Hopp til innhald

Nicolai Wergeland

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Nicolai Wergeland

Fødd9. november 1780
Hosanger
Død25. mars 1848 (67 år)
Statsborgar avNoreg
Yrkeprest, teolog, politikar, skribent
Utdanna vedBergen Katedralskole
EktefelleAlette Dorothea Wergeland
BarnHenrik Wergeland, Camilla Collett, Joseph Frantz Oscar Wergeland, Augusta Antoinette Wergeland Vedøe, Harald Titus Alexis Wergeland
Alle verv
 • vararepresentant til Stortinget (1824–1826)
 • medlem av Riksforsamlinga på Eidsvoll (1814–1814) Sjå dette på Wikidata
Nicolai Wergeland

Nicolai Wergeland (9. november 178025. mars 1848) var ein norsk teolog, skribent og politikar, kjend som ein av opphavsmennene til Den norske grunnlova.

Han var éin av i alt 14 prestar som var med i Riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814 og gjorde ein stor innsats i konstitusjonskomiteen. Han møtte godt førebudd og hadde med seg eit grunnlovsframlegg i 100 paragrafar som i følgje historikaren Arne Bergsgård, var det det beste framlegget ved sidan av Adler-Falsens. Nicolai Wergeland skal vera opphavsmann til uttrykk som Lagting, Odelsting og Storting[1]. Han er mest kjend i ettertid som far til Henrik Wergeland og Camilla Collett, men var sjølv uvanleg gåverik. Han tok ivrig del i samfunnslivet og var innblanda i dei fleste litterære og kulturpolitiske debattar mellom 1814 og 1840.

Nicolai Wergeland var fødd i Hosanger som son til Halvor Lasseson. Ved dåpen vart han gitt namnet «Niels Vergeland».[2] Han døydde på Eidsvoll.

Produksjon[endre | endre wikiteksten]

 • Wergeland, Nicolai 1848: Tanker og Bekjendelser
 • Wergeland, Nicolai 1848: Rejse fra Havre de Grace til Christiania : indeholdende flere forskjellige tildeels kyniske Eventyr,stærkt spækket med Anekdoter og Riim, Charader og Gaader
 • Wergeland, Nicolai 1847: Menneskekjærlighed : Lovtale over Menneskekjærlighed og kristelig Barmhjertighed : Prædiken til Højmesse 13 Søndag efter Trinitatis Wergeland
 • Wergeland, Nicolai 1844: Bøn for Kongen 18 Febr.
 • Wergeland, Nicolai 1844: Sørgetale over Hans Majestæt høisalig Kong Carl Johan, holden i Eidsvold kirke den 28 april 1844
 • Wergelandd, Nicolai 1841: Den franske Stilist, eller Lexikalsk og grammatikalsk Underviisning i det franske Sprog : med Hensyn til nyeste Brug : en Haandbog for Norske og Danske Wergeland
 • Wergeland, Nicolai 1839: Liigtale over Præsteænken Kathrine Rachløw Wolf i Næs Præstegaard : 88 Aar gammel : 14 Junii 1839
 • Wergeland Nicolai 1839: [Liktale over] Jomf. Grefsen 16 September 1839
 • Wergeland Nicolai 1837: Lærebog i den Evangelisk-Luthersk christelige Religion : efter Luthers Katechismus og Pontoppidans Forklaring
 • Wergeland, Nicolai 1836: [Tale ved] Res. Cap. Sigholts Indsættelse i Nannestad 20 Mars 1836
 • Wergeland 1836: Tillæg til "Forsvar for det norske Folk og Kritik over Norges Dæmring", eller Svar paa "Motiveret Protest imod Forsvaret for det Norske Folk"
 • Wergeland, Nicolai 1836: Forsvar for det norske Folk og Kritik over Norges Dæmringeller svar paa motiveret protest imod forsvaret for det Norske Folk
 • Wergeland, Nicolai 1836: Motiveret protest imod skriftet: "Forsvar for det norske folk" Stenersen, Andreas N.H.
 • Wergeland, Nicolai 1836: Lærebog i den Evangelisk-Luthersk Christelige Religion : efter Luthers Katechismus og Pontoppidans Forklaring
 • Wergeland, Nicolai 1835: Forsvar for det norske Folk og udførlig Kritik over det berygtede Skrift Norges Dæmring
 • Wergeland, Nicolai 1833: Psalmer om Jesu Christi Lidelse, Død og Begravelse : fra den svenske Psalmebog uddragne, oversatte, omarbejdede og bekjendte Melodier tillempede ; med Tillæg
 • Wergeland, Nicolai 1833: Retfærdig Bedømmelse af Henrik Wergelands Poesi og Karakteer : en æsthetisk-polemisk Afhandling foranlediget ved J.S. Welhavens uefterrettelige Kritik i Skriftet "H. Wergelands Digtekunst og Polemik" (Ny utgåve 1995 med innleiiing og kommentarar.)
 • Wergeland, Nicolai 1832: Ligtale over Marthe Mathilde Nielsen 15 Aar gl. : 18 Juni 1832
 • Wergeland, Nicolai 1832: Fjorten Paragrapher Kirke- og Underviisnings-Væsenet vedkommende
 • Wergeland, Nicolai 1830: Smaae Poesier
 • Wergeland, Nicolai 1830: Fortrolige Breve til en Ven, skrevne fra Eidsvold i Aaret1814
 • Wergeland, Nicolai 1830: Liig-Prækener over Bønderfolk i Eidsvold Præstegjeld
 • Wergeland, Nicolai 1821: Ligtale over Christopher Amundsen østre Hoel : 60 Aar 18 April 1821
 • Wergeland, Nicolai 1817: Bemærkninger over skriftet : "En sandfærdig beretning om Danmarks politiske forbrydelser imod kongeriget Norge fra 995 til 1814. En historisk skisse Falsen, Christian Magnus
 • Wergeland, Nicolai 1817:Afskeds-Tale holden for Christiansands Menighed 11te Mai 1817 og efter Ønske udgivet i Trykken
 • Wergeland, Nicolai 1817:Tilintetgjørelse af alle fiendtlige Anfald paa det af Sandheden selv befæstede Skrift: "Beretning om Danmarks politiske Forhold imod Kongeriget Norge" o.s.v.
 • Wergeland, Nicolai 1816: En sandfærdig Beretning om Danmarks politiske Forbrydelser imod Kongeriget Norge fra Aar 955 indtil 1814, eller fra Hakon Adelsteens Krig med Harald Blaatand, indtil Fredsslutningen i Kiel
 • Wergeland, Nicolai 1815: Kong Christian Frederik mishandlet : Beviser derfor i aftvungne Ord om Capellanen Hr. Nicolaj Wergeland og hans Flyveblad "Et Ord til Publikum" mod W. Sebbelow Sebbelow, Wincents Lassen
 • Wergeland, Nicolai 1814: Udkast til Grundlov for Kongeriget Norge paa Rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814

