Europaveg 18 i Noreg

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Europaveg 18 i Noreg
Vegnummerskilt riksveg E 18
Strekning
Kristiansand – riksgrensa i Marker
Europaveg 18 i Noreg

E18 gjennom Noreg

E18 gjennom fylka
Informasjon
Lengd
   - motorveg
ca. 415 km
  ca. 147 km
Status
Fylke
riksveg
Vest-Agder
Aust-Agder
Telemark
Vestfold
Buskerud
Akershus
Oslo
Østfold
Tilstøytande vegar
Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg
Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg
Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg
Restriksjonar
Bomstasjonar 9
Miljøfartsgrense
60 km/t
Lysaker – Framnes
(1. november – 19. april,
kvardager kl. 06-22)

Europaveg 18 i Noreg (E 18) er ein norsk stamveg som går mellom Kristiansand og grensa mot Sverige i Marker, gjennom Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, Akershus, Oslo til Marker i Østfold. Vegen er del av europaveg 18, som går vidare på svensk side ved Töcksfors.

Kommunar og knutepunkt[endre | endre wikiteksten]

Vest-Agder [endre | endre wikiteksten]

Kristiansand kommune
 • Trasé Vesterbrua
  • Europaveg 18 i Noreg Dueknipen, (berre austgåande)
  • bro Vesterbrua (679 m)
 • Trasé Vestervegen
  • Rundkøyring Europaveg 18 i Noreg Bellevue, Fv30 Møllevatnsvegen til Europaveg 18 i Noreg Setesdalsvegen (1,8 km)
  • Rundkøyring Europaveg 18 i Noreg 471 Vestre Strandgate
 • 99 Gartnerløkka, Vestre Strandgate (berre vestgåande, traséene samlast)
 • tunnel Baneheitunnelen (785 m)
 • 98 Fv28 Festningsgata, kryss inne i tunnelen
 • 97 Kroken, kryss inne i tunnelen
Ved Langåsenkrysset, mot vest
 • bro Oddernesbrua (228 m)
 • 96 Fv1 Torridalsvegen
 • tunnel Oddernestunnelen (1049 m)
 • 95 Bjørndalssletta, Fv25 austre Ringveg, 471 Oddernes til Fv23 Marvika (1,2 km)
 • Bomstasjon Bjørndalssletta (berre vestgåande)
 • 94 Vollevatnet, 452 Ålefjærvegen, Kongsgård
 • 93 Rige hamn
 • bro Gamle Varoddbrua (618 m, spenn 337 m, austgåande)
 • bro Nye Varoddbrua (663 m, spenn 260 m, vestgåande)
 • 92 Torsvik, (berre austgåande), Fv3 Sømsvegen
 • tunnel Haumyrheitunnelen (348 m)
 • 91 Rona, (berre austgåande), 401 Høvågvegen, Hånes og Søm
 • bro Nottangen bro (220 m)
 • 91 Håneskrysset, (berre vestgåande), 401 og Hånesvegen
 • 90 Timeneskrysset, Europaveg 18 i Noreg Topdalsvegen, Fv32 Barstølvegen til Barselvatnet (2,5 km)

motorveg Timenes-Øygårdsdalen, 36 km

 • 89 Skjørningsmyra, v/Torshov Bilrekvisita (berre austgåande)
 • 88 Barstølkrysset, Europaveg 18 i Noreg, Fv32 Barstølvegen
 • 87 Langåsenkrysset, Europaveg 18 i Noreg Høvåg aust, Dyreparken, Sørlandsparken aust

Aust-Agder [endre | endre wikiteksten]

Lillesand kommune
 • tunnel Studeheitunnelen (300 m)
 • bro Studevatn bru (100 m)
 • tunnel Løeheitunnelen (330 m)
 • tunnel Steinåstunnelen (2211 m)
 • tunnel Bratteheitunnelen (1500 m)
 • bro Bjellandsvad bru (400 m)
 • 86 Brønningsmyr Europaveg 18 i Noreg Lillesand vest
 • tunnel Songefjelltunnelen (340 m)
 • tunnel Skifjelltunnelen (1050 m)
 • 85 Storemyrkrysset/Norton-krysset, 402, Birkeland og Lillesand
 • tunnel Kvernåstunnelen (200 m)
 • 84 Gaupemyr Europaveg 18 i Noreg Lillesand aust
 • tunnel Engelsheitunnelen Miljøtunnel (250 m)
 • bro Kaldvell bru (128 m)
 • bro Verven bru (260 m)
Grimstad kommune
 • Automatisk bomstasjon Omre. 30,- kroner opptil 3500 kg, 60,- kroner over 3500 kg. Avgift kravd begge vegar.
 • 83 Omre (Framtidig næringsområde)
 • info Trolldalen (berre austgåande)
 • bro Tjoretjerra bru (40 m)
 • bro Reddalskanalen bru (118 m)
 • 82 Morholt Europaveg 18 i Noreg

