Hopp til innhald

Stortingsrepresentantar 1851-1853

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Stortingsrepresentantar 1851-1853 er ei oversikt over representantane til Stortinget 1851-1853. Lista syner alle som vart valde til Stortinget. Totalt var det 106 representantar frå 40 valkrinsar; 67 representantar frå 17 landkrinsar (amt) og 39 representantar frå 23 bykrinsar.

Landkrinsar[endre | endre wikiteksten]

Smaalenenes Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Ulrik Motzfeldt
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Gaardbruker Lars Bærøe

Akershus amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Jakob Hanssen Holstad
Gaardbruker Ole Kristensen Valstad
Gaardbruker Lars Torstensen Tønsager
Redaktør og aviseier Adolf Bredo Stabell

Hedemarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest Haagen Ludvig Bergh
Gaardbruker Christen Larsen Arneberg
Gaardbruker Kristian Halvorssen Svenkerud
Eier av Odals verk og av jordegods John Bredesen

Christians Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker, amtsrevisor Peder Fauchald
Gaardbruker Jon Jonsson Harildstad

Buskeruds Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sorenskriver Georg P. Rasch Permittert frå 31. mai. Gaardbruker, teglverkseier Hans Borgersen Dahler møtte frå 11. juni[1]
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker Kristian Nilssen Hervik
Gaardbruker Kristoffer Simonsson Fougner

Jarlsberg og Larviks amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Ole Henningsen Holtan
Kapteinløitnant, tøimester, konsulent marinedep. Henrik Steffens Hagerup
Gaardbruker Peder Martinsson Fadum
Underretssakfører, gaardbruker, skibsreder Magnus Hesselberg

Bratsberg Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Kjøbmand, skibsreder, bestyrer i forsikringsselska Hans E. Møller
Gaardbruker Christopher Olsen Blom
Gaardbruker Åsmund Larsson Grave

Nedenæs og Raabygdelagets Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker, lensmand Halvor Olsson Stamsøy
Gaardbruker Halvor Torjusson Skjerkholt
Kirkesanger og lærer. Lensmand Nils Nilsen Enge

Lister og Mandals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Lærer og kirkesanger Søren Pedersen Jaabæk
Lærer Simon Pedersson Lie
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Sogneprest Ulrik Bugge

Stavanger Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker, veiispektør, lensmand Ingebret Svennsson Mossige
Gaardbruker Lars Olsson Kolbeinstveit
Sogneprest Hans Jensen Blom

Søndre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker, kst. lensmand Johannes Olsson Veset
Sogneprest Niels Koren
Lærer, kirkesanger, gaardbruker Haldor Pedersson Helland
Gaardbruker Gjermund Nilsson Skaar

Nordre Bergenhus Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kaptein Christian Frederik Fasting
Gaardbruker Ole Antonsson Holsen
Gaardbruker Kristoffer Svanø
Sogneprest Harald U. Sverdrup

Romsdals Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Søren Jørgensson Aandahl
Lensmand, gaardbruker John Neergaard
Oberstløitnant og chef for det sundalske kompani Dominicus Brun
Sogneprest og provst Aage Schavland

Søndre Trondhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsson Sæter
Lensmand Johan Grøn Lund
Res. kapellan Nils Nilssen Dahl
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg

Nordre Trondhjems Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Gaardbruker Anders Henriksson Sandstad
Lærer, gaardbruker Jakob Stålsson Velle
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Lensmand Peder Rygh

Nordlands Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Sorenskriver Emil Aubert
Sogneprest Agathon Bartholomæus Hansteen
Kjøbmand Christian Jackhelln

Finmarkens Amt[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest Nils Frederik Aars
Sorenskriver Even Saxlund
Læge Ove Høegh
Handelsmand Nicolai Dons

Bykrinsar[endre | endre wikiteksten]

Fredrikshald[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand, mægler Jens Christian Bertelson
Malermester, gaardeier Gustav Gjøs

Fredrikstad og Sarpsborg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Handelsborger, trælasthandler Daniel Trulsen Leegaard

Moss og Drøbak[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Snekkermester Christen Frederik Ellefsen

Christiania og Lillehammer[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Professor Anton Martin Schweigaard
Kjøbmand Ole Mathæus Hauge
Amtmand Erik Røring Møinichen
Kjøbmand Nils Jenssen Ytteborg

Drammen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Handelsmand Thomas Reiart Reiersen
Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier Jacob Borch
Malermester Ole Nilsen

Kongsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Direktør Peder Christian Holst

Holmestrand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Baker og kjøbmand Hans Henrik Wærenskjold

Tønsberg[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Avisutgiver Hans Gottfried Wang

Laurvik og Sandefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Underretssakfører Johan Sverdrup

Brevik[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kontorist Jakob Conrad Christopher Parnemann

Porsgrund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Fuldmægtig Thorvald Olsen

Skien[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Journalist Herman Bagger

Kragerø[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand, skibsreder Hans Wenneberg

Østerrisør[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kateket Peter Holm

Arendal og Grimstad[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Toldkasserer Otto Vincent Lange

Christiansand[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Handelsfuldmægtig Svend Olaus Stray
Premierløitnant Einar Rosenqvist
Brandispektør Johan Nicolai Tønnesen

Flekkefjord[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand Nils Børresen

Stavanger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kjøbmand Johan Christian Johnsen
Navigationslærer Thomas Natvig
Snekker Erik Johnsen

Bergen[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Toldinspektør Jens Schydtz
Chef Carl Konow Permittert frå 3. juli. Kjøbmand Herman von Tangen møtte frå same dag[2]
Rektor Hans Holmboe
Bakermester Georg Wallace

Aalesund og Molde[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Underretsprokurator Andreas Sanne

Christiansund[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Sogneprest Jens Schaanning

Trondhjem og Levanger[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Kobberslager og branddirektør Johan P. Bye
Kjøbmand Ole Andreas Krogness
Overretsprokurator Frederik Georg Lerche
Handelsmand, vicekonsul Hans Peter Jenssen

Tromsø og Hammerfest[endre | endre wikiteksten]

Namn Kommentarar/Suppleantar
Amtmand Anton Harris Permittert i juni. Kjøbmand, konsul Andreas Aagaard møtte frå 14. juli [3]

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

  1. Lindstøl side 247
  2. Lindstøl side 245
  3. Lindstøl side 253