Eurovision Song Contest 2021

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
Hopp til navigering Hopp til søk
Eurovision Song Contest 2021
Offisiell tittel
65. Eurovision Song Contest
Dato
Semifinale 1 18. mai 2021
Semifinale 2 20. mai 2021
Finalen 22. mai 2021
Vertskap
Stad
Rotterdam Ahoy i Rotterdam i Nederland[1]
Programleiar(ar)
Chantal Janzen
Edsilia Rombley
Jan Smit
Nikkie de Jager[2]
Varigskap
Opningsnummer
Pausenummer
Bidrag
Antal bidrag
39[3]
Attende
Bulgaria
Ukraina
Trekte seg
Armenia
Montenegro
Ungarn
Diskvalifisert
Kviterussland
Kart
Røysting
Null poeng
Storbritannia
Vinnar
Italia med «Zitti e buoni» av Måneskin
Eurovision Song Contest
Rotterdam 2020 Wiki Eurovision Heart (Infobox).svg 2022

Eurovision Song Contest 2021 (ESC 2021), offisielt 65. Eurovision Song Contest, var den 65. gongen Eurovision Song Contest vart arrangert. Tevlinga vart arrangert i Rotterdam Ahoy i Rotterdam i Nederland, etter at EBU vart tvinga til å avlyse tevlinga i 2020 på grunn av koronavirusutbrotet i Europa.[4][1] Semifinalane vart arrangerte 18. og 20. mai, medan finalen vart arrangert 22. mai.[5] 39 land deltok i Eurovision Song Contest 2021.[3] Armenia skulle ha delteke i tevlinga, men trekte seg frå tevlinga 5. mars 2021.[6] Kviterussland skulle òg ha delteke, men vart diskvalifisert 26. mars 2021, då det kviterussiske bidraget ikkje var i tråd med tevlingsreglane.[7][8]

Bakgrunn[endre | endre wikiteksten]

Tevlinga skulle etter reglane ha vore arrangert av vinnarlandet i tevlinga i 2020. Men på grunn av det alvorlege koronavirusutbrotet i Europa vinteren og våren 2020, fann EBU til slutt at det var naudsynt å avlyse tevlinga. Avgjerda vart kunngjort 18. mars 2020, og dette var fyrste gongen i tevlinga si historie at ei utgåve vart avlyst.[4][9]

I staden vurderer EBU om Nederland - vertslandet for den avlyste 2020-utgåva, i staden skal få arrangere tevlinga i 2021. Avgjersla blir teken i samråd med dei nederlandske kringkastarane AVROTROS, NPO og NOS samt Rotterdam by, som skulle ha vore vertsby for tevlinga i 2020.[10]

Ny sjef for tevlinga[endre | endre wikiteksten]

I januar 2020 kunngjorde EBU at svenske Martin Österdahl tek over som sjef for Eurovision Song Contest fra og med 2021. Han etterfylgjar Jon Ola Sand, som har hatt rolla siden 2011.[11] Österdahl var ansvarleg produsent for utgåvene i 2013 og 2016, og han var medlem i Eurovision Song Contest si referansegruppe mellom 2012 og 2018.[12]

Format[endre | endre wikiteksten]

Tevlinga i 2021 tek i bruk mange av konsepta og planane frå den avlyste 2020-tevlinga. Blant anna vert slagordet «Open Up» det same, og scenedesignet, logoen og profilen blir likt som i 2020. Dei fire programleiarane som skulle ha leia showet i 2020, skal også dere programleiarar i 2021.