motorveg slutt motortrafikkveg Motortrafikkveg Morholt–Jovatnet (22 km)

motorveg Utviding til motorveg Morholt–Jovatnet (22 km) under planlegging.
 • 81 Øygårdsdalen Europaveg 18 i Noreg
 • 80 Opplandsvegen 404, Frivoll, Fv48 til Europaveg 18 i Noreg Øygårdsdalen (1,5 km)
 • tunnel Bieheia tunnel (149 m)
 • 79 Fjæresvingen 420, Bie
 • 78 Bringsværmyra 420, Fv33 til Fv32 Roresand
 • 77 Bringsværmoen, berre austgåande, 407
 • tunnel Grimstadporten (552 m)
Arendal kommune

motortrafikkveg slutt Jovatnet

 • 70 Molandsvegen 420, Jovatnet
 • Endepunkt utviding til motorveg.
motorveg Ny motorveg Stølen-Tvedestrand under planlegging.
 • Fv141 frå Longum til Bjornes (5,0 km)
 • Fv124 frå Dalen til 410 Blaudemyr
 • Fv123 frå Våje til 410 Kvernvollen
Tvedestrand kommune
 • Endepunkt ny motorveg.
 • 67 Arendalsvegen 410, Rødmyr
 • 66 Gamlevegen Fv113 , frå Lunde til 410 Amtmannsvingen
 • Gamle Songeveg, berre austgåande Fv11, frå Sundsdalen via Songe til 416 Sauvika i Risør
 • 65 Lindlandsvegen Fv3, frå Songe til 416 Akland (6,8 km)
 • Sørlandsporten
  Risør kommune
  • tunnel Bruråstunnelen (176 m)
  • 64 Vinterkjær 416 felles trasé til Akland/Moland
  • tunnel Sørlandsporten (115 m)
  • Rundkøyring 416 Akland

  motortrafikkveg Motortrafikkveg Akland–Dørdal, 42 km

  Gjerstad kommune
  • 62 Nybøhogsten 418
  • 61 Sundebru 418417
  • 60 Øygårdstjernene Fv76
  • Bomstasjon Østerholt

  Telemark [endre | endre wikiteksten]

  Kragerø kommune
  Bamble kommune

  motortrafikkveg slutt Dørdal

  Grenlandsbrua

  motortrafikkveg Motortrafikkveg Polland/Stathelle–Solum/Larvik, 18 km

  Porsgrunn kommune

  motortrafikkveg slutt motorveg Langangen-Sky (11 km, opna 6.juni 2012[1])

  • info Langangen
  • Vegkryss -
  - Langangen
  • Rundkøyring
  Fv30 Utan namn mot Fv30 i Vestfold, mot Eidanger og mot Skjelsvik
  • bro Hofsrød bru (over dalsøkk, 115 m)
  • bro Struten bru (Nøklegårdbekken, 75 m)
  • bro Henriksås bru (over dalsøkk, 55 m)

  Vestfold [endre | endre wikiteksten]

  Larvik kommune
  Motorvegen mot aust, sett frå Langangenkrysset.
  • info Skykrysset
  • Vegkryss 47
  47 Skykrysset
  • Rundkøyring
  Fv30 Sørlandske hovedvei mot fylkesgrensa ved Solumsletta → Fv30 (Telemark)
  • tunnel Sky miljøtunnel (under krysset, 40 m)

  motorveg slutt Sky
  Sørlandske hovedvei

  motorveg Ny motorveg Sky-Bommestad (6 km) planlagt. Anleggsstart 2013. [2]

  motortrafikkveg Motortrafikkveg Vassvik (Larvik)–Bommestad, 7 km

  Nordinnslaget til Rødbøltunnelen
  • Endepunkt ny motorveg.

  motorveg Bommestad-Langåker, 8 km

  Automatisk bomstasjon ved Skinnmo
  • Automatisk bomstasjon E 18 Skinnmo
  • tunnel Dannebo (ca 50 m)
  Sandefjord kommune
  • 43 Langåkerkrysset, Fv256
  motorveg Utviding til motorveg Langåker-Gulli (24 km) planlagt. Byggestart vår 2011, klar sommar 2014 [3]

  motortrafikkveg Motortrafikkveg Langåker–Gulli/Barkåker (24 km).

