Stortingsrepresentantar 1895-1897

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Stortingsrepresentantar 1895-1897 er ei liste over stortingsrepresentantane i valperioden frå 1895 til 1897. Stortinget hadde totalt 114 representantar, fordelt med 57 til Venstre, 33 til Høgre, 12 til Det Moderate Venstre og til Centrum. For 10 representantar manglar partitilknyting.

Landkrinsar[endre | endre wikiteksten]

Smaalenenes Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Fhv. Statsraad Johan Thorne Høgre
Brugsarbeider Ole Kristian Haagensen ?
Gaardbruger Gunder Anton Jahren Høgre
Gaardbruger Anton Andreassen Oraug ?

Akershus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Andreas O. Berger Høgre
Sagmester Johan Thoresen Høgre
Gaardbruger Hans Jensen Haga Høgre
Lensmand Albert Bøhn Høgre
Fhv. Statsminister, Godseier Carl Otto Løvenskiold Høgre

Hedemarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Statsadvokat Thomas von Westen Engelhart Venstre
Gaardbruker Even Larsen Glestad Venstre
Gaardbruger, Handelsbestyrer Herman Aarsrud Venstre
Fhv. Statsraad Wollert Konow (H) Venstre
Lærer Thore Myrvang Venstre

Kristians Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker og Landhandler Sigurd Blekastad Venstre
Gaardbruger Elling Wold Venstre
Gaardbruger, Skolelærer Ole Ødegaard Venstre
Gaardbruger Halvor Jacobsen Venstre
Gaardbruger Anton Røstøen Venstre

Buskerud Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Dampsagarbeider Jon Anton Andersen Engen Høgre
Gaardbruger Martin Hansen Gunnerud Centrum
Sorenskriver Ole Larsen Skattebøl Høgre
Gaardbruger Christian Kittelsen Næs Høgre

Jarlsberg og Larviks amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Amtmand Carl Michelet Høgre
Bogtrykker Conrad Emil Andersen ?
Skibsfører Hans Eriksen Bjønnæss ?
Gaardbruger Hans Jacob Olsen Aschjem ?

Bratsberg Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruker og Kirkesanger Olav Sveinsson Venstre
Ingeniør Gunnar Knudsen Venstre
Skibsreder Peder Rinde Venstre
Folkehøiskolebestyrer, cand.mag, Viggo Ullmann Venstre

Nedenes amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Kasserer Jacob Aall Bonnevie Høgre
Skibsreder Johannes Andreas Henschien Centrum
Gaardbruger Ole Grændsen Høgre
Gaardbruger Nils Pedersson Igland Høgre

Lister og Mandal amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder, Gaardbruger Julius Olsen Venstre
Sogneprest Peder Eiesland Venstre
Gaardbruger Thore Foss Venstre
Lensmand Theodor Stousland Venstre

Stavanger amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Eilert Schanche Det Moderate Venstre
Lensmand Aasmund H. Vinje Det Moderate Venstre
Lensmand Nikolai Lima Det Moderate Venstre
Udskiftningsformand Ole Osmundsson Berge Det Moderate Venstre Døydde 1894. Thore Wølstad møtte heile perioden
Lensmand Jonas Ueland Det Moderate Venstre

Søndre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Brugseier Christian A. Irgens ? Jacob Bull-Tornøe møtte 1896-sesjonen fram til 21. juni
Toldkasserer Baard Haugland Det Moderate Venstre
Gaardbruger Mathias Dugstad Det Moderate Venstre
Lensmand Gerhard M. Gerhardsen Høgre
Lensmand Iver J. Svendsbøe Det Moderate Venstre

Nordre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Sognepræst, fhv. Statsraad Jakob Liv Rosted Sverdrup Det Moderate Venstre
Gaardbruger Knut A. Taraldset Det Moderate Venstre
Gaardbruger Gjert Holsen Høgre
Gaardbruger Frederik Baltazar Fraas (Hillestad) Det Moderate Venstre
Kirkesanger Anfinn L. Refsdal Det Moderate Venstre