For å unngå ei ny avlysing, har EBU innført nye reglar som skal sikre at tevlinga kan gjennomførast uavhengig av koronavirus-situasjon, eller eventuelle andre krisesituasjonar i framtida.[13] Arrangørane planlegg gjennomføringa av tevlinga i 2021 med fire scenario:[14][15]

 • Scenario A: Tevlinga kan haldast som normalt, med full sal, masse arrangementer i forkant og ingen avgrensingar i avstand og liknande.
 • Scenario B: Arrangørane av tevlinga må ta omsyn til eit krav om 1,5 meters avstand mellom alle menneske. Dette avstandskravet vart innført i vertslandet Nederland våren 2020, og gjeld per hausten 2020 framleis. Dersom avstandskravet består til mai 2021, vil dette også gjelde for Eurovision Song Contest. Tevlinga vert då arrangert med begrensa antall publikum i salen, og med begrensingar i arrangementer og samankomstar før sendingane. Alle delegasjonar kjem til Nederland, men må halde påkrevd avstand til kvarandre.
 • Scenario C: Ei tevling med reiserestriksjonar. Dersom smittesituasjonen i verda gjer det vanskeleg eller risikabelt for nokre av deltakarane å fly frå sitt heimland eller til Nederland, kan deltakaren i staden opptre direkte frå eit studio i sitt heimland. Andre deltakarar kan komme til Nederland for å opptre der. Sosial avstand gjeld framleis, og det vert eit begrensa antall tilskodarar i salen.
 • Scenario D: Full nedstengning i Nederland. Dersom smittesituasjonen vert kritisk, og Nederland må stengje heilt ned igjen, vert tevlinga likevel halden i Rotterdam Ahoy, men utan tilskodarar og truleg uten nokon form for arrangementer eller tilstelninger i samband med tevlinga. Alle deltakarar kjem til å opptre direkte frå eit studio i heimlandet sitt, og sendinga vert sydd saman til e direkte fellessending frå Rotterdam.

Ei endeleg avgjerd om kva for eit scenario en planlegg for, vert teke innan vinteren 2021.[14]

Programleiarar[endre | endre wikiteksten]

18. september 2020 kunngjorde kringkastaren NOS at dei tre sendingane skal leiast av tre programleiarar: skodespelar og tv-programleiar Chantal Janzen, songar og nederlandsk Eurovision-kommentator Jan Smit og songaren Edsilia Rombley, som representerte Nederland i 1998 og 2007. Desse skulle ha leia Eurovision Song Contest i 2020, men tevlinga vart avlyst pga. koronapandemien. Nikkie de Jager, også kjent som NikkieTutorials, skal vere nettvert under dei tre sendingane.[2][16]

Deltakande land[endre | endre wikiteksten]

Fleire land har uttrykt ønskje om at dei vil deltake i tevlinga i 2021. EBU vurderte også om å opne opp for at songane i 2020 kunne få deltake i 2021. Reglane i Eurovision Song Contest krev at bidraga ikkje må ha vore gjeven ut på den kommersielle marknaden før 1. september året før tevlinga.[17][18] 20. mars 2020 gjekk EBU ut med ei melding om at songane i 2020 ikkje kunne deltake i tevlinga i 2021.[19]

I oktober 2020 offentleggjorde EBU lista over deltakande land, og 41 land skal deltake i 2021 – dei same landa som skulle deltake i 2020.[3]

Seks land er direktekvalifisert til finalen: vertslandet Nederland og «dei fem store»: Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia og Tyskland. Dei andre 35 landa må kvalifisere seg gjennom ein av dei to semifinalane tidlegare i finaleveka. Dei ti beste frå kvar semifinale kvalifiserer seg til finalen, slik at finalefeltet vil bestå av 26 land.

Trekking av semifinalar[endre | endre wikiteksten]

I november 2020 vedtok EBU at inndelinga av semifinalane i 2020 også skal gjeldte for 2021. Dimed vert det ikkje halden noko ny trekking av semifinalar for Eurovision Song Contest i 2021.[20]

