Stortingsrepresentantar 1839-1841

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Stortingsrepresentantar 1839-1841 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1839-1841. Lista syner alle som vart valde til Stortinget. Totalt var det 99 representantar frå 35 valkrinsar; 67 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 32 representantar frå 18 bykrinsar. Risør fekk for fyrste gong velje ein eigen representant.

Landkrinsar[endre | endre wikiteksten]

Smaalenenes Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm Frasa seg val, Peder Martin Anker møtte[1]
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll
Kaptein Peder Christian Holst
Gaardbruker Peder Christian Hjorth
Gaardeier Peder Martin Anker Suppleant, møtte i staden for Jonas Anton Hielm[1]

Akershus amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Lars Torstensen Tønsager
Forpagter Lars Petter Selboe
Sogneprest Iver Hesselberg
Gaardbruker Christen Borgersen Dahler

Hedemarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kirkesanger, lærer, gaardbruker Lars Jensen
Gaardbruker Kristian Halvorssen Svenkerud
Kaptein Hans Øvergaard
Gaardbruker Ole Lützow

Christians Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Amtmand Lauritz Weidemann
Gaardbruker, amtsrevisor Peder Fauchald
Gaardbruker Ole Johannesson Staff
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad

Buskeruds Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Gaardbruker Kristoffer Simonsson Fougner
Gaardbruker Engebret Olsen Moe
Underretsprokurator Andreas Zeier

Jarlsberg og Laurviks Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest Tønnes Taralsen
Sogneprest, provst Paul Winsnes
Kjøbmand, trælasthandler Johan Nielsen Bugge
Kapteinløitnant Thomas Konow

Bratsberg Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Ole Bjørnsen
Sogneprest Gustav Adolph Lammers
Gaardbruker Gullik Olsson Bolkesjø
Journalist Herman Bagger

Nedenæs og Raabygdelagets Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Jernverkseier Jacob Aall Møtte ikkje på grunn av sjukdom, Ole Berg møtte[2]
Landhandler, gaardbruker Christian Frederik Juell
Gaardbruker Daniel Knutsson Vigeland
Provst Ole Berg Suppleant, møtte for Aall

Lister og Mandals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Assessor Mathias Kjørboe
Urmaker Johannes Franciscus Jaschke
Sogneprest og provst Paul Lassen
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen Bordvig

Stavanger Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Ueland
Provst Ole Løberg
Gaardbruker Lars Olsson Kolbeinstveit
Kirkesanger, gaardbruker Didrik Sigbjørnsen

Søndre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Forvalter Georg Martin Hjorth
Lensmand Mikkel Borge
Sogneprest Nils Nilsen Vogt
Gaardbruker Gudmund Larsson Årvik

Nordre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Generaladjutant Ole Elias Holck
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Anders Magnesson Brekke
Gaardbruker Mons Larsson Eggum

Romsdals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kontorist Ferdinand Hagerup
Boktrykker, lensmand, postaapner, redaktør Rasmus Sivertsen Aarflot
Lensmand, gaardbruker John Neergaard
Gaardbruker Ole Rasmusson Sollid

Søndre Throndhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Premierløitnant Frederik Mosling
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsson Sæter
Lensmand Svend Olsen
Sogneprest Christian Petersen

Nordre Throndhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Lensmand Peder Rygh
Underretsprokurator Rasmus Hansen
Gaardbruker Arnt Arntsson Wang
Lensmand Jørgen Johannes Havig

Nordlands Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver John Steen
Provst Jørgen Heffermehl
Gaardbruker, fisker Nils Isaksson Kulstad
Lensmand Ole Ivar Evjenth Døydde 28. januar 1839[2]
Foged Christian Torberg Hegge Grüner Suppleant, møtte frå 3. april, etter Evjenths død[3]

Finmarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Foged og sorenskriver Erik Hauge
Amtmand Ole Edvard Buck
Gaardbruker Ole Hansson Skogshavn
Kjøbmand, vicekonsul Even Holmboe

Bykrinsar[endre | endre wikiteksten]

Fredrikshald[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest, provst Hans Riddervold

Fredriksstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Byfoged Just Johan Bing

Moss[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Byfoged David Vogt Gregers Winther Wulfsberg (Suppleant)[4]

Christiania[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Batterichef Herman Foss
Assessor, stortingets arkivar Poul Holst
Assassor Johan Henrik Rye

Drammen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Amtmand Gustav Peter Blom
Kjøbmand, trælasthandler Johan Frederik Thorne
Kateket Hans Nicolai Lange

Kongsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Bestyrer Frederik Meyn

Holmestrand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Byfoged, byskriver, postmester Ove Vangensteen Messel

Tønsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Fysikus. læge Frederik Severin Lorentzen

Laurvik og Sandefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest Peter Castberg

Skien og Porsgrund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Byfoged Nicolai Benjamin Cappelen

Kragerø[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Skolebestyrer, kateket Daniel Bremer Juell

Østerrisøer[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Handelsmand, trælasthandler, vicekonsul Nils Peter Boyesen

Arendal og Grimstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Toldkasserer Otto Vincent Lange

Christianssand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Stiftsprovst og sogneprest Jacob von der Lippe
Justituarius Georg P. Rasch
Kjøbmand, stadshauptmand, vicekonsul Daniel Otto Christian Isaachsen

Stavanger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Chef, vicekonsul, konularagent Jonas Schanche Kielland

Bergen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Amtmand Jens Schydtz
Kjøbmand Lyder Nicolaysen
Assessor Carsten Balthazar Conradi
Chef Jens Gran

Christianssund Molde[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand Hans Herluf Dahl

Trondhjem[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler
Kjøbmand, vicekonsul Jacob Gram
Assessor Christian Hersleb Hornemann
Politimester Henrik Lysholm

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

  1. 1,0 1,1 Lindstøl side 191
  2. 2,0 2,1 Lindstøl side 190
  3. Lindstøl s. 191
  4. Tallak Lindstøl: Stortinget og statsrådet, 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø samt tillæg. Om Gregers Winther Wulfsberg på side 964-965, digital utgave