og kontrollkomitéen - Ulflarsen 10. desember 2009 kl. 16:55 (CET)

DM-aksjon på bokmålspedia[endre wikiteksten]

Det har blitt gjennomførd ein DM-aksjon på bokmålspedia. Det ble vurdert om ein tilsvarande aksjon skulle gjennomførast på nynorsk, men me konkluderte med at noko tilsvarande var vanskelegare å gjera på nynorsk. For å forenkle blei det difor bestemd at me kun køyrde ein aksjon på bokmålsutgåva. Sjå også Prosjekt med Ernö. Jeblad 12. desember 2009 kl. 13:54 (CET)

Interessant opplegg, og fint at ein har fått resultat av prosjektet. Derimot var teksten i brevet klønete formulert, ein seier «Den norske utgaven av Wikipedia»1, noe bokmålspediaen ikkje er. --KRISTAGAα-ω 14. desember 2009 kl. 16:48 (CET)

Referat frå møtet i Val- og kontrollkomiteen i WM Noreg, 2009-12-17[endre wikiteksten]

Referatet frå møtet i Val- og kontrollkomiteen i Wikimedia Noreg den 17. desember er no lagt ut på nettstaden til foreininga. For Val- og kontrollkomiteen, --Kjetil_r 18. desember 2009 kl. 22:40 (CET)

Unødig stor font[endre wikiteksten]

Treng teksten til apellen øvst på sida å vera så stor? Eg trur ikkje fleire les apellen av di teksten tek opp 1/3 av skjermen. Truleg fører det til irritasjon, slik at færre les teksten. --Sigmundg 19. desember 2009 kl. 19:55 (CET)

Jamt over har det vist seg at det er desse meldingane som genererer mest donasjon, så vi får tru dei som styrer dette veit kva dei driv med. Elles er utsjånaden på meldingane styrt sentralt, så vi har ikkje noka moglegheit til å endre skriftstorleiken. --EIRIK\diskusjon 19. desember 2009 kl. 20:04 (CET)
Sjølv køyrer eg med 1280*1024 og her tar den ikkje meir enn omlag ein femtedel. Alternativet med blinkande reklame-effektar i Flash, trur eg ville vore verre. Anders 19. desember 2009 kl. 20:58 (CET)

Kosmetiske endringar med uønska effekt[endre wikiteksten]

Om det er nokon byråkratar/administratorar som ser på robot-trafikken iblandt, pass på interwikirobotar som i kommentarfeltet finn på å gjere andre "kosmetiske endringer" i tilleg. Mykje av det er sikkert bra, men no har dei igjen byrja å flytta skanwikikomentaren frå der den skal liggje og det er ikkje bra. Robotar som gjer skade bør midlertidig blokkerast og eigar gjevast beskjed om å ikkje køyre cosmetic changes inntil det problemet er fiksa. Anders 21. desember 2009 kl. 15:50 (CET)

God Jul[endre wikiteksten]

 1. Boldog Karácsonyt! (H)
 2. Feliz Navidad! (E, ARG)
 3. Frohe Weihnachten! (D, A, CH)
 4. Joyeux Noël! (F, CH)
 5. Bellas Festas da Nadal! (CH, retoroman)
 6. Vesele Vanoce! (CZ)
 7. Gladelig Jul! (DK)
 8. Salamet Hari Natal! (ID)
 9. Mo'adim Lesimkha! (ISR, for those who celebrate Christmas)
 10. Chanukah Sameach! (ISR, for those who celebrate Chanukkah)
 11. Buon Natale! (I, CH)
 12. Prettige Kerstdagen! (NL)
 13. Gledelig Jul! (NO)
 14. Wesołych Świąt Bożego Narodżenia! (PL)
 15. Feliz Natal! (P)
 16. Rozdjestvom Hristovim! (RU)
 17. Cestitamo Bozic! (SRB)
 18. God Jul! (S)
 19. Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan! (mandarin)
 20. Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sun! (cantonese)
 21. Srozhdestvom Kristovym! (UA)
 22. Merry Christmas! (AUS, UK, USA)

Hentet fra en epost fra Gábor Hanák, Wikimedia Hungary

Det er vel på tide å ønske kvarandre God Jul. Ei spesiell helsing til alle dykk som har vore aktive siste halve året. Dette er eit viktig arbeid vi gjer i lag. stykkjet 22. desember 2009 kl. 12:26 (CET)