Den opprinnelege fordelinga av semifinalistane vart avgjord under ei offisiell trekking i Rotterdam 28. januar 2020.[21] Semifinalistane var på førehand delt inn i grupper utifrå røystemønsteret dei 15 siste åra. Blant anna var dei nordiske landa samla i ei gruppe, og dei tidlegare jugoslaviske republikkane var samla i ei anna gruppe.[22] Landa i kvar røystegruppe vart deretter fordelt på dei to semifinalane. Dette vert gjort for å redusere effekten på naborøysting, og for å forhindre at eit land klarer å kvalifisere seg til finalen kun basert på røyster frå nabolanda. Systemet vart innført i 2008. Under trekkinga vart det også avgjort kva for ein av dei to semifinalane dei seks direktekvalifiserte landa skulle sende og røyste i. Seremonien vart leia av programleiarane Chantal Janzen, Jan Smit og Edsilia Rombley.[22]

Semifinale 1[endre | endre wikiteksten]

Seksten land deltar i den fyrste semifinalen tysdag 18. mai 2021 klokka 21:00 CET. Kviterussland skulle ha delteke i denne semifinalen, men vart diskvalifisert frå tevlinga 26. mars 2021.[8] Dei ti beste landa kvalifiserer seg til finalen. Dei førehandskvalifiserte landa Italia, Nederland og Tyskland skal framføre sine bidrag og røyste i denne semifinalen. Den endelege startrekkefølgja vart avgjord av produsentane av showet og vart offentleggjord 30 mars 2021.[23]

# Land[20] Artist[24] Song[24] Språk Omsetjing Poeng Plass
01 Litauen The Roop «Discoteque» Engelsk Diskotek 203 4
02 Slovenia Ana Soklič «Amen» Engelsk 44 13
03 Russland Manizja «Russian Woman» Russisk og engelsk Russisk kvinne 225 3
04 Sverige Tusse «Voices» Engelsk Røyster 142 7
05 Australia1 Montaigne «Technicolour» Engelsk 28 14
06 Nord-Makedonia Vasil Garvanliev «Here I Stand» Engelsk Her står eg 23 15
07 Irland Lesley Roy «Maps» Engelsk Kart 20 16
08 Kypros Élena Tsagkrinoú «El Diablo» Engelsk og spansk Djevelen 170 6
09 Noreg TIX «Fallen Angel» Engelsk Fallen engel 115 10
10 Kroatia Albina Grčić «Tick-Tock» Engelsk og kroatisk Tikk takk 110 11
11 Belgia Hooverphonic «The Wrong Place» Engelsk Feil stad 117 9
12 Israel Eden Alene «Set Me Free» Engelsk og hebraisk Set meg fri 192 5
13 Romania Roxen «Amnesia» Engelsk Amnesi 85 12
14 Aserbajdsjan Efendi «Mata Hari» Engelsk 138 8
15 Ukraina Go_A «Sjum» Ukrainsk Støy 267 2
16 Malta Destiny Chukunyere «Je me casse» Engelsk Eg stikk 325 1

1 Grunna pandemien drog ikkje den australske delegasjonen til Rotterdam. I staden vart førehandsinnspelinga av framsyninga hennar, som vart spela inn i mars, nytta.

Semifinale 2[endre | endre wikiteksten]

Sytten land deltar i den andre semifinalen torsdag 20. mai 2021 klokka 21:00 CET. Opprinneleg skulle Armenia deltake i denne semifinalen, men 5. mars 2021, ei veke før fristen for innlevering av bidrag til Eurovision Song Contest, trakk Armenia seg frå Eurovision Song Contest 2021.[6] Dei ti beste landa kvalifiserer seg til finalen. Dei førehandskvalifiserte landa Frankrike, Spania og Storbritannia skal framføre sine bidrag og røyste i denne semifinalen.[20] Den endelege startrekkefølgja vart avgjord av produsentane av showet og vart offentleggjord 30 mars 2021.[23]

