Hopp til innhald

Stortingsrepresentantar 1865-1867

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Stortingsrepresentantar 1865-1867 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1865-1867. Lista syner alle som vart valt til Stortinget. Totalt var det 111 representantar frå 42 valkrinsar; 73 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 38 representantar frå 25 bykrinsar.

Landkrinsar[endre | endre wikiteksten]

Smaalenenes Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Carl Sibbern
Gaardbruker, kopist i justisdep. Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Lensmand, sparebankdirektør Martin Marius Bøhm

Akershus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Kristensen Valstad
Gaardbruker Hans Grimelund
Bestyrer og godseier Harald Wedel-Jarlsberg
Overretssakfører Johan Sverdrup

Hedemarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Mikael Kildal
Gaardbruker Ole Bredesen
Gaardbruker og fuldmægtig Ole Olsen Nyhus
Gaardbruker Torsten Pederssen Trøften
Sorenskriver, ordfører Sivert Strøm

Kristians amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Ole Larsson Hammerstad
Gaardbruker, overretssakfører Michael Andreas Hammer Breien
Gaardbruker, lensmand Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker, ordfører Jon Svennsson Vålen
Gaardbruker Jon Jonsson Harildstad

Buskerud Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, ordfører Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker, fabrikeier Hans Jacob Hofgaard
Gaardbruker, ordfører Asle Madssen Strand

Jarlsberg og Larviks amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker Nils Nilsen Enge
Underretssakfører, amtsrevisor, forstander Magnus Hesselberg
Gaardbruker Hans Jakob Aschjem

Bratsberg Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lensmand, gaardbruker Sveinung Bjørnsson Lofthus
Gaardbruker, lensmand Åsmund Larsson Grave
Kaptein, veiinspektør Jens Thue
Geolog, bergmester Tellef Dahll

Nedenes amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Halvor Torjusson Skjerkholt
Arbeidsbestyrer Peter Krag
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Gaardbruker og lensmand Knut Larsson Liestøl

Lister og Mandal amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Sigbjørn Steinarsson Helle
Gaardbruker Hans Rolfsen
Gaardbruker, skribent Søren Pedersen Jaabæk
Underretssakfører Edvard Hieronymus Bassøe Wattne

Stavanger Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Håkon Storstein
Gaardbruker. lensmand Gabriel Olsson Ueland
Gaardbruker Hans Øverland

Søndre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesson Riisnæs
Gaardbruker Johannes Olsson Veset
Gaardbruker Johannes Johannesson Aga
Gaardbruker, postførerGotskalk Matiasson Seim
Sogneprest Christian Sommerfelt

Nordre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker Kristoffer Svanø
Amtmand John Collett Falsen
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Gaardbruker Erik Martinusson Løken
Gaardbruker, forlikskommissær Karl Larsson Vefring

Romsdals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretssakfører Ludvig Daae
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Kirkesanger og lærer Elias Arnesson Grønningsæter
Lærer og kirkesanger Ole Nilssen

Søndre Trondhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop
Brukseier Johan Richard Krogness
Gaardbruker, ordfører Ingebrigt Haldorsson Sæter
Gaardbruker Martin Nicolai Brotkorb

Nordre Trondhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsadvokat Ole Jørgensen Richter
Gaardbruker, lærer Ole Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Lensmand, bankdirektør Peder Rygh

Nordlands Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Foged Eiler Prytz
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Gaardbruker Andreas Stoltenberg
Omgangsskolelærer, kirkesanger og postaapner Sivert Nielsen

Finmarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sorenskriver Frederik Norgreen
Lensmand, kommunekasserer, sparebankkasserer Ole P. Schjølberg
Handelsmand Ditlef Wibe Lund
Provst Bernhard Kokk

Bykrinsar[endre | endre wikiteksten]

Fredrikshald[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sagbrukseier, trælasthandler, disponent Andreas Wiel

Sarpsborg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Postmester Johan Lauritz Eitzen

Fredrikstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Læge Ole Peter Larsen

Moss og Drøbak[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Secondløitnant i ingeniørbrigaden Kristian K. Brandt

Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Professor Anton Martin Schweigaard
Professor Ole Jacob Broch
Høiesteretsadvokat Peter Daniel Baade Wind Kildal
Ordfører, tidligere statsråd Christian Birch-Reichenwald

Lillehammer, Hamar og Gjøvik[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Christian Jensen

Drammen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand, skipsreder, fabrikkeier Bernhard Broch
Kjøbmand, skipsreder, fabrikeier, trælasthandler Jacob Borch

Kongsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
1. Direktør ved Kongsberg sølvverk Carl Friedrich Bøbert

Holmestrand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Læge David Weidemann

Tønsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Job Bødtker

Larvik og Sandefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen

Brevik[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Skibs-, vare- og vekelmægler Anders Evensen

Porsgrund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Niels Mathiesen

Skien[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Andreas Hauge

Kragerø[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Overretssakfører Halvor Andreas Bentsen

Østerrisør[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Peter Gustav Zwilgmeyer

Arendal og Grimstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Skipsreder, gaardbruker Morten Smith-Petersen

Kristiansand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Nils Vogt
Toldinspektør Claus Christian Olrog

Flekkefjord[endre | endre wikiteksten]

Navn Kommentarer/Supleanter
Agent Knud Maartmann

Stavanger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Læge Henrik Lassen
Gaardbruker, sparebankdirektør Njeld Kolbenstvedt
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen

Bergen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Rektor, ordfører Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden
Chef for Bergens Privatbank Jørgen Breder Faye
Overlæge Timandus Løberg
Kjøbmand, lærer Adolph Prante

Aalesund og Molde[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Hilmar Strøm

Kristiansund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand og sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor

Trondhjem og Levanger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Einar Gram Møtte ikkje. 1. varamann Helmer Lundgreen møtte i staden.
Kjøbmand, konsul Frederik Christian Lorck
Resid. kapellan, ordfører Aage Schavland
Handelsfuldmægtig Michael Getz

Tromsø, Hammerfest, Vadsø og Vardø[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Avløysarar
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]