Stortingsrepresentantar 1818-1820

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Stortingsrepresentantar 1818-1820 er ei oversikt over stortingsrepresentantane til Stortinget 1818-1820. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 78 representantar frå 34 valkrinsar; 51 representantar frå 18 landkrinsar (amt) og 27 representantar frå 16 bykrinsar. Det seinare Jarlsberg og Larviks Amt bestod av to valkrinsar, det same gjorde Nedenæs Amt.

Landkrinsar[endre | endre wikiteksten]

Smaalenenes Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Valentin Christian Wilhelm Sibbern
Tidl. statsraad og formand for regjeringen Marcus Gjøe Rosenkrantz
Provst Poul Schnitler

Agershus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Prokurator Knud Carl Krogh
Gaardbruker Ole Jakobsen Nordby
Sorenskriver Laurentius Borchsenius Borchsenius møtte ikkje på grunn av sjukdom.[1]
Gaardbruker Anders Halvorsen Haneborg Suppleant, møtte for Borchsenius

Hedemarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Premierløitnat Jacob Hoel
Gaardbruker Mikkel Anderssen Saxlund
Overretssakfører Johan von Aphelm Jarmann

Christians Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Overretsprokurator Johan Ernst Mejdell
Proprietær og landhandler Christian Syvertsen Hilstad

Buskeruds Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Jens Jensen Gram
Overretsprokurator Erik Otto Knoph
Amtmand Johan Collett

Jarlsberg Grevskab[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kst. overbirkedommer, overinspektør, auktionsforva Nils Christian Nilsen
Proprietær Frederich Johannes Grønvold

Laurvig Grevskab[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Fredrik Wilhelm Wedel-Jarlsberg Valet forkasta med 64 mot 6 stemmer[note 1]
Proprietær Joseph Albert Moss Suppleant, møtte for Wedel-Jarlsberg frå 12. februar

Bratsberg Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand og skibsreder, vicekonsul Bent Blehr
Gaardbruker, lærer, prestens medhjelper Talleiv Olavsson Huvestad
Sorenskriver Ole Juell

Nedenæs og Robygdelagets amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Søren Georg Abel
Gaardbruker Ole Halvorsson Ribe
Gaardbruker og postaapner Ole Toresson Rød

Lister og Mandals amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Isaach Isaachsen
Gaardbruker og postaapner Samuel Simonsson Fede
Foged Jens Erichstrup

Stavanger Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Johannes Eriksson Malmeim
Gaardbruker Gabriel Jonassen
Gaardbruker, guldsmed og smed Svenn Ingebretsson Mossige

Søndre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Christopher Benedict Bøgh Valet forkasta med 52 mot 19 stemmer[note 2]
Gaardbruker og forlikskommisær Johannes Pedersen Aga
Sorenskriver, birkedommer Arnoldus von Westen Sylow Koren
Fuldmægtig Johan Andreas Budtz Suppleant. Møtte for Ch. B. Bøgh frå 31. mars da Bøghs val blei forkasta.

Nordre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Major Ole Elias Holck
Gaardbruker og landhandler Lars Jacobsen Thingnæsset
Amtmand Christian Magnus Falsen Valet av Falsen forkasta med 37 mot 32 stemmer.[note 3]
Gaardbruker Absalon Olsen Wereide Suppleant

Romsdals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Jakob Persson Bjørkedal
Sogneprest Peter Thams Buschmann
Sorenskriver Augustinius Lossius

Søndre Throndhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Anders Rambech
Gaardbruker Ole Olsson Teslien
Foged Peter Bull

Nordre Throndhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Peder Ottesen
Ritmester Frederik Hartvig Johan Heidmann
Provst Michael Luytkis

Nordlands amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Peder Klykken
Sorenskriver Alexander Holst
Lensmand Ole Ivar Evjenth

Finmarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Tolder Harriet Heiberg Mejer
Handelsmand og gaardbruker Nicolai Olsen Normann
Provst Gunner Berg Berg melde sjukdomsfråfall og møtte ikkje, suppleanten Klæboe møtte.[2]
Handelsmand Hans Christoffer Klæboe Suppleant

Bykrinsar[endre | endre wikiteksten]

Fredrikshald[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged, sorenskriver Carl Adolph Dahl Dahl melde forfall på grunn av sjukdom og Faye møtte i staden[2]
Kjøbmand David Faye Suppleant

Fredriksstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kaptein Hans Jacob Arnold Jensen

Moss[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmabnd og gaardbruker Henrik Gerner

Christiania[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Vinhandler, vicekonsul Henrich Jørgen Resch
Cand.jur. Andreas Arntzen
Eigar av Borregaard Paul Olsen Thrane Thrane melde forfall på grunn av sjukdom og Nicolai Andresen møtte i staden frå 10. februar[3]
Professor Georg Sverdrup
Grosserer og bankmann Nicolai Andresen Suppleant, møtte for Thrane frå 10. februar

Drammen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Landmand Pierre Poumeau Flor
Kommisionær Nikolai Scheitlie

Kongsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Auktionsforvalter Olav Olavsen

Tønsberg og Holmestrand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand, vicekonsul Nils Otto Bull

Laurvig og Sandefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Brukseier og skibsreder Edvard Greisel Herlofsen

Skien og Porsgrund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Ole Cudrio Cudrio melde forfall på grunn av sjukdom, Taraldsen møtte frå 23. februar[4]
Kateket og lærer Tønnes Taralsen Avløysar, møtte for Cudrio

Kragerø og Østerrisøer[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Cæsar Boeck

Arendal[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Dispachør Adam Gottleb Ferdinand Jæger

Christianssand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Wincents Sebbelow
Overretsprokurator Thor Rogstad

Stavanger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtskonduktør, forlikskommisær Michael Smith

Bergen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Michael Prahl
Stiftamtmand Wilhelm Frimann Koren Christie
Overfirskeveier Abraham Normann
Gaardbruker og skibsreder Christopher Hanssen Sødring

Christianssund og Molde[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver og byfoged Ingelbrecht Knudssøn

Throndhjem[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Johan Mølmann Lysholm
Grosserer Lorentz Johannsen
Resid. kapellan Niels Stockfleth Schultz
By- og raadstuskriver Carl Valentin Falsen

Fotnotar[endre | endre wikiteksten]

  1. Fredrik Wilhelm Wedel-Jarlsberg hadde ikkje vore i Noreg på 5 år. Dette blei tatt opp av han sjølv og valet forkasta 4. februar med 64 mot 6 stemmer. 1. suppleant Joseph Albert Moss kalt inn, møtte frå 12. februar. (Frå Lindstøl side 56)
  2. Som ved forrige val budde Christopher Benedict Bøgh i Bergen og ikkje i Søndre Bergenhus Amt. Denne gong vart valet forkasta 1. februar 1818 med 52 mot 19 stemmer. Johan Andreas Budtz, som var 1. suppleant blei dermed kalla inn og møtte frå 31. mars. (Frå Lindstøl side 53)
  3. Som ved forrige val budde Christian Magnus Falsen i Bergen og ikkje i Nordre Bergenhus Amt. Denne gong vart valet forkasta 4. februar 1818 med 37 mot 32 stemmer. Suppleant blei dermed kalla inn og møtte frå 13. april. (Frå Lindstøl side 52)
  1. Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet, 1814-1914. B. 1 D. 1 : Biografier A-K, Laurentius Borchsenius digital utgåve side 115-116
  2. 2,0 2,1 Lindstøl side 55
  3. Lindstøl side 53
  4. Lindstøl side 57

Kjelder[endre | endre wikiteksten]