# Land[20] Artist[25] Song[25] Språk Omsetjing Poeng Plass
01 San Marino Senhit med Flo Rida «Adrenalina» Engelsk Adrenalin 118 9
02 Estland Uku Suviste «The Lucky One» Engelsk Den heldige 58 13
03 Tsjekkia Benny Cristo «Omaga» Engelsk og tsjekkisk Herregud 23 15
04 Hellas Stefania «Last Dance» Engelsk Siste dans 184 6
05 Austerrike Vincent Bueno «Amen» Engelsk 66 12
06 Polen Rafał «The Ride» Engelsk Turen 35 14
07 Moldova Natalia Gordienko «Sugar» Engelsk Sukker 179 7
08 Island Daði og Gagnamagnið «10 Years» Engelsk Ti år 288 2
09 Serbia Hurricane «Loco Loco» Serbisk Gal gal 124 8
10 Georgia Tornike Kipiani «You» Engelsk Du 16 16
11 Albania Anxhela Peristeri «Karma» Albansk Karma 112 10
12 Portugal The Black Mamba «Love Is on My Side» Engelsk Kjærleiken er på mi side 239 4
13 Bulgaria Victoria «Growing Up Is Getting Old» Engelsk Å vekse opp er å bli gamal 250 3
14 Finland Blind Channel «Dark Side» Engelsk Mørk side 234 5
15 Latvia Samanta Tīna «The Moon Is Rising» Engelsk Månen stig 14 17
16 Sveits Gjon's Tears «Tout l‘univers» Fransk Heile universet 291 1
17 Danmark Fyr og Flamme «Øve os på hinanden» Dansk Øve oss på kvarandre 89 11

Finalen[endre | endre wikiteksten]

# Land[26] Artist Song Språk Omsetjing Poeng Plass
01 Kypros Élena Tsagkrinoú «El Diablo» Engelsk og spansk Djevelen 94 16
02 Albania Anxhela Peristeri «Karma» Albansk Karma 57 21
03 Israel Eden Alene «Set Me Free» Engelsk og hebraisk Set meg fri 93 17
04 Belgia Hooverphonic «The Wrong Place» Engelsk Feil stad 74 19
05 Russland Manizja «Russian Woman» Russisk og engelsk Russisk kvinne 204 9
06 Malta Destiny Chukunyere «Je me casse» Engelsk Eg stikk 255 7
07 Portugal The Black Mamba «Love Is on My Side» Engelsk Kjærleiken er på mi side 153 12
08 Serbia Hurricane «Loco Loco» Serbisk Gal gal 102 15
09 Storbritannia James Newman «Embers» Engelsk Glør 0 26
10 Hellas Stefania «Last Dance» Engelsk Siste dans 170 10
11 Sveits Gjon's Tears «Tout l‘univers» Fransk Heile universet 432 3
12 Island Daði og Gagnamagnið «10 Years» Engelsk Ti år 378 4
13 Spania Blas Cantó «Voy a quedarme» Spansk Eg vil bli 6 24
14 Moldova Natalia Gordienko «Sugar» Engelsk Sukker 115 13
15 Tyskland Jendrik «I Don't Feel Hate» Engelsk og tysk Eg føler ikkje hat 3 25
16 Finland Blind Channel «Dark Side» Engelsk Mørk side 301 6
17 Bulgaria Victoria «Growing Up Is Getting Old» Engelsk Å vekse opp er å bli gamal 170 11
18 Litauen The Roop «Discoteque» Engelsk Diskotek 220 8
19 Ukraina Go_A «Sjum» Ukrainsk Støy 364 5
20 Frankrike Barbara Pravi «Voilà» Fransk Sjå her 499 2
21 Aserbajdsjan Efendi «Mata Hari» Engelsk 65 20
22 Noreg TIX «Fallen Angel» Engelsk Fallen engel 75 18
23 Nederland Jeangu Macrooy «Birth of a New Age» Engelsk og sranan tongo Fødsel av ein ny tidsalder 11 23
24 Italia Måneskin «Zitti e buoni» Italiensk Hald kjeft og ver stille 524 1
25 Sverige Tusse «Voices» Engelsk Røyster 109 14
26 San Marino Senhit med Flo Rida «Adrenalina» Engelsk Adrenalin 50 22

Sjå òg[endre | endre wikiteksten]

Referansar[endre | endre wikiteksten]