Romsdals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Peder J. Utheim Venstre
Gaardbruger Ole I. Langeland Venstre
Gaardbruger Paul Andreas Jetmundsen Aklestad Venstre
Lensmand Wilhelm Børresen Venstre
Lensmand Hans Meisingset Venstre

Søndre Trondhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Arnt J. Einum Venstre
Amtmand Ole Anton Qvam Venstre
Gaardbruger, Lærer Anders Bergan Venstre
Gaardbruger Jakob Hoff Venstre

Nordre Trondhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Oberstløitnant Peter Theodor Holst Venstre
Fhv. Statsraad Vilhelm Andreas Wexelsen Venstre
Gaardbruger Hans Konrad Henriksen Foosnæs Venstre
Gaardbruger Lars Martinius Bentsen Venstre

Nordlands Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Postmester Sivert Nielsen Venstre
Overretssagfører Fredrik Havig Venstre
Fhv. Statsminister Otto Albert Blehr Venstre
Handelsmand Carl Ellingsen Venstre
Kirkesanger Otto Holm Venstre

Tromsø Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Gaardbruger Hans M. Mikelborg Venstre
Sparebankdirektør Andreas P. Moe Venstre

Finmarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Handelsmand Emil Simonsen Høgre
Forstassitent Axel Otto Hagemann Høgre

Bykrinsar[endre | endre wikiteksten]

Fredrikshald[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Borgermester August Hansen Høgre

Sarpsborg[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Sogneprest Karl Julius Arnesen Høgre

Fredrikstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Grosserer Anthon B. Nilsen Høgre

Moss og Drøbak[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Glasmester Oluf Iversen Venstre

Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Typograf Andreas Andresen Venstre
Sekondløitnant Hans Nysom Venstre
Høiesteretsadvokat Annæus Schjødt Venstre
Grosserer Elias Sunde Venstre

Lillehammer, Hamar og Gjøvik[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Stiftamtmand Oscar Mørch Høgre

Drammen[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Residerende kapellan Christopher Knudsen Høgre
Overretssagfører Ole Roald Rynning Høgre

Kongsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Myntguadein Thomas Münster Venstre

Holmestrand[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Høiesteretsadvokat Christian Homann Schweigaard Høgre

Tønsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder Georg Johan Knap Høgre

Larvik og Sandefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Overtoldbetjent Peter Debes Høgre

Brevik[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Sognepræst Hans Nilsen Hauge Høgre

Porsgrund[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder Jørgen Knudsen Høgre

Skien[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Kontorist Hans Andersen Venstre

Kragerø[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder Ambortius Olsen Lindvig Venstre

Østerrisør[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder Olaus Sigvart Caspersen Høgre

Arendal og Grimstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Gottfried Gustav Klem Høgre

Kristiansand[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Bankbestyrer Jørgen Gunnarson Løvland Det Moderate Venstre
Værftsformand Salve Hodne Venstre

Flekkefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Kjøbmand Sivert Hansen-Sunde ?

Stavanger og Haugesund[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Skibsreder, Kjøbmand og Bankchef Isach Isachsen Høgre
Kjøbmand Poul Christian Pedersen ?

Bergen[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Fhv. Statsraad Carl Christian Berner Venstre
Agent John Theodor Lund Venstre
Dr. philos., Konservator Jørgen Brunchorst Venstre
Kst. Brigadeauditør Ferdinand Prahl Venstre

Aalesund og Molde[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Postmester Edvard Apolloniussen Liljedahl Venstre

Kristiansund[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Fhv. Statsraad Hans Rasmus Astrup Venstre

Trondhjem og Levanger[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Lagmand Jacob Lindboe Venstre
Fhv. Statsminister Johannes Steen Venstre
Bakdirektør Karl Gether Bomhoff Venstre
Murer Hans Hagerup-Lyngvær ? Hans Peter Jenssen den yngre møtte 1895–1897

Tromsø og Bodø[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Rektor Hans Jakob Horst Venstre

Hammerfest, Vardø og Vadsø[endre | endre wikiteksten]

Namn Parti Kommentarar/Avløysarar
Byfoged Jørgen Selmer Høgre

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste[daud lenkje]