  Tønsberg kommune
  • Endepunkt utviding til motorveg.

  motorveg Gulli/Barkåker-Høvik (85 km)

  Ekebergmyrbrua sett frå aust
  Motorvegen sørover frå Undrumsdalskrysset
  • bro Ekebergmyrbrua
  Re kommune
  Horten kommune
  Re kommune
  Hellandbrua
  Holmestrand kommune
  Bomstasjonen ved Sande.
  Foto: Trond Strandsberg (2006)
  Sande kommune
  • 29 Hanekleivkrysset 319 Hanekleivane
  • Bomstasjon E 18
  • bro Mølledamsbrua (158 m)
  • bro Gilhusdalen bru (196 m)
  • tunnel Bolstadtunnelen (179 m)
  • bro Tollerudelva bru (100 m og 120 m)
  • info Tollerud
  • tunnel Bjørgetunnelen (169 m)
  • bro Gutufossbrua (257 m og 248 m)
  • 28 Bergsengakrysset 313 Gutu

  Buskerud [endre | endre wikiteksten]

  Drammensbrua (Den lengste brua i landet, 1892 m)
  Drammen kommune
  • 27 Eikkrysset - Fv31 Eik
  • 26 Kobbervikdalkrysset - Fjell, berre frå sør, 282
  • tunnel Kleivenetunnelen (hhv. 553 m nordover og 1800 m sørover)
  • 25 Bangeløkkakrysset - Frydenhaug Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg
  Lier kommune

  Akershus [endre | endre wikiteksten]

  Asker kommune
  Bærum kommune

  Oslo [endre | endre wikiteksten]

  E 18 langs Frognerstranda

  Drammensveien

  • Vegkryss 10
  10 Lilleakerveien
  ((berre avrampe frå aust))
  •  
  Lilleakerveien mot Europaveg 18 i Noreg Lilleaker
  • Vegkryss 9
  9 Vækerøkrysset
  •  
  160 Vækerøveien mot Europaveg 18 i Noreg Skui i Bærum
  • Vegkryss 8
  8 Sjølyst
  • Rundkøyring
  Drammensveien

   frå Skøyen 

  Kv161  Drammensveien mot Minneparken i Lodalen
  Karenslyst allé til Frognerkilen

  Sjølystveien

  • Vegkryss 7
  7 Frognerkilen
  • Rundkøyring
  Karenslyst allé til Skøyen
  Bygdøy allé til Europaveg 18 i Noreg Nationaltheatret
  Dronning Blancas vei til Bygdøy

  Frognerstranda

  • Vegkryss 6
  6 Hjortnes
  • Rundkøyring
  Filipstadveien til Hjortneskaia → ferje Kiel
  • Vegkryss 5
  5 Filipstad
  ((berre avrampe frå vest / pårampe mot vest))
  • Rundkøyring
  Parkveien mot Cort Adelers gate
  Europaveg 18 i Noreg  Munkedamsveien mot Europaveg 18 i Noreg Europaveg 18 i Noreg Sørenga
  motortrafikkveg Motortrafikkvei gjennom Operatunnelen
  Gamle E 18 Bispegata i Bjørvika.
 • tunnel Operatunnelen (3,2 km)
  • Vegkryss 5
  5 Vestbanekrysset
  ((berre avrampe frå aust / pårampe mot aust))
 • tunnel arm (⇓610 m, ⇑574 m)
 • Dronning Mauds gate
  Haakon VIIs gate

  • Lyskryss
  Europaveg 18 i Noreg  Munkedamsveien til Filipstad
  Europaveg 18 i Noreg  Munkedamsveien mot Sørenga
  • Vegkryss 4
  4 Festningskaia
 • tunnel Avrampe frå vest (252 m)
 • Myntgata

 • Arm til Vippetangen
 • Langkaia
 • Rundkøyring frå ferje Frederikshavn/København
 • Rundkøyring tunnel Pårampe mot aust (59 m)
 • Akershusstranda
 • Vippetangen, til ferje Frederikshavn/København
 • Langkaia

 • Lyskryss Arm til/frå tunnelløp mot vest
 • Rådhusgata
 • Lyskryss tunnel Avrampe frå aust/pårampe mot vest (⇓109 m, ⇑121 m)
 • Dronning Eufemias gate