 1. 1,0 1,1 «Rotterdam returns as Eurovision Song Contest Host City in 2021». eurovision.tv. EBU. Henta 16. mai 2020. 
 2. 2,0 2,1 «Eurovision 2021: Hosts confirmed; Edsilia, Chantal and Jan are back!». ESCToday.com (engelsk). 2020. Henta 18. september 2020. 
 3. 3,0 3,1 3,2 «41 Countries to participate at Eurovision 2021». eurovision.tv. EBU. Henta 26. oktober 2020. 
 4. 4,0 4,1 «Eurovision 2020 in Rotterdam is cancelled». eurovision.tv. 18. mars 2020. Henta 18. mars 2020. 
 5. «The countdown to Eurovision 2021 begins!». eurovision.tv. Henta 15. juni 2020. 
 6. 6,0 6,1 «Armenia withdraws from Eurovision Song Contest 2021» (engelsk). 5. mars 2021. Henta 5. mars 2021. 
 7. Hagen, Knut-Øyvind (12. mars 2021). «Hviterussland kan bli disket fra Eurovision Song Contest». NRK (norsk bokmål). Henta 12. mars 2021. 
 8. 8,0 8,1 «EBU statement on Belarusian participation». eurovision.tv. EBU. 26. mars 2021. Henta 26. mars 2021. 
 9. Svendsen, Maiken (18. mars 2020). «Eurovision Song Contest avlyst». NRK (norsk bokmål). Henta 18. mars 2020. 
 10. «Official EBU statement & FAQ on Eurovision 2020 cancellation». eurovision.tv. 18. mars 2020. Henta 18. mars 2020. 
 11. «Martin Österdahl new Eurovision Song Contest Executive Supervisor». Eurovision.tv. 20. januar 2020. 
 12. Farren, Neil (20. januar 2020). «Martin Österdahl Appointed Eurovision Executive Supervisor». Eurovoix. 
 13. «Changes announced to ensure Eurovision comes». eurovision.tv (engelsk). 18. juni 2020. Henta 19. september 2020. 
 14. 14,0 14,1 «The 4 ways to make Eurovision 2021 happen». eurovision.tv (engelsk). 18. september 2020. Henta 19. september 2020. 
 15. «Open Up... to make it happen». eurovision.tv (engelsk). 18. september 2020. Henta 19. september 2020. 
 16. «Songfestival gaat door, maar hoe is nog de vraag». nos.nl. 18. september 2020. 
 17. «Rules of the Eurovision Song Contest». eurovision.tv. 18. mars 2020. Henta 18. mars 2020. 
 18. «Will the 2020-artists compete at Eurovision 2021?». Eurovisionworld. 18. mars 2020. Henta 19. mars 2020. 
 19. Hyttebakk, Jon Marius (20. mars 2020). «Ulrikkes «Attention» kan ikke delta i ESC 2021». NRK (norsk bokmål). Henta 20. mars 2020. 
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 «2020 Semi-Final line-up to stay for 2021». Eurovision.tv (engelsk). 17. november 2020. Henta 17. november 2020. 
 21. «Eurovision 2020: Semi-final allocation draw will take place on January 28». wiwibloggs (engelsk). 15. november 2019. Henta 7. desember 2019. 
 22. 22,0 22,1 «Semi-Final Allocation Draw pots for Eurovision 2020 revealed!». eurovision.tv. 25. januar 2020. Henta 25. januar 2020. 
 23. 23,0 23,1 «Semi-Final running orders revealed». Eurovision.tv (engelsk). 30. mars 2021. Henta 30. mars 2021. 
 24. 24,0 24,1 «Eurovision Song Contest 2021 First Semi-Final». European Broadcasting Union. 30. mars 2021. Henta 30. mars 2021. 
 25. 25,0 25,1 «Eurovision Song Contest 2021 Second Semi-Final». European Broadcasting Union. 30. mars 2021. Henta 30. mars 2021. 
 26. «Participants Grand Final» (engelsk). Eurovision.tv. Henta 23. mai 2021. 

Bakgrunnsstoff[endre | endre wikiteksten]

Commons-logo.svg Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Eurovision Song Contest 2021