God jul, ja! Et og drikk med måte og lad opp til frisk innsats neste år! --Ranveig 22. desember 2009 kl. 13:25 (CET)
God jul til alle! Julegåvetips: Sjå på Opprett ei bok-funksjonen til venstre ovafor språklenkjene, plukk ut eit passande sett kategoriar du er glad i, og alfabetiser. Eg fekk t.d. til eit relativt pent spesialleksikon over Uralske språk på 225 sider (via kategori:Uralske språk). Julegåva til nn wp er opplagt: Gode artiklar (eller smårydding, for dei som har slike tendensar). Trondtr 22. desember 2009 kl. 15:52 (CET).
God jul! Biletet vart teke på Haukåsen (Sogndal lufthamn) i ettermiddag, så det går mot ei fin jul. --Bep 22. desember 2009 kl. 20:38 (CET)
Sogndal lufthamn 22. desember 2009
God jul til alle sammen! Husk å ta noen bilder av julebukker om det er noen på dine kanter. Og om noen fikk bilde av Åsgårdsreia så ville det jo være helt utrolig… — Jeblad 22. des 2009 kl. 19:12 (CET)
Ja, det bildet vil eg sjå! stykkjet 23. desember 2009 kl. 20:03 (CET)
God jul og eit godt nyttår! Måtte dei norskspråklege wikipediaprosjekta bli betre på å jobbe med kvarandre og ikke mot kvarandre, i det nye året som kjem! Anders 23. desember 2009 kl. 11:11 (CET)
God jul! Eg har lært mykje på Wikipedia dette året òg! For nynorsk wikipedia ønskjer eg meg at fleire målfolk skal bidra med å skrive - så vert innhaldet ei gåve til alt folk som gjerne les nynorsk. --Knut 23. desember 2009 kl. 14:39 (CET)
God jul alle saman! --Frokor 23. desember 2009 kl. 15:27 (CET)

God jul frå Ørsta! - det er visst blitt julaftan allereie :) --Egil Arne 24. desember 2009 kl. 00:08 (CET)

God jul, alle saman! Vi får håpe på nye, flinke bidragsytarar til neste år også. Vi er ikkje for mange. --EIRIK\diskusjon 24. desember 2009 kl. 15:07 (CET)

Problemer med å gi[endre wikiteksten]

Det har vært noen problemer med å gi i enkelte valutaer. Nedenfor er svaret som er postet av Rand Montoya. Jeblad 24. desember 2009 kl. 02:40 (CET)

Standard method of donation not working in Norway and Sweden

Vi har oppdaget at de følgende valutaene ikke lengre blir aksepter av vår underleverandør for direkte kreditkortbetalinger: CHF, CZK, DKK, HKD, HUF, NZD, NOK, PLN, SGD, SEK, ILS. Vi har implementert en quick fix for å skjule «Donate by Credit Card» -knappen når en av disse valutaene blir valgt og skjult valutaene fra betalingssiden.
Du kan fortsatt gi med de aktuelle valutaene ved å trykke «Donate via Paypal» og deretter gi en donasjon via Paypal-siden. Du kan også bruke siste års portal: http://wikimediafoundation.org/wiki/DonateNonJS/en.
Donasjoner med AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, og USD er alle upåvirket og vil fungere som forutsatt med vår betalingsløsning for kredittkort.
Vi fortsetter å arbeide sammen med vår underleverandør for å finne en bedre løsning på problemet. Rand Montoya 22:25, 23 December 2009 (UTC) (Oversatt fra innlegget på metaJeblad)

Proposal for closing Norwegian_(Nynorsk)_Wikipedia[endre wikiteksten]

This seems to have been started as a joke but at least one Meta User seems to have taken it seriously and the proposal has not been speedily closed for longer than twelve hour so, just in case, I am warning you about it. Have a look here. --79.109.9.19 22. desember 2009 kl. 17:08 (CET)

I wouldn't be too worried.. :-) --Harald Khan Ճ 22. desember 2009 kl. 17:30 (CET)
Yes, I would not either if I had not seen a few unfair bits and consequences going on in those proposals. I have seen a few things going awry there so, although I totally agree with your point of view, I just prefer to make things a bit clearer :-) . --79.109.9.19 22. desember 2009 kl. 17:51 (CET)
Siden på meta er nå slettet. ;) Jeblad 24. desember 2009 kl. 15:41 (CET)
Den blei sletta lillelulafta, ikkje overraskande kva veg det tok. Anders 25. desember 2009 kl. 02:16 (CET)

NRK om Apertium[endre wikiteksten]

Det er ute en artikkel NRK: Google betalte for norskprogram om Kevin Unhammer sin sommerjobb sammen med Trond Trosterud. Jeblad 28. desember 2009 kl. 10:24 (CET)

53000[endre wikiteksten]

Gratulerer! Trondtr 30. desember 2009 kl. 18:39 (CET).

Ja, det passa jo fint på tampen! Etter det eg kan sjå var det Louis Kahn som runda tusentalet, og han er slett ikkje uverdig den rolla. --Ranveig 30. desember 2009 kl. 18:43 (CET)
:-) Eg la ikkje merke til det eingong, men det var visst eg som «fekk han», ja. --EIRIK\diskusjon 30. desember 2009 kl. 18:44 (CET)
Vi har ikkje hatt same tempoet i haust som vi hadde i vår, men det er gjort ein del kvalitetssikringsarbeid, og nynorsk wikipedia er blitt eit oppslaqgsverk vi kan vere stolte av. Og milepælane skal vi feire! Gratulere, Eirik! --Knut 30. desember 2009 kl. 21:20 (CET)
Me har ikkje naudvendigvis jobba treigare enn før med å skape nye artiklar. Ein del tome årstalsartiklar utan anna innhald enn overskrifter har eg byrja å gjere om til omdirigeringar, medan det som eventuelt er av innhald vert flytta til tusentalsartiklane, for å forbetre desse. Eg har stogga dette arbeidet etter omlag 7 sekel, ettersom somme frykta for å å måtte feire nytt 50 000 jubileum (og det kan ein jo forstå), men tar det nok oppatt etter 53 101. ;)
Etterkvart får me vurdere om det eventuelt kan opprettast artiklar om kvart hundreår nokre stader. Anders 31. desember 2009 kl. 03:31 (CET)