  • Lyskryss
  Europaveg 18 i Noreg  Nylandsveien frå Bjørvika mot Filipstad
  • Lyskryss
  Europaveg 18 i Noreg  austre tangent frå Gamlebyen mot Filipstad
  Bispegata til Minneparken
  Europaveg 18 i Noreg  Mosseveien mot Sørenga
  • Vegkryss 3
  3 Sørenga
  ((berre avrampe mot aust / pårampe frå aust))
  •  
  Europaveg 18 i Noreg Ekebergtunnelen mot hovedtraséen ved Ulven og ved Ryen
  • Vegkryss 2
  2 Grønlikaia
  ((berre avrampe frå vest / pårampe mot vest))
 • tunnel arm Grønlikaia (⇓201 m, ⇑260 m)
  • Rundkøyring
  tunnel Grønlitunnelen mot Loenga
  Europaveg 18 i Noreg  Kongshavnveien mot Filipstad
  motortrafikkveg slutt Mosseveien

  Mosseveien

  • Rundkøyring
  Arm Utan namn til Nordre Kongshavnkai
  Karlsborgveien til Sjømannsskolen

  motorveg Fiskevollen–Mastemyr (3 km)

  • Vegkryss
   Herregårdskrysset
  • Rundkøyring
  Ljansbrukveien mot Fv126 Mastemyr kommunegrense
 • bro Herregårdskrysset bru (over E18, 105 m)
  • Rundkøyring
  Herregårdsveien til Ljan
  155 Ljabrudiagonalen mot Europaveg 18 i Noreg Klemetsrud
  • bro Mastemyr bru (106 m)

  Akershus [endre | endre wikiteksten]

  Oppegård kommune

  motortrafikkveg Motortrafikkveg Mastemyr–Vinterbro

  Ås kommune

  motorveg Europaveg 18 i Noreg delar traseé med Europaveg 18 i Noreg

  • 22 Ringneskrysset Europaveg 18 i Noreg (berre vest/nordgåande)
  • 21 Vinterbrukrysset motorveg slutt Europaveg 18 i Noreg (berre aust/sørgåande)
  • 156 Europaveg 18 i Noreg
  • Nordbykrysset 154 Nordby
  motorveg Ny motorveg Vinterbro-Akershus grense (15 km), planlagt byggestart i 2015 [4]
  Ski kommune
  • Kråkstadkrysset
  • Prosjektet er tidleg i planleggingsfasen. Det vil truleg kome tunnelar og eventuellt enno eit kryss på strekninga. Det vil òg vert eavklart om siste bit inn til Vinterbro vert firefelts.
  Fotgjengarbru i Ski kommune
  Ski kommune
  • Fv28 Kråkstadvegen frå Hanselund til 152 Finstad
  • Fv27 Nesvegen, Asper
  • Fv27 Reitvedt
  • Endepunkt planlagt motorveg.

  Østfold [endre | endre wikiteksten]

  Hobøl

  Uten navn

  • Vegkryss 96
  96 Elvestadkrysset
  • Rundkøyring
  120 Hobølveien mot Europaveg 18 i Noreg Patterød i Moss
  • Rundkøyring
  120 Hobølveien mot Europaveg 18 i Noreg Lillestrømbrua i Rælingen
  • bro Hobølelva bru (over Fv120 og Hobølelva, ca. 250 m)
  • Vegkryss 95
  95 Jarenkrysset
  • Rundkøyring
  128 Osloveien mot Krosbykrysset i Askim
  Gammel trasé Osloveien mot Retvet
  • bro Ormerud bru (26 m)


  Spydeberg

  Uten navn


  Askim

  Uten navn

  • Vegkryss 93
  93 Krosbykrysset
  • Rundkøyring
  128 Osloveien frå Krosby mot Knapstad i Hobøl
  128 Osloveien mot Brennemoen i Eidsberg
  • bro Skjolden bru, (Fv734, 42 m)
  • Vegkryss 92
  92 Moenkrysset
  • Rundkøyring
  115 Vammaveien frå Moen mot 120 i Våler
  • Rundkøyring
  115 Vammaveien frå Moen via Askim mot 170 Bjørkelangen i Aurskog-Høland
  • bro Vesteng bru (over krysset, 76 m)
  • bro Auten bru (150 m)
  • bro Jaren bru (110 m)
  • bro Sulerud undergang (Østfoldbanen, 10 m)
  • Vegkryss 91
  91 Sekkelstenkrysset
  • Rundkøyring
  124 Rakkestadveien frå Sekkelsten mot Europaveg 18 i Noreg i Rakkestad
  • Rundkøyring
  124 Rakkestadveien til 128 Sekkelsten
  • bro Sekkelsten bru (over krysset, 42 m)
  • bro Fusk bru (130 m)