Wergeland, Nicolai 1814: En politisk Tale til det norske Folk

 • Wergeland, Nicolai 1813: En Kristelig Opmuntrings- og Formanings-Tale : holden til Aftensang paa Midfaste-Søndag i ChristiansandsDomkirke
 • Wergeland, Nicolai 1813: Om den store Synd, at benytte sig af almindelig Nød til sin Berigelse : Tale holden i Christiansand Domkirke
 • Wergeland, Nicolai 1813: Guds Veje ere underlige, men vise og gode : Tale, holden i Chsands Domkirke til Aftensang Trinitatis,Søndag 1813
 • Wergeland, Nicolai 1813: Tale holden i Nærværelse af Hans Høihed Prinds Christian Frederik, samt Land- og Søe-Militære, og en talrig Folkeforsamling ...
 • Wergeland, Nicolai 1813: Sang i Anledning af Hans Høyhed Prinds Christian Frederiks Nærværelse i Christiansand den 14. August 1813
 • Wergelanbd, Nicolai 1812: Slaget ved Lyngøer den 6 Juli 1812 : et Digt
 • Wergeland, Nicolai, 1811: Cantate til Universitets-Festen den 11. Decb. 1811

Wergeland, Nicolai 1811: Mnemosyne : et Forsøg paa at besvare den af Det kongl. Selskab for Norges Vel fremsatte Opgave om et Universitet i Norge : et Priisskrift Wergeland Wergeland, Nicolai 1810: Haldor Smeks Tildragelser efter hans hjemkomst : en Fortsættelse, der indeholder en Deel av hans Ungdoms Amouretter : Skreven av ham selv

 • Wergeland, Nicolai 1809: Haldor Smeks Tildragelser efter hans Hjemkomst : en Fortsættelse, der indeholder en Deel af hans Ungdoms Amouretter
 • Wergeland, Nicolai 1808: Hendricopoedie : kortfattede Love for Opdragelsen fra den spædeste Alder :en Lommebog for Forældre
 • Wergeland, Nicolai 1805: Haldor Smeks smaae Tildragelser i Livet, Eventyr, Bemærkninger og Meninger : et humoristisk Skrift i den yorickske Smag, (utgjeven på ny av Hovde & Brekke Forlag i 2010)

Kjelder[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]