Wikitreff fredag 14. august[endre wikiteksten]

Det blir wikitreff på Lorry fredag 14. august, folk bruker å komme på treff frå 18-19 og hold det gåande ein del timer. Same dag er det styremøte for Wikimedia Norge og ein del tå dei som kjem til Oslo for dette møtet er med litt seinare på kvelden. — Jeblad 8. aug 2009 kl. 13:04 (CEST)

NTB sin nyhetskalender[endre wikiteksten]

Diskusjonen går på Wikimedia Norges forslagsside

Wikimedia Norge har vært i møte med NTB (Norsk Telegrambyrå) og fått presentert det dei kallar «Nyhetskalender». Dette er ein oversikt over nyheiter som strekk seg fleire år framover i tid. Ein kalender er viktig for å kunne vera på steden når noko skjer, spesielt om ein vil ta bilete tå hendinga. Tilgang vil komme på rundt 200/mnd for kvar bruker vi gjev tilgang, og dette må enten dekkjast tå oss eller av brukarane. Det er ikkje aktuelt å gjera ein republisering av kalenderen i dette prosjektet, det er ein teneste som de aktive skribentane kan bruke for å få oversikt over framtidige hendingar. Er det tilstrekkelig interesse for noe slikt? Finn vi sponsorar så kan det bli aktuelt å gje enkelte brukarar fri tilgang, for eksempel aktive skribentar på WikiNytt. — Jeblad 15. aug 2009 kl. 12:26 (CEST)

Postnummerdugnaden på NRKbeta[endre wikiteksten]

Listene er no tilgjengelege på Geografiske databasar: Norske postnummer med koordinatar og Erik Bolstad seier inne på NRKbeta at han har fleire databaser på gang.[30] Bra tiltak og eg håper vi kan finne måtar å utnytte dette inne på Wikipedia. — Jeblad 17. sep 2009 kl. 15:50 (CEST)

Opent møte på Litteraturhuset 12. oktober[endre wikiteksten]

Friprog i samarbeid med Wikimedia Norge har opent møte på Litteraturhuset 12. oktober klokken 1430-1530 i av di Jimmy Wales kjem på besøk til Wikipedia Academy 2009. Fleire deltek i paneldebatten, deriblant William Nygaard frå H. Aschehoug & Co, Jan Omdahl frå Dagbladet, Jørund Leknes frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Jo Christian Oterhals frå VG Multimedia AS. Debatten blir leia tå Torgeir Waterhouse frå IKT-Norge. Sjå også Friprog: Wikipediagrunnlegger til Oslo. — Jeblad 18. sep 2009 kl. 12:40 (CEST)

Jimbo på First Tuesday under Oslo Innovation Week 15. oktober[endre wikiteksten]

Under Oslo Innovation Week skal Jimmy Wales ha eit innlegg på First Tuesday i Oslo Rådhus. Jimbo er i Noreg under Wikipedia Academy 2009. Foredraget har tittelen Wikipedia tapping into the wisdom of the world and the power of open innovation. Deltaking på arrangementet krev påmelding, men det er gratis. Tida er torsdag 15. oktober kl. 1530. Sjå også First Tuesday Oslo: INNOVASJONSKVELD i Oslo Rådhus. — Jeblad 19. sep 2009 kl. 13:48 (CEST)

Forskingsdagane i Bergen[endre wikiteksten]

Under forskingsdagane i Bergen vil elever frå Langhaugen vidaregåande skole intervjue folk om korleis dei bruker Wikipedia. Dei vil ha ein egen forskingsstasjon kor de gjer ein ny undersøking om kjeldekritikk. Elevane er de same som fikk 1. pris unde «Holbergprisen i skolen 2008» for sitt arbeid om bruk av Wikipedia i den vidaregåande skulen. Sjå også Forskningsdagene i Bergen: Wikipedia = Fakta?Jeblad 19. sep 2009 kl. 15:46 (CEST)

Prosjektgruppe for kurs om Wikipedia og Mediawiki[endre wikiteksten]

Det er initiert eit samarbeid mellom Wikimedia Noreg og FreeCode om å laga kurs med open lisensiering. Planen er eit kurs som hovudsakleg omhandlar Wikipedia og eit som omhandlar Mediawiki, motoren som ligg i botnen på Wikipedia. Kvart tå desse er på tre dagar. I tillegg diskuterast det ein presentasjon for å skape engasjement og interesse for Wikipedia som vil verta halde gratis for interesserte. Dei som er interessert i å involvere seg kan ta kontakt med Wikimedia Noreg på diskusjonssida for seminarer. — Jeblad 10. des 2009 kl. 18:32 (CET)