  Eidsberg

  Uten navn

  • Vegkryss 90
  90 Brennemoenkrysset
  • Rundkøyring
  128 Askimveien til Europaveg 18 i Noreg Bråten
  info Brennemoen
  • Rundkøyring
  128 Askimveien via Slitu mot Askim og Hobøl
  Fv708 Morstongveien mot Fv740 Mørkved i Askim
  • bro frånserud bru (42 m)


  Trøgstad

  Uten navn
  motorveg slutt motortrafikkveg Motortrafikkveg Momarken–Melleby (7,7 km)

  • info Laslett
  • Vegkryss 89
  89 Laugsletkrysset
  • Rundkøyring
  129 Trøgstadveien via Momarken til Europaveg 18 i Noreg Mysen bru
  • Rundkøyring
  Europaveg 18 i Noreg Trøgstadveien mot Europaveg 18 i Noreg i Skedsmo
  (, felles trasé til Homstvedtkrysset)


  Eidsberg

  Uten navn

  • Vegkryss 88
  88 Homstvedtkrysset
  • Rundkøyring
  Europaveg 18 i Noreg Havnåsveien frå Ramstad mot Europaveg 18 i Noreg i Rakkestad
  • Rundkøyring
  123 Havnåsveien mot 125 Kroksund i Marker
  Hærlandtunnelen

  motortrafikkveg slutt

  • info Melleby

  Ørjeveien

  • Vegkryss 87
  87 Svenneby
  • Rundkøyring
  128 Ørjeveien mot Europaveg 18 i Noreg Bråten
  • Rundkøyring
  128 Lundebyveien mot Trollbergtjern, og mot Ørje i Marker
  • bro Slorebymosen bru (146 m)
  • bro Linto bru (102 m)
  • bro Nordre Svarverud bru (120 m)
  • bro Jorderuddalen bru (54 m)
  • Vegkryss 86
  86 Trollbergtjern
  •  
  128 Ørjeveien mot Svenneby, og mot Ørje i Marker
  info Trollbergtjern


  Marker

  Osloveien

  • bro Slesvig bru (42 m)
  • bro Kamperud bru (42 m)
  • bro Vemmelbråten bru (42 m)
  • bro Trollås bru (42 m)
  • bro Sjøglimt bru (42 m)
  • bro Ysterud bru (42 m)
  • bro Ørjeberga bru (over Fv128, 42 m)

  Kallakveien

  • 128 Vestre Rødenesveien frå Ørje mot Trollbergtjern i Eidsberg
  • bro Ørje kanalbru (Ørje sluser, 54 m)
  • Fv843 arm Engebret Soots veg
  • bro Ørje Elv bru (Ørjeelva, 63 m)

  motortrafikkveg

  • info Branesmosen
  • 128 Svenskeveien frå Branes til Kjølen
  • bro Normannbrua (53 m)
  • bro Håbybrua (63 m)
  • 128 Svenskeveien frå Kjølen til Branes
  • info Kutjern

  Motorvegar og motortrafikkvegar i Noreg[endre | endre wikiteksten]

  Motorvegar
  • Timeneskrysset–Øygårdsdalen (Kristiansand–Grimstad), 36 km
  • Bommestad–Langåker, 8 km
  • Gulli–Høvik (Sandvika), 84 km
  • Gjennom Festningstunnelen, 2 km
  • Fiskevollen i Oslo–Mastemyr, 3 km
  • Fellesstrekning med E6 på Vinterbro
  • Krosby (Askim)–Momarken (Askim), 13 km
  Motortrafikkveger
  • Grimstad–Arendal, 22 km
  • Akland–Dørdal, 42 km
  • Stathelle–Nøklegård (Porsgrunn), 18 km
  • Vassvik–Bommestad (Larvik), 7 km
  • Langåker (Sandefjord)–Gulli (Tønsberg), 24 km
  • Mastemyr i Oslo–Vinterbru, 9 km

  Alternative vegar[endre | endre wikiteksten]

  Det finst alternative vegar for å reise frå ein stad langs vegen til ein annan.

  Sjå òg[endre | endre wikiteksten]

  Referansar[endre | endre wikiteksten]

  Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

  Commons har multimedium som gjeld: Europaveg 18 